Wikipedie:Žádost o arbitráž/G3ron1mo versus DeeMusil/Workshop

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Workshop slouží ke shromažďování a rozboru argumentů pro rozhodnutí Arbitrážního výboru. Obsahuje návrhy účastníků řízení, komentáře arbitrů, stran sporu a jiných. Nejprve jsou analyzovány důkazy, následuje rozbor principů, o něž by se mělo opírat rozhodnutí. Hledají se důležitá fakta a možná opatření. Každý editor by měl své návrhy a komentáře podepisovat. Později budou arbitři hlasovat o akceptovatelnosti jednotlivých položek a umístí je případně na stránku Wikipedie:Žádost o arbitráž/G3ron1mo versus DeeMusil.

Analýza[editovat | editovat zdroj]

Analýza důkazů[editovat | editovat zdroj]

Sem vkládejte k jednotlivým částem sporu (typům problematického jednání či konkrétním střetům) soupisy důkazů (s diffy) s analýzou. Analýza nemá opakovat pouhý soupis důkazů, ale má je shromažďovat, uspořádat a vyhodnotit, zda jsou podle toho, kdo analýzu provádí, v rozporu, nebo v souladu s pravidly či ve prospěch, nebo v neprospěch Wikipedie. Analýza je vhodným předstupněm navrhování rozhodnutí, ale není v tomto směru nezbytná nezbytná. Návrhy rozhodnutí se podávají ve formě principů, nálezů, opatření a metod vynucování - viz Wikipedie:Arbitrážní proces:Závěrečná rozhodnutí.

Analýzu zpravidla provádí v první řadě arbitr-zpravodaj. Jakákoli dílčí analýza není pro nikoho závazná, má sloužit jako návod k vyhodnocení, který si ale vyhodnotí každý arbitr podle vlastního uvážení.

Dohled nad podobou stránky má arbitr zpravodaj.

Vzor formy je na stránce Vzory pro analýzu důkazů.

Analýzy arbitra-zpravodaje[editovat | editovat zdroj]

Zpravodaj: 1) Osobní útoky: DeeMusil se prokazatelně dopouštěl osobních útoků (z důkazů nepochybně např. [1], [2], [3]). Za osobní útoky je možné dle Wikipedie:NPA považovat i např. opakované obviňování z vandalismu, pokud je založeno na nepředpokládání dobré vůle, to DeeMusil prováděl opakovaně (z důkazů např. [4], [5], [6]). Za osobní útoky byl DeeMusil opakovaně blokován. Při analýze jsem neobjevil důkazy, že by se G3ron1mo dopouštěl osobních útoků vůči DeeMusilovi, za hranicí osobního útoku vnímám některá jeho vyjádření směrem k Vbhubenému (např. [7], [8], [9]). Za osobní útoky nebyl nikdy blokován, ale byl za ně (v poslední době prakticky jednorázově) napomínán.

Komentáře arbitrů:
Komentáře stran:
Komentáře ostatních:

Zpravodaj: 2) Nezdvořilost: (Navíc k výše uvedeným důkazům ohledně osobních útoků, které jsou rovněž příkladem krajně nezdvořilého jednání.) Vyjadřování DeeMusila je velmi často nezdvořilé. (z důkazů např. [10], [11], [12], [13], [14], [15]). Nezdvořilý byl vedle G3ron1ma i k dalším wikipedistům (např. [16], [17] ad.). Za nezdvořilost byl opakovaně blokován a napomínán, přičemž na napomínání reagoval často nepřiměřeně - srovnávání svého chování s chováním jiných, které považoval za podobně/více nevhodné, označováním za provokace, za spiknutí apod. ([18], [19], [20], dříve: [21], [22] atd.). Mnohá nezdvořilá vyjádření nevhodně omlouvá DeeMusil pouze s tím, že nejsou osobními útoky, jelikož nejsou adresná nebo mířena na celou osobu druhého wikipedisty.

Mezi důkazy je uvedeno řádově méně příkladů nezdvořilosti G3ron1ma. Jde dle mého názoru jen o [23].

Plná nezdvořilé neochoty k vyslyšení požadavků druhého kombinované s odstrašujícím nepředpokládáním dobré vůle nicméně je z obou stran diskuse ohledně přezdívky wikipedisty G3ron1mo.

Komentáře arbitrů:
Komentáře stran:
 • Měl bych připomínku pouze k poslední větě týkající se odstrašujícího nepředpokládání dobré vůle v diskuzi ohledně mého pseudonymu. Mohl byste prosím dodat nějaké důkazy pro toto tvrzení? Já jsem totiž DeeMusila opakovaně a věcně žádal, aby mou přezdívku nekomolil ([24], [25], [26]). --G3ron1mo 1. 9. 2012, 15:48 (UTC)
  Osobně se domnívám, že DeeMusil nekomolil Vaši přezdívku nijak nad rámec běžného oslovovacího úzu (natož, abych v označení Geronimo nebo G. viděl nějakou urážku) a že při obyčejném předpokládání dobré vůle a toleranci jste to jistě mohl - zejména ve chvílích, kdy kontext vylučuje záměnu a argument o existenci wikipedisty Geronima tím padá - připustit. To se ale nestalo a výsledkem byly desítky zbytečných příspěvků. Okino (diskuse) 1. 9. 2012, 19:23 (UTC)
  V tom případě se nedá mluvit o nezdvořilosti, ale spíše pouze o nepředpokládání dobré vůle (dá se ale z mé strany mluvit o nepředpokládání dobré vůle, když jsem DeeMusila opakovaně prosil a dokonce jsem chtěl svou přezdívku změnit?). Pokud se mnou nesouhlasíte, dodejte prosím odkaz na nějaké mé nezdvořilé vyjádření v této věci. Nezdvořilostí ale zcela jistě je komolení, když o mne DeeMusil mluví ve stylu „vy víte kdo“. A tato nezdvořilost nevyšla z mé strany. --G3ron1mo 2. 9. 2012, 06:38 (UTC)
  já bych to shrnul tak, že to byla obstrukce a vzhledem k průběhu celého sporu to byla obstrukce záměrná. Navrhovatel udělal z komára velblouda a bylo mi dokonce v této spojitosti vyhrožováno i zablokováním. Proč? Jen proto, že navrhovatel má ne zcela normální přezdívku, kterou jsem z mobilu napsal bez jakéhokoliv záměru normálně zatímco on na jejím přesném psaní (jen v mém případě) zcela nenormálně trval a vybudoval na tom další část svého sporu se mnou, kterou dále hrotil a hrotí ji dál i zde v arbitráži. Z pojmenování tohoto hrocení se stává na jednu stranu nepředpokládání dobré vůle z mé strany a na druhou stranu "všakvyvítekoho" problém označovaný navrhovatelem jako posměšky (bylo to zoufalství nad nepokrytou tupostí situace). Obojí je uměle vyvolané právě navrhovatelem. Krom toho si je sám příčinou toho, že mu zde v arbitráži jinak než "navrhoavtel" neřeknu a to v reakci na štvanici, jakou kolem této banality vyvolal. Kdyby se choval navrhovatel normálně, nemuselo k tomuto vůbec dojít. Od tohoto bodu jsem navrhovatele podezříval, doufám zcela oprávněně, že jeho chování k mé osobě prostě nebylo normální, což vyvrcholilo u Šmoulů.--DeeMusil (diskuse) 4. 9. 2012, 10:17 (UTC)
 • v této souvislosti by se neměla opomenout například nezdvořilost ohledně vykazování druhých mimo Wikipedii zde (v důkazech v sekci Šmoulové) --DeeMusil (diskuse) 5. 9. 2012, 14:38 (UTC)
Komentáře ostatních:

Zpravodaj: 3) Nepředpokládání dobré vůle: Kromě označování editací druhých za POV, které je v podstatě konsenzuálně řadou jiných wikipedistů potvrzeno, oba uživatelé dopouštěli nepředpokládání dobré vůle. DeeMusil zejména označováním G3ron1ma za vandala ([27] a mnohde jinde), nepředpokládání dobré vůle se projevilo i vůči jiným wikipedistům (např. Bazimu - [28], dále též některé reakce na napomínání)

Téhož se dopouští též G3ron1mo, například tím, že různá vyjádření zjevně směřující zcela mimo projekt (na určité komunity apod. - byť jsou vyjádření nezdvořilá a nevhodná) vztahuje na sebe a interpretuje jako záměrné osobní útoky či jinak nepravděpodobně vyhrocuje jejich obsah některých vyjádření. (např. [29], [30]). Upraveno po připomínce v diskusi a neschopnosti dohledat, co jsem měl na mysli - není nijak vyloučeno, že jsem si to zcela v myšlenkách z různých jiných jevů prefabrikoval. Okino (diskuse) 12. 9. 2012, 16:33 (UTC)

Vinou vyhroceného a dlouhodobého sporu důkazy potvrzují, že některá vyjádření a téměř jistě i některé akce jsou většinou nebo přinejmenším velkou měrou provedeny se zlou vůlí (např. osobní útoky apod.). Obě strany ale ignorují dobrou vůli i tam, kde by její aktivní vyhledávání vedlo k umenšení intenzity sporu.

Komentáře arbitrů:
Komentáře stran:
 • Nesouhlasím s tím, že bych byl vztahovačný a vyjádření směřující mimo projekt bral na sebe. V prvním příkladu DeeMusil přímo uvádí „Obviňování kohokoliv z antisemitismu - a to třebas i pomocí manipulace se zdroji je demagogický hyenismus, těžící z této choulostivé a politováníhodné historie. Za toto dlužíte Církvi sjednocení omluvu. […] a bude naprosto korektní označovat vaše jednání za demagogii…“ Na koho se tedy vztahuje ten demagogický hyenismus? V druhé příkladě DeeMusil píše „po přečtení editací uživatele, však víš koho, mne napadají jen samé nehezké obskurní násilnosti“. Jak bylo ukázáno jinde, jsem oním „však víš koho“ já, tak na koho jiného se mohou ty obskurní násilnosti vztahovat? Takováto vyjádření přeci nemohou být tolerována a ohrazení proti nim nemůže být pokládáno za hrocení. --G3ron1mo 1. 9. 2012, 15:48 (UTC)
  S Vaším výkladem ohledně druhého důkazu do jisté míry souhlasím, je to zcela jistě vyjádření krajně nezdvořilé a do jisté míry nebezpečné, ale přesto - zejména ve chvíli, kdy nebylo vysloveno ve Vaší přítomnosti - považuji za nejlepší si toho nevšímat. Pokud jde o úvodní věc - tady jsem sám trochu zmatený. Předpokládal jsem, že tam vkládám odkaz na něco jiného - a teď nemohu najít na co. Pokud to nenajdu, analýzu zpětně upravím. Okino (diskuse) 1. 9. 2012, 19:23 (UTC)
  Wikietiketa mluví v bodě 15. naprosto jasně: DeeMusil o mne mluvil za mými zády a mluvil o mne kriticky. V jakém ohledu je tedy ohrazení proti takovému chování hrocením? --G3ron1mo 2. 9. 2012, 06:38 (UTC)
  Já s výkladem nesouhlasím ani trochu. Navrhovateli by mělo být šumafuk, komu sděluji co mne zrovna napadá. Pokud toto vztahuje na sebe a prezentuje to, jako že mu tím osobně vyhrožuji násilnostmi (což skutečně dělá), pak konstatuji, že tento výklad je tak přitažený za vlasy, že zbyla jen pleš, je to exemplární příklad navrhovatelova lhaní a zkreslování a donebevolající vztahovačnosti, snažící se najít cokoliv za co by mne zablokoval. Dle mého to není a nemůže být v pořádku. Mimochodem jsem to již jednou docela dobře objasnil, tedy navrhovatel zde omílá totéž stále dokola a znovu a dále nepředpokládá dobrou vůli.--DeeMusil (diskuse) 5. 9. 2012, 13:08 (UTC)
Komentáře ostatních:
 • "je to exemplární příklad navrhovatelova lhaní a zkreslování a donebevolající vztahovačnosti, snažící se najít cokoliv za co by mne zablokoval. Dle mého to není a nemůže být v pořádku. Mimochodem jsem to již jednou docela dobře objasnil, tedy navrhovatel zde omílá totéž stále dokola a znovu a dále nepředpokládá dobrou vůli." Co z toho všeho, co zde opakovaně předvádíte (obviňování ze vztahovačnosti a ze lži), předpokládá dobrou vůli? Jak tím naplňujete příjemnou atmosféru projektu, když vy sám s tím máte dlouhodobý problém se řídit? --Destinero (diskuse) 9. 9. 2012, 10:01 (UTC)

Zpravodaj: 4) Vandalismus: Jako vandalismus pravidlo Vandalismus rozumí zásah, který úmyslně poškozuje Wikipedii. Musí být tedy prokázán úmysl poškodit Wikipedii, nebo dostatečně přesvědčivě vyloučen jakýkoli jiný záměr. DeeMusil důkazy nedoložil, že by se G3ron1mo dopustil vandalismu ve smyslu definice, tj. že by G3ron1mo prováděl editace, jejichž jediným cílem je poškodit Wikipedii. Odstraňování textu z jednotlivých článků se jeví být spíš příkladem sporů o obsah.

Komentáře arbitrů:
Komentáře stran:
 • je třeba uvážit, že spory o obsah byly navrhovatelem cíleně vybrány tak, aby se vyostřil spor vůči mé osobě a on mne mohl lehce nechávat zablokovat, což také v pravidelných intervalech dělal. Není pravděpodobné, že by si například Seznam všech Šmoulů vybral zcela náhodou, přičemž do stovek podobných seznamů nezasáhl. S tímto tedy odstraňoval texty včetně zdrojů a to je možné s úspěchem považovat za vandalizace. Jistě, máme tu spoutu vandalů co pouze smažou článek, nebo přidávají sprostá slova kam nemají. S těmi se to jistě nedá srovnat. Nicméně vandalismus to je, neboť navrhovatel evidentně poškodil články ve kterých odstraňoval texty i se zdroji s tím, že očekával ostřejší reakci z mé strany. O to je takový vandalismus závažnější, neboť je cílený a cílevědomý. Podobně učinil v článku Zdeněk Vojtíšek, či odstranění textu zdrojovaný knihou Inquisition. (viz důkazy) --DeeMusil (diskuse) 5. 9. 2012, 12:11 (UTC)
Komentáře ostatních:

Zpravodaj: 5) Revertování: DeeMusil se dopouštěl opakovaného revertování. ([31], [32], [33], [34]). Též opakovaně reverty vracel vlastní (nezdvořilá) vyjádření, za což byl zablokován ([35]). Za revertování byl dále zablokován ještě dvakrát. G3ron1mo se dopouštěl opakovaného revertování ([36], [37], [38], [39]). Za revertování byl opakovaně napomínán.

Komentáře arbitrů:
Komentáře stran:
 • Jen jedna polehčující okolnost, za nadměrné reverty a porušení pravidla o třech revertech v článku Chrastavec jsem se omluvil a pokusil se to i vysvětlit. Jako další polehčující okolnost bych rád dodal naprosto rozdílné řešení velice podobného problému, jak uvádím výše v reakci na Vbhubeného: Po vložení {{neověřeno}} do seznamu vědních disciplín jsem já začal zdroje hledat a dodávat, zatímco DeeMusil v naprosto totožné situaci revertuje (Seznam postav v seriálu Šmoulové). --G3ron1mo 1. 9. 2012, 15:48 (UTC)
 • Bylo by dobré uvážit, že za revertování jsem byl též zblokován ve spojitosti s navrhovatelem a to i přesto, že jsem současně založil diskusi, zatímco navrhovatel diskusi ignoroval a navrhovatel nebyl za revertování v tom případě ani zablokován a ani napomenut. Arbitři by to měli zohlednit ve své úvaze ohledně revertování. Já začínám diskusi vždy po opakovaném revertu. Navrhovatel však diskusi vždy ignoroval a své názory prezentoval jako konsenzus, načež znovu revertoval. Ohledně navrhovatelovy poznámky: Seznam vědních disciplín není Seznamem Šmoulů a oba případy jistě nelze srovnávat co do důležitosti nebo co do nutnosti doložit fakta řádkovým zdrojem. Také by se měly brát v pottaz jen důkazy uvedené v sekci důkazy, proti uvedení jiných se ohrazuji.
  1. odkaz dodaný zpravodajem nesvědčí o žádném revertování. V článku o Bátorovi k ničemu takovému pokud vím nedošlo. Žádám o vyškrtnutí.
  2. odkaz dodaný zpravodajem směřuje na historii článku Církev sjednocení a nenaznačuje žádné mé nadměrné revertování. Naopak, byla vedena dlouhosáhlá a neplodná diskuse, kde navrhovatel postupoval tak, jak jsem zmínil výše, navíc navrhovatel odstraňoval šablonu NPOV v rozporu se závazným pravidlem a tyto mé revrety by se tedy vůbec neměly počítat.
  3. odkaz dtto.
  4. odkaz dodaný zpravodajem směřuje na historii článku Seznam postav v seriálu Šmoulové a nenaznačuje žádné mé nadměrné revertování. Do revertování WP:NEKIT navrhovatele se zapojilo vícero Wikipedistů proti navrhovateli, který prosazoval vlastní verzi. Mé reverty proti WP:NEKIT činnosti navrhovatele by se vůbec neměly počítat.
  Ohledně revertování v mé diskusi jsem vracel navrhovatelovy úpravy v mém diskusním příspěvku, kde jsem postupoval dle Wikipedie:DS, kde se uvádí: Neměňte, co řekli jiní. Navrhovatel měl jistě právo refaktorizovat co považoval za neuctivé, nicméně neměl právo měnit co jsem napsal - a to přesně se stalo. Že jsem za to byl zablokován je mi záhadou, neboť tyto revrty navíc na mé diskusní stránce a mého sdiskusního příspěvku by se vůbec neměly počítat. Navíc se to stalo v době kdy jsem byl na mé diskusní stránce de facto zcela záměrně buzerován bombardováním šablonami pro nováčky a vandaly, takže myslím, že má vyjádření byla ještě dostatečně mírná. --DeeMusil (diskuse) 5. 9. 2012, 13:08 (UTC)
Komentáře ostatních:

Zpravodaj: 6) Zneužívání procesů Wikipedie a dezinterpretace jejich závěrů: Podle důkazů obě strany mají tendenci vykládat závěry procesů Wikipedie ve svůj prospěch. Konkrétně v této arbitráži se DeeMusil dopouští překrucování výsledků diskuse Pod lípou ohledně externích zdrojů rozhodně stejnou, ba větší měrou než G3ron1mo, u něhož na to poukazuje. (viz [40]), na druhé straně je naopak obtížné identifikovat konsenzus, na který se odkazuje G3ron1mo při zdůvodnění své editace zde.

V G3ron1mově případě je však vidět nadměrná snaha využívat některé postupy na údajnou obranu před činností wikipedistů, se kterými je G3ron1mo ve sporu. Jde například o “template bombing” v seznamu osob Šmoulů, nebo o činnosti, za které byl napomínán (např. [41], [42]). V jednotlivých případech lze jeho záměr těžko prokázat, v jejich systematičnosti a nadměrnosti ale vytvářejí přinejmenším podezření, které je v důsledku stejně škodlivé jako případný záměr sám.

Předloženými důkazy nebylo nijak potvrzeno, že by G3ron1mo lhal o znění pravidel, z čehož ho DeeMusil opakovaně obviňoval.

DeeMusil též obvinil G3ron1ma ze záměrného zneužívání procesů k jeho provokování či ke sledování a poškozování jeho práce (stalkingu). Důkazy toto podezření zcela nepotvrzují, ale ani ho nevylučují (např. aktivita v článku o Šmoulech, všeobecná intenzita sporů s DeeMusilem, opakované žádosti vůči DeeMusilovi na nástěnce správců; za toto zaměření byl opakovaně napomínán; též může souviset s označením “nepřátel” v projektu Pseudověda - [43]), na druhou stranu nepovažuji za pravdivou interpretaci statistik předloženou v analýze vbhubeného, G3ron1mo se nevěnuje jen DeeMusilovým článkům a konflikty s ním nejsou jedinou, ani většinovou (byť v projevech nejvýraznější) činnosti G3ron1ma (viz Baziho důkazy). Jednotliví arbitři budou muset vyjádřit individuální názor na toto obvinění, zda je intenzita sporů příčinou jejího rozšiřování do jiných článků, nebo zda je to naopak (a tedy zda jde o projev stalkingu).

U samotného DeeMusila naznačuje v důkazech uvedené jeho vlastní vyjádření [44], že má zájem vykonávat podobnou sledovací činnost (stalking) směrem ke G3ron1movi (a dalším). DeeMusil též označil za viníka stalkingu vůči sobě i např. Aronnaxe ([45]) a podobnými slovy i jiné wikipedisty.

Komentáře arbitrů:
Komentáře stran:
 • Jsem trochu na rozpacích z toho, že berete vážně pseudoargument o označování nepřátel v projektu Pseudověda. Ostatně copak by mohl být DeeMusil nepřítel (pokud bych to opravdu myslel vážně a ne jako vtip), když dobou mého zapojení do onoho wikiprojektu byl už taktéž jeho členem (a je jím doposud). Mohl byste prosím ještě rozvést, co znamená template bombing? Spadá pod to i umístění šablon po celém článku, tak jako to udělal DeeMusil zde? --G3ron1mo 1. 9. 2012, 15:48 (UTC)
  Template bombing bych sám definoval jako nadměrné užití určité šablony místo diskuse. Vámi uvedený příklad je myslím ještě pod hranicí, kterou je třeba vždy odhadovat podle naléhavosti šablony (s urgentními šablonami se musí zacházet opatrněji než s informativními), podle jejího vysvětlení, podle diskuse, která věci předcházela a která jí následuje, atd. Okino (diskuse) 1. 9. 2012, 19:23 (UTC)
  Díky za střízlivý odhad. Šablony v uvedeném příkladu jsou tam proto, že některé části článku jsou v pořádku, zatímco do jiných napsal navrhovatel nesmysly z neodborných zdrojů, které se mu (dle očekávání) nepodařilo napsat NPOV. Tyto části byly následně označeny za problematické.--DeeMusil (diskuse) 5. 9. 2012, 13:52 (UTC)
 • ohledně lhaní navrhovatele: Jsem překvapen závěry zpravodaje. V důkazech je uveden tento odkaz s textem "navrhovatel reaguje lží ohledně pravidel Wikipedie, údajně že externí odkazy nejsou zdroje", tedy v následující editaci toto přesně činí. Že externí odkazy nejsou zdroje opakoval navrhovatel i jinde a mimochodem to uvádí i v jednom ze svých závěrů arbitráže, ač tvrzení je již lehce obměkčené. Důležitější však je, že navrhovatel lže, zkresluje a mlží celkem běžně i v jiných případech i přesto, že je na svůj omyl upozorněn, čímž je nadále vyloučeno, že by šlo o omyl.--DeeMusil (diskuse) 5. 9. 2012, 14:38 (UTC)
Komentáře ostatních:

Zpravodaj: 7) Extenzivní porušování pravidel pro kvalitu obsahu Wikipedie: Arbitrážní výbor nezasahuje do obsahu článků a nemůže se tedy nijak vyslovit k dílčím otázkám, zda má být některá informace uvedena v záhlaví článku, nebo nemá, případně jak má být formulována. Arbitrážní výbor může pouze na základě důkazů prověřit, zda editace některého z uživatelů nevykazují znaky dlouhodobého, opakovaného a úmyslného porušování pravidel pro kvalitu obsahu Wikipedie, zejména hlavních zásad, jakými jsou Wikipedie:Ověřitelnost či Wikipedie:NPOV (případně též Vandalismus, k tomu ale níže).

Na základě předložených důkazů nejsem přesvědčen, že by jedna ze stran v některém z případů (ohledně NPOV) zastávala tak křiklavý postoj, že by se nedal vysvětlit běžným, byť vyhroceným a obtížně řešitelným sporem o obsah, k jehož řešení není AV povolán. Pouhým porovnáním okolností (nikoli obsahové věci) důkazů je zároveň možné zjistit, že neplatí, že by jedna ze stran sporu dlouhodobě porušovala a druhá dlouhodobě zastávala dodržování uvedených pravidel. Naopak na základě důkazů konstatuji, že DeeMusil i G3ron1mo oba prosazují svůj úhel pohledu (svůj POV) na úkor Nezaujatého úhlu pohledu (NPOV) a konají jen minimálně ve prospěch celkové vyváženosti článků. Typickým příkladem je úsilí umístit jeden POV do záhlaví jednoho článku - a na druhé straně jiný POV ze záhlaví jiného článku odstraňovat - tedy úsilí prokazující různý metr v různých případech podle vlastního zaměření.

K nemožnosti vyřešit spory o obsah běžným způsobem přispívají obě strany vyhrocováním sporů a nezdvořilostí vůči oponentům, která odrazuje další členy komunity od zásahů do diskuse.

Komentáře arbitrů:
Komentáře stran:
 • Rád bych se ohradil proti poslední větě. Jakými nezdvořilostmi jsem se vůči DeeMusilovi provinil já? V důkazech shledáváte pouze jedinou a ta je jen vůči Vbhubenému. --G3ron1mo 1. 9. 2012, 15:48 (UTC)
  Není to pravda, za nezdvořilé označuji i vyhrocené spory o Vaši přezdívku a rovněž je jistě příkladem nezdvořilosti několik dalších vyjádření vůči Vbhubenému v sekci o osobních útocích. Jinak ale platí, že analýzy mohou být sumarizující a kde se mluví o obou/více stranách a o více druzích jednání, nemusí to vždy znamenat, že se každá ze stran dopouštěla všech druhů jednání. Tato přesnost je vždy nezbytná až jako součást rozhodnutí (nálezů). Okino (diskuse) 1. 9. 2012, 19:23 (UTC)
  Mohu tedy poprosit o nějaký odkaz, kde se nezdvořile vyjadřuji ke špatnému používání mé přezdívky? Přesnost bych už raději viděl i zde, protože nejednou se mi stalo, že nepřesné vyjádření moje i ostatních mi způsobilo potíže. Nemyslíte, že právě v arbitráži by měl být přístup co nejpřesnější a nejspravedlivější ve všech ohledech? --G3ron1mo 2. 9. 2012, 06:38 (UTC)
 • Upozorňuji na to, že zatímco já jsm narozdíl od navrhovatele např. Článek o Církvi sjednocení (který je zde zřejmě brán za příklad) před jeho zásahem napsal převážně sám, tak navrhovatel do tohoto článku přispívá pouze proto, že se soustředí na mou osobu a přidává tam všechny možné negativní, pomlouvačné, zaujaté a neodborné bláboly, které našel na google. Článek byl od jisté doby a stavu úprav dlouhodobě bez konfliktu až do příchodu navrhovatele. Příchod navrhovatele do tohoto článku dle mého nebyl náhodný, ale v návaznosti na předchozí spor si dovoluji tvrdit, že byl cílený.--DeeMusil (diskuse) 5. 9. 2012, 13:52 (UTC)
Komentáře ostatních:

Zpravodaj: 8) Zneužívání Wikipedie k ilustraci tvrzení: G3ron1mo se dopustil zneužívání Wikipedie k ilustraci tvrzení tím, že vložil značné množství šablon požadujících zdroj k neověřeným údajům v článku Seznam postav v seriálu Šmoulové. Polehčující okolností je do dílčí míry oprávněnost tohoto kroku a také fakt, že k tomu byl vyzván wikipedistou Bobem M, který ho ale později sám upozornil na nepřiměřenost reakce. Přitěžující okolností je, že na nepřiměřeném “template bombingu” trval a revertoval ho zpět. K uvážení jednotlivých arbitrů je třeba dát fakt, zda je přitěžující, nebo irelevantní okolností G3ron1mova nezaujatost tématem a naopak souvislost s DeeMusilem jako autorem článku.

Komentáře arbitrů:
Komentáře stran:
 • Bob M si zřejmě v dobré víře myslel, že navrhovatel chce doložit jen něco tu a tam, např. dabéry. navrhovatel však chtěl opravdu doložit každé slovo a to na základě několikráte opakované lži, že "externí odkazy nejsou zdroje". Na tomto článku je nejmarkantněji vidět, že se navrhovatel zaměřil na mou osobu, resp. dílo, neboť se mnou vstupoval do sporu jen tam, kde již nějaký spor v minulosti byl a jen tím způsobem, který byl již v diskusi uveden. Zde podobně vystupoval v minulosti ohledně zdrojů Kyknos (vizte diskusi článku), nicméně tehdy bylo řešení snadné, jelikož požadavky byly poněkud rozumější. navrhovatel na druhou stranu ponechal stovky podobných seznamů nedotčeno jeho specifickým přístupem ke zdrojům, je tedy zjevné a nepochybné, že tak v tomto článku činil kvůli mému autorství.--DeeMusil (diskuse) 5. 9. 2012, 13:52 (UTC)
Komentáře ostatních:
 • Vzhledem k DeeMusilově komentáři se tedy vyjádřím. Moje výzva by neměla být brána za polehčující okolnost (jak interpretuje DeeMusil, nepředpokládal jsem ze strany G3ron1mo tak nepřiměřený postup, tedy tapetování všeho). Obdobně bych považoval nezaujatost G3ron1mo ke článku za irrelevantní, pokud ji někdo nezpochybní. Z průběhu diskuse bych naopak pro G3ron1mo bral za přitěžující okolnost vyprovokování DeeMusil vedoucí k jeho zablokování a nepředpokládání dobré vůle (viz reverty a historie), což jasně ilustruje jeho ignorování konsensu a argumentů protistrany. Nelze tedy soudit, že G3ron1mo jednal v dobré vůli, což je přitěžující okolnost.--Wikipedista:BobM d|p 6. 9. 2012, 17:39 (UTC)

Zpravodaj: 9) Přínosnost Wikipedii: Cílem Wikipedie je tvorba encyklopedie. Důkazy neprokázaly, že by v tomto směru byl přínos G3ron1ma nebo DeeMusila nulový. DeeMusil i G3ron1mo ale opakovanými spory, angažováním se do diskusí, které probíhaly původně bez jejich účasti, revertováním a dalšími jevy, popsanými v jiných analýzách, svůj přínos značně umenšili. Jejich schopnost účastnit se prospěšně tvorby Wikipedie je omezována také tím, že zejména DeeMusil označuje své oponenty za lidi, se kterými není možné diskutovat.

Komentáře arbitrů:
Komentáře stran:
 • Mohl bych poprosit o nějakou diskuzi do které jsem se angažoval kvůli tomu, abych mohl diskutovat s DeeMusilem a tím pádem do ní zatáhl spor? Mohl byste taktéž upřesnit i ty další jevy, které vedly k tomu, že jsem svůj přínos umenšil? Já jsem se totiž právě naopak v obdobích, kdy probíhal nějaký spor snažil působit i mimo tento spor, abych se Wikipedii takříkajíc revanšoval. --G3ron1mo 1. 9. 2012, 15:48 (UTC)
  Upřesnění těch jevů je, jak píši, uvedeno v předchozích analýzách. Okino (diskuse) 1. 9. 2012, 19:23 (UTC)
  Přesto bych rád, abyste tyto jevy vyjmenoval v mém případě i zde, neboť já na to mám subjektivní pohled a nemusím mít v tomto ohledu přesný úsudek. Taktéž bych opravdu rád viděl nějakou diskuzi, kterou jsem znehodnotil tím, že jsem do ní přišel a začal tam diskutovat s DeeMusilem. --G3ron1mo 2. 9. 2012, 06:38 (UTC)
  Ohrazuji se k poslední větě: Já neoznačuji tímto způsobem všechny oponenty. Já tak označuji pouze ty, se kterými jsem se dlouhodobě snažil dohodnout na znění článku, ale nebyla s nimi žádná diskuse, neboť jakékoliv závěry diskusí ignorovali, prosazovali pouze svou vůli a žádná kompromisní řešení neakceptovali. V historii byli jen 2: navrhovatel a Destinero.
  Dám příklad. Navrhovatel prosazoval pejorativní slovo sekta do první věty v článku o Církvi sjednocení. Mým cílem dle mého osobního POV by bylo slovo sekta v článku vůbec nepoužít, případně ho uvést pouze v odstavci "kritika", nebo "spor o pojmenování". Co se reálně dělo je, že navrhovatel prosazoval pouze svou jedinou verzi, zatímco já jsem prosazoval kompromisní řešení v podobě uvedení různých nesprávných názvů ve shrnutí v druhém odstavci, kam se také obsahově taková věc hodila. Předložil jsem dokonce několik variant v článku a pak i v diskusi jak toto uvést. Vše bylo navrhovatele prorevertováváno. tedy jsem rezignoval a označil odstavce jako NPOV. I toto bylo navrhovatelem nesčetněkrát revertováno. Jak si poradit s takovým tvrdohlavým a arognatním přístupem? Nakonec jsem ještě označen za někoho, kdo označuje druhé jako neschopné diskuse, jako bych měl být příčinou. To je bohužel poznatek, získaný praxí. Ohledně navrhovatele to navíc není jen můj názor.--DeeMusil (diskuse) 5. 9. 2012, 13:52 (UTC)
Komentáře ostatních:

Zpravodaj: 10) Zdroje v článku Seznam postav seriálu Šmoulové (dále SPSŠ): První požadavky o zdroje v článku SPSŠ vložil Kyknos, DeeMusil je revertoval. Po jejich diskusi obsahoval článek sadu externích odkazů, ale žádné řádně uvedené zdroje. Později označil G3ron1mo článek šablonou neověřeno, přičemž zároveň promazával externí odkazy podle svého výkladu doporučení o Externích odkazech. Tyto kroky DeeMusil revertoval a označoval, předpokládaje zlou vůli, za vandalismus. Poté, co G3ron1ma BobM požádal, aby upřesnil své požadavky na to, co se má ozdrojovat, připojil G3ron1mo velké množství urgentních šablon. DeeMusil proti tomu protestoval, ale nepřistoupil k žádnému doplňování zdrojů, pouze šablony revertoval. Mnohačetné vkládání (urgentních) šablon na ověření/zdrojování je komunitou chápáno u běžných nekontroverzních článků jako nevhodné, tak je hodnotila i komunita a v analýze se s tímto hodnocením ztotožňuji. Z hlediska pravidel je však stejně nevhodné, aby článek nebyl ozdrojován. G3ron1movo tvrzení, že externí odkazy nejsou zdroje, je podle pravidel zcela pravdivé a bylo potvrzeno v diskusi Pod lípou, DeeMusilovo trvání na tom, že uvedení v externích zdrojích a neochota upřesnit, jaké informace je možné v jakých zdrojích (zde externích odkazech) ověřit, odporují zásadám i pravidlům Wikipedie.

