Wikipedie:Pod lípou/Archiv 2006/02

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Archiv diskuse Pod lípou
Předchozí: Následující:
2006/01 2006/02 2006/03

Wiki na CD[editovat | editovat zdroj]

Četl jsem že v Německu již vyšla Wikipedie na CD , Neviděl jste to někdo, myslíte že by to šlo i u nás?

Mám ji v šuplíku (Ausgabe Herbst 2004), od té doby již IIANM vyšly i další verze. U nás by to sice šlo samozřejmě taky, ale nejsem si jist, jestli na to máme už dost dostatečně kvalitního obsahu (nezapomínejte, že de: je hned druhá největší Wikipedie!). --Mormegil 13:37, 16. 1. 2006 (UTC)
Tak za tři roky, když všechno půjde dobře, nad tím můžeme uvažovat... Cinik 14:15, 16. 1. 2006 (UTC)

Zase já, mě by stačila i anglická verze s doplnkem češtiny, nevíte, kolik stála ta německá verze ?

Je na ní napsáno Schutzgebühr € 3,–. Viz též http://www.digitale-bibliothek.de/ --Mormegil 14:17, 18. 1. 2006 (UTC)

Odkazy na informace o německé wiki na CD a DVD, tištěná a download (v němčině):

wiki-vr 10:55, 21. 1. 2006 (UTC)

Chemie – skupiny sloučenin[editovat | editovat zdroj]

Narazil jsem (už před časem) na následující problém: Ve Wikipedii, stejně jako ve většině jiných encyklopedií je jedním z hlavních a dobrých pravidel, že názvy hesel jsou podstatná jména v prvním pádě jednotného čísla (viz Wikipedie:Název článku, odst. 2.1. Toto se dá skutečně dobře dodržet v případech, kdy existuje možnost z množiny objektů pojmenovaných daným názvem vybrat jednoho reprezentanta, který má všechny rozhodující vlastnosti stejné (nebo v zásadě velmi podobné) jako všichni ostatní členové této množiny. V chemii tím může být určitá konkrétní chemická látka, např. voda, oxid uhličitý, kyselina sírová, methan atp., v botanice např. určitý druh rostliny, třeba smrk pichlavý, muchomůrka zelená nebo rod, třeba "lípa" apod. Naproti tomu v systematické botanice a zoologii tomu neodpovídají jména vyšších taxonů než rod (od čeledi včetně výše), např. lipnicovité (což je adjektivum, nom. plur.) apod. (viz cit. pravidla, odst. 2.2). Zde je vžité, že hesla v encyklopediích jsou ponechávána v tomto tvaru, který je v biologických vědách běžný a systematicky je tomu tak i ve Wikipedii.

Poměrně komplikovanější je situace v chemii. Existují zde skupiny látek (třídy látek), u kterých je někdy trochu "proti srsti" je označovat pomocí substantiva v nom. sing., protože to vede ke značně krkolomné první (tj. definiční) větě hesla. Uvedu příklad:

Alkan je název uhlovodíku, v jehož molekule jsou všechny vazby mezi uhlíkovými atomy jednoduché. ...

oproti použití nom. plur.:

Alkany jsou uhlovodíky, v jejichž molekule jsou všechny vazby mezi uhlíkovými atomy jednoduché. ...

Jak je vidno, druhá věta je méně krkolomná.

Upozorňuji, že zde nemluvím o názvech kategorií, ale o heslech!

Při zpracovávání chemických hesel jsem se (zřejmě i v důsledku problémů uvedených v předchozím odstavci) setkal s tím, že na úrovni "tříd" nebo "skupin" sloučenin panuje v tvorbě (hlavních) názvů hesel velká nejednotnost, což se mi - jakožto člověku trochu posedlému systematičností – vůbec nelíbí. Domnívám se, že by bylo záhodno praxi zde sjednotit až již směrem k singuláru, nebo k plurálu. Obracím se proto zejména na těch pár wikipedistů, kteří dělají chemická hesla, aby se k tomuto problému vyjádřili. Nechci o tom vyvolávat formální hlasování (i když ani to v budoucnosti nevylučuji), ale pouze diskusi.

Udělal jsem rešerši v české wiki v oblasti chemie s následujícím výsledkem.

Singulár

 • Kyselina
 • Aminokyselina
 • Mastná kyselina
 • Chemický prvek
 • Heterocyklická sloučenina
 • Monomer *
 • Polymer *
 • Herbicid *
 • Moluskocid *
 • Lipid **
 • Vosk **
 • Sacharid
 • Glykosid
 • Vitamín
 • Antioxidant
 • Fytoestrogen **
 • Alkaloid **
 • Alkohol (tady je dokonce kolize s obecnějším pojmem, z běžného života)
 • Amin
 • Halogen **
 • Oxid **
 • Pigment *
 • Furanokumarin **
 • Tropanový alkaloid

Poznámky: * Toto heslo je lepší v singuláru. - ** Text samotného hesla začíná pojmem v plurálu.

Plurál

 • Kyseliny polythionové
 • Reichstainovy sloučeniny
 • Levany
 • Monosacharidy
 • Aldosy
 • Přídatné látky
 • Transurany
 • Polychlorované bifenyly
 • Dioxiny
 • Falotoxiny

Statistika:

Singulár, zcela oprávněný - 5 - 15%
Singulár, zpochybnitelný - 12 - 35%
Singulár, ale v textu plurál - 7 - 21%
Plurál - v hesle i textu - 10 - 29%

Převládají singuláry, ale v textu je jich právě polovina! Přitom by měla být plná shoda mezi názvem hesla a použitím tohoto pojmu v definiční větě hesla.

Sám osobně se spíše přikláním k tomu, aby se v případech "tříd" sloučenin používal v názvu hesla plurál. Ten také podtrhuje skutečnost, že se jedná o více různých objektů. Samozřejmě v každém případě by měl být proveden z odmítnuté formy VŽDY udělán redirect. --A.Vítek 19:05, 16. 1. 2006 (UTC)

No já myslím že když je ta věta v singuláru zvlášť šroubovaná, je lepší když je (i pod heslem v singuláru) v plurálu ... ještě u těch sloučenin lze použít obraty jako je název, ale co mám podle vás dělat s Ninjou ? Speciálně upozorňuji, že ne každý špión je ninja ... -- Hkmaly 22:07, 16. 1. 2006 (UTC)
Nevidím důvod, proč by singulární analogie k
Alkany jsou uhlovodíky, v jejichž molekule jsou všechny vazby mezi uhlíkovými atomy jednoduché.
nemohla být
Alkan je uhlovodík, v jehož molekule jsou všechny vazby mezi uhlíkovými atomy jednoduché.
zcela srovnatelné krkolomnosti. A z argumentace nějak nevidím, proč by právě v chemii měly třídy pojmů mít takovou zvláštní potřebu ve srovnání například s prvočíslo. No, ale chemických hesel se nijak koncepčně neúčastním, takže to nechám odborníkům.
Hkmaly: není žádné pravidlo, že heslo musí začínat jedině "Název článku je blablabla"; pokud je takového formátu obtížno dosíci, lze jej upravit podle potřeby, hladkost výkladu je přední. Ale tak velký problém u ninjů nevidím, obvykle to nastává spíš seznamů a tak.
--Malýčtenář 14:59, 18. 1. 2006 (UTC)
V každé DOBRÉ encyklopedii je první věta hesla VŽDY DEFINICÍ, která popisovaý pojem popíše pomocí termínu(ů) obecnějšího. V tištěných encyklopediích je z důvodu ušetření místa obvykle tvar slovesa "býti" vypuštěn a nahrazen interpunkčním znaménkem, obvykle čárkou, méně často pomlčkou. Je mi jasné, že v elektronické encyklopedii nemusí být název hesla v textu umístěn na začátku první věty, ale nepůsobí to dobrým dojmem. A když to někdo neumí napsat ...
Ještě k otázce pl/sg: V organické chemii nastávají velice často případy, kdy název určité sloučeniny je současně používán jako označení třídy sloučenin, a jediná možnost, jak odlišit na první pohled, o co mi jde, je použití buď jednotného nebo množsného čísla. Jeden příklad velice známy: Dioxin x Dioxiny. To byl nakonec případ, který mě k této diskusi přivedl. A že tloho není málo, tak uvedenu další Alkohol x Alkoholy, Glykol x Glykoly, Fenol x Fenoly Acetylen x Acetyleny atd. atd. --A.Vítek 21:29, 18. 1. 2006 (UTC)
Proč jsem na to asi upozorňoval ... tak, jak jste to napsal, jsem to zkoušel taky, ale připadá mi, že to vzbuzuje dojem, že každý špión v době feudálního japonska se označoval jako Ninja. To není pravda. Napsat "Ninja je druh špióna" mi zase připadá divné ve smyslu že to zní neživotně. A .. označení pro některé špióny .. zní tak divně neurčitě. Alespoň mně. (BTW, napadá mě ... ninjové byli, co ?)-- Hkmaly 17:46, 18. 1. 2006 (UTC)
... a mimochodem, anglický začátek Ninja (忍者) were said to be agents of espionage by doslova znamenal O Ninjích se říkalo, že byli špióni ... takže ještě horší. -- Hkmaly 22:38, 18. 1. 2006 (UTC)


