Wikipedie:Válka správců

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Na tento článek je přesměrováno heslo WP:VS. Možná hledáte: Wikipedie:Vzhled a styl.
Urputná válka správců na slovenské Wikipedii: Přetahování dvou správců o sporný blok skončilo až jejich zablokováním

Válka správců (anglicky wheel war) je označení konfliktní situace, kdy dva či více správců střídavě provádí operace vyžadující správcovská práva - blokují/odblokovávají uživatele, mažou/obnovují stránku, zamykají/odemykají stránku, střídají dvě verze na zamčené stránce.

Jednotlivá akce, která anuluje rozhodnutí jiného správce, se nepovažuje za válku správců, ale měla by být vždy konzultována se správcem, jehož rozhodnutí je zpochybňováno. Může být provedena se souhlasem onoho správce, nebo - v případě nesouhlasu - po konzultaci s jinými správci a dosažení konsensu. Anulování akce jiného správce bez konzultace je nutné v případě hrubého narušení pravidel či zjevného zneužití práv správce.

Válka správců je varianta editační války, ale vzhledem ke svým důsledkům ji ostatní wikipedisté považují za mnohem horší, jelikož snižuje důvěru k projektu, odrazuje uživatele, kterých se dotýká.

Poněvadž účast ve válce správců je činnost ke škodě projektu, správci v ní zúčastnění by měli být dočasně zbaveni možnosti editovat Wikipedii. Doba blokády by měla záviset na míře eskalace konfliktu, neměla by však přesahovat 72 hodin. Pokud i přes tuto blokádu konflikt pokračuje, pak by případ měl být předán Arbitrážnímu výboru, pokud arbitráž nefunguje, tak stevardům.

V případě rozptýlené války správců (např. správce A blokuje wikipedistu X, správce B odblokovává wikipedistu X, správce C blokuje wikipedistu X, správce D odblokovává wikipedistu X, správce E blokuje wikipedistu X, správce F odblokovává wikipedistu X), během níž akce jsou prováděny v dobré víře, by správci měli co nejrychleji přerušit takovýto konflikt a problém řešit diskusí; pokud se válka týká uživatele, měl by být na dobu diskuse odblokovaný, pokud se válčí o stránku – měla by zůstat v podobě před zahájením správcovské války.

Příklady

Problém Interpretace
Správce A blokuje wikipedistu X. Správce B odblokovává wikipedistu X. Správce A znovu blokuje wikipedistu X. Správce A porušil zásady a zahájil válku správců.
Správce A opětovně blokuje wikipedistu X. Správce B znovu odblokovává wikipedistu X. Oba správci porušili zásady a zahájili válku správců.
Správce C blokuje wikipedistu X. Správce D odblokovává wikipedistu X. Správce E blokuje wikipedistu X. Správce F odblokovává wikipedistu X. Zásady nebyly porušeny.
Správce C znovu blokuje wikipedistu X. Správce D odblokovává wikipedistu X. Správce A znovu blokuje wikipedistu X. Správce A porušil zásady a zahájil válku správců.
Správce B píše na diskusní stránce správce A: Neblokuj wikipedistu X. Správce A blokuje wikipedistu X. Správce B odblokovává wikipedistu X. Zásady nebyly porušeny.
Správce A zamyká stránku. Správce B stránku odemyká. Správce A znovu stránku zamyká. Správce A porušil zásady a zahájil válku správců.
Správce A maže stránku. Správce B obnovuje stránku. Správce A znovu maže stránku. Správce A porušil zásady a zahájil válku správců.
Probíhá diskuse o stránce, která byla navržena ke smazání. Správce A maže stránku s odůvodněním nesporný nesmysl k okamžitému smazání. Správce B obnovuje stránku s odůvodněním nelze mazat před ukončením HoS. Správce A znovu maže stránku. Správce B znovu obnovuje stránku. Oba správci porušili zásady a zahájili válku správců.
Správce A blokuje IP X.X.X.X. na týden. Správce B dostává mail s informací Edituji z IP adresy X.X.X.X., je to sídlištní síť. Já jsem nevandalizoval, prosím o zrušení blokády. Správce B odblokovává IP s příslušným komentářem. Správce A znovu blokuje IP. Správce A porušil zásady a zahájil válku správců.
Správce B odmítá zrušit blok. Blokáda vypršela. Správce A znovu blokuje IP. Zásady nebyly porušeny.
Správce B odmítá zrušit blok a odepisuje Správce A se při blokování spletl. Blokáda vypršela. Správce A znovu blokuje IP. Zásady nebyly porušeny.
Správce B odmítá zrušit blok. Správce B píše na diskusní stránku správce A Spletl jsi se při blokování. Blokáda vypršela. Správce A znovu blokuje IP. Správce A porušil zásady a zahájil válku správců.

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Wikipedia:Wojna administratorów na polské Wikipedii.