Po této diskusi byl stav článku z hlediska ověřitelnosti zcela neuspokojivý. Článek obsahoval jednu jedinou řádkovou citaci a sadu externích odkazů, z nichž některé - jako externí odkazy - neodpovídaly doporučení o Externích odkazech. Článek přitom zjevně obsahuje množství nezjevných informací, které však nejsou ověřené.

K neuspokojivému stavu článku přispěl jak G3ron1mo tím, že zneužil proces požadování zdrojů do míry, která byla zjevně nepřiměřená (jak o tom byl ), tak jeho oponenti, kteří si vystačili s konstatováním, že G3ron1movy požadavky jsou neoprávněné jako celek, aniž by se pokusili jakkoli uvažovat o jednotlivých požadavcích. Z těchto wikipedistů je stranou arbitráže pouze DeeMusil, který se zapojil intenzivně do revertování, ale za celou dobu sporu nevložil ani jednu jedinou referenci, čímž zjevně neplnil požadavky pravidla o ověřitelnosti. Podobně chybně se zachovali i další wikipedisté, kteří povětšinou pouze revertovali požadavky na zdroje jako celek, aniž by uvažovali o jejich jednotlivé oprávněnosti. Někteří z wikipedistů naopak vyselektovali část požadavků, které považovali za oprávněné, v takové chvíli naopak přistupoval k prosazování za pomoci nadměrného revertování G3ron1mo.

Z hlediska pravidla WP:Ověřitelnost jsou tady důležité dvě zásady:

 • Editoři by měli u každé nové nezjevné informace uvést důvěryhodný zdroj. Tvrzení, které nelze věrohodně ověřit, může kdokoliv z článku odstranit. - Masivní vkládání urgentních šablon či odstraňování informací, u kterých není jasné, zda jsou podle pravidla nezjevné (tj. existuje oprávněná domněnka, že je lze při vynaložení přiměřené námahy ověřit) je nevhodné. Tuto zásadu porušil G3ron1mo.
 • Povinnost uveřejnit důvěryhodný zdroj leží na editorovi, který nezjevnou informaci přidal, nikoliv na tom, kdo se ji rozhodl odstranit či zpochybnit. - Zpochybnění uvedené informace, které nevede k bezprostřední hrozbě jejího neoprávněného odstranění, je v plném právu každého wikipedisty (může tak učinit v diskusi, neurgentní šablonou apod.) - a je poté na vkladateli informace, aby vyložil, jak má být taková informace ověřena - a to nejlépe tak, aby se toto vysvětlení projevilo v článku vhodným způsobem uvedení zdroje, jelikož je to údaj podstatný nejen pro wikipedisty, ale i pro čtenáře. Tuto zásadu porušil DeeMusil.
Komentáře arbitrů:
 • Doplnění analýzy, aby všichni viděli, jak jsem dospěl k návrhu rozhodnutí Zpravodaj:23a) Okino (diskuse) 17. 9. 2012, 19:36 (UTC)
Komentáře stran:
 • Jen bych rád doplnil, že šablona {{fakt}} není urgentní šablona (ač se to v ní trochu zmatečně píše, přitom nevkládá do žádné urgentní kategorie a urgentní šablony jsou vyjmenovány zde). Pouze přidává čas svého vložení, který je čistě informativní a od jejího umístění neplyne žádná lhůta pro doložení informací. --G3ron1mo 17. 9. 2012, 19:56 (UTC)
Komentáře ostatních:

Návrhy rozhodnutí arbitra-zpravodaje[editovat | editovat zdroj]

Osobní útoky a nezdvořilost[editovat | editovat zdroj]

Zpravodaj: 1) Osobní útoky jsou nepřípustné kdekoli na Wikipedii a to i v případě, že byly vyprovokovány druhou stranou. Wikipedie od uživatelů očekává zdvořilost k ostatním uživatelům a ochotu spolupracovat. Pokud nezdvořilá vyjádření neplní definici osobních útoků (zejména zaměřenost na konkrétní osobu), mohou být přesto stejně závažná, pokud jsou pronášena opakovaně či dlouhodobě a navzdory upozorněním.

Komentáře arbitrů:
 • Návrh principu, používá texty dříve přijatých principů. Okino (diskuse) 2. 9. 2012, 23:51 (UTC)
 • Bezvýhradně souhlasím, osobní útoky nemají na Wikipedii co dělat, bez sebemenšího ohledu na to, kdo koho štve či k nim provokuje. Útok nemá jiný důsledek než destrukci. --Bodlina (diskuse) 3. 10. 2012, 16:38 (UTC)
Komentáře stran:
Komentáře ostatních:
Hlasování - stanoviska arbitrů:
 • Pro --Chalupa (diskuse) 13. 9. 2012, 15:10 (UTC) (k tomu není co dodat)
 • Pro Zdůrazňuji, že osobní útoky a nezdvořilost jsou nepřípustné i vyprovokované, tedy jejich tzv. vyprovokovanost není v žádném případě omluvou. Okino (diskuse) 15. 9. 2012, 10:24 (UTC)
 • Pro Jan.Kamenicek (diskuse) 16. 9. 2012, 09:43 (UTC)
 • Pro --Bodlina (diskuse) 3. 10. 2012, 16:38 (UTC)
Předpokládejte dobrou vůli[editovat | editovat zdroj]

Zpravodaj: 2) Předpokládejte dobrou vůli, pokud nejsou jasné důkazy opaku. Dodržování tohoto pravidla pomáhá udržet projekt v chodu tváří v tvář široké škále názorů a dovoluje vyhnout se bezděčným osobním útokům a rozvratu po vytvoření nevlídného editačního prostředí.

Komentáře arbitrů:
 • Princip, ve znění dříve přijatém. Okino (diskuse) 2. 9. 2012, 23:51 (UTC)
 • Nepředpokládání dobré vůle považuji za podstatu tohoto sporu, nebo přinejmenším za výrazný eskalující prvek. --Bodlina (diskuse) 3. 10. 2012, 16:38 (UTC)
Komentáře stran:
Komentáře ostatních:
Hlasování - stanoviska arbitrů:
Revertovací války[editovat | editovat zdroj]

Zpravodaj: 3) Od uživatelů se očekává, že se budou vyhýbat revertovacím válkám a respektovat pravidlo tří revertů. Nežádoucí je také úmyslné se pohybování na hraně pravidla tří revertů a využívání revertů jako standardního mechanismu pro editování článků nebo pro prosazování názorů ve sporech.

Komentáře arbitrů:
 • Dříve přijatý, zde také relevantní princip. Okino (diskuse) 2. 9. 2012, 23:51 (UTC)
Komentáře stran:
Komentáře ostatních:
Hlasování - stanoviska arbitrů:
Arbitrážní výbor a obsah Wikipedie[editovat | editovat zdroj]

Zpravodaj: 5) Arbitrážní výbor nezasahuje do obsahu encyklopedie Wikipedie. Veškerá rozhodnutí i související s obsahem článků může Arbitrážní výbor vydávat pouze tehdy, je-li beze sporu porušováno některé pravidlo Wikipedie, ve sporných případech ale nemůže upřednostňovat některou variantu. Nejvyšší autoritou pro řešení podobných sporů je komunita Wikipedie, arbitrážní výbor v souvislosti s jejími rozhodnutími o obsahu zasahuje až tehdy, jestliže některý z wikipedistů vůli komunity soustavně ignoruje ke škodě Wikipedie a situaci už není možné řešit ani běžnými nástroji (např. úkony správců).

Komentáře arbitrů:
 • Pro připomenutí i toto, již dříve přijaté rozhodnutí ve formě principu. Okino (diskuse) 2. 9. 2012, 23:51 (UTC)
Komentáře stran:
Komentáře ostatních:
Hlasování - stanoviska arbitrů:
Odstraňování informací podložených věrohodným zdrojem[editovat | editovat zdroj]

Zpravodaj: 6) Wikipedie je encyklopedie, jejíž obsah je omezen ověřitelností informací a dalšími body uvedenými na stránce WP:Co Wikipedie není. Uveřejňování různorodých encyklopedických informací je proto obecně vítáno. K odstranění encyklopedické informace podložené věrohodným zdrojem by mělo docházet pouze ve zdůvodněných případech. Pokud dojde ke sporu o to, zda má být informace uvedena (revertování odstranění), je vhodné v diskusi neprosazovat pouhé ponechání nebo vymazání informace, ale hledat způsob, jak informaci vhodným způsobem a na vhodném místě uvést.

Komentáře arbitrů:
 • Také tento princip byl přijat arbitrážním výborem již v minulosti, ale mám pocit, že celé jeho znění by mělo být zase po čase připomenuto. Okino (diskuse) 2. 9. 2012, 23:51 (UTC)
Komentáře stran:
Komentáře ostatních:
Hlasování - stanoviska arbitrů:
 • Pro --Chalupa (diskuse) 13. 9. 2012, 15:15 (UTC)
 • Pro Opět zásada, kterou v různých případech ani jedna strana nerespektovala. "Je vhodné neprosazovat pouhé ponechání, nebo vymazání informace, ale hledat způsob, jak informaci vhodným způsobem a na vhodném místě uvést." Okino (diskuse) 15. 9. 2012, 10:24 (UTC)
 • Pro Jan.Kamenicek (diskuse) 16. 9. 2012, 10:02 (UTC)
 • Pro --Bodlina (diskuse) 3. 10. 2012, 16:38 (UTC)
Záměrné sledování činnosti konkrétního wikipedisty[editovat | editovat zdroj]

Zpravodaj: 7) Pokud nejde o odhalování zjevného vandalismu, je zaměření editací výrazně pouze na činnost jednoho jiného wikipedisty problematické. Může vést k řadě nežádoucích jevů, jako je převod diskusí do osobního tónu, vznik osobních sporů, editačních válek apod.

Komentáře arbitrů:
 • A ještě jeden dříve přijatý princip, nyní opět relevantní. Okino (diskuse) 2. 9. 2012, 23:51 (UTC)
Komentáře stran:
Komentáře ostatních:
Hlasování - stanoviska arbitrů:
 • Pro --Chalupa (diskuse) 13. 9. 2012, 15:16 (UTC)
 • Pro Na tohle si prostě musí dávat pozor ten, který hodlá sledovat druhého uživatele. Není to bezpodmínečně zakázáno, ale dotyčný bere na sebe zodpovědnost za to, že toto kontroverzní jednání nepřeroste ve vyhrocený spor. Okino (diskuse) 15. 9. 2012, 10:24 (UTC)
 • Pro. Na Wikipedii se vyskytuje mnoho nešvarů (zejména nedostatečné zdrojování informací), které je třeba pranýřovat a odstraňovat. Je skvělé, pokud to někdo dokáže dělat plošně nebo alespoň v rámci nějakého jemu blízkého tématu. Není však vhodné činit to se zaměřením na konkrétního přispěvatele, který se pak může cítit šikanován, když jinde stejné jednání prochází bez povšimnutí. Na druhou stranu vyhnout se takové „šikaně“ je pro zkušeného uživatele orientujícího se v tématu, o němž píše, poměrně snadné – například důsledným uváděním zdrojů, které jsou v souladu se všemi pravidly jako např. WP:Věrohodné zdroje, pokud možno v řádkových referencích. Jan.Kamenicek (diskuse) 16. 9. 2012, 10:02 (UTC)
 • Pro --Bodlina (diskuse) 3. 10. 2012, 16:38 (UTC)
Osobní útoky uživatele DeeMusil[editovat | editovat zdroj]

Zpravodaj: 11) DeeMusil se v diskusích dopouštěl osobních útoků, byl za ně napomínán a blokován.

Komentáře arbitrů:
 • (rozhodnutí č. 8-10 vynechána pro případ potřeby pro další principy...) Nález podle analýzy. Připomínám zde hned úvodem, že některé nálezy v této části i některá opatření v následující části mohou být předložena v návrzích proto, aby se o nich mohlo hlasovat, přestože se s nimi třeba sám neztotožním. Jde o servis zpravodaje v méně jasných případech pro ostatní arbitry a případně i pro strany. Okino (diskuse) 2. 9. 2012, 23:51 (UTC)
 • Některé DeeMusilovy výrazy byly opravdu ostřejší, takže budu hlasovat pro. Ponechávám zde stranou otázku, zdali k nim byl vyprovokován nebo ne. Ale některé z důkazů, např. úmyslné komolení jména, mně nepřesvědčily, protože i mně dělá jméno G3ron1mo problémy a pokaždé si ho musím vykopírovat. Zrovna tak výrazy, že do článku někdo napsal snůšku nesmyslů já osobně zase za až tak osobní urážku nijak zvlášť nepovažuji. --Chalupa (diskuse) 14. 9. 2012, 09:07 (UTC)
 • Souhlasím s názorem kolegy Chalupa ohledně komolení přezdívky. Sám s tím mám problém a několikrát jsem sám bezděčně napsal „Geronimo“ (naposledy v nedávné Žádosti o opatření) a pravděpodobně tak budu činit i nadále. Nic proti složitým nickům, ale Wikipedista:Emír Balduin Hallef Omar Ali al-Adid bin Abú Sharee al-Kerak, který se dokonce podepisoval arabsky, také toleroval, že ho všichni nazývali prostě Emír. Jan.Kamenicek (diskuse) 16. 9. 2012, 10:20 (UTC)
Komentáře stran:
 • osobní útoky musí být osobní a musí to být útoky. Komentovat obsah, editace či zdroj nemůže být osobním útokem. Pokud jsem se v rozčilení dopustil jakýchsi osobních útoků komentováním činnosti navrhovatele, je to rozhodně v meším počtu, než za kolik osobních útoků jsem byl zablokován. Vidím-li dobře v analýze zpravodaje, o jaké "útoky" se jedná, jde vždy až o vyprovokavaná vyjádření k urážkám a nesmyslům, které navrhovatel do článků bez obalu vložil a prezentoval jako fakt a až poté, co mnohačetně odstraňoval šablonu NPOV, případně po templatebombingu a nesmyslném požadování zdrojů, které plynulo z navrhovatelovy nadměrné péče o mou wikičinnost. V analýze zpravodaje rozhodně nejsou osobní útoky hrubého zrna typu "navrhovatel je ... !" a mělo by k tomu být přihlédnuto. --DeeMusil (diskuse) 5. 9. 2012, 10:50 (UTC)
Komentáře ostatních:
Hlasování - stanoviska arbitrů:
 • Pro--Chalupa (diskuse) 14. 9. 2012, 08:58 (UTC)
 • Pro. Dokud DeeMusil nezmění své jednání, bude to vždy negativně působit na jeho činnost na Wikipedii. Sebereflexe vlastního jednání podle upozornění ostatních a uvědomění si, že vyprovokovanost k osobním útokům a k nezdvořilosti (nebo subjektivní pocit, že jsem byl vyprovokován) není žádnou omluvou - to jsou první kroky, které by měl DeeMusil sám udělat. Okino (diskuse) 15. 9. 2012, 10:24 (UTC)
 • Pro. Jan.Kamenicek (diskuse) 16. 9. 2012, 10:19 (UTC)
 • Pro --Bodlina (diskuse) 3. 10. 2012, 16:38 (UTC)
Osobní útoky uživatele G3ron1mo[editovat | editovat zdroj]

Zpravodaj: 12) G3ron1mo se v diskusích dopouštěl osobních útoků a byl za ně napomínán.

Komentáře arbitrů:
 • Nález podle analýzy. Okino (diskuse) 2. 9. 2012, 23:51 (UTC)
 • I v tomto případě budu hlasovat pro. Některé jeho nevhodné výroky mají stejnou "sílu" jako DeeMusilovy, ale je podle mne pravda, že jich je méně. --Chalupa (diskuse) 14. 9. 2012, 09:07 (UTC)
  Mohl byste upřesnit které výroky? Děkuji. --G3ron1mo 14. 9. 2012, 09:21 (UTC)
  Chcete tady rozmazávat diskuzi o délce čehosi? --Chalupa (diskuse) 14. 9. 2012, 14:21 (UTC)
  Vám přijde metafora o délce pindíku v které ještě schválně napíšu, že můj je menší, jako osobní útok? --G3ron1mo 14. 9. 2012, 14:30 (UTC)
  Navíc si nemyslím, že toto je místo, kde bych měl něco opět upřesňovat. Vše je uloženo v důkazech a analýzách. Pokud se budete snažit, určitě ta místa v důkazech svých oponentů najdete.--Chalupa (diskuse) 14. 9. 2012, 14:27 (UTC)
  To je právě ten problém, protože oponenti uvedli i řadu nepravdivých informací. --G3ron1mo 14. 9. 2012, 14:30 (UTC)
 • G3ron1mo se dle mě dopustil osobního útoku nebo přinejmenším nezdvořilosti, ovšem ne v souvislosti s GeeMusilem. Ten pindíkový komentář se týkal Vbmusila, který není stranou sporu této arbitráže a tím pádem je to pro probíhající arbitráž nepodstatné. Nemůžeme řešit úplně všechno --Bodlina (diskuse) 3. 10. 2012, 16:38 (UTC)
Komentáře ostatních:
Hlasování - stanoviska arbitrů:
 • Pro--Chalupa (diskuse) 14. 9. 2012, 09:07 (UTC) Chtěl bych jenom upozornit, že v návrhu opatření není nic o tom, že se máme omezovat na osobní útoky jen v této kauze. Proro si mylsím, že správné je hlasovat pro.
 • Proti. Ale čistě formálně. G3ron1mo se dopouštěl osobních útoků a byl za ně napomínán, nicméně ve sporu s vbhubeným, který není předmětem této arbitráže. Pokud by se to předmětem arbitráže stalo, nález by byl zjevně opačný. Okino (diskuse) 15. 9. 2012, 10:24 (UTC)
 • Proti. Jan.Kamenicek (diskuse) 16. 9. 2012, 12:50 (UTC)
 • Proti --Bodlina (diskuse) 3. 10. 2012, 16:38 (UTC)
Nezdvořilost uživatele DeeMusil[editovat | editovat zdroj]

Zpravodaj: 13) DeeMusil se v diskusích dopouštěl nezdvořilostí.

Komentáře arbitrů:
 • Nález podle analýzy. Okino (diskuse) 2. 9. 2012, 23:51 (UTC)
 • Stejný důvod jako v bodě 11. --Chalupa (diskuse) 14. 9. 2012, 09:19 (UTC)
Komentáře stran:
Komentáře ostatních:
Hlasování - stanoviska arbitrů:
Nezdvořilost uživatele G3ron1mo[editovat | editovat zdroj]

Zpravodaj: 14) G3ron1mo se v diskusích dopouštěl nezdvořilostí.

Komentáře arbitrů:
 • Nález podle analýzy. Okino (diskuse) 2. 9. 2012, 23:51 (UTC)
 • Stejný důvod jako v bodě 12 --Chalupa (diskuse) 14. 9. 2012, 09:20 (UTC)
Komentáře stran:
 • Minimálně ignorování názoru druhé strany v diskusi navrhovatelem, pokračující revertování navrhovatelem přestože diskuse nebyla uzavřena a dělání si z druhého tajtrdlíka, který skáče jak navrhovatel píská, vkládáním mnohačetných žádostí o řádkové reference i když jde o zřejmí fakta je značně provokativní a nezdvořilé. Člověk má pak pocit, že mluví do zdi a je v celém procesu vytváření konsenzu jaksi nadbytečný. Tvoří se pak pocit a je třebas i vyjádřen, že s navrhovatelem nelze pomocí diskuse dojít k žádnému výsledku a což je ve svém důsledku pravda. Toto nelze přecházet věčně a k pojmenování této indispozice, je li systematická a cílená, musí dříve či později dojít. --DeeMusil (diskuse) 10. 9. 2012, 16:09 (UTC)
pan kameníček uvádí 1 případ. A co další případ vykazování editorů mimo Wikiepdii? viz mé důkazy --DeeMusil (diskuse) 16. 9. 2012, 20:21 (UTC)
 • Viz bod 12. Považujeme-li pindíkový komentář za nezdvořilost, je stejně pro současný spor nepodstatný. --Bodlina (diskuse) 3. 10. 2012, 16:38 (UTC)
Komentáře ostatních:
Hlasování - stanoviska arbitrů:
 • Pro --Chalupa (diskuse) 14. 9. 2012, 09:20 (UTC)
 • Pro Okino (diskuse) 15. 9. 2012, 10:24 (UTC)
 • Proti. Zpravodaj ve své analýze uvedl 1 případ, který považoval za takovouto nezdvořilost, jiné případy se mi v analýzách stran nepodařilo nalézt. I tato nezdvořilost je však dle mne sporná, spíše bych to zařadil do kategorie špatných vtipů. Výrok však hlavně nebyl mířen na protistranu v tomto sporu. V návrhu se navíc hovoří o dopouštění se nezdvořilostí. Nic opakovaného se však dle mne neprokázalo. „Nezdvořilé“ nepředpokládání dobré vůle je předmětem jiného bodu. Proto hlasuji proti. Jan.Kamenicek (diskuse) 16. 9. 2012, 13:20 (UTC)
 • Proti --Bodlina (diskuse) 3. 10. 2012, 16:38 (UTC)
Revertovací války uživatele DeeMusil[editovat | editovat zdroj]

Zpravodaj: 15) DeeMusil porušoval pravidlo tří revertů a byl za to blokován, kromě toho i jindy celkově nadměrně užíval revertů k prosazení své verze článků.

Komentáře arbitrů:
 • Nález podle analýzy. Okino (diskuse) 2. 9. 2012, 23:51 (UTC)
Komentáře stran:
 • žádám, aby bylo bráno na zřetel, že jsem v mnoha případech hledal shodu v diskusi a hledal kompromisní řešení místo slepých revertů, tak jak je prováděl navrhovatel. PS: Jsem mimo a zařizuji jiné věci, nestačím reagovat. --DeeMusil (diskuse) 15. 9. 2012, 13:16 (UTC)
Komentáře ostatních:
Hlasování - stanoviska arbitrů:
Revertovací války uživatele G3ron1mo[editovat | editovat zdroj]

Zpravodaj: 16) G3ron1mo porušoval pravidlo tří revertů, kromě toho i jindy celkově nadměrně užíval revertů k prosazení své verze článků.

Komentáře arbitrů:
 • Nález podle analýzy. Okino (diskuse) 2. 9. 2012, 23:51 (UTC)
Komentáře stran:
 • Upozorňuji, že pravidlo jsem porušil pouze jednou, formulace „porušoval“ tedy není přesná. --G3ron1mo 3. 9. 2012, 16:43 (UTC)
 • Navrhovatel revertoval na svou verzi článku Církev sjednocení mnohačetně a to i přesto, že byly předkládány různé kompromisní verze článku ať už změnou článku nebo v diskusi. Nejde tedy pouze o porušení pravidla WP:3RR, ale i o dlouhodobé, mnohačetné revertování ve snaze prosadit svůj jediný správný názor. Stejné chování projevil při odstraňování šablon NPOV v rozporu s pravidly poté, co do článku vložil POV informace. Stejné chování projevil při revertování dobře zdrojované pejorativnosti v článku Sekta. Stejné chování projevil při svých šablonwars v článku o Šmoulech. Navrhovatel je chronickým revertovačem, který nehledá kompromis, ale reverty na hraně s WP:3RR a bez ohledu na diskusi prosazuje svou vůli. Stejně se projevuje vůči jiným editorům, viz např. Kirk nebo Jowe.--DeeMusil (diskuse) 10. 9. 2012, 16:19 (UTC)
Komentáře ostatních:
Hlasování - stanoviska arbitrů:
 • Pro. Pravidlo se týká i nadměrného užívání revertů, nejen čistě tří revertů za 24 hodin. Byť by formulace nebyla přesná, obsah nálezu je zjevný. Okino (diskuse) 15. 9. 2012, 10:24 (UTC)
 • Pro. Dle analýzy --Chalupa (diskuse) 17. 9. 2012, 07:41 (UTC)
 • Proti. Jan.Kamenicek (diskuse) 18. 9. 2012, 05:19 (UTC) Pravidlo přímo zakazuje pouze překročit počet 3 revertů během 24 hodin, přičemž nižší počet revertů pouze označuje za nevhodný. O výslovném porušení pravidla proto dle mého názoru hovořit nelze, byť v souladu se zněním pravidla musím G3ron1imovo chování rovněž označit za nevhodné. Jan.Kamenicek (diskuse) 18. 9. 2012, 05:19 (UTC)
 • Pro. --Bodlina (diskuse) 3. 10. 2012, 16:38 (UTC)
Nepředpokládání dobré vůle uživatele DeeMusil[editovat | editovat zdroj]

Zpravodaj: 17) DeeMusil nepředpokládal od svých oponentů dobrou vůli, čímž vyhrocoval spory s nimi.

Komentáře arbitrů:
 • Nález podle analýzy. Okino (diskuse) 2. 9. 2012, 23:51 (UTC)
Komentáře stran:
 • Hlasuji pro, i když se mi zdá, že někdy je opravdu těžké, tuto dobrou vůli předpokládat.--Chalupa (diskuse) 17. 9. 2012, 07:43 (UTC)
Komentáře ostatních:
Hlasování - stanoviska arbitrů:
Nepředpokládání dobré vůle uživatele G3ron1mo[editovat | editovat zdroj]

Zpravodaj: 18) G3ron1mo nepředpokládal od svých oponentů dobrou vůli, čímž vyhrocoval spory s nimi.

Komentáře arbitrů:
 • Nález podle analýzy. Okino (diskuse) 2. 9. 2012, 23:51 (UTC)
Komentáře stran:
Komentáře ostatních:
Hlasování - stanoviska arbitrů:
 • Pro. Mírně slabší pro než u DeeMusila, ale jen mírně. Okino (diskuse) 15. 9. 2012, 10:24 (UTC)
 • Pro. Stejný závěr jako výše. Nejsem schopen vidět urážku ve zkratce nicku G. nebo v přepisu Geronimo místo G3ron1mo – jde o jeden z nejzbytečnějších sporů, jaké jsem zde viděl. Jan.Kamenicek (diskuse) 16. 9. 2012, 20:12 (UTC)
 • Pro. Dle analýzy--Chalupa (diskuse) 17. 9. 2012, 07:44 (UTC)
 • Pro. --Bodlina (diskuse) 3. 10. 2012, 16:38 (UTC)
Hledání neutrálního úhlu pohledu[editovat | editovat zdroj]

Zpravodaj: 19) Způsob vedení diskuse, přehnané revertování a další jevy popsané v arbitráži vedly k tomu, že obě strany sporu spíš prosazovaly svůj úhel pohledu místo toho, aby hledaly vhodné cesty k zajištění celkového neutrálního úhlu pohledu, jak je naznačují pravidla Wikipedie a výše uvedené principy.

Komentáře arbitrů:
 • Nález podle analýzy. Okino (diskuse) 2. 9. 2012, 23:51 (UTC)
Komentáře stran:
 • Není zcela správně. Ačkoliv navrhovatel nehledal kompromisní řešení nikdy, prosazoval svou verzi pomocí revertů a k změně pohledu bylo třeba ho přinutit přesilou komunity (např. pejorativnost slova sekta), já jsem naproti tomu hledal shodu v diskusi vždy po opakovaném revertu. Také jsem navrhoval kompromisní znění. Kupříkladu mým POV v článku Církev sjednocení bylo, že v úvodu by slovo sekta nemělo být zmíněno vůbec, neboť slovo sekta je hodnoceno religionisty jako problematické pejorativum a výraz by měl být včetně kontextu přesunut do odstavce kritika. Navrhovatel prosazoval, aby bylo slovo sekta v úvodu v první větě tučně jako alternativní pojmenování. Já jsem tedy navrhl verzi, která slovo sekta uváděla v úvodu v rámci odstavce věnujícího se jiným pejorativním pojmenováním členů. Toto verzi ani jinou podobnou navrhovatel nepřijal a tvrdočíjně revertoval na svou jedině správnou verzi. Různé varianty změkčení slova sekta s přívlastky "nesprávně též" nebo "v médiích též" vždy napadl a nakonec revertoval na svou "tvrdou" verzi. Navrhovatel prokazatelně shodu nehledal, já ano. navrhuji bod rozdělit do dvou a hlasovat samostatně.--DeeMusil (diskuse) 10. 9. 2012, 16:29 (UTC)
Komentáře ostatních:
Hlasování - stanoviska arbitrů:
 • Pro. Nález nekonstatuje, že některá ze stran nikdy nehledala jiné řešení. Dle mého názoru určitou měrou obě strany usilovaly o nalezení jiného, lepšího řešení. V některých případech ale obě strany o nic podobného neusilovaly. Okino (diskuse) 15. 9. 2012, 10:24 (UTC)
 • Pro. Stejný závěr, jako Okino. Jan.Kamenicek (diskuse) 16. 9. 2012, 19:56 (UTC)
 • Pro. Nehodnotím, kdo za to může, ale je to pravda. --Chalupa (diskuse) 17. 9. 2012, 07:48 (UTC)
 • Pro. Souhlas s kolegou Chalupou. --Bodlina (diskuse) 3. 10. 2012, 16:38 (UTC)
Vandalismus uživatele G3ron1mo[editovat | editovat zdroj]

Zpravodaj: 20) G3ron1mo se dopouštěl vandalismu ve článcích.

Komentáře arbitrů:
 • Nález podle analýzy. (zde tedy spíš navzdory ní) Okino (diskuse) 2. 9. 2012, 23:51 (UTC)
Komentáře stran:
Komentáře ostatních:
Hlasování - stanoviska arbitrů:
 • Proti. V analýze jsem nezjistil. Okino (diskuse) 15. 9. 2012, 10:24 (UTC)
 • Proti. Hlasuji proti, i když mně způsob požadavku na ozdrojování Šmoulů jako vandalismus skoro připadá.--Chalupa (diskuse) 17. 9. 2012, 07:53 (UTC)
 • Proti. Jan.Kamenicek (diskuse) 18. 9. 2012, 05:19 (UTC)
 • Proti. --Bodlina (diskuse) 3. 10. 2012, 16:38 (UTC)
Zneužívání procesů Wikipedie uživatelem G3ron1mo[editovat | editovat zdroj]

Zpravodaj: 21) G3ron1mo zneužíval procesy Wikipedie, aby dosáhl perzekuce DeeMusila nebo ho vyprovokoval k nepřátelským reakcím.

