Wikipedie:Komunitní minigranty/Realizované projekty

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Komunitní minigranty Pro příjemce Typy podporovaných akcí Realizované projekty

Projekty pro rok 2023 budou aktualizovány po schválení žádostí.

Popiš památku[editovat | editovat zdroj]

Datum konání15. ledna 2021 –
28. února 2022
OrganizátorAktron
Ticket2264
Plánovaný rozpočet2 879 Kč
Reálný rozpočet2 580 Kč

Již pátý ročník editační soutěže, který se soustředí na zlepšení encyklopedicky významných kulturních památek České republiky. Podkladem pro nalezení vhodných kulturních památek jsou jejich seznamy, které na české Wikipedii máme od roku 2012 a dále interaktivní mapa, kde lze všechny české kulturní památky, které jsou encyklopedicky významné dohledat. V roce 2022 byly nově zahrnuty k editování i kulturní památky na Slovensku. Soutěž trvá měsíc a půl, je pravidelně předem i po akci komunikována na blogu spolku Wikimedia Česká republika. K soutěži vychází tisková zpráva. Partnerem soutěže je organizace PROPAMÁTKY. Pro evidenci soutěžních příspěvků slouží nástroj fountain. Během trvání soutěže je nasazen banner na české Wikipedii. Více na stránkách akce.

Počítač ve škole 2022[editovat | editovat zdroj]

Datum konání12.–14. dubna 2022
OrganizátorMuselsom
Ticket2343
Plánovaný rozpočet5 347 Kč
Reálný rozpočet4 779 Kč

Workshopy na zvýšení povědomí o smyslu Wikipedie pro učitele humanitních i technických předmětů, jež se metodicky scházejí pravidelně na Vysočině v nevídaném počtu dvou stovek. Jak (ne)pracovat s Wikipedií, nové vizuální editovaní pro laiky. Celokonferenční pokrytí propagace Wikimedie ČR. Snad se nabídne spolupráce s konkrétním učitelem k výjezdu EDU manažmentu a lektora za účelem provedení editatonu v další škole.

Fotografická wikiprocházka ze Srubce[editovat | editovat zdroj]

Datum konání18. srpna 2022
OrganizátorCzeva
Ticket2401
Plánovaný rozpočet2 000 Kč
Reálný rozpočet456 Kč
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons

První společná komunitní akce zaměřená obzvláště na získání fotografií na Commons a s očekávaným přesahem do dalších projektů Wikimedia (hlavně WP a WD). Otevřeno pro zkušené i začínající editory z jihu Čech. Diskuse o tématech spojených s výše zmíněnými projekty Wikimedia, zájem o případné další akce, možnost poradny, informace o novém wikiklubu v Č. Budějovicích.

Ač předpověď nebyla úplně příznivá, rozhodli jsme se cestu uskutečnit a pouze o hodinu posunout její začátek. Mokli jsme tak pouze první hodinu, byli jsme nicméně na mokro vybaveni. Trasu jsme prošli celou – fotografie sice neobsahují krásnou modrou oblohu, ale i tak jsme dosud nezdokunentované objekty z Wikinity/Wikishootme nafotili, nahráli a použili v projektech Wikimedia. Kolega Filip nás musel kvůli spojům opustit už na Dobré Vodě. Otevřen byl až rudolfovský podnik U Flašků, kde jsme setkání zakončili a rozešli se. — Czeva, organizátorka akce  

Wikiklub Praha[editovat | editovat zdroj]

Datum konání29. září 2022 –
22. prosinec 2022
OrganizátorJan Myšák
Ticket2424
Plánovaný rozpočet6 000 Kč
Reálný rozpočet6 000 Kč

Pražský Wikiklub byl zahájen na podzim roku 2022 v Životě 90, zahájení proběhlo 29. září 2022 a pokračoval s týdenní pravidelností do konce roku. Na rok 2023 jsou naplánovány Wikikluby od 5. 1. do 29. 6. 2023. Koordinátorem je Jan Myšák, příležitostně zastupující Wikipedisté. Obnovený pražský Wikiklub probíhá každý týden ve čtvrtek od září 2022 a je v současnosti jediným každotýdenním Wikiklubem v celé ČR. Více informací na stránce pražského Wikiklubu.

Asijský měsíc Wikipedie 2022[editovat | editovat zdroj]

Datum konání10. 2022
OrganizátorAktron/KKDAII
Ticket2437
Plánovaný rozpočet500 Kč + nepeněžní plnění
Reálný rozpočet500 Kč + nepeněžní plnění
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons

Z průzkumu, který jsme s KKDAII v předchozích týdnech udělali se ukázalo, že existuje mezi našimi editory zájem uskutečnit další ročník soutěže Asijský měsíc Wikipedie. Úspěšná globální soutěž se konala již osmým ročníkem, na české Wikipedii se konala v letech 2018, 2019 a 2020. V roce 2018 bylo napsáno 72 článků, v roce 2019 155 a v roce 2020 na české Wikipedii celkem 351 článků. Region Asie je českému prostředí relativně vzdálený, což znamená, že je pokrytí tamních témat na české Wikipedii poměrně slabé. Potenciál je co do počtu témat pro nás ohromný. Soutěž by měla být uskutečněna, řízena a propagována komunitně, a to spolu s dobrovolnickou porotou a všemi, kteří budou mít zájem na její podpoře a rozvoji. Pro vítězná tři místa bych rád zajistil ceny v podobě knižních poukázek a jedné knižní ceny.

Popiš památku[editovat | editovat zdroj]

Datum konání15. ledna 2021 –
28. února 2021
OrganizátorAktron
Ticket2089
Plánovaný rozpočet2 500 Kč
Reálný rozpočet2 564 Kč

Pravidelná lednová/únorová soutěž, která se soustředí na zlepšení pokrytí encyklopedicky významných kulturních památek. Z celkem 40 tisíc je jich zhruba 10 % encyklopedicky významných, na Wikipedii nejsou všechny popsané. Soustředíme se na nich např. na Wikiměstech, kde si vždy vezmeme "na paškál" jedno město, nezabýváme se ale jejich podporou celorepublikově. Po dobu jednoho měsíce budou dobrovolní editoři soutěžit v psaní článků o kulturních památkách; spolek WMCZ zajistí knižní ceny, tříčlenná porota posoudí příspěvky a dle pravidel budou následně vyhodnoceni vítězové. Mám zájem připravit spolupráci s partnery, kteří by soutěž mediálně podpořili. O banner je na Metě zažádáno. Pro rok 2021 počítám oproti roku předchozímu s výraznější a úspěšnější mediální stránkou věci (ideálně tak jako tomu bylo v roce 2019) a nasazení lepších evidenčních nástrojů, než kterými je Nástěnka. Za pomoci Martina Urbance se podařilo získat Klikatelnou mapu nenapsaných článků a Automatizovaný seznam památek. Nově budou o červené odkazy doplněny seznamy kulturních památek na české Wikipedii (kde to bude možné). Cílem je odstranit bariéry a zvýšit participaci v soutěži.

WikiMěsto Třeboň[editovat | editovat zdroj]

Datum konání12. listopadu 2021 –
14. listopadu 2021
OrganizátorAktron
Ticket2037
Plánovaný rozpočet21 700 Kč
Reálný rozpočet22 534 Kč
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons

Wikiměsto je setkání wikipedistů, kteří přímo ve vybraném městě zlepšují obsah Wikipedie týkající se daného města a jeho okolí – píší články a pořizují ilustrační fotografie a navazují spolupráci s místními institucemi (od kterých mohou získat další zdroje). Ve dnech 12. - 14. 11. 2021 se uskutečnilo Wikiměsto v Třeboni. Organizátory byli Aktron (Jan Loužek) a KKDAII (Kristýna Kysilková). Akce probíhala od pátku 15:00 do nedělního odpoledne. Měli jsme zajištěny prohlídky (Vodárenská věž s galerií, radniční věž, městské divadlo). Nakonec se podařilo díky Art Jarce prohlídku ještě doplnit o klášter s kostelem svatého Jiljí a Panny Marie Královny . Prohlídky se konaly v pátek odpoledne + klášter v neděli odpoledne, neboť se účastníci rozhodli posunout kvůli prohlídce odjezd. Odměnou jim byl poutavý a podrobný výklad pana kostelníka o historii a především o umění a architektuře obou sakrálních staveb . Sobota byla vyhrazena pro fotografování, resp. psaní článků, stejně jako nedělní dopoledne. Kontakty na prohlídky částečně zajistil a poskytl zaměstnanecký tým, organizátoři domluvili vše nezbytné na místě. a Wikiměstě se podařilo napsat cca okolo třiceti článků a nahrát prvních padesát fotografií. Do konce listopadu (účastníci mají ještě na dokončení příspěvků a donahrátí fotografií čas do 15. prosince) bylo napsáno celkem 40 článků a nahráno cca 600 fotografií.

Editaton Volary[editovat | editovat zdroj]

Datum konání6.–8. března 2020
OrganizátorGampe, elektracentrum
Ticket1857
Plánovaný rozpočet15 000 Kč
Reálný rozpočet6 996 Kč
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons

Editaton Volary se uskutečnil ve dnech 6.–8. března 2020 v jihočeských Volarech v okrese Prachatice a byl zaměřen na editování článků o městě, jeho historických a architektonických památkách, trase historické obchodní Zlaté stezky (úseku z Prachatic na státní hranici) a vojenském opevnění - úsek č. 195 Volary lehkého opevnění vz. 37. Navázali jsme na předchozí aktivity editorů Wikipedie a jejich místních partnerů, zejména Editaton Prachatice a Editaton Prachatice 2 (partneři z Volar na něj byli pozváni i k instruktáži), práci českobudějovického Wikiklubu a projekty Studenti píší Wikipedii a Senioři píší Wikipedii. Editaton navázal i na příbuzné aktivity prachatických institucí, zejména Městské knihovny Prachatice.

Asijský měsíc Wikipedie 2019[editovat | editovat zdroj]

Datum konánílistopad 2020
OrganizátorKhamul1, Patrik L.,
OJJ, Jan Myšák
Ticket2064
Plánovaný rozpočet1 000 Kč
Reálný rozpočet1 000 Kč
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons

Asijský měsíc Wikipedie je každoroční soutěž Wikipedie zaměřená na vylepšení a zvýšení asijského obsahu v různých jazykových verzích Wikipedie. V každé zapojené komunitě probíhá v listopadu měsíční internetový editaton v jejich jazykové verzi Wikipedie. Cílem je vytvářet nový obsah, a tím zkvalitňovat obsah Wikipedie na téma Asie. Účast není omezena jen na asijské komunity. Uživatel s nejvíce články splňující pravidla soutěže získá nárok na Poukázku Luxor 500 Kč. Druhý uživatel v pořadí získá nárok na Poukázku Luxor 200 Kč a Poukázku Luxor 100 Kč. Třetí uživatel v pořadí získá nárok na Poukázku Luxor 200 Kč.

Týden knihoven s Wikipedií v Broumově[editovat | editovat zdroj]

Datum konání1.–3. října 2019
OrganizátorGampe
Ticket1769
Plánovaný rozpočet5 000 Kč
Reálný rozpočet3 909 Kč

Týden knihoven s Wikipedií v Broumově proběhl ve dnech 1.–3. října 2019 a byl součástí akce Týden knihoven s Wikipedií. Díky velkorysé podpoře Vzdělávacího a kulturního centra Broumovska byly zajištěny noclehy pro lektory zdarma. Besedy a dílny byly určeny pro: zájemce z řad návštěvníků Městské knihovny i okolních knihoven (Meziměstí, Police nad Metují, Náchod), zájemce z řad občanů z Broumova a okolí (dílna: čtyři zájemci) a zájemce z řad studentů Gymnázia Broumov (besedy: asi 60 studentů primy a prvního ročníku čtyřletého studia; dílna: 6 studentů prvního ročníku čtyřletého studia).

Editaton Prachatice 2[editovat | editovat zdroj]

Datum konání1.–3. listopadu 2019
OrganizátorGampe, elektracentrum
Ticket1856
Plánovaný rozpočet5 000 Kč
Reálný rozpočet8 254 Kč
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons

Editaton Prachatice 2 se uskutečnil ve dnech 1.–3. listopadu 2019 opět v jihočeských Prachaticích a byl opět zaměřen na editování článků o městě, jeho historických a architektonických památkách, prachatické naučné stezce a jejích zastavení, trase historické obchodní Zlaté stezky a vojenském opevnění - úsek č. 195 Volary lehkého opevnění vz. 37. Navázal i na další wikiaktivity, jako jsou instruktáže Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích, práci českobudějovického Wikiklubu, setkání Pod reálnou lípou a projekty Studenti píší Wikipedii a Senioři píší Wikipedii. V rámci příprav byly osloveny významné prachatické instituce, zejména Městská knihovna Prachatice a Státní okresní archiv Prachatice.