Wikipedie:Mediagrant/Porovnání témat

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Hlavní strana Obecná pravidla Porovnání témat Desatero cesty Tracker

Zásady společné všem tématům[editovat | editovat zdroj]

 • Za 'objekt' se v Mediagrantu považuje místo, věc (soubor věcí) nebo akce specifikovaná v níže uvedené tabulce v řádku „Jaké objekty se v tématu fotí?“, tedy např. obec, rybník, kroj nebo veletrh.
 • Ke každému objektu, který na Wikipedii dosud nemá článek, je potřeba před podáním tiketu v trackeru tento článek napsat alespoň jako pahýl, aby se naplnila myšlenka Mediagrantu ilustrovat Wikipedii a její sesterské projekty.
 • Každý objekt patří obvykle do samostatné kategorie na Commons.
 • Fotografie pořízené v rámci Mediagrantu je potřeba vkládat do vhodných stránek na Wikipedii, na sesterských projektech WMF (včetně cizojazyčných Wikipedií a Wikidat) a do specializovaných seznamů (evidovaných kulturních památek, památných stromů, chráněných území, židovských památek).
 • Od každého zdokumentovaného objektu je třeba takto použít několik fotografií.
 • Témata Mediagrantu v tabulce níže je možné při jedné fotocestě libovolně kombinovat, tedy např. vyfotit několik vesnic, dva památné stromy, významný rybník a židovský hřbitov.

Tyto a další zásady jsou podrobněji popsány v Obecných pravidlech Mediagrantu.

Srovnávací tabulka témat[editovat | editovat zdroj]

Foto českých obcí Chráněná území Lidová tvořivost Odborná fotografie Události Vodstvo Židovské památky
Jaké objekty se v tématu fotí? Obce a jejich části (vesnice, městské čtvrtě), památky a další objekty v české krajině (hory, rozhledny, silnice) nespadající pod jiná témata Chráněná území a památné stromy Různé projevy lidové tvořivosti, zejména lidová architektura, kroje, zvyky, obyčeje a řemesla. Tématické kolekce (např. nářadí sklárny, postup výroby chleba, soubor technických zařízení na řece, obrazová kolekce galerie) Celorepublikově významné události (např. katastrofální povodně, festivaly, veletrhy) Zejména řeky, potoky, rybníky a jezera, dále objekty na těchto vodních plochách (např. zdymadla) Objekty související s židovskou tradicí (židovské hřbitovy, synagogy, mikve, památníky holokaustu...)
Co by se mělo fotit v rámci objektu? Pohled na náves/náměstí, kaplička/kostel, škola, obecní úřad, historické objekty (hlavně evidované kulturní památky), socha/památník, rybník, potok, chalupy, nádraží, život v obci, továrna/jiná provozovna apod. Celkový pohled na území, důležité druhy, u rostlin i jejich části, důvod ochrany včetně detailů Např. u krojů hlavně celkový pohled na postavu z různých úhlů a detaily jednotlivých částí kroje (pokrývka hlavy, kordula, sukně, boty, detail výšivky)[Podrobně 1] Různé: u sklárny např. veškeré nářadí: podle potřeby z různých úhlů, části nářadí (detaily), sklářské postupy Např. při focení hudebního festivalu se fotí umělci, diváci, zázemí a celková atmosféra. Např. u jezer/rybníků: celkový pohled, okolí, odtok, hráz, stavidlo, život na ploše (lodě, lidé, živočichové, rostliny).[Podrobně 2] Např. u hřbitova: foto s okolím, brána, obřadní síň, detaily zajímavých náhrobků, panoramatický snímek hřbitova (např. od vstupní brány), pohled ven za/přes zeď [Podrobně 3]
Jak vypadá správně vyfocený objekt? Jsou vyfoceny všechny výrazné objekty (někdy kostel, jindy škola) a všechny evidované kulturní památky; dále i několik širších pohledů (náves, ulice). Cílem je dokumentovat dané chráněné území v daném ročním období, pokud možno též zachytit předmět ochrany. Viz příklad. Soubor médií dostatečně dokumentující daný předmět či postup. Předmětem nafocení zde nejsou jednotlivé věci, ale kolekce nebo postup. Správně nafocená kolekce obsahuje fotky všech hlavních částí/věcí. Správně nafocený postup obsahuje fotky, ze kterých je možné postup pochopit. Událost je zachycena ve všech svých hlavních aspektech. Jedná se o fotografický popis předmětného objektu, tedy jeho nejdůležitějších částí. V potaz se bere i život, tedy lidé, rostliny a zvířata. Neméně důležité je i okolí objektu. Celkový pohled na objekt a jeho důležité či zajímavé detaily, podrobněji výše
Jaký je minimální počet objektů? Velmi orientačně 8–15 (závisí na výši nákladů, druhu dopravy, náročnosti cesty apod.); při velmi levných cestách stačí několik vesnic 3–7 1 1 1 4–7 rybníků, nebo 4 jezera/potoky, nebo část řeky, plus další objekty 1–7 dle výše nákladů a výchozího bodu, menší počet se doporučuje kombinovat s objekty jiných témat, viz příklad.
Požadovaný počet fotografií na objekt Min. 4–5, optimálně o něco více podle velikosti obce/vesnice Chráněné území: 20–25, památný strom min. 4 5 a více min. 15 min. 15 5 a více 1–7 (hřbitov:7, synagoga:4, ostatní: 1)
Lze znovu fotit stejný objekt? Ne[Pozn 1] Jen pokud se při prvním focení nepodařilo vyfotit hlavní předmět ochrany Ne[Pozn 1] Ne Ne Ne[Pozn 1] Ne[Pozn 1]
Jaká šablona se vkládá do fotek? {{Mediagrant 2019|Foto českých obcí}} {{Mediagrant 2019|Chráněná území}} {{Mediagrant 2019|Lidová tvořivost}} {{Mediagrant 2019|Odborná fotografie/Název akce}} {{Mediagrant 2019|Události}} {{Mediagrant 2019|Vodstvo}} {{Mediagrant 2019|Židovské památky}}

Podrobnosti[editovat | editovat zdroj]

Co fotit[editovat | editovat zdroj]

 1. Lidová tvořivost
  Architektura: Celkový pohled s okolím, pohledy z různých úhlů, architektonické detaily
  Kroj: Celkový pohled na oblečenou postavu z různých úhlů, detaily jednotlivých částí kroje (pokrývka hlavy, kordula, sukně, boty, detail výšivky)
  Řemeslo: Dokumentace řemeslného postupu, jednotlivé výrobní kroky, použité materiály, nástroje
  Festival: jako u předchozích, jen před co největší detailností upřednostnit co nejširší spektrum krojů, činností, předmětů.
 2. Vodstvo
  Řeky/potoky: pramen, průběh toku, významné stavby (mosty, zdymadla, jezy, přehrady), okolní krajina, život na toku (lodě, lidé, živočichové, rostliny), rybníky, ústí.
  Jezera/rybníky: celkový pohled, okolí, odtok, hráz, stavidlo, život na ploše (lodě, lidé, živočichové, rostliny).
 3. Židovské památky
  Hřbitov: foto s okolím, brána, obřadní síň, detaily zajímavých náhrobků, panoramatický snímek hřbitova (např. od vstupní brány), pohled ven za/přes zeď;
  Synagoga: objekt s okolím (např. ulice bývalé židovské čtvrti), stavební detaily, interiér (pokud je možný přístup a přestože nyní může sloužit již jiným účelům)

Opakované focení[editovat | editovat zdroj]

 1. a b c d Pokud existuje zvláštní důvod pro opakované focení, je třeba jej předem konzultovat s garantem tématu.