Komentáře arbitrů:
 • Nález částečně podle analýzy, částečně bez analýzy, ale podle dílčí konzultace s jedním z arbitrů, který o podobné rozhodnutí projevil zájem. Okino (diskuse) 2. 9. 2012, 23:51 (UTC)
 • Hlasuji pro, podle názvu Zneužívání procesů Wikipedie uživatelem G3ron1mo. Jestli to bylo přímo namířeno na DeeMusila, tím si nejsem jist a navrhuji toto vypustit. -- Tento nepodepsaný komentář přidal(a) uživatel(ka) Chalupa (diskusepříspěvky) 17. 9. 2012, 14:40 (UTC) (CE(S)T)
  Vážený kolego arbitře, hlasuje se vždy o celém návrhu. Tím, že hlasujete pro, hlasujete pro celý návrh. Proto prosím ověřte svůj hlas. Pokud chcete navrhnout vypustit nějakou část, formulujte celý nový návrh. Budou-li schváleny oba, platí širší/obsáhlejší/přísnější, pokud to není možné určit, rozhoduje o následném postupu zpravodaj. Nicméně v tuto chvíli jste hlasoval pro celý návrh. Děkuji za pochopení. Okino (diskuse) 17. 9. 2012, 15:22 (UTC)
Komentáře stran:
 • Bylo by tedy dobré, aby onen arbitr uvedl nějaké důkazy, abych se mohl obhajovat. --G3ron1mo 3. 9. 2012, 16:46 (UTC)
  Pane kolego Chalupo, mohl byste tedy uvést nějaké důkazy? --G3ron1mo 17. 9. 2012, 14:46 (UTC)
Komentáře ostatních:
Hlasování - stanoviska arbitrů:
 • Zdržuji se. Některé důkazy vytvářejí indicie, podle jejichž souhrnu usuzuji, že na tomto nálezu něco může být. Celkově ale nejsem přesvědčen a Wikipedie:AGF mne nutí nehlasovat pro. Okino (diskuse) 15. 9. 2012, 10:24 (UTC)
 • Proti. Takové jednání považuji za odsouzeníhodné, ovšem současně konstatuji, že případný úmysl se těžko prokazuje. G3ron1mo svou motivaci zná sám nejlépe, pokud nic takového nezamýšlel, nechť prosím tyto mé řádky ignoruje, pokud ano, nechť vezme na vědomí alespoň toto slovní odsouzení. Jan.Kamenicek (diskuse) 16. 9. 2012, 20:22 (UTC)
 • Pro. Každý pohled na věc je subjektivní. Mně to tak prostě na základě analýzy připadá. --Chalupa (diskuse) 17. 9. 2012, 07:56 (UTC)
 • Proti. Občas jsem sice ten dojem měla, ale pořád předpokládám dobrou vůli. --Bodlina (diskuse) 3. 10. 2012, 16:38 (UTC)
Pronásledování uživatele DeeMusil uživatelem G3ron1mo[editovat | editovat zdroj]

Zpravodaj: 22) G3ron1mo záměrně vyhledával činnost uživatele DeeMusil a zásahy do ní ho provokoval k nepřátelským reakcím.

Komentáře arbitrů:
 • Nález částečně podle analýzy, částečně bez analýzy, ale podle dílčí konzultace s jedním z arbitrů, který o podobné rozhodnutí projevil zájem. Okino (diskuse) 2. 9. 2012, 23:51 (UTC)
Komentáře stran:
 • Detto (dle mé reakce u bodu 21 výše). --G3ron1mo 3. 9. 2012, 16:47 (UTC)
Komentáře ostatních:
Hlasování - stanoviska arbitrů:
 • Proti. Nezdá se mi, že by bylo prokázáno. Vyzývám nicméně uživatele G3ron1mo (a ostatně i DeeMusila), aby v případě, že jsou si něčeho takového ze své strany sami vědomi, aby se řídili výše uvedeným principem a jeho následky, tj. že v případě, že budou sledovat činnost libovolného konkrétního wikipedisty, nesou nemalou měrou zodpovědnost za následky v podobě vyhrocených sporů. Okino (diskuse) 15. 9. 2012, 10:24 (UTC)
 • Proti. Podobně jako mé zdůvodnění výše, případná úmyslná snaha vyprovokovat sledováním činnosti k nepřátelským akcím se těžko prokazuje. Samotné sledování činnosti jednoho wikipedisty výslovně zakázané není, byť ho nepovažuji za žádoucí, viz mé vyjádření u bodu 7). Jan.Kamenicek (diskuse) 16. 9. 2012, 20:29 (UTC)
 • Zdržuji se. Ten arbitr, co si to vyžádal, mám být asi já. Přesně teď nevím, jaký požadavek jsem měl, ale připadá mi, že jsem chtěl pouze zdůraznit, že G3ron1mo zneužívá procesy na wikipedii, čímž může provokovat své názorové oponenty (viz předcházející návrh, kde jsem hlasoval pro). Proto se tady raději zdržuji.--Chalupa (diskuse) 17. 9. 2012, 08:01 (UTC)
 • Zdržuji se Toto se velmi těžce dokazuje. Radši nemyslet. --Bodlina (diskuse) 3. 10. 2012, 16:38 (UTC)
Zneužití Wikipedie k ilustraci tvrzení uživatelem G3ron1mo[editovat | editovat zdroj]

Zpravodaj: 23) G3ron1mo nadměrným rozmístěním šablon požadujících zdroj do článku Seznam postav v seriálu Šmoulové zneužil Wikipedii k ilustraci tvrzení o neověřitelnosti článku.

Komentáře arbitrů:
 • Nález podle analýzy. Okino (diskuse) 2. 9. 2012, 23:51 (UTC)
 • Obávám se, že požadavek na zdroje byl zcela legitimní. DeeMusil dokonce v diskusi uvedl, že seznam de facto napsaly jeho děti. To je jistě zajímavá a chvályhodná aktivita pro jejich rozvoj, ovšem má-li být seznam vzniklý tímto způsobem být publikovaný v encyklopedii, musí nutně projít ověřením nezávislými zdroji - nemluvě o dětském vlastním výzkumu. Připomínám, že zdroje nemají jen ověřovat pravdivost tvrzení, ale také jejich encyklopedický význam - nejsou-li nezávislé seriozní zdroje, zřejmě dané informace nebudou encyklopedicky významné. Je také s podivem, že zkušený uživatel DeeMusil se pokoušel zdrojovat internetovými stránkami založenými na principu Wiki a jinými zdroji pochybných kvalit a neznámých autorů, aniž by se pokusil nalézt něco opravdu seriózního, případně přiznal, že nic takového nezná.
  Pravda je, že místo desítek jednotlivých požadavků na zdroje sem patřila spíš šablona Neověřeno. Tuto šablonu se G3ron1mo pokusil do hesla neúspěšně umístit, ovšem byla opakovaně odstraněna a nakonec se mu dostalo od jednoho oponenta doporučení, aby vložil šablonu zdroj k jednotlivým tvrzením. Tohoto doporučení se mu dostalo, ačkoliv z jeho předchozích vyjádření jednoznačně vyplývalo, že požaduje ověřit všechny uvedené informace. G3ron1mo dokonce v diskusi tento postup nejprve odmítl, ale nakonec se této chyby dopustil, ačkoliv mohl předpokládat, že uposlechnutí tohoto doporučení se proti němu snadno obrátí.
  Nedomnívám se, že by G3ron1mo tvrdil, že článek je neověřitelný. Zpravodaj formulaci tohoto opateřní ve svém vyjádření níže vysvětlil tak, že se jedná o tvrzení o aktuální neověřitelnosti z v dané době uvedených (či spíše chybějících) zdrojů. Nedomnívám se ani, že by G3ron1mo chtěl něco takového svým činem ilustrovat, neboť nedostatečnost zdrojů byla na první pohled jasná bez jakékoliv ilustrace. Jsem přesvědčen, že jediné, co chtěl prosadit, bylo dostatečné ozdrojování hesla.
  Další argumenty zdůvodňující proč zde hlasovat proti lze nalézt také ve vyjádření Berena níže. Jan.Kamenicek (diskuse) 19. 9. 2012, 22:52 (UTC)
Komentáře stran:

G3eron1mo podle mne

Komentáře ostatních:
 • Toto je bohužel rozhodnutí, které do budoucna zabrání úsilí o řádné ozdrojování článků. Je zřejmé, že takovýto seznam, do něhož si lidé vkládají postavy, které si v rozsáhlém seriálu zapamatovali, potřebuje ověření u téměř každé postavy. Pokud se toho budeme bát, budou v seznamech dříve či později nesmysly, protože ani znalec nemůže vyloučit, že v 218. dílu někde není postava, která právě někdo do článku přidal. I v současném seznamu je spousta nepřesností, někde mám i podezření na duplicity, tedy několikrát uvedenou jednu postavu pod různými jmény.

  Je správné a podle pravidel požadovat zdroje. Vzhledem k rozsahu je vhodnější použít šablonu Neověřeno, aby dokud se tomu někdo nezačne věnovat pořádně, nebylo nutné vkládat požadavek na zdroj ke každému tvrzení. Bylo to úmyslem G3ron1ma? No jistě, sám to psal, přesto byl revertován, poté mu bylo i doporučeno řešit to doplněním jednotlivých požadavků na zdroje. No a když to udělal, tak zase špatně, protože podle mínění některých stačí zdrojů méně.

  Pokud bylo jeho chování špatně, tak jak se měl chovat, aby upozornil čtenáře na to, že v článku chybí zdroje? Nebo má být potrestán názor, že seznamy se stručnými popisy by v ideálním stavu měly obsahovat zdroje dokládající oprávněnost těchto popisů? (trestem zde míním již jen pouhé konstatování porušení pravidla a tedy prohlášení tohoto názoru za nelegitimní)

  Podle mě pokud někdo pod tlakem těch, kteří nerespektují ověřitelnost, nevyužil šablony vhodně, neboť vhodnému užití (jiné šablony) mu bylo zabráněno, a byl víceméně naveden k méně vhodnému, nelze to chápat jako jeho narušování Wikipedie za účelem tvrzení. Narušování je to IMHO v případě, kdy někdo, kdo je třeba i v právu, ignoruje vhodnější cesty, ale schválně svou věc prosazuje cestou, která co nejvíc komplikuje práci druhým. Opravdu si myslíte, že to je tento případ?

  Za dřívějších časů jednoduše nebylo možné odstraňovat cizí požadavky na zdroje bez toho, aby byly uspokojeny nebo to bylo řádně zdůvodněno. Pokud toto porušování pravidla necháme být, ale místo toho budeme vypichovat drobné nedostatky na straně těch, kdo jej prosazují, zakrátko zjistíme, že velmi zúžíme jejich prostor a tato velmi důležitá pravidla pak prosazována nebudou. Převládne pocit, že ani nejsou tak závazná.

  Ještě k vysvětlení mé motivace, jakožto bývalý arbitr jsem si se zájmem přečetl současnou aktivitu výboru. Asi bych chtěl pochválit za rychlost, ale to sem nepatří. Všiml jsem si odkazu na článek a v jeho diskusi jsem našel šokující hlasování, kde si wikipedisté odsouhlasili navzdory všem pravidlům, že v článku nejenže nebude velké množství šablon požadujících zdroj, ale ani jediná šablona Neověřeno. Což mě vyprovokovalo k tomu prostě si vytáhnout požadované zdroje, doplnit co se dá a zároveň se pak postupně zbavit informací, které nikdo neověří (jako IP 85.132.180.147). Prostě to udělat správněji, šlo o pravidlo ověřitelnosti, nikoliv o jakékoliv účastníky sporu. I když tento nález ještě nebyl schválen, už jsem se díky analýzám zde ocitl v problémech, protože když jsem vytáhl z historie požadavky na zdroje v článku a začal je doplňovat, tak jsem se po několika hodinách práce dočkal revertu a žádosti o zablokování zdůvodněné mimo jiné i tím, že tzv. "template bombing" je trestný i podle názorů členů arbitrážního výboru. Navzdory tomu, že už jsem v té době doplnil řadu zdrojů. Zajímavá je i následná diskuse, kde třeba z názorů DeeMusila vyplývá, že snad vadí i ty doplněné zdroje, protože je jich více, než je podle jeho vkusu.

  Omlouvám se, že jsem zde napsal tak pozdě, kdy se již hlasuje, ale stále je na arbitrážním výboru, zda podpoří spíše aplikaci pravidla o ověřitelnosti, byť deformovanou protitlakem, nebo chování hraničící možná s vlastněním článků. Při aktuálním nálezu snad abych se bál, že mě příště zablokují, ostatně z NEKIT už mě v diskusi obvinili. --Beren (diskuse) 15. 9. 2012, 16:17 (UTC)

 • Když už jsem se v tom rýpal, tak ještě jedna věcná námitka, nepostřehl jsem, že by G3ron1mo tvrdil nebo se snažil prosadit názor, že článek je neověřitelný (pokud vím, tak neověřitelný = je nemožné ověřit jej doplněním zdrojů, např. proto, že žádné neexistují). Pokud se mýlím, prosím o citaci nebo odkaz, kde to tvrdil. Jinak i kdybychom připustili, že vkládáním vícera šablon chtěl jen udělat naschvál, ačkoliv měl možnost mírnějšího postupu při prosazování pravidel, pak tvrzení, které tím mohl chtít ilustrovat, mohlo být patrně to, že "šablona Neověřeno, kterou mi revertovali, byla vhodnější". Tedy by bylo logičtější nález upravit (udělat nový). --Beren (diskuse) 18. 9. 2012, 23:33 (UTC)
  Neověřitelností se v tomto nálezu myslí nikoli absolutní, ale aktuální neověřitelnost, tj. nemožnost ověřit z aktuálně uvedených (v té chvíli spíš neuvedených nebo nedostatečně uvedených) zdrojů. Věřím, že tento výklad je - zejména po tomto vysvětlení - z daného textu pochopitelný a odpovídající faktům a že změna nálezu není z tohoto důvodu nutná. Okino (diskuse) 19. 9. 2012, 00:06 (UTC)

  No pak je ovšem nález nelogický, protože poukazání na aktuální neověřitelnost (její ilustrace) je přece účel dané šablony, tedy není možné ji takto zneužít. Tedy nález zní pak podobně jako věta "Lékař nadměrným užitím léků zneužil systém k tomu, aby léčil pacienty." Dikce nálezu zní, jako by šlo o využití NEKIT. Jenomže z NEKIT je zřejmé, že takto postihuje akce, které jsou určitým způsobem neupřímné, tedy tváří se, že dodržují nějaký proces, ale jejich motivace je zcela odlišná.

  Já mám za to, že G3ron1mo opravdu chtěl doplnit zdroje, tedy že jeho vložení šablon byla zcela upřímná akce (dá se srovnávat s tím, když někdo třeba vloží spoustu datových údajů do článku o historii, až se sníží jeho přehlednost dokud to někdo neroztřídí – to lze označit jako zneužití jen tehdy, pokud nebudeme předpokládat dobrou vůli a upřímnost editaci, ale z nějakého důvodu uvěříme tomu, že jeho editace byla motivována vůlí zhoršit článek, aby něco ilustroval).

  Vy ale zřejmě věříte tomu, že G3ron1movy editace byly v duchu NEKIT, tedy neupřímné, nález by tedy měl být doplněn o to, co mu připisujeme, tedy jaké tvrzení (neodpovídající normálnímu účelu šablony) chtěl vlastně ilustrovat. --Beren (diskuse) 19. 9. 2012, 10:29 (UTC)

  Je mi líto, ale Tvůj zúžený výklad o tom, že "z NEKIT je zřejmé, že takto postihuje akce, které jsou určitým způsobem neupřímné, tedy tváří se, že dodržují nějaký proces, ale jejich motivace je zcela odlišná" podle mne nemá ve skutečnosti v textu doporučení oporu, doporučení zjevně postihuje i jiné případy (např. v části pohrávání si se systémem, nebo též v "příkladech" příklad o dodržování správného postupu. Je třeba vycházet především z úvodní definice, která zní "I když si myslíte, že zastáváte oprávněné stanovisko, je způsobení rozvratu asi tou nejméně účinnou cestou k jeho ilustraci" - tj. o upřímné či neupřímné motivaci vůbec nic neříká. A já se domnívám, že nerozvážně nadměrné rozmístění více než 50 zdrojových šablon způsobilo skutečně rozvrat (tato arbitráž je toho přímým důsledkem). O tom, že masové rozmisťování šablon z iniciativy jednotlivce ("tapetování" - ve více článcích i v jednom) je nevhodné, se komunita již v minulosti shodla a jako arbitr beru tento názor na vědomí (a navíc ho i podporuji - podobně masové řešení jedním uživatelem vede obvykle ke sporům, v takovém případě je třeba ukázat své postoje v menším měřítku a pro masové řešení získat větší podporu v diskusi, v níž je třeba také nalézt vhodnou cestu, jak dosáhnout výsledku). Okino (diskuse) 19. 9. 2012, 11:17 (UTC)
  Máš pravdu, že pravidlo je v tomto směru heterogenní a jednak popisuje ilustrace tvrzení a jednak u pohrávání si se systémem prosté narušování (příklad o dodržování správného postupu ale není v rozporu s mým výkladem, tam jde rovněž o neupřímné editace, tedy odstraňování dobrých věcí z článků nikoliv proto, že tam skutečně nepatří, ale proto, že nebyl dodržen nějaký formální postup při jejich vložení). Můj výklad doporučení vychází z tam uvedených příkladů a samozřejmě z logicky aplikace pravidel, že aby jej šlo proti někomu aplikovat, musí být na jeho straně shledána nějaká vina. Tedy nelze někoho odsoudit jen proto, že po jeho editacích nastal rozvrat, ale proto, že jeho jednání nelze vysvětlit ani po předpokládání dobré vůle jinak než že jeho cílem bylo způsobit rozvrat. Protože i při dobře míněných editacích nikdo nedokáže následně ovlivnit, jestli rozvrat náhodou nenastane. Například já požadavky na zdroje vrátil, začal zdroje doplňovat a po asi 8 editacích doplňujících zdroje nastal rozvrat (revertovací válka). Jsem tedy vinen? Já si myslím, že pokud konstatováno nějaké zavinění, tak je potřeba jej přesně specifikovat a zvážit, jak měl daný uživatel v dané věci postupovat. Já soudím, že se G3ron1mo ocitl ve slepé uličce a že cokoliv mohl udělat by bylo špatně buďto podle komunity kolem článku, která postupovala v rozporu s pravidly, nebo podle pravidel samých. Vidím, že si myslíš, že měl získat větší podporu v diskusi, ale vzhledem i k tomu, že tamní komunita selhala, si nemyslím, že to bylo reálné. --Beren (diskuse) 19. 9. 2012, 14:12 (UTC)
Hlasování - stanoviska arbitrů:
 • Pro. Je to tak, i když ho omlouvá mj. doporučení BobM-a, aby tímto způsobem postupoval. Zároveň ale konstatuji, že jde pouze o míru rozmístění šablon, samotný požadavek na uvedení zdrojů ke konkrétním informacím je dle mého názoru zcela v pořádku. Stejně tak je dle mne zcela v pořádku jeho výklad pravidla o externích odkazy (stručně řečeno: externí odkazy nejsou zdroje) a DeeMusil by to měl vzít na vědomí a řídit se podle něho. Vzhledem k tomu všemu upozorňuji, že zde sice hlasuji pro nález, ale nehodlám z tohoto nálezu činit žádné další vývody vzhledem k opatřením. Okino (diskuse) 15. 9. 2012, 10:24 (UTC)
 • Pro Na toto mám názor, ze kterého vychází i mé předcházející hlasování. --Chalupa (diskuse) 17. 9. 2012, 08:06 (UTC)
 • Proti, viz zdůvodnění v komentáři arbitrů. Jan.Kamenicek (diskuse) 19. 9. 2012, 22:53 (UTC)
 • Pro. Toto už dle mě přesáhlo míru, která může být vysvětlena dobrou vůlí. --Bodlina (diskuse) 3. 10. 2012, 16:38 (UTC)
DeeMusilův postup při ověřování článku Seznam postav v seriálu Šmoulové[editovat | editovat zdroj]

Zpravodaj: 23a) DeeMusil odmítal vložení zdrojů k jednotlivým informacím, čímž porušoval pravidlo Wikipedie:Ověřitelnost a efektivně bránil zlepšení kvality článku. Opíral se též o tvrzení, že externí odkazy mohou nahrazovat reference a zdroje, což je ale v přímém rozporu s doporučeními Wikipedie.

Komentáře arbitrů:
 • Nález doplněný pro zrušení jednostrannosti po - dle mne - oprávněné Berenově námitce. Okino (diskuse) 15. 9. 2012, 18:32 (UTC)
 • Hlasuji proti, protože být na DeeMusilově místě, jen těžko by se mi předpokládala dobrá vůle, kdyby někdo otapetoval článek, na kterém jsem pracovala, způsobem, jakým to udělal kolega G3ron1mo. Podstatu problému se šmouly opravdu nevidím v porušování pravidla o ověřitelnosti. --Bodlina (diskuse) 11. 10. 2012, 17:38 (UTC)
Komentáře stran:
 • Jsem na pochybách, zda si někdo nedělá prču, ale já jsem vkládání zdrojů nebránil. Pouze jsem bránil vkládání urgentních šablon stylem WP:NEKIT, na základě kterých měl navrhovatel v úmyslu z článku prakticky všechno smazat. Tím se také snažil udělat si ze mně tajtrdlíka, neboť vložení urgentní šablony je jednoduché, dohledání je poměrně obtížné. Nebránil jsem tedy zdrojování článku, jak se snaží zpravodaj naznačit, ale bránil jsem jeho nadměrné utilizaci šablonami, které ve valné většině směřovala na snadno ověřitelná fakta z externích zdrojů.
Také není pravda, že jsem tvrdil, že snad externí zdroje mohou zcela nahradit řádkové reference, ale tvrdil jsem, že externí zdroje na prokázání většiny informací obsažených v seznamu postačují a že je třeba v tomto použít zdravý rozum. Dnes je článek o Seznamu Šmoulů v tom stavu, že bude v konečném důsledku obsahovat více referencí, než je řádků seznamu, což obecně působí dojmem, že tady někomu přeskočilo, tedy v rozporu se zdravým rozumem.
Je to zcela naopak, navrhovatel tvrdil, že externí odkazy zdroje nejsou, což není pravda.
Nález tedy považuji za zmatečný, neboť se nezakládá na skutečnostech.--DeeMusil (diskuse) 16. 9. 2012, 19:47 (UTC)
ještě k tomuto: V pasáži pravidel s názvem Co zdrojovat je možné se dočíst, že všechno to, co někdo zpochybní v dobré víře. Bohužel navrhovatelova editace byla s cílem systematicky buzerovat druhého, tedy nikoliv v dobré víře. Jestli jsem něčemu bránil, tedy systematické buzeraci, na kterou jsem mnohokráte upozorňoval. Navrhovatel přeci mohl v dobré víře vložit neurgentní žádost o zdroj, tak jako se to v mnohých nepříliš sporných případech děje. Upozorňuji, že až vložením navrhovatelových šablon do článku ostatním vlastně sdělil, co považuje za neověřené či neověřitelné. Stejná informace po něm byla požadována v diskusi, avšak bez výsledku. Pokud toto nebude bráno na zřetel, nemá smyslu pokračovat v této arbitráži, kterou začínám považovat po zvláště tomto zdůvodnění a hlasu zpravodaje (který považuji za selhání zdravého úsudku) za podjatou. Má potom naopak smysl ukončit činnost DeeMusila a věnovat se produktivnějším věcem - a věřím, že si to mnozí zlí jazykové přejí. prosím tedy ostatní arbitry o zvážení těchto skutečností. --DeeMusil (diskuse) 16. 9. 2012, 20:20 (UTC)
Kolego DeeMusile, ostatní arbitři jistě posoudí Váš komentář a Vaše argumenty podle svého. Já jen konstatuji, že jste mne nijak nepřesvědčil o tom, že mám svůj hlas změnit, jelikož většina Vašich argumentů se se zněním rozhodnutí zcela míjí (toto není nález o G3ron1movi a jeho jednání - k tomu jsou nálezy jiné, konkrétně v této věci zejména Zpravodaj:23 - ale o jednání Vašem, takže to, na co jste reagoval, je irelevantní, relevantní je pouze to, jak jste reagoval - a můj názor je, že jste reagoval nevhodně a v rozporu s pravidly a doporučeními). Hlavně Vás ale upozorním na to, že jste předvedl nové příklady nezdvořilosti, nepředpokládání dobré vůle a označení hraničících s osobními útoky na jednotlivé arbitry, arbitrážní výbor jako celek i některé další wikipedisty. To jen proto, abyste si byl jasně vědom, že jsem je zaregistroval a že Vás tímto za ně oficiálně napomínám. Okino (diskuse) 16. 9. 2012, 21:29 (UTC)
Milý Okino, není pravda, že bych bránil zdrojování článku. Vizte můj komentář zde. Zda vás to přesvědčí je mi nyní v zásadě jedno, neboť jsem již pojal podezření, že máte chybu v úsudku a to především proto, že jste zkreslil skutečnou situaci, což od vás nebývá zvykem. Na takovém místě odmítám setrvat a odmítám setrvat bez komentáře. Kdybyste pěkně prosím upřesnil, co podle vás je tím "nové příklady nezdvořilosti, nepředpokládání dobré vůle a označení hraničících s osobními útoky na jednotlivé arbitry, arbitrážní výbor jako celek i některé další wikipedisty", především, jak se má vyjádření dotýkají arbitrů samotných a v tom byl velmi konkrétní.--DeeMusil (diskuse) 17. 9. 2012, 01:24 (UTC)
 • Výsledek tohoto nálezu je v přímém rozporu s předloženými důkazy. Objektivita nálezu a tedy i zpravodaje je nepochybně něčím narušena. Možná by bylo pro něj lepší, kdyby se nechal ve své funkci nahradit někým bez narušené objektivity. Poslední možná záchrana objektivity arbitrážního výboru tkví v arbitrech, kteří by ještě mohli hlasovat proti tomuto nesmyslu. --DeeMusil (diskuse) 30. 9. 2012, 01:27 (UTC)
 • Komentář k hlasu pana kolegy Chalupy: V důkazech i v nálezech zpravodaje je uvedeno, že jednotlivým šablonám zdroj? předcházela obecná šablona neověřeno na celý článek, kterou DeeMusil opakovaně revertoval. Zaráží mne tedy Váš komentář u Vašeho hlasu. Navíc mne zaráží i to, že některé výroky DeeMusila byly „možná“ nevhodné (např. mne v diskuzi okřikoval a zároveň mi tykal) a v tom, že metaforicky řeknu, že mám menšího pindíka, než někdo jiný vidíte osobní útok? --G3ron1mo 17. 9. 2012, 18:30 (UTC)
Komentáře ostatních:
 • Také mě doslova šokoval nález a hlasování pana zpravodaje. DeeMusil rozhodně neodmítal ani nijak nebránil vkládání zdrojů. Pouze bránil otapetování celého článku šablonami {{chybí zdroj}}. Žádám arbitry, aby se nenechali ovlivnit názorem jednoho wikipedisty, ale aby při svém rozhodování brali v potaz názor celé komunity, který byl vyjádřen v obdobném případě. --Jowe (diskuse) 17. 9. 2012, 17:49 (UTC)
  DeeMusil nebránil jen „tapetování“, on opakovaně revertoval i šablonu {{neověřeno}} ačkoliv mu bylo v diskuzi napsáno, co je v článku špatně. Zároveň je poněkud nemístné, když sem Jowe dáváte odkaz na diametrálně odlišný případ Kozucha. Protože v tom případě by se šablona neověřeno nemohla používat nikdy, protože já sám jsem ji použil vždy tam, kde bylo žalostně málo referencí a tudíž v souladu s pravidlem ověřitelnosti a zároveň jsem to provedl v maximálně desítkách případů, tudíž srovnání s Kozuchem dost pokulhává. Vnímám to jako snahu podstrčit falešný argument, nejspíše z toho důvodu, že Jowe byl jedním z onich uživatelů, na které Beren ukázal jako na porušitele Wikipedie:Ověřitelnost. --G3ron1mo 17. 9. 2012, 18:12 (UTC)
  Takže ještě jednou, DeeMusil rozhodně nebránil vkládání zdrojů, nerevertoval, ani jiným způsobem nebránil vkládání zdrojů. Proto mi vyjádření zpravodaje přijde naprosto zcestné. Právě zcestnost tohoto nálezu mě přiměla napsat sem svůj názor, spekulace o jiných důvodech nepatří do této arbitráže. --Jowe (diskuse) 17. 9. 2012, 18:46 (UTC)
Hlasování - stanoviska arbitrů:
 • Pro Je třeba dodat, že v tomto konkrétním případě jednali nevhodně i další wikipedisté, kteří v rozporu s pravidly a zásadami Wikipedie odmítali vhodnost a přínosnost inline-citací, ti ale nejsou stranami této arbitráže. Okino (diskuse) 15. 9. 2012, 18:32 (UTC)
 • Proti Požadavky na zdroje ve Šmoulech jsou opravu neuvěřitelné. Možná, že některé výroky DeeMusila byly v tomto případě nevhodné, ale domnívám se, že šly k jádru věci.--Chalupa (diskuse) 17. 9. 2012, 08:14 (UTC)
 • Pro. Požadavky na zdroje byly legitimní (viz můj komentář u bodu 23) a DeeMusil se místo na uvedení zdrojů soustředil na odstraňování těchto požadavků, přičemž ignoroval upozornění na pravidla týkající se této problematiky. Zcela neuvěřitelný je jeho komentář „Nevšímejme si žádných pravidel, pokud si nechceme lézt i nadále na nervy a ponechme článek jak je.“ Jan.Kamenicek (diskuse) 19. 9. 2012, 23:10 (UTC)
 • Proti. --Bodlina (diskuse) 3. 10. 2012, 16:38 (UTC)
Negativní přínos uživatele DeeMusil[editovat | editovat zdroj]

Zpravodaj: 24) DeeMusil nevhodným chováním, které bylo doloženo v arbitráži, natolik škodil Wikipedii, že jeho přínos projektu byl tímto převážen a po delší dobu již není pozitivní.

Komentáře arbitrů:
 • Nález podle analýzy. Okino (diskuse) 2. 9. 2012, 23:51 (UTC)
 • Dovolím si připojit veřejně obecný komentář k řečnickým otázkám kolegů Bodliny a Chalupy, kteří váhají, kdo má hodnotit přínos wikipedistů. Domnívám se, že právě arbitrážní výbor má hodnotit přínos wikipedistů, jinak jeho rozhodování není ve vytvoření obrazu o posuzovaných skutečnostech úplné. Předpokládám dokonce, že takové hodnocení probíhá v arbitráži pokaždé, možná ale někteří wikipedisté nemají tu odvahu podpořit nebo nepodpořit takto jednoznačně vyjádřené stanovisko. Podle mne je to spíš škoda, myslím, že nové generace arbitrů, které přijdou po mně a po nás, by se k tomu měly odhodlávat, ale nyní to respektuji. Okino (diskuse) 3. 10. 2012, 17:16 (UTC)
Komentáře stran:
 • je to srandovní číst, když se v mém emailu násldně dočtu tohoto: Dobrý den, wikikolego.Rád bych vás pozval do soutěže http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Den_finan%C4%8Dn%C3%AD_gramotnosti , protože patříte k těm nejúspěšnějším v Cenách za rozvoj české Wikipedie. Tentokráte jde o "jednooborovou" soutěž, vypsanou na dva měsíce (8. září - 8. listopadu 2012) na důležité téma. Cílem je napsání 50 chybějících, či úpravu již existujících hesel z oblasti základní finanční gramotnosti. Nejen podle názoru organizátora této soutěže, ale i podle mnoha průzkumů je finanční gramotnost českého národa na nízké úrovni. Budu rád, když se na stránky soutěže podíváte, a pokud vás zaujmou, že se zapojíte. Pěkný den. -- Tento e-mail byl odeslán z Wikipedie pomocí funkce „Poslat e-mail“; odeslal ho uživatel Krvesaj uživateli DeeMusil. No není to ironie? -- Tento příspěvek přidal(a) DeeMusil (diskusepříspěvky) 10. 9. 2012, 18:33‎ (CE(S)T)
  Označení se patrně odvolává na tuto jednorázovou záležitost z přelomu let 2010 a 2011: Wikipedie:Ceny za rozvoj české Wikipedie/03#III. oblast. Nic víc, nic méně. Zásluhy nikdo nezpochybňuje. Otázkou je, zda ještě v současnosti převažují nad potížemi, které svým chováním způsobujete a zda jste třeba i neodradil od práce na Wikipedii jiné editory, kteří by jinak přispěli více. Je na arbitrážním výboru, aby to vše posoudil komplexně. --Bazi (diskuse) 10. 9. 2012, 23:38 (UTC)
  Nejste stranou sporu, tedy je Váš komentář naprosto irelevantní. Vy zde jen diskutujete, jitříte staré spory, bez důkazní opory a bez souvislosti s touto arbitráží ve snaze odstranit opoziční názor.--DeeMusil (diskuse) 11. 9. 2012, 13:15 (UTC)
Jediný, kdo jitří, jste Vy, DeeMusile. Dělal jste to vždycky. Pravděpodobně Vás to baví, nicméně motivace u této Vaší škodlivé činnosti není až tak důležitá, důležité je, že nemáte vůbec žádnou sebereflexi, takže to budete dělat i nadále, ledaže Vám v tom zbytek komunity zabrání. To by byl taky jediný efektivní výsledek této arbitráže, když pomineme nereálnou možnost Vašeho dobrovolného odchodu z wikipedie. --194.213.41.2 11. 9. 2012, 13:41 (UTC)
Vyzývám anonymního přispěvatele, aby se zdržel jakýchkoliv výzev k opuštění projektu. Jan.Kamenicek (diskuse) 18. 9. 2012, 05:59 (UTC)
Komentáře ostatních:
Hlasování - stanoviska arbitrů:
 • Zdržuji se. Jsem ale nakloněn tomu souhlasit. Okino (diskuse) 15. 9. 2012, 10:24 (UTC)
 • Proti. Kdo má právo toto hodnotit a jak?--Chalupa (diskuse) 17. 9. 2012, 08:19 (UTC)
 • Zdržuji se. Subjektivně se mi jeví přínos wikipedisty DeeMusil v poslední době sporný. Jak výše ukázal, před rokem a půl napsal jeden DČ, na jeho stránce lze nalézt seznam řady jím vytvořených drobných článků či pahýlů. Nedávno se ukázalo, že jedno z jeho hesel je copyvio a jeho vyjádření, že před pár lety ještě netušil, že opisovat cizí texty se nesmí, dle mne vrhá stín podezření i na další jeho příspěvky z té doby (přitom když zakládal svou uživatelskou stránku, uvedl ve shrnutí, že je důkladně poučený v novinařině, nehledě na to, že opisovat se zakazuje již na ZŠ). Ukázalo se také, že jeho nezdvořilý útočný styl odrazuje další přispěvatele, což se vlastní tvorbou těžko kompenzuje. Za svou činnost bývá často blokován. Přesto nemohu zaručit, že jsem nějaký jeho pozitivní vklad nezaznamenal, a proto nehlasuji pro. Jan.Kamenicek (diskuse) 26. 9. 2012, 20:41 (UTC)
 • Proti. Kdo to bude hodnotit a podle jakých měřítek? --Bodlina (diskuse) 3. 10. 2012, 16:38 (UTC)
Negativní přínos uživatele G3ron1mo[editovat | editovat zdroj]

Zpravodaj: 25) G3ron1mo nevhodným chováním, které bylo doloženo v arbitráži, natolik škodil Wikipedii, že jeho přínos projektu byl tímto převážen a po delší dobu již není pozitivní.

