Wikipedie:Žádost o komentář/Doménová jména v "profesních" wikiúčtech

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Návrh[editovat | editovat zdroj]

Upravit doporučení pro tvorby wikiúčtů tak, aby povolovala „placeným wikieditorům“ použít v závorce e-mailovou doménu profesního emailu např. „Jan Novák (subjekt.cz). V případě matoucích freemailů pak Jan Novák (profesní).

Popis problému[editovat | editovat zdroj]

Potřeby[editovat | editovat zdroj]

V rámci spolku Otevřených měst bychom rádi využili Wikimedia projektů (zejména Wikiverzitu, Wikiknihy a Wikizdroje) pro sdílení zkušeností především mezi subjekty veřejné správy, což implikuje časté „placené“ editace (obvykle v rámci pracovního poměru). Za nejvhodnější formu přiznání střetu zájmu pro tuto situaci považuji specifický účet s prohlášením na uživatelské stránce. Bylo by však vhodné dokázat „rezervovat“ účty ve stejném duchu, jako je tomu u WMF.

Platící instituce potřebují mít přehled o odvedené práci kvůli obhajobě vynaložení veřejných prostředků, stejně tak obyvatelé by mohli chtít vědět, zda a jakou měrou se jejich obec podílí. Jednoduchost je tedy důležitým aspektem.

Návrh je v konfliktu s:[editovat | editovat zdroj]

 • Uživatelská jména obsahující doménu nejvyššího řádu: takováto uživatelská jména jsou v rozporu s politikou Wikipedie proti spammerství a reklamě a budou bezprostředně zablokována na neurčito.[1]
 • Jako uživatelské jméno není vhodná e-mailová adresa, neboť se může stát další položkou do sbírky robotů, které po Internetu sbírají adresy pro spammery a následné zasílání spamu.[1]
 • Usernames that unambiguously represent the name of a company, group, institution or product (e.g. TownvilleWidgets, MyWidgetsUSA.com, TrammelMuseumofArt). However usernames that contain such names are sometimes permissible; see under § Usernames implying shared use below.[2]
 • Email addresses and URLs (such as "Alice@example.com" and "Example.com") that promote a commercial web page and don't simply identify a person. While plain domain names (without .com, .co.kr, etc.) are sometimes acceptable, such as when the purpose is simply to identify the user as a person, they are inappropriate if they promote a commercial Web page.[2]

Zdůvodnění žádosti o vyjádření[editovat | editovat zdroj]

Ačkoliv je iniciativa Otevřených měst v tuto chvíli nevýznamná, dotýká se placené editace, která je principiální a poměrně nová, tudíž dosud řešena spíše ad hoc[3], než obecně. Návrh změny doporučení pro zakládání účtů byť pro jediný z wikiprojektů má vzhledem ke globálnosti wikiúčtů obecný dosah, proto byla zvolena žádost o vyjádření, byť se nejedná o pravidla a nejsou dotčeny podmínky užití.

Obhajoba návrhu[editovat | editovat zdroj]

