Wikipedie:Mediagrant/Soutěž

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Hlavní strana Obecná pravidla Porovnání témat Desatero cesty Tracker
Vedení Mediagrantu spolu s vedením spolku Wikimedia ČR vyhlašuje soutěž Foť a piš.
1.Jeďte fotit pro Mediagrant

2. Přidejte fotky do článků

3. Tyto články vylepšete

1. Jeďte fotit pro Mediagrant 2. Přidejte fotky do článků 3. Tyto články vylepšete

Foť a piš[editovat | editovat zdroj]

Vyzýváme všechny wikipedistky a wikipedisty, kteří už fotili pro Mediagrant, i ty, kteří to ještě nezkusili, aby se zapojili do naší nové soutěže. Jejím cílem je vylepšení článků, do kterých jste přidali fotky získané během cest pro Mediagrant a jeho témata. Soutěž trvá od 15. července do 31. října 2016 a je dotovaná finančními cenami:

 • 1. místo 3000 Kč
 • 2. místo 2000 Kč
 • 3. místo 1500 Kč
 • 4. místo 1000 Kč
 • 5. místo   500 Kč

Hlavní pravidla a postup účastníků[editovat | editovat zdroj]

Níže jsou uvedeny hlavní principy získávání fotografií a vylepšování článků pro soutěž Foť a piš. Úplné znění pravidel naleznete zde.

Jeďte fotit pro některé téma v rámci Mediagrantu.[editovat | editovat zdroj]

Při cestě dodržujte obecná pravidla Mediagrantu a pravidla tématu, pro které fotografujete. Soutěžit je možné jen s články, do kterých jste přidali fotografie vzniklé během cest pro některé téma Mediagrantu. Nelze však k tomu využít cesty uskutečněné před začátkem této soutěže.

Fotky z cesty přidejte do článků na české Wikipedii.[editovat | editovat zdroj]

Přidávat fotky můžete do různých článků podle pravidel Mediagrantu, ale soutěžit můžete jen s takovými články, v kterých v době vaší cesty nebyla žádná fotografie vztahující se k předmětu článku, a do které jste alespoň jednu takovou přidali. Druhou možností je soutěžit s takovými články, v kterých byla jediná fotografie a v odpovídající kategorii na Commons nebyla žádná další, a do kterých jste přidali několik svých fotografií.

I když pravidla některých témat umožňují přidávat fotografie z cest i do jiných projektů než do Wikipedie (Wikizprávy apod.), v rámci této soutěže se hodnotí pouze články na české Wikipedii. Nebylo by totiž možné objektivně srovnat vylepšení článků v různých projektech vzhledem k jejich různým pravidlům.

Cestu zaregistrujte v trackeru a podejte ke schválení.[editovat | editovat zdroj]

Posuzování cesty garanty a proplacení náhrad není součástí této soutěže a probíhá nezávisle na ní. Nevadí proto, když vaše cesta nebude k datu ukončení soutěže ještě vyhodnocena. Podání cesty ke schválení je však podmínkou pro následné přihlášení článku do soutěže.

Vylepšujte články, do kterých jste přidali své fotografie.[editovat | editovat zdroj]

Články můžete vylepšovat sami nebo s dalšími wikipedisty, a to už od data vaší cesty bez ohledu na dokončení předcházejících kroků. Porota bude brát v úvahu všechny editace v období od vaší cesty do přihlášení článku do soutěže, kromě vandalských editací. V případě editačních sporů nebo uzamčení článku posoudí toto porota individuálně. Na vývoj článků se i po dobu soutěže vztahují všechna pravidla Wikipedie – není proto možné např. žádat, aby jiní wikipedisté článek needitovali, protože máte určitou představu, jak byste jej chtěli vylepšit.

Vylepšení článku nemusí být velké, ale musí být významné (řádově aspoň +500 bytů vlastního textu bez referencí, šablon apod.).

Pokud jste zvyklí opravovat článek, ještě když si připravujete svou cestu, můžete požádat o to, aby porota brala v úvahu i vylepšení článku v době 15 dní před vaší cestou. V tomto období se však budou hodnotit pouze vaše editace.

