Wikipedie:Kategorizace lidí

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Tento návod původně vznikl v reakci na vleklé debaty okolo kategorizace lidí. A jak se ukázalo, návod může být užitečný i pro další "delikátní" kategorizační problémy.

Biografie žijících lidí

Podrobnější informace naleznete na stránce Wikipedie:Biografie žijících lidí.

Názvy kategorií neobsahují žádná popření nebo modifikátory, proto musí být zařazení do kategorie zřejmé z textu článku. Článek musí obsahovat fakta, na jejichž základě se použije daná kategorie, a tato fakta musí být ověřitelná pomocí zdrojů.

Například do kategorie Zločinci lze osobu přidat jen tehdy, je-li to relevantní pro její významnost, bylo to publikováno v důvěryhodných nezávislých zdrojích, osoba byla uznána vinnou a toto rozhodnutí o vině nabylo právní moci (nebylo zvráceno odvolacím soudem).

Kategorie vztahující se k vyznání víry nebo k sexuálním preferencím by se neměly používat, pokud nejsou splněna tato dvě kritéria:

 • Osoba se veřejně identifikuje s vírou nebo sexuální preferencí.
 • Tato víra nebo sexuální preference jsou podle důvěryhodných zdrojů relevantní pro významné aktivity osoby nebo její veřejný život.

Opatrnost je potřeba při přidávání článku do kategorií, které naznačují špatnou pověst osoby. Viz Narušení soukromí.

Kategorizační schémata

Aktuálně je tendence kategorizovat osoby podle řady různých druhů kategorií, jak je uvedeno níže. V tuto chvíli nepanuje obecná shoda na tom, v jakém pořadí by se měly tyto kategorie umísťovat do patičky článku.

Podle asociace

Nyní Wikipedie podporuje kategorizace Lidé podle vzdělávacích institucí, Lidé podle firem a Lidé podle víry nebo filosofie, a řadu dalších specifičtějších kategorií.

Podle pohlaví, víry, rasy, etnika nebo sexuality

Wikipedia aktuálně podporuje kategorizace Lidé podle víry a Lidé podle rasy nebo etnika. Umísťování lidí do těchto kategorií může být problematické.

Podle jména osoby

V některých velmi významných případech jsou lidé kategorizováni podle vlastního jména, například Abraham Lincoln. Toto by se však nemělo dělat prostě pro snížení počtu kategorií zobrazovaných u článku. Nejlepším řešením tohoto problému je zredukovat počet kategorií na ty, které se k osobě nejvíc vztahují.

Kategorie používající jméno osoby obsahují články přímo související s danou osobou. Mějte to na paměti při vkládání osoby do širších kategorií. Je-li osoba členem kategorie, vložte článek o této osobě do širší kategorie. Pokud jsou články přímo související s touto osobou též členy širších kategorií, vložte kategorií se jménem osoby do této širší kategorie. To často vede k tomu, že článek a kategorie jsou zatříděny odlišně. Příkladem je George W. Bush a George W. Bush.

Podle národnosti a povolání

Lidé se obvykle kategorizují podle národnosti a povolání, kupříkladu Etiopští hudebníci. Pro navigaci v takových kategoriích se na každé stránce používá šablona {{Fooian fooers}}, například:

Klasifikace: Lidé: Podle povolání: Hudebníci: Podle národnosti: Etiopané
také: Etiopie: Lidé: Podle povolání: Hudebníci

Všimněte si prosím, že tuto šablonu může být pro některé kategorie potřeba modifikovat, protože některé národnosti jsou vyjádřeny jiným způsobem - například Hudebníci z Bosny a Hercegoviny nebo Hudebníci z Demokratické republiky Kongo.

Podle místa

Místo narození je z pohledu jedince zřídkakdy významné, může však být významné z pohledu místních studií.

Někdy se lidé kategorizují podle významného místa pobytu, v podobě Lidé z Foo (ne "Původem z Foo"), bez ohledu na příslušnost k etniku, původ nebo národnost. Kategorie podle pobytu by se neměly používat pro lidi, kteří v daném místě nikdy nepobývali. Národnost je zohledněna v kategorii povolání (viz výše), ne v zemi, oblasti nebo městě pobytu.

