Wikipedie:Žádost o komentář/Budoucnost autoritních dat v článcích

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Předkládám komunitě několik návrhů na změnu přístupu k autoritním datům v článcích, což je jedna z nejdůležitějších částí článku vůbec.--Vojtěch Dostál (diskuse) 3. 4. 2019, 16:35 (CEST)

Popis problému[editovat | editovat zdroj]

Autoritní data na cswiki

„Autoritní data“ pro potřeby tohoto Žoku definuji jako odkazy na databáze spravované různými autoritami. V současné době odkazujeme na Autoritní data pomocí šablony {{Autoritní data}} (ukázka na obrázku vpravo). Tato šablona se vkládá na konec článku (k navboxům) a umožňuje odkazovat na osm význačných databází, které obsahují záznamy zejména (ale nejen) osob – NKČR AUT, PSH, ISNI, LCCN, ORCID, ULAN, VIAF a WORLDCATID. Všechny je možné přebírat i automaticky z Wikidat, stačí pouze vložit šablonu {{autoritní data}} a o zbytek se postarají Wikidata. Šablona je řádková a názvy databází uvádí formou zkratek, takže čtenář neznalý těchto zkratek asi musí trochu pátrat, co se pod nimi skrývá.

Vnímám tři hlavní problémy
 1. Odkazy na autoritní data jsou nenápadné a málo vysvětlují, kam vedou. Přitom sekci Externích odkazů opakovaně čtenáři hodnotí jako velmi podstatnou („Wikipedie jako internetový rozcestník“).
 2. Na některé databáze nesystematicky odkazujeme z infoboxů, např. odkaz na web www.zanikleobce.cz je inkorporován do {{infobox - české sídlo}}.
 3. Neodkazujeme na obrovské množství databází, které dnes již máme k dispozici díky Wikidatům. Namátkou: 767 článků na české Wikipedii, které jsou propojeny s webem zanikleobce, 438 článků na české Wikipedii, které jsou propojeny s webem prazdnedomy, 1829 článků na české Wikipedii, které jsou propojeny s webem Bibliografie dějin českých zemí, 235 článků na české Wikipedii, které jsou propojeny s webem zničenékostely.cz, 4674 článků na české Wikipedii, které jsou propojeny s webem Biolib, 3927 článků na české Wikipedii, které jsou propojeny s Nálezovou databází ochrany přírody nebo třeba 708 článků na české Wikipedii, které jsou propojeny s webem TDKIV.

Možná řešení[editovat | editovat zdroj]

Jednotlivá řešení se nemusí vylučovat, tzn. někdy mohou být možné kombinace.

Problém 1 – nevýraznost[editovat | editovat zdroj]

 1. Změnit design šablony Autoritní data na odrážkový seznam („automatické Externí odkazy“) – upravení šablony do podoby odrážkového seznamu by vedlo k jejímu zvýraznění – viz šablona Wikidata ID na anglické Wikipedii.
 2. Přesunout šablonu do sekce „externí odkazy“ či jí s ní nějak organicky propojit.

Problém 2 – odkazy na databáze v různých umístěních[editovat | editovat zdroj]

 1. Dohodnout se na umísťování odkazů na autoritní databáze do jedné z těchto pozic v rámci článku:
 1. Infobox
 2. Šablona Autoritní data
 3. Jednotlivě z Externích odkazů skrze šablony typu {{PSH}} nebo {{Čsfd film}} (Nevýhodou tohoto řešení je nutnost značného množství nových šablon a jejich udržování, na druhou stranu už jich mnoho máme)

Problém 3 – absence odkazů na důležité databáze[editovat | editovat zdroj]

 1. Zakomponovat tyto databáze do šablony {{autoritní data}} a umožnit jim přebírat z Wikidat
 2. Vytvořit pro každou databázi šablonu pro použití v sekci Externí odkazy (jako např. {{Čsfd film}}) a umožnit jim přebírat z Wikidat

V obou případech potom zapojit roboty, které budou automaticky vkládat šablony do článků, pro které jsou k dispozici data na Wikidatech.

Diskuze[editovat | editovat zdroj]

Palu[editovat | editovat zdroj]

Můj názor je obecně takový, že současný způsob mi vyhovuje a považuji ho za přirozený. Nepřijde mi, že by tu byly větší problémy.

Problém 1: Osobně vnímám využitelnost šablony čtenáři jako velmi minoritní. Autoritní data vnímám jako jakýsi doplněk pro fajnšmekry a nebo jako doložení, že jiná autorita se tématem zabývá, pokud jde o méně mainstreamová témata. Proto jsem pro to, aby se stav neměnil a šablona se nijak nezvýrazňovala. Její využitelnost vnímám jako menší než využitelnost portálů a kategorií, přitom dostává stejný prostor.

Problém 2: Nevnímám jako problém, když šablona Autoritní data obsahuje bohatý výčet autorit a v infoboxu nebo v EO se vytáhnou ty nejrelevantnější. Plní to svůj účel - šablona Autoritní data odkazuje na všechno, infobox nebo EO zase vypichuje to důležité. Možná ale zazní argumenty, které mě přesvědčí, že v infoboxu není potřeba uvádět žádné odkazy tohoto typu. V EO by ale odkaz na ČSFD u filmu být měl, i kdyby byl duplicitní k Autoritním datům. Možná by se někde mohlo kodifikovat, u jakého typu článků jsou relevantní jaké autority a zbytek by byl považován jako nevhodný co do uvádění v iboxu nebo EO. Spíš se mi to ale nepozdává. Mimochodem, Adata nepovažuji za součást EO, ale za součást bloku odkazů pod čarou, tj. podle mě patří do bloku s Portály a Kategoriemi.

Problém 3: Jsem pro to, aby Adata obsahovala odkazy na veškeré dostupné autority. Pokud by to znamenalo prodloužení přes řekněme 3 řádky textu, měla by umět se skrýt s možností rozbalení, nebo aspoň zmenšit písmo.

--Palu (diskuse) 3. 4. 2019, 16:48 (CEST)

A nepřipadá vám divné, že na některé autoritní databáze (ČSFD, Souborný katalog Národní knihovny) odkazujeme z Externích odkazů, na další z infoboxu a na jiné z Autoritních dat?--Vojtěch Dostál (diskuse) 3. 4. 2019, 16:55 (CEST)
No jak říkám. Jak to vnímám já je, že by Adata měla obsahovat všechno a EO/infobox jen to nejrelevantnější. Přičemž asi mezi sebou by šlo o duplicity, proto bych asi ustálil co patří do iboxu a co do EO. Například ČSFD/IMDB/seznam děl NKČR bych raději viděl v EO a zase odkaz na nějaký zdroj statistických dat o obci zase v iboxu jako nějakou titěrnou poznámku. Jde o to, jakou to zrovna plní funkci. V Adatech jde o soupis všeho, v EO o EO a v iboxu o nějaký zdroj dat. Takhle to aspoň doteď chápu. Potom zdroj dat nepotřebujeme v EO, EO zase nepotřebujeme v iboxu. A v Adatech zase nepotřebujeme rozlišovat co je co a prostě bych tam dal úplně všechno nezávisle na tom, co se z toho dá pro jaký účel vytáhnout. --Palu (diskuse) 3. 4. 2019, 19:36 (CEST)

MONUDET[editovat | editovat zdroj]

Já to technicky nedovedu vyhodnotit. Z hlediska hesla jako "rozcestníku" mi ale přijde nepraktické to, že některé prvky, znázorňující kontexty hesla, jsou až na konci - typicky Kategorie. Orientačně je totiž velmi podstatné hned vědět, že osoba je já nevím třeba Českým spisovatelem či dokonce památkářem :-). Tím, že se nezobrazuje ani nějaká "větev" s hierarchií kategorií, do nichž je postupně heslo řazeno (třeba Česká architektura > Česká středověká architektura > Středověká architektura ve středních Čechách >...), je vůbec orientace čtenáře ohledně kontextu hesla snížená. Řazení kategorií na konci většinou asi není velká potíž, ale některé stránky zaberou i desítky monitorů (nakonec i tabulky s některými seznamy památek apod.), takže dohledání kategorií sice nedělá takovou potíž, ale neznázorňuje souvislosti hesla. Nakonec by to mohlo být velmi šikovné tam, kde třeba kvůli odmítačům rozcestníků není z názvu hesla vůbec jasné, čeho se týká. Možná by mohla být druhá "instance" takových navigačních pomůcek nahoře částečně rozbalitelná (někdy je kategorií víc, než textu v hesle). MONUDET (diskuse) 3. 4. 2019, 17:12 (CEST)

Podle mého by to mohlo takto být i pro uživatele trochu více motivující k procházení souvisejících zdrojů. Když by si heslo prohlédli, anebo by je příliš neuspokojilo, spíše by se rozhodli podívat se do kategorií, co by se mohli dozvědět dalšího. MONUDET (diskuse) 3. 4. 2019, 17:35 (CEST)

Adam Hauner[editovat | editovat zdroj]

Problém 1 a 2
 • Ano, konzistence v odkazování externích databází by byla slušivá.
 • Na druhou stranu historické rozmístění těchto externích odkazů do různých částí článků nyní zajišťuje, že seznam odkazů není zoufale dlouhý a nepřehledný.
 • Líbí se mi ukecané odkazy na IMDb/ČSFD, protože uživateli jsou nabízeny v podobě stravitelné pro většinu populace. A naopak bych se bál, kdyby takto byly prezentovány všechny odkazy na externí databáze, pro již zmíněnou délku takové sekce.
 • Nejásám nad představou přesunu všech externích odkazů od infoboxu, mnohdy dlouhé infoboxy komplikují vložení obrázků do článků.
 • Návrh ke zvážení: odkazovat externí databáze korektně ze sekce externích odkazů v úsporném bloku nových autoritních dat. Ukázka:
 • Případný přesun externích odkazů na jiné místo bych nebral jako automatický důvod se jich zbavit z infoboxů, ponechal bych .
Problém 3
 • Jsem pro zakomponování dalších externích databází do libovolné formy prezentace odkazů autoritních databází, pokud výsledkem nebude mnohořádkový (10+) výčet.
 • Jsem pro využití Wikidat pro automatizované generování této prezentace odkazů.

--Adam Hauner (diskuse) 3. 4. 2019, 18:07 (CEST)

Dvorapa[editovat | editovat zdroj]

Navržená řešení se mi zdají jako příliš krátkodobá. Tím nechci navrhovatelovu snahu hanobit, spíše tím chci říct, že je potřeba myslet více zeširoka.

Problém 2
Ono to není nesystematické, v infoboxu by se mělo jednat vždy o ten nejdůležitější identifikátor pro danou kategorii článků. Pokud se jedná o obec, pak to může být oficiální identifikátor obce, pokud je obec zaniklá, pak id z databáze zaniklých obcí. Pokud se jedná o kostel, pak katalog kostelů, pokud zaniklý kostel, pak zničenékostely. Pokud se jedná o chráněné území, pak národní registr chú, pokud se jedná o americký film, pak oficiální US identifikátor filmu (zobrazen v globusu na konci titulků), pokud se jedná o chemikálii, pak číslo CAS, běžné předměty a činnosti jsou na PSH, atd. atp. A mně se to takto líbí. Více identifikátorů v infoboxu je spíše přežitek z dob, kdy šablona autoritních dat nebyla rozšířená. Hlavní identifikátor do infoboxu NEBO jako první v sekci externích odkazů třeba samostatnou šablonou (někteří kolegové by doporučili i na obě místa, já bych raději jen jedno z nich).
Problém 3
Teď ty ostatní identifikátory, nebo pokud se nedá určit, který je hlavní. Stávající šablona autoritních dat funguje docela dobře v biografických článcích, ale mimo ně už tak moc dobře ne. Jde o to, že každý typ článku vyžaduje trochu jinou sadu takových identifikátorů. Chemický článek potřebuje PubChem a RTECS, článek o softwaru zase BNE, FSD a OpenHub, atd. atp. Z mého pohledu tedy není ani tak problém v samotné šabloně, jako v tom, že je jediná. Resp. že nepokrývá více různých zaměření článků.
Řešení se hned nabízí, dokonce dvě:
 • Mít více šablon autoritních dat pro jednotlivá témata (a možná radši jednu univerzálnější k tomu)
 • Mít jednu šablonu, ale nasypat do ní hromady identifikátorů, případně přepínač druhu (lidé, chemikálie, software), který se postará o navolení té správné sady identifikátorů
První řešení mi trochu připomíná problém s tematickými pahýlovými šablonami, sám se přikláním ke druhé variantě. Všimněte si, že jsem vůbec nezmínil třetí možnost, která je zde na wiki asi nejběžnější nyní. Hodně identifikátorů se dosud vyskytuje v sekci externích odkazů pouze ve vlastní šabloně, která je každá jiná, každá jinak strukturovaná, jinak formátovaná a formulovaná a je v tom maglajz. Obávám se, že toto dosud asi nejběžnější řešení, mít pro každý identifikátor vlastní šablonu, není dlouhodobě udržitelné.
Problém 1
Tím se dostávám k problému 1 (v případě, že budeme mít jednu šablonu s přepínačem nebo sérii vzhledově shodných šablon). Ačkoliv jsem býval zastánce víceřádkového seznamu umístěného v sekci externích odkazů, nevadí mi ani aktuální orámečkovaná řádková podoba šablony někde mezi navboxy, portály a kategoriemi. Jde především o to vyřešit problém 3, pokud bude šablona následně fungovat správně i v jiných než biografických článcích, bude částečně vyhráno, protože čím více důležitých relevantních odkazů na databáze na jednom místě, tím více to na sebe strhne pozornost. Pokud bude v chemických článcích v šabloně jako dosud jeden nebo dva naprosto irelevantní identifikátory knihovny (NK ČR), je to zcela zbytečné ji tam mít. Ale pokud se na jednom místě nakumulují všechny odkazy na jednotlivé databáze chemikálií (a samozřejmě tam někde vzadu zůstane i identifikátor té knihovny), taková šablona okamžitě upoutá pozornost chemika i nechemika. A už nezávisí tak úplně, jak bude vypadat a kde bude umístěna. Jako výhoda rámečku je, že jsou všechny vedle sebe v řadě, jeden vedle druhého. Výhoda seznamu je, že se o jednotlivých odkazech můžete více rozepsat. Přesto rámeček se ponekud ztrácí mezi portály, navboxy a kategoriemi a seznam se ztrácí mezi ostatními externími odkazy. Za největší problém obou vzhledů ale považuji, že se k nim nedá přilepit pět slov popisujících, co se za těmi odkazy skrývá. Autoritní data: totiž většině čtenářů asi nic neřeknou. Zatímco třeba Odkazy na jednotlivé (chemické) databáze: je už třeba trochu lepší.

--Dvorapa (diskuse) 3. 4. 2019, 22:21 (CEST)

Bazi[editovat | editovat zdroj]

Obecně musím říct, že z dosavadní praxe Autoritní data nepovažuji za nijak zvlášť užitečná. Jedná se o odkazy na databáze, které mi jako obyčejnému laickému čtenáři prakticky nic neříkají. Např. u literátů nebo vědců ještě jakž takž chápu propojení přes VIAF apod. na knihovny a záznamy o jejich vytvořeném knižním díle. Proto taky ty údaje k nově zakládaným biografickým článkům dohledávám a do WD vyplňuju. I když uživatelsky vhodnější mi přijde klasický externí odkaz do databáze Národní knihovny - pomocí samostatné šablony. Jinak to beru spíš jen jako poněkud technicistní databázové propojení, které by se dnes klidně mohlo konat už jen prostřednictvím Wikidat - tedy v encyklopedickém článku by byl jeden zřetelnější odkaz na WD (třeba podobně jako na Commons) a tam už ať si fajnšmekr projde odkazy do dalších databází, má-li tu potřebu a vidí-li v tom užitek.

To právě odlišuje tyto autoritní záznamy od odkazů na specializované tematické "databáze" (často spíš webové stránky encyklopedického nebo slovníkového charakteru), které sice často mívají jakýsi databázový základ, údaje v nich někdy jsou více či méně strukturované, ale především jsou to stránky poskytující nějaký čtenářský užitek, protože se v nich člověk může dočíst něco víc nad rámec našeho encyklopedického článku. Příklady, s kterými se setkávám asi nejčastěji, jsou ČSFD ve filmové a dnes už i televizní oblasti nebo EDMB pro různá témata spojená s Brnem. Protože jde o weby tematicky zaměřené, můžou jít v dané oblasti víc do hloubky a poskytovat přehledné informace běžnému i laickému zájemci o to téma užitečné. Proto považuju za vhodné tyto odkazy poskytovat čtenáři formou klasických externích odkazů, byť s využitím standardizovaných šablon (Čsfd film, Čsfd osoba, EDMB).

Nevidím jako uživatelsky vhodné nějaké odkazy shrnout na jednu hromadu jenom na základě kritéria, že jsou „databázové“. Různé databáze jsou v různých vědních oborech nebo tematických oblastech různě užitečné. Zrovna třeba u hereček a herců, režisérek a režisérů apod. bych viděl odkaz na ČSFD za čtenářsky užitečný, protože tam můžou najít nejen výčet filmografie, ale v lepším případě i ucelenou popisnou biografii, zatímco odkazy na VIAF a další weby jsou jenom něco, co tu máme, protože to dokážeme propojit, ale praktický užitek vidím minimální. Nasypat to na jednu hromadu do jedné šablony by znamenalo, že zašlapeme ty skutečně užitečné a zbytečně zahltíme čtenáře těmi neužitečnými.

Když už, tak bych uvažoval o vytvoření oborových šablon pro externí odkazy. Např. typicky u těch filmů by se do sekce EO vložila jedna šablona, např. „EO film“, která by v sobě slučovala všechny odkazy typu {{Čsfd film}}, {{Kinobox film}}, {{Allmovie film}}, {{Allocine film}}, {{Fdb film}}, {{Imdb film}}, {{Rotten film}} – pokud existují na Wikidatech identifikátory, šablona by vygenerovala odkazy na všechny takto zahrnuté weby. Přidáním dalšího do WD by se přidal i zobrazovaný odkaz v jednotné šabloně, nemusela by se do článku vkládat další. Trochu obtíž by byla ve výběru řazení těch odkazů, např. pro francouzský film bude nejspíš zajímavější odkaz do Allociné, zatímco pro anglický/americký zas do Imdb. Ale aspoň v tom vidím jakýsi užitek ze slučování do jedné společné šablony a čerpání údajů z Wikidat. Pokud by ale takto mělo být odkazováno v jednom článku třeba 20 všemožných databází, už se ten užitek ztrácí. Proto bych raději v takových případech viděl jeden univerzální odkaz do Wikidat a tam ať si čtenář ty databáze projde, jak chce. Jakousi kompromisní možností by mohlo být, co navrhuje Adam Hauner výše na příkladu Dustin Hoffman s tím, že by bylo vybraných několik hlavních odkazů do tematicky nejvhodnějších databází a pro zbytek pak už jen odkaz do položky Wikidat. Ovšem i to by znamenalo rozdělit to do jednotlivých tematických šablon upřednostňujících pro danou oblast ty nejužitečnější odkazy.

Konkrétně tedy k nastíněným třem bodům (problémům):

 1. Nevidím to jako problém. Autoritní data jsou pro mě spíš jen „nutné zlo“, takže rozhodně nijak víc nezvýrazňovat, skutečně užitečné odkazy na užitečné weby patří do sekce EO, jak to máme dosud. Případně bych uvažoval, jestli v levém sloupci pod sekcí s interwiki ještě nepřidat sekci odkazů na databáze, které by v první řadě odkazovaly na Wikidata a pak klidně i na desítky a stovky databází - když to půjde srolovat do nějaké kompaktní podoby, jako to jde i s interwiki. V tom by byla výhoda, že by se nemusela ani žádná šablona vkládat do článku, nemuselo by se řešit její umístění ani vzhled, její případné konflikty s jinými šablonami apod.
 2. Odkazy na různých místech v různých šablonách můžou být trochu matoucí, ale když už by se to mělo nějak standardizovat, byl bych pro přesun skutečně užitečných odkazů z infoboxů do sekce EO. Infobox nemá být rozcestníkem, má v první řadě shrnovat základní údaje o tématu. Šablona autoritních dat je mimo, a to v souladu s pojetím AD jako „nutného zla“ bez většího čtenářského užitku, jenom kvůli propojenosti.
 3. Jak už jsem vysvětlil výše, pro skutečně užitečné odkazy vždy v dané tematické oblasti můžou existovat příslušné šablony externích odkazů, ty klidně můžou přebírat údaje z Wikidat, jako to už některé činí, případně je možné je sloučit do tematických souhrnných šablon typu EO film. Ale pro takové použití bych považoval za nutné, aby položek v šabloně bylo ideálně do pěti, maximálně pak do deseti. V případě zahrnutí více databází už tento model začíná být problematický.

--Bazi (diskuse) 4. 4. 2019, 01:57 (CEST)

Idea „EO film“ a podobně je mi sympatická. --Adam Hauner (diskuse) 4. 4. 2019, 10:31 (CEST)
A co obecná šablona EO, která se na EO film apod. „změní“ podle toho, co bude mít položka vyplněné v P31?--Ben Skála (diskuse) 4. 4. 2019, 16:13 (CEST)
Tady nerozumím, proč je potřeba štěpit případné "EO" šablony dle témat. Není vhodnější mít jednu generickou EO šablonu a přebírat do ní z Wikidat prostě vše (vhodné), co je na Wikidatech v danou chvíli k dispozici?--Vojtěch Dostál (diskuse) 4. 4. 2019, 16:44 (CEST)
Nevím, jestli je to vyloženě potřeba. Ale předpokládám to kvůli tomu, že nemám přehled po všech tématech a nevím, jestli se nenarazí právě na to, že v různých oblastech jsou různé priority. Např. u osobností typu „renesančních lidí“, kteří přispěli svou tvorbou do mnoha různých oblastí, by mohlo být v důsledku opravdu obrovské množství takových odkazů ze všech možných oblastí, které se teoreticky můžou ve WD k položce nashromáždit, ale přitom mnoho z nich může být ve skutečnosti pro danou osobu naprosto marginálních. Přizpůsobení šablon jednotlivým tématům mi přijde jako vhodná příležitost ke stanovení prioritních odkazů. Jestli jsou nápady, jak to elegantně vyřešit tak, aby se nám sekce EO nezahltila desítkama marginálních odkazů, klidně nechť zazní. Já jsem dal k dispozici svůj prvotní nápad. Pokud bys to chtěl ale stavět tak, že by se to mělo zasypat vším, co na WD někdy někdo přidá, tak se obávám o úplnou ztrátu užitku takového výpisu pro čtenáře. Na úrovni tematických šablon se na tom aspoň vždycky můžou dohodnout wikipedisté shromáždění kolem nějakého příslušného wikiprojektu nebo portálu a držet si o tom trochu přehled. --Bazi (diskuse) 4. 4. 2019, 17:12 (CEST)
No, ona ta tematizace funguje většinou na úrovni identifikátorů. Tedy např. identifikátor webu zničenékostely.cz je pouze u kostelů a dalších církevních staveb a ne třeba u spisovatelů. Takže ona se ta selekce dle témat udělá už tím, že prostě nejsou pro daný článek k dispozici. Podle mě tedy stačí prostě jen udělat rozhodnutí typu "chci přebírat do článků o kostelích odkaz na znicenekostely.cz, je-li k dispozici" a více neřešit.--Vojtěch Dostál (diskuse) 4. 4. 2019, 18:56 (CEST)
Popisuješ případ poměrně jednoduchý. Ale máme představu o řešení pro případy složitější? Když jsem zmiňoval ty „renesanční osobnosti“, konkrétně třeba Leonardo da Vinci má na WD v současnosti asi 130 různých identifikátorů, a to včetně třeba IMDb nebo DiscoGS, což jsou databáze vhodné pro filmové osobnosti, resp. hudební. A protože zrovna tyto nepochybně u jiných osob svůj užitek mít můžou a běžně se na ně odkazuje, znamená to, že i u Vinciho budeme mít v sekci EO celkem možná až 130 odkazů včetně těchto? Že tam nebude odkaz do databáze zničených kostelů, už nám to moc neulehčí. --Bazi (diskuse) 4. 4. 2019, 19:10 (CEST)
U svého příspěvku výše jsem navrhl vkládání podle klíčových slov. Podobně jako u šablony Portály, by se do parametrů šablony vložila klíčová slova (u Leonarda da Vinciho tedy třeba malíři, vynálezci) a pro každé zadané klíčové slovo by šablona ze všech dostupných identifikátorů navolila tu správnou sadu, kterou by zobrazila. Čili by z těch 130 identifikátorů podle zadaných klíčových slov vybrala třeba 10 identifikátorů (5 k malíři + 5 k vynálezci). Nebyl by myslím problém kód šablony přizpůsobit, aby byla pro každé klíčové slovo snadno dohledatelná nastavená sada identifikátorů, kterou by šlo také snadno upravit. --Dvorapa (diskuse) 5. 4. 2019, 02:25 (CEST)
Klíčová slova bych podporoval, ale myslím, že vyžadují rozmysl a průběžnou péči. Měla by být v 1. pádu j. č. Nemám recept na to, zda upřednostnit "barokní architektura", "architektura barokní". U hesla Leonardo da Vinci je v IB "vyslanec", působící jako klíčové slovo, ale je to odkaz na "článek". Vcelku by bylo logické, aby klíčové slovo mohlo odkázat i na článek. Možná by to chtělo něco takového zkusmo ověřit. Či zkoumat existující příklady. MONUDET (diskuse) 5. 4. 2019, 08:47 (CEST)
Klíčová slova, to se asi podobá návrhu Bena Skály, aby se šablona řídila podle P31, čili podle „instance“. Tím by se zjednodušilo použití v tom smyslu, že by si šablona sama dohledala instanci na WD a podle toho zvolila příslušný výběr zobrazovaných odkazů. Komplikaci v uplatnění tohoto přístup vidím dvojí: jednak by bylo nutné mít pro každou instanci zvlášť nadefinovaný výběr vhodných indikátorů, z kterých by šablona měla vytvořit odkazy, a jednak tím opět není řešen případ, kdy by takových instancí bylo k článku/položce přiřazeno moc a bylo by nutné vybrat z nich ty opravdu chtěné. Pokud by bylo možné nechat to v běžných případech na instanci a zároveň mít možnost to „přebít“ lokálně zadáním jen vybraných upřednostněných instancí (tedy v podstatě jakoby klíčových slov), to by možná jakž takž šlo. Ale stále nám zůstává nutnost nadefinovat poměrně velké množství vazeb mezi instancemi (klíčovými slovy) a vybranými identifikátory. --Bazi (diskuse) 5. 4. 2019, 13:24 (CEST)

JAnD[editovat | editovat zdroj]

Autoritní data jsou určitě přínosná, už jen tím, že na první pohled ukazují, že je téma článku podloženo i něčím jiným. Ne, že bych na ně často klikal, ale podtrhují významnost. Trochu nevýhoda je jejich umístění na konci, což u dlouhých článků znamená, že člověk musí dlouho rolovat. A nebo využít obsah a skočit přímo na sekci Externí odkazy a pak už rolovat o něco méně. A zde vidím jednu možnou vychytávku - Autoritní data mohou dostat ve svém css ID, a někde na začátku článku (pomocí infoboxu?) lze udělat odkaz [skoč na konec] (a obdobně naopak). Stejně tak lze udělat udělátko, které zkopíruje/přemístí autoritní data nahoru.

Každé ze zmiňovaných umístění má něco do sebe.

 • V infoboxu je dobré mít odkaz na tu nejzásadnější databázi - u českých sídel na RUIAN, u filmů na ČSFD/IMDb, u spisovatelů na NKČR/VIAF, obdobně u sportovců, chemikálií, kytek...
 • V sekci Externí odkazy je možné odkázat i další, méně významné databáze, zde mi přijde jako zajímavý Baziho nápad odkázat všechny relevantní pomocí jedné šablony
 • Na závěr odkázat opravdová autoritní data (např. ČSFD ani Biolib nepovažuji za autoritní záznam).

Na Wikidatech je v současnosti 3875 externích identifikátorů, 33 z nich se přímo týká českých databází. Samotnou šablonu {{Autoritní data}} bych ponechal tam, kde je, podobu výrazně neměnit, pouvažovat o to, které identifikátory uvádět. Jak u této šablony, tak u případných sloučených šablon externích odkazů by šlo udělat filtrování podle třeba země původu/národnosti. JAn (diskuse) 4. 4. 2019, 08:19 (CEST)

Hnetubud[editovat | editovat zdroj]

Nevím, možná jsem to špatně pochopil, ale znamená to, že by v budoucnosti mohla autoritní data nahradit reference nebo NNVZ? --Hnetubud (diskuse) 4. 4. 2019, 22:24 (CEST)

Ne, to určitě ne. Jde jen o to, kde (infobox, EO, Autoritní data) mají být jaké odkazy tohoto typu (odkazy na různé databáze) a jak to nejvhodněji uspořádat. --Palu (diskuse) 4. 4. 2019, 22:27 (CEST)
V tom případě moc nechápu tu důležitost autoritních dat, když je to vlastně jen jakýsi seznam další doporučené četby, navíc ve formátu, který laickému čtenáři asi nic moc neřekne (ostatně, wikipedie není sbírka externích odkazů).--Hnetubud (diskuse) 6. 4. 2019, 21:53 (CEST)
Co se týká dojmu o nahrazení referencí nebo NNVZ autoritními daty... chápu, že tato myšlenka možná napadne v reakci na některé předchozí komentáře, přinejmenším hned v úvodu JAnDova komentáře něco takového nacházím. Myslím ale, že to je nesprávná interpretace. Jde spíš o to, že pokud o nějaké osobě existují záznamy v těchto databázích, je to nejspíš proto, že jsou autory nějakých publikací, nebo o nich byly napsány. A to natolik seriózní publikace, že je schraňuje třeba Národní knihovna. Nemusí to být ještě ověřené, ale je to prostě jakýsi první signál. To je myslím tak nějak užitek autoritních dat v tomto směru. --Bazi (diskuse) 6. 4. 2019, 23:37 (CEST)
Ano, tak to bylo myšleno. Pokud k dané osobě existuje tolik autoritních záznamů, je to signál, že pravděpodobně bude existovat i nějaký další zdroj.
A zde trochu zalobbuji pro Wikizdroje, kde pro vytvoření autorské stránky stačí v podstatě jedno volné dílo přepsané/přepsatelné do Wikizdrojů (i bez existence autoritních dat). JAn (diskuse) 7. 4. 2019, 20:57 (CEST)

Chalupa[editovat | editovat zdroj]

Stávající praxe se mi zdá zcela vyhovující. Autoritní data jsou pouze doplňující informace a podle mne jsou dostatečně výrazná. Nic bych neměnil. --Chalupa (diskuse) 4. 8. 2019, 22:40 (CEST)

Musím zde opakovat slova kolegy Palu: Můj názor je obecně takový, že současný způsob mi vyhovuje a považuji ho za přirozený. Nepřijde mi, že by tu byly větší problémy. Poodbný názor má i kolega Rosičák a Podroužek, se kterými také souhlasím. --Chalupa (diskuse) 2. 9. 2019, 21:58 (CEST)

Rosičák[editovat | editovat zdroj]

Stávající způsob umístění mi vyhovuje. Autoritní data by mohla být podsekcí externích odkazů. Databáze na které odkazují (ale spíše jen jejich pořadí) by mohly být modifikovány podle tématu článku. Musím zde upozornit, že zdaleka ne všechny databáze jsou na WD v naší šabloně připojeny. Přimlouvám se za rozšíření šablony. Jako alternativu pro ty, kdož myslí, že by byl výčet databází dlouhý navrhuji rozbalovací seznam.--Rosičák (diskuse) 12. 8. 2019, 17:53 (CEST)

Podroužek[editovat | editovat zdroj]

 1. Stávající umístění mi vyhovuje. Že jsou odkazy nenápadné, nevadí. Jako čtenář jsem nevěděl co jsou autoritní data a nepoužíval jsem je. Tomu čtenáři, který neví co jsou autoritní data zviditelnění nepomůže. Ten čtenář, který ví co jsou autoritní data si je najde i na konci článku.
 2. Odkazy na databáze v infoboxu, bych nepoužíval. Stejné odkazy v infoboxu a v šabloně autoritní data jsou zbytečné.
 3. Souhlasím s přebíráním veškerých dat z WD. Při dlouhém seznamu databází udělat rozbalovací seznam. Sám jsem překvapen že se nepřebírají veškeré informace na autority z WD. Pro zapojení botů dávám hlas.
Výše navrhované technické řešení ostatních kolegů nebudu komentovat, protože mají svoje výhody a nevýhody. Důležité je rozhodnout se pro nějakou variantu. Náležitě ji definovat a popsat v nápovědě. Nynější praxe je nejednotná. --Podroužek (diskuse) 2. 9. 2019, 16:06 (CEST)

Draceane[editovat | editovat zdroj]

Současné řešení mi přijde vyhovující. Přišlo by mi ale užitečné definovat, kam rámeček umisťovat (zejména vzhledem k šabloně {{Portály}}), sám ani nevím, jak to má být vlastně správně. V šabloně Autoritní data bych nechal přísně pouze knihovnické autoritní odkazy. Pro různé filmové, kulturní, biologické a další databáze bych si dovedl představit shrnující šablonu, která by se vkládala do externích odkazů a vytvořila by odrážkový seznam. — Draceane diskusepříspěvky 1. 10. 2019, 23:04 (CEST)

Ostatně můj názor vystihuje Bazi s návrhem {{EO film}} a JAnův názor ohledně neknihovnických databází. — Draceane diskusepříspěvky 1. 10. 2019, 23:06 (CEST)

Zelenymuzik[editovat | editovat zdroj]

Z autoritních dat využívám jen NK, stávající stav poměru "zmíněných šablon" asi vyhovuje. Co se týče šablon a iboxů, tak vzhledem ke vzrůstajícímu obsahu velmi vítám automatické přebírání dat (stejně i důležitost plnění WD), jako nedostatečné vnímám automatické plnění odkazů u LIDÍ typu abart a sportsreferences. Co se týče sportovců, tak je zde velký nepoměr mezi dílčími iboxy a iboxem - osoba, který často přebírá mnohem více dat, zejména co se týče např. ocenění a příbuzných, tam jsou sice "hezké barvy sportovců", ale (podsport)iboxů je mnoho a většinou dokáží z WD přebrat jen data a místa narození/úmrtí. A dále: Asi by by nebylo neužitečné, kdybychom k osobám mohli dát do externích odkazů jednu (asi) šablonu, která by vyplivla odkazy na commons, citáty, oficiální web, FB, twitter, blog..., NK, filmové či umělecké či sportovní databáze a ještě v nějakém logickém pořadí. --Zelenymuzik (diskuse) 9. 10. 2019, 21:41 (CEST)