Wikipedie:Diskuse o smazání/seznam

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Zkratka:
 • WP:DOS/S


Stránky navržené ke smazání[editovat | editovat zdroj]

Trend[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Wikipedista:BobM d|p 17. 2. 2021, 09:57 (CET)[odpovědět]
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat – neencyklopedický článek, v podstatě slovníkové heslo dlouhodobě označeno {{Přesunout na Wikislovník}} (Wikipedie:Co Wikipedie není#Wikipedie není slovník), viz též Diskuse:Trend, sem přesunout Trend (rozcestník) --Wikipedista:BobM d|p 17. 2. 2021, 09:57 (CET)[odpovědět]
 • Smazat – souhlasím, patří na Wikislovník, na rozcestník by se pak dal odkaz na dané heslo na Wikislovník. --Ján Kepler (diskuse) 17. 2. 2021, 10:18 (CET)[odpovědět]
 • Rozšířit. Ten článek tady chybí jako sůl.
  Trendy jsou něčím, co zásadním způsobem ovlivňuje individuální i společenská rozhodnutí, vývoj společnosti popisují a současně ovlivňují, a přitom tomuto tématu zde chybí jak přehled, tak i většina detailů.
  V rozcestníku lze sice postihnout jednotlivé oblasti, ale velmi vhodné by bylo zastřešující heslo, které by různé aspekty tohoto pojmu kategorizovalo a propojovalo.
  Významnost interpretace trendů roste s množstvím dat ze všech nemyslitelných oblastí, společensko‑psychologické taky příliš na významu neztrácí (jen ekonomické nám tedy momentálně klesají:).
  Bohužel to ale zatím není od koho opsat a v současné podobě se článek uvedenému nevěnuje, ale je to určitý základ, na kterém se dá stavět. --Bnmbnmbnm (diskuse) 24. 2. 2021, 06:12 (CET)[odpovědět]

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Bělohorský mýtus[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Wikipedista:BobM d|p 17. 2. 2021, 12:47 (CET)[odpovědět]
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat – (podruhé) článek porušuje wp:NPOV, až skoro k Wikipedie:Co Wikipedie není#Wikipedie není nástrojem propagace body 1 a 2, článek dlouhodobě označen {{celkově zpochybněno}} (Diskuse:Bělohorský mýtus#Aktualizace stavu / celkově zpochybněno) --Wikipedista:BobM d|p 17. 2. 2021, 12:47 (CET)[odpovědět]
 • Smazat – dosud není rozřešena ani základní otázka, o čem by měl článek pojednávat (viz zde), text je slepenec tvrzení vytrhaných z kontextu a prezentovaných jako fakta, vybraných na základě zaujatého úhlu pohledu. Jak kolega Ioannes Pragensis nepěkně říká POV fork, čili vytváření paralelní verze článku o Bílé hoře (či spíš českých dějinách), kde jsou nevyhovující názory smeteny pod souborné označení „mýtus“. Při dnešní mýtoborné módě bychom mohli ke každé významné historické události, periodě či osobnosti XXX vytvářet ještě článek „Mýtus XXX“. --Matěj Orlický (diskuse) 17. 2. 2021, 18:01 (CET)[odpovědět]
 • Ponechat – „Bělohorský mýtus“ je hojně používaný pojem soudobé české historiografie. Jak zakladatel článku uvádí, je příslušné heslo obsaženo i v prvním svazku Akademické encyklopedie českých dějin (2009, autor hesla Jaroslav Pánek – obsahovým pojetím se tolik neliší od našeho, i když kvalitativně naše zaostává); jestli tato odborná encyklopedie ho má, proč by jeho existence měla být problém pro Wikipedii? Citovaní historikové (Petráň, Rychlík, Macura, Rak, Koldinská) jsou navíc nespornými odborníky na na český raný novověk a na „druhý život“ historických událostí ve veřejném diskursu. Pojem (a článek) „bělohorský mýtus“ se nepřekrývá s články o pobělohorských dějinách, protože není o historických událostech, ale o jejich následné (zjednodušené a stereotypizované) historiografické a obecně kulturní recepci. Zdejší článek by bylo nepochybně možné a užitečné zlepšovat, ale jako (vzděláním) historik snahu o jeho odstranění z Wikipedie nechápu.--RPekař (diskuse) 23. 2. 2021, 13:47 (CET)[odpovědět]
Článek o pojmu soudobé historiografie vůbec nepojednává. Matěj Orlický (diskuse) 26. 2. 2021, 16:46 (CET)[odpovědět]
 • Ponechat – Jako RPekař. A pokud by se ten článek měl smazat, pak jsou tu další kandidáti pro smazání z těchže důvodů, např. Historický Ježíš či Doba temna. --Týnajger (diskuse) 27. 2. 2021, 11:02 (CET)[odpovědět]
 • Ponechat – Připomněl bych, že předchozí diskuze byla uzavřena výsledkem "upravit", s šablonou "NPOV". Přičemž ještě v den uzavření vložil nynější navrhovatel smazání, v rozporu s konsenzem tohoto uzavření, šablonu "celkově zpochybněno". Hlavní autor článku se od té doby v několika velkých editacích pokusil v souladu s konsenzem předchozí diskuze článek "upravit", a to až do podoby, že je v něm dnes každé (!) tvrzení podloženo zdrojem, přičemž kvalita zdrojů se zdá být vysoká. Od navrhovetele smazání byla jedinou snahou k úpravě článku ona šablona "celkově zpochybněno", a poté tedy šablona "afd". Má -li navrhovatel pocit, že je článek ve své současné podobě "nástrojem propagace", pak je zejména na něm, aby to doložil, a ideálně článek na základě dalších zdrojů doplnil o ony "chybějící úhly pohledu".
K údajné duplicitě s článkem Doba pobělohorská: ten pojednává o historickém období, zatímco diskutovaný článek – zdá se – pojednává o jeho percepci v různých následných historických obdobích. Tudíž zde o duplicitu nejde, předmět článku je odlišný.
Shrnutí: máme zde evidentně encyklopedicky významný předmět článku, jehož zpracování se několika wikipedistům nepozdává zejména z hlediska vyváženosti úhlu pohledu. Pak ale není místem k diskuzi o tomto článku návrh na jeho smazání, ale dikuzní stránka daného článku, kde zdá se diskuze o podobě článku po konci listopadu 2019 utichla, v případně nemožnosti dohody mezi zainteresovanými další nástroje typu třetí názor. --Grtek (diskuse) 1. 3. 2021, 09:50 (CET)[odpovědět]
Vyvracíte tu údajnou duplicitu s dobou pobělohorskou, kterou tu nikdo neargumentuje. Tento článek nemá pojednávat o recepci událostí či bitvy na Bílé hoře, to patří do článku o bitvě, případně do neutrálně pojmenovaného samostatného článku. Článek tohoto jména má pojednávat o soudobé interpretaci části historické tradice některými historiky, a to té části, která podle jejich argumentace zasluhuje označení „mýtus“. O tom však v textu článku nic, ten je sbírkou z kontextu vytrhaných výroků a názorů na českou historii prezentovaných jako fakta, která se opravdu o jiný pohled doplňovat nedá. Autorova zaujatost spočívá v implicitní negaci Palackého-Masaryka, ve snaze delegitimizovat jakékoli názory pozitivně hodnotící kališnicko-protestanské husitství a negativně hodnotící pobělohorské období rekatolizace tím, že se všechny pohledy, které to jen náznakem připouští (vč. tvrzení „Bílá hora je mezník“), řadí pod pojem mýtus, jako pomýlené názory. A tato delegitimizace měla na počátku vzniku textu zcela konkrétní cíl – odpůrce Mariánského sloupu, kterým upírala právo vidět v něm negativní symbol. --Matěj Orlický (diskuse) 1. 3. 2021, 14:59 (CET)[odpovědět]
 • Ponechat a upravit Termín Bělohorský mýtus existuje a historici ho v posledních letech užívají. Je třeba proto vysvětlit, co tím ti historici myslí. To, že text není optimálně zformulován a je zaplevelen řadou irelevantních informací a citátů, je otázkou další práce na článku a diskuse o něm – bez emocí a s chladnou hlavou. Zdraví--Svenkaj (diskuse) 1. 3. 2021, 19:22 (CET)[odpovědět]
 • Přesunout do UP zakladatele k vypořádání námitek v DoS a z HJP smazat. Nemyslím si, že je vhodné, aby článek v této podobě zůstal – přijde mi jako směsice vět vytrhaných z odborné literatury, a tedy i kontextu. Lidé, kteří se v tématu detailně neorientují a nedisponují odkazovanou literaturou, nemají moc šanci pochytit, o co jde. Nemyslím si, že je základ špatný, ale není vhodnou formou napsaný. Encyklopedický článek si nepředstavuji jako mix téměř náhodně poskládaných vět z odkazovaných zdrojů, vytrhaných navíc z kontextu. Nic ve zlém, ale tohle IMHO zásadní předělání zaslouží. Proto navrhuji z HJP smazat a přesunout do UP zakladatele. Edit: principiálně proti existenci článku nic nemám, diskvalifikuje ho ale ta forma. --Vojtasafr (diskuse) 2. 3. 2021, 12:16 (CET)[odpovědět]
 • Upravit Má argumentace vychází z předchozí diskuze, ale tentokráte bych opravdu důrazně doporučoval radikální zásah: omezit článek na několik málo odstavců (TNT!) zdrojovaných z prací relevantních historiků. Jinak to bude doslova magnet pro vlastní výzkum bez encyklopedické hodnoty. --Pavlor (diskuse) 3. 3. 2021, 11:09 (CET)[odpovědět]

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Předchozí Wikipedie:Diskuse o smazání/Bělohorský mýtus, článek nebyl adekvátně upraven. --Wikipedista:BobM d|p 17. 2. 2021, 12:47 (CET)[odpovědět]

Podle mého názoru se jedná o heslo encyklopedicky významného pojmu. Článek dosud nebyl adekvátně upraven, protože to dosud nikdo neudělal. Článek jsem dosud adekvátně neupravil, protože jsem tak chtěl učinit až po přečtení knihy Bílá hora: Mýtus — klišé — tradice, jejíž vydání se oproti původnímu předpokládanému termínu posunulo. --vašek (diskuse) 17. 2. 2021, 13:52 (CET)[odpovědět]

Podle mě "Bělohorský mýtus" není nějaké všeobecně známé spojení mezi lidmi, i když mnoho lidí by to asi pochopilo. Ano, je to známé mezi historiky a lidmi, kteří se o tu dobu zajímají. Ale není to podle mě nic extra ustáleného, že by nám na mysli hned něco vytanulo. Možná by se mohl založit článek Historiografie pobělohorského období, nebo něco v tom smyslu. Protože heslo "Bělohorský mýtus" se baví jen o jedné polovině věci. Ta druhá polovina věci je, že část lidí zase klidně vnímá pobělohorské období jako období "temna". Měli bychom tedy založit i článek Doba temna? Proto navrhuji vytvořit Historiografie pobělohorského období, ale nevím, jestli je tohle na české Wikipedie nějaké ustálené řešení. Navíc historiografie asi značí jen způsob sepsání dějin, a ne už jejich vnímání lidmi. (?) Existuje na vnímání dějin nějaký odborný termín, který by se dal vkládat do názvu článků? A bylo by to koncepční? Další řešení je vytvořit podčlánek či odstavec v článku o pobělohorských dějinách českých zemí. 85.163.122.254 26. 2. 2021, 16:08 (CET)[odpovědět]

Já proti existenci článku Doba temna nic nemám. --Týnajger (diskuse) 27. 2. 2021, 11:05 (CET)[odpovědět]

Rád bych připomněl, že toto není diskuse o encyklopedické významnosti pojmu „bělohorský mýtus“, ale o užitečnosti článku v současné podobě. Česká doba temna je pojem všeobecně známý a v článku mu je věnována jen kapitola. Pojmy jako „národní porážka na Bílé hoře“ nebo „bělohorský mýtus“ jsou evidentně méně encyklopedicky významné, avšak případné články také musí k tématu přistupovat podobně objektivizovaně – jako k dobově a postojově podmíněným interpretacím historie.

V článku se ovšem o historiografickém pojmu nedozvíte vůbec nic objektivního (resp. vůbec nic), žádné kdo-proč-jak. Text článku je neuspořádaný proud volných výroků k tématu novověkých českých dějin, neobsahující ani implicitní definici hlavního pojmu, který je tak používán jen náhodně a zcela svévolně dle aktuální potřeby. Na zpracování článku se nic podstatného nezměnilo, autorem je stále jeden uživatel od počátku vzniku textu, což byla původně kapitola „Revizionismus“ (!!) v článku o Mariánském sloupu, účelová ideologická podpora jedné ze stran sporu o sloup. Potvrzují se tedy má víc než rok stará tvrzení z minulého DoSu, že přepracování do přijatelné podoby se nedá očekávat. --Matěj Orlický (diskuse) 27. 2. 2021, 15:20 (CET)[odpovědět]

Nemáte pravdu, v článku Doba temna jsou pobělohorskému "temnu" věnovány dvě kapitoly, které představují přes 90 % textu (jinak je tam jen velice formální minikapitolka a opět velice formální vstupní věta - obpojí mi přijde jen jako čistě účelově přidané...). Zpracování článku není o nic lepší, objektivnější či druhově jiné, než u článku, o němž zde diskutujeme. --Týnajger (diskuse) 27. 2. 2021, 16:01 (CET)[odpovědět]
Chytáte se detailů nepodstatné poznámky (ale vlastní článek nemá). Zpracování článků se liší zásadně – v Době temna je jeden odstavec problematický z pohledu NPOV, jinak jde o (nedokolnalý) článek o pojmu, zdůvodnění kde se vzal, s čím je spojen, různé pohledy na dané období. V textu zdejšího článku, jak již řečeno, o pojmu bělohorský mýtus zhola nic. Grafomanie při bližším pohledu hrubě ignorující základní wikipedické principy. --Matěj Orlický (diskuse) 27. 2. 2021, 16:48 (CET)[odpovědět]
@Týnajger: Nebo jinak – poukažte na konkrétní pasáže textu článku, které podle vás o daném pojmu podávají relevantní informace (tj. např. jeho původ, zdůvodnění pojmenování, vymezení co jím je a co není) a kvůli kterým by podle vás stálo za to článek zachovat. --Matěj Orlický (diskuse) 27. 2. 2021, 19:03 (CET)[odpovědět]

Ukázka. Mně se zdá, že někteří možná z článku nečetli o moc víc než ten nadpis a ani se jim nedivím, článek se číst nedá. Proto náhodně vybraná ukázka z kap. Historický původ: Datum bitvy na Bílé hoře jako periodizačního mezníku poprvé použil Josef Dobrovský. Význam husitství vyzdvihl především František Palacký. Jeho pojetí husitství se rozšířilo ve druhé polovině 19. století především díky historickým románům Aloise Jiráska. – Těžko v č. dějinách do 20. stol. najít hůře zpochybnitelný periodizační mezník, ale zde má být prostý fakt o použité periodizaci poslední informací, kterou se dozvím o původu „mýtu“? Mýtus dotvořil Dobrovský? A proč tam najednou přijeli husiti?? Jak „především“ Palacký? Jaké „jeho pojetí“ husitství? Kam rozšířilo? Jak v 2. pol. 19. stol., když Jirásek ty romány psal až na konci 19. a začátku 20. stol.? To je jak dutý žák u tabule, který zná jen dvě jména a doufá, že to uhraje na čtyřku. – A tímto stylem je psán celý článek. Věty a pasáže, které na sebe nenavazují a o bělohorském mýtu se z nich nic nedozvíte. --Matěj Orlický (diskuse) 1. 3. 2021, 12:38 (CET)[odpovědět]

Kolegové vážně vás nechápu. Četli jste to vůbec? Celé je to zmatečný blábol. Zdroje tam sice jsou ale článek je v z podstaty vlastní výzkum – uvedená tvrzení nelze takto zdrojovat, mimořádná tvrzení vyžadují mimořádné zdroje. Text článku je jednoznačně v rozporu s wp:NPOV, zaujatý, hodnotící či neencyklopedický POV. Tohle je vážně neupravitelné, kdyby to někdo chtěl upravit, musel by celý text zahodit do koše. Diskuse:Bělohorský mýtus#Neutralita / celkově zpochybněno jsou všechny argumenty dostatečně vysvětleny. Tohle nemá na Wikipedie ani v jiné encyklopedii co dělat. --Wikipedista:BobM d|p 1. 3. 2021, 18:12 (CET)[odpovědět]

Úpravy – 1. a 2. 3. 2021 upravovali článek @Matěj Orlický: a @svenkaj: aby, po případných dalších úpravách, mohl být zachován. Cílem těchto úprav bylo zpřesnit definici pojmu v úvodu a omezit irelevantní informace v dalším textu. Např. pojem mýtus nahrazen v kapitolách o obdobích, kdy ještě nebyl užíván; části článku skryty. Zdůrazněno, že se jedná o novodobý pojem + příklady historiků, kteří užívají.--Svenkaj (diskuse) 2. 3. 2021, 14:15 (CET)[odpovědět]


Kategorie:Antibabiš[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Mario7 (diskuse) 27. 2. 2021, 01:11 (CET)[odpovědět]
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat – pojem „antibabiš“ nepochybně existuje, o tom žádná, ale považuji jej spíše za publicistickou, zpravodajskou zkratku, nevhodnou ke kategorizaci. P. S.: Bez politických konotací, prosím, chci diskutovat výlučně o pokud možno co nejlepším způsobu třídění encyklopedických informací. Díky. --Mario7 (diskuse) 27. 2. 2021, 01:11 (CET)[odpovědět]
 • Přejmenovat kategorii na něco typu „Kritika Andreje Babiše“, příp. dle kategorie na Commons „Protesty proti Andreji Babišovi“. — Gumruch (disk.) 27. 2. 2021, 01:26 (CET)[odpovědět]
 • smazat – nevhodná POV kategorie, neencyklopedická kategorizace --Wikipedista:BobM d|p 27. 2. 2021, 11:11 (CET)[odpovědět]
 • Smazat - POV, jež na Wiki nepatří – a jak konkrétně může aplikace kritizovat předsedu vlády? Taková kategorie je spíše k ničemu, lze uvést do nějakého článku. --Ján Kepler (diskuse) 27. 2. 2021, 13:42 (CET)[odpovědět]
 • Smazat – POV mediální nálepka bez obsahu, naprosto nevhodná jako kritérium k encyklopedické kategorizaci ve spojení s floskulí „antibabiš“, počínaje článkem Kalouska a konče politickými stranami. Zakladatel kategorie dlouhodobě přibližuje wikipedii k bulváru. Nerad bych se dočkal stromu necyklopedických kategorií typu Drahoše jako Antizemana, Zemana jako Antihavla či Švejnara jako Antiklause. -- Tento příspěvek přidal Kacir (diskusepříspěvky)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

@Gumruch: Asi jsem se trochu unáhlil, měl jsem nejdřív uvažovat o alternativním názvu :). „Kategorie:Kritika Andreje Babiše“ zní fajn, v případě přejmenování by možná šlo tento DoS předčasně uzavřít („došlo k tak zásadnímu přepracování navržené stránky, že dosavadní argumenty pro smazání ztratily smysl“). Díky za návrh(y). --Mario7 (diskuse) 27. 2. 2021, 02:10 (CET)[odpovědět]

Tak co to tedy je - návrh na smazání, nebo neúplný návrh na přejmenování? A kde je k tomu návrhu nějaká rešereše na to, jaký je nejpoužívanější a nejočekávatelnější název tohoto politického programu? A kde je úvaha o jeho encyklopedické významnosti? Tvorba encyklopedie neznamená jednom dětinsky mazat všechno, co se mi nelíbí. :-) --ŠJů (diskuse) 27. 2. 2021, 03:41 (CET)[odpovědět]

Nevěděl jsem, že „antibabiš“ je politický program, natož že lze dokonce vybírat z většího množství jeho označení. Znovu se potvrzuje, že díky politicky angažovaným editorům česká Wikipedie poráží i odbornou literaturu :-). --Mario7 (diskuse) 27. 2. 2021, 04:13 (CET)[odpovědět]


Milan Čurda[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
F.ponizil (diskuse) 27. 2. 2021, 10:25 (CET)[odpovědět]
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

Smazat – Před téměř 13 lety zde bylo hlasování, které rozhodlo o ponechání článku. Dnes jsem narazil na tento článek a i když splňuje kritérium WP:2NNVZ tak nesplňuje WP:EV a podle mého soudu tento článek na Wikipedii nepatří.--F.ponizil (diskuse) 27. 2. 2021, 10:25 (CET) Hlas škrtl--F.ponizil (diskuse) 2. 3. 2021, 09:24 (CET)[odpovědět]

 • Ponechat – pravidla splňuje (jak významnost tak zdroje), byť sám bych o něm na Wikipedii nepsal. Je to smutný lidský osud...--F.ponizil (diskuse) 2. 3. 2021, 09:24 (CET)[odpovědět]
 • smazat – nevýznamné, Wikipedie není bulvár --Wikipedista:BobM d|p 27. 2. 2021, 11:14 (CET)[odpovědět]
 • Má -li být důvodem smazání údajně chybějící encyklopedická významnost, pak zcela jistě ponechat. Z článku je patrné, že o předmětu článku referují v netriviální podobě média kontinuálně minimálně od roku 2005 do roku 2017, přičemž o něm vyšlo již několik desítek článků v netriviálním rozsahu. Zároveň se zdá, že má předmět článku i přesah do společnosti. Předřečníkům bych připomněl, že encyklopedická významnost není subjektivní, ale posuzuje se na základě zdrojů. --Grtek (diskuse) 1. 3. 2021, 09:23 (CET)[odpovědět]
  Dobré dopoledne, je zde doporučení Významnost (lidé) a tam předmětný článek nesplňuje ani jedno kritérium. Z alternativních testů projde google testem a asi i testem ověřitelnosti. Podle mého názoru platí 2NNVZ ≠ EV. Mějte se fajn. S pozdravem --F.ponizil (diskuse) 1. 3. 2021, 10:02 (CET)[odpovědět]
Chápu to tak, že doporučení Významnost (lidé) vychází z obecného hodnocení významnosti, a vzniklo, aby se zjednodušila práce v případech, kdy existuje důvodný předpoklad obecné významnosti, ale zároveň může být problém NNVZ vzhledem k jejich horší dostupnosti dohledat. A k vašemu argumentu: domnívám se, že v doporučení Významnost (lidé) splňuje pan Čurda kritérium "Osoby proslulé či slavné svou účastí v událostech, o něž se zajímala média." a kritérium "Osoba, která se stala předmětem několika netriviálních zveřejněných prací, jejichž původ je na ní nezávislý." --Grtek (diskuse) 1. 3. 2021, 10:10 (CET)[odpovědět]
OK, v tom máte pravdu... --F.ponizil (diskuse) 1. 3. 2021, 11:39 (CET)[odpovědět]
@Grtek V tom případě je nasnadě otázka zda to není podobný případ jako Vražda Anny Janatkové, čili za by se tento článek neměl jmenovat Alkoholové delikty Milana Čurdy nebo tak nějak. --F.ponizil (diskuse) 1. 3. 2021, 16:09 (CET)[odpovědět]
Za mě to není stejný případ. U Čurdy nejde o epizodickou událost (pak by ani EV nebyl, wiki nejsou zprávy), a minimálně část zdrojů se zabývá komplexně jím jako osobou, viz zde či zde. --Grtek (diskuse) 2. 3. 2021, 09:07 (CET)[odpovědět]
OK --F.ponizil (diskuse) 2. 3. 2021, 09:17 (CET)[odpovědět]
 • Ponechat Jak by řekl jeden bývalý politik "zdroje jsou". Významnost je nepochybně doložena a článek rozhodně neslouží k propagaci. Vzhledem k bohaté pozornosti médií o tohoto pána zde asi žel odpadá starost o soukromí jinak nevýznamné žijící osoby (chtě nechtě, média z něj udělala svého druhu celebritu). --Pavlor (diskuse) 3. 3. 2021, 11:20 (CET)[odpovědět]
 • Ponechat – pravidla článek splňuje (jak významnost tak zdroje), Úvahy o bulváru jsou vlastní výzkum, který sem nepatří. --Chalupa (diskuse) 3. 3. 2021, 22:18 (CET)[odpovědět]

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Čurda sám o sobě je mi ukradený (na jednu stranu se bez tohoto tématu kvalitní encyklopedie jistě obejde, na druhou stranu tohle aspoň čtenáře zajímá, na rozdíl od všech těch vyhynulých jazyků na Šalamounových ostrovech). Zaujal mne však odkaz na hlasování z roku 2008. Zapojilo se do něj 51 editorů, z toho 28 bylo pro smazání – a přesto to tehdy nebylo vyhodnoceno jako dostatečné. Dneska stačí ke smazání článku, když se pro ně vysloví dva tři editoři, většinou stále ti stejní, a tomu se říká „komunitní konsensus“. O čem to asi vypovídá?--Hnetubud (diskuse) 1. 3. 2021, 15:16 (CET)[odpovědět]

Nevím. O čem? --Tomas62 (diskuse) 1. 3. 2021, 15:22 (CET)[odpovědět]
Zkuste se trochu zamyslet, třeba na něco přijdete.--Hnetubud (diskuse) 3. 3. 2021, 17:05 (CET)[odpovědět]

Sohlasím s kolegou @Hnetubud:. Činnost některých "čističů" Wikipedie se mi dlouhodbě nelíbí, smysl jejich činnosti nechápu ani jejich motivaci (napadá mě pouze, že se tím snaží dodat si na důležitosti). Dále se mi hrubě nelíbí, že o tom, jestli jsou argumenty dostatčené či ne, rozhodne jeden správce podle svého. To je naprosto neudržitelná praxe. Měla by být zvolena nějaké komise 3 správců, kteřá by tozhodla hlasováním. --Chalupa (diskuse) 3. 3. 2021, 22:25 (CET)[odpovědět]


Miroslav Vobořil (2)[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
F.ponizil (diskuse) 27. 2. 2021, 11:19 (CET)[odpovědět]
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat – Dne 16. 1. 2021 byl předmětný článek smazán na základě diskuse. V té době byl hlavním problémem článku že neobsahoval zdroje. Nyní zdroje obsahuje, některé dodal přímo subjekt článku na stříbrném podnose (viz diskuse k článku). Diskusi otevírám ze dvou důvodů. Prvním důvodem je selfpromo (viz příspěvky Mirek2709) a neustálý tlak na vytvoření článku. Silně mi vadí využívání Wikipedie jako nástroje propagace. Kolega Mirek2079 má jakou jedinnou činnost na wikipedii sebepropagaci. Přidávání informací o sobě v článku Zdeňka Čechová, editace a jedno prokazatelné přidání se do seznamu osobností Trutnova a též sebeprezentace v kalendáriu (vše jsem revertoval). Další problematickou věcí je encyklopedická významnost, opravdu si nejsem jistý, že ji subjekt článku splňuje. U mě osobně neprojde stoletým testem. Významnost subjektu se zdá býti spíše lokální.--F.ponizil (diskuse) 27. 2. 2021, 11:19 (CET) Doplnil--F.ponizil (diskuse) 27. 2. 2021, 11:53 (CET)[odpovědět]
 • Rychlosmazat – v souladu s předchozí DoS, nové zdroje se neobjevily. Argumentování tím, že se jedná o propagaci, což je v poslední době celkem časté, mi osobně přijde z většiny případů liché – protože články často jsou v souladu s NPOV, jako například tento. --Ján Kepler (diskuse) 27. 2. 2021, 13:50 (CET)[odpovědět]
Dobrý den, podle mého názoru to jsou dvě rozdílné věci. Propagační článek může být napsát v souladu s pravidlem NPOV, záleží totiž co je cílem toho článku. Je to sebepropagace, vlastní zisk nebo nezištné vzdělávání ostatních? Taky záleží na autorovi Pokud je autor shodný se subjektem článku tak je to – podle mě – vždy propagace.--F.ponizil (diskuse) 27. 2. 2021, 17:35 (CET) P. S. Vysoké pozice v googlu jsou velkým lákadlem.--F.ponizil (diskuse) 27. 2. 2021, 17:48 (CET)[odpovědět]
 • Spíše smazat Byť byla významnost možná doložena pomocí NNVZ (kterých také nebylo nikterak závratně, spíše šlo o rozhovory a triviální zmínky), zdá se býti spíše lokální; zdroje zpravidla nepřekračují hranice okresu. Stoletým testem IMHO neprojde, stejně tak významností skladatelů ne. --Vojtasafr (diskuse) 27. 2. 2021, 17:42 (CET)[odpovědět]
 • Rychlo-smazat – podle předchozího DoS, nevýznamné --Wikipedista:BobM d|p 27. 2. 2021, 19:53 (CET) změna názoru[odpovědět]
 • spíše smazat – nejsem přesvědčen o významnosti --Wikipedista:BobM d|p 3. 3. 2021, 08:38 (CET)[odpovědět]
 • Ponechat Encyklopedická významnost byla podle mého názoru doložena. MV už není jediným autorem článku. Důležité je, v tomto okamžiku, aby článek nebyl pouze propagací. To lze dosáhnout jedině úpravami. Wikipedie umožňuje psát článek o sobě. Není to většinou sice nic objektivního, ale od toho jsou ostatní autoři, aby to promazali, což se už asi stalo. --Rosičák (diskuse) 27. 2. 2021, 20:07 (CET)[odpovědět]
 • Ponechat, případně, pokud není NPOV, olepit šablonami. Jak roste počet článků, nutně se i zahušťuje významnost, z původně celosvětově významných témat přes národní až po regionální. Článek má minimálně jeden NNVZ, jako druhý bych osobně považoval štítek v regionálním deníku s nemalým počtem triviálních zmínek + autoritní data. Kéž by podobně podrobně a ozdrojovaně byli zpracovaní různí čutálisti... JAn (diskuse) 2. 3. 2021, 10:59 (CET)[odpovědět]
 • Ponechat, osoba je zcala jistě encyklopedicky významná, zdroje tam jsou a minimálně 2 nejsou triviální. --Chalupa (diskuse) 3. 3. 2021, 22:15 (CET)[odpovědět]

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

APOGEO Group, SE[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
OJJ, Diskuse 2. 3. 2021, 12:45 (CET)[odpovědět]
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat – opakovaně mazáno pro nevýznamnost, navzdory tomu autorkou stále protlačováno. --OJJ, Diskuse 2. 3. 2021, 10:16 (CET) Plus samozřejmě promo. OJJ, Diskuse 2. 3. 2021, 10:16 (CET)[odpovědět]
  Nevím jak posuzujete významnost, zdroje které jsme uveřejnili jsou relevantní a dle definice Wikipedie odpovídají požadavkům.
  Poprosím o vysvětlení a pomoc. --Petra.pribylova (diskuse) 2. 3. 2021, 10:52 (CET)[odpovědět]
  @Petra.pribylova: V obou případech se jedná o komerční tiskovou zprávu, což je koneckonců třeba zde i uvedeno. Tj. článek nevznikl nezávisle a podobný zdroj je posuzován stejně, jako kdyby se jednalo o oficiální stránky firmy. V prvém případě bych doporučoval nezakládat články o sobě a o věcech, se kterými jste osobně spojena: Wikipedie:Autobiografie, Wikipedie:Propagační článek. OJJ, Diskuse 2. 3. 2021, 11:01 (CET)[odpovědět]
  Děkujeme za upozornění, přistoupili jsme k obsahu opatrněji a aby vypadal jako encyklopedický článek, budeme rádi za spatnou vazbu. --Petra.pribylova (diskuse) 3. 3. 2021, 09:21 (CET)[odpovědět]
 • Smazat – Nevýznamné, plus po smazání zvážit zámek na vytvoření pouze pro správce--F.ponizil (diskuse) 2. 3. 2021, 10:22 (CET)[odpovědět]
 • Smazat – propagační profil bez jediného vyhovujícího zdroje. --Matěj Orlický (diskuse) 2. 3. 2021, 10:32 (CET)[odpovědět]
  Dobrý den,
  zdroje které jsme uvedli jsou relevantní, poprosím Vás tedy o pomoc, jaké zdroje jsou vyžadovány.
  Uvedli jsme zdroje z výzkumné práce, nestranná media, spolupráce se státními institucemi apd s reference --Petra.pribylova (diskuse) 2. 3. 2021, 10:55 (CET)[odpovědět]
  @Petra.pribylova: Viz kolega. Že si někdo na zaměstnancích firmy dělal diplomku svědčí spíše o nějakých autorových vazbách na tuto firmu, ale nic to nevypovídá o její encyklopedické významnosti. Vhodný zdroj by byl např. článek renomovaného ekonoma ve známém redigovaném časopise přinášející obecnější informace o firmě použitelné jako základ encyklopedického článku. --Matěj Orlický (diskuse) 2. 3. 2021, 11:15 (CET)[odpovědět]
  Dobrý den, děkujeme za připomínky. Obsah jsme zkrátili a upravili tak, aby působil více jako encyklopedický článek a poskytoval jenom základní informace o společnosti. --Petra.pribylova (diskuse) 3. 3. 2021, 09:23 (CET)[odpovědět]
 • Smazat, opět někdo nepochopil, že Wikipedie není webhosting zdarma anebo propagace zdarma. Autorce doporučuji si nejdřív zjistit, co je to encyklopedie a k čemu slouží. --Vojtasafr (diskuse) 2. 3. 2021, 11:07 (CET)[odpovědět]
 • Pokud nebudou doloženy další nezávislé netriviální věrohodné zdroje, pak smazat. Osobně bych kvalifikační práci na titul ing., která byla obhájena za 1, a ve které je v samostatné kapitole společnost netriviálně popsána, uznal za jeden NNVZ. Ostatní předložené zdroje jsou buď vůči společnosti triviální, nebo závislé. Pokud by se podařilo dohledat aspoň ještě jeden NNVZ, pak ponechat k urgentním úpravám - především je třeba odstranit selfpromo a neencyklopedické info a dát článku vzhled a styl. --Grtek (diskuse) 2. 3. 2021, 11:18 (CET)[odpovědět]
 • smazat – nevýznamné, selfpromo --Wikipedista:BobM d|p 3. 3. 2021, 08:39 (CET)[odpovědět]

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Dobrý den, opakovaně jsme Vás kontaktovali emailem i telefonicky. Rádi bychom uveřejnili naši společnost na Wikipedii, stejně jako jsou zde jiné konkurenční firmy. Stále jsem nepřišla na to, co je nevyhovující pro založení této stránky. Poprosím Vás o přesnou radu, co změnit, zaměnit. Děkuji --Petra.pribylova (diskuse) 2. 3. 2021, 10:49 (CET)[odpovědět]

Dle doporučení jsme textaci i zdroje upravili. Reklamu společnosti dělat nechceme, konkurence mají také články na wikipedií a společnost s 20. letou tradici si ji zaslouží podle našeho názoru také. V článku jsou jenom základní informace o společnosti. Jestli nadále není něco v pořádku, prosím o informaci. Děkuji --Petra.pribylova (diskuse) 2. 3. 2021, 14:31 (CET)[odpovědět]

@Petra.pribylova: Dobrý den, přestaňte prosím diskusní příspěvky vkládat do hlavičky DoS, pro diskusi je vyhrazena tato sekce. Díky. --Vojtasafr (diskuse) 2. 3. 2021, 15:41 (CET)[odpovědět]


Jiří Brodský[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Vojtasafr (diskuse) 2. 3. 2021, 11:44 (CET)[odpovědět]
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat/Ve lhůtě 14 dnů přepracovat – další z řady propagačních článků (byť ne tak křiklavý), který nesplňuje požadavky závazného pravidla ověřitelnost. Obsahuje neozdrojované informace i přes extra upozornění v údržbové ceduli a dostatečně dlouhou dobu k úpravě. Významnost dle EVL nejspíš splňuje tím, že je velvyslanec. --Vojtasafr (diskuse) 2. 3. 2021, 11:44 (CET)[odpovědět]
 • Ponechat ale ověřit – jako vyslanec je dostatečně významný, článek je třeba ověřit věrohodnými zdroji, urgentně ověřit --Wikipedista:BobM d|p 3. 3. 2021, 08:41 (CET)[odpovědět]
 • Ponechat ideálně dodat zdroje, ale významnost je naprosto jasná. --frettie.net (diskuse) 3. 3. 2021, 14:06 (CET)[odpovědět]
 • 'Ponechat, významnost je naprosto jasná. --Chalupa (diskuse) 3. 3. 2021, 22:12 (CET)[odpovědět]

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Sofistikovaný[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Wikipedista:BobM d|p 3. 3. 2021, 08:45 (CET)[odpovědět]
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Plán[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Wikipedista:BobM d|p 3. 3. 2021, 08:58 (CET)[odpovědět]
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Laický buddhismus[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Wikipedista:BobM d|p 3. 3. 2021, 09:07 (CET)[odpovědět]
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Petr Koblovský[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
GeXeS (diskuse) 3. 3. 2021, 09:14 (CET)[odpovědět]
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat – Nejsem si jist encyklopedickou významností osoby; nedostatek referencí jsem zkoušel ověřovat Googlem, ale našel jsem jen zmínky spíše triviálního charakteru. --GeXeS (diskuse) 3. 3. 2021, 09:14 (CET)[odpovědět]
 • Smazat – neozdrojováno, v rozporu se závazným pravidlem (nikoli ideálem, ale minimální nutností), pochybná významnost. --Vojtasafr (diskuse) 3. 3. 2021, 20:59 (CET)[odpovědět]

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
OJJ, Diskuse 3. 3. 2021, 13:00 (CET)[odpovědět]
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat – článek nedobrý po formální stránce (vzhled a styl, encyklopedický styl). Promo bez nezávislých zdrojů, dlouhodobě neřešené údržbové šablony. Buďto smazat, anebo ponechat k urgentním úpravám. --OJJ, Diskuse 3. 3. 2021, 13:00 (CET)[odpovědět]
 • Smazat – jako OJJ, chtěl jsem taky navrhnout, ale vykašlal jsem se na to. Zdá se, že jde o další alternativní webovou prezentaci nějaké (právnické) osoby. --Vojtasafr (diskuse) 3. 3. 2021, 21:00 (CET)[odpovědět]

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Utopie[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Wikipedista:BobM d|p 3. 3. 2021, 14:58 (CET)[odpovědět]
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat (pokud nebude přepracováno) – článek je příšerný, porušuje wp:NPOV a neupravitelný, bude jednoduší článek smazat a založit znova. viz Diskuse:Utopie --Wikipedista:BobM d|p 3. 3. 2021, 14:58 (CET)[odpovědět]
 • Vrátit článek před v diskuzi kritizované NPOV úpravy, tedy zřejmě do této verze. Není snad potřeba základní pojem, na který odkazují desítky článků, rovnou mazat. --Grtek (diskuse) 3. 3. 2021, 15:11 (CET)[odpovědět]
 • Vrátit na výše zmíněnou versi, ta vypadá vcelku použitelně, jen by chtěla lépe ozdrojovat.--Martin Vrut (diskuse) 3. 3. 2021, 16:26 (CET)[odpovědět]
 • Vrátit na původní verzi dle komentáře prof. Sokola. --Vojtasafr (diskuse) 3. 3. 2021, 21:04 (CET)[odpovědět]
 • Vrátit na původní verzi dle komentáře prof. Sokola. Další prapodivný pokus @BobM:. nechápu, proř článk nepřepracije, když s emu nelíbí. Opravdu sleduji jeho neustálé podkusy něco vymazat ze znepokojením.--Chalupa (diskuse) 3. 3. 2021, 22:08 (CET)[odpovědět]

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Svět Naruta[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
RiniX (diskuse) 3. 3. 2021, 16:40 (CET)[odpovědět]
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat – nepochybuji o dobrém úmyslu a snaze rozšířit téma Naruta na české Wikipedii. Nicméně se bojím, že takovéto detailní popisy jsou spíše fanouškovského rázu a nepatří na obecnou Wikipedii (z podobných důvodu byl článek smazán i na anglické Wikipedii) – CWN. Stejně tak se bojím i o zdroje, které by z větší části byly odkazováním na samotnou mangu/anime. V neposlední řadě jsou takovéto články náchylné na pravidelnou aktualizaci a doplňování, které zde řadu let neproběhly (něco by se dalo vložit do samostatného seznamu postav, otázka však je, kolik by se muselo vynaložit úsilí na údržbu takového seznamu). RiniX (diskuse) 3. 3. 2021, 16:40 (CET)[odpovědět]

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

@Hromino, MirekHugh97: ping na autory. RiniX (diskuse) 3. 3. 2021, 16:40 (CET)[odpovědět]


Housinské sedlo[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Petr Kinšt (diskuse) 3. 3. 2021, 16:30 (CET)[odpovědět]
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat nebo začlenit (se zdroji) do článku Neumětely – Předmětem článku je podle názvu „horské sedlo“, ale text se z valné většiny věnuje popisu silnic a regionální dopravy, takže ve výsledku se jedná článek o obyčejné křižovatce a o tom, který autobus přes ní jezdí/jezdil. Text je dlouhodobě bez zdrojů, a pravděpodobně obsahuje vlastní výzkum. Google najde mimo Wikipedii jen triviální zmínky. --Petr Kinšt (diskuse) 3. 3. 2021, 16:30 (CET)[odpovědět]

Komentáře[editovat | editovat zdroj]