Wikipedie:WikiProjekt GLAM/Pro instituce, které chtějí přispívat samy

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání


Loga projektů Wikimedia

Vítejte ve Wikipedii! Jste-li kurátorem muzea, knihovníkem, archivářem, restaurátorem, historikem umění či manažerem kulturní instituce (nebo jste jiné podobné profese) a chcete-li přispět svými texty či médii do Wikipedie, tato stránka je pro Vás.

Jako odborník z instituce z kulturní oblasti (galerie, knihovny, archivu či muzea) jste ochráncem kulturního dědictví, což Vám dává dobrý základ pro přispívání do Wikipedie a sesterských projektů. Naším cílem je poskytnout volně přístupné vzdělání a Vaše znalosti spolu se sbírkami Vaší instituce nám mohou pomoci tohoto cíle dosáhnout.

Základní otázky[editovat | editovat zdroj]

Jak mohu přispět projektům Wikimedia?[editovat | editovat zdroj]

Zde je pár návrhů, co byste mohl/a dělat:

 • Projděte články ze svého oboru a zkontrolujte, zda neobsahují šablony vyzývající k úpravám (např. {{Upravit}}, {{Aktualizovat}}) či k doplnění (např. {{Pahýl}}). Větší změny článku raději konzultujte na diskusní stránce, kde můžete nalézt i návrhy ostatních Wikipedistů.
 • Vyberte ze sbírek své instituce ty nejdůležitější předměty (obrazy, sochy…) a zjistěte, zda se články o nich či příbuzných tématech nacházejí na Wikipedii. Existují-li nějaké, rozšiřte je a přidejte reference na Váš katalog. Odkazy na materiály nahrané na internetu přidávejte do části Externí odkazy. Nenajdete-li žádné použitelné články, založte je.
 • Zkontrolujte seznamy úkolů na stránkách WikiProjektů z oblastí blízkých vašemu oboru. V současné době probíhá například WikiProjekt Historie.
 • Nahrajte pod volnou licencí užitečná média ze sbírek své instituce na Wikimedia Commons. Takto nahrané obrázky pak mohou být použity v článcích Wikipedie. Nahrávejte pouze média uvolněná pod volnou licencí, nesvobodná média jsou mazána!

Opravdu moje instituce spolupracuje s Wikipedií?[editovat | editovat zdroj]

Nejste-li si jisti, že je Vaše instituce zapojena do projektu GLAM, zkontrolujte si to v seznamu probíhajících projektů.

 • Je-li tam uvedena, spolupráci už navázal některý z Vašich kolegů. Pokračujte dalšími kroky.
 • Není-li tam uvedena a Vy chcete nějakou spolupráci navázat, kontaktujte Jakuba Holzera (jakub.holzer@wikimedia.cz), garanta Wikiprojektu GLAM na české Wikipedii, a domluvte se s ním na podrobnostech. Další způsoby kontaktování jsou uvedeny v části Kontakt.

Jak se spojím s ostatními wikipedisty z mého oboru?[editovat | editovat zdroj]

Chcete-li se podílet na spolupráci na určitém tématickém okruhu článků, projděte si kategorii WikiProjektů. Najdete-li nějaký zajímavý, nebojte se se zapsat mezi účastníky wikiprojektu. Zaujmout by Vás mohly například:

Jakým způsobem mám sdílet fotografie a další materiály?[editovat | editovat zdroj]

Rychlý přehled podmínek pro nahrávání obrázků na Commons

Jak mám správně editovat články?[editovat | editovat zdroj]