Komentáře arbitrů:
 • Nález podle analýzy. Okino (diskuse) 2. 9. 2012, 23:51 (UTC)
Komentáře stran:
 • jak jsem již napsal jinde, navrhovatel nikdy sám nic pořádného nenapsal, nenakreslil ani nevyfotil. Vše co je zde vidět je velmi mnoho drobných úprav připomínající snahu o úklid Wikipedie, bohužel však často jen v zájmu vlastního POV, které v mnoha ohledech vyvolávají spory a kontroverze. Navrhovatel ve větší míře, než je běžné, používá DoS a to i ve spojení se selektivním mazáním dle jeho POV (Waldorfská střední škola), více než často používá urgentní šablony pro odstranění částí článků dle jeho POV a dokonce si dělá z druhých tímto způsobem tajtrdlíky, co pak skáčou jak píská, jinak je obsah následně smazán i přesto, že je možná zdrojován. Snaží se psát nová pravidla Wikipedie (Přístupnost), ačkoliv prokázal, že oblasti nerozumí zcela dostatečně. Často vkládá dehonestační fráze či dehonestační kategorizaci do článků dle vlastního POV, což se nikdy neobešlo bez eskalace či revertování. Onen porblematický prostý revert je možná hned jeho druhou nejčastější editací, hned po polorobotickém WPCelaneru. Z toho důvodu soudím, že jeho pozitivní přínos je na úrovni polorobota. Přesto nevidím důvod navrhovatele globálně omezovat na editacích, jelikož řešení je mnohem prostší. Zakázat navrhovateli 1) cílené pronásledování díla jiných Wikipedistů, 2) dlouhodobé revertování pod hranicí WP:3RR. a 3) ignorování diskuse a jejích výsledků. Pak může být i navrhovatel trvalým přínosem pro Wikipedii. --DeeMusil (diskuse) 11. 9. 2012, 13:39 (UTC)
  To „vkládání dehonestačních frází či dehonestační kategorizace do článků dle vlastního POV“ silně připomíná prosazování pejorativního pojetí termínu Homofobie kolegou DeeMusilem: nejdřív vložení nezdrojovaného tvrzení, později kategorizace článku jako pejorativa na základě nezdrojované jedné věty v úvodu, následné protlačování kategorizace a podporování zdrojem, který zjevně kopíroval starší verzi textu ze samotné Wikipedie. Aspoň trochu relevantní zdroj byl dodán až sedm měsíců po prvotním DeeMusilově zakategorizování a následně se u článku rozpoutala revertační válka a další spory s kolegou Destinerem. Ty se sem přesunuly z článků Homosexualita a Léčení homosexuality, o něž oba sváděli urputný zápas předchozích několik týdnů. Dále se spory přesunuly k samotné kategorii Pejorativa. Ta byla nejdříve na základě Hlasování o smazání zachována (zde, o rok a půl později pak na základě další Diskuse o smazání odstraněna (zde. Není náhodou, že navrhovatel prvního Hlasování o smazání Honza Záruba ve zdůvodnění použil formulaci "Prakticky může být (a je) používána k očerňování neoblíbených výrazů (homofobie, pseudověda)." v níž spojil homofobii a pseudovědu jako příklady očerňování. I článek Pseudověda totiž tehdy ve svém wiki-boji kategorizoval jako pejorativum kolega DeeMusil, a to krátce potom co se takto přihlásil jako účastník Wikiprojektu Pseudověda. To je jen jeden z příkladů, kdy sám užíval postupy, které nyní u kolegy G3ron1ma kritizuje – opět když stojí v zrcadlově obrácené pozici. --Bazi (diskuse) 11. 9. 2012, 17:23 (UTC)
Komentáře ostatních:
Hlasování - stanoviska arbitrů:
 • Zdržuji se. Ale jsem nakloněn tomu prozatím nesouhlasit. Okino (diskuse) 15. 9. 2012, 10:24 (UTC)
 • Proti. Kdo má právo toto hodnotit a jak?--Chalupa (diskuse) 17. 9. 2012, 08:19 (UTC)
 • Proti. Negativní skutečnosti, které vyplynuly v průběhu této arbitráže, nepřevažují celkový pozitivní přínos příspěvků wikipedisty G3ron1mo, a žádné jiné mi nejsou známy. Jan.Kamenicek (diskuse) 26. 9. 2012, 17:51 (UTC)
 • Proti. Viz bod 24. --Bodlina (diskuse) 3. 10. 2012, 16:38 (UTC)
DeeMusilův podíl na vyhrocených diskusích[editovat | editovat zdroj]

Zpravodaj: 26) Na negativních jevech, které byly spojené se spory wikipedisty DeeMusil s G3ron1mem, měl klíčový podíl DeeMusil tím, že převáděl spory do osobní roviny, bagatelizoval své závadné jednání, svou kritiku odmítal jako zaujatou či nepodloženou a své reakce často spojoval s osobními útoky.

Komentáře arbitrů:
 • Nález podle analýzy. DeeMusil nadále bagatelizuje svůj podíl na negativním jednání, ba odmítá, že by dělal něco špatně. Jelikož arbitři nepřijali některá rozhodnutí, která by to jasně řekla, navrhuji tento nález. Pokud bude arbitrážním výborem přijat, stane se to jasným vzkazem pro DeeMusila, že jeho jednání je neomluvitelné. Okino (diskuse) 9. 10. 2012, 12:04 (UTC)
Komentáře stran:
 • nesouhlasím s výrazy "bagatelizoval" a "DeeMusil nadále bagatelizuje" ... tam kde bylo zdůvodnění opodstatněné a nezaujaté, např. u nezdvořilostí, jsem žádnou bagatelizaci neprováděl. Okino zaměňuje kritiku jeho náhlého obratu s předmětem arbitráže. Je pravdou že některé bloky za údajné osobní útoky jsem kritizoval s tím, že nejde o osobní útok, jelikož nebyl ani osobní a nebyl to ani útok, jelikož to byl komentář k editacím, byť nezdvořilý. Prosím porovnat, kolik osobních útoků objevila arbitráž a kolikrát jsem byl za osobní útok blokován. Tuto rovinu Okino zcela opomíjí, resp. bere si z toho jen to horší a vše lakuje na černo a tedy v analýze je nepochybně tato chyba. Následně se dočkám toho, že tato věcná obraha bude nazvána pokračováním v bagatelizacích. Tento bod ve zkratce znamená, DeeMusil nemá nárok na to aby se bránil. --DeeMusil (diskuse) 9. 10. 2012, 13:01 (UTC)
  Ne, kritiku svého (údajného a nijak neprokázaného) obratu nezaměňuji s předmětem arbitráže. V důkazech a analýze je uvedeno, jak DeeMusil již před arbitráží reagoval na kritiku svého závadného jednání. Kromě toho, kolikrát byl blokován (byť by to bylo zčásti neoprávněně), byl ještě v řadě dalších případů napomínán a reagoval příliš často odmítáním, odsuzováním kritiků, jejich obviňováním ze zaujatosti - zkrátka tím, co popisuje tento nález. V této arbitráži to DeeMusil dále potvrdil, ale tato arbitráž není prvotním impulsem k tomuto nálezu a i bez toho, co se dělo při této arbitráži, by bylo možné tento nález předložit. Tento návrh není ani tak reakcí na to, co dělá v průběhu arbitráže DeeMusil, je v první řadě reakcí na to, jak hlasovali jednotliví arbitři, zejména tam, kde dle svých slov - dle mne mylně - neviděli svůj nárok o věci vůbec hlasovat - tak jim dávám možnost hlasovat o jiném rozhodnutí. Uzavřít mohu tím, že tento bod ve zkratce znamená něco jiného, a to, že DeeMusil si v první řadě musí uvědomit, že se dlouhodobě dopouští velmi nevhodného jednání a že Wikipedii by prospělo, kdyby se častěji snažil kritiku vyslechnout, než aby se jí bránil. Okino (diskuse) 9. 10. 2012, 14:19 (UTC)
Komentáře ostatních:
Hlasování - stanoviska arbitrů:
 • Pro Okino (diskuse) 9. 10. 2012, 12:04 (UTC)
 • Zdržuji se Mně se ani tento a ani ten následující bod nelíbí. Myslím si, že podíl na tom měli oba, i když je asi jisté, že DeeMusilův byl o trochu větší. Slovo klíčový mi brání hlasovat pro. --Chalupa (diskuse) 10. 10. 2012, 20:02 (UTC)
 • Pro i když G3ron1mo v tom není bez viny, DeeMusilovi by trocha sebereflexe prospěla. --Bodlina (diskuse) 11. 10. 2012, 20:37 (UTC)
 • Pro. Naprostý souhlas se zněním návrhu. DeeMusilovo jednání je neomluvitelné, přičemž na kritiku odpovídá útokem. Nijak nepřesvědčil, že by své jednání hodlal změnit. Jan.Kamenicek (diskuse) 11. 10. 2012, 20:56 (UTC)
G3ron1mův podíl na vyhrocených diskusích[editovat | editovat zdroj]

Zpravodaj: 26a) Na negativních jevech, které byly spojené se spory wikipedisty DeeMusil s G3ron1mem, měl klíčový podíl G3ron1mo tím, že svým nevhodným jednáním DeeMusila provokoval.

Komentáře arbitrů:
 • Nález podle analýzy a podle názoru (některých arbitrů). Okino (diskuse) 9. 10. 2012, 12:04 (UTC)
Komentáře stran:
 • Hlas "proti" zde de facto znamená záměnu příčiny a následku a opět směřuje k úřednímu povolení v pokračování v buzeracích.--DeeMusil (diskuse) 9. 10. 2012, 13:05 (UTC)
Komentáře ostatních:
Hlasování - stanoviska arbitrů:
 • Proti Okino (diskuse) 9. 10. 2012, 12:04 (UTC) Hlas proti zde znamená, že G3ron1mo má dle mne na sporech svůj podíl (viz mé hlasy u jiných rozhodnutí), ale domnívám se, že účel "provokovat" nebyl dostatečně prokázán a že i v případě, že by tomu tak bylo, v řadě případů šlo o spory, ve kterých se provokování jednou stranou nebere žádná jako omluva pro nepřijatelné a dle mé analýzy škodlivější jednání druhé strany. Okino (diskuse) 9. 10. 2012, 14:08 (UTC)
 • Zdržuji se Mně se ani tento a ani předcházející bod nelíbí. Myslím si, že podíl na tom měli oba, i když je asi jisté, že DeeMusilův byl o trochu větší. Slovo klíčový mi brání hlasovat pro.--Chalupa (diskuse) 10. 10. 2012, 20:04 (UTC)
 • Pro Oba dva si nemají vůbec co vyčítat. --Bodlina (diskuse) 11. 10. 2012, 20:39 (UTC)
 • Proti. G3ron1mův podíl na rozvíjení vzájemných sporů byl výrazně menší, byť rovněž ne nulový. Úmyslné provokace důkazní řízení dle mne neprokázalo, těch jsem si všiml spíše na straně DeeMusila. Jan.Kamenicek (diskuse) 11. 10. 2012, 21:02 (UTC)
Zákaz přispívání pro uživatele G3ron1mo[editovat | editovat zdroj]

Zpravodaj: 30) Wikipedistovi G3ron1mo se zcela zakazuje přispívat do české Wikipedie po dobu jednoho roku. V případě jakéhokoli pokusu obejít tento zákaz, například pomocí loutkových účtů, se začne tato lhůta počítat opět od začátku.

Komentáře arbitrů:
 • Návrh opatření. Nejspíš krajní(?). (Návrhy 26 až 29 vynechány pro případ potřeby dalších nálezů). Okino (diskuse) 2. 9. 2012, 23:51 (UTC)
Komentáře stran:
Komentáře ostatních:
Hlasování - stanoviska arbitrů:
 • Proti Pro toto rozhodnutí nevidím žádný důvod. V konkrétních případech, kdy to G3ron1mo přežene, může být napomenut či zablokován, ale s tímto nesouhlasím.--Chalupa (diskuse) 17. 9. 2012, 08:21 (UTC)
 • Proti Není to tak zlé. Okino (diskuse) 22. 9. 2012, 12:08 (UTC)
 • Proti. Nevidím důvod. Jan.Kamenicek (diskuse) 30. 9. 2012, 18:21 (UTC)
 • Proti. --Bodlina (diskuse) 3. 10. 2012, 16:38 (UTC)
Zákaz přispívání pro uživatele DeeMusil[editovat | editovat zdroj]

Zpravodaj: 31) Wikipedistovi DeeMusil se zcela zakazuje přispívat do české Wikipedie po dobu jednoho roku. V případě jakéhokoli pokusu obejít tento zákaz, například pomocí loutkových účtů, se začne tato lhůta počítat opět od začátku.

Komentáře arbitrů:
 • Návrh opatření. Nejspíš krajní(?). Okino (diskuse) 2. 9. 2012, 23:51 (UTC)
Komentáře stran:
 • Souhlasím s Jowem, dále myslím, že Okinova nestrannost platila v této arbitráži jen do určitého okamžiku, od určitého okamžiku však došlo k obratu, který se dá v arbitráži bez problému vysledovat, takže je nasnadě, co za tím stojí. Já osobně o jeho současné nestrannosti jako arbitra pochybuji. To, že Okino kritiku tohoto jeho pro mne překvapivého obratu aproximuje na rozvrat celé Wikipedie považuji mírně řečeno za nešťastné a obecně se to nezakládá na důkazech ani na skutečnostech. Nedocházelo-li by ke zlepšení, mělo by se v tomto komentáři asi nacházet přehršel peprných frází ohledně jeho rozhodnutí, nic takového však nevidím. --DeeMusil (diskuse) 27. 9. 2012, 14:43 (UTC)
  Peprné fráze nemusí být přímo v tomto komentáři. Stačí Vaše poslední editace na uživatelské (pod)stránce, kde jasně Okina vydíráte a přirovnáváte ho k uzbeckým věznitelům. --G3ron1mo 30. 9. 2012, 11:18 (UTC)
  Neviditelné editace může vidět jen ten, kdo denně usilovně sleduje editace druhého, což zde navrhovatel zcela jistě udělal. Odkázaná editace je opatřena podmínkou, tedy bude vidět až jen v případě, že dojde k odhlasování zákazu přispívání na základě pochybného nálezu a návrhu zpravodaje. Předpojatost navrhovatele co k čemu přirovnávám je obskurní. Já pouze použil obrázek z článku Vězení, k identifikaci jsem pak použil smajlík, se kterým se jistě důvěrně zná. Já narozdíl od navrhovatele ho za nevážně míněné sdělení umisťuji neprodleně, nikoliv až po kritice jako v případě jeho "znalosti nepřitele". Tato editace navrhovatele dokazuje, že mne bedlivě sleduje a z neviditelných informací na mé osobní stránce pak dělá velblouda. Připomíná tak Formola, který mne málem nechal zablokovat za to, že jsem noezdrojoval cosi v mém vlastním pískovišti. Sledováním mé osoby zde navrhovatel projevil nemalou míru stalkingu, a který jej dle mého pro jakoukoliv spolupráci na Wikipedii diskvalifikuje. Doufám, že se ho wikipedie brzy zbaví, protože nevím, komu by se chtělo dlouhodobě snášet takovou péči. --DeeMusil (diskuse) 30. 9. 2012, 14:47 (UTC)
  Víte dobře, že něco jako neviditelné editace na Wikipedii neexistují, snad jedině ty skryté, což zjevně není tento případ. Zároveň je jasné, že v souvislosti s probíhající arbitráží může být věnována zvýšená pozornost činnosti stran arbitráže. Vyhrožování nebo vyjadřování „doufání“, že se Wikipedie někoho zbaví nebo že by někdo „mohl být další na řadě“ jsou dalším příkladem nevhodného chování ke kolegům. --Bazi (diskuse) 30. 9. 2012, 16:52 (UTC)
  Vzhledem k platnosti opatření musím dávat pozor na Vaše příspěvky, abych needitoval dříve než dva dny po Vás (je to jednodušší, než kontrolovat historii článků). Jen jste dodal další důkaz pro to, že za vším hledáte spiknutí. --G3ron1mo 30. 9. 2012, 17:28 (UTC)
Komentáře ostatních:
 • Okino při zakládání této arbitráže označil tuto možnost jako krajní. Teď se pro ni rozhodl hlasovat i z důvodu, že ho DeeMusil obvinil z podjatosti a zřejmě se dotkl jeho ega . Bohužel toto již sklouzává do osobního sporu a nemá nic společného s nestranným rozhodováním. Ještě bych pochopil, kdyby Okino na základě tohoto obvinění hlasoval pro zákaz hodnocení kolegů pro uživatele DeeMusil, hlas pro úplný zákaz přispívání už spíš vypadá jako msta. Okino při této arbitráži projevil výborné organizátorské schopnosti, jako nestranný arbitr však zcela selhal. --Jowe (diskuse) 27. 9. 2012, 13:36 (UTC)
  Kolego Jowe, svou hypotézou o dotčeném egu coby důvodu hlasování arbitra-zpravodaje se spíše řadíte k jevu, který Okino ve zdůvodnění svého hlasu uvedl u kolegy DeeMusila: hledání spiknutí, záměru, podjatosti… U kolegy DeeMusila je to bohužel jev častý, ale nikoli následováníhodný. Arbitrů je více a rozhodují ve sboru (a doufám, že se zbývající ještě k hlasování připojí, aby mohl být proces arbitráže doveden k závěru). --Bazi (diskuse) 27. 9. 2012, 14:05 (UTC)
  Nikoliv kolego Bazi, žádné spiknutí ani záměr nehledám, pouze si myslím, že Okino není schopen (neumí) se při svém rozhodování oprostit od osobních antipatií. --Jowe (diskuse) 27. 9. 2012, 14:16 (UTC)
  Máte snad nějaký důkaz, že tomu tak opravdu je, Jowe? --G3ron1mo 30. 9. 2012, 11:18 (UTC)
  Důkazem toho, že někdo něco neumí, je chyba které se dopustil. Hlasovat pro návrh, který sám Okino označil za krajní, a odůvodňovat to i DeeMusilovým nařčením z podjatosti, a to dokonce vidět jako pokus o rozvrat Wikipedie, chyba u toho, kdo si říká nezávislý arbitr, je. --Jowe (diskuse) 30. 9. 2012, 13:54 (UTC)
  Při opětovném přečtení Okinova stanoviska konstatuji, že píše o tom, co „DeeMusil dlouhodobě ukazuje“. DeeMusilovy výroky z arbitráže podle něj jen nenabízí „naději na zlepšení“. Rozvrat pak způsobují ty dlouhodobé problémy, ne jedno nařčení z podjatosti. --Bazi (diskuse) 30. 9. 2012, 14:11 (UTC)
  Deemusilovy výroky v arbitráži proti Okinovi byly použity jako podpůrný argument pro Okinův hlas "pro". Tohle je jednoznačné selhání arbitra. --Jowe (diskuse) 30. 9. 2012, 14:23 (UTC)
  Znovu jde o subjektivní, zúženou interpretaci Okinova stanoviska. Arbitr ve zdůvodnění nepíše o „výrocích proti Okinovi“, nýbrž obecně o „výrocích v arbitráži“. Kolega DeeMusil zde na více místech hledá spiknutí či jakési záměry např. i u mojí maličkosti v souvislosti s mým angažováním v arbitráži (coby „mstou“ za Destinera apod.). Zúžená interpretace Okinova stanoviska je až dílem kolegy DeeMusila, resp. Vaším. --Bazi (diskuse) 30. 9. 2012, 14:34 (UTC)
  Protože nejvrdší kritika od DeeMusila směřovala na Okina a dá se snadno vysledovat obrat v Okinově přístupu, je zřejmé, že Okinův hlas má velmi daleko k hlasu skutečně nezávislého arbitra. --Jowe (diskuse) 30. 9. 2012, 14:50 (UTC)
Hlasování - stanoviska arbitrů:
 • Proti Pro toto rozhodnutí nevidím žádný důvod. V konkrétních případech, kdy to DeeMusil přežene, může být napomenut či zablokován, ale s tímto nesouhlasím.--Chalupa (diskuse) 17. 9. 2012, 08:22 (UTC)
 • Pro Podle všeho (ještě neznáme hlasy Bodliny a Yopieho, budou-li vůbec hlasovat) arbitráž skončí zjištěním řady nálezů, potvrzujících problematické jednání DeeMusila. Navíc DeeMusil dlouhodobě ukazuje, že v okamžiku, kdy se dostane s někým do sporu, vidí v jednání ostatních spiknutí, záměr, podjatost atd., což pak vede k dalším sporům. Nejsem si ve smyslu výše uvedeného nálezu jistý, že DeeMusil tím přímo škodí Wikipedii jako encyklopedii, téměř jistě ale škodí Wikipedii jako projektu, jelikož často zcela rozvrací její vnitřní prostředí. A poněvadž i jeho výroky v této arbitráži ukazují, že není naděje na zlepšení jeho jednání, hlasuji pro. Okino (diskuse) 22. 9. 2012, 12:08 (UTC)
 • Pro. U tohoto bodu jsem dlouho váhal a zvažoval, zda by topic ban nebyl dostačující. V průběhu arbitráže se však ukázalo, že DeeMusil útočí na všechny, kdo se mu znelíbí, hledá známky domnělého spiknutí a občas je vydává za důkaz svého pronásledování a mučednictví. Wikipedie však potřebuje nezávislé přispěvatele schopné spolupráce, nikoliv náboženské „mučedníky“, kteří ve svých představách krvácí za svou víru. Souhlasím s Okinem, že tato varianta je krajní a v arbitrážích by se k ní mělo sahat výjimečně. Důkazy o chování DeeMusila mne však přesvědčily, že v jeho případě je na místě. Pro úplnost jen odkaz na chystaný útok, který je pro mne poslední kapkou. Jan.Kamenicek (diskuse) 30. 9. 2012, 18:17 (UTC) Když jsem hlasoval pro, přehlédl jsem ještě výhrůžku odvetou vůči protistraně v případě schválení jiného opatření. Nezdá se, že by DeeMusil měl v úmyslu s válkou přestat. Beru to jako potvrzení správnosti hlasu pro. Jan.Kamenicek (diskuse) 30. 9. 2012, 22:52 (UTC)
 • Proti Takové opatření považuji za extrémní. Nicméně kolegovi DeeMusilovi bych důrazně doporučila zamyslet se nad svým chováním vzhledem ke komunitě, když vás nemá rád jeden člověk, může to být jeho problém, když vás nemá rádo 20 lidí, bude už asi chyba na Vaši straně. Lidé, kteří s Vámi nesouhlasí, nejsou placení agenti, které poslal Nepřítel, aby Vás zničil. Klídek, vydýchat, jinak by opravdu bylo nejlepší, kdybychom se rozloučili. --Bodlina (diskuse) 3. 10. 2012, 16:38 (UTC)
Zákaz editace článků o náboženství pro uživatele G3ron1mo[editovat | editovat zdroj]

Zpravodaj: 32) G3ron1mo má zakázáno editovat články týkající se náboženství. V případě netriviálního porušení zákazu bude na dobu delší jak 14 dní zablokován některým ze správců. Pokud G3ron1mo založí nebo edituje článek zabývající se zmíněným tématem, smí změnu kterýkoliv uživatel revertovat (takový revert se nepočítá mezi 3 reverty ve smyslu Pravidla tří revertů). Tento zákaz trvá dva roky, v případě zablokování za jeho porušení začíná jeho lhůta běžet od počátku.

Komentáře arbitrů:
Komentáře stran:
 • Vzhledem k tomu, že navrhovatel tématu zjevně nerozumí, nebylo by to asi na škodu, nicméně jak uvádím v návrhu 33) o tématu to není. Pokud však na to téma dojde, je krajně pravděpodobné, že vložené informace budou "nepřátelské :c)" a budou vyvolávat další spory bez ohledu na osobu protistrany. Na topic ban bych to ale zatím neviděl. Zohledním ve vlastním návrhu.--DeeMusil (diskuse) 3. 9. 2012, 04:56 (UTC)
  Editoval jsem přes sto náboženských článků, kde jsou ty jiné dle Vás nepřátelské editace a spory bez ohledu na osobu protistrany? Takže zde prosím takovéto nepodložené vývody neuvádějte a nesnažte se mne očerňovat něčím, co není pravda. --G3ron1mo 4. 9. 2012, 18:11 (UTC)
Komentáře ostatních:
 • Předkládám k uvážení, zda by neměl tento bod být přesněji vymezen, aby se předešlo pozdějším nedorozuměním. Otazníkem jsou např. články o alternativní medicíně, v nichž navrhovatel prokazuje podobně destruktivní vliv na vyváženost wikipedie jako v článcích o náboženství, s jediným rozdílem, že zde nenarazil na nikoho, komu by to stálo za to se tomu postavit. Důkazy či podněty dodám na požádání (vzhledem k tomu, že arbitráž se netýká sporů o obsah). Vojtěch Zavadil (diskuse) 5. 9. 2012, 14:40 (UTC)
Pouze si dovoluji podotknout, že ten údajný destruktivní vliv je pouze posun od "zažité" tolerance o několik řádů horších zdrojů ve článcích o alternativní medicíně. Čistě z pohledu pravidel Wikipedie je naopak destruktivní stav, kdy se neformální normou stává porušování základních pravidel týkajících se zdrojování a jejich vyžadování je považováno za destruktivní. Pokud se nemýlím, tak pravidla týkajícíce se zdrojování vznikla především jako ochrana projektu před "alternativními fyziky" a "alternativními politickými filozofy" - je tedy celkem logické, že budou při důsledné aplikaci fungovat dost podobným způsobem i na jiné "alternativní obory".--Aronnax (diskuse) 6. 9. 2012, 15:12 (UTC)
Otázka je zda je kolega objektivní či pouze prosazuje svůj úhel pohledu. V této věci obdobně jako Aronnax bych odkázal na dvě diskuse o smazání (pouze ilustrativní: Wikipedie:Diskuse o smazání/Kategorie:Nevědecké léčitelské metody a Wikipedie:Diskuse o smazání/Kategorie:Nevědecká medicína) kde je vidět kolegova zaujatost. Arbitrážní výbor by tedy měl posoudit rozsah omezení i pro vědecký POV. --Wikipedista:BobM d|p 6. 9. 2012, 17:50 (UTC)
Kde konkrétně je vidět ta zaujatost? Repsektive kde je tam vidět jakákoliv jiná zaujatost, než jakou má každý wikipedista? Ostatně stejně bych mohl argumentovat i já proti Vám, že jste zaujatý, když jste ony diskuze o smazání vyvolal Vy. Takto by se dalo totiž proti každému, kdo na Wikipedii něco dělá. („Cože?! Ty edituješ články o slonech? Tak to jsi asi pěkně zaujatý zoolog, neměl bys to dělat.“) --G3ron1mo 6. 9. 2012, 18:02 (UTC)
Myslím, že obě diskuse vaši zaujatost vědeckým POV jasně dokládají. O to ale nejde. Jde mi o Vaši objektivitu. Jste schopen nadhledu? Nebo upřednostníte svůj pohled? Nechám na ostatních k posouzení. Samozřejmě to samé lze říci v kontextu o mně nebo DeeMusilovi... --Wikipedista:BobM d|p 6. 9. 2012, 18:10 (UTC)
Hlasování - stanoviska arbitrů:
 • Proti Já bych nikomu zákaz editovat nějakou tématiku nedával. Je pouze třeba aby kdokoliv (a tedy i G3ron1mo) neprosazoval své názory "násilím", ale podle diskuze k článku s ostatními wikipedisty.--Chalupa (diskuse) 18. 9. 2012, 15:24 (UTC)
 • Zdržuji se G3ron1mův celkový přínos v těchto článcích je sporný, ale arbitráž nepřinesla dostatek nálezů, abych byl přesvědčen o potřebnosti takového opatření. Okino (diskuse) 22. 9. 2012, 12:08 (UTC)
 • Proti. Jan.Kamenicek (diskuse) 30. 9. 2012, 18:22 (UTC)
 • Proti --Bodlina (diskuse) 3. 10. 2012, 16:38 (UTC)
Zákaz editace článků o náboženství pro uživatele DeeMusil[editovat | editovat zdroj]

Zpravodaj: 33) DeeMusil má zakázáno editovat články týkající se náboženství. V případě netriviálního porušení zákazu bude na dobu delší jak 14 dní zablokován některým ze správců. Pokud DeeMusil založí nebo edituje článek zabývající se zmíněným tématem, smí změnu kterýkoliv uživatel revertovat (takový revert se nepočítá mezi 3 reverty ve smyslu Pravidla tří revertů). Tento zákaz trvá dva roky, v případě zablokování za jeho porušení začíná jeho lhůta běžet od počátku.

