Wikipedie:Mediagrant/Odborná fotografie

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
FacebookOdborná fotografie na Facebooku
Facebook

Tato stránka popisuje pravidla, za jakých je možné čerpat podporu při fotografování souborů (odborné povahy). Vychází z obecných pravidel Mediagrantu.

Fotí se soubory, kterým říkáme soubory odborné povahy. Tzn. že v rámci tématu někam dojedete a tam nafotíte veškeré nářadí, sbírku, postup výroby apod. Lépe si to lze představit na následujících již uskutečněných akcích:
1) Sklárna – ve Sklárně Nenačovice jsme se domluvili na focení sklářského nářadí pro ruční výrobu skla (jedná se tedy o focení souboru odborného charakteru). Nafotili jsme, nahráli na Commons a ve spolupráci se sklárnou jsme fotografie popsali, aby se daly dobře najít a přiřadit ke článkům.

2) Pekárna – jednomu účastníkovi se naskytla možnost fotit v pekárně. Zde nafotil postup výroby chleba, koláčů a rohlíků. Dokumentoval tím něco, co má určitý odborných charakter a proto bylo možno mu žádost spojenou s náklady na dopravu schválit v rámci tématu Odborná fotografie.

Příklad souboru: Postup pečení chleba
Příprava těsta, krátce po míchání 1/12
Porcování těsta 2/12
Prázdné ošatky 3/12
Vysypávání ošatek moukou 4/12
Těsto v ošatkách 5/12
Kynutí chleba v teplé místnosti 6/12
Štrejchování chleba pro získání tvaru 7/12
Chléb po štrejchování 8/12
Vložení do pece 9/12
Nakládka pece 10/12
Vyndavání chleba 11/12
Hotový chléb 12/12

3) ZOO – jiný účastník si obstaral permanentku do zoo, které pravidelně navštěvoval a fotil doposud svobodně nenafocená zvířata, jejich chování a práci s nimi (ukázka na Wikimedia Commons).
4) Vodárna – domluvili jsme si návštěvu vodárny, kde jsme fotograficky dokumentovali postup výroby pitné vody. Ve spolupráci s hostiteli jsme následně fotky popsali a vložili do článků na Wikipedii.
5) Sochařské symposium – účast na sochařském symposiu umožnila jednomu z účastníků nafotit jednotlivá díla českých a zahraničních sochařů, ale i sochaře samotné.

6) Zdymadla na Labi – jeden z účastníků nafotil zdymadla na Labi. Svojí cestu dal k vyhodnocení do tématu Vodstvo, kde ale nebylo možno cestu kvůli omezeným pravidlům kladně vyhodnotit. Zapadla ale dobře do tématu Odborné fotografie, protože byly dokumentovány objekty odborného charakteru v celém souboru (zdymadla). Navíc pro ně existovaly články, které byly bez fotografií.

Pravidla grantu[editovat | editovat zdroj]

 1. Řiďte se obecnými pravidly a následujícím výčtem:
 2. Fotografují se ucelené soubory (kolekce) předmětů a procesů odborného charakteru. Fotografují se pouze soubory, o kterých se dá na Wikipedii napsat encyklopedicky významný článek. Fotografují se pouze nezmapované, nebo špatně zmapované soubory.
 3. Videa a audionahrávky se berou jako doplňková média; jejich shromažďování však není cílem tohoto tématu. Přínos se hodnotí podle získaných fotografií. Doplňková videa a audionahrávky jsou přesto vítány.
 4. Náklady by měly odpovídat přínosu pro Wikipedii.
 5. Je možné jezdit individuálně nebo konat skupinové akce.
  1. V případě skupinové akce vzniká role „vedoucího akce“. Vedoucí akce zodpovídá za dodržování pravidel tohoto tématu a za úspěch akce.
  2. Vedoucí akce založí jeden tiket do trackeru, ve kterém sepíše všechny náklady všech účastníků (do popisu doplní (uživatelské) jména účastníků) a fotografie získané od všech účastníků.
 6. K fotografiím přikládejte šablonu Mediagrant 2018 s tématem Odborná fotografie lomeno Název akce (tedy v kódu {{Mediagrant 2018|Odborná fotografie/Název akce}}), kde řetězec Název akce nahraďte srozumitelným a stručným názvem fotografovaného souboru.
 7. Cílem grantu je ilustrovat Wikipedii. Pokuste se zařadit co nejvíce fotografií z akce do článků na Wikipedii. Dbejte přitom ale na zvyklosti umísťování obrázků do hesel. V případě potřeby založte odpovídající články nebo vložte fotografie do článků na cizojazyčných Wikipediích.
 8. Pokud si nejste jisti přiměřeností akce, obraťte se na Juandeva, který je hlavním správcem tématu.

Kontakt na garanta[editovat | editovat zdroj]

Garantem pro tento projekt je letos:

Kontaktovat je můžete též přes of(at)wikimedia.cz