 • Já podporuji u tříd a logických skupin (alkany, dusičnany etc.) klidně množné číslo, jak se koneckonců výhradně používá v biologii u taxonomických kategorií. Totéž upřednostňuji např. u národů - Hunové, Češi, Moravané... :-). Nicméně osobně si myslím, že tohle by si měli vyřešit hlavně ti z daného oboru, co to píšou. Jako píšící do chemie hlasuji pro množné v opodstatněných případech. Jako biolog jsem rád, že tam už jsme se dávno dohodli a množné se u patřičných taxonomických kategorií používá. Mno a u národů fandím také množnému, ale nechám to na těch, co to budou psát, až to budou psát. Jo být zakladatelem oboru je občas velká výhoda... :-) Přejme ji všem odvážným průkopníkům, neb ti nás ženou v před... :-) Cinik 15:14, 19. 1. 2006 (UTC)


 • Množné v opodstatněných případech - Jak to definuje Cinik - je podle mne IMHO správné řešení. Taky jsem to už řešil, přinejmenším u hesla lipid/lipidy (ale také auxin/auxiny... a myslím, že ne úplně jednotné to bylo i na en: , tedy, že se tam asi spíše zkoumá opodstatněnost, než aby to za každou cenu bylo v sg.)--Reo On 23:52, 19. 1. 2006 (UTC)
Stejně jako kolega Avitek a řada dalších přispívajících se i já přimlouvám za to, aby názvy kategorií byly v plurálu. Myslím, že to už od počátku kategorizací vzniklo samo přirozenou cestou, od počátku existovala kategorie "Kovy" a Ne "Kov", stejně jako Prvky, Lanthanoidy atd. atd. Domnívám se, že i v organické chemii je přirozenější pojmenovat kategorii "Organické sloučeniny" nebo "Heterocklycké uhlovodíky" než "Organická sloučenina" nebo "Heterocykl".--Karel 09:21, 22. 1. 2006 (UTC)

Žádost o arbitráž: Vít Zvánovec[editovat | editovat zdroj]

Všechny účastníky letních válek bych tímto rád informoval, že jsem na stránce Wikipedie:Žádost o arbitráž#Vít Zvánovec požádal arbitrážní výbor o definitivní rozhodnutí o další účasti Víta Zvánovce na tvorbě Wikipedie. Z dosavadních reakcí arbitrů mi vyplynulo, že uvítají nějaké komentáře, takže se nenechte omezovat. --che 23:06, 17. 1. 2006 (UTC)

Postoupeno, přesunuto[editovat | editovat zdroj]

che-ova žadost byla postoupena nebo přesunuta, najdete ji na Wikipedie:Žádost o arbitráž/Vít Zvánovec. wiki-vr 11:09, 19. 1. 2006 (UTC)

Délka podpisů[editovat | editovat zdroj]

[K tématu využívání zdrojů Wikipedie osobnímu zdobení:] narazil jsem teď na podpis (myslím na diskusních stránkách) hýřící HTML, který má celkem 592 znaků zdrojáku. To mi přijde jako už trochu mnoho: jednak to při editaci diskusi znepřehledňuje, jednak zbytečně natahuje - to je délka jednoho odsatvce, tedy víc než valná část diskusních přípěvků samotných. Jaký je názor jiných: máme stanovovat i nějaká pravidla pro délku, resp. vzhled podpisů, je oprávněné žádat ad hoc dotyčné o uvážení a zkrácení (nejméně jeden případ už jsme tu měli, i když ten souvisel spíš s výsledným vzhledem), je to nějak řešeno v zahraničí? --Malýčtenář 16:48, 17. 1. 2006 (UTC)

Naprosto souhlasím s apelem na mírnění se. Pokud vím, někdy se to "řeší" tím, že si wikipedisté vytvoří pod uživatelskou stránkou šablonu, kterou místo podpisu vkládají: {{Wikipedista:Foobar/podpis}}. To je pak sice stručnější v kódu, ale zase si nejsem jist, jestli má smysl působit serverům Wikipedie takovou zbytečnou zátěž (každá další šablona na stránce je zvláštní dotaz do DB) jenom kvůli "hezky barevným" podpisům. --Mormegil 14:17, 18. 1. 2006 (UTC)

Problém "trollování"[editovat | editovat zdroj]

Hledám, jak se na cs.wiki dostat z pro mne opakovaného problému se spammery, trolly, výtržníky a jinými rošťáky. Tak ho předkládam obci wikipedistů, doufám že na správném místě. wiki-vr 10:48, 19. 1. 2006 (UTC)

Zdá se mi, že pravidla bychom měli (?):

–> viz též Wikipedie:Blokování (doporučení) / Wikipedista:Petr.adamek/Návrh politiky blokování (návrh)
–> viz též Wikipedie:Ostrakizace (návrh)

wiki-vr 12:10, 19. 1. 2006 (UTC)

Návrh řešení[editovat | editovat zdroj]

a prosím Mormegila, Miracetiho a Petra.adamka, aby se toho ujali
 • hlasovat o nich jako o závazných pravidlech

wiki-vr 12:38, 19. 1. 2006 (UTC)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Problém je jinde[editovat | editovat zdroj]

Nikdo si nechce vzpomenout[editovat | editovat zdroj]
(komentář, přepejstnuto ze stránky wikipedista:-jkb-) –wiki-vr 08:21, 19. 1. 2006 (UTC)
A ještě jedna poznámka na okraj. Jistě trochu zjednodušeně, a pokud někomu křivdím, tak v zápalu subjektivní meditace. Ale jako kdyby se nic nestalo, nikdo si nechce vzpomenout na nedávné problémy s VZ, pak s TP, poté s hanlivými výpady proti katolíkům, židům a dále
 • nyní přijde RH s několika svými kolegy, dělá tu vandalizující invazi, buzeruje, soustavně předělává články nediskutabilním způsobem, uráží – a komunita diskutuje o tom, jak mu pomoci při editování
 • kolegové upravují jeho nečeské texty bez diakritiky, o čemž jak předtím tak i nadále tvrdím, že to bylo úmyslné a RH si z nás dělal srandu – ať mi nikdo nevykládá, že někdo kdo po léta si hraje s počítačem a publikuje do českého internetu, neví jak se dělá háček, to je hovadina, ale nikdo to zde neprokoukne
 • místo toho s s ním jako i s jeho kolegou vedou diskuse o článku, ke kterému vlastně nemá co říci: přirozeně že může upozornit, co v článku o něm samým je chybné a komunita k tomu by měla přihlédnout, ale nechat si od něj ten článek diktovat je nehoráznost, kterou jsme neposkytli ani VZ
 • a rozhodne-li se jeden dát mu jasnou výstrahu, tak se zas začíná diskutovat o tom, zda-li to nebylo moc, jako kdyby to bylo poprvé, zatímco se RH jistě výborně baví – a říká nám milé děti, dokonce snad oprávněně
 • přirozeně, nějaké tvrdší zásahy vůči uživatelům by měli být Wikipedii cizí, a také nejsou demokratické; jenže, jak tu někdo poznamenal, Wikipedie není demokracie, a Wikipedie by se neměla – jenom abysme ježišmarjá nikomu neuškodili – nechat dobrovolně decimovat lidmi, kteří tento projekt považují za krátkodobou hračku než se pustí do jiných.
Facit: chci se opět, snad jen nějakou dobu, věnovat psaní článků, do hádek či do činností, které by je mohly rozdmýchat, se vměšovat nemám chuť, ba ani je komentovat, ani jako uživatel ani jako správce. -jkb- .
Ohledupní a Rostaci[editovat | editovat zdroj]
(komentář, přepejstnuto ze stránky wikipedista diskuse:-jkb-) –wiki-vr 08:21, 19. 1. 2006 (UTC)
Kolego, chápu Vaše znechucení (Nikdo si nechce vzpomenout) z prostoru poskytnutému dalšímu trolovi RH. Zcela a úplně to znechucení chápu a dokonce sdílím.
Myslím, že pravidel je víc než dost – Wikipedie:Blokování – ale také jako Vy jasně vidím, že problém je v těch nesmyslných ohledech.
Takže neschopnost ohleduplných jednat vede jen a pouze k tomu, že rošťáci a výtržnící si tento jim tak "ochotně" přenechaný prostor s chutí užívají.
Teď se dokonce diskutuje o ohledech vůči dalšímu (uživateli Vítu Zvánovcovi) (upravil Petr Adámek 14:53, 19. 1. 2006 (UTC)) ...
No uvidíme, jestli se "flagelanti" dobrovolně zřeknou důtek, které si na sebe sami a "tak nějak rádi" pletou.
Zdravím –wiki-vr 07:54, 19. 1. 2006 (UTC)

