Wikipedie:Dobré články/FAQ

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Zkratka:
  • WP:DČ?

Dobré články: často kladené otázky[editovat | editovat zdroj]

  • Co to je Dobrý článek (zkráceně DČ)?

Na české Wikipedii jako Dobrý článek označujeme článek, který plní základní požadavky na kvalitu, jak jsou blíže popsány na této stránce. Ručně udržovaný seznam Dobrých článků je zde, automaticky vytvářený seznam zde.

  • Jak poznám Dobrý článek?

Dobrý článek je obsažen v seznamech uvedených v předchozí odpovědi. Otevřete-li takový článek, najdete v jeho pravém horním rohu symbol stříbrného dílku puzzle: Silver piece.png

  • K čemu slouží Dobré články?

Podobně jako ještě pečlivěji vybírané Nejlepší články (NČ) mají DČ několik účelů. Za prvé symbol DČ slouží čtenářům i tvůrcům Wikipedie jako ujištění, že článek dosáhl přijatelné úrovně kvality a netrpí hrubými obsahovými ani formálními nedostatky. Za druhé NČ a DČ mohou sloužit jako vzory při tvorbě dalších článků na příbuzná témata. Za třetí kvalitní články slouží prezentaci Wikipedie a jsou přednostně uplatňovány na hlavní straně (lze je nabídnout zde pro Článek týdne a zde pro Zajímavosti). Za čtvrté DČ bývají předstupni Nejlepších článků, nejkvalitnějších ukázek práce autorů české Wikipedie. Za páté se při tvorbě DČ a NČ autoři učí kvalitní encyklopedické práci a diskutují se otázky obsahových pravidel a zvyklostí Wikipedie – je to jakási „univerzita práce na Wikipedii“. A konečně NČ a DČ zvyšují prestiž svých autorů v komunitě wikipedistů; tito autoři dokázali, že zvládají všechna základní obsahová pravidla Wikipedie a mají za sebou hodnotné příspěvky.

  • Jak mohu přispět já?

Samozřejmě především psaním kvalitních článků. Zkušenější wikipedisté navíc mohou 1) pomáhat jako recenzenti (můžete se připsat do seznamu recenzentů podle oborů), 2) stát se členy wikiprojektu Kvalita, 3) hlídat seznam Dobrých článků tím, že si ho dají mezi své sledované stránky, popřípadě občas zkontrolovat změny DČ a změny NČ 4) kriticky číst a vylepšovat stávající DČ a NČ a 5) účastnit se procesu nominace Nejlepších článků.

  • Jak kvalitní článek označit za Dobrý článek?

Za prvé článek pečlivě projděte a zkontrolujte, zda opravdu plní předepsaná kritéria. Za druhé v článku klikněte na odkaz Editovat, na konec článku (ale před kategorie) vložte {{Dobrý článek}}, do editačního shrnutí napište něco jako „Dobrý článek“ nebo „+dč“ a text uložte. Za třetí odkaz na článek zapište do seznamu a v editačním shrnutí uveďte jméno článku; články se řadí tematicky a v rámci jednoho tématu abecedně. Hlavní autory novopečeného Dobrého článku bývá zvykem pochválit, obvykle pomocí vyznamenání. – Pokud je tato procedura pro vás příliš složitá, upozorněte na kvalitní článek zde, časem ho možná přidá někdo jiný.

  • Smím za Dobrý článek označit svůj vlastní text?

Ano, každý smí i své příspěvky označit jako Dobrý článek. Doporučuje se však napřed článek nechat zkontrolovat aspoň jednomu dalšímu wikipedistovi, obeznámenému s tématem článku a pravidly Wikipedie (viz další otázka). Předejde se tak možnému zklamání a zbytečným sporům.

  • Chci nechat potenciální Dobrý článek zkontrolovat jinému wikipedistovi, kam se obrátit s žádostí?

Nejobvyklejší je použít recenzní řízení, které wikipedistům nabízí wikiprojekt Kvalita: Odkaz na článek a krátké zdůvodnění žádosti připojíte na konec seznamu žádostí o recenzi. Dále je možné se obrátit na vybraného recenzenta podle seznamu odborností přímo (pozor, někteří wikipedisté na seznamu již nemusí být aktivní). Recenze se píší na diskusní stránku recenzovaného článku a ten, kdo o recenzi požádal, by měl na případné námitky vstřícně reagovat a pokusit se článek podle připomínek vylepšit.

  • Co dělat, když najdu Dobrý článek, který podle mého názoru kritéria kvality neplní?

Pokud chybu dokážete opravit, opravte ji prosím sám/sama. Pokud to nezvládnete, ale chyba není příliš závažná, upozorněte na ni na diskusní stránce článku a počkejte přiměřenou dobu – asi týden až měsíc – zda někdo zareaguje. Pokud se ani po uplynutí této doby článek nezlepší anebo pokud je chyba závažná a těžko odstranitelná, článek ručně vyjměte ze seznamu a vyjměte z jeho textu šablonu {{Dobrý článek}}, do editačního shrnutí přitom v obou případech stručně uveďte důvod odstranění ze seznamu DČ. Chybu popište i na diskusní stránce článku a zvažte umístění vhodné údržbové šablony do článku, aby byli čtenáři varováni před nedokonalostí textu.

  • Mám otázku, která zde nebyla zodpovězena. Kde se zeptat?

Dotazy k Dobrým článkům pokládejte na diskusní stránce seznamu Dobrých článků, dotazy k procesu zlepšování kvality na diskusní stránce wikiprojektu Kvalita a nejobecnější dotazy Pod lípou, což je diskusní fórum pro všechny wikipedisty.