Tato stránka je zamčena pro neregistrované a nové uživatele

Wikipedie:Žádost autora o svolení

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Tato stránka shrnuje informace a licence užitečné, pokud se chystáte požádat vlastníka autorských práv k nějakému dílu, aby povolil jeho použití na Wikipedii. Dílem se rozumí převážně obrázky a jiný multimediální doprovod, o textech skromně pojednává kapitolka #Texty.

Veškeré texty na Wikipedii jsou svobodně modifikovatelné a šiřitelné – podle licence GFDL je každý může nejen používat, ale i dále měnit. V ideálním případě by toto mělo platit i pro všechny zde použité obrázky, ale na druhou stranu ne každý autor je ochoten své dílo za takovýchto podmínek zveřejnit. Pokud tedy žádáte o svolení použít obraz nebo fotografii na Wikipedii, je potřeba vlastníku práv co možná nejlépe objasnit, s čím by vlastně měl souhlasit.

Svobodné licence

Pro Wikipedii je ideálním případem povolení ke zveřejnění díla pod svobodnou licencí, jako je již zmíněná GFDL. Ta umožňuje komukoli dílo použít, pokud zároveň uvede jméno autora a informaci, že dílo je šiřitelné pod touto licencí, a tvořit i odvozená díla za předpokladu, že je také uvolní pod GFDL.

Licence Creative Commons Attribution ShareAlike také umožňuje volné použití díla, vyžaduje uvedení autora. Jeho úpravy jsou povoleny, pokud odvozená díla budou také pod stejnou licencí.

Creative Commons Attribution – klade jen podmínku na uvedení autora, tvorba odvozených děl není nijak omezena.

Nesvobodné licence

Obrázky s těmito licencemi nejsou považovány za svobodně šiřitelné a v případě jejich vložení jsou odstraňovány. Na Wikipedii je lze použít jen ve zvláštních případech, pokud jejich licence dokáže vyhovět politice výjimek a pokud komunita takovou výjimkou pro vymezený okruh obrázků odsouhlasí.

Za nesvobodné se považují např. povolení použití pouze pro vzdělávací a neziskové účely, pouze pro webové stránky nebo licence Creative Commons složené s použitím klauzule "Noncommercial". Takové licence omezují některé formy zveřejňování nebo zakazují použití pro komerční účely (tudíž by například v knižní podobě Wikipedie mohly vyjít pouze v případě, že by vydavatel z encyklopedie neměl žádný zisk).

Často se lze setkat s případem, kdy autor díla povolí použití Wikipedii, ale už ne třetím stranám. Může jít třeba jen o pouhé opomenutí, či neobeznámenost autora s problematikou licencí a jeho domněnku, že povolení ke zveřejnění na Wikipedii je dostatečné. To ovšem není pravda, neboť neumožňuje svobodné šíření obrázku dalším stranám spolu se zbytkem encyklopedie, a proto je potřebné získat souhlas s uvolněním pod některou ze svobodných licencí, jinak se musí takový materiál smazat.

Ke zvláštní skupině patří licence Creative Commons složené s použitím klauzulí "Nonderivative". Takové licence neumožňují zcela libovolné další úpravy, ale například změnu velikosti nebo jiné úpravy nevyhnutelné pro danou technologii šíření povolují (např. převod do černobílé podoby při nebarevném tisku). Tedy nejsou svobodné, ale na druhou stranu neomezují svou přítomností možnosti svobodného nakládání s encyklopedií jako celkem. V principu tedy není vyloučeno, že mohou získat výjimku, takže pokud budete potřebovat použít takové obrázky, přečtěte si nejprve stránku Wikipedie:Licenční politika u souborů, popřípadě u ní zdůvodněte požadavek na udělení výjimky a zahajte diskusi.

Texty

Všechny texty na Wikipedii jsou bez výjimky licencovány pod GFDL. Zároveň z důvodu přechodu na licenci CC-BY-SA 3.0 je od 1. listopadu 2008 nutné, aby přebíraný text byl licencován i pod touto licencí. To znamená, že chcete-li v článku použít cizí text, musíte mít svolení autora šířit jeho text pod oběma licencemi a zároveň musíte při vkládání článku autora uvést. Je vhodné tak stručně učinit ve shrnutí editace, a podrobněji na začátku diskusní stránky článku. V případě více článků se na jejich konec přidávají šablony podobné {{Matematici.muni}}.

Existují neshody v otázce, zda je u jednotlivých stránek vhodnější psát informace o původu na konec či do diskuse, obecně ale platí, že pokud uvedete stručnou zmínku na konci článku a podrobnější informace v diskusi, nemůžete nic zkazit.

Vzorový dopis

Vážený <AUTOR|WEBMASTER>,

líbilo se mi vaše <COKOLIV>! Podle mého názoru jde o velmi informativní a užitečný materiál. Velice rád bych ho použil v projektu zvaném Wikipedia, jehož jsem účastníkem, a proto Vás žádám o svolení. Wikipedie http://www.wikipedia.org je svobodná encyklopedie, na které spolupracují dobrovolníci z celého světa.

Velmi rád bych zahrnul vaše materiály do článku http://cs.wikipedia.org/wiki/<DOTYČNÁ_WIKISTRÁNKA>. Chcete-li, můžete svobodu Wikipedie také okusit tím, že tento článek sám upravíte, i bez formální registrace.

Vaše materiály můžeme použít pouze, pokud jste ochoten nám dát svolení za podmínek tzv. GNU Free Documention License a licence Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported. To znamená, že kdokoliv bude mít právo materiály sdílet, aktualizovat a dále šířit a to i pro komerční účely. Plná znění těchto licencí v anglickém jazyce najdete na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:GNU_Free_Documentation_License (neoficiální český překlad je na http://www.gnu.cz/article/36/ – pro jednoduchost nepoužíváme neměnné oddíly, texty předních desek a texty zadních desek) a http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/cz/legalcode (kratší závazné znění naleznete na http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/cz/).

Licence výslovně chrání autory před tím, aby byli považováni za zodpovědné za změny učiněné jinými, a zároveň jim zajišťují uznání zásluh za jejich práci. Více informací o naší politice autorských práv najdete na http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Autorské_právo

Pokud budete souhlasit, v závěru článku uvedeme, že byl s vaším svolením založen na vaší práci, a bude připojen odkaz na <URL ZDROJE>.

Děkuji Vám za Váš čas a těším se na Vaši odpověď.

Se srdečným pozdravem

<ODESÍLATEL DOPISU>

Žádost o obrázek

Podívejte se na Wikipedie:Žádosti o obrázek.

Související články