Wikipedie:Jak měnit pravidla

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Úvahy, názory a podněty k zamyšlení

Text této stránky není pravidlem ani doporučením, a v tomto smyslu tudíž není závazný. Je to ale názor, který na určité aspekty fungování Wikipedie zastává jeden či více wikipedistů a předkládá ho ostatním jako podnět k zamyšlení.

  • Jste-li zastáncem tohoto názoru: Pokud budete někde diskutovat, neargumentujte touto stránkou, jako by šlo o pravidlo, ale užijte odkaz na ni k vysvětlení svých pohnutek. Nebojte se k názoru přihlásit na příslušném místě diskuse nebo na vlastní uživatelské stránce.
  • Jste-li oponentem tohoto názoru: Nevkládejte do této stránky své názory. Diskutovat můžete v diskusi, můžete založit názorovou stránku s konkurenčním podnětem k zamyšlení.

Respektujte, že jiný wikipedista může mít jiný názor než vy.


Navrhujete-li změnu pravidla, vezměte v úvahu následující rady:

  • Upřednostňujte pravidla odvozená ze zavedených zvyků před pravidly navrženými na zelené louce. Konvence vzniklé samovolně tím, že jeden uživatel postup zavedl a další se připojili, jsou obvykle velmi funkční. Jelikož se již uplatňují v praxi, je jejich prohlášení pravidlem pouhou formalitou, která však napomůže adaptaci dalšími uživateli.
  • Ponechte místo pro flexibilitu. Existuje-li více stejně správných možností, jak udělat jednu věc, je vhodnější dovolit jejich souběžnou existenci a v pravidle jen vyřešit konflikty, které mezi různými koncepcemi mohou nastat. Podobný přístup dokáže uspokojit širokou škálu uživatelů, kteří se s pravidlem snadno ztotožní. Neflexibilní pravidla diktující jedinou koncepci nejsou tak stabilní, podněcují stále znova a znova tytéž argumenty proti.
  • Nebuďte příliš popisní, důvěřujte zralé úvaze wikipedistů. I když je lákavá snaha pokrýt pravidlem veškeré možnosti, často to není možné ani užitečné. Vznikají příliš komplexní pravidla s kličkami, jež uživatelé chtějící dělat potíže milují. Příliš přesné předpisy typu „Pokud uživatel udělá n-krát činnost X, bude zablokován“ vedou jen k tomu, že potížisté se naučí, že věc musí dělat (n-1)-krát. Lépe je formulovat to ve stylu „Činnost X je špatná, pokud ji uživatel přes upozornění opakovaně dělá, může mu v tom správce zabránit zablokováním nebo zamknutím příslušné stránky.“ Lidé jsou mnohem chytřejší než jakýkoliv text pravidla, většina z nich má dobré úmysly a pokud s tím budete počítat, půjdou výsledná volnější pravidla aplikovat mnohem kvalitněji.
  • Nezařazujte automaticky popis každého pochybení. Aby bylo pravidlo užitečné, mělo by být dostatečně obecné a nepříliš dlouhé. Když někdo dělá potíže, nesnažte se popis jeho chování hned přidat do pravidla. Raději se v diskusi zeptejte, zda je jeho současná podoba aplikovatelná na zmíněné chování.
  • Sledujte, jak se věc řeší jinde. Je dobré podívat se na ostatní pravidla na české Wikipedii, na pravidla na jiných Wikipediích a projektech Wikimedia Foundation. Inspiraci je možné hledat též na Meatball Wiki, která se zabývá zkušenostmi s otevřenými online komunitami.
  • Proberte věc v širokém fóru. Pro vytvoření konsenzu je důležité věc prodiskutovat s lidmi odlišných názorů. Podívejte se do minulých diskusí na toto téma a hledejte lidi s pádnými kritickými argumenty. Zkuste je upozornit na váš návrh, aby pomohli najít nedostatky.
  • Prosazujte změny po částech, zvláště u frekventovaných či klíčových pravidel, kde je těžké dosáhnout konsenzu. Dojde-li diskuse o návrhu k nutnosti uspořádat průzkum, neuskutečňujte ho způsobem „všechno nebo nic“. Místo toho zkuste body návrhu oddělit, vyjmenovat všechny možnosti a nechat o nich hlasovat zvlášť.
  • Netlačte na pilu. Konsenzus se netvoří hlasováním, ale v diskusi. Průzkum hlasováním může pouze kvantifikovat aktuální shodu. Pokud se budete snažit postupovat rychleji, než je pro proces hledání konsenzu přirozené, lidé budou mít tendenci odmítnout návrh jen kvůli pocitu, že neproběhla dostatečná diskuse. Stejně tak je vhodnější čerstvě formulovaný princip neprosazovat rovnou jako závazné pravidlo, ale nejdříve jej popsat jako úvahu nebo návrh doporučení. Postupné zvyšování jeho statusu je obvykle mnohem průchodnější.

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Wikipedia:How to contribute to Wikipedia guidance na anglické Wikipedii.