Strána kategorie Lidé z Foo může uvádět nejčastěji používaná jména rezidentů ("Fooané", "Foočané"), je-li takové běžné použití ověřitelné (např. pomocí Google). Taková označení lze též s výhodou použít pro přeměrování na Lidé z Foo. Viz například Lidé z New Yorku.

Místo úmrtí se běžně nekategorizuje; pokud se vztahuje ke specifickému místu nebo události, zvažte použití seznamu. Je-li relevantní identifikovat místo pohřbu (ať již z pohledu osoby nebo místa pohřbu), někdo pohřbený na méně významném hřbitově nebo na místě s méně významnými pohřby, mělo by se to zaznamenat v seznamu v článku o místě pohřbu. Je-li však místo pohřbu významné samo o sobě a má v seznamu řadu jiných významných lidí, pak by měly být pohřby kategorizovány. Taková kategorie bude pojmenována jako Pohřby na hřitově ve Foo.

Podle roků

Lidé se kategorizují podle roku narození a roku úmrtí. Pro informace o tom, jak kategorizovat osoby podle roku narození a úmrtí, viz Wikipedie:Lidé podle roků.


Řazení jmen v kategorii

Výchozí způsob řazení článků v kategorii při zobrazování na stránce kategorie lze změnit. Obecné instrukce a konvence najdete na stránce Wikipedie:Kategorizace#Klíč pro řazení. Všimněte si, že existují dvě techniky, jak definovat způsob řazení odlišný od toho, který vychází z názvu stránky:

 1. Přidání {{DEFAULTSORT:<řadicí klíč>}} do článku nastavuje řadicí klíč pro všechny kategorie, které v článku na následují za tímto textem.
 2. Pro jednotlivé kategorie, [[Kategorie:Lidé typu X|<řadicí klíč>]]

Klíč pro řazení by měl odrážet titulek článku nejlépe, jak je to možné, a současně vynechávat části sloužící k odstranění víceznačnosti. Dělají se však určité výjimky k vynucení správného uspořádání:

Řazení podle příjmení

Je-li článek nazván "Jméno Příjmení", katerorie by se měla do článku přidat jako [[Category:Lidé typu X|Příjmení, Jméno]] (nebo: {{DEFAULTSORT:Příjmení, Jméno}}), takže bude zařazen podle příjmení.

 • Ovšem například čínská jména se obecně píší s rodinným jménem jako prvním: Mao Ce-tung se pro řazení napíše jako [[Kategorie:Úmrtí 1976|Mao, Ce-tung]].
 • Lidé s víceslovným příjmením se obvykle řadí podle prvního kapitalizovaného elementu (první části, která začíná velkým písmenem), je to však složité a existují výjimky a nekonzistence. Ale z důvodů kódování začíná v aktuálním řazeném textu každé slovo vždy velkým písmenem. Francouzské a španělské "de" nebo "du" a německé "von" se obvykle nepoužívá pro třídění, s výjimkou některých lidí žijících v anglicky mluvících zemích, např. Corne Du Plessis (řazení podle D). Ovšem italské "De" nebo "Di" se většinou pro třídění používá. Holandská/vlámská/belgická/jihoafrická jména jsou zvlášť nepředvídatelná. Často se s místními jmény historických evropských postav nakládá jinak než s moderními postavami se "stejným" jménem žijícími v anglicky mluvících zemích. Proto se Anthony van Dyck a Steve Van Dyck řadí podle D, resp. V. Příklady: "Ludwig van Beethoven → Beethoven, Ludwig Van", Otto von Bismarck → "Bismarck, Otto Von", Giuseppe Di Stefano → "Di Stefano, Giuseppe", Jan van Eyck → "Eyck, Jan Van", Guy de Maupassant → "Maupassant, Guy De", Martin Van Buren → "Van Buren, Martin a "Jean-Claude Van Damme " →Van Damme, Jean-Claude".
 • Pozor u prostředních jmen, která vypadají jako příjmení: např. Peter Maxwell Davies (příjmení "Davies"), a naopak u částí příjmení, které vypadají jako prostřední jména, např. Ludwig Mies van der Rohe (příjmení: "Mies van der Rohe").
 • Někdy se křestní jména nekombinují ani s příjmením, ani se šlechtickým titulem. V takových případech se preferuje řazení podle křestního jména. Příklad: Augustin z Hippo bude mít [[Kategorie:Křesťanští filozofové|Augustin z Hippo]] nebo jednoduše [[Kategorie:Křesťanští filozofové]]