Zakázat p. Hedvíčkovi editovat vlastní heslo[editovat | editovat zdroj]

(přesunuto z Wikipedie:Hlasování o smazání/Ross Hedvíček (2))

Citát: "Zároveň bych navrhoval zakázat Hedvíčkovi editovat vlastní heslo, beztak se to nesluší." --Egg 23:33, 16. 1. 2006 (UTC)"

a jeho loutkám wiki-vr 07:10, 17. 1. 2006 (UTC)

Souhlasím[editovat | editovat zdroj]

 1. wiki-vr 07:10, 17. 1. 2006 (UTC)
 2. Cinik 08:35, 17. 1. 2006 (UTC)
 3. Bodlina 13:00, 17. 1. 2006 (UTC)
 4. Nolanus 17:16, 17. 1. 2006 (UTC) jaktoze je tu pro tak malo lidi? to by melo byt napevno stanoveno pausalne (coz imho vlastne JE,ale neni to formulovano dostatecne striktne)

Zásadně nesouhlasím[editovat | editovat zdroj]

 1. --Fraantik 18:00, 17. 1. 2006 (UTC) editovat své vlastní heslo není vhodné, ale proč to zakazovat takle paušálně. Když nebude psát o trhání nožiček mouchám, nebo o jeho úspěšných pokusech s cirkusovými slépkami proč ne. Další problém je že Rosťa neumí psát z nezaujatého pohledu ani ostatní stránky, ale snad se to brzy naučí. A k spamování a "internetovému obtěžování" několik zdrojů Rosťu označují za spamera a na internetu jsou pod diskuzními stránkami příspěvky s jeho jménem. Rosťa potvrdil že má program na hromadné rozesílání a že v něm má spoustu lidí, kteří od něj jeho příspěvky chtějí (nebo nechtějí a neozvali se). Jinak se Rosťa k diskuskuzím vyjádřil že na jeho žádost byla zavedena identifikace pomocí IP adres na lidovky.zpravy.cz a že někdo se podepisoval pod jeho jménem. Podle mě když Rosťa má program na rozesílání pošty hromadně tak jak se lidé registrují? Nemůže je někdo jiný zaregistrovat? Požná by se nějakou kontrolou seznamu mohl Rosťa zbavit nálepky [[spam]er.
  Na páně Hedvíčkově mailovém seznamu jsem se objevil, aniž bych o to kdy žádal, a přes opakované žádosti o vyřazení na něm stále jsem. Takže nařčení ze spamování je zcela na místě. UrsusArctos 22:50, 12. 2. 2006 (UTC)

Diskuse[editovat | editovat zdroj]

Prosíme, nekrmte internetové trolly. Prosíme, nekrmte internetové trolly. Díky za pochopení. Prosíme, nekrmte internetové trolly.

Pokud vím, ostrakismus byl na cswiki odmítnut a těžko se bude křísit i s omezeným dosahem; rozumím dobře, že hlasující "pro" výše by měli záležitost předložit arbitrážnímu výboru? --Malýčtenář 10:48, 17. 1. 2006 (UTC)

Já jsem měl pocit, možná mylný, že ostrakismus byl nakonec - s těžkým srdcem - ve výjimečných případech akceptován i těmi, kterým je jinak velmi nesympatický, například mnou - viz Wikipedie:Zablokování wikipedisty Z. Toto ale myslím není případ ostrakismu tak, jak já mu rozumím. Že by uživatel neměl editovat heslo o sobě, zejména pokud se soustřeďuje na vymýcení kritických pasáží, mi připadá docela logické, podobný případ jsme tu tuším měli s Brouzdej či jak se kolega jmenuje.
Ad arbitráž: opět se možná mýlím, ale žiji v představě, že pokud by nějaké takové řešení - ovšem navržené na stránce Wikipedie:Žádost o komentář, nikoli na stránce o smazání hesla, získalo silnou podporu, nebylo by nutné rozhodnutí Arbitrážního výboru. Samozřejmě pokud by se to někomu nelíbilo, mohl by si dotyčnému výboru stěžovat. --Radouch 10:56, 17. 1. 2006 (UTC)

Ostrakismem jsem v tomto případě myslel pouze instituci všeobecného lidového hlasování / průzkumu názorů o tom, jaké opatření proti někomu uplatnit třebas i k prosazování zcela chvályhodných a nesporných pravidel. Měl jsem dojem, že na en: se veškeré spory řeší a tresty (nad jednorázový blok za vandalismus, 3RR atp.) vynášejí pouze prostřednictvím ArbComu. Ale možná, že česká pravidla dovolují jiný výklad, už se v nich přestávám orientovat... --Malýčtenář 12:51, 17. 1. 2006 (UTC)

Ad ostrakismus: rozumím. Ad arbitráž: no, já vycházím z první věty na Wikipedie:Arbitrážní výbor: "Arbitrážní výbor je posledním stupněm řešení konfliktů na české Wikipedii". Což mi připadá koneckonců i logické a trochu by mne udivilo, že na en: by to bylo zásadně jinak, minimálně pokud jde o to řešení sporů; jak je to tam s tresty nevím. --Radouch 13:09, 17. 1. 2006 (UTC)

Podle mého názoru 1. tohle doporučení by se mělo objevit jako "návrh řešení" v žádosti o komentář k Rosťovi. (Bylo by to mnohem případnější, než to, co se tam objevilo teď. A naopak rozhodně nepatří sem.)
Pokud by zíkalo podporu, ale uživatel by to ignoroval, vhodný postup by ještě bylo nějakou dobu postupovat technicky (revertovat). Pokud by to k ničemu nevedlo, pak je čas na žádost o arbitráž. --Wikimol 13:49, 17. 1. 2006 (UTC)

Poznámka o věku pana Hedvíčka[editovat | editovat zdroj]

Nevím jak Vám, ale mně připadla poznámka pana Pastoriuse o věku pana Hedvíčka docela hnusná. --Lsla 15:13, 17. 1. 2006 (UTC)

Me taky. Bylo to od nej hnusne, neni to poprve, upozornuji uz po nekolikate ze je na mne vysazeny a je to symptomaticke pro cely tenhle "pogrom na Hedvicka". Asi pozadam arbitrazni komisi aby vyhlasili DOBU HAJENI na Hedvicka. V anglictine se tomu rika AGE DISCRIMINATION a je to trestne. Nedopustil jsem se zadneho prestupku proti Wiki-pravidlum a furt mne tady honi jako zajicka usacka sedi ve sve jamce chudak sam! Rosta 15:21, 17. 1. 2006 (UTC)
(odkašlávající si smajlík) --che 15:38, 17. 1. 2006 (UTC)
Proč hnusná? Panu Hedvíčkovi jsem se omluvil a celou věc vysvětlitl na Wikipedie:Žádost o komentář/Zadost o ukonceni pogromu na Hedvicka. Myslím si,

že celou tuto záležitost vyprovokoval pan Hedvíčák především on sám svými nejapnými poznámkami o svazácích. --Pastorius 17:17, 17. 1. 2006 (UTC)

Proč hnusná? Jde jen o připomenutí platných biofyzikálních zákonů, stejných pro všechny. A že se někdo z nás na to těší víc, někdo míň, a možná, že někdo dokonce vůbec, to je jen otázka demokratické volby vlastního názoru. --Karel 17:22, 17. 1. 2006 (UTC)

Myslím že opravdu, ale opravdu není nutné krmit trolly a že trocha slušného chování by také neuškodila. wiki-vr 14:00, 19. 1. 2006 (UTC)

Politická práva[editovat | editovat zdroj]

Ahoj děcka, kam se poděla politická práva? wiki-vr 10:47, 21. 1. 2006 (UTC)

Kniha smazaných stránek
 • 16:23, 25. 12. 2005 Mormegil maže "Politická práva" (zavádějící redirect na Politická práva ve Švýcarsku)
Historie
 • 15:52, 25. 12. 2005 . . Madla (prázdná stránka - prosím o smazání)
 • 15:42, 25. 12. 2005 . . Madla (zrušení redirectu)
 • 15:40, 25. 12. 2005 . . Madla (Stránka Politická práva přemístěna na stránku Politická práva ve Švýcarsku: Text je pouze a jenom o Švýcarsku, název byl tedy závádějící. Odkazy na stránku se týkají politických práv obecně, ne obsahu stránky.)
Díky, kolego Radouchu a díky kolegyni Madle za přesunutí toho překladu (nepatří do cs.wiksource?). –wiki-vr 07:58, 22. 1. 2006 (UTC)
Viz též Diskuse ke kategorii:Politický systém. --Radouch 11:02, 21. 1. 2006 (UTC)
Aha, netušil jsem že je nutná konzultace (a stejná i poznámka tam). –wiki-vr 07:58, 22. 1. 2006 (UTC)

Navrh na technicke vylepseni ceske Wikipedie[editovat | editovat zdroj]

Nevim kdo je v takovem pripade in charge - prosim o vyjadreni. Navrhuji, aby v okynku Hledani na leve strane byla zrusena nutnost diakritiky - tedy aby search engine reagoval na zadane heslo at uz to diakritiku ma nebo nema (treba seznam.cz ma svuj hledacek takhle nastaven). Zatim kdyz napisu, ze hledam heslo Jiri Nemecek, tak to musi mit hacky a carky (i kdyz heslo existuje). Bez diakritiky dostanu odpoved, ze tu heslo neni. Stejne tak by mel byt system vylepsen, ze by melo stacit, abych napsal castecne heslo (tedy treba jen Nemecek, bez Jiri)aby mi to vyplivlo vsechny Nemecky a ja si mohl vybrat. Nebo jeste dal, melo by stacit napsat jen cast slova (treba jen Nemec) a ono by mi to dalo vybrat mezi Nemci a Nemecky (takhle zase drive fungoval hledacek u Neviditelneho psa - takze technicky to mozne je).

