Wikipedie:Studenti píší Wikipedii/Proč se zapojit

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
English summary
Facebook

Co z toho má Wikipedie?

Každý wikipedista je schopný psát jen určitý objem článků a každý navíc zpravidla píše jen o určitém oboru. V současnosti na české Wikipedii stále existují obory, o nichž vlastně nepíše nikdo. Některé z těchto oborů se přitom vyučují na vysokých či dokonce středních školách a je tedy zřejmé, že existují studenti, kteří se tyto informace dozvídají a jsou schopni o nich poměrně kvalifikovaně psát. Když každý student napíše jeden článek, dohromady to vydá třeba za půlroční práci průměrně aktivního wikipedisty!

Pro Wikipedii je navíc životně důležité, aby stále přicházeli noví editoři, psali nové články a upravovali ty, jež byly napsány jejich předchůdci. Projekt Studenti píší Wikipedii proto nemá za cíl pouze vytvořit sadu nových článků na určité téma, ale dále také hledá potenciální kolegy z řad studentů či dokonce učitelů. Studenti již dnes tvoří poměrně slušnou část wikipedistů a je pouze otázkou statistické pravděpodobnosti, zda se ve studijní skupině najde osobnost, jíž se možnost spolupráce na obrovském vzdělávacím projektu zalíbí a bude v ní pokračovat i poté, co si splní „studijní povinnost“.

Co z toho mají studenti?

Studenti mohou vnímat práci na Wikipedii jako další břemeno navíc. To sice může být pravda, ale na druhou stranu v řadě případů studenti semestrální práce již píší tak či tak. Vytvářet článek na Wikipedii je však v mnoha ohledech zábavnější: studenti si „ohmatají“ projekt, který dosud znali jen pasivně, a přispějí do něj obsahem, jenž již nikdy nezmizí a bude sloužit třeba léta tisícům zájemců o danou problematiku. Návštěvnost si mohou ověřit pomocí statistik dostupných na internetu. To je podle našeho názoru mnohem lepší, než odevzdávat semestrální práci, která skončí v kantorově šuplíku.

Studenti mají současně možnost si vyzkoušet psaní odborných textů s kritickým přístupem ke své práci i zpětnou vazbou od dalších wikipedistů. Dále se seznámí s prací se zdroji, jejich syntézou, dodržováním neutrálního přístupu k pramenům a jejich začlenění do článků. Výsledkem je získání dovednosti tvořit věrohodné a kvalitní rešerše. V obecné rovině se dá říci, že pokud student zvládne napsat kvalitní heslo na Wikipedii, je schopen splnit rešeršní část například bakalářské práce.

Co z toho mají učitelé?

Učitelé, kteří se rozhodnou účastnit se spolupráce s Wikipedií, mají někdy nedůvěru v projekt, jenž vzniká za poněkud odlišných pravidel než vědecká práce, na kterou jsou třeba zvyklí. Když se rozhodnou s námi spolupracovat, všechny jejich otázky budou zodpovězeny a může se leccos vyjasnit. Navíc je může i těšit, že oni (a potažmo vzdělávací instituce, kterou zastupují) jsou součástí Wikipedie, tedy dnes poměrně prestižního mezinárodního vzdělávacího projektu. Účastníci našeho programu se řadí po bok svých kolegů ze zemí, jako je USA, Kanada, Indie, Egypt, Německo a mnohých dalších. Podobné programy běží třeba na University of California v Berkeley, na univerzitě v Rio de Janeiro nebo třeba na Moskevském fyzikálním a technologickém institutu.

Považujeme spolupráci s Wikipedií za neotřelé ozvláštnění výuky. Moderní vysokoškolské vzdělávání by podle našeho názoru mělo jít nad rámec prostého biflování učiva: mělo by podporovat kreativní vědecké psaní a učit, jak zpracovávat zdroje.

Externí odkazy