 • snazší identifikovatelnost soustavného finančního střetu zájmů
  • pokud je využito prohlášení na uživatelské stránce, prozradí se placená editace nikoliv již z historie editací, ale až návštěvou profilu. Totéž platí pro oznámení o změně sledované stránky (zasílá se login)
  • možnost statistického vyhodnocení rozsahu soustavnějších placených editací, analýza jejich vztahů, ..
 • pochopení významu "Jan Novák (subjekt.cz)" je intuitivní i pro nezasvěcené, nevyžaduje hlubší wikiznalosti
 • díky navázání na mechanizmus přidělování doménových se neriskuje jejich konflikt
 • uživatelská jména budou kratší např. (nmnm.cz) x (Nové Město na Moravě)
 • organizaci, a nejen jí, bude usnadněn přehled o vykonané práci bez nutnosti vést extra evidenci
 • bude snazší dohledat související osoby např. zaměstnance jedné organizace
 • podobný mechanizmus (bez domény nejvyššího řádu) je popsán v odmítnutí sdílených účtů
  • However, usernames are acceptable if they contain a company or group name but are clearly intended to denote an individual person, such as "Mark at WidgetsUSA", "Jack Smith at the XY Foundation", "WidgetFan87", etc.[4]
 • nejblíže navrhovanému je popis důvodů opravňujících zřídit si více účtů
  • Designated roles: Editors with specific roles, such as Wikipedian in residence or Wikimedia Foundation employees, may have specific accounts for those roles. Note the account still belongs to an individual, not the role itself, and should be named as such. For example, User:ExampleName (WIR for Foo Museum) is an acceptable alternative account, but User:Wikipedian-in-residence for Foo Museum is not, because it is named after the role. It is not required that the names match, e.g. the main account User:JohnDoe could have the role account User:ExampleName (WIR for Foo Museum), but the accounts should be clearly connected. If the editor leaves the role, their role account must no longer be used. If a new editor assumes the role, they must create a new account.[5]
 • lze zajistit „vyhrazená“ jména v duchu (WMF) tj. objeví-li se stížnost na účet vzbuzující falešné zdání příslušnosti k nějaké organizaci, není problém díky doménovým jménům oprávněnost ověřit a zároveň omezení na jmenný prostor doménových jmen zbytečně nerozšiřuje množství "blokovaných" řetězců (např. různé varianty zkrácení Nového Města na Moravě)
 • jde o zobecnění přístupu v rámci projektu MU[3] či WMF účtů a je dostatečně široký na pokrytí všech možností
  • Usernames including phrases such as "wikipedia", "wikimedia", "wiktionary", "(WMF)", or similar if they give the incorrect impression that the account may be officially affiliated with the Wikimedia Foundation or one of its projects.[6]
 • vyzrazení části profesní e-mailové adresy nedochází k narušení soukromí ani zvýšení zranitelnosti spamboty
 • snahou je zvolit maximálně efektivní a jednoduchý mechanizmus, tudíž s jednoduchým popisem postupu. Jsem přesvědčen, že to návrh splňuje
 • nejsou známy žádné technické překážky bránící realizaci
 • jediný ostrý střet s dosavadní praxí vidím v použití domény nejvyššího řádu x nenašel jsem důvod, proč jsou explicitně vyloučeny. Ví někdo? Přínos změny vidím v:
  • unikátnosti řetězce včetně vyloučení hononym + je naznačen technický/organizační charakter obsahu závorky
  • mašinérie domén je léty osvědčená, transparentní a všeobecně známá, tudíž "nárok" na použití je všemi snadno ověřitelný. Již zmíněné nmnm dává i v omezeném kontextu veřejných institucí nejednoznačný výsledek viz. nmnm.cz a nmnm.eu
  • instrukce o použití doménové části profesního e-mailu je určitě snazší a pochopitelnější, než operovat s nejvyšším řádem. Chybovost při zakládání tedy bude minimální.
   • je to také důvod, proč jsem opustil původní představu o přeskládávání pořadí tj. cz.oranizace, byť tím mizí našeptávací efekt při zapisování user:cz.orga, který by má paměť velmi uvítala. Druhým je intuitivnost. Myslím, že už lidé mají oko vycvičené na Jan Novák (organizace.cz) na rozdíl od Jan Novák (cz.organizace)
  • sebe "propagační" efekt zobrazením domény v době tak přeexponované reklamou mám za marginální navíc umenšený patrně mizivou návštěvností historie editací. Naopak za významné mám odhalování "cinknutého" obsahu, který je čtenářům nabízen primárně (=otevřou wiki a čtou), kdežto pro reklamní efekt jsou potřeba další aktivní kroky - otevřít historii, vykopírovat doménu a otevřít web.
  • mnohé (troufl bych si tvrdit že i většina) internetových služeb používá e-mail přímo jako uživatelské jméno a lidé jsou na zvyklí. Doporučované ořezání a použití profesního mám za dobrý kompromis z hlediska funkčního i respektu soukromí
  • osobně se mi pravidlo jeví jako relikt z dob, kdy Wikipedie nabyla dlouhodobou světovou pětkou mezi weby, placené editování bylo tabu a jednalo se "pouze" o encyklopedii. Nyní mám projekt za dostatečně etablovaný pro větší otevřenost. Ostatně na (WMFCZ) nebo (WMCZ) je vidět obcházení pravidla resp. vnitřní potřeba jej změnit