 • Tvořte encyklopedii – Vaše editace by měly vylepšovat Wikipedii a nezáviset přitom na Vašich pracovních zájmech. Nepřidávejte do článků materiály, které nepomohou čtenářům Wikipedie lépe pochopit dané téma, ač by vylepšovaly obraz Vaší instituce.
  • Klíčová otázka: „Vylepší tato editace kvalitu Wikipedie nebo jen zviditelní moji instituci?“
  • Příklad problému: Čtenáři následovali Vámi přidaný odkaz a našli jen minimum informací, navíc vztahující se k článku jen nepřímo. Lepší by bylo, kdyby nalezli detailnější informace, přímo o tématu daného článku.
  • Hlavní pravidlo: Propagační článek
 • Vytvářejte jen relevantní odkazy – Přidáte-li do článku externí odkaz na stránky Vaší instituce, měl by mířit přímo na stránku s relevantními informacemi. Odkazujte na Vaši instituci pouze v případě, že se na odkazované stránce nalézají materiály, které budou pro čtenáře přínosné a nelze je přitom do článku přidat rovnou (např. z důvodu autorských práv). Neodkazujte na příliš obecné stránky nebo stránky vyžadující přihlášení. Neodkazujte na jedinou a stále tu samou stránku z mnoha rozličných článků.
  • Klíčová otázka: „Bude tento odkaz na stránky mé instituce užitečný pro někoho, kdo by pracoval na knize o tomto tématu?“
  • Příklad problému: V rychlém sledu jste vytvořili mnoho odkazů na internetové stránky Vaší instituce. Jedním z možných výsledků je, že jiný Wikipedista Vaše editace prohlásí za spamování a revertuje je (odkazy změní nebo odmaže). V krajním případě mohou být smazány i odkazy dříve přidané jinými autory, Váš účet zablokován a odkazované stránky přidány na blacklist.
  • Hlavní pravidlo: Externí odkazy
 • Nepřispívejte materiály typu „všechna práva vyhrazena“ – Příspěvky musí být uvolněny, jak upozorňují Podmínky užití zobrazené pod editačním oknem, pod standardní licencí používanou na Wikipedii. Tato licence opravňuje k přebírání obsahu článků internetovými stránkami a jeho používání v publikacích, přičemž jedinými podmínkami jsou uvedení původního autora, zdroje a zachování licence; toto jasně není slučitelné se snahou vyhradit si na dané materiály všechna práva.
 • Přispívání materiálem chráněným autorským právem je porušení pravidel Wikipedie; takový materiál musí být ihned po nalezení odstraněn. Jinak řečeno, text, který je v tuto chvíli zobrazený na stránkách Vaší instituce, může být autorským právem chráněn; je-li to tak, nemůže být do Wikipedie přepsán slovo od slova. Text však obvykle lze přepsat vlastními slovy a shrnutím jeho obsahu nedojde k porušení autorských práv (nezapomínejte, že Wikipedie je encyklopedie; články by tak měly dané téma shrnovat, ne obsahovat všechny možné informace).
  • Klíčová otázka: „Není materiál, kterým přispívám, chráněn autorským právem?“
  • Příklad problému: Přepsali jste text přehráli obrázky z publikací a stránek Vaší instituce. Takový materiál je však obecně chráněn autorským právem, tzv. copyrightem (výjimkou je vláda USA). Uvolnění copyrightu musí být provedeno někým z Vaší instituce s dostatečnými právy.
  • Hlavní pravidla: Wikipedie:Porušení práv a Práva a povinnosti přispěvatelů.
 • Editujte sám za sebe – Registrujte se pod uživatelským jménem (může to být i pseudonym). Na své uživatelské stránce pak můžete popsat svoji pozici, zkušenosti a zájmy. Uživatelský účet by měl být jen Váš (ne sdílený např. s Vašimi kolegy) a neměl by obsahovat název Vaší instituce. Wikipedisté musí používat osobní účty, neboť jejich hlavním cílem by mělo být pracovat na encyklopedii, ne na obrazu jejich institucí.
  • Klíčová otázka: „Kdyby nějaký novinář procházel mé editace, bylo by mu jasné, že Wikipedii vylepšuji, nebo by se mu mohlo zdát, že tu jsem jen v zájmu své instituce?“
  • Příklad problému: Vytvořili jste si účet pojmenovaný podle Vaší instituce (např. Česká Národní Knihovna - Internetové Oddělení). Takový účet bude pravděpodobně velmi brzy zablokován; ne-li okamžitě, tak ihned poté, co si bude nějaký Wikipedista stěžovat.
  • Hlavní pravidla: Uživatelské jméno a Loutkový účet
 • Je-li to nutné, nevšímejte si žádných pravidel – Zjistíte-li, že Vám nějaké pravidlo brání ve vytváření lepší encyklopedie, nevšímejte si jej. Používejte ale tuto strategii co nejméně, pokud vůbec. Protože však jedním ze základních principů Wikipedie je, že není jako tradiční encyklopedie, jsou vždy možné výjimky a pravidla Wikipedie, stejně jako její obsah, se mohou měnit. Buďte však připraveni vysvětlit, jak jsou Vámi provedené změny prospěšné a proč bylo potřeba využít pravidlo Nevšímejte si žádných pravidel.
  • Klíčová otázky: „Když se budu řídit pravidlem X, opravdu to encyklopedii uškodí? A budou se mnou ostatní neutrální autoři souhlasit?“
  • Příklad problému: Provedli jste editaci, o níž jste věděli, že je proti pravidlům a proti zavedeným konsenzům; ospravedlňovali jste ji pravidlem Nevšímejte si žádných pravidel. Ostatní editoři by měli předpokládat dobrou vůli, přesto je potřeba, aby editace zaštítěné pravidlem Nevšímejte si žádných pravidel jasně pomáhaly Wikipedii. Jste-li na pochybách, změnu nejdříve prodiskutujte.
  • Hlavní pravidlo: Nevšímejte si žádných pravidel

Kontakt[editovat | editovat zdroj]

Mapa poboček Wikimedia k 19. dubnu 2011: fungující (tmavě modrá), schválené, ale ještě nezaložené (tmavě tyrkysová), plánované (zelená) a zvažované (světle modrá)

Manažer pro komunitu a multimedia Wikimedia ČR Jakuba Holzera (glam@wikimedia.cz).

Také můžete zanechat zprávu na diskusní stránce relevantního projektu, například:

Existuje mnoho rozličných WikiProjektů, některé aktivnější než jiné, jež se zaměřují i na specializovanější oblasti, mezi nimi například WikiProjekt Spisovatelé, WikiProjekt Tramvajová síť v Praze, WikiProjekt Starověk a celý soubor geograficky zaměřených WikiProjektů.


Zprávy o činnosti[editovat | editovat zdroj]