Šlechta

 • Britští šlechtici se řadí podle titulu, nikoli podle příjmení; např. Robert Gascoyne-Cecil, třetí markýz ze Salisbury bude v abecedě podle "Salisbury", nikoli "Gascoyne-Cecil" nebo "Cecil": [[Kategorie:Narození 1830|Salisbury, Robert Gascoyne-Cecil, třetí markýz ze]].
 • Někteří aristokraté jsou prakticky trvale známí pod jiným jménem, než je jejich šlechtický titul (který se, v takových případech, nevyskytuje v názvu článku). Například Frederick North, lord North (což byl druhý hrabě z Guilfordu) nebo Anthony Eden (první hrabě z Avonu). Toto by se mělo dodržovat pro většinu kategorií a řadit je tedy podle North,... a Eden,.... Ovšem v kategoriích souvisejících s jejich šlechtickým titulem by se měl použít tento titul. [[Kategorie:Hrabata v aristokracii Velké Británie|Guilford]], resp. |Avon]].
 • Podobně u monarchů majících své monarchistické jméno v názvu článku: např. pro stránku s názvem Ludvík IX. Svatý použijte [[Kategorie:Svatí]] (bez klíče pro řazení), ale také: [[Kategorie:Francouzští králové|Ludvík 09]] (v tomto případě se pořadové číslo převede na arabské číslice s úvodní nulou, aby se králové "Ludvíkové" až po osmnáctého správně řadili v kategorii francouzských králů).
 • Pro srozumitelnost, baroneti a rytíři by se měli řadit jako "Příjmení, Jméno", nikoli jako "Příjmení, Sir Jméno".

Další výjimky

 • Zbavte se přídomků: např. "Svatý" ve Svatý Alban: [[Kategorie:Svatí|Alban]].
 • Dodatky ke jménům, například "Jr." nebo "III.", by se měly dávat na konec řadicího klíče, nikoli za příjmení: Robert J. Smith II. se řadí jako [[Kategorie:Politici z New Jersey|Smith, Robert J., II.]], nikoli [[Kategorie:Politici z New Jersey|Smith II., Robert J.]].
 • Interpunkce, například apostrofy nebo dvojtečky (avšak ne spojovníky) by se měly odstranit, akcentovaná písmena a ligatury nahradit svými neakcentovanými nebo oddělenými protějšky.
 • První písmeno každého slova by mělo být velké a následná písmena malá, bez ohledu na to, jak se jméno hláskuje. Proto se Lena D'Água bude řadit jako [[Kategorie:Portugalské zpěvačky|Dagua, Lena]].
 • Příjmení, která začínají na Mc nebo Mac, se budou vždy řadit, jako by byla napsána jako Mac se zbytkem jména v malých písmenech — například Macdonald, Maccluskey nebo Macmorris — bez ohledu na to, jak se příjmení hláskuje. Nezapomeňte, že řadicí klíč ovlivňuje jen to, kam bude článek v abecedním pořadí umístěn — nemění vzhled titulku.

S výjimkou těchto naposledy uvedených odlišností, všechna interpunkční znaménka a vnitřní velká písmena by se řadila před A a všechny akcentované znaky a ligatury naopak za Z.

Obecné úvahy

Viz též Wikipedie:Nezaujatý úhel pohledu.

Buďte si vědomi toho, že špatná kategorizace článků o lidech je citlivější záležitostí než u článků na jiná témata.

Příklad: Zařazení politika zúčastněného ve skandálu jako "zločince" vyvolá mnohem více kontroverze než zařazení chování nebo činu jako "zločinného".

Dále:

 • Kategorie by se neměly přiřazovat automaticky: Kategorie se přiřazují pouze jako výsledek individuálního zhodnocení obsahu článku (seznamy jsou v tomto smyslu jednodušší, protože neurčité přiřazení lze jako takové označit). Viz též článek Wikipedie:Bot, kde je obecná diskuse o kontraindikacích robotizovaných operací.
 • Ne všechny kategorie jsou vyčerpávající: Pro některé "citlivé" kategorie je lepší přemýšlet o kategorii jako o sadě reprezentativních a nepochybných příkladů, zatímco jako pokus o úplnost je vhodnějším místem seznam. Speciálně pro "citlivé" kategorie lze seznamy použít jako doplněk kategorizace. Viz též Wikipedie:Kategorie, seznamy a navigační boxy.
 • Kontrolujte dvakrát: Po uložení článku vždy zkontrolujte, zda vám kategorizace nepřipadá urážlivá nebo netaktní. Systém Wikipedie umožňuje komukoli upravovat článek a odstranit pochybnou kategorizaci. Abyste se tomu vyhnuli, řiďte se intuicí a najděte takové kategorie, které jsou nejvíce k věci a nejsou urážlivé. Vytvořte novou kategorii, která lépe poslouží tomu, co chcete sdělit, namísto použití existující kategorie, která je (částečně) nekonzistentní s obsahem článku.
 • Omezte počet: Zkuste omezit počet kategorií. Například filmový herec, který má právnické vzdělání, by měl být kategorizován jako filmový herec, nikoli však jako právník, pokud není jeho právnická kariéra sama o sobě významná. Je však také důležité zajistit, aby kategorie obsahovaly všechny relevantní články. To znamená, že někteří významní lidé, například starší politici, kteří zastávali řadu různých politických funkcí, budou v nemalém počtu kategorií. Nehledě na tyto věcné kategorie, u kategorií, které vyžadují zhodnocení osobních charakteristik (např. styl uměleckého hnutí...), se snažte omezit počet kategorií na ty, které jsou pro tuto osobu zásadní, přibližně v tomto duchu: "dejte mi čtyři až pět slov, která nejlépe charakterizují tuto osobu".
 • Kategorizujte podle charakteristik osoby, ne podle charakteristik článku: Nejčastější chybou tohoto typu je přidávání článku do Kategorie:Biografie. Tato kategorie může legitimně obsahovat články o biografických filmech nebo biografických knihách, ale neměly by obsahovat články o jednotlivých lidech. Biografií je článek, nikoli osoba.

Vytvoření nové kategorie

Podrobnější informace naleznete na stránce Wikipedie:Pojmenování kategorií.

Nalezení vhodného názvu kategorie pro citlivá témata související s lidmi není "matematickou" vědou, nýbrž závisí na dobrém citu a víc než často na troše kreativity k nalezení vhodného řešení, které bude obecně vyhovovat. Vhodný název je generický, genderově neutrální a není ani příliš dlouhý, ani příliš krátký.

Před vytvořením kategorie

Před vytvořením nové kategorie se prosím ujistěte, že podobná kategorie neexistuje.

Příklad: Můžete chtít vložit někoho do kategorie jako Kanadští lidé. Před vytvořením takové kategorie ji zkuste najít pod podobným jménem. Když se podíváte do kategorie Lidé podle národnosti, zjistíte, že se lidé této národnosti umísťují do kategorie Kanaďané.

Zvažte vytvoření seznamu

Zvažte, zda nebude vhodnější použít seznam nebo jinou seskupovací techniku:

 • pro triviální případy (např. "majitelé psů" apod., viz též Triviální sekce)
 • pro kategorie, jejichž členové by často potřebovali doplňující poznámky, které by vysvětlovaly důvody pro zařazení.
Poznámka: Wikipedisté nejsou jednotní v tom, zda by se pro taková témata měly používat kategorie, a mohou takové kategorie navrhovat na smazání. Nicméně: vždy v této věci následujte svůj vnitřní instinkt.

Jasně definujte kategorii

Je vhodné, aby se definice kategorie (na stránce kategorie) snažila vyloučit neurčité a/nebo zaujaté (POV) teze. V mnoha případech není jako definice kategorie dostačující odkázat na článek Wikipedie, kde je daný termín vysvětlen. To je případ téměř každé citlivé kategorie. Je-li článek, který chcete použít jako definici, sám o sobě problematický, zvažte možnost tento článek vylepšit. V jiných případech, nebo pokud to nestačí, napište definici, co do kategorie patří a co nikoli, s odkazem na článek jakožto doplňující informací.

Příklad: "Ateista" může být použit jako urážlivý termín (lidé žijící pod Fatvou bývají svými odsuzovateli i dnes často nazýváni ateisty, bez ohledu na to, zda je dříve za ateisty považovali). Neurčité (a zaujaté) okraje kategorie "Ateisté" jsou záležitostí nejasného rozlišování mezi "silným" a "slabým" ateismem (viz článek ateismus) a toho, zda tak mají být nazýváni pouze otevřené vyznavači ateistické víry, či zda může být každý obecně považován za "ateistu". Podívejte se, jak je kategorie Ateisté aktuálně definována.

Umístěte novou kategorii do jiné kategorie

Podívejte se na obecná pravidla ohledně kategorizace a snažte se umístit novou kategoii na vhodné místo ve stromě kategorií "Lidé".

Zjištění problematické kategorie

Nevhodná kategorizace

Je-li osoba "nesprávně" kategorizována, odstraňte tuto kategorii z článku a nahraďte ji (pokud to jde) vhodnou kategorií.

Pokud je kategorizace jak "správná", tak důvodná, avšak stále se zdá problematická, dejte ji prosím do tohoto seznamu (zatím je prázdný):

 1. ...

Nesprávně nazvaná kategorie

Je-li v názvu kategorie očividný typografická chyba, umístěte prosím tuto kategorii do seznamu pro rychlé přejmenování.

Redundantní kategorie

Je-li název kategorie zjevně a zbytečně redundantní k jiné existující kategorii, přidejte prosím tuto kategorii do seznamu ke smazání nebo sloučení.

Nepatřičné kategorie

Je-li problém nikoli v přesnosti, nýbrž v "(ne)patřičnosti" pro to, aby byl daný článek v této kategorii, můžete článek z kategorie odstranit, ale zvažte také následující možnosti:

 • Zkontrolujte, zda není možné problém (částečně) vyřešit lepší definicí kategorie.
 • Je-li to stále potřeba, najděte nebo vytvořte vhodnější kategorii pro zařazení tohoto článku.
 • Je-li vám zřejmé, že existuje více článků, pro které je tato kategorie "nepatřičná", přidejte do definice kategorie na konec textu zprávu {{SCD}} nebo na jeho začátek zprávu {{CategorisationDisputedPeople}}. Ponechte určitý čas, aby mohla zpráva účinkovat—můžete pomoci s ruční rekategorizací (jste-li dobře obeznámeni s tématem článků, jichž se rekategorizace týká). Pokud se použití kategorie už zdá v pořádku, odstraňte vloženou zprávu z definice kategorie.
 • Máte-li návrh na lepší pojmenování kategorie a/nebo návrh na širší přepracování kategorizačního schématu, případně pokud u této kategorie vidíte obecnější rozpor s pravidly Wikipedie, zúčastněte se diskuse nebo ji založte na diskusní stránce kategorie. Zvažte pozvání dalších lidí, které by to mohlo zajímat, do této diskuse, například zanecháním zprávy na jejich uživatelských diskusních stránkách (podívejte se, například, na diskusní stránku kategorie a stránku historie, kde najdete lidi, kteří se o kategorii zajímali; můžete též kontaktovat lidi z projektu, je-li kategorie součástí jednoho nebo více projektů Wikipedie.
  • Nedojde-li k žádné dohodě během přibližně týdne, a jste uprostřed konfliktní situace, podívejte se na stránku Wikipedie:Řešení sporů, co dělat dál. Dostanete-li se do fáze "hlasování", obvyklou platformou pro takové hlasování je stránka Wikipedie:Kategorie k diskusi.

Šablony jmenného prostoru kategorie

Podrobnější informace naleznete na stránce Wikipedia:Template messages/Category namespace.

Většina šablon, které lze najít na Wikipedie:Template messages/Category namespace, se týká řazení a organizace kategorií. Tady jsou dvě, které lze použít pro problematické případy kategorizace lidí:

Co napsat Co to udělá
{{SCD}} diskuse
Poznámka: narozdíl od jiných šablon se tato poznámka vkládá na konec stránky kategorie

{{SCD}}

{{CategorisationDisputedPeople}}

diskuse

{{CategorisationDisputedPeople}}

Viz instrukce na Wikipedie:Kategorie k diskusi ohledně použití šablon pro odstranění ({{cfd}}), přejmenování ({{cfr}}) nebo sloučení ({{cfm}}).

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Categorization of people na anglické Wikipedii.