Dotčená a navrhovaná dokumentace[editovat | editovat zdroj]

Etapy[editovat | editovat zdroj]

 1. navrhnout úpravu doporučení zakládání účtů + související dokumentaci a prodiskutovat s komunitou
  1. Pod lípou - probíhá uzavřeno 2018-06-17
  2. jako žádost o komentář - probíhá zde ;-)
 2. neobjeví-li se zásadní problémy či kategorický nesouhlas, pak dle připomínek upravený text mít za avizovanou změnu doporučení a po cca roční testovací období tolerovat účty založené dle navrhované úpravy
 3. po uplynutí ověřovacího období finálně rozhodnout na základě zkušeností
 4. bude-li rozhodnuto kladně vyhlásit doporučení za oficiální
 5. po uplynutí dalšího roku provést revizi a zvážit návrh na začlení na úrovni celé WMF

Potřebné rozhodnutí[editovat | editovat zdroj]

Lze návrh pustit do druhé etapy?

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. a b Nevhodná uživatelská jména
 2. a b Promotional names
 3. a b c projekt MU - odměňování
 4. Usernames implying shared use
 5. Legitimate uses
 6. Misleading usernames

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Bazi[editovat | editovat zdroj]

Doménová jména v názvech uživatelských účtů nepovolovat, a to ani v obrácené posloupnosti. Tím spíš pro mě není obhajobou, že má jít o placené účty, tedy o účty uživatelů, kteří jsou placení za svou práci na Wikipedii. Tím spíš totiž proniká nežádoucí propagace oněch subjektů do Wikipedie právě prostřednictvím lidí rizikových ke střetu zájmů a (sebe)propagaci. Uživatelské účty lidí placených za své přispívání by nepochybně měly být na jejich uživatelské stránce náležitě označeny. Případné označení nebo propojení vícero uživatelských účtů od stejného subjektu nechť se děje třeba kategorizací nebo uvedením jejich výčtu na nějaké pracovní stránce wikiprojektu, kolem kterého by se měly soustřeďovat. Ale v uživatelském jméně je IMHO webová/e-mailová adresa nežádoucí. Je-li to nezbytně nutné (IMHO nikdy není), nechť se používá třeba zkratka subjektu v závorce, jak to mají někteří členové/funkcionáři WMČR apod. (ale i to jsou nadační lidé, ne „cizí“ subjekty). --Bazi (diskuse) 19. 5. 2018, 17:15 (CEST)

JAn[editovat | editovat zdroj]

Doménová jména ne. Osobně sice nejsem striktní odpůrce všech domén v uživatelských jménech (to by se v podstatě musela zakázat používat tečka za kterou následují další znaky), ale zase to dělat moc okatě také není dobře. V konkrétním případě otevřených měst (předpokládám, že neplést s otevřenými městy) by mohlo být řešením dát za jméno unikátní rozlišovač třeba (OtM), který by dostatečně upozornil na příslušnost k nějakému širšímu projektu a bližší info (s odkazem na nějakou zastřešující stránku) pak na uživatelově stránce. Za předpokladu, že by k otevřeným městům patřila třeba polovina měst v ČR by jinak vzniklo minimálně 300 účtů s různými rozlišovači. JAn (diskuse) 19. 5. 2018, 20:22 (CEST)

Kacir[editovat | editovat zdroj]

Jsem proti doménovým jménům v názvech uživatelských účtů ze stejných důvodů, jaké už byly uvedeny výše. Možná řešení identifikace takových uživatelů, již také padla a jsou bez problémů realizovatelná (do závorky názvů účtů jednotný "rozlišovač", sdružování uživatelů ve wikiprojektech, oznámení na uživatelské stránce).--Kacir 20. 5. 2018, 03:14 (CEST)