Predpokladam, ze tato option v setupu uz je, chce to jen najit osobu, kdo ma opraveni to zmanit. Dekuji. Rosta 23:33, 21. 1. 2006 (UTC)

Ano, technicky je řešitelné téměř vše. Nejjednodušší je stáhnout si zdrojáky MediaWiki (jsou volně šiřitelné), napsat příslušné patche a ty pak autorům odeslat ke schválení a zařazení. Bude asi také nutné přispět několika tisíci dolary na nové databázové stroje, protože to bude znamenat jejich řádově vyšší zátěž. Myslím, že by ale víc pomohlo připsat řazení podle národních zvyklostí, které také stále ve wiki chybí. --Miraceti 23:58, 21. 1. 2006 (UTC)

Predpokladal jsem, ze nutnost diakritiky je zahrnuta uz v existujicim kodu a neni nutno neco prepisovat. Komu presne je treba prispet nekolika tisici dolaru? Na co? Ano, krome udajneho a neexistujiciho "spamovani" jsem znamy tim, ze cas od casu financuji ruzne internetove projekty a hardware - ovsem ted nechapu, co to ma spolecneho s diakritikou v hledacku a proc bych mel financovat ceskou wikipedii, obzvlast ve svetle toho, ze jsem tu sikanovan a zachazite se mnou jako s kusem hadru? Dekuji predem za vysvetleni. Rosta 17:45, 22. 1. 2006 (UTC)

Myslím, že vyhledávače to umí – viz třeba Jiri Nemecek na cs.wikipedia.org: http://www.google.com/search?hl=de&q=Jiri+Nemecek+site%3Acs.wikipedia.org / "Jiri Nemecek": http://www.google.com/search?q=%22Jiri+Nemecek%22+site%3Acs.wikipedia.orgwiki-vr 08:06, 22. 1. 2006 (UTC)
Technické řešení je vcelku jednoduché: doprogramovat (a protlačit na servery) český analyzátor do Lucene, kterýžto vyhledávací stroj Wikipedie používá. Nemyslím, že by to generovalo nějakou výrazně vyšší zátěž serverů. Už jsem párkrát přemýšlel o tom, to naprogramovat, ale úplně ideální by bylo, kdyby se toho ujal některý z mnoha fulltextových odborníků (kterým nejsem), kteří v Česku jsou, protože by se tak dalo dodělat i skloňování a ostatní dokonalosti.

No vyborne! Tak se do toho dejte! Rosta 20:00, 22. 1. 2006 (UTC)

@Rosta: O financování nadace Wikimedia se můžete dočíst na stránce odkazované z každého článku: wikimedia:Sponsoři, rozhodně se nejedná o nějaké "financování české Wikipedie", ale o podporu Wikipedie a ostatních projektů Nadace jako celku, tzn. nákup a údržba serverů apod. Mohu vás ujistit, že nikdo z českých wikipedistů z těchto peněz nevidí ani korunu.
--Mormegil 18:44, 22. 1. 2006 (UTC)

Vase ujisteni mne naramne uklidnuje. Rosta 20:00, 22. 1. 2006 (UTC)

Mormegile, nabodeníčka zátěž generovat nebudou, vyhledávání části hesel ale ano. Nevím o žádném webovém vyhledávači, který by to implementoval. Navíc si myslím, že by to akorát zhoršilo výsledky vyhledávání. Co by za zvážení ale stálo, by byla implementace ohýbání slov jako je na Jyxu nebo Morfeu. Ovšem to by byl dost velký projekt. --Miraceti 13:54, 25. 1. 2006 (UTC)
Zřejmě tu někde došlo k nedorozumění. To, co rozumím pod "vyhledávání části hesel" (nikoli slov!, cituji: "tedy treba jen Nemecek, bez Jiri"), je naprosto běžná funkce, která funguje nejen na všech vyhledávačích, ale i zde na Wikipedii: Speciální:Search/Němeček (v tomto případě tedy najde Zdeňka, nikoli Jiřího, protože toho tu nemáme vůbec). Vyhledávání částí slov je samozřejmě něco zcela jiného a souhlasím, že prakticky téměř neproveditelného. Skloňování je proveditelné, a řekl bych, že jeho implementace do Lucene by byla Dobrá věc, kterou by ocenil ledaskdo. Jenže, jak říkám, v Česku existuje mnoho větších odborníků na fulltext, než jakým jsem já, takže se mi do toho zas tolik nechce. --Mormegil 15:04, 25. 1. 2006 (UTC)
A nebude náhodou větší problém než to naprogramovat, sehnat databázi ohnutých slov? ("město" => "města", "městu", "městě", "městem", "měst", "městům", "městech", "městy", "městský", "městských", "městským", "městské"...) --slady 09:43, 26. 1. 2006 (UTC)
Skloňování se ve vyhledavačích řeší algoritmicky, databází se řeší pouze výjimky. (Pro ilustraci: [1].) --Mormegil 11:33, 26. 1. 2006 (UTC)

Řazení[editovat | editovat zdroj]

Re (řazení podle národních zvyklostí=řazení ce fontů v unicode): Někde je to už delší dobu vyřešené, neví někdo z kolegů informatiků jak? Nebo nemohl by někdo zjistit, kde se zeptat? –wiki-vr 08:06, 22. 1. 2006 (UTC)
Měl jsem tento problém v řazení podkategorií a článků v kategoriích, které obsahovaly větší množství položek; štvalo mě, že se diakritizovaná písmena řadí až za Z. V kategoriích je v obou případech pomoc velice snadná, neboť můžete připojit řadicí (=třídicí) klíč. Stačí, když 1) u písmen s primární řadicí platností, tedy dle ČSN 01 0181 patřící do tzv. standardizované unifikované české abecedy "A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž" je nahradíte písmenem bez diakritiky, následovaným původním diakritizovaným písmenem; 2) ostatní diakritizovaná písmena (např. "á") nahradíte odpovídajícím písmenem bez diakritiky (a původní již neopakujete), 3) pokud chcete řadit Ch na konec písmene H (tedy před I) spřežku Ch (ch) nahradíte v řadicím klíči spřežkou Hž (resp. hž). Toto jsem použil při vytváření systému kategorií v systematice botaniky a tam jsem na to upozornil. Funguje to bezvadně!
Příklad: Pro slovo Řešetlákovité je odpovídající řadicí klíč Rřesšetlakovite - to zařadí správně slovo pod záklaví písmene "R", ale současně až za slovo, které by začínalo písmeny Rzzzzzzzzzzzz.
Omezení: Neřadí správně velmi podobná slova, lišící se pouze jediným písmenem diakritizovaným a nediakritizovaným, pokud toto diakritizované písmen nepatří do standardizované unifikované české abecedy; např. "Barta Václav" a "Bárta Vaclav"; v takovém případě bude pořadí setříděných hesel náhodné. To však v praci moc nevadí, protože stejně tato hesla zůstanou bezprostředně za sebou a nečiní tedy problém je v seznamu snadno nalézt.
Mormegil sice toto řešení považuje za nesystémové, ale protože požadavek na správné třídění už visí na budgách několik let a stále bez výsledku, přiklonil jsem se k tomuto řešení právě v těch velkých seznamech. Je to provizorium, ale funguje to a pro koncového uživatele cs WIkipedie je to lepší než nic - IMHO.
Jinak se ve středu zeptám u nás v práci, zda a jak to řešili v knihovním systému Aleph. --A.Vítek 08:48, 22. 1. 2006 (UTC)
Teoretické řešení je jednoduché: prostě zapnout a nastavit správně COLLATION na MySQL serveru, na kterém Wikipedie běží. V praxi tomu chybí pár maličkostí (a hlavně čas a nadšení nějakého vývojáře). Jinak, já proti tomu dočasnému řešení nijak zvlášť nejsem, jenom jsem chtěl zdůraznit, že se jedná o dočasné nesystémové obcházení problému. (A poznámka: Ch bych rozhodně neřadil tímto systémem mezi H a I, protože na konci odstavce označeného H ho bude IMHO hledat málokdo.) --Mormegil 18:44, 22. 1. 2006 (UTC) --Mormegil 18:44, 22. 1. 2006 (UTC)
Ještě bych si v souvislosti s "CH" dovolil upozornit, že pokud by byla např. česká stránka "Charles Chaplin" zařazena mezi "H" a "I", tak je to jednoznačná chyba, neboť ten pán nemá ve jméně písmeno "Ch", nýbrž písmena "C" a "H". Tudíž by u všech hesel začínajících na "Ch" musel být nějaký speciální flag, určující, zda jde o české slovo nebo ne a zda se tudíž má řadit pod "C" nebo pod "H"... Tedy aspoň tak mi to vysvětlovala korektorka v Cinemě... --62.24.80.254 21:28, 24. 1. 2006 (UTC)
Předcházející jsem psal já. Jaký význam má zaškrtnutí políčka "Trvalé přihlášení", když mě to stejně vždycky odhlásí??? --Fuxoft 21:30, 24. 1. 2006 (UTC)
V tom případě to mají všechny české papírové slovníky blbě, když mají pořadí slov následující:
--slady 09:40, 25. 1. 2006 (UTC)
@Fuxoft: Když se však přijme "systémové" řašení a v COLLATION se nastaví Ch mezi H a I, tak se tam bude řadit prostě všechno, ať je to slovo české, nebo není. Naproti tomu o "nesystémového" řešení můžete rozhodnout sám, kam se to zařadí; ponecháte-li žadicí klíč "Chaplin" pak se zařadí mezi CG a CI, změníte-li je např. "Chrudim" na "Hwrudim", zařadí se mezi Hžžžžžžžžžžžž a I. Tím nechci hlasovat pro zásadní používání mého nesystémového postupu, jen zdůrazňuji, že jednou nastavené je nastavené a šlus. Že v tištěných (českých) encyklopedích je i Chaplin řazen pod "CH", je správné, protože je to systematické z hlediska řazení jaké člověk očekává. Taky v knihovnách např. Národní knihovně, když půjdete do katalohu, tak většinou najdete mezi CG a CI lísteček s textem např. "CH řazeno zamostatně mezi H a I" nebo něco podobného. V našem naskenovaném katalogu (Knihovna AV ČR) jsme zařadili lístky s CH obojím způsobem, protrože v počítači se to dá udělat snadno, takže se Chaplin i Chrudoš objeví jak pod C, tak pod CH. Je to dáno tím, že k nám chodí velmi mnoho cizinců (např. stážisti na ústavech Akademie).
Primlouvam se u odborniku za urychlene technicke vyreseni problemu s ceskym hledackem ve Wikipedii. Prislo mi po mem poslednim clanku desitky emailu, tvrdicich ze sli na ceskou Wikipedii a ze jim to rika ze napriklad heslo Vladimir Hucin tady vubec neni (i kdyz je). Zda se ze problem je v tom, ze do hledacku napisou jen Hucin a to vetsinou i bez diakritiky a cekaji ze ji tom hledacek (jak je zvykem u zahranicnich verzi) najde. Nenechejte prosim ceskou verzi technicky zaostavat za zahranicnimi verzemi. Dekuji. Rosta 18:11, 30. 1. 2006 (UTC)
Verze jsou technicky stejné. Zkuste na anglické wikipedii najít Cesky rozhlas. Není, je tam jen Český rozhlas. --Li-sung 18:18, 30. 1. 2006 (UTC)
Smarjapano! Ale cely svet funguje bez diakritiky, proto by ceska wikipedie mela mit tutez moznost, jinak bude zaostavat! Je to tak tezke pochopit? Rosta 18:31, 30. 1. 2006 (UTC)
Ano, například japonská verze wikipedie funguje naprosto bez diakritky. Viz メインページ – vidíte? ani jedno diakritické znaménko. (Ona diakritika totiž není v některých jazycích vůbec potřeba, tím to je.) --slady 21:28, 30. 1. 2006 (UTC)
Takze dosahlo se za te mesic co se to tu resi nejakeho zlepseni??? Furt se jen keca? Tim ze trvate na diakritice ve vyhledavani jen omezujete pocet uspesnych vyhledavani - je to potom encyklopedie jen pro par ceskych studentu. Rosta

Bosna a Hercegovina[editovat | editovat zdroj]

Pozor, předělávám kategorizaci celé BiH, zhruba podle vzoru Slovenska... Takže doufám, že se tomu nebudete nikdo divit a hlavně to revertovat... --Aktron 22:45, 25. 1. 2006 (UTC)

Podezření na loutkový účet, žádost na checkusery[editovat | editovat zdroj]

Mám podezření na loutkový účet uživatele Wikipedista:Rosta, a sice pod jménem Wikipedista:R.Kraus. Prozatimní zdůvodnění:

 • Wikipedista:Rosta dle mého pozorování již 3x obešel a porušil blokování
 • R.Kraus edituje v době, kdy Rosta je blokován
 • velice případná formulace A jestli vam mile deti nekdo (zjevne z vylucne osobnich duvodu) namlouva opak pana R.Krause, viz zde

IP adresy, ze kterých pan Rosta porusil blokování, jsou známy, ne-li, mohu je dodat, proto žádám checkusery o přezkoumání adresy, ze které se hlásí pan R.Kraus. Děkuji. -jkb- 22:45, 26. 1. 2006 (UTC)

Připojuji se k žádosti, byť mám obavu, že dotyčný je příliš velký kámoš s proxyservery, aby to vyšlo positivně. Cinik 22:55, 26. 1. 2006 (UTC)
Nezdá se mi, že by Rosta používal loutkový účet. Ale google ukazuje, že existuje jistý Roman Kraus, který se s Rossem Hedvickem kamarádí. Viz [2]. Není však samozřejmě nikde řečeno, zda jde o téhož R. Krause. --Luděk 23:25, 26. 1. 2006 (UTC)
Adresy prosím nikam nedodávejte, zveřejňování adres z logů je v rozporu s pravidly Wikimedie pro zveřejňování osobních údajů.
S použitím CheckUser mohu říci, že podezření vyslovenému -jkb- nic nenasvědčuje. Rosta a R.Kraus přispívají z různých zemí a na nějaké hrátky s proxy nic neukazuje. --Wikimol 23:38, 26. 1. 2006 (UTC)
Ano, ja vim ze jsem JAKO blokovany - hodlam to dodrzet a budu tri dny potichu, abyste mely radost, mile deti! Jen chci podat informaci, abyste vy cvoci zase neublizovali nevinnemu, jak mate ve zvyku. Nejsem ani Zvanovec, ani Roman Kraus. Roman Kraus je Nemec a byl jim desitky let pred Janem Koukalem von Berlin. Romana znam osobne, protoze mne byl tady v USA nekolikrat navstivit. Proto mohl kvalifikovane rict, ze na te cizi fotce, kterou jste tak zlovolne dali na me heslo nejsem ja. Takze mu neublizujte. Ja se jdu zase blokovat a ozvu v pondeli, zatim se tu hezky bavte. Jo? Rosta


@ Luděk a Wikimol, dík, mně zmátly ty milé děti; jinak i já se díval do internetu a vkládal různá hesla a udělalo se mi až dost špatně, to nevypadá dobře. Ještě jednou dík. -jkb- 10:32, 27. 1. 2006 (UTC)

Problém s meatpuppets[editovat | editovat zdroj]

Protože se tu v poslední době rozmohly meatpuppets (viz en:Wikipedia:Sock puppetry#"Meatpuppets" a jejich příchod neznamená určitě klid pro práci, rád bych zjistil Váš ctěný názor. Meatpuppets označují ty newikipedisty, kteří vytvářejí účty pro ovlivnění jednotlivých hlasování anebo diskuse k některému projednávanému tématu. Nově příchozí jsou často přátelé či známí jiného wikipedisty, který je přizve, aby zvrátil ve svůj prospěch diskusi o některém tématu.

Ačkoli tyto účty nemusí být loutkové, je těžké je od loutkových účtů rozlišit a jsem tudíž pro to, aby se s nimi zacházelo obdobně jako s loutkovými účty. Ani loutkový účet, ani meatpuppet nemůže být považován za člena komunity Wikipedie. Loutkové účty a meatpuppets, tedy uživatele s určitým zřetelným patternem ve vystupování a kteří se objeví, chce-li někdo nebo jejich skupina ovlivnit určitá rozhodnutí či diskusi, by pak případně mohli správci na určitý čas, případně indefinite, blokovat. Stejně tak jsem pro zpřísnění pravidel (doporučení) pro hlasování; hlasy těchto účtů nejsou platné.

Protože chování takových účtů je pro komunitu vrcholně škodlivé, vybízím k diskusi a případnému konsensu, jak pokračovat. V uplynulých dnech komunitu opustili někteří její členové, kteří wikipedii dlouhodobě pomáhali, vyprovokováni zřejmě právě takovýmto jednáním. --Dodo 13:47, 30. 1. 2006 (UTC)

Zda blokovat nevím; obecně jsem v otázce blokování spíše umírněnější a myslím, že pro meatpuppeta by měli platit v tomto směru stejná pravidla jako pro ostatní (samozřejmě s určitým přihlédnutím k tomu, zda dotyčný uživatel wikipedii nějak pomáhá či pouze diskutuje). Pro co bych byl určitě, je ale zpřísnění pravidel pro veškerá hlasování: docela určitě by neměly platit hlasy účtů založených až po začátku hlasování a vážně bych uvažoval o určitém limitu pro počty editací v článcích (někde mezi 1 a 50; 50 je limit pro hlasování o pravidlech apod.). --Radouch 14:14, 30. 1. 2006 (UTC)
Ano, meatpuppets mohou, respektive v budoucnosti určitě budou představovat problém. Blokovat nevidím důvod, pokud nebudou přímo vandalizovat - oni zas brzo půjdou pryč, resp. nekrmeni chcípnou hlady. Jak zabránit tomu, aby zvraceli hlasování, nevím: hledal jsem to ráno na en:Wikipedia:Guide to deletion#Sockpuppets are bad, kde mají jen obecné "přihlížet k situaci", "pokud to vypadá, jako že..." Otázka je, jestli je to v českých poměrech plně aplikovatelné, a kdo by si to rozhodování, čí hlas škrtnout, vzal na triko. Pokud to formalizovat, myslím, že by stačilo mít editaci (nebo být založen?) před začátkem příslušného hlasování. --Malýčtenář 15:53, 30. 1. 2006 (UTC)
na en totiž nemají pevný limit pro hlasování a záleží na zvážení koncensu správcem. --Li-sung 15:56, 30. 1. 2006 (UTC)

Je vubec nutno nad nekterymi tematy tak diskutovat?[editovat | editovat zdroj]

Dodo tady vyse napsal "aby zvrátil ve svůj prospěch diskusi o některém tématu." Moje otazka je: Je vubec nutno nad nekterymi tematy tak velice diskutovat? Bud je to pravda a nebo to neni pravda - konec diskuse. Veskete nedavne diskuse nad mymi hesly byly diskuse veskrze politicke - a to ve Wikipedii nema co delat. A tim padem dochazelo a stale dochazi (ze Che a Ciniku) ke zneuzivani pravomoci spravce, vzhledem k jejich politickym nazorum. Neni mozne zvolit nejakeho JEDNOHO ARBITRA, ktery se nevyznacuje levicovymi nazory jako -jkb- a nebo neni (autocenzura) jako Che nebo Cinik a ktery by ve spornych pripadech na heslo vrazil svoje razitko a mistni vlasteneci uz by to nesmeli kompletne mazat (jako se stalo heslu Upravenec) ale jen technicky vylepsovat.

Dovedete si predstavit situaci, ze by tady radil spravce, ktery by byl tajny neonacista a mazal vsechna hesla o druhe svetove valce a Hitlerovi, bez ohledu na to, ze je to historie, ale jen proto, ze ON s tim nesouhlasi? Presne to dela Che a Cinik. Zadam aby prestali zneuzivat svych pravomoci a rezignovali z funkci spravcu. Rosta 16:05, 30. 1. 2006 (UTC)

Obávám se, že se Vám pořád nepodařilo zcela pochopit, co je wikipedie. Wikipedie si zejména neosobuje právo rozhodovat, co je a co není pravda, neboť existuje celá řada témat, u nichž jsou různými skupinami lidí (včetně odborníků na danou problematiku) za "pravdu" označována zcela protichůdná tvrzení. Vaše neustálá snaha mít v článcích svůj názor pod (obrazně řečeno) záhlavím "toto je pravda" je IMO hlavním problémem Vašeho působení na wikipedii. Pokud chcete publikovat své názory, není pro to wikipedie to pravé místo.
Heslo upravenec, jak jste si mohl všimnout, nebylo kompletně smazáno. O tom, že by se zde zvolil arbitr konvenující vašim názorům, který by chránil vaše neencyklopedické texty před smazáním, si obávám můžete nechat leda zdát. --Radouch 16:53, 30. 1. 2006 (UTC)

Vandalismus ze strany spravcu[editovat | editovat zdroj]

Protestuji proti vandalismu a umyslnemu niceni hesla Upravenec ze strany spravcu Che a Dodo. Zadam aby byli blokovani. Rosta 13:58, 30. 1. 2006 (UTC)

Článek, na který tam Rosta vkládal odkaz se skládá z pro upravence irelevantního lání na svazáky na cswiki, a z verze článku, pro jejíž smazání se vyjádřily více než dvě třetiny hlasujících. --che 14:04, 30. 1. 2006 (UTC)
Rad bych pronesl vasi pozornosti clanek o prepisovani historie na Wikipedii. Upozornuji nase spravce, jejich politicka inklinace je jasna, ze prepisovanim historie nelze niceho dosahnout. Spravxci by se meli venovat technickeho vylepsovani projektu a ne vymazavani hesel, se kterymi politicky nesouhlasi.[3] Rosta 14:08, 30. 1. 2006 (UTC)

Pocit, že kopíruju jiné texty[editovat | editovat zdroj]

Přeji pěkný den, projekt Wikipedie se mi moc zamlouvá, ale neustále řeším jeden problém, který mi ve své podstatě brání přidávat články (aspoň tak, jak bych si to přál) - nemám dostatek vědomostí, abych byl schopen napsat článek sám od sebe a když si vezmu na pomoc prameny, mám pocit, že se jich příliš držím, tj. že je opisuju a tak editování článku raději ukončím. Omlouvám se, že tady překážím s takovýmto příspěvkem, chtěl jsem se jen zeptat, jestli s podobnou věcí nemáte někdo zkušenosti a jak jste ji případně vyřešili.--Ben Skála 20:43, 31. 1. 2006 (UTC)

Moje jeddina rada na tohle je, ze musis/te trenovat ... postupne se naucis/te hledat v knihach/webech/... jen to dulezity a z toho sestavit vblastni myslenku, kterou muzes/te pouzit. :) Tykej/te mi :)--frettie.net 20:47, 31. 1. 2006 (UTC)
A co takhle překládat z cizojazyčných wikipedií, třeba ze slovenské? Nebo si prostě dané téma přečist ve dvou knížkách a zformulovat základ článku po několika hodinách a pak už jen doplnit nějaké podrobnosti a čísla z pramenů. --Luděk 20:52, 31. 1. 2006 (UTC)
Taky jde si nejprve napsat osnovu a heslovitě fakta, a pak celý článek napsat podle sebe. Z překladů bývá asi nejužitečnější angličina (tedy anglická wikipedie, překládat z anglických copyrightem chráněných textů nelze - leda hodně, hodně volně). --Miraceti 21:41, 31. 1. 2006 (UTC)
Pokud člověk opisuje z jednoho zdroje, je to plagiát. Pokud ze dvou, je to kompilace. Pokud ze tří, je to vědecká práce.

Dobrý den, napadá mě, jak to vypadá z právního hlediska v případě, když někdo chce publikovat údaje, které sice nevytvořil sám, ale kdyby tak učinil, výsledek by byl stejný. Je to trochu krkolomné, rád bych uvedl nějaký rozumný příklad; možná právě výkladový nebo jiný slovník. Vím, že co tam je uvedeno, jsou "jen" fakta a ne nějaká autorova slohová tvorba. Proč bych tedy v tomto případě měl vymýšlet vše znovu? Zkopírovat práci někoho cizího je však nelidské. Co byste doporučili zde? Myslím, že by mohla pomoci např. domluva s autorem. Díky. 213.29.65.108 16:49, 5. 2. 2006 (UTC)

Samotné údaje autorských právem chráněny nejsou, chráněna jsou jen autorská díla. Autorské právo může chránit např. uspořádání takových údajů, pokud je výsledkem nějaké tvůrčí činnosti (což třeba abecední řazení očividně není). U souborů dat (databází) pak existuje ještě sui generis právo ochrany databáze, které vám zakazuje bez dovolení takovou databázi vytěžovat, smíte ji používat jen „běžně a přiměřeně, nikoli systematicky či opakovaně“. Domluva s autorem pomůže samozřejmě vždy, ale pro to, abyste uvedl elektronovou konfiguraci nějakého prvku, ji opravdu nepotřebujete. Viz též autorské právo. --Mormegil 10:43, 6. 2. 2006 (UTC)
A jak je chráněn Ottův slovník naučný? Je to už hodně dlouho co byl vydán, vztahuje se na něj pořád autorské právo?--Ben Skála 11:42, 7. 2. 2006 (UTC)
Přečtěte si už dříve vedenou diskusi k tématu ochrany autorských práv Ottova slovníku naučného. --Beren 11:59, 7. 2. 2006 (UTC)
Omlouvám se, pořád se tu moc neorientuju.--Ben Skála 12:28, 7. 2. 2006 (UTC)

Čas na Wikipedii[editovat | editovat zdroj]

Dobrý den, proč Wikipedie pracuje s jiným časem? Občas mě to trochu mate, že na Wikipedii je o hodinu méně.--Ben Skála 11:16, 3. 2. 2006 (UTC)

UTC - světový čas. Ten se používá jen v podpsisech. Vlastní čas (poslední změny, historie článků, atd) si lze nastavit v nastavení. --Li-sung 11:19, 3. 2. 2006 (UTC)

Důvod je, že Wikipedie je mezinárodní globální projekt, různí uživatelé mají různé lokální časy. Aby se daly časové údaje porovnávat, používá se jednotně UTC. --Egg 11:21, 3. 2. 2006 (UTC)

Tak nějak. Stačí si dvakrát do roka upravit letní čas (zrovna včera jsem narazil na bugzillu, kde to navrhovali automatizovat, ale řešení se nějak odložilo, protože to chtěli vzít obecně a to bylo moc složité) a je to. Akorát holt člověk musí přepočítávat sem tam, ale hodina/dvě není tak těžké. --Malýčtenář 12:28, 3. 2. 2006 (UTC)


Šablony UpravitToAono[editovat | editovat zdroj]

Asi mi zase něco uniklo: jaký účel a smysl má záplava věcí jako Šablona:UpravitFilm? MetaSpecPahýly prosím, ale tyhle se liší akorát jediným slovem "tento článek o ... potřebuje upravit"; ani odkaz na pojem nebo nějaký eventuální WikiProjekt tam není, tak k čemu jsou dobré? Nojo, automatické vytváření kategorií "***ové články k úpravě"; ale jsou tak nezbytné? --Malýčtenář 12:28, 3. 2. 2006 (UTC)

Třeba pro mě to význam má, když chci někdy věnovat čas úpravě nějakého článku, vyberu si něco, čemu rozumím a nemusím v záplavě článků k úpravě hledat nějaký vhodný... JAn 13:52, 3. 2. 2006 (UTC)
A bylo by to o mnoho lepší, kdyby tam byl odkaz „tento článek o filmu potřebuje upravit“? --slady 03:10, 4. 2. 2006 (UTC)

malá filipika: in reo pro dubio, že, takže nechte ho demokraticky kolem sebe mlátit[editovat | editovat zdroj]

V minulosti tu spousta lidí řekla, že wikipedie není demokracie. Ale projekt, kde ti, co chtějí, musí prostě akceptovat pravidla a vůli komunity. To je v posledních týdnech přeci pitomost, že? V análech je možné se dočíst, že jistý pán, i když se nejmenuje Hanibal a nevládne Kartágu, očividně vedl již tři tažení, momentálně tedy čtvrté. Arbitráž (arbitrage?) měla rozhodnout, co stím (co s ním, jak říkal Brouček, či Neruda, či kdo). Arbitráž projektu, který není demokratickým útvarem (jako stát atd,), jak jsem očekával, měla během týdne vypracovat dva tři základní body, co onen Hanibal udělal, a maximálně pak týden čekat, co k tomu kdo řekne. A rozhodnout. To vše by se vešlo na jednu takovou střední stránku. Nyní existuje stránek již asi 15, a dost rozměných. Vždy, když si Hanibal krkne, tak patnáct lidí se snaží dát dohromady 45 dobrozdání o tom, jak to s tím krknutím vlastně je, a proboha, aby se tomu krknutí nestalo něco zákeřného, marjapanenko. A on si teda krká (za skutečného Hanibala to dělali sloni svým dlouhým nosem). Ono proti krkání nic (pokud se nesedí ve fajnové restauraci), smůla přitom, že komunita sama si je zcela nejednotna a občas nechá někoho tím krknutím padnout. Dnes jeden z vás, který si dovolil Hanibalovi říci, že ne, že slony tedy až před Alpy dovést smí, ale pak už na nic povolení nemá. Čtu k tomu: podle mě nejde užít institutu blokování tímto způsobem. Vít Zvánovec má pocit křivdy a pokusil se bránit známými cestami i když je ve svém jednání omezen. Věc měla s arbitráží cosi společného.... Jak zajímavé. Je to pár dnů, Hanibal (spolu s několika dalšími, které bych neoznačil za levičáky), neustále napadal několho jiného, a ne zrovna cimperlich. Tento žádal o zásah, jež pár hodin nepřišel, tak se začal bránit sám. A hle, během pěti minut byl pryč (mimochodem, i to je sranda, i když ne útěcha: četl jsem vaše pravidla pro blokování a neblokování, a on se ničím neprovinil – stojí tam pro získání výhody ve sporu o obsah. Správci by neměli blokovat ty uživatele, se kterými momentálně vedou spor – něco o ochraně před primitivními urážkami, kterými se Wikipedie v poslední dobu jen hemží, tam nic není. No a nyní se jeden,, který je oním správcem, jak se zde žíká, cítí v situaci, nechat se potvrdit. A další vystupuje. Stojí to za Hanibala? Přátelé, vážně nevím, Kam jste se dostali. Váš projekt dělal kdysi dojem týmové práce, ale to je minulost. - - - - aha, abych se přidal, z české wikipedie se po posledních editacích stává fraška - nemáte tam někde něco jako kabinetek kuriosit?
(Bez podpisu 16:04, 3. 2. 2006 Cumil)

Ve světle posledních událostí musím s tímto vtipným shrnutím souhlasit. Chtěl bych požádat zbývající členy arbcomu o jejich vyjádření k uvedeným skutečnostem.--Zp 15:51, 3. 2. 2006 (UTC)
Jsem přesvědčen, že členové rozvoru to četli. --Luděk 16:00, 3. 2. 2006 (UTC)
Členové rozvoru si tento problém uvědomují, věřím, že ho dokáží rozseknout tak, aby už pod sloními říhy další editoři pokud možno nepadali. Myslím, že svůj čas lépe zužitkují prací na řešení než dalšími polemikami. --che 16:17, 3. 2. 2006 (UTC)

Uverejnovani nepravdivych informaci[editovat | editovat zdroj]

Prave ted Li-sung zaprel nos mezi ocima, ze nepsal nic o NPOV - i kdyz psal Diskuse:Ross_Hedvíček- tvrdim a zoufale volam, ze v mem hesle o me osobe ve velke mnozstvi nepravdivych informaci - kdy uz budou vymazany? Jedna se o link unas.cz - o link s Cibulkou, ktery on sam odvolal a na jeho webpage opravil [4] - ale ceska Wikipedie prostrednictvim Li-sunga TRVA na LZICH!!! Co je to? Pomsta? Za co?

Stejne tak zadam o vymazani refenci k Rozankovi a dalsim pseudo-velicinam. Rosta 19:23, 8. 2. 2006 (UTC)

Před chvílí na vaší diskuzi jsem nepsal o NPOV. Jinak samozřejmě často píšu o NPOV i se znažím psát NPOV neboť to je oficiální politika Wikipedie. (Wikipedie:NPOV) Což samozřejmě neplatí na externí odkazy jejichž existejncí si čtenář může najít stanoviska z obou stran a tím se tvoří celkový nezaujatý obraz. --Li-sung 19:34, 8. 2. 2006 (UTC)
Delas polovicatou praci Li-sungu. Cibulku jsi odstranil, ale to unas.cz ne, i kdyz je to stejne nad nebe jasny falzifikat. Komu se chces zalibit, ze mi skodis? Rosta 19:39, 8. 2. 2006 (UTC)
Je tam stejná báseň jako si tady tuhle dával na svojí stránku. Falzifikát? --Li-sung 19:42, 8. 2. 2006 (UTC)
Vsechno ostatni je falzifikat - a nepotrebuju aby tam o me nekdo prohlasoval ze jsem nekde napsal a opakovane ze "Cesi jste pice" - to jsem nenapsal, to neni muj styl, kdyz vas budu chtit urazet, tak to udelam inteligentne a ne timhle humpolackym stylem. Je to typicka desinformace - da se tam kousek skutecneho textu (to o te krvi) a zbytek se vylze a "ono tomu lidi uveri". Ty obviously jim skaces na spek tak jak chteji. Divej se na to ze je to podezrele a nedokazane - neni duvod aby tam o me byly nejake primitivni vulgarity. Je tech lzi tam malo, na to abyste byli spokojeni? Rosta 19:46, 8. 2. 2006 (UTC)

Dobrý den, chtěl bych požádat o konsensus české komunity ohledně bot flagu pro robotku Lótetári. Napsána je v Perlu nad (upraveným) frameworkem WWW::Mediawiki::Client a její funkce je generování automatických redirectů z latinských na české názvy pro naše botaniky, kteroužto činnost dosud ručně prováděl Zp. Bot byl testován dnes v podvečer na Lótetárině pískovišti a podle všeho funguje bezvadně; automaticky přeruší veškerou činnost, pokud mu někdo nechá vzkaz v diskusi; ještě se diskutuje o mírné změně v jejím chování, ta by však měla být otázkou pouze poměrně drobné úpravy. V budoucnu může bot zastávat i jiné činnosti (podobné této - tedy určitě nebude zároveň dělat interwiki apod.), v tom případě to ovšem opět nejdříve dám k diskusi.

Protože může generovat nepříjemný hluk v posledních změnách, bot nepoběží (vyjma jednotlivých editací během případného dodatečného testování), dokud nedostane bot flag - ten způsobí, že se jeho editace v posledních změnách zobrazovat nebudou. O bot flag se žádá na Metawiki, ovšem je k tomu potřebný právě konsensus místní komunity, o který Vás tímto žádám. Nemáme žádná zvláštní pravidla pro autorizaci botů, neočekávám ale nějakou kontroverzi - nejvhodnější délka hlasování se mi jeví týden a limit pro přijetí 2/3 hlasů. Hlasování není formální, pokud tedy během dvou dnů nebude mít nikdo nic proti, zažádám na meta. Díky, Pasky 19:36, 8. 2. 2006 (UTC)

Souhlasím / I agree[editovat | editovat zdroj]

 1. Rosta 19:40, 8. 2. 2006 (UTC) whatever works
 2. Bodlina 19:42, 8. 2. 2006 (UTC)
 3. --Luděk 19:46, 8. 2. 2006 (UTC)
 4. --Zp 19:54, 8. 2. 2006 (UTC)
 5. che 19:58, 8. 2. 2006 (UTC)
 6. Cinik 20:28, 8. 2. 2006 (UTC)
 7. Zanatic ʡ 21:13, 8. 2. 2006 (UTC)
 8. --Macronyx 21:14, 8. 2. 2006 (UTC)
 9. --Petr Adámek 21:16, 8. 2. 2006 (UTC)
 10. --Zirland 21:21, 8. 2. 2006 (UTC)
 11. --Reo + | 22:49, 8. 2. 2006 (UTC)
 12. --JAn 22:57, 8. 2. 2006 (UTC)
 13. Aleš Tošovský 08:28, 9. 2. 2006 (UTC)
 14. slady 09:20, 9. 2. 2006 (UTC)
 15. --Tlusťa 09:54, 9. 2. 2006 (UTC)
 16. --A.Vítek 14:54, 10. 2. 2006 (UTC)

Nesouhlasím / I disagree[editovat | editovat zdroj]

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

 • Hlasování je nesmyslné, a kvórum 2/3 úplně. Příznak bota má dostat automaticky pokud se nikdo nevysloví proti. --Li-sung 19:48, 8. 2. 2006 (UTC)
 • Fakticky se nejedná o hlasování, ale o průzkum názorů. Z toho plyne, že neexistuje žádné kvórum. Dobu, po kterou pruzkum poběží si zvolí žadatel sám, až bude mít pocit, že bylo dosaženo konsensu, podá žádost na meta. Žádné formality se zde neaplikují. --Zirland 19:50, 8. 2. 2006 (UTC)

Zadost o zablovani pro vandalismus[editovat | editovat zdroj]

Zadam podruhe o zablokovani Wikipedisty Ludka pro vandalismus, tim ze odstranil link [5] v hesle Karel Gott se zduvodnenim, ze Wiki neni bulvarni tisk. Link obsahoval zcela pravdivou informaci. Ale ve stejny moment mu nevadi uverejnovani LZIVYCH INFORMACI v hesle o mne - ktere jsou zcela ignorovany. ZADAM O NAPRAVU - zablokovani Ludka, navraceni hesla ke Gottovi a odstraneni lzi z meho hesla. Rosta 21:09, 8. 2. 2006 (UTC)

Zadam podruhe o zablokovani Wikipedisty Ludka pro zneuzivani pravomoci spravce a zlovolne blokovani. Rosta
Nesouhlas není vandalismus. --che 21:12, 8. 2. 2006 (UTC)

Cheeeeeeeee! JA NESOUHLASIM ABY TY LZI O ME BYLY NA ME STRANCE!!! Muzu to porad vymazavat a nebude to vandalismus? UZ si jednou srovnejte standarty! Stejnym metrem jo??? Rosta 21:23, 8. 2. 2006 (UTC)

Že něco není vandalismus neznamená že to je přijatelné. Nesouhlas projevený pomocí opakovaného revertování je pochopitelně také nežádoucí. --che 21:42, 8. 2. 2006 (UTC)

Netreba mne obvinovat z neceho co jsem neudelal. Copak Che, uz bys mne zase rad zablokoval?Rosta 21:45, 8. 2. 2006 (UTC)

Rosto, kdyz nam sdelis svuj zdroj, udelam maximum proto, abys dosel spravedlnosti. Nebo jsi snad vazan zpovednim tajemstvim? --Macronyx 21:13, 8. 2. 2006 (UTC)

O dosazeni spravedlnosti pro kazdeho by ses mel snazit uz z principu a bez podminek. Rosta 21:24, 8. 2. 2006 (UTC)

Jen dotaz: Uz je Ludek zablokovan? Aby to zase dlouho netrvalo. U mne zablokovani je hotovo za 2-3 minuty. Rosta 22:07, 8. 2. 2006 (UTC)

Dovoluji si Rostu upozornit, že opakované bezdůvodné žádosti o zablokování se považují za osobní útok a je možno je trestat zablokováním. Myslím, že se tomu okamžiku začínmáte blížit. Cinik 05:58, 9. 2. 2006 (UTC)

Cinik vytvari pravidla a zakony jak ho napadne a jak mu zrovna vyhovuje, co? Rosta 14:03, 9. 2. 2006 (UTC)

Omlouvám se, příliš se touto otázkou nezabývám, tak jsem se trochu spletl. Tedy nejsou osobním útokem, pouze vážnou nezdvořilostí, viz Wikipedie:Nezdvořilost (sekce příklady). Blokuje se zde ovšem i za nezdvořilost. Nic z toho jsem ani nenapsal, ani nevymyslel, jak lze snadno skontrolovat. Cinik 14:13, 9. 2. 2006 (UTC)
Nejde o vandalismus, tím méně důvod k zablokování, nýbrž běžnou neshodu v názorech na relevanci detailu pro heslo, která se řeší standardním způsobem na Diskuse:Karel Gott. --Malýčtenář 14:34, 9. 2. 2006 (UTC)
Pokud jde jen o neshodu v nazorech, pak lze Cinikovo chovani vuci mne klasifikovat jako VYHROZOVANI (zablokovanim)nebo OBTEZOVANI/Harrassment? Zadam aby byl Cinik prinejmensim napomenut - pokolikate uz? Proc jsou na Cinika mirnejsi meritka nez na mne? Je to proto ze jsem CERNOCH? Nebo ZID? Nebo EMIGRANT? Zadam o vyreseni "Cinikovy otazky" - nechova se tak jak se od Wikipedistay predpoklada. Wikipedie mu nepatri! Co je potom uverejnovani naprostych lzi v hesle o me me osobe? Neshoda v nazorech? Nezdvorilost? Osobni utok? Proc je to porad ignorovano? Proc mistni vlastenci trvaji na umistovani lzi na mem hesle? Rosta 14:37, 9. 2. 2006 (UTC)

Obávám se, že neshodou byl myšlen Váš a Luďkův spor o relevanci jednoho zdroje a jedné informace. To, že Vás upozorňuji na některá důležitá pravidla a zvyky na české wikipedii je moje dobrá vůle, takže nechápu Vaše pobouření. Cinik 14:54, 9. 2. 2006 (UTC)

Heslo Ross Hedvíček by bylo dobré řešit primárně v [[Diskuse: Ross Hedvíček|diskusi k tomu určené]]diskusi k tomu určené přesunul --Harold 22. 12. 2011, 23:16 (UTC), Pod lípou by se měly řešit spíše obecnější záležitosti než jednotlivá hesla. Díky, Pasky 14:57, 9. 2. 2006 (UTC)
Tady neresime jen moje heslo, tady resime opakovane vyhrozovani, natlak a vseobecne sikanovani ze strany nekolika jednotlivcu (Cinik, Ludek a dalsi) vuci me osobe. Kdyz neco udelam ja, tak jsem zablokovan bez jakekoliv diskuse, kdyz totez a horsi udelaji oni, tak to neni zadny problem. Lzi v mem hesle uz jsou jen dalsim symptomem celeho problemu. Rosta 15:06, 9. 2. 2006 (UTC)