Když článek sami nebo s ostatními wikipedisty vylepšíte, přihlaste jej do soutěže.[editovat | editovat zdroj]

Do soutěže jej přihlásíte zapsáním do tabulky níže. Článek můžete přihlásit nejdříve po dokončení předcházejících kroků: tedy přidání fotografií z cesty a podání této cesty ke schválení. Před přihlášením však dokončete vylepšování článku – editace po přihlášení článku už nebudou porotou posuzovány. Nejpozději můžete článek přihlásit 2 měsíce po datu cesty, během které fotografie vznikly (je to však třeba udělat v době konání soutěže – tedy do 31. října 2016 včetně).

Do soutěže můžete přihlásit libovolné množství článků, ale jen takových, které splňují pravidla soutěže (vyjádřená především v předchozích odstavcích).

Při hodnocení soutěže bere porota do úvahy počet účastníkem přihlášených článků a míru jejich vylepšení.[editovat | editovat zdroj]

Hodnotí se tedy celkový přínos účastníka. Získat nejvyšší cenu proto může např. jak účastník, který jediný svůj článek dovede (spolu s ostatními wikipedisty) do stavu nejlepšího článku, tak ten, který v době trvání soutěže přihlásí desítky článků a ty budou vylepšeny pouze mírně – záleží na tom, kdo z nich přispěje celkově víc.

Při hodnocení výsledků bude porota přihlížet především k vylepšení textové části článku.

Vyhlášení vítězů[editovat | editovat zdroj]

Vyhlášení výsledků se předpokládá na Wikikonferenci, která se má konat 3. prosince 2016 v Brně.

Účastníky, kteří jsou navrženi na některou z cen, bude porota kontaktovat do 15. listopadu e-mailem. Je proto třeba, aby nejpozději v den ukončení soutěže měli všichni účastníci aktivované povolení zasílat e-mail od ostatních uživatelů (v Nastavení, část Nastavení e-mailu); další možností je uvést e-mailovou adresu přímo na své uživatelské stránce. Je třeba, aby účastník na tento mail odpověděl do 10 dní.


Pokud se vám tato soutěž líbí, budeme rádi, když brzo vyjedete na fotocestu a začnete vylepšovat články. Pokud vám něco v pravidlech není jasné, ptejte se. Obecnější dotazy pište nejlépe na diskusní stránku této soutěže, speciální můžete poslat vedení Mediagrantu: mg(at)granty.wikimedia.cz.

Tabulka přihlášených článků[editovat | editovat zdroj]

Do této tabulky zapisují soutěžící články, které přihlašují do soutěže. Článek zapište, teprve až dokončíte jeho editaci!