Nesnera[editovat | editovat zdroj]

Poohlédl jsem se po tezi o propagaci (embedded marketing). V politikách se objevila v roce 2007, ale pouze jako předpoklad, nikoliv jako „tvrdá“ čísla. Žel, dosud není vazba mezi Wikidaty a statistikami a ani má komunikace s členy analytického týmu nedospěla ke konkrétnímu výstup. Spočítal jsem tedy alespoň orientačně potenciál této formy reklamy na základě počtu zobrazení byť na omezeném vzorku + bez možnosti zahrnout zobrazení historií (článek + diskuze = nenalezena data). Je-li základní jednotkou 1000 zobrazení za týden (článek z 2005), je dokonce Hlavní stránka s 329 zobrazeními pod rozlišovací schopností firem (Internet info). Reklamní potenciál WP je tedy nulový. Což je vlastně skvělá zpráva, neboť dokládá, že WP je proti této formě reklamy odolná by design. Diskutované limity na uživatelská jména se tak jeví zbytečnými, naopak jako rozumné místo represe využít potenciál názvů účtů k signalizaci konfliktu zájmů včetně naznačení jeho podstaty.

Předchozím samozřejmě nepopírám existenci takových pokusů, ale jak plyne z chování čtenářů, jsou neúčinné a naopak editory spíše otravují (kdo jiný by chodil na „technické“ stránky, o ovlivnitelnosti tématu znalých ani nemluvě). Patrně z „obtěžování“ plyne odpor zkušených editorů – jsou těmi, kdo se s jevem potká nejčastěji (+nebylo to i tématem na nějaké konferenci?). Zkusme se na věc podívat novýma očima tj. ne jako na „čiré zlo“, ale jako na užitečný nástroj jak dovnitř - pro zkvalitnění obsahu (zřetelná signalizace konfliktu zájmů), tak ven - pro organizace k přehledu o práci jejich lidí a to přirozeně bez vytváření agend/evidencí. Mě to přijde jako win win.

Při procházení diskuze mě zaujalo pár věcí:

 • argument o poškození dobrého jména falešným přihlášením se k příslušnosti. Opět krom mizivého dopadu se nabízí protiargumentace obdobou v neoprávněném použití jména významné osobnosti, na který lék je, u organizací díky webům a mašinérii registrace domén je mnohem snazší a jeodnoznačnější
 • že použití e-mailu jako loginu snižuje bezpečnost (ale to nenavrhuji)
 • u diskutabilních jmen jasná priorita obsahu - „počkejme, jaké budou editace“ nad vymáháním technického pravidla
 • a ve stejném duchu ponechání již existujících účtů

Ještě doplním ukázky k praktické potřebě rozlišovat národní domény i v rámci WMF (a to tam překvapivě nevidím žádné české). – Tento nepodepsaný komentář přidal(a) Nesnera (příspěvkydiskusebloky) 4. 6. 2018, 17:17‎ SE(L)Č

Zkusme se na věc podívat především očima Wikipedie samotné, resp. jejích sesterských projektů. Celé tohle se tu zkouší prosazovat kvůli spolku, který nechce primárně tvořit Wikipedii, ale který ji chce pouze využít pro svoje vlastní potřeby a důvodem je, aby se o to nemusel nikdo z „nich“ starat, protože provoz zajistí wikikomunita, resp. nadace. Užitek pro „nás“ tedy minimální až nulový. Hlavně že se tu dokola omílá, že nikdo z těch lidí, kteří by tohle měli využít, není ochoten se přiučit něco navíc, třeba kategorizaci uživatelské stránky apod. Žádný „užitečný nástroj“ v tom tedy neexistuje, jenom využívání wikiprojektů cizími subjekty, kterým je zatěžko přijmout zastavená pravidla projektu, jejž chtějí využít. Nevidím proto žádný „vlastní“ zájem na tom ustupovat z dobrých osvědčených zvyklostí. --Bazi (diskuse) 4. 6. 2018, 18:15 (CEST)
Asi tu konečně vyplouvá na povrch to zásadní nedorozumění. Chápu-li správně vize (a bylo to i v předchozích, resp. v samém vzniku Wikipedie), tak nejzákladnějším smyslem je svobodně sdílet znalosti. To je potřebou i veřejné správy, byť ne široce uvědomovanou. V návrhu jsem již neopakoval důvody uvedené pod Lípou, kde hlavní je neutralita. Budou-li wiki provozovat Otevřená města, získávají tím exkluzivní postavení, stejně jako kdyby to provozoval jakýkoliv jiný spolek či státní instituce. Potřebujeme, aby jediným kritériem byl obsah a jeho kvalita, nikoliv role editora. Tím se zároveň překonávají organizační bariéry (a kdo poznal zákulisí veřejné správy, ví, o čem mluvím ;)). Iniciativa sice jde od nás, ale opravdu významný přínos nastane, až když se přesah podaří a na ten cílíme. Kolik výstupů z veřejných peněz skončilo někde v šuplících či na dnes dávno mrtvých webech? Je to prostě škoda, když to lze dát na společnou vědomostní hromadu a tu udržovat živou a aktuální. Nevím o jiném projektu, který by toto splňoval, dokonce byl schopen čelit (z)vůli států.
Žádný přínos? To si těžko představuji. Už jen naučí-li se s MediaWiki pracovat další lidé je plus. Rozhodně budou odkazovat, lze očekávat, že se spíše zapojí, narazí-li na chybu. Možná větší vstřícnost k celé Wiki hnutí? Konec konců v programu je rozvoj GLAMU a my chceme zapojit přímo zřizovatele těchto institucí.. Ale jak jsem reagoval jinde - teoretizujeme. Pojďme to raději ověřit praxí. Nevidím problém upozornit účastníky, že jde o ověřování koncepce a možná bude následně potřeba jejich loginy změnit (pokud by nastalo, hlásím se k té práci).
Záměr sdílet s tímto návrhem rozhodně nepadá, ale má výrazně zjednodušit, ztransparentnit. Úspěch Applu tví v jejich urputném úsilí o co největší přímočarost. Neutralita se přiznává na 3 možných místech a přitom by mohlo být na první pohled zřejmé, že tento editor potřebuje pomoct s udržením odstupu. Takových nepřívětivostí a vyžadovaných znalostí tu je spousta. (Třeba zrovna tato diskuze vyžaduje velkou kázeň od účastníků, v grafickém editoru je problém s odsazením, nástroj v kódu zas špatně rozpoznává interní odkazy, podpis, .. To jen tak namátkou.)

Martin Urbanec[editovat | editovat zdroj]

Osobně se domnívám, že pravidlo o zákazu doménových jmen je spíše na škodu. Navrhuji namísto toho zavést výslovný zákaz propagace v uživatelských jménách (částečně to zakázané je již pravidlem Co Wikipedie není, jelikož Wikipedie neslouží k propagaci, a to nikde). Uživatelské jméno Kristyna.ch ničemu nevadí, nic nepropaguje, navíc je více než zjevné, že jde o zkráceninu občanského jména dotyčné. Na druhou stranu, uživatelské jméno (pouze) Firma s.r.o. propagací zavání (vnímám zde jistý rozdíl oproti Josef Novák (Firma s.r.o.), které je jen vyjádřením příslušnosti k dané firmě, což může být požadavkem vyplývajícím z pravidel pro placeného přispívání) a není explicitně zakázané.

