Wikipedie:WikiProjekt Autorské právo/Fotografie vlastní osoby zhotovené na zakázku fotografem

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Když si někdo nechá zhotovit na zakázku fotografii své osoby (v běžném atelieru), jaká práva má pak na výsledný produkt? Mám na mysli fotografie na občanský průkaz nebo i jiné. Existuje pro to nějaká licence? Jaká má objednatel práva, může například obrázek uvolnit pod nějakou licencí? A pokud nějaká práva má, co se stane po jeho smrti? Na koho přejdou? --Beren 06:01, 8. 12. 2006 (UTC)

Zde je třeba zdůraznit, není-li stanoveno jinak tzn. např. smlouvou, platí ustanovení dle AutZ. Ustanovení obdobná těm níže popsaným platí v mnoha zemích, s tím, že v anglo-americkém světě není výjimkou, že tamní fotoateliéry mají licenci jako součást účtu atp., čili dílo je licencováno nějakým způsobem. V Evropě jsem o ničem podobném neslyšel, ale lze to vyzkoušet, jak bude fotoateliér reagovat. Avšak AutZ v tomto ohledu § 38b (Licence pro fotografickou podobiznu) hovoří jasně Do práva autorského nezasahuje ten, kdo zhotoví rozmnoženinu díla fotografického, které je jeho podobiznou a které si úplatně objednal; takto pořízenou rozmnoženinu může zobrazená osoba i nevýdělečně užít, není-li takové užití zapovězeno. To znamená, že pokud licence nestanoví jinak, lze ho nevýdělečně užít, to neznamená měnit. Jelikož je zmíněna možnost zobrazovaná osoba, chápal bych to ve smyslu práva neděděného. Pokud se jedná o hromadnou fotografii je IMHO nutno mít souhlas všech zobrazovaných osob. V případě, že je na hromadné fotografii i k právním úkonům nezpůsobilá osoba (např. dítě) je toto práva na jejím zákonném zástupci. Pokud je takto zobrazeno např. zvíře, neplatí tato licence. V kombinaci zvíře a člověk je člověk tím hlavním, pokud z fotografie přímo nevyplývá opak. Podmínkou je vždy úplatné objednání této fotografie. Pokud je na díle poze osoba nezpůsobilá k právním úkonům, měla by přesto dílo uveřejňovat jen ona ze své svobodné vůle, v takovémto případě nelze zaručit bezproblémovost takového užití. Obecně si nemyslím, že je toto problém Wikipedie, neboť pokud fotografii zveřejňuje osoba, která je na takovéto fotografii může uveřejnit i jinou, lépe licencovatelnou fotografii. Vzhledem k tomu, že právo užít fotografii má pouze osoba zobrazená, jedná se o licenci jen Wikipedia, přesněji jen ten článek, kam to umístí tato osoba. Osobně se nedomnívám, že je pro Wikipedii vhodné, takovéto fotografie používat. Jste-li fotoateliér, nemůžete dílo podruhé prodat, protože mimo mnoha jiných věcí platí vyčerpatelnost práva § 14 odst. 2. --Hippopotamus 23:46, 15. 12. 2006 (UTC)