Název článku Datum přihlášení článku Soutěžící Datum fotocesty Číslo tiketu Hodnotit před cestou Poznámka Vyjádření poroty
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Dolní Počernice) 30.9.2016 Gampe 11.8.2016 1108 Ano Nepřijato – účastník je člen rady pořádajícího spolku Wikimedia CZ a tito členové se podle pravidel nemohou soutěže účastnit (§ 3.7).
Dlouhopolsko (národní přírodní památka) 10.10.2016 Tomáš Merta 21.5.2016 1005 Ne Nepřijato – cesta se uskutečnila před začátkem soutěže (§ 1.2 a § 3.1).
Zlámaniny 18.10.2016 JiriMatejicek 27.7.2016 1027 Ne Nepřijato – účastník může článek zapsat do 2 měsíců od data této cesty (§ 1.3)
Chlum (Hlinsko) 18.10.2016 JiriMatejicek 19.8.2016 1061 Ne Nepřijato – nejednalo se o článek, ve kterém k datu této cesty nebyla žádná fotografie přímo se vztahující k předmětu článku a zároveň na Commons už v té době byly další použitelné fotografie (§ 4.2)
Hospoda Na Špici 21.10.2016 JiriMatejicek 22.7.2016 1037 Ne Nepřijato – účastník může článek zapsat do 2 měsíců od data této cesty (§ 1.3)
Jestřebické pokličky 31.10.2016 Jedudědek 9.9.2016 1076 Ne Nepřijato – cesta nebyla v době trvání soutěže podána v trackeru ke schválení (§ 4.3)
Jestřebická lípa 31.10.2016 Jedudědek 9.9.2016 1076 Ne
Podkovka 31.10.2016 Juandev 4.9.2016 1072 Ne Přijato
Stará Putim 31.10.2016 Juandev 4.9.2016 1072 Ne Přijato
Prostřední Putim 31.10.2016 Juandev 4.9.2016 1072 Ne Přijato
Netušil 31.10.2016 Juandev 4.9.2016 1072 Ne Přijato
Nevorný 31.10.2016 Juandev 4.9.2016 1072 Ne Přijato
Podkostelní rybník 31.10.2016 Juandev 4.9.2016 1072 Ne Přijato
Miska 31.10.2016 Juandev 4.9.2016 1072 Ne Přijato
Kočkov 31.10.2016 Juandev 4.9.2016 1072 Ne Přijato
Kobylí Drač 31.10.2016 Juandev 4.9.2016 1072 Ne Přijato
Bitva u Jičína 31.10.2016 JiriMatejicek 22.7.2016 1037 Ne Nepřijato – účastník může článek zapsat do 2 měsíců od data cesty (§ 1.3)
Rybník Petráň 31.10.2016 Petr1888 24.8.2016 1063 Ne Nepřijato – články nebyly přihlášeny v době trvání soutěže (§ 1.2 a 1.3). I když účastník uvedl datum přihlášení článku 31. 10. 2016, ve skutečnosti je do této tabulky zapsal až 2. 11.
Lom Dubová 31.10.2016 Petr1888 24.8.2016 1063 Ne
Sačany 31.10.2016 Petr1888 31.8.2016 1066 Ne
Brada (hrad) 31.10.2016 Petr1888 14.9.2016 1081 Ne
Horní Podůlší 31.10.2016 Petr1888 14.9.2016 1081 Ne
Dolní Podůlší 31.10.2016 Petr1888 14.9.2016 1081 Ne

Vysvětlivky k tabulce[editovat | editovat zdroj]

 • Název článku – odkaz na článek, který přihlašujete do soutěže
 • Datum přihlášení článku – dnešní datum
 • Soutěžící – vaše uživatelské jméno
 • Datum fotocesty – musí souhlasit s datem uvedeným v trackeru (výjimky mohou být např. u vícedenních cest)
 • Číslo tiketu – číslo tiketu této cesty v trackeru
 • Hodnotit před cestou – napište Ano, pokud jste článek editovali ještě před cestou a chcete, aby porota brala do úvahy i vaše editace v době 15 dní před fotocestou; jinak napište Ne nebo ponechte prázdné
 • Vyjádření poroty – porota do 15 dnů posoudí, zda článek splňuje všechny formální podmínky pro zařazení do soutěže
  • pokud nenalezne chybu, oznámí přijetí článku
  • pokud nalezne drobné opravitelné chyby, upozorní na ně soutěžícího emailem a stanoví mu přiměřenou lhůtu k jejich odstranění
  • pokud nalezne chyby, které nejde v rámci pravidel napravit, uvede zde paragraf pravidel, podle nějž článek nepřijala

Výsledky soutěže[editovat | editovat zdroj]

Porota soutěže podle § 7.2 pravidel uděluje

 • první místo a finanční cenu 3000 Kč: wikipedistovi Juandev.

Ostatní ceny se neudělují.

Dále se porota rozhodla udělit čestné uznání těmto wikipedistům

 • Gampe, Tomáš Merta, JiriMatejicek, Jedudědek, Petr1888.

Porota děkuje všem účastníkům soutěže – bez ohledu na to, zda jejich články byly nebo nebyly podle pravidel přijaty – za vylepšení článků a za jejich fotografie pro Mediagrant. Děkuje taky diskutujícím, kteří poskytli cenné připomínky k pravidlům soutěže.

Pavel Hrdlička
za porotu soutěže Foť a piš
14. prosince 2016