Dokonce si myslím, že i prostý odkaz na svou osobní - čistě informující - webovou stránku je v pořádku, na rozdíl od odkazu na stránku "svého podnikajícího já". Ostatně, Frettieho také nikdo neblokuje za jeho podpis "Frettie.net". --Martin Urbanec (diskuse) 11. 6. 2018, 09:55 (CEST)

No jo! --frettie.net (diskuse) 11. 6. 2018, 10:35 (CEST)
I na "své osobní - čistě informující - webové stránce" se dá vydělávat reklamou, k čemuž by mohla být Wikipedie zneužívána. Pokud si chce někdo dát odkaz na web, nechť tak činí na své uživatelské stránce, tam ostatně aspoň může být i funkčním odkazem, není třeba to cpát do uživatelského jména, aby se to stokrát a tisíckrát ukazovalo v historii editací. Rozpoznání iniciálů od webové domény snad dokáže provést posuzující správce/byrokrat sám v jednotlivých případech, kdy web takového jména třeba ani neexistuje. To je odlišný případ od toho, co se tu řeší, tedy skutečné vědomé a záměrné vytváření uživatelských jmen z webových/e-mailových domén.
Výslovný zákaz propagace v uživatelských jménech klidně můžeme zavést, to se stejně očekává samo sebou vzhledem k už zmíněnému CWN, ale bude to nejspíš stejně dost neurčité a sporné a lidi budou hledat stovky výmluv, tak jako se hledají i v tomto případě. --Bazi (diskuse) 11. 6. 2018, 11:52 (CEST)
Jak je vidět z čísel návštěvnosti (či s komentářem), o výdělečné reklamně pomocí Wiki se nedá vůbec uvažovat, a kdyby to snad nějakého pošetilce přesto lákalo, rád jej odkáži na Tvé reakce, ať si udělá představu o "pozitivním" efektu. Prosím, nesměšovat, že něco lze, s tím, zda se to "vyplatí". ;) --Laďa Nešněra (diskuse) 17. 6. 2018, 18:20 (CEST)
Jestli se něco někomu vyplatí, nám může být jedno. Nás zajímá jenom to hledisko, aby k tomu nikdo Wikipedii nezneužíval, ať už komerční firmy, státní instituce, nebo spolky. Toť vše. --Bazi (diskuse) 17. 6. 2018, 18:48 (CEST)
Čísla z reklamek demonstrují nesmyslnost teze o propagaci. Je to dokonce pod jejich rozlišovací schopnost. Iluzornost pozitivního efektu již zazněla.--Laďa Nešněra (diskuse) 19. 6. 2018, 23:00 (CEST)
Fakt nevím, čemu na tom nerozumíš. Nesmyslnost mnohého konání mnoha lidí nikdy nezaručila, že se k tomu konání ti lidé neuchylují. Opakuju, že Wikipedii může být ukradené, jestli se to někomu vyplácí nebo jestli to dává ekonomický či jiný smysl, ale pro Wikipedii je důležité to, aby vůbec k takovým snahám (třeba „nesmyslným“, iracionálním) nedocházelo. Protože Wikipedie nechce být takto zneužívána. --Bazi (diskuse) 20. 6. 2018, 01:07 (CEST)
Nerozumím tomu, proč kvůli něčemu, co z principu nemůže mít negativní efekt na primární smysl - kvalitu sdílených informací, nedat ani šanci tomu, co má pozitivní potenciál (transparentnost, konflikt zájmů, přehled, intuitivnost, organizace, ..) Biologové, lékaři přišli na to, že snaha totálně vymýtit škodlivé organizmy vede k posílení těch rezistentních a tak ponechávají prostor +/- symbiotickým, byť už systém nebude 100% čisty. Na rozdíl od Tebe se domnívám, že pozitiva převyšují negativa, ale v tomto bodě se evidentně neshodneme. Praxe? ;)--Laďa Nešněra (diskuse) 20. 6. 2018, 09:25 (CEST)
První dvě slova říkají vše, zbytek je už jenom mlácením prázdné slámy. :) --Bazi (diskuse) 20. 6. 2018, 11:33 (CEST)

Kuba Holzer[editovat | editovat zdroj]

Podívejme se na podstatu věci - nebyl by úžasný úspěch, kdyby projekty Wikimedie jakkoli přispěly k lepšímu fungování veřejné správy? Láďova iniciativa má v tomhle ohledu skvělý potenciál, tak zkusme najít řešení, jak to co nejlépe udělat. Byla by opravdu škoda, kdyby to skočilo jenom proto, že se neshodneme nad podobou uživatelského jména Jan Novák vs. Jan Novák (MČ P1 - OD) vs. Jan Novák (praha1.cz).

