Wikipedie:Education Program

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Zkratka:
 • WP:EP

Education Program je rozšíření softwaru MediaWiki. Přidává nástroje pro organizaci kurzů, jichž se mohou účastnit jednotliví wikipedisté. Na českou Wikipedii bylo nasazeno pro projekt Studenti píší Wikipedii, ale může být využito i pro jiné skupiny editorů.

Shrnutí rozšíření

Rozšíření zavádí jmenný prostor Kurz, v němž lze zakládat instituce a jednotlivé kurzy. Pro umožnění rozdílných úrovní přístupu ustavuje nové skupiny uživatelů se specifickými právy: online dobrovolníci kurzu, dobrovolníci kurzu dostupní osobně, instruktoři kurzů a koordinátoři kurzů. Do všech těchto skupin mohou uživatele přidávat správci. Rozšíření též přidává několik speciálních stránek, mj. Seznam kurzů a Seznam studentů. Stránka obsahující seznam kurzů, v nichž je daný uživatel zapsán, je navíc přístupná i z horního panelu přes odkaz Kurzy (mezi Nastavení a Beta).

Položky

Rozšíření přidává dva nové typy stránek: stránky institucí a stránky kurzů. Tyto stránky se nacházejí v samostatném jmenném prostoru Kurz: a mohou být spravovány členy všech čtyř uživatelských skupin, jež toto rozšíření také přidává.

Stránky institucí

Stránky institucí jsou stránky ve jmenném prostoru Kurz, např. Wikipedie:Nástěnka/Univerzita Karlova.

Stránky kurzů

Stránky kurzů jsou stránky ve jmenném prostoru Kurz, např. Wikipedie:Nástěnka/Univerzita Karlova/Základy parazitologie (2013-2014). Každá spadá pod jednu instituci a ve svém názvu obsahuje semestr, v němž se koná.

Skupiny uživatelů

Tento přehled vyjmenovává hlavní práva jednotlivých skupin uživatelů v rámci rozšíření Education Program. Úplný seznam je uveden v seznamu uživatelských práv.

Koordinátoři kurzů

Koordinátoři kurzů jsou důvěryhodní uživatelé, kterým byl svěřen plný přístup k nástrojům rozšíření Education Program.

Mohou:

 • zakládat, upravovat i rušit stránky institucí a kurzů
 • přidávat i odebírat uživatele ze skupin instruktorů, dobrovolníků dostupných osobně i online dobrovolníků
 • přiřazovat instruktory, dobrovolníky dostupné osobně i online dobrovolníky k jednotlivým kurzům
 • zapsat uživatele jako studenty do kurzů
 • zrušit přiřazení článků a studentů
 • přidat i odebrat sebe jako instruktora či dobrovolníka dostupného osobně u jednotlivých kurzů
 • přidat i odebrat sebe jako dozor k článkům

Instruktoři kurzů

Instruktoři kurzů spravují jeden či více kurzů. Do této skupiny patří i učitelé předmětů, s nimiž jsou jednotlivé kurzy propojeny.

Mohou:

 • zakládat, upravovat i rušit stránky institucí a kurzů
 • odebrat studenty z kurzu, jehož jsou instruktorem
 • zrušit přiřazení článků a studentů
 • přidat i odebrat sebe jako instruktora u jednotlivých kurzů

Dobrovolníci kurzu dostupní osobně

Dobrovolníci kurzu dostupní osobně podporují studenty jednoho či více kurzů. Jedná se zpravidla o wikipedisty, kteří se setkávají se studenty a jsou jim osobně nápomocni.

Mohou:

 • zakládat, upravovat i rušit stránky institucí a kurzů
 • zrušit přiřazení článků a studentů
 • přidat i odebrat sebe jako dobrovolníka dostupného osobně u jednotlivých kurzů

Online dobrovolníci kurzu

Online dobrovolníci kurzu podporují studenty jednoho či více kurzů. Jedná se zpravidla o wikipedisty, kteří radí studentům v rámci Wikipedie a jsou jim nápomocni přes diskusní stránky.

Mohou:

 • zakládat, upravovat i rušit stránky institucí a kurzů
 • zrušit přiřazení článků a studentů
 • přidat i odebrat sebe jako online dobrovolníka u jednotlivých kurzů

Související stránky