Komentáře arbitrů:
Komentáře stran:
 • Spor zde není o články o náboženství. Spor má navrhovatel v článcích které jsem napsal (ať už je to cokoliv a ať už tomu rozumí a má o téma zájem, či nikoliv (vizte Šmouly)). Z toho důvodu si myslím, že návrh opatření č. 35 je v tomto lépe odpovídající situaci. Ne všechny články o náboženství do kterých jsem zasáhl či je napsal evokovaly spor, tedy můj styl psaní článků a portálu o náboženství spory zdá se nevyvolává. Spíše naopak. Pokud bych psal např. o alternativní medicíně, byl by spor spíše tam, jelikož spor není o tématu ale o tom, že si tyto články navrhovatel vybral jako ty, na kterých mi záleží, pravděpodobně podle toho, že se na nich již dříve vedl nějaký spor / diskuse o obsah. Tedy tento návrh opatření nemá moc smysl.
  Trefil jste hřebíček na hlavičku, pokud Vám někdo sáhne na Vaše články, je oheň na střeše. Nebo snad chcete říct, že Destinero, Bazi, Annorax, Portorico a řada dalších prostě šla a záměrně Vás provokovala? Nebude tedy chyba spíše jinde? --G3ron1mo 4. 9. 2012, 18:26 (UTC)
Komentáře ostatních:
 • Abych nenarušoval přehlednost stránky obsáhlým textem s tabulkou, vložil jsem komentář do diskuse. --Bazi (diskuse) 4. 9. 2012, 02:37 (UTC)
  Dodatek: Jak vidno z nových skutečností ohledně copyvia vloženého kolegou DeeMusilem do článku o Církvi sjednocení (řešeno zde a zde), ani jeho působení v této oblasti není bez problémů (nejen v diskusích, ale i přímo v článcích) a povede možná k nucenému skrytí více než pěti set editací v historii článku, včetně možných důkazů k arbitráži. --Bazi (diskuse) 13. 9. 2012, 07:14 (UTC)
  Zde by ale bylo vhodné dodat, že se k tomu kolega DeeMusil postavil a příslíbil najít řešení. Tu věc jsem našla náhodně a ani jsem se nepídila po vkladateli, takže bych tu ráda řekla, že mi nešlo o to ovlivňovat tím arbitráž. Spíš bych tu podtrhla skutečnost, že tam to copyvio bylo tolik let a bylo tam po celou dobu co se vedl spor o ty dvě slova a nikdo si toho nevšiml. Především si toho nevšimla ani jedna strana sporu v rámci jejich "vylepšování článku". Tohle je přesně ukázka toho, jak by se nemělo pracovat, jak takové spory odvádějí pozornost od mnohem významnějších věcí a že takové chování je v neprospěch Wikipedie. --Verosusa (diskuse) 13. 9. 2012, 08:26 (UTC)
  Uznávám. Na osobu vkladatele jsem narazil, když jsem dohledával datum vložení copyvia, abych je porovnal s historií původního článku. Co se týká stran sporu, od samotného vkladatele těžko očekávat, že by na vlastní pochybení upozorňoval. U arbitráže zmiňuji tuto záležitost mimo jiné proto, že tím hrozí ztráta části důkazního materiálu k prozkoumání širšího kontextu aktuálního sporu (a možná pro řešení i budoucích sporů). --Bazi (diskuse) 13. 9. 2012, 09:08 (UTC)
  Jen k ujasnění: strany sporu jsem teď myslela všechny zúčastněné v dané diskuzi k článku. Takže myslím tím nás všechny co se toho sporu nějak účastnili - včetně mě - ale i obou stran této arbitráže. Prostě se tam vedly plané dohady nad, jak už jsem řekla, dost málo encyklopedicky přínosnou záležitostí a přitom nám v článku kraloval rozsáhlý plagiát. Tím chci jenom ukázat na faktické důsledky takových sporů - to důležité nám potom uniká...--Verosusa (diskuse) 13. 9. 2012, 13:12 (UTC)
Hlasování - stanoviska arbitrů:
 • Proti Já bych nikomu zákaz editovat nějakou tématiku nedával. Je pouze třeba aby kdokoliv (a tedy i DeeMusil) neprosazoval své názory "násilím", ale podle diskuze k článku s ostatními wikipedisty.--Chalupa (diskuse) 18. 9. 2012, 15:25 (UTC)
 • Zdržuji se ve prospěch jiného rozhodnutí - viz níže. Okino (diskuse) 22. 9. 2012, 12:08 (UTC)
 • Zdržuji se, ve prospěch opatření „Zákaz editace článků spjatých s kulturní válkou pro uživatele DeeMusil“, viz níže. Jan.Kamenicek (diskuse)
 • Proti --Bodlina (diskuse) 3. 10. 2012, 16:38 (UTC)
Opatření pro případ osobních útoků uživatele G3ron1mo[editovat | editovat zdroj]

Zpravodaj: 34) Uživateli G3ron1mo se výslovně a natrvalo zakazuje dopouštět se osobních útoků vůči jiným wikipedistům. Dopustí-li se G3ron1mo osobního útoku vůči jinému wikipedistovi, může být zablokován na dobu nepřesahující dvojnásobek předchozího takového bloku, poprvé nejdéle na měsíc. Opatření se uplatní bez ohledu na faktickou přesnost útočného tvrzení a bez ohledu na případnou předchozí historii sporu (tzv. vyprovokovanost).

Toto opatření je platné dva roky a restartuje se při každém bloku uděleném podle tohoto opatření.

Komentáře arbitrů:
Komentáře stran:
 • Je to natrvalo nebo na dva roky? --G3ron1mo 3. 9. 2012, 16:49 (UTC)
Komentáře ostatních:
Hlasování - stanoviska arbitrů:
 • Chci tady vysvětlit své hlasování. Opatření pro případ osobních útoků, je opatření pro případ, že toto nastane, ne že to nastalo. Proto hlasuji pro a považuji to za správný postup. --Chalupa (diskuse) 8. 10. 2012, 13:40 (UTC)
 • Proti. Dopouštět se osobních útoků má na Wikipedii zakázáno každý. Dle analýzy zpravodaje nebyly nalezeny přímé důkazy o osobních útocích proti protistraně v tomto sporu a ani já jsem takové neobjevil, takže v rámci této arbitráže nepovažuji za nutné vůči G3ron1movi přijímat nějaké zpřísněné opatření. Pokud by se nějakého osobního útoku v budoucnu dopustil, stačí aplikovat běžný postup. Jan.Kamenicek (diskuse) 18. 9. 2012, 20:40 (UTC)
 • Zdržuji se. Arbitráž řeší pouze podanou záležitost, tj. spor DeeMusil vs. G3ron1mo. G3ron1mo nicméně projevil sklon k osobním útokům vůči vbhubenému a musí si dát pozor, aby se to neopakovalo. Okino (diskuse) 22. 9. 2012, 12:08 (UTC)
 • Proti. Osobní útoky jsou no-no pro každého. A co se G3ron1ma týče, osobní útoky nejsou jeho problémem ve vztahu k jiným wikipedistům. --Bodlina (diskuse) 3. 10. 2012, 16:38 (UTC)
Opatření pro případ osobních útoků uživatele DeeMusil[editovat | editovat zdroj]

Zpravodaj: 35) Uživateli DeeMusil se výslovně a natrvalo zakazuje dopouštět se osobních útoků vůči jiným wikipedistům. Dopustí-li se DeeMusil osobního útoku vůči jinému wikipedistovi, může být zablokován na dobu nepřesahující dvojnásobek předchozího takového bloku, poprvé nejdéle na měsíc. Opatření se uplatní bez ohledu na faktickou přesnost útočného tvrzení a bez ohledu na případnou předchozí historii sporu (tzv. vyprovokovanost).

Toto opatření je platné dva roky a restartuje se při každém bloku uděleném podle tohoto opatření.

Komentáře arbitrů:
Komentáře stran:
Komentáře ostatních:
Hlasování - stanoviska arbitrů:
 • Pro --Chalupa (diskuse) 18. 9. 2012, 15:27 (UTC)
 • Pro. Dle analýzy zpravodaje se DeeMusil proti protistraně v tomto sporu osobních útoků dopustil opakovaně, takže hlasuji pro. Jan.Kamenicek (diskuse) 18. 9. 2012, 20:42 (UTC)
 • Pro Jednoznačné pro, v tomto směru byly důkazy v arbitráži nejjednoznačnější. Okino (diskuse) 22. 9. 2012, 12:08 (UTC)
 • Pro Bez výhrad. --Bodlina (diskuse) 3. 10. 2012, 16:38 (UTC)
Zákaz sledování uživatele DeeMusil G3ron1mem[editovat | editovat zdroj]

Zpravodaj: 35) G3ron1mo má zakázáno pronásledovat uživatele DeeMusil. Nesmí zejména zasahovat do práce, kterou DeeMusil vytvořil v tematických oblastech, kterým se před tím G3ron1mo nijak nevěnoval, nebo svou předchozí aktivitu nárazově zintenzivnit v reakci na zapojení DeeMusila. Nesmí též zasahovat do diskusí, které se ho netýkají, jakmile do nich vstoupil DeeMusil. To se netýká diskusí otevřených jako výzvy k vyjádření obecně všem wikipedistům, zejména žádostí o komentář apod. Za porušení tohoto opatření může být G3ron1mo zablokován maximálně na týden. Toto opatření je platné dva roky a restartuje se při každém bloku uděleném podle tohoto opatření.

Komentáře arbitrů:
 • Pokus o návrh opatření podle analýzy a určitých požadavků jedné strany. Okino (diskuse) 2. 9. 2012, 23:51 (UTC)
Komentáře stran:
 • Mohu se zeptat, proč je zde pasáž „Nesmí též zasahovat do diskusí, které se ho netýkají, jakmile do nich vstoupil DeeMusil.“? Opakovaně jsem zde vyzýval k tomu, aby byl dodán důkaz pro takové moje dřívější chování a nikdo nebyl schopný ho dodat. A proč tu chybí i opačná formulace? --G3ron1mo 3. 9. 2012, 10:27 (UTC)
 • Stále nechápu smysl tohoto bodu. Důkazy podány nebyly, příslušný nález přijat nejspíše nebude a přesto mám mít zakázáno diskutovat? Navíc recipročně zákaz platit nebude, takže jakmile DeeMusil vstoupí do diskuze, budu muset přestat? Opatření je navíc velice vágně definováno. Co znamená tematická oblast? Co znamená nárazově zintenzivnit předchozí aktivitu? Co znamená diskuze, která se mne netýká? A už vůbec nerozumím hlasu pana kolegy Chalupy a potažmo i kolegyně Bodliny, protože toto opatření může rozhodně vadit i když DeeMusila nebudu sledovat. --G3ron1mo 4. 10. 2012, 21:44 (UTC)
 • Ačkoliv textace návrhu není zcela dobrá, zejména zmínky o diskusi jsou stěží přijatelné. Že ke sledování docházelo a nadále dochází dokazuje navrhovatel i v průběhu této arbitráže, když zatepla nabonzuje editaci, která ani není vidět. Bude-li navrhovatel pokračovat ve své neutuchající péči, jistě to povede k dalším eskalacím, problémům a excesům. Bylo by vhodné tomu zabránit a to způsobem, který nebude jednostranným. Změnu Okinova hlasu vidím jako další projev jeho osobní zainteresovanosti, která zcela jistě postupně kristalizovala v průběhu případu. A ne, tomu vysvětlení opravdu nevěřím. Jeho rozhodnutí/změna hlasu by totiž mohla mít za následek, že mne navrhovatel může dál beztrestně buzerovat, což dle mého nemůže být v zájmu žádného arbitra. Svádí to k již uvedenému krajnímu řešení protiopatřeními z mé strany, což by proměnilo Wikipedii nikoliv ve válečné pole ale v krvavou řež. Okinova dezinterpretace této i té minulé poznámky, jako by se taková věc již stala považuji za nepředpokládání dobré vůle a presumpci viny. Já jsem pouze upozornil, že není moc jiných možností, jak podobné buzerace v budoucnu řešit. No asi Okino spoléhá na to že se rychle vyautuji čímž se to vyřeší. to by bylo nehezké řešení, které by zcela opomíjelo příčinu toho všeho - konstantní, četné a opakované buzerace stran navrhovatele, které v mé npřítomnosti jistě nasměruje k jiným subjektům. Kdo bude další nechám na uvážení arbitrážnímu výboru. --DeeMusil (diskuse) 8. 10. 2012, 19:03 (UTC)
 • Navrhuji hlasovat o upraveném návrhu, který by zakazoval navrhovateli pronásledovat dílo jakéhokoliv Wikipedisty. Že k tomu systematicky dochází dokazují Vbhubeny, Kirk a jistě i další. --DeeMusil (diskuse) 8. 10. 2012, 19:03 (UTC)
  Takový návrh by musel být nejdřív předložen - a upřímně, naprosto netuším, jak by mohl být textován. Pro ukázku: G3ron1mo má zakázáno pronásledovat jiné wikipedisty. Nesmí zejména zasahovat do práce, kterou vytvořili v tematických oblastech, kterým se před tím G3ron1mo nijak nevěnoval, nebo svou předchozí aktivitu nárazově zintenzivnit v reakci na jejich zapojení. Nesmí též zasahovat do diskusí, které se ho netýkají, jakmile do nich vstoupili jiní uživatelé. - takové opatření je zcela nesmyslné, ve skutečnosti se v podstatě rovná zákazu editace všude, kde už G3ron1mo needitoval - a jako takové by tedy muselo být podáno. Okino (diskuse) 9. 10. 2012, 11:57 (UTC)
Komentáře ostatních:
 • Nesmí též zasahovat do diskusí, které se ho netýkají, jakmile do nich vstoupil DeeMusil. - opatření považuji za nesmyslné a přehnané. Vedle námitky G3ron1mo bych podokl, že je v rozporu s principy Wikipedie. --Wikipedista:BobM d|p 6. 9. 2012, 17:54 (UTC)
Hlasování - stanoviska arbitrů:
 • Pro Jsem pro, protože se domnívám, že to zklidní situaci. Netvrdím, že G3ron1mo DeeMusila sleduje. Pokud ne, pak toto opatření nemůže nikterak vadit. --Chalupa (diskuse) 18. 9. 2012, 15:30 (UTC)
 • Poctivě přiznávám, že toto moje hlasování možná plyne i z mé malé nejistoty, jestli opravdu G3ron1mo DeeMusila záměrně neprovokoval. Zamýšlel jsem se nad tím již téměř před měsícem a věnoval jsem tomu dost času. Doufám, že toto odůvodnění nevyvolá nějakou salvu poznámek a diskuzí. Každé rozhodnutí je subjektivní a mně toto připadá správné.--Chalupa (diskuse) 8. 10. 2012, 13:57 (UTC)
 • Proti. Nepovažuji za vhodné, aby G3ron1mo záměrně sledoval veškerou činnost uživatele DeeMusil (byť to není proti žádnému přijatému pravidlu), ovšem nemohu hlasovat pro zákaz něčeho, co se nepodařilo jednoznačně prokázat. Zakazovat konkrétní osobě něco jen proto, že pokud to nemá v úmyslu činit, tak mu takový zákaz nemusí vadit, není dle mne správné. Jan.Kamenicek (diskuse) 19. 9. 2012, 23:29 (UTC)
 • Zdržuji se. V podstatě proto, že tento návrh jsem předložil jako zpravodaj, aniž bych s ním byl zcela ztotožněn a zejména aniž bych byl zcela spokojen s jeho textací. Na druhou stranu apeluji na G3ron1ma, aby se prostě vyhýbal kontaktům s DeeMusilem, nebude-li to z nějakého důvodu nutné. Okino (diskuse) 22. 9. 2012, 12:08 (UTC) Proti. Je vzhledem k hlasu u nálezu prakticky vyloučeno, že bych mohl podpořit jiný návrh, ale jsem znovu ochotný se zdržet, pokud se mi podaří najít jiné, lepší znění, zejména pokud jde o pasáž o diskusi (viz též mé hlasy u opatřeních, která se týkají zákazu diskutovat). Na druhou stranu nijak nezaručuji, že na lepší znění přijdu... Hlas změnil Okino (diskuse) 5. 10. 2012, 19:09 (UTC)
 • Pro Ztotožňuji se se zdůvodněním kolegy Chalupy. --Bodlina (diskuse) 3. 10. 2012, 16:38 (UTC)
Zákaz sledování uživatele DeeMusil G3ron1mem (a)[editovat | editovat zdroj]

Zpravodaj: 35a) G3ron1mo má zakázáno pronásledovat uživatele DeeMusil. Nesmí zejména zasahovat do práce, kterou DeeMusil vytvořil v tematických oblastech, kterým se před tím G3ron1mo nijak nevěnoval, nebo svou předchozí aktivitu nárazově zintenzivnit v reakci na zapojení DeeMusila. Nesmí též zasahovat do diskusí, které se ho netýkají, jakmile do nich vstoupil DeeMusil. To se netýká diskusí otevřených jako výzvy k vyjádření obecně všem wikipedistům (zejména žádostí o komentář apod.), diskusí, v nichž je některým wikipedistou osobně vyzván k reakci, a diskusí, do nichž se zapojil před DeeMusilovým vstupem. Za porušení tohoto opatření může být G3ron1mo zablokován maximálně na týden. Toto opatření je platné dva roky a restartuje se při každém bloku uděleném podle tohoto opatření.

Komentáře arbitrů:
 • Pokus o odstranění některých vad opatření. Okino (diskuse) 9. 10. 2012, 11:57 (UTC)
Komentáře stran:
 • Tento návrh bohužel trpí obdobnými nedostatky jako předchozí: Co znamená tematická oblast? Jak se zintenzivňuje předchozí aktivita (strojem času nedisponuji)? Co jsou výzvy k obecně všem wikipedistům? Když napíšu článek, DeeMusil založí diskuzi, mohu se jí účastnit? Z jakého nálezu vychází toto opatření? Proč se arbitrům příčí i symetrické opatření pro DeeMusila? --G3ron1mo 10. 10. 2012, 20:24 (UTC)
  Tématická oblast - jestliže jste v minulosti napsal článek o mandelince bramborové nebo jste o něm podrobně diskutoval, máte dál právo diskutovat i o jiných broucích; přesná definice není a nemůže být určena. Zintenzivněním předchozí aktivity znamená pokračování v té aktivitě zjevně větší intenzitou. Oba body jsou zjevně reakcí na diskusi u Seznamu Šmoulů, která by po přijetí tohoto opatření nebyla možná, pokud byste (nejlépe s dostatečným předstihem) před tím nezasahoval do jiných obdobných článků (což myslím bylo doloženo, že jste zasahoval, takže věc neplatí) - a pak je tu ta část o zintenzivněním aktivity, což myslím může být na hraně, že jste skutečně nejintenzivnější diskusi vedl právě u tohoto seznamu - tady bych Vám zkrátka doporučil, abyste v případě střetu s DeeMusilem nad nějakým tématem, kde by hrozil dojem, že jste "zintenzivnil aktivitu" v reakci na to, že se právě on zapojil do diskuse, nejprve tuto aktivitu zaměřil na jeden či několik obdobných článků, se kterými nemá DeeMusil nic společného - a v případě, že byste s tamními autory dospěl ke shodě, prezentoval ji znovu zpět i u předchozího článku. Dále: Výzva k vyjádření obecně wikipedistům je diskuse obzvlášť jednoznačně určená pro vyjádření názoru všech wikipedistů, tj. žádost o komentář - tam můžete reagovat na brouky i v případě, že jste o nich v životě nic nenapsal. Když napíšete článek, je nepochybné, že se této tematické oblasti již věnujete a samozřejmě se tedy můžete této diskuse účastnit. Toto opatření nevychází z žádného nálezu, ale z přesvědčení arbitrů, že navzdory neexistenci nálezu prospěje Wikipedii tím, aby se současné spory opakovaly co možná nejméně. (Diskuse v žádosti o komentář může vést k tomu, že tato možnost volby arbitrů přestane platit, pak by bylo možné revidovat opatření v jednoduché žádosti o opatření.) U wikipedisty DeeMusil arbitři schvalují jiná, konkrétnější a v jistém smyslu užší opatření, která by měla pomoci dostatečně. U posledních dvou bodů mluvím za ostatní a tedy se mohu mýlit, doufám, že jen do menší míry. Okino (diskuse) 11. 10. 2012, 04:38 (UTC)
  Velice děkuji za odpovědi. Ještě jedno upřesnění: Co třeba diskuze o smazání, ty jsou výzvou všem wikipedistům? A co revize smazání, diskuze u ostatních wikipedistů? Co diskuze pod lípou? Co diskuze na wikiprojektech? Co možnost reakce na nástěnce správců? Co případná jiná arbitráž DeeMusila? Vztahuje se na to diskuze jako celky, nebo na sekce, kde působí DeeMusil? Sporných míst je spousta. ALe co mne znepokojuje nejvíce je opakování odpovědi v té předposlední části. Uvědomujete si, že tím, že toto opatření nevychází z žádného nálezu, jste mi odepřeli možnost se účinně obhájit? Takovýmto postupem jsem byl vydán na milost a nemilost čistě subjektivních dojmů arbitrů (jak ukazuje třeba hlas kolegy Chalupy) a tak si arbitři mohou odhlasovat v podstatě cokoliv? --G3ron1mo 11. 10. 2012, 07:26 (UTC)
  Diskuse o smazání jsou ekvivalentem žádosti o komentář, taktéž revize smazání. Diskuse u ostatních wikipedistů takové nejsou. Diskuse pod nečekané.lípou je na hraně, ale většinou je rovněž místem určeným speciálně k přitáhnutí pozornosti celé komunity. Diskuse na wikiprojektech - no, tam bych už to viděl jinak, diskuse na wikiprojektech je určená primárně pro lidi, kteří se wikiprojektu nebo souvisejícímu tématu věnují. Netýká se to vyloženě sekcí, ale je nutné pochopit, že myšlenkou opatření je, že má omezit Vaše bezprostřední reakce na DeeMusila tam, kde by byly "náhlé" a nečekané, vzbuzovaly by dojem, že jejich účelem je právě jen reagovat na DeeMusila. To vše ale opravdu pouze v případech, kde jsou
  Nicméně Vaše otázky jsou již tak detailní, že obecné odpovědi je na ně těžké položit, takové případy by měly ještě mnoho dalších aspektů, které by mohly při konkrétním posuzování hrát roli. Že je sporných míst spousta, to je obvyklé...
  Žádnou obranu jsme Vám samozřejmě neodepřeli, měl jste k ní prostor po celou arbitráž. Fakt, že arbitři nějak hlasovali, rozhodně neznamená, že jste se nemohl bránit. V žádném případě navíc arbitři nemohou odhlasovat v podstatě cokoliv, mohou odhlasovat to, co většinově považují za přínosné Wikipedii v oblasti řešení konkrétních sporů. Proti zcela nesmyslnému hlasování existují dobré možnosti obrany. Pokud se domníváte, že toto opatření je podobně nesmyslné, můžete podat žádost o komentář, arbitrážní výbor vždy respektuje konsenzus komunity, pokud nesměřuje přímo proti nějakému pravidlu. Nejprve ale doporučuji počkat na výsledek zmíněné ŽOK a vývoj s případnou změnou pravidla, který by mohl věc změnit rovnou. Já bych si dovedl představit jiné možnosti řešení, spočívající v jiném rozložení opatření (jak ostatně dokazují mé hlasy), ale tento způsob je mi ještě pořád přijatelný (jak opět dokazuje můj hlas) jako kompromis, jak se dá riziko dalších sporů omezit. Chápu, že nutnost sledovat, zda v tematické oblasti nebo v diskusi, do které jste se ještě nezapojil, není (nedávno) zapojen DeeMusil, je pro Vás zátěží, ale doufám, že budete mít pochopení pro to, že takové opatření je ku prospěchu Wikipedie a že tuto zátěž právě proto budete respektovat. Okino (diskuse) 11. 10. 2012, 08:00 (UTC)
Komentáře ostatních:
Hlasování - stanoviska arbitrů:
 • Zdržuji se Aspoň některé vady původní textace pominuly, ale stejně se mi to příliš nezamlouvá. Okino (diskuse) 9. 10. 2012, 11:57 (UTC)
 • Pro Ze stejného důvodu jako v původním bodě 35. Ale jinak mi tento bod připadá zbytečný.--Chalupa (diskuse) 10. 10. 2012, 20:13 (UTC)
 • Proti. Jak už jsem psal ve zdůvodnění o bod výše, nic takového se uživateli G3ron1mo nepodařilo jednoznačně prokázat. Nepovažuji za šťastné v tomto sporu zakazovat zapojování se do diskusí právě té straně, která se v nich chová jednoznačně slušněji. Jan.Kamenicek (diskuse) 12. 10. 2012, 16:27 (UTC)
 • Pro Návrh považuji za rovnocenný bodu 35 a souhlasím s ním ze stejného důvodu. --Bodlina (diskuse) 12. 10. 2012, 17:38 (UTC)
Zákaz opakovaných revertů pro uživatele G3ron1mo[editovat | editovat zdroj]

Zpravodaj: 36) Wikipedistovi G3ron1mo je povolen pouze 1 revert na článek v průběhu 24 hodin. Důvod revertu musí wikipedista G3ron1mo popsat ve shrnutí editace nebo předem v diskusi. V případě porušení zákazu bude na dobu nejméně 14 dní a nejvýše měsíc zablokován některým ze správců. Revert porušující toto pravidlo může kterýkoliv wikipedista revertovat a takový revert se nepočítá ve smyslu Pravidla tří revertů. Tento zákaz trvá dva roky od okamžiku schválení lhůty, v případě zablokování za jeho porušení začíná jeho lhůta běžet od počátku.

Komentáře arbitrů:
Komentáře stran:
 • Vztahuje se i na revert zjevného vandalismu? --G3ron1mo 3. 9. 2012, 16:51 (UTC)
Komentáře ostatních:
Hlasování - stanoviska arbitrů:
 • Pro. Zjevný vandalismu lze podle mne oznámit správcům s poukazem na omezení mých revertů. Jinak opatření zcela jistě uklidní situaci. --Chalupa (diskuse) 18. 9. 2012, 15:33 (UTC)
 • Pro. Výše jsem hlasoval, že G3ron1mo dle mého názoru přímo neporušil pravidlo tří revertů, přesto se však pohyboval na jeho hraně, což je v pravidle rovněž označeno za nevhodné. Protože tak činil, přestože si musel být vědom, že spor jen vyhrocuje, místo aby hledal řešení, hlasuji pro omezení počtu jeho revertů. Jan.Kamenicek (diskuse) 18. 9. 2012, 20:52 (UTC)
 • Pro. Již zdůvodněno u nálezů a taky kolegové to řekli více či méně stejně, jak bych to napsal já. Okino (diskuse) 22. 9. 2012, 12:08 (UTC)
 • Pro. --Bodlina (diskuse) 3. 10. 2012, 16:38 (UTC)
Zákaz opakovaných revertů pro uživatele DeeMusil[editovat | editovat zdroj]

Zpravodaj: 37) Wikipedistovi DeeMusil je povolen pouze 1 revert na článek v průběhu 24 hodin. Důvod revertu musí wikipedista DeeMusil popsat ve shrnutí editace nebo předem v diskusi. V případě porušení zákazu bude na dobu nejméně 14 dní a nejvýše měsíc zablokován některým ze správců. Revert porušující toto pravidlo může kterýkoliv wikipedista revertovat a takový revert se nepočítá ve smyslu Pravidla tří revertů. Tento zákaz trvá dva roky od okamžiku schválení lhůty, v případě zablokování za jeho porušení začíná jeho lhůta běžet od počátku.

Komentáře arbitrů:
Komentáře stran:
Komentáře ostatních:
Hlasování - stanoviska arbitrů:
Zákaz zneužívání procesů Wikipedie, zejména šablon[editovat | editovat zdroj]

Zpravodaj: 38) Uživatel G3ron1mo smí aplikovat všechny formální procesy Wikipedie pouze tehdy, jsou-li řádně, nejpozději v okamžiku aplikace, zdůvodněny. Zastavení a zvrácení procesů zahájených G3ron1mem může být provedeno vždy v souladu s pravidly, anebo i ve zrychleném režimu, pokud se pro takový postup vyslovili nejména dva wikipedisté a pokud se pro to vyslovilo víc wikipedistů než proti tomu.

Komentáře arbitrů:
 • Poněkud experimentální znění opatření k jednomu z nálezů v analýze. Okino (diskuse) 2. 9. 2012, 23:51 (UTC)
 • V této věci sdílím názor kolegy Chalupy. --Bodlina (diskuse) 11. 10. 2012, 17:41 (UTC)
Komentáře stran:
Komentáře ostatních:
 • Přepracovat. A případně obdobně postihnout DeeMusila. Pokud jde o šablony, mělo být dovoleno odůvodněné a v diskusi podložené použití šablon. Naopak bych zakázal užití šablon proti konsensu v diskusi.--Wikipedista:BobM d|p 6. 9. 2012, 17:57 (UTC)
Hlasování - stanoviska arbitrů:
 • Pro. Vyplývá z mého názoru, že G3ron1mo zneužívá procesy na wikipedii, čímž může provokovat své názorové oponenty.--Chalupa (diskuse) 17. 9. 2012, 08:27 (UTC)
 • Proti, viz můj komentář u bodu 23. Jan.Kamenicek (diskuse) 19. 9. 2012, 23:33 (UTC)
 • Proti. Ale G3ron1mo by se měl skutečně naučit zacházet s procesy Wikipedie opatrněji a více využívat diskusi (a to konstruktivním způsobem), jinak by bylo takové opatření na místě. Okino (diskuse) 22. 9. 2012, 12:08 (UTC)
 • Pro. --Bodlina (diskuse) 3. 10. 2012, 16:38 (UTC)
Opatření pro případ nezdvořilosti uživatele DeeMusil[editovat | editovat zdroj]

Zpravodaj: 39) Dopustí-li se DeeMusil nezdvořilého vyjádření na adresu jiného wikipedisty, jeho editací či na adresu předmětu článku, může být zablokován, byl-li za takové jednání napomínán v průběhu předchozích 14 dní. Délka zablokování nepřesáhne jeden týden. Opatření se uplatní bez ohledu na faktickou přesnost útočného tvrzení a bez ohledu na případnou předchozí historii sporu (tzv. vyprovokovanost). Toto opatření je platné dva roky a restartuje se při každém bloku uděleném podle tohoto opatření.

Komentáře arbitrů:
 • Částečná úprava opatření o osobních útocích pro případ nezdvořilosti. Okino (diskuse) 2. 9. 2012, 23:51 (UTC)
Komentáře stran:
Komentáře ostatních:
 • Myslím, že kolegyně Verosusa celkem trefně ve svých komentářích ([46], [47]) popsala princip, jakým funguje způsob vedení diskuse kolegou DeeMusilem a v čem je problematický. K podobnému závěru spěla ostatně i moje analýza. Myslím, že pro správce je (relativně) jednoduché rozpoznat vyložený osobní útok, ale rozpoznat nezdvořilost a narušování procesu vyjednávání v té formě, kterou kolega DeeMusil často používá, může být pro ně obtížnější. Tím spíše, aby si v tom byli dostatečně jistí pro své rozhodnutí kolegu zablokovat. Jeho vesměs odbojné reakce na různá napomenutí pak dávají tušit, že si nevhodnost svého počínání odmítá připustit a že by každé takové zablokování mohlo pokaždé spustit vlnu vzdorovitého protestování a dohadování se o to, co je či není nezdvořilé (např. ironické popichování vs. neškodný humor). To by pak ve spirále mohlo ovlivnit správce, že by se třeba vyhýbali zákrokům a přehlíželi porušování tohoto rozhodnutí, jen aby se nemuseli otravovat s opakovaným vysvětlováním a dohadováním. Proto bych arbitrážímu výboru doporučil, pokud přikročí k tomuto opatření, aby poskytnul správcům podrobnější návod s vysvětlením a třeba uvedením příkladů, aby se o něj mohli ve své argumentaci pevněji opřít. Moje analýza a komentáře kolegyně Verosusy k tomu nějaké podklady poskytují. --Bazi (diskuse) 9. 9. 2012, 11:16 (UTC)
 • Domnívám se, že správci jsou dostatečně soudní, aby dokázali odlišit nezdvořilé chování od dobře míněného neškodného humoru. Jan.Kamenicek (diskuse) 9. 9. 2012, 12:35 (UTC)
Hlasování - stanoviska arbitrů:
 • Pro. Je to rozumné opatření. Předpokládám stejně jako Jan.Kamenicek soudnost správců.--Chalupa (diskuse) 17. 9. 2012, 08:30 (UTC)
 • Pro, v souladu s mým hlasem v bodu 13. Jan.Kamenicek (diskuse) 18. 9. 2012, 20:57 (UTC)
 • Pro. Okino (diskuse) 22. 9. 2012, 12:08 (UTC)
 • Pro. --Bodlina (diskuse) 3. 10. 2012, 16:38 (UTC)
Opatření pro případ nezdvořilosti uživatele G3ron1mo[editovat | editovat zdroj]

Zpravodaj: 40) Dopustí-li se G3ron1mo nezdvořilého vyjádření na adresu jiného wikipedisty, jeho editací či na adresu předmětu článku, může být zablokován, byl-li za takové jednání napomínán v průběhu předchozích 14 dní. Délka zablokování nepřesáhne jeden týden. Opatření se uplatní bez ohledu na faktickou přesnost útočného tvrzení a bez ohledu na případnou předchozí historii sporu (tzv. vyprovokovanost). Toto opatření je platné dva roky a restartuje se při každém bloku uděleném podle tohoto opatření.

Komentáře arbitrů:
 • Částečná úprava opatření o osobních útocích pro případ nezdvořilosti. Okino (diskuse) 2. 9. 2012, 23:51 (UTC)
Komentáře stran:
Komentáře ostatních:
 • K hlasování technická připomínka: Toto opatření souvisí s nálezem Zpravodaj 14. A zatím to vypadá, že nález schválen nebude, zato opatření ano. Což je problém. Nemělo by být možné mít opatření vůči nějakému wikipedistovi bez nálezu nějakého jeho negativního chování (preventivní opatření bez nálezu negativního chování jsou proti přirozeným zásadám arbitráže a za druhé je třeba uvážit, že každé opatření je komplikací pro správce, který je u daného wikipedisty musí studovat, takže není vhodné dávat více opatření než je nezbytně nutné). Tedy by bylo vhodné buďto schválit nález nebo neschválit toto opatření. Tento logický rozpor by mohl odstranit i zpravodaj, tím, že nechá o tomto hlasovat znovu, nicméně jednodušší možná bude, když některý z arbitrů zváží svůj hlas zde nebo u nálezu a nebude tak co řešit. --Beren (diskuse) 3. 10. 2012, 17:42 (UTC)
  Na základě interní diskuse upozorňuji, že k nápravě tohoto určitého paradoxu podle všeho nedojde, jelikož arbitři na svých hlasech trvají a vyhlášení nového hlasování by nemělo na věc žádný vliv. Je ale třeba dodat, že zásada, že nález by neměl odporovat opatření, není pokud vím nikde definována, takže záleží plně na vůli arbitrů. Okino (diskuse) 4. 10. 2012, 17:36 (UTC)
  Je to tak, tato zásada vskutku není nikde explicitně definována, ale je to logika věci a kdyby to nebylo přirozené, jistě bys danou okolnost neoznačil za paradox. Dříve bylo u složitějších případů běžné k návrhům opatření dát odkazy na související nálezy, jako zde, aby se arbitři mohli zorientovat a rozhodovat konzistentně. Nicméně jako zpravodaj a patrně také uzavíratel máš stále možnost nekonzistentnost zhojit například tím, že necháš o obou těchto rozhodnutích (opatření i odpovídajícím nálezu) hlasovat zároveň en bloc, nebo tím, že u nekonzistentně hlasujícího arbitra vysonduješ, jaký nález/opatření by mu vyhovovalo lépe a zkusit, jestli projde hlasováním. Jinak si výbor zbytečně vystaví špatnou vizitku své práce. --Beren (diskuse) 4. 10. 2012, 18:33 (UTC)
  Dovolím si upozornit na velmi nevhodný podtext Tvého návrhu, aby zpravodajové pomocí formálních nebo procedurálních prostředků typu nestandardního slučování hlasování ovlivňovali výsledky dosavadních hlasování, pokud se jim nelíbí, byť jsou podle pravidel. Nic takového zpravodaji v žádném případě nepřísluší, jeho úloha je formální, zpravodaj ve směru k výsledkům hlasování musí vyhodnotit pouze to, zda přijatá rozhodnutí nejsou v rozporu navzájem (jedno popírá nebo vyvrací druhé) a zda nejsou v rozporu se závaznými pravidly. Vzhledem k tomu, že zde to neplatí, k takovému kroku rozhodně nepřistoupím (a doufám, že ani žádný zpravodaj po mně). Interní diskuse jistě bude dál probíhat, ale v tuto chvíli se zdá, že názory arbitrů jsou pevné a navzájem obtížně kompatibilní a že arbitři mají zájem podle své vůle využít prostředky, které jim pravidla v tomto rozsahu nepochybně dávají, k tomu, aby dle svého ochránili Wikipedii. Nicméně nikdo nebrání iniciativě dalších wikipedistů, aby se pokusili stávající situaci vlastním návrhem nějak vyřešit. Hlasy arbitrů jsou zdůvodněny, takže jejich názory a jejich potenciální ne/kompatibilita je myslím všem čtenářům dostatečně srozumitelná. Okino (diskuse) 4. 10. 2012, 20:00 (UTC)
  Osobně si myslím, že opatření bez nálezu je v rozporu s duchem (nikoliv literou, protože to patrně nikoho ani nenapadlo, že by arbitři takto divně chtěli rozhodnout záměrně) závazného pravidla Wikipedie:Pravidla arbitráže bod 6, kde máš jasně řečeno nález a řešení (zde v této arbitráži došlo k posunutí slov a nález je skutečně nález, ale řešení je zde totéž co opatření ... nicméně to není vada, uvádím jen pro ujasnění). Pokud není nález závadného chování, tak jaké řešení? Rovněž je to proti duchu pravidel ve smyslu, že opatření/řešení pak není zdůvodněno, což vyžadujeme i u správců, když blokují. Zdůvodnění u jednotlivých hlasů přece jen není zdůvodněním výboru a v konečném verdiktu se ani neobjeví. Je to podobné, jako by soud neřekl nebo se neshodl, že se dotyčný vůbec provinil, ale rovnou mu dal podmínku, protože co kdyby se závadně choval někdy v budoucnu. To aby se pak člověk bál vůbec být stranou arbitráže, protože pak může být rovnou předmětem opatření, aniž by něco provedl, prostě proč ne, když nebude zlobit, preventivní opatření se neaplikuje. Ale doufal jsem, že právě toto ti nemusím vysvětlovat. --Beren (diskuse) 4. 10. 2012, 20:52 (UTC)
  Také bych rád upozornil, že to není jediná taková nekonzistence. Marně jsem se snažil dopátrat, proč mám mít zakázáno diskutovat, jakmile DeeMusil do diskuze vstoupí. Ačkoliv příslušný nález schválen asi nebude. Nelíbí se mi tamní ani zdejší presumpce viny. --G3ron1mo 4. 10. 2012, 21:35 (UTC)
  S dovolením - tamní opatření a toto opatření se nedají příliš srovnávat. Zatímco námitky proti právu na diskusi po vstupu druhé strany jsou skutečně nestandardní a sama o sobě diskuse na Wikipedii je žádoucí (a ano, uznávám, byl to co do textace špatný návrh, ale jelikož dle zdůvodnění je jasné, že jsou arbitři proti němu jako celku, není nutné se zabývat opravováním jeho detailu. Klidně to tam dopíšu, jestli o to stojíte...), námitky proti nezdvořilosti je mnohem méně nestandardní a sama o sobě je nezdvořilost jistě nežádoucí. A tak zatímco to první může vytvářet dojem presumpce viny (už tím, že byste se i neutrálně zapojil do diskuse, byl byste vinen zhoršením jejího průběhu), tady o ničem podobném nelze hovořit. Okino (diskuse) 4. 10. 2012, 21:52 (UTC)
  Tamní návrh ale bude asi přijat (2 pro, 1 proti, 1 zdržuji se), takže arbitři proti němu jako celku nejsou. Další diskuzi prosím raději veďme tam. --G3ron1mo 5. 10. 2012, 05:46 (UTC)
 • Prosím, abys rozlišoval mezi arbitrážním výborem, jednotlivými konkrétními arbitry a zpravodajem. Pokud se mně pokoušíš vysvětlovat, jaká je nevhodnost toho přijímat opatření bez nálezu, tak se bohužel obracíš na zcela špatnou osobu (a doufal jsem, že právě toto Ti nemusím vysvětlovat ;-). Oslov tedy prosím další arbitry, které jsem poučil o tom, jaká je stávající praxe, o tom, jaká je funkce nálezů a opatření, i o tom, aby nadále sledovali Tvé argumenty, jelikož mohou být podnětné právě pro ně. Jinak se domnívám, že Tvůj výklad "duchu pravidla" je již zastaralý, pokud vůbec někdy byl platný, protože se zjevně přijímají opatření bez vysloveného nálezu (zejména pokud jde o návrhy stran, které obvykle tuto formální zákonitost nedodržují). Pravidlo pak tedy říká, že se schvalují nálezy faktů a (nezávisle na nich, ale závisle na důkazech o jednání a jeho vlivu na Wikipedii a jejich hodnocení) řešení. Řešení/opatření se tedy hledá pro celý případ, nikoli pro jednotlivé nálezy. Tuto praxi, kterou duch pravidla při jiném a srozumitelném výkladu umožňuje, nyní podle svého "preventivního" pojetí aplikují noví arbitři. Je to nestandardní, z mého pohledu je to sporné, ale je mi líto, v pravidlech nevidím, co by to výslovně zakazovalo, abych mohl jako zpravodaj takové hlasování označit za nepřípustné a zmatečné, byť se s jeho výsledkem neztotožňuji (podobně jako u některých jiných rozhodnutí). Tento problém je možné překonat jedině jiným, lepším řešením. Znovu opakuji, že iniciativu k navržení tohoto řešení můžeš vyvinout stejně jako já, dokonce nezatížen obsahem interní diskuse možná i lépe. Okino (diskuse) 4. 10. 2012, 21:29 (UTC)
 • Ach jo, musím zde znovu protestovat, v kontextu s nálezem Zpravodaj 14 někteří hlasující stále nedokáží dodržovat takové základní principy přirozeného práva, jako je "v pochybnostech rozhodni ve prospěch obviněného". Nejde o zákon, co by se týkal jen soudů, jak si někteří mylně vykládají. Kdyby princip šmahem nezamítali a zamysleli se, zjistili by, že tento princip je jen aplikací AGF pro osoby, kteří mají za úkol hledat spravedlnost. Jeho důležitost je možné vidět i v tom, že v reálné společnosti není AGF závazné pro všechny. Jen pro soudce a další osoby v podobné roli. Je tedy absurdní, když arbitři AGF ve směru k sobě vyžadují, ale odmítají jej respektovat ve směru k obyčejným wikipedistům. --Beren (diskuse) 11. 10. 2012, 10:57 (UTC)
Hlasování - stanoviska arbitrů:
 • Pro. Stejný důvod jako v předcházejícím bodu. --Chalupa (diskuse) 17. 9. 2012, 08:32 (UTC)
 • Proti. Nezdvořile chovat se nesmí žádný wikipedista. V souladu s mým hlasem v bodu 14 však nepovažuji za nutné, aby v tomto ohledu bylo vůči G3ron1movi přijímáno nějaké opatření. Jan.Kamenicek (diskuse) 18. 9. 2012, 21:03 (UTC)
 • Pro. Osobně se domnívám, že k nezdvořilostem docházelo. Pokud si bude G3ron1mo dávat následkem tohoto opatření ještě větší pozor, bude to dobře. Okino (diskuse) 22. 9. 2012, 12:08 (UTC)
 • Pro. I když se nedomnívám, že k nezdvořilostem došlo, nechci je vidět ani v budoucnu. --Bodlina (diskuse) 3. 10. 2012, 16:38 (UTC)
Zrušení opatření[editovat | editovat zdroj]

Zpravodaj: 100) Opatření schválené jako Wikipedie:Žádost o opatření/DeeMusil#Návrh 4 se ruší.

Komentáře arbitrů:
 • Případný úklid po předchozím řízení. Okino (diskuse) 2. 9. 2012, 23:51 (UTC)
Komentáře stran:
Komentáře ostatních:
Hlasování - stanoviska arbitrů:
Změna opatření[editovat | editovat zdroj]

Zpravodaj: 101) Opatření schválené jako Wikipedie:Žádost o opatření/DeeMusil#Návrh 4 se po slovech " editoval druhý z nich." doplňuje o větu: "Pokud jeden z nich edituje článek, který již editoval druhý z nich, musí po 24 hodinách editování přerušit na 60 hodin."

Komentáře arbitrů:
 • Anebo pokud se uklízet nebude, pak možné vylepšení, aby se prakticky znemožnilo zneužívání opatření. Vysvětlení: Máme ve sporu wikipedisty A a B. A už článek editoval. B do něho sáhne a může ho editovat ještě po dobu 24 hodin. Pak ale musí přestat na 60 hodin. Po dobu 48 hodin musí být v článku od A klid, v následujících 12 hodinách může zasáhnout (a tím spustit proces znovu). Pokud tak neučiní, může začít znovu i B. Chápu, že je to celkem složité, jednoduché by to ale bylo, kdyby se pánové byli schopni dohodnout nebo spolupracovat... Okino (diskuse) 2. 9. 2012, 23:51 (UTC)
Komentáře stran:
 • Tím se nic nevyřeší, pokud bude wikipedista A editovat článek co dva dny, bude onen článek zablokovaný napořád. --G3ron1mo 3. 9. 2012, 16:58 (UTC)
 • upozorňuji na to, že podobné jednání při platnosti opatření zatím předvedl pouze navrhovatel sám (viz důkazy, část o zneužívání opatření). Kdyby nechtěl pokračovat ve sporu, prostě by stačilo, aby se dál věnoval svému tématu.. takto mám pocit, že bude chtít extenzivně editovat mnou tvořené články i nadále. Myslím, že by se navrhovatel měl nadále věnovat spíše pseudovědě... a neplést se k tématům, o kterých ví jen z toho, co špatného k tématu našel google, se zjevným úmyslem naštvat DeeMusila. V tomto smyslu, být arbitr, bych upravil i opatření.--DeeMusil (diskuse) 3. 9. 2012, 17:12 (UTC)
  Tím zneužíváním opatření máte na mysli, když já jsem se snažil článek vylepšit, zatímco vy jste do něj dával jen šablony a vedl v nich revertační války (vizte mou reakci „Ad zneužívání opatření AV“ v důkazech)? --G3ron1mo 3. 9. 2012, 17:36 (UTC)
Komentáře ostatních:
 • Chápu správně, že to opatření "needitovat 48 hodin po opatření druhým" slouží k zabráněním revertačním válkám, zatímco jeho vylepšení "pravidlo 24+48+12 hodin" slouží k tomu, aby to opatření o 48 hodinách nemohl nikdo zneužít k tomu, aby druhému zcela zabránil editovat článek? Přemýšlím, zda by se téhož účelu nedalo dosáhnou i následujícím opatřením: Články wikipedie se rozdělí dvě stejně velké skupiny dle počátečního písmene: třeba "A až L" a "M až Z" (cokoli jiného, než písmeno, se počítá jako "A") a pravidlo zní: V lichých kalendářních měsících (leden, březen...) má abecedně první z wikipedistů (tedy DeeMusil) přednost v článcích první skupiny a druhý ve druhé skupině; v sudých je to obráceně. Předností se rozumí, že ten, kdo přednost nemá, nesmí editovat 48 hodin po editaci toho, kdo přednost má; naopak tomu, kdo má přednost, opatření nebude nic zakazovat (ani to, aby schválně prováděl malé editace po 47 hodinách). (Váhám, zda je to mé opatření jednodušší z hlediska znění, ale alespoň by odpadla nutnost v historii přesně odpočítávat, zda už uběhlo 48 resp. 60 hodin.) --Pavel Jelínek (diskuse) 16. 9. 2012, 05:15 (UTC)
Hlasování - stanoviska arbitrů:
 • Pro (pokud se uklízet nebude, je to rozumná změna) --Chalupa (diskuse) 18. 9. 2012, 15:36 (UTC)
 • Zdržuji se ve prospěch výše uvedeného opatření. Jan.Kamenicek (diskuse) 30. 9. 2012, 18:26 (UTC)
 • Zdržuji se ve prospěch opatření č.100 --Bodlina (diskuse) 3. 10. 2012, 16:38 (UTC)

Analýza wikipedisty Vbhubeny[editovat | editovat zdroj]

Vbhubený 1): Motivace G3ron1ma vzhledem ke tvorbě encyklopedie: Vzhledem k faktu, že G3ron1mo užívá úhybný, tedy neplatný argument na můj požadavek, aby prokázal, že jeho motivace vzhledem ke tvorbě encyklopedie je tvorba článků, musím konstatovat na základě faktických důkazů a jeho editací v hlavním jmenném prostoru české Wikipedie, že jeho jedinou činností jsou neúměrné zásahy do náboženských a duchovních článků vkládáním časově omezených požadavků o zdroje a často dětinských požadavků na uživatele, kteří tyto články založili nebo se ho pokouší vylepšit. Místo přímé úpravy těchto článků ve smyslu ducha Wikipedie,tedy NPOV jenom požaduje zdroje nebo vkládá POV názory antikultovního hnutí nebo klubu skeptiků. Je tedy evidentní, že tím vyhledává spory s těmito editory, čož dokazuje například jeho prosazování kategorie nevědecká medicína v diskusi o smazání této kategorie nebo prosazování pejorativního výrazu sekta v diskusi Církev sjednocení. Uvedená činnost je prokázaná a žádná jiná činnost neexistuje. Je tedy pochopitelné, že DeeMusil, který se seriózně věnuje tvorbě encyklopedických článků považuje tuto G3ron1movu jednostrannou činnost za buzeraci.--Vbhubeny (diskuse) 16. 8. 2012, 05:52 (UTC)

Komentáře arbitrů:
 • Domnívám se, že uvedená analýza není založena na žádných důkazech předložených v této arbitráži. Nejde tedy o analýzu důkazů, ale o irelevantní názor. V případě, že se mýlím, žádám Vbhubeného, aby ze stránky Wikipedie:Žádost o arbitráž/G3ron1mo versus DeeMusil/Důkazy příslušné důkazy přinesl. Děkuji. Okino (diskuse) 16. 8. 2012, 06:18 (UTC)
 • V první řadě upozorňuji, že některé zde uvedené odkazy nebyly a nejsou uvedeny v seznamu důkazů a že tedy celá tato analýza do značné míry nesplňuje formální požadavky. Tak jako tak - potřebuji ujasnit jednu věc: Ve svém materiálu píšete, že "jedinou činností G3ron1ma" jsou zásahy do náboženských a duchovních článků. Jak se s tím ale shoduje, že z Vámi nyní doplněného odkazu vyplývá, že mezi třemi články, do kterých uložil G3ron1mo nejvíce editací, jsou i Seznam vědních disciplín a Drum and Bass, které vůbec Vašemu popisu jako "náboženské a duchovní články" neodpovídají? A to je jen nejkřiklavější případ, stejně tak se mi v editacích článku Seznam vědních disciplín, který je uveden v seznamu na prvním místě, nenacházím v masové míře, pokud tam vůbec existuje, "požadování zdrojů nebo vkládání POV názorů". Stejně tak tento Váš odkaz sám popírá Vaši vlastní formulaci "žádná jiná činnost neexistuje". Ptám se tedy - hodláte uvést tuto analýzu do shody s důkazy, které sám přinášíte, nebo zůstane v tomto ostrém rozporu se skutečností - a v takovém případě jasně konstatuji, že na ni jako arbitr opravdu nemohu brát žádný ohled? Děkuji. Okino (diskuse) 17. 8. 2012, 11:04 (UTC)
Komentáře stran:
 • Okino to pěkně shrnul, celá tato analýza je nepodložená. Editoval jsem přes 2244 článků v hlavním jmenném prostoru. --G3ron1mo 17. 8. 2012, 11:24 (UTC)
 • tato analýza je poměrně trefná, především svým závěrem. Jinak souhlasím částečně s Okinem, že není zcela přesná a formálně nesprávná a dle mého bohužel nekonzistentní co do konečných návrhů, avšak postihuje pouze tu část editací navrhovatele, kterou Vbhubený vnímá jako problematickou. Navrhovatel samozřejmě operuje nad mnoha články, většinou však funguje jako mazací skript WPCleaner, tedy funguje jako bot a nic moc tvořivého v článcích nedělá. Takové editace by měly být prováděny bot uživatelem a být označeny jako bot editace. Marně si navrhovatel bude honit triko s počtem článků, které takto promazal. Vítám např. že Okino zmínil nejdůležitější tvorbu navrhovatele (co do počtu editací ) v článku Drum and Bass, jelikož po bližším prozkoumání je zřejmé, že drtivá většina editací z poslední doby jsou cyklické reverty obsahu (nehodnotím, zda oprávněné). Asi jeden z mála článků (ne-li jediný), který prožívá systematické rozšiřování od navrhovatele je Seznam vědních disciplín, kde se zdá dohledává zdroje k jednotlivým položkám seznamu. Tvorba v jiných článcích? Pomálu a kde nic tu nic.
  • co se týče vyhledávání sporu, má Vbhubený pravdu, toho si všimli i jiní (např. 2. důkaz od Jowe, důkaz Navrhovatel prováděl stalking od DeeMusila).
  • Historie WP:NPOV a WP:NEKIT vkládání pejorativního slova do článku Církve sjednocení a mazání slova pejorativní z definice tohoto slova je zahrnuto v mých důkazech. Na požádání upřesním, doufám netřeba, je to poměrně transparentní. v tomto ohledu rozšiřuji seznam návrhů.
  • vkládání antikultovního POV (všechny spory o šablonu NPOV) je zahrnuto v mých důkazech (např. hned první a i další) a paradoxně i v důkazech navrhovatele. Na požádání upřesním, doufám netřeba, je to zřejmé.
Tedy není možné považovat hodnocení vbhubeného v plné míře za irelevantní jen z důvodů formálních nedostatků. Také není možné tvrdit, že analýza vůbec není založena na důkazech, pokud má být toto řízení považováno za objektivní a nemanipulované. Prosím tímto členy arbitrážního výboru a zejména Okina, aby se důkladněji seznámili s důkazy a nečinili závěry bez prostudování důkazů jen proto, že Vbhubený se neorientuje ve formálním procesu arbitráže. Vbhubenému doporučuji přečtení např. arbitráže s Cinikem nebo dalších, aby se poučil o správném procesu. Děkuji. --DeeMusil (diskuse) 22. 8. 2012, 19:49 (UTC)
Hodnocení DeeMusila ohledně mé tvorby není pravdivé. Zaprvé většina mých editací není pomocí WPCleaneru (tj. manipuluje s fakty). Za druhé editace pomocí WPClenaeru nejsou robotické, je k nim potřeba uživatelský úsudek a nejdou automatizovat (čili další manipulace s fakty). A za třetí se snaží navodit atmosféru, že nic nedělám pomocí mne urážejícího „Pomálu a kde nic tu nic.“ Přitom si každý může mou tvorbu ověřit a shledat, že DeeMusil opět manipuluje s fakty. No a je krásně vidět, jaký je rozdíl mezi prací mou a DeeMsilovou: Zatímco já jsem v článku po vložení šablony neověřeno začal hledat a vkládat zdroje, DeeMusil v naprosto totožném případě sáhnul k revertování a vyvolávání sporů. --G3ron1mo 23. 8. 2012, 19:18 (UTC)

Předchozí komentář navrhovatele byl umenšen, neboť není reakcí na Vbhubeneho, ale na mne... mnohačetné nařčení z manipulace, které by bylo lehce vyvratitelné seznamem článků, které sám vytvořil či významně přispěl k jejich uinformační hodnotě (což je podstata analýzy vbhubeného, že takové neexistují, já tvrdím, že je jich pomálu a kdenic tunic, což je prostě fakt), ilustruje jeho negativistický a raktivní postoj, naopak vysoký počet editovaných článků, plynoucí z uvedeného přístupu zní spíše jako chvástání. Sám jsem ovšem avizoval, že z editcountu se dá vyčíst leda kulový. To zda je robotické či polorobotické čištění článků přínosem, či nikoliv, naprosto nehodnotím, i když pravděpodobně přináší více sporů o obsah, než je pro navrhovatele zdrávo, jelikož na svém mazání vždy a za každou cenu trvá, což je i důvod této arbitráže. Mazání ale rozhodně nepovažuji za tvorbu, jak navrhovatel uvádí, spíše než o synonima jde o antonima. Navrhovatel by se měl ohledně předsudků a odsudků uklidnit a nejitřit spor ještě více než je třeba. Arbitrážní výbor jistě posoudí nejlépe sám, jaký typ činnosti navrhovatel na Wikipedii provádí a dle mého je to zřejmé. Prosím arbitry též o vyjádření o vhodnosti či nevhodnosti takovýchto diskusí k vyjádřením, což by se mohlo velmi lehce a velmi zbytečně protáhnout...--DeeMusil (diskuse) 24. 8. 2012, 11:35 (UTC)
Komentáře ostatních:
 • Tedy pěkně po pořádku.
 1. Důkaz je důkaz, jakmile je možné na něj odkázat kdekoliv na stránkách české Wikipedie a jistě pochopíte, že přemisťování celých diskusí na jiné stránky opravdu nutné není.
 2. Důkazy které není možné posuzovat v jejich kontextu nic neprokazují. Aby se mohl udělat určitý závěr, je nutné vědět, kde, kdy, proč, co předcházelo, kdo se zúčastnil, co následovalo apod. Proto je mnohem objektivnější posoudit chování wikipedisty v rámci určité události, kde došlo ke sporům nebo spornému chování. V mé analýze je to především diskuse Církev sjednocení a diskuse o smazání kategorie nevědecká medicína.
 3. Když uvádím "jedinou činností", tak se to samozřejmně vztahuje k této arbitráži, tedy sporného chování mezi G3ron1mem a DeeMusilem, o kterém vím, tedy diskuse Církev sjednocení a také diskuse kategorie nevědecká medicína, které jsem se zůčastnil. Ostatní věci mně nezajímají. Ať je doplní jiní.
 4. Pro mně existuje jenon činnost, kterou je možné dohledat a samozřejmně zase jenom sporná činnost, kterou se zabývá tato arbitráž. Osobně vycházím s předpokladu, že 90 % činnosti sporná není, ale právě těch 10 % možná způsobilo, že došlo k této arbitráži.
 5. Jenom G3ron1mo sám může, dodat informaci o jeho další činnosti, zejména informaci o jeho motivaci. Pro Wikipedii je nejdůležitější tvorba článků a každý uživatel se věnuje tvorbě článků v oborech, kterým rozumí a které ho baví. Proto je možné na základě tohoto předpokladu udělat si představu o člověku za určitým článkem. Pro mně je důvod G3ron1mova zamítnutí zcela nepochopitelný, a proto jenom suše konstatuji,"žádná jiná činnost neexistuje". Články, které se možná objeví nesplňují moje kritéria "baví a rozumí" zároveň, a proto pro mně prostě neexistují.

--Vbhubeny (diskuse) 17. 8. 2012, 13:19 (UTC)

Návrhy rozhodnutí wikipedisty Vbhubeny[editovat | editovat zdroj]

Zákaz editace náboženských a duchovních článků[editovat | editovat zdroj]

Vbhubeny: 1) Uživateli G3ron1mo se zakazuje editace náboženských a duchovních článků.

Komentáře arbitrů:
Komentáře stran:
Komentáře ostatních:
Hlasování - stanoviska arbitrů:
 • Proti Již jsem se výše vyjádři, že bych nikomu zákaz editovat nějakou tématiku nedával. Je pouze třeba aby kdokoliv neprosazoval své názory "násilím", ale podle diskuze k článku s ostatními wikipedisty. --Chalupa (diskuse) 18. 9. 2012, 15:39 (UTC)
 • Proti Nedomnívám se, že pokud G3ron1mo má nějaké problémy s pravidly, že by se projevovaly právě u této jedné oblasti. Okino (diskuse) 22. 9. 2012, 12:23 (UTC)
 • Proti. Nenašel jsem žádný důvod. Jan.Kamenicek (diskuse) 30. 9. 2012, 18:28 (UTC)
 • Proti. --Bodlina (diskuse) 3. 10. 2012, 16:38 (UTC)

Návrhy rozhodnutí od DeeMusila[editovat | editovat zdroj]

tyto návrhy přímo souvisí s tím co napsal Vbhubney, avšak najdou oporu i v další analýze ode mne.

Zákaz hromadného vkládání žádostí o zdroje[editovat | editovat zdroj]

DeeMusil 1) Navrhovateli se natrvalo zakazuje cíleně a dlouhodobě zásobit článek hromadným, cyklickým, neobvykle častým, nebo neobvykle hustým vkládáním žádostí o zdroje (např. za každým druhým slovem) pro nepodstatné, obecně známé či banální informace, či informace dostupné ve zdrojích již v článku dodaných a tímto způsobem pod pohrůžkou smazání dané části nutit autora k vylepšování článku až do stavu "nejlepší článek" a to i přesto, že je na nevhodnost takového jednání upozorněn.

Komentáře arbitrů:
Komentáře stran:
Komentáře ostatních:
Hlasování - stanoviska arbitrů:
 • Pro. Pokud to navrhovatel nedělá, nemusí mu to vadit. Jinak mi to trochu připomíná vandalismus, jak jsem již výše napsal.--Chalupa (diskuse) 18. 9. 2012, 15:41 (UTC)
 • Pro. Domnívám se, že se tohoto G3ron1mo skutečně dopustil, byť - jak jsem řekl - k tomu byl de facto naveden. Znění rozhodnutí považuji za přiměřeně formulované. Okino (diskuse) 18. 9. 2012, 21:13 (UTC)
 • Pro, i když jsem přesvědčen, že tento zákaz v zásadě nic neřeší, neboť většina věcí uvedených v návrhu je již dávno považována za nežádoucí obecně. Co se týká v návrhu uvedených nepodstatných či banálních informací, tak takové se nezdrojují, takové se mažou. Jan.Kamenicek (diskuse) 26. 9. 2012, 20:08 (UTC)
 • Pro. --Bodlina (diskuse) 3. 10. 2012, 16:38 (UTC)
Zákaz stalkingu[editovat | editovat zdroj]

DeeMusil 2) Navrhovateli se natrvalo zakazuje provádět stalking - tj. konkrétně pronásledovat dílo jakéhokoliv Wikipedisty / Wikipedistů následujícími způsoby: činností dle WP:NEKIT, revertováním, odstraňováním šablon NPOV v rozporu s pravidly, zkreslování informací o pravidlech Wikipedie, zkreslováním informací o zdrojích, odstraňováním zdrojů, a zneužíváním triviálních zmínek ve zdrojích (i v mnoha zdrojích) k prokázání závažných faktů či obvinění v rozporu WP:NPOV, neobvykle četným vkládáním požadavků na zdroje nebo jiným, zde neuvedeným inovativním způsobem - a to za účelem pokračování, vyvolávání či hrocení již dříve probíhajícího sporu.

Komentáře arbitrů:
Komentáře stran:
Komentáře ostatních:
Hlasování - stanoviska arbitrů:
 • Pro Pokud to navrhovatel nedělá, nemusí mu to vadit. Jinak by to byla velmi odsouzeníhodná činnost. --Chalupa (diskuse) 18. 9. 2012, 15:42 (UTC)
 • Proti Domnívám se, že opatření v tomto znění by vytvořilo dojem, že se tohoto všeho G3ron1mo již dopustil nebo dopouštěl, a proto mu to musí být zakázáno. Nedomnívám se ale, že se G3ron1mo vůbec některých z uvedených jednání dopouštěl (a to buď proto, že to neprokázaly důkazy, nebo proto, že to nemohl AV rozhodnout vzhledem k nemožnostem posuzovat obsah článků, kde je o něm věcný spor). Rovněž nepovažuji za prokázané, že se G3ron1mo všemi těmito aktivitami (zda vůbec některými) dopouštěl stalkingu. Navíc se domnívám, že některých z uvedených jednání se dopouštěl DeeMusil víc než G3ron1mo, a to v některých případech jistě nikoli při sledování G3ron1movy činnosti (při "stalkingu"), ale jistě při reakci na G3ron1movu činnost, což považuji za obdobné. Okino (diskuse) 18. 9. 2012, 21:13 (UTC)
 • Proti, v souladu s mým hlasem u návrhu zpravodaje č. 35. Souhlasím i se zdůvodněním kolegy Okina výše. Jan.Kamenicek (diskuse) 26. 9. 2012, 20:13 (UTC)
 • Proti Paranoidní návrh, který nepředpokládá dobrou vůli. --Bodlina (diskuse) 3. 10. 2012, 16:38 (UTC)

Analýza wikipedisty G3ron1ma[editovat | editovat zdroj]

G3ron1mo: 1) Osobní útoky DeeMusila: DeeMusil se dlouhodobě dopouští osobních útoků. Proti tomuto jednání nepomáhají ani domluvy, ani dočasné blokování.

Komentáře arbitrů:
Komentáře stran:
 • Tato analýza se opírá o historii blokování DeeMusila, jeho vyjadřování uvedené v důkazech a o to, kolikrát mu bylo na jeho diskuzní stránce domlouváno. --G3ron1mo 30. 8. 2012, 10:49 (UTC)
 • Osobní útok musí být osobní (vyjádření k osobě) a musí jít o útok. Věci nevztahující se k této arbitráži, ke sporu s navrhovatelem a nezaložené na důkazech v sekci důkazy by se zde probírat neměly. Bod analýzy je tak bez zřejmých důkazů. Můj styl diskuse a komentování editací doznal údajně mnoha změn a i já se snažím, aby tomu tak bylo. Je třeba odlišovat osobní útoky od identifikace a pojmenování škodlivých editačních vzorů a vzorů chování (šíření pomluv, revertování, porušování závazných pravidel, lhaní při zkreslování pravidel, lhaní při zkreslování obsahu zdrojů, templatebombing, WP:NEKIT, atd...).--DeeMusil (diskuse) 24. 8. 2012, 15:43 (UTC)
Tato tvrzení se nestanou pravdou, ani když tato tvrzení budete dokola omílat. Ostatně pokud byste chtěl něco pojmenovávat, měl jste použít nástroje pro řešení sporů a ne chodit po Wikipedii a ohánět se mými šmejditacemi, demagogickým hyenismem a vyhrožovat mi obskurními násilnostmi. --G3ron1mo 30. 8. 2012, 10:49 (UTC)
Komentáře ostatních:

G3ron1mo: 2) Výklad osobních útoků: Komentáře týkající se pouze editací samy o sobě mohou být osobním útokem (kupříkladu označení editace za šmejditaci).

Komentáře arbitrů:
Komentáře stran:
 • Tato analýza se snaží dosáhnout precedensu, aby nebylo možné vyvolávat konfliktní atmosféru na Wikipedii tím, že se kdokoliv bude schovávat za tvrzení, že on jen komentoval editace a to je v pořádku. Ovšem i komentování editací je subjektivní a může vzbuzovat o autorovi editací negativní dojem. Ostatně právě šmejditace jsem si vybral jakojednoznačný příklad. A takových útoků DeeMusil provádí opravdu mnoho. --G3ron1mo 30. 8. 2012, 10:49 (UTC)
 • Nikoliv. Wikipedie:Osobní útok: „Komentujte obsah, nikoli přispěvatele“. Navrhovateli se to tak může jevit a i zde u komentáře analýzy Vbhubeného ukázal, jak osobně bere komentáře svých editací a nutká ho to reagovat osočováním z manipulací. Předpokládám, že takto osobně reagoval a bude reagovat na jakoukoliv kritiku své činnosti na Wikipedii, zvlášť pokud označuje zdroje jím dodané jako „své zdroje“ (v důkazech žádosti o Opatření) a trvá na jejich přítomnosti v článku za každou cenu (včetně vedení arbitráže) i přes věcnou argumentaci o okrajových zmínkách ve zdroji o subjektu článku (např. zdroj Budil). --DeeMusil (diskuse) 24. 8. 2012, 15:43 (UTC)
Toto chování je právě nejvíce poškozující. Nařknete a pak se snažíte maskovat za to, že to vlastně nebylo myšleno na mně. A držte se prosím tématu a nepleťte do této sekce jakési zdroje. --G3ron1mo 30. 8. 2012, 10:49 (UTC)
Pokud by toto mohl být osobní útok, pak výhradně nábožensky nesnášenlivě a pejorativně orientované POV editace navrhovatele založené na neodborých a závislých zdrojích v článku Církev sjednocení by se daly taktéž považovat za osobní útok dle WP::OÚ / „Rasové, sexuální, náboženské nebo etnické přívlastky namířené proti jinému přispěvateli.“, jelikož se dá snadno předpokládat, že bych si to mohl vyložit osobně, což je dle mého mimo pravidla o osobních útocích - potažmo nesmysl, i když podobnou snahu asi nelze vyloučit. Stačí už jen posoudit, zda byla dříve slepice (mé odsudky takových ohavností), nebo vejce (navrhovatelův přístup k editacím tohoto článku). Byl by to asi stejný kalibr, (a doufám, že nenavedu někoho k olizování zábradlí) jako vkládat do článku Klub skeptiků Sysifos sice bohatě zdrojované, avšak nevědecké, POV, závislé, pomlouvačné a pejorativní informace, trvat na nich, vytrvale revertovat a ignorovat všechny pokusy o diskusi. Nechci ani domýšlet, jaká by byla životnost takové (nepřátelské :c)) Wikijednotky v boji. Její odstranění by však proběhlo na jiném principu, než na pravidle o osobních útocích. Proč by to např. v článku o Církvi sjednocení mělo být jinak? Doporučuji tedy podobné řešení i v tomto případě.--DeeMusil (diskuse) 29. 8. 2012, 09:45 (UTC)
Nesnažte se odvádět pozornost jinam, zde řešíme to, jestli jsou pejorativní hodnocení editací osobními útoky a ne to, co by mohlo být v článku o skepticích. --G3ron1mo 30. 8. 2012, 10:49 (UTC)
Komentáře ostatních:

G3ron1mo: 3) Záměrné provokace DeeMusila: DeeMusil záměrně provokuje. Např. okřikuje tykáním v debatě o vykání, ukládá si ostatní wikipedisty k sobě na index sledovaných, či místo oslovování pseudonymem volí raději posměšky.

Komentáře arbitrů:
Komentáře stran:
 • Analýza vychází z toho, že se DeeMusil snaží dlouhodobě provokovat. Uvedl jsem tři náhodné ukázky, ale je toho mnohem více: něco je v důkazech, něco jsem v rámci toho, abych nepřekročil důkazový limit (narozdíl od DeeMusila) vynechal. Na vyžádání mohu arbitrům poskytnout další příklady. --G3ron1mo 30. 8. 2012, 10:49 (UTC)
 • Nepředpokládání dobré vůle (resp. předpokládání jakéhosi zlovolného záměru) ze strany navrhovatele (viz vyjádření k témuž v důkazech část „Údajné vyvolávání konfliktů slovy: Uklidni se“). Případ ohledně užití jména navrhovatele byl dostatečně ozřejmen v reakci na důkazy (důkazy sekce Navrhovatelovo jméno). Že pojmenování navrhovatele není považováno zcela normální dokazuje editace správce Tchoře (viz důkaz tamtéž).--DeeMusil (diskuse) 24. 8. 2012, 15:43 (UTC)
A v čem mám předpokládat dobrou vůli, když o mne mluvíte stylem „vy víte kdo“ v jasné narážce na Voldemorta? Ostatně ačkoliv moje uživatelské jméno je v naprostém souladu s příslušným pravidlem, zjišťoval jsem jako vstřícný krok, zda by nebyla možná uzurpace Geronima (konkrétně právě u Tchoře). --G3ron1mo 28. 8. 2012, 11:41 (UTC)
Ostatně oslovovat mne normálně není schopen DeeMusil ani v rámci arbitráže, což beru jako další drobnou provbokaci a projev neslušnosti, ačkoliv já jeho jméno píšu správně a vykám mu. --G3ron1mo 30. 8. 2012, 10:49 (UTC)
Komentáře ostatních:

G3ron1mo: 4) Přínosnost DeeMusila: DeeMusil již není pro Wikipedii přínosem. Negativa jeho činnosti převýšila jeho pozitivní aktivitu.

Komentáře arbitrů:
Komentáře stran:
 • DeeMusil mohl být v minulosti přínosem, ale vzhledem k tomu, že znechutil práci některým Wikipedistům, málo tvoří v kontextu své ostatní činnosti (letos má jen 302 editací v hlavním jmenném prostoru, což jiní včetně mne mají za měsíc), případně je zablokovaný, je nutné s ním řešit případy jako jeho jedová chýše apod. Pokud už edituje, tak především kontroverzní témata u kterých vyvolává konfilkty svým nepřátelským přístupem. --G3ron1mo 30. 8. 2012, 10:49 (UTC)
 • Své přínosy zde nemíním subjektivně vypočítávat. Teď rozhodně nejsem přínosem, když musím řešit tuhle arbitráž. A to píše Wikipedista, který to všechno vyprovokoval, přitom z velké části jen maže, revertuje a prvokuje konflikty, přitom nikdy sám nic pořádného nenapsal nenakreslil ani nevyfotil. To snad ani no comment... --DeeMusil (diskuse) 24. 8. 2012, 15:43 (UTC)
Kdo co vyprovokoval rozhodne až arbitráž, ale vzhledem k tomu, že jste provokoval ostatní ještě než jsme spolu přišli do konfliktu (jak dokazují četné upomínky na Vaší diskuzní stránce a Vaše četné bloky), je nasnadě, kdo je přínosem a kdo ne. --G3ron1mo 28. 8. 2012, 11:41 (UTC)
Ještě jedna drobnost k přínosnosti, zatímco já jsem byl poprvé zablokovaný, raději jsem šel tvořit na jiný wikiprojekt, DeeMusil pouze debatoval na své diskuzní stránce. --G3ron1mo 30. 8. 2012, 10:49 (UTC)
Komentáře ostatních:

G3ron1mo: 5) Externí zdroje nejsou reference: Externí odkazy nemohou sloužit jako zdroje pro tvrzení uvedené v článku, k tomuto účelu slouží reference. Pokud článek neobsahuje reference, je možné do něj vkládat šablony {{fakt}}, {{neověřeno}} a další tak jak uvádí pravidlo Wikipedie:Ověřitelnost.

Komentáře arbitrů:
Komentáře stran:
 • Tato analýza se snaží vytvořit precedens, který by více přiblížil Wikipedii odborným zdrojům. Kupříkladu na univerzitách je i pro obyčejnou rešeršní práci vyžadováno přesné zdrojování tvrzení. Nestačí dokonce uvádět pouze literaturu, ale celou referenci včetně paginace. Tím, že bychom povolili externí zdroje jako reference pro informace v článku, nutili bychom čtenáře do značného nepohodlí a zároveň bychom v jejich očích klesli jako nevěrohodný zdroj, který nedokáže přesně uvádět, odkud informace čerpal. --G3ron1mo 30. 8. 2012, 10:49 (UTC)
 • Polopravda, manipulace. Tvrzení „Pokud článek neobsahuje reference, je možné do něj vkládat šablony {{fakt}}“ neuvádí nic překvapivého. Tvrzení „Externí odkazy nemohou sloužit jako zdroje pro tvrzení uvedené v článku“ je však lež. Navrhovatel vlastně usiluje o to, aby mu arbitrážní výbor povolil WP:NEKIT (viz důkazy sekce "Navrhovatel porušoval WP:NEKIT" a "Seznam postav v seriálu Šmoulové") a templatebombing (viz důkazy sekce "Seznam postav v seriálu Šmoulové" a "navrhovatel prováděl další templatebombing"), který zneužil například k tomu, aby požadoval zdroj na to že má Taťka šmoula červené kalhoty. Takovýto požadavek vychází z naprosto mylného pochopení WP:OV a mylného pochopení toho co jsou zdroje, které považuji v kombinaci se skriptem WPCleaner pro Wikipedii za potenciálně nebezpečnou a škodlivou. Wikipedie je plná zdrojů - externích odkazů. Navrhovatel si zcela pomýleně plete kritéria pro šablony do článků v celé Wikipedii s kritérii pro nejlepší článek. (On je ale rozhodnut dokopat všechny články k dokonalosti, i kdyby to stálo ostatní Wikipedisty Wikiživot a proklínali ho při tom do třetího kolene. To je ale oběť kterou je ochoten podstoupit. :c)) Tuto lež ohledně zdrojů opakuje navrhovatel již dlouho a opakovaně a to navzdory upozornění mnoha Wikipedistů. Bylo by záhodno, aby arbitrážní výbor nejen uzavřel tuto věc hlasováním, ale ji navrhovateli také dostatečně srozumitelně, nejlépe polopaticky, pomalu a důrazně, vysvětlil.--DeeMusil (diskuse) 24. 8. 2012, 15:43 (UTC)
V pravidle o externích odkazech se přímo píše: Druhý způsob použití externích odkazů je ve větách nebo odstavcích, které vyžadují zvláštní referenci, popřípadě pokud je třeba odkázat na zdroje, které byly použity při tvorbě článku. Takové odkazy se umísťují do tagu <ref>, popřípadě do sekce Reference a pro účely tohoto doporučení nejsou považovány za externí odkazy, platí pro ně jiná pravidla. A v pravidle o ověřitelnosti se píše: Editoři by měli u každé nové nezjevné informace uvést důvěryhodný zdroj. Čili je naprosto zřejmý rozdíl mezi referencí a externím zdrojem. Suma sumárum, externí odkazy nelze použít místo referencí a je vhodné nezjevné informace zdrojovat, obzvláště když článek psaly dle DeeMusilova vyjádření děti.
A jen drobnost, která pěkně poukazuje na to, jak je s tou manipulací. Nikdy jsem nechtěl doložit, že má Taťka šmoula červené kalhoty, ale to že umí kouzlit (lze to jasně určit z umístění šablony zdroj?). Pěkná ukázka podsunutého argumentu. --G3ron1mo 28. 8. 2012, 11:41 (UTC)
Komentáře ostatních:
 • Nesouhlasím. Kolega si plete zdroje (reference v článku) a externí odkazy. Viditelně jsou zde ohýbána pravidla --Wikipedista:BobM d|p 6. 9. 2012, 18:02 (UTC)

G3ron1mo: 6) G3ron1mo se nedopouštěl vandalismu.

Komentáře arbitrů:
Komentáře stran:
 • Jednoduchá analýza vycházející z definice vandalismu, kde se přímo píše, že mezi vandalismus nepatří konflikty mezi uživateli (či porušení NPOV, byť domnělé). --G3ron1mo 30. 8. 2012, 10:49 (UTC)
 • V rámci alýzy dojdu k opačnému závěru, i když nejde o vandalismus zjevný, každopádně systematické ničení práce druhých je nepřehlédnutelné. Jde o odstraňování částí článků i se zdroji v rozporu s WP:NPOV a konsenzem v diskusi (důkazy část „Navrhovatel odstraňuje zdroje i s texty z článku“), také například odstranění relevantního zdroje a současné umístění šablony neověřeno (důkazy sekce "Seznam postav v seriálu Šmoulové / Vložení nevhodné šablony"), pro ilustraci vandalizace Kirkova díla bez shody v diskusi (důkazy sekce „prováděl systematickou likvidaci díla Wikipedisty“), mazání díla wikipedistky Sinesis (důkazy část „Ilustrativní - mazání“) a jedna z jeho prvních editací označena jako na hranici vandalismu (důkazy část "K důkazům navrhovatele / vandalství"). --DeeMusil (diskuse) 24. 8. 2012, 15:43 (UTC)
Zdroje se snažíte odstraňovat i Vy a nenazývám to vandalstvím; Kirk prováděl vlastní výzkum a na to není potřeba hledat konsenzus, když už byl nalezen v pravidlech (ostatně vývoj událostí mi dal zapravdu); Sinesis vkládala odkazy v rozporu s pravidlem o externích odkazech; a jediné co by se opravdu dalo označit za vandalismus je opravdu jedna jediná z mých editací, za kterou jsem se ovšem omluvil (poprvé ve shrnutí editace, podruhé na diskuzní stránce). Ovšem minimálně stejně je na tom i DeeMusil, ovšem bez jakékoliv omluvy. --G3ron1mo 30. 8. 2012, 10:49 (UTC)
Komentáře ostatních:

G3ron1mo: 7) Obcházení smyslu pravidel DeeMusilem: DeeMusil se snaží obcházet pravidla o osobních útocích, wikietiketě a zdvořilosti. Tím, že například jen nepřímo naráží, vymlouvá se na to, že nikoho nejmenoval, či používá komentování editací, které vytváří hanlivý obraz o jejich autorech, vytáří atmosféru, která je pro Wikipedii nežádoucí. Takovéto chování je obzvláště nebezpečné a netolerovatelné. A v takových případech nelze brát v potaz předpokládání dobré vůle.

Komentáře arbitrů:
Komentáře stran:
 • Tato analýza vychází z předchozích bodů a ukazuje, že DeeMusil nejedná fér a snaží se provokovat za každou cenu. Ostatně ve zdvořilosti je takovéto chování popsáno: odsuzující tón v souhrnech editací („opraven lajdácký pravopis,“ „odstraněn svinčík“). V kontextu ostatní DeeMusilovy činnosti je jasné, že nejde o jeden prohřešek, ale o celkovou komplexitu jeho chování, které by nemělo být přípustné u nikoho, obzvláště ne u lidí, kteří se zabývají kontroverzními tématy. Pokud měl DeeMusil problémy s mým chováním, měl to řešit standardními postupy a ne tak, že bude hledat kličky potřebné k tomu, aby na mne mohl útočit a provokovat mne. --G3ron1mo 30. 8. 2012, 10:49 (UTC)
 • Předpokládat dobrou vůli by se mělo z počátku vždy. Nelze však zaměňovat absenci předpokládání dobré vůle s identifikací a pojmenováním škodlivých vzorců chování a editace, čímž porušování WP:NPOV, porušování WP:NEKIT, templatebombing a jiné vandalství, nadměrné revertování, soustavné lhaní ohledně pravidel a zdrojů, pronásledování a provokace konfliktů šířením pomluv a náboženské nesnášenlivosti a další podobné (viz mé důkazy) nepochybně jsou. --DeeMusil (diskuse) 27. 8. 2012, 18:13 (UTC)
Zde je jasně vidět, že takovém chování neshledáváte nic špatného a je tedy důvodné podezření, že v něm budete i pokračovat, pokud Vám bude dána příležitost. --G3ron1mo 30. 8. 2012, 10:49 (UTC)
Bohužel to samé lze konstatovat o jednání G3ron1mo. --Wikipedista:BobM d|p 6. 9. 2012, 18:02 (UTC)
Komentáře ostatních:

Návrhy rozhodnutí G3ron1ma[editovat | editovat zdroj]

Provokace DeeMusila[editovat | editovat zdroj]

G3ron1mo: 1) DeeMusil se záměrně a dlouhodobě snažil provokovat G3ron1ma, aby dosáhl jeho nepřátelských reakcí či ho odradil od tvorby Wikipedie.

Komentáře arbitrů:
Komentáře stran:
 • Reciproční formulace k bodům 21 a 22 v návrzích rozhodnutí arbitra-zpravodaje. --G3ron1mo 3. 9. 2012, 17:23 (UTC)
 • myslím, že tedy někomu nedošlo, že případ není reciproční. Tento návrh nemá oporu v žádném minuém chování. Naopak jsem velmi nepřátelské editace v článcích o alternativních léčbách vyzval navrhovatele, aby svůj POV opravil. Když tak neučinil komentoval jsem to jako "slon v porcelánu" - jistě je někde v důkazech. Pokud bych se snažil navrhovatele recipročně vyprovokovat, jistě bych editoval jím opečovávaný seznam vědních oborů, a prováděl tam templatebombing, jelikož mnoho řádků seznamu tam není doloženo zdroji. Nebo bych do článku Českých skeptiků Sysifos vkládal mnohačetně a stejně špatně zdrojované pejorativní a nevědecké informace, což bych mnohačetně revertoval. Takovou moji činnost nějak nikde nevidím, ale jsem přesvědčen, že by navrhovatel vyskakoval 2 metry do vzduchu. Tento návrh je tedy dle mého pouze do počtu... --DeeMusil (diskuse) 4. 9. 2012, 08:52 (UTC)
  Tento návrh má oporu ve vašem chování od té doby, co jste začal být vůči mne nezdvořilý a vedl proti mně osobní útoky. Z jakého jiného důvodu byste to dělal? --G3ron1mo 4. 9. 2012, 18:07 (UTC)
  Zkuste se zamyslet, zda první bylo slepice nebo vejce a co je provokací... Mé nezdvořilosti byly jistě pouze odpovědí na vámi prováděné nesmysly, váš arogantní a naprosto přezíravý přístup k názoru druhého. Až vás budu chtít provokovat, budu editovat vaše mazlíčky a dělat tam bordel tak, jako to děláte vy.--DeeMusil (diskuse) 10. 9. 2012, 15:55 (UTC)
Komentáře ostatních:
Hlasování - stanoviska arbitrů:
 • Proti. Z důkazů jsem nedostal dojem o takové činnosti. Okino (diskuse) 15. 9. 2012, 10:26 (UTC)
 • Proti. Stejný důvod jako Okino. --Chalupa (diskuse) 18. 9. 2012, 15:44 (UTC)
 • Proti. Některé případy sice záměrnou provokací zavánějí (např. když na žádost, aby navrhovateli netykal, reaguje slovy „Uklidni se“, což je navíc v přímém rozporu s Wikipedie:Wikietiketa, kde se výslovně zakazuje neomalené tykání), ovšem nebyly podány důkazy o dlouhodobosti takových provokací. Jan.Kamenicek (diskuse) 26. 9. 2012, 20:21 (UTC)
 • Proti. --Bodlina (diskuse) 3. 10. 2012, 16:38 (UTC)
Odebírání šablon DeeMusilem[editovat | editovat zdroj]

G3ron1mo: 2) DeeMusilovi se zakazuje odebírání šablon požadujících reference a zdroje, aniž by tyto dodal.

Komentáře arbitrů:
Komentáře stran:
 • Reciproční formulace k bodu 38 v návrzích rozhodnutí arbitra-zpravodaje. --G3ron1mo 3. 9. 2012, 17:23 (UTC)
 • Případ není reciproční. Navrhovatel by si měl uvědfomit, že jsem odebíral požadavky na řádkový zdroj pouze v případě, že zdroj již v článku obsažen byl, nebo v případě, že prováděl templatebombing a rozhodně jsem tím žádné pravidlo neporušil, zatímco navrhovatel odstraňoval šablony NPOV v rozporu se závazným pravidlem Wikipedie, kde je toto označeno za nevhodné, což prováděl vytrvale, dlouhodobě a s naprostým ignorováním argumentů z příslušné diskuse. --DeeMusil (diskuse) 4. 9. 2012, 08:52 (UTC)
  Tento návrh se netýká pouze požadavků na řádkové reference. A i ty jste odstraňoval nevhodně (tj. bez dodání referencí). --G3ron1mo 4. 9. 2012, 18:07 (UTC)
 • Urgentní datované požadavky navrhovatel přidával mnohde nesmyslně a mnohačetně a dělal z druhých tajtrdlíka, vizte vyvrcholení tohoto - templatebombing v článku o Šmoulech. V případech nesplnění datovaného požadavku pak i mazal jemu nepohodlné názory na základě svého POV. Není divu, že takové byly se zdůvodněním odstraněny. Vizte mé důkazy.--DeeMusil (diskuse) 10. 9. 2012, 15:51 (UTC)
 • jelikož je toto rozhodnutí a hlavně prozatímní výsledky hlasů založeny, případně odpovídá chybnému nálezu zpravodaje 23a) a přímo odporuje dodaným důkazům, považuji rozhodnutí za zmatečné a zcela jistě podám podnět o přezkoumání s vyloučením arbitrů hlasujících pro.
Není možné, aby si kdekdo dělal z druhého tajtrdlíka tím, že do několika jeho článků dá nadbytečné požadavky na zdroj. Toto rozhodnutí by mělo být upraveno o slovo "oprávněně", neboť požadavky na referenci od navrhovatele byly mnohdy nadbytečné. Arbitrážní výbor tímto nedává jinou možnost, než aby jsem se podobnému přístupu bránil přidáváním požadavků na zdroj do článků psaným druhou stranou, aby měl co dělat a nevymýšlel si na druhé takovéhle kraviny. --DeeMusil (diskuse) 30. 9. 2012, 01:41 (UTC)
Komentáře ostatních:
Hlasování - stanoviska arbitrů:
 • Proti Pokud jsou požadavky přemrštěné, proč by toto DeeMusil nemohl udělat. Již jsem napsal, že by si to wikipedisté měli vyříkat v konstruktivní diskuzi a podle toho se zachovat.--Chalupa (diskuse) 18. 9. 2012, 15:47 (UTC)
 • Pro V souvislosti se složitou situací v článku Seznam postav v seriálu Šmoulové, kde se DeeMusil věnoval čistě odstraňování šablon, aniž by jakkoli přinášel zdroje, souhlasím. Ať DeeMusil v případě potřeby přesvědčí případně v diskusi jiné wikipedisty, že jsou zdroje zbytečné a že jde o zjevná fakta, anebo ještě lépe - ať přidá zdroje. Okino (diskuse) 22. 9. 2012, 12:14 (UTC)
 • Pro, i když něco takového by mělo být samozřejmé. Není mnoho informací, které zdroje nevyžadují - naopak, zdroje jsou obvykle nanejvýš žádoucí, buď, aby bylo možné informace ověřit, nebo aby se prokázal jejich encyklopedický význam. Pokud jde o informace natolik banální, že o nich zdroje mlčí, nemají v encyklopedii co dělat. Jan.Kamenicek (diskuse) 26. 9. 2012, 20:27 (UTC)
 • Proti. Za normálních okolností samozřejmě ano, ale ne, když je článek potapetovaný šablonami horem dolem. --Bodlina (diskuse) 3. 10. 2012, 16:38 (UTC)
Zákaz editace článků o sexualitě a náboženství pro uživatele DeeMusil[editovat | editovat zdroj]

G3ron1mo: 3) DeeMusil má zakázáno editovat články týkající se sexuality a náboženství, stejně tak má zakázáno zabývat se těmito tématy v článcích, které se jimi primárně nezabývají. V případě netriviálního porušení zákazu bude na dobu delší jak 14 dní zablokován některým ze správců. Pokud DeeMusil založí nebo edituje článek zabývající se zmíněným tématem, smí změnu kterýkoliv uživatel revertovat (takový revert se nepočítá mezi 3 reverty ve smyslu Pravidla tří revertů). Tento zákaz trvá dva roky, v případě zablokování za jeho porušení začíná jeho lhůta běžet od počátku.

Komentáře arbitrů:
Komentáře stran:
 • Rozšíření bodu 33 v návrzích rozhodnutí arbitra-zpravodaje. DeeMusil vyvolává konflikty nejen v článcích o náboženství, ale i v článcích týkajících se sexuality a to nejen v článcích, které se jimi primárně zabývají, ale kde je o nich třeba jen jeden odstavec. --G3ron1mo 3. 9. 2012, 17:23 (UTC)
  Ještě je záhodno podotknout, že aktivismus může být v těchto případech přitěžující okolností a je nesporné, že DeeMusil aktivistou opravdu je. --G3ron1mo 4. 9. 2012, 18:56 (UTC)
 • Irelevantní. Chybí důkazy o tom, že bych se s navrhovatelem kdy přel o obsah v článku o sexualitě.--DeeMusil (diskuse) 4. 9. 2012, 08:51 (UTC)
  Není potřeba přít se se mnou. Naopak tento bod jasně ukazuje jak se na Wikipedii chováte i k ostatním uživatelům. Důkazů je plno jak ode mne (arbitráž s Destinerem, seznam bloků), tak od Portorica, tak i od Baziho (jeho bod 7 v důkazech). No a dle důkazů od Annoraxe je vidět, že jste konfliktní třeba i u polokonzervy. --G3ron1mo 4. 9. 2012, 18:07 (UTC)
  To je irelevantní. Např. bod 7 od Baziho nepopisuje můj spor s Vámi, ale spor s Destinerem a jeho některými advokáty. Snad leda byste byl loutka jednoho z nich bych chápal Váš přístup. Jelikož se důkazy netýkají sporu s vámi, jakožto navrhovatelem této arbitráže, mohou být pouze ilustrativní. Stejná je i jednorázová srážka s Aronnaxem, netýká se tohoto případu. Tento bod je rozšířen o sexualitu nadbytečně a zmatečně. O článcích o náboženství se vyjádřím u návrhu zpravodaje.--DeeMusil (diskuse) 10. 9. 2012, 15:44 (UTC)
Komentáře ostatních:
Hlasování - stanoviska arbitrů:
 • Proti Již jsem se výše vyjádři, že bych nikomu zákaz editovat nějakou tématiku nedával. Je pouze třeba aby kdokoliv neprosazoval své názory "násilím", ale podle diskuze k článku s ostatními wikipedisty.--Chalupa (diskuse) 18. 9. 2012, 15:49 (UTC)
 • Zdržuji se ve prospěch jiného rozhodnutí viz níže. Okino (diskuse) 22. 9. 2012, 12:14 (UTC)
 • Zdržuji se, ve prospěch opatření „Zákaz editace článků spjatých s kulturní válkou pro uživatele DeeMusil“, viz níže. -- Tento nepodepsaný komentář přidal uživatel Jan.Kamenicek (diskusepříspěvky) 30. 9. 2012, 20:31 (SELČ)‎ (CE(S)T)
 • Proti --Bodlina (diskuse) 3. 10. 2012, 16:38 (UTC)
Zákaz sledování uživatele G3ron1ma DeeMusilem[editovat | editovat zdroj]

G3ron1mo: 4) DeeMusilem má zakázáno pronásledovat uživatele G3ron1ma . Nesmí zejména zasahovat do práce, kterou G3ron1mo vytvořil v tematických oblastech, kterým se před tím G3ron1mo nijak nevěnoval, nebo svou předchozí aktivitu nárazově zintenzivnit v reakci na zapojení DeeMusila. Nesmí též zasahovat do diskusí, které se ho netýkají, jakmile do nich vstoupil G3ron1mo. To se netýká diskusí otevřených jako výzvy k vyjádření obecně všem wikipedistům, zejména žádostí o komentář apod. Za porušení tohoto opatření může být DeeMusil zablokován maximálně na týden. Toto opatření je platné dva roky a restartuje se při každém bloku uděleném podle tohoto opatření.

Komentáře arbitrů:
Komentáře stran:
 • Reciproční formulace k bodu 35 (resp. druhý bod 35, tedy 36?) v návrzích rozhodnutí arbitra-zpravodaje. --G3ron1mo 3. 9. 2012, 17:23 (UTC)
 • Nesmysl, případ není reciproční. Jak píši v bodu výše, já jsem narozdíl od navrhovatele dílo druhého na Wikipedii nepronásledoval. Je pravda, že jsem tu a tam nahlédl do seznamu editací navrhovatele, mám odkaz i na osobní stránce, avšak sám jsem žádný stalking neprováděl. Na takové hlouposti nemám čas. Navrhovatel sice nic takového nedeklaroval, avšak mému dílu se pověnoval více, než bylo zdrávo, a proto se i vidíme zde na této arbitráži.
  To, že mne obviňujete ze stalkingu není ničím podložené a je to čistě osobní útok, kdežto vy jste úmysl pronásledovat mne jasně deklaroval na své uživatelské stránce a pak to i prováděl. --G3ron1mo 4. 9. 2012, 18:07 (UTC)
  Kde a kdy jsem ho prováděl? Vaše tvrzení nemá oporu v důkazech. Důkazy na váš realizovaný stalking jsou obsaženy v mých důkazech (část Navrhovatel prováděl stalking). Obvinění ze škodlivé činnosti na stránkách arbitráže nejsou osobním útokem. Podobná konstatování jinde jsou pouze konstatováním o vaší škodlivé činnosti a pokud je cítíte jako osobní útok, jste si sám sobě příčinou. --DeeMusil (diskuse) 10. 9. 2012, 13:23 (UTC)
  Prosím zhodnotit, že navrhovatel si soustředění se na Mou osobu a systematické narušování článků mnou editovaných, tedy realizovaný stalking, plete s běžným odkazem na mé osobní stránce v mých ToDo vedoucí na seznam navrhovatelových editací, cože mám jako sledovat, aniž by se později projevilo, že by se tak skutečně dělo a klade obojí na stejnou úroveň. Stejně jako mnoho věcí v ToDo, které jsem si předsevzal a zatím neudělal.--DeeMusil (diskuse) 10. 9. 2012, 15:32 (UTC)
Komentáře ostatních:
Hlasování - stanoviska arbitrů:
 • Proti. Vzájemné sledování mně z analýzy opravdu nevyplynulo. --Chalupa (diskuse) 18. 9. 2012, 15:52 (UTC)
 • Proti. Sám text se mi moc nelíbí, jako inspirace pro ostatní asi moc neposloužil - a tady nevíme o tom, že by DeeMusil G3ron1ma sledoval. Okino (diskuse) 22. 9. 2012, 12:14 (UTC)
 • Proti. Hlasuji proti v podstatě ze stejných důvodů, jako jsem hlasoval v případě zákazu sledování DeeMusila G3ron1mem. Ve druhé větě návrhu jsem se navíc nějak ztratil a moc jí nerozumím. Jan.Kamenicek (diskuse) 26. 9. 2012, 20:34 (UTC)
 • Proti --Bodlina (diskuse) 3. 10. 2012, 16:38 (UTC)

Analýza wikipedisty DeeMusil[editovat | editovat zdroj]

DeeMusil 1) Porušování závazného pravidla NPOV navrhovatelem: Navrhovatel arbitráže porušoval závazné pravidlo NPOV, když opakovaně a mnohačetně odstraňoval šablonu NPOV v rozporu se závazným pravidlem Wikipedie:NPOV, které výslovně uvádí: „Je nevhodné mazat cizí NPOV varování, pokud zastáváte právě ten úhel pohledu, který se někomu zdá být v článku protežován.“ (mé důkazy sekce "navrhovatel odstraňoval šablonu NPOV nebo NPOV|část") a činil tak i přesto, že paralelně probíhala diskuse na toto téma (mé důkazy sekce "Navrhovatel porušoval WP:NEKIT / Navrhovatel dále odstraňuje šablonu NPOV")

Komentáře arbitrů:
Komentáře stran:
Komentáře ostatních:

DeeMusil 2) Soustavné lhaní, mlžení a zkreslování faktů navrhovatelem: Navrhovatel arbitráže opakovaně lhal ve snaze prosadit svůj názor a to v celé řadě případů:

a) Navrhovatel opakovaně lhal v případu pravidel Wikipedie, kde tvrdil, že externí odkazy v článcích nejsou zdroje (mé důkazy sekce "Seznam postav v seriálu Šmoulové / V diskusi trvá na lži ohledně pravidel Wikipedie") O jeho tvrdohlavém prosazování tohoto omylu i před arbitrážním výborem svědčí i analýza navrhovatele zde viz výše (část "G3ron1mo: 5) Externí odkazy nemohou sloužit jako zdroje..."). Porušování konsenzu jako součásti Wikipedie:5P.
b) Navrhovatel lhal v případu zdroje, tedy toho co zdroj ne/obsahuje a na tom základě mazal v článcích fakta, když ve shrnutí doslova napsal: „odstraneni Sherwooda (knihu jsem si nakonec vypujcil a zbezne procetl, nikde se tam uvadene informace nenachazeji)“, což vyvracím v důkazech (mé důkazy sekce "Navrhovatel lhal ohledně zdroje kniha Inquisition"). Knihu na požádání případně zapůjčím.
c) Navrhovatel si vyloženě vymýšlel v případě DoS šablony Colbegin, kde byl opakovaně vícero editory včetně mé osoby upozorňován na své omyly ohledně HTML, přístupnosti a čteček pro nevidomé, až jeho dokazování skončilo katastrofálně v kruhu jak uvádí Jowe (3. důkaz od Jowe). Pro pochopení pozadí doporučuji pročíst odkázanou diskusi tak i celou DoS.
d) Navrhovatel lže a zkresluje jak na běžícím pásu i v rámci arbitráže. Například v důkazech uvedl: „Ad článek Sekta: Opět spor o obsah. Zde se navíc nejlépe projevuje rozdíl v modu operandi mně a DeeMusila. DeeMusil vložil do článku neozdrojované informace, já jsem je zpochybnil...“ a dal odkaz na tento nadbytečný požadavek na zdroje, jelikož pejorativnost byla už tehdy v textu poměrně dobře zdrojována a dle mého není třeba zdrojovat duplicitně i shrnutí/úvod. Jde tedy o další lež, tentokrát o obsahu článku.
e) Navrhovatel běžně zkresluje co je řečeno jinými Wikipedisty. Například při hodnocení diskuse Pod Lípou ohledně zdrojování článku o šmoulech hrubě zkresluje Loupežníkův argument, když uvádí v důkazech arbitráže jeho text v argumentu, který ho rádoby podporuje: „Můj názor je ten, že řádkové reference by měly dát nějakým způsobem najevo, k čemu se vztahují. Nestačí pouze uvést externí odkaz.“ Pointa je v tom, že Loupežník to uvedl slovy „Vyjádřím se pouze všeobecně“ a ukončil své hodnocení celkové situace ve vztahu ke konkrétnímu případu s tím, že je třeba použít reference pro celý odstavec, následovně: „Občas umístím řádkovou referenci vztahující se k celé sekci do jejího nadpisu ... To bych viděl pro ty Šmouly jako nejlepší, přece jen zdrojovat každou položku zvlášť by mohlo být nadbytečné.“ (viz reakce navrhovatele na mé důkazy a mé důkazy část Šmoulové / "Pod lípou") Zdrojování každé položky zvlášť poté bnavrhovatel skutečně požadoval. (mé důkazy a mé důkazy část Šmoulové / "provedl templatebombing"). Porušení/zkreslování Wikipedie:PDV.
f) Ilustrativně též (je v DoO, ale není bohužel součástí důkazů) navrhovatel prosazoval smazání článku o Střední valdorfské škole v příslušné DoS s tím, že na Google prošel prvních 20 stran výsledků, ale zdroje pro článek nenalezl. Já jsem učinil totéž s polovičním počtem googlestran a nějaké zdroje jsem nalezl. Jejich kvalitu nehodnotím, ale oba zdroje jsou dodnes součástí ponechaného článku. Příčina je dle mého jen jediná: navrhovatel nenašel žádné zdroje zcela záměrně, resp. nehledal, lhal a mlžil jako v ostatních výše uvedených případech, jelikož se snažil smazat článek o Waldorské škole z ideologických důvodů jako svého (nepřítele :-). Není náhodou, že si vybral právě tuto střední školu a ne jednu z mnoha jiných středních škol, jak v DoSu správně upozornil Jowe, neboť tomu předcházel jeho spor o kategorizaci waldorfského školství za pseudovědu, kde taktéž neuspěl. Jeho hlavní motivací pro činnost na Wikipedii je dle mého pomsta (nepříteli :-). Porušení Wikipedie:PDV.
g) Podobná zkreslování navrhovatel rutině používal i na nástěnce správců a nakonec i v důkazech zde (např. vyjádření k povaze zdrojů bylo prezentováno jako vyjádření k osobě navrhovatele a pod. sprostoty) (ad má reakce na důkazy navrhovatele část "užití slov totální hovadina a demagogický hyenismus"). Porušení Wikipedie:PDV.
h) Přidáno: Navrhovatel úmyslně dezinterpretuje konsenzus komunity nebo vytváří dojem, že takový konsenzus existuje, když ve shrnutí editace v článku Církev sjednocení uvedl, že „v diskuzi prevlada nazor, ze Moonova sekta ma byt uvedeno uz v zacatku a dokonce tucne“. Taková shoda ale v diskusi nikdy získána nebyla. Konkrétně v uvedený čas byl stav diskuse následující. Probíhající hádka které jsem se dík bloku neúčastil, o žádném konsenzu nesvědčí. (v důkazech vbhubeného link č.20 - "úmyslně dezinterpretuje konsenzus komunity"). Porušení Wikipedie:KON.
i) Přidáno: Navrhovatel úmyslně vytváří dojem, že konsenzus komunity existuje i před arbitrážním výborem. U komentáře Ad h) vizte níže uvádí, že "jeho verzi", aniž by uvedl jakou verzi, podporuje řada Wikipedistů. např. Mates v diskusi zmínil hned několik verzí ve snaze najít kompromis. Navrhovatel se jaksi "zapoměl" zmínit o katastrofálním výsledku pokusu o hlasování o podobě úvodu článku, a zcela opoměl zmínit např. Wikipedistu Uacs451, který odmítl hlasování jako apriori neplatné, s tím, že konsenzus zde není dosažen, protože pro konsenzus je třeba argumentovat, nikoliv hlasovat. Vbhubený argumentoval, že by se odhlasovalo porušení závazného pravidla NPOV, a Mates a Vachovec1 kritizovali zdroje dodané navrhovatelem - o tom je ticho po pěšině. Verosusa pak otevřeně tvrdí, že slovo sekta je spíše pejorativum a u některých zdrojů dodaných navrhovatelem došlo k posunu překladu z Moonies na M. sekta, tedy z jednoho pejorativního označení na druhé. Na mou stěžejní argumentaci, že pejorativní POV nemůže být součástí pojmenování, ale je třeba ho opatřit patřičným uvedením do kontextu - žádná odpověď. Tedy opět zkreslující vysvětlení.
Uzavírám tedy, že navrhovatel s cílem prosazení vlastního názoru uvádí lži, zkreslení a výmysly a považuje je a reprezentuje je jako fakta a to i v případech, kdy je mu různými členy komunity připomínán opak (např. v otázce co jsou a co nejsou zdroje z důkazů část Šmoulové: zde ke konci diskuse BobM a další) a ač bych se mohl snažit předpokládat dobrou vůli, nejde již dle mého o náhodný omyl, či prostou hloupost, jelikož navrhovatel prostě lže a mlží a manipuluje, jako když tiskne, tak jde nepochybně o systematický záměr. Takové jednání je (nejen) pro Wikipedii extrémně nevhodné a vyžaduje opatření, které dostatečně důrazně vynutí absenci výše uvedeného u tohoto uživatele.
Komentáře arbitrů:
 • U bodu d) je otázka, kdo lže nebo se mýlí. DeeMusil hovoří o lhaní protistrany „jako na běžícím pásu“ a uvádí 1 příklad, ze kterého navíc jasně vyplývá, že pravdu měla protistrana. Není pravda, že požadavek na zdroj ohledně pejorativnosti výrazu byl v uvedené verzi článku nadbytečný, protože v rozporu s DeeMusilovým tvrzením tam nikde žádný takový zdroj není. Jan.Kamenicek (diskuse) 30. 9. 2012, 18:46 (UTC)
Komentáře stran:
 • Ad a) Jde jen o nepochopení DeeMusila, k čemu slouží šablona {{neověřeno}} (ačkoliv se v ní přímo píše k čemu slouží). V diskuzi jsem se jen nepřesně vyjádřil o tom, že článku chybí zdroje a myslel jsem přitom reference (ostatně šablona {{zdroj?}} se jmenuje zdroj a přitom požaduje referenci).
Ad b) Přesně jak jsem napsal, zběžně jsem knihu pročetl a že jsem v 700stránkové publikaci nenašel informaci, mi nemůže mít nikdo za zlé. Zvláště když DeeMusil tvrdošíjně odmítal dodat stránku pro ověření jím dodané informace.
Ad c) Toto jsou pouze čistě subjektivní dojmy. Nikde mi nebyl dokázán omyl, natožpak záměrná lež. --G3ron1mo 27. 8. 2012, 11:22 (UTC)
Ad d) V té době nebylo pejorativní použití dostatečně zdrojováno ani v úvodu, ani v textu.
Ad e) V tomto případě ja nasnadě porovnání toho, co pod lípou říkali k tomuto ostatní wikipedisté a co pak DeeMusil použil ve svém shrnutí, kde si z celého spektra, které vybral jen ty věci, které se mu hodily do krámu (jak uvádím v důkazech).
Ad f) Nebylo součástí důkazů a proto se proti tomuto použití zde ohrazuji. Stejně jako proti dalšímu DeeMusilovu dovozování mých pohnutek. Opět je to trochu jinak a DeeMusil se snaží zamlžit skutečný stav věcí. Pokud si abitři budou přát, jsem ochotn ýse vyjádřit.
Ad g) Přímé citace stěží jen mohou něco zkreslovat. Zde je naprosto jasné, že se DeeMusil opět jen snaží hodit vinu na ostatní.
Ad h) Stačí se podívat do oné diskuze a je jasné, jakou podporu má moje verze: Slaigo, Vachovec1, Mates, Aronnax, Fafrin, Beregund, H11 a já. Proti jen DeeMusil a Vbhubený. Neutrálnější postoj zaujala Verosusa.--G3ron1mo 29. 8. 2012, 13:06 (UTC)
 • K ad a) Naopak jde o totální neporozumění navrhovatele ohledně zdrojů a užití šablon, což přes četná připomenutí od mnoha různých Wikipedistů svědčí o mimořádně arogantním přístupu, zaslepenosti a sebejistotě ve vlastní-jedinésprávné pochopení. Těším se na vysvětlení arbitrážního výboru.
K ad b) Po zpracování a znovupřečtení tohoto bodu analýzy v zásadě nevěřím navrhovatelovu tvrzení, že knihu pročetl, jak píše a já osobně pochybuji, že z ní kdy vůbec přečetl jedinou větu, neboť část informace je již v předmluvě. Absence paginace u knižního zdroje sice není optimální, navrhovatel však trval na naprostém smazání, ačkoliv je zdroj více než relevantní k tématu a i přesto, že jsem argumentoval, že půjčit si knihu znova mi chvíli potrvá, zvlášť když jsem byl bombardován jeho dalšími mnohačetnými požadavky na zdroj. Kdyby přečetl alespoň jednu kapitolu, jistě by se dostal i k jednomu z četných vyjádření ohledně 1. dodatku ústavy USA (náboženské svobody), tedy by mohl předpokládat, že uvedená informace v knize je, neboť je zřejmé, jaký má autor knihy k porušování 1. dodatku vztah. Své vyhrůžky založené na lži a nepředpokládání dobré vůle navrhovatel i přesto naplnil a mazal, protože mazat jednoduše chtěl, čímž spor spíše prohluboval.
K ad c) stačí si pročíst diskusi odkazovanou v důkazech od Jowe..., velmi poučné - vše od základní neznalostí HTML počínaje (premisa pro standardizaci) po dokazování v kruhu konče. --DeeMusil (diskuse) 27. 8. 2012, 17:52 (UTC)
Komentáře ostatních:

DeeMusil 3) Urážlivý a nábožensky nesnášenlivý charakter některých editací navrhovatele: způsobený zkreslováním zdrojů a jejich relevance v rozporu s WP:NPOV. Navrhovatel prosazoval svůj POV a pejorativní pojmenování do alternativního jména článku na základě nerelevantních, neprofesních a nevědeckých zdrojů a užíval relevantní zdroj k prokazování něčeho jiného, než říká zdroj, to vše v rozporu s Wikipedie:NPOV. Konkrétně v článku Církev sjednocení přídával pejorativní slovní spojení M. sekta do první věty článku a doložil to zkreslením relevantního zdroje bez uvedení kontextu (zdroj Václavík, důkazy část "navrhovatel se snažil prokázat hanlivé pojmenování" a "navrhovatel se snažil prokázat výše zmíněné hanlivé pojmenování") a použil násobného uvedení nerelevantních zdrojů vyžadujících uvedení kontextu/zaujatosti zdroje k "důkazu" svého POV (např. zdroj Budil a mnohé další) a na tomto základě prezentoval urážku náboženské autority jako fakt i přesto, že byl ubezpečen o závadnosti takového jednání. Nelze argumentovat kvantitou dodaných neodborných nebo zaujatých zdrojů, podobně jako i v jiných případech, i kdyby jich bylo 1000, přednost by měly mít ověřené odborné a nezaujaté zdroje. porušení Wikipedie:NPOV.

Komentáře arbitrů:
Komentáře stran:
Komentáře ostatních:

DeeMusil 4) Navrhovatel prováděl WP:NEKIT: tím že poškozoval Wikipedii aby ilustroval své tvrzení minimálně ve dvou případech:

a) Navrhovatel se snažil z definice pojmu v článku Sekta odstranit dobře zdrojované tvrzení o pejorativnosti užití pojmu a to v reakci na spor v článku Církev sjednocení, kde byl v diskusi na definici slova sekta upozorněn. Pejorativní pojmenování bylo a nadále i je apriori odmítáno s tím, že nemůže být součástí první věty psané tučně bez uvedení kontextu. Snažil se tedy prosadit svou v článku Církev sjednocení tím, že chtěl záměrně změnit definici slova sekta na Wikipedii, aby prokázal, že slovo sekta není pejorativní a tudíž v úvodní větě v článku Církev sjednocení může zůstat. Toto jednání považuji za škodlivé, neboť může vyústit v přepisování historie a dobře zdrojovaných faktů, apod. jen proto, aby někdo prokázal svou verzi pravdy. Toto považuji za poškozování jedné části Wikipedie s cílem prokázat svou pravdu v druhé části Wikipedie. Porušení Wikipedie:NEKIT.
b) Navrhovatel provedl templatebombing datovanou šablonou (fakt) v článku Seznam postav v seriálu Šmoulové, přestože byl upozorněn na její nevhodnost a sám tvrdil, že to je to čemu se chtěl vyhnout když do článku vložil jinou nevhodnou šablonu (Neověřeno). Na vícero editorů to udělalo dojem, že navrhovatel chtěl naschvál ukázat, jak blbě bude článek vypadat. Přitom stačilo se podívat do externích odkazů, aby člověk ověřil, že seznam postav si nevymýšlí a Taťka šmoula má opravdu červené kalhoty a nebylo potřeba provádět masivní templatebombing nebo zpochybňovat celý článek. na tom se shodlo vícero Wikipedistů. Navrhovatel v tomto projevil nedostatek předpokládání dobré vůle. (viz mé důkazy část Šmoulové) Porušení Wikipedie:PDV, Wikipedie:NEKIT.
Komentáře arbitrů:
Komentáře stran:
Komentáře ostatních:

DeeMusil 5) Navrhovatel nadměrně revertoval a porušoval WP:3RR: když na svůj POV a to i navzdory neuzavřené a probíhající diskusi, porušoval Wikipedie:3RR a mylně a opakovaně považoval své vlastní předčasné uzávěry diskuse za dosažený konsenzus, případně odmítl spolupracovat na dosažení shody nehledal konsenzus a rovnou opakovaně a mnohačetně revertoval na svůj POV. Porušení Wikipedie:3RR, Wikipedie:KON.

DeeMusil 6) Snaha dosáhnou konsenzu je součástí WP:5P: Dosažení konsenzu pomocí diskuse je doporučeným způsobem jak dosáhnout hned několika z pilířů Wikipedie Wikipedie:5P.

DeeMusil 7) Navrhovatel se nesnaží dosáhnout konsenzu a porušuje WP:5P: Navrhovatel jedná arogantně a přezíravě a při diskusi s protistranou nerespektuje jiný názor než svůj vlastní. Navrhovatel nehledá konsenzus a je třeba ho přinutit silou vůle komunity. S navrhovatelem se nedá diskusí dosáhnout konsezu. Porušení Wikipedie:5P a Wikipedie:KON

DeeMusil 8) Navrhovatel mazal z článků texty a zdroje podporujíce svůj POV: Navrhovatel mazal z článků texty včetně validních zdrojů a případně tvrdošíjně revertoval na svou verzi bez ohledu na diskusi.

a) Z článku Seznam postav v seriálu Šmoulové smazal link na relevantní zdroj. v rámci důkazů se vymlouvá, že šlo o 404, přičemž web prošel pouze restrukturalizací a navrhovatel naprosto ignoroval Wikipedie:EXT sekce Údržba a kontrola / Co dělat s mrtvými odkazy. Zdroj je nyní vrácen. Dále odstranil zdroje které jsou sporné, tedy jsou jak v sekci na co neodkazovat (wiki), tak i současně v sekci na co odkazovat (fanouškovské weby).
b) Z článku Zdeněk Vojtíšek smazal celou část ohledně dobře zdrojovaného faktu, že Zdeněk Vojtíšek je zakladatelem antikultovního hnutí, resp. Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů, která je považována odbornými kruhy za antikultovního hnutí. Vzhledem k tomu, že jde o majoritní veřejnou činnost Z. Vojtíška, resp. činnost, pro kterou především je na veřejnosti znám, odstranil tak podstatnou informaci důležitou pro článek.
c) V úvodu článku Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů zcela smazal dobře zdrojovaný fakt, že jde o antikultovní hnutí
d) Z článku Církev sjednocení smazal zdrojovaný text včetně zdroje vycházející z relevantního zdroje - knihy Inquisition od Sherwooda a zdůvodnil to nepravdivým tvrzením, v čemž pokračuje dodnes.
e)

DeeMusil 9) Navrhovatel vandalizoval mnou napsané články. Případy uvedené v DeeMusil 8) a DeeMusil 4) je možné vzhledem k systematičnosti nazvat vandalizací. Odstraňování relevantního obsahu Wikipedie v rozporu s fakty a navzdory argumentům uvedeným v diskusi lze stěží považovat za něco jiného než za vandalismus.

DeeMusil 10) "Označení editací za vandalizace či vandalství": Označení editací dle bodu DeeMusil 9) za vandalizace či vandalství není osobním útokem podle Wikipedie:ŽOÚ.

DeeMusil 11) Komentování povahy editací či zdrojů není osobním útokem podle Wikipedie:ŽOÚ: Důsledné hodnocení pouze zdrojů nebo editací uživatele nezapadá do WP:ŽOÚ, které výslovně nabádá: „Komentujte obsah, nikoli přispěvatele.“ , nebo „Diskutujte o faktech a způsobech jejich vyjádření, nediskutujte o vlastnostech druhé strany sporu“.

Návrhy rozhodnutí wikipedisty DeeMusil (2)[editovat | editovat zdroj]

Zákaz odebírání šablon wikipedistou G3ron1mo[editovat | editovat zdroj]

DeeMusil 4) Wikipedistovi G3ron1mo se natrvalo zakazuje odebírat šablony NPOV v rozporu s pravidlem NPOV, tedy bez diskuse.

Komentáře arbitrů:
 • Ještě to budu studovat, v současné době dávám DeeMusilovy v některých případech za pravdu (např. [48]), v mnoha jiných však nikoliv. Např. DeeMusil nejprve uskuteční tuto editaci, která obsahuje některá vyložená POV („evangeličtí apologeti“) a následně protestuje proti tomu, že G3ron1mo zpět text vrátí do stavu NPOV. Po zmíněné úpravě na textu žádné POV (tj. vyjádření názoru jen z určitého pohledu) neshledávám - text je poměrně faktografický, a fakta mohou být jen pravdivá nebo nepravdivá. POV může být tak maximálně jejich výběr a opomenutí některých skutečností jiných, ale to by protistrana musela uvést, jaké skutečnosti byly opomenuty. Pokud jsem něco přehlédl, budu rád, za upozornění. Jan.Kamenicek (diskuse) 30. 9. 2012, 19:37 (UTC)
Komentáře stran:
Komentáře ostatních:
Hlasování - stanoviska arbitrů:
 • Pro. Ano, některá (dokonce i opakovaně revertovaná) odebrání uvedená v důkazech jsou velmi sporná. Jen pro jistotu připomenu, že toto opatření neuvádí nic jiného, než že G3ron1mo nesmí porušovat určité pravidlo, což ale platí obecně. (Neuvádí ani žádné ochranné prostředky, pokud by k porušení došlo.) Jsou ale situace, kdy zopakování uvedeného zákazu má svůj význam samo o sobě (jako v případě některých dříve přijatých opatření ohledně zákazu osobních útoků). Okino (diskuse) 1. 10. 2012, 19:29 (UTC)
 • Pro. Některé uvedené důkazy svědčí o tom, že G3ron1mo odstraňoval šablonu NPOV, aniž by v diskusi dostatečně vysvětlil, proč tak činí. Jan.Kamenicek (diskuse) 1. 10. 2012, 20:02 (UTC)
 • Pro. --Bodlina (diskuse) 3. 10. 2012, 16:38 (UTC)
 • Pro. --Chalupa (diskuse) 4. 10. 2012, 10:16 (UTC)
Zákaz lhaní wikipedisty G3ron1mo ohledně zdrojů[editovat | editovat zdroj]

DeeMusil 5) Wikipedistovi G3ron1mo se zakazuje lhát ohledně toho co zdroje obsahují či neobsahují.

Komentáře arbitrů:
 • Ještě to budu studovat. V této chvíli jsem žádné vyložené lži neshledal. Co se týká sporu, zda externí odkazy jsou zdroje, jde dle mne spíše o spor terminologický, ve kterém se kloním na stranu G3ron1ma - zdroje informací uvedených v textu dle mne nepatří do sekce Externí odkazy. Jan.Kamenicek (diskuse) 30. 9. 2012, 19:41 (UTC)
 • DeeMusil ještě uvádí jako důkaz lži shrnutí u jedné editace, v němž G3ron1mo píše "knihu jsem ... zbezne procetl, nikde se tam uvadene informace nenachazeji", přičemž informace ve skutečnosti v knize byla. Upřesňuji, že na rozdíl od DeeMusilova tvrzení se ve shrnutí uvádí "zběžně pročetl" nikoliv tedy "přečetl". Nikdo nemůže chtít, aby při ověřování informací bylo nutné knihu přečíst, autor je povinen ref opatřit číslem strany, což DeeMusil z nějakého důvodu neudělal. Na místě bylo uznat vlastní chybu a předpokládat dobrou vůli druhé strany, že informaci v knize prostě nenašel, nikoliv obviňování ze lži. Jan.Kamenicek (diskuse) 1. 10. 2012, 19:58 (UTC)
 • Pokud něco zběžně pročtu, netvrdil bych, že tam informace není, ale požadoval bych doplnění té strany. Nevím, jestli tomu tak bylo, protože se v té diskuzi nějak nevyznám. Stejně ale hlasuji proti, takže to zase není podle až tak důležité. --Chalupa (diskuse) 4. 10. 2012, 10:24 (UTC)
Komentáře stran:
Komentáře ostatních:
Hlasování - stanoviska arbitrů:
 • Proti. Příliš obecně formulováno a velmi obtížně dokazatelné. (Pojem "lhát" osobně vykládám tak, že ten, kdo "lže", píše to, o čem si je sám vědom, že to není pravda. Dokazovat ale tento rozpor názoru a výroku bývá problematické.) Ve své obecnosti navíc opatření vychází z analýzy, se kterou se v některých bodech zcela rozcházím (předpokládám, že jde o analýzu DeeMusil 2, nikoli o nález), nebo z toho, co arbitrážní výbor nemohl vůbec posuzovat, jelikož šlo o spor o obsah. Okino (diskuse) 1. 10. 2012, 19:29 (UTC)
 • Proti. Částečně jsem se k některým konkrétním věcem vyjádřil v komentářích, celkově pak konstatuji, že DeeMusil G3ron1movy žádnou úmyslnou lež ohledně obsahu zdrojů neprokázal. Jan.Kamenicek (diskuse) 1. 10. 2012, 19:58 (UTC)
 • Proti. Nic nenasvědčuje tomu, že se jednalo o nějaké úmyslné klamání. --Bodlina (diskuse) 3. 10. 2012, 16:38 (UTC)
 • Proti. Hlasuji proti, protože nevěřím, že by šlo o záměrné lhaní. Ale vyjádření zběžně přečetl (pročetl), svědčí o možné nekompetentnosti G3ron1mova odůvodnění. Měl by se nad tím zamylset, zda li jsou jeho tvrzení vždycky v pořádku. --Chalupa (diskuse) 4. 10. 2012, 10:19 (UTC)
Zákaz mazání zdrojovaných textů wikipedistou G3ron1mo[editovat | editovat zdroj]

DeeMusil 6) Wikipedistovi G3ron1mo se zakazuje z článků odstraňovat zdrojované texty.

Komentáře arbitrů:
Komentáře stran:
Komentáře ostatních:
Hlasování - stanoviska arbitrů:
 • Proti. Uvedené příklady jsou typickým sporem o obsah. Případné reverty a nedostatek ochoty k diskusi byl řešen v jiných navržených opatřeních. Jan.Kamenicek (diskuse) 30. 9. 2012, 19:46 (UTC)
 • Předpokládám, že návrh vychází ve skutečnosti nikoli z (neexistujícího) nálezu, ale z DeeMusilovy analýzy DeeMusil 8). Body b a c této analýzy ale jsou typické spory o obsah (o to, zda informace již uvedená na jednom místě Wikipedie je natolik podstatná, že má být uvedena i na místě dalším), tyto spory nemůže arbitrážní výbor rozhodnout a nemá se k nim ani nijak vyslovit. Bod d se dosud zdá být rovněž příkladem sporu o obsah (o interpretaci obsahu zdroje). Obecně: Arbitrážní výbor by ani zde neměl případ řešit, pouze v situaci, že by komunita dlouhodobým posuzováním argumentů dospěla k tomu, že skutečně jedna strana vytrvale překrucuje obsah zdrojů, mohl by posoudit předložené důkazy o této vytrvalosti a případně rozhodnout. K tomu podle důkazů nedošlo. Bod a) v analýze sporem o obsah jako jediný není. Jde o spor o výklad (celé řady) pravidel. Jeví se mi pravděpodobné, že kromě subjektivních názorů má na různost pohledů obou stran vliv i textace pravidel, která umožňuje výklad rozmanitý. Jelikož ale Wikipedie není byrokracie, mělo by se v každém takovém případě postupovat k prospěchu Wikipedie - a to hledáním nejvhodnějšího řešení, nikoli jen prosazováním jednoho, nebo naopak druhého řešení problematického. V tomto směru jsem již dříve konstatoval, že obě strany postupovaly spíš druhou cestou (revertováním na "svou verzi"). Nenacházím tedy žádnou oporu pro opatření omezující jen jednoho wikipedistu, navíc jde o jednotlivý, byť neobratně až špatně (z obou stran) řešený případ, a proto hlasuji proti. Okino (diskuse) 1. 10. 2012, 19:29 (UTC)
 • Proti. --Bodlina (diskuse) 3. 10. 2012, 16:38 (UTC)
 • Proti. Ztožňuji se s Kamenickem a Okinem. --Chalupa (diskuse) 4. 10. 2012, 10:26 (UTC)

Analýza wikipedisty Bazi[editovat | editovat zdroj]

Bazi: 1) Souvislost nezdvořilosti a eskalace konfliktů s „osobními“ tématy: Wikipedista DeeMusil vykazuje tendenci uchylovat se k nezdvořilosti vůči svým oponentům v tématech, která možná sám vnímá citlivě.

Osobní témata

Statistiky (diskusních) příspěvků kolegy DeeMusila (bod 1) a historie editací dokládají, že se na Wikipedii začal věnovat a nadále intenzivně věnoval tématům spjatým s Církví sjednocení, s jejím korejským zakladatelem Son-mjong Munem a obecněji s tématikou sekt či antikultovního hnutí.

Také už necelé čtyři měsíce po své první editaci kolega DeeMusil popsal svou emocionální reakci [59] a deklaroval svou urputnost (zde). Už tehdy ve své reakci trefně popsal některé aspekty DeeMusilova vystupování kolega ŠJů ([60]), za což si vysloužil odpověď začínající formulací „Milý ŠJů, díky za psychoanalýzu. Ohledně smyšlenky, že jsem vložil generalizaci, obávám se že jste vedle jak ta jedle.“ ([61]). Další komentář směšující rádobyhumorný bonmot s nezdvořilostí lze najít třeba už o měsíc později znovu u článku Homosexualita ([62]) a tamtéž pak DeeMusil ignoroval (a odstranil) výzvu "nekrmte troly", aby reagoval mimo jiné posteskem „Bože, do čehos to duši vrazil!“ ([63]). Tedy už v počátcích činnosti kolegy DeeMusila se zřetelně profilují jak tematické okruhy jeho zájmu, tak i tendence ke hrocení a stupňování emocionality projevů či popichování formou směšování rádobyhumorných bonmotů s nezdvořilostí. Zdá se, že právě tato tematická souvislost s emotivními a nezdvořilými projevy kolegy DeeMusila stojí u zdroje problémů postupně rozrůstajících - kvůli přiživování osobních sporů - i mimo hranice témat.

První kontakt DeeMusil vs. G3ron1mo u Hnutí pro-life

První "setkání" kolegů DeeMusila a G3ron1ma lze datovat nejspíš 13.2.2010. Časově přímo souviselo se vznikem portálu Hnutí pro-life, který DeeMusil o den dříve založil. Týž den provedl řadu editací i v článku Hnutí pro-life, a to spolu s Dezidorem, Postrachem ad. Tehdy mimo jiné nepřihlášený uživatel vložil nezdrojovanou a jazykově nekvalitní informaci o násilných akcích hnutí ([64]), což bylo Postrachem revertováno. Následující den se do úpravy článku zapojil několika editacemi i G3ron1mo, který poskytl obsáhlejší a kvalitnější informaci o oněch násilných akcích formou překladu z anglické Wikipedie ([65]). Do úprav této pasáže se pak pustil i DeeMusil a následně Cinik, Formol a další. K tomuto také proběhla asi první přímá diskuse mezi oběma stranami (G3ron1mo, DeeMusil, G3ron1mo).

Kolega DeeMusil později mimo jiné vyjádřil svůj postoj k tématu ([66]). Následovala další diskuse, kterou začali Cinik s Tlusťou a v níž následně mezi DeeMusilem a nepřihlášeným uživatelem postupně houstly emoce (vcelku zde). O dva měsíce později se DeeMusil i G3ron1mo vrátili k úpravám článku (přehled zde), přičemž už proběhly nějaké reverty a kolega DeeMusil mimo jiné použil souhrn editace „Kdo vůbec tu větu tak zpitvořil??“ na adresu (nepřímo?) G3ron1mem přeložené pasáže. Do úprav této pasáže a přetahování o ni se pak dále zapojili i Cinik a nepřihlášený uživatel.

Mezitím byl předmětem diskusí a sporů také samotný portál. Kolega Postrach nejdřív založil diskusi Pod lípou (celý archiv), v níž mimo jiné G3ron1mo vyjádřil souhlas s nepatřičností takového portálu. Další diskuse probíhala také přímo u portálu (celek zde), a to za účasti obou. Portál byl nakonec na základě DoSu (14.4.-11.5.2010, zde) přesunut do osobního prostoru kolegy DeeMusila. V DoSu se mimo jiné rovněž G3ron1mo vyjádřil pro smazání portálu nebo jeho sloučení s pro-choice.

Jiné konflikty

V době, kdy probíhaly výše uvedené diskuse a spory, byl také kolega DeeMusil poprvé blokován (24.3.2010 [67]), a to v jiném sporu s kolegou Formolem (vcelku zde). Pro doplnění kontextu: Předmětem sporu byla tehdy pasáž článku zdrojovaná odkazem na slovenský web s e-shopem nabízejícím „kórejský ženšen“ ([68]), kterou předtím vložil kolega DeeMusil ([69]). Souvislost s výše uvedenou informací o Církvi sjednocení může, ale také nemusí být čistě náhodná.

Tomu už předcházely konflikty s Destinerem u témat spojených s homosexualitou, řešené po dvou Žádostech o komentář (k obsahu článků, k chování) následně i ve vleklé arbitráži (v době od 23. 7. 2009 do 25. 5. 2010). Ale i dříve se kolega DeeMusil třeba v tandemu s Cinikem dohadoval u termínu homofobie (ŽoK zde).

POV - emocionalita - nezdvořilost

Na první pohled by se mohlo zdát, že souvislost této analýzy s projednávaným předmětem arbitráže je jen vzdálená. Slouží však pro utvoření IMHO velmi cenného obrázku o širším kontextu a pro hlubší náhled do emocionality, která se dle mého soudu promítá do způsobu, jakým kolega DeeMusil přistupuje ke svým oponentům ve výše nastíněných tématech. Ačkoli se objevuje i jinde, