Wikipedie:Název článku/Omezení

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Kvůli technickým omezením používaného programového vybavení MediaWiki nelze některé články nazvat správným názvem podle pravidel Wikipedie.

Zakázané znaky[editovat | editovat zdroj]

Následující znaky se v názvu stránky vůbec nemohou vyskytnout:

# < > [ ] | { }

Následující znak je dovolen, ale pokud je prvním znakem názvu, odkazování na stránku je komplikované:

/

Některé znaky se můžou chovat nekorektně:

 '' ''' _ :

Např. článek o programovacím jazyku C# se nachází na stránce C Sharp.

V případě, že článek nemůže být kvůli těmto omezením umístěn na správném místě, zobrazuje se v úvodu článku upozornění vložením šablony {{Název s křížkem}}, resp. {{Název se závorkou}}.

Malé první písmeno[editovat | editovat zdroj]

Kvůli nastavení Wikipedie je první písmeno názvu každého článku automaticky převedeno na velké. Proto např. článek o pH má název PH. Způsob zobrazení v článku lze změnit pomocí {{DISPLAYTITLE:<nový název článku>}}, viz např. iPhone.

Toto omezení se týká i jiných znaků než jen základních písmen malé latinky – tak, jako nemůže existovat samostatný článek b (vede na článek B), nemůže existovat samostatný článek γ (malé řecké písmeno gama; vede na velké písmeno gama – Γ). Totéž platí pro článek dlouhé s, který nemůže existovat pod názvem ſ, protože velkou podobou znaku ſ je běžné velké písmeno S.

V názvu článku je možné jen velmi omezeně používat horní či dolní index. Například článek o planetce 2005 CM7 se musí jmenovat 2005 CM7 (planetka) (ale způsob zobrazení v článku jde opět opravit pomocí {{DISPLAYTITLE:2005 CM<sub>7</sub> (planetka)}}). Na druhou stranu článek o rovnici E=mc² se může jmenovat správně, protože druhá mocnina existuje jako speciální znak.

Podtržítko[editovat | editovat zdroj]

Všechna podtržítka (_) v názvu článku jsou automaticky změněna na mezery. Způsob zobrazení v článku jde opět opravit pomocí DISPLAYTITLE:.

Délka názvu[editovat | editovat zdroj]

Délka názvu je omezena, název kódovaný v UTF-8 může mít nejvýše 256 bytů.

Odkaz na jiný jmenný prostor či projekt[editovat | editovat zdroj]

Pokud název článku obsahuje dvojtečku, nesmí být část před dvojtečkou definována jako název jmenného prostoru, ani kód interwiki. Například článek „M:FANS“ nemůže existovat pod takovýmto názvem, protože odkaz [[M:FANS]] slouží jako odkaz na článek „FANS“ na projektu Meta-Wiki. Obdobně nemůže existovat článek pod názvem „Kategorie: Stvůry“ (ten vede na kategorii ve vlastním jmenném prostoru).