Jinak instituce by mohly mít přehled o odvedené práci svých zaměstnanců díky Nástěnce. Profesní účty ale i přesto mají svůj smysl. Kolega z jiného úřadu ihned ví, kdo a odkud je člověk, který udělal poslední editaci, aniž by musel proklikávat profily a hledat další informace. Osobně by mi nevadil ani účet typu Jan Novák (nejakaneziskovka.cz), proč by měl? Je asi desetkrát transparentnější než Mastodont78. Jan Novák (pepsi.com) už je něco jiného, ale o komerčních doménách tenhle nápad není. Jakub Holzer (WMCZ) (diskuse) 15. 6. 2018, 16:22 (CEST)

Vytváří se tu falešné dilema. Nikdo nebrání vylepšování veřejné správy. Stačí, když si uživatelé osvojí pravidla Wikipedie, to přece vůbec nijak nelimituje použitelnost projektů Wikimedia pro lidi z veřejné správy. Nechť si sepíšou návod, jak postupovat, jak si na uživatelskou stránku vložit informaci o tom, že jde o „firemní“ účet a že je uživatel placený za přispívání na projekty Wikimedia. To je všechno, nic víc k tomu nepotřebují, rozhodně ne překopávání pravidel Wikipedie (a sesterských projektů).
Ještě bych připomněl, že nejde vůbec jenom o "komerční" subjekty. Cituji: „Wikipedie není nástrojem pro propagaci čehokoli“ (zvýraznil Bazi). Komerce nebo třeba politika i subjekty veřejné správy, nic z toho nemá nárok být na Wikipedii propagováno. --Bazi (diskuse) 15. 6. 2018, 20:08 (CEST)
Souhlasím s tím, že na pojmenování účtů sdílení znalostí ve VS rozhodně nestojí. Jen nechápu, proč nutit lidi dělat stojky na uších, když lze věc zjednodušit. Stojím-li o to, aby někdo přiložil polínko do znalostního ohníčku, je takový problém se trošku šoupnout? Znovu připomínám - navrhuji praktické ověření, nikoliv absolutní rozhodnutí. To by bych měl bez podkladů za poněkud unáhlené.
Na číslech jsem demonstroval nepodloženost teze o propagaci. Nemá efekt. Nemá dostatečnou návštěvnost. Technika se jmenuje "doménová jména", nikoliv propagační jména. Tedy čistě technická rozlišovací záležitost. Ale chápu, že pokud se někdo setkal s propagačním pohledem jako prvním, vyžaduje to velmi otevřenou mysl a netriviální mentální úsilí, aby šlo tu cca 10 násobnou bariéru pro změnu názoru překonat.--Laďa Nešněra (diskuse) 19. 6. 2018, 22:50 (CEST)
Však se „trošku šoupni“, jestli stojíš o to, aby lidi „přiložili polínko do znalostního ohníčku“. Vyžaduje to netriviální mentální úsilí, ale věřím, že jsi schopen to při troše snahy zvládnout, určitě tě nechci podceňovat. ;) --Bazi (diskuse) 20. 6. 2018, 01:11 (CEST

Martin Tauchman[editovat | editovat zdroj]

Osobně tedy nechápu, proč by nestačilo za uživatelské jméno uvést do závorky název či zkratku dané organisace. (V příkladu jsou uvedeny dva příklady, v zásadě nevím, proč nepoužít MÚ NMNM a Novoměstsko; adresa organisace se dá uvést na uživatelskou stránku.) To zajištění by šlo teoreticky dělat pomocí nahlašování a přejmenování takovýchto účtů (myslím, že by byla nutná změna pravidel).--Martin Tauchman (diskuse) 20. 7. 2018, 09:30 (CEST)

@Tauchman Martin: Proč mám za vhodnější využít doménová jména viz. tato pasáž. --Laďa Nešněra (diskuse) 13. 8. 2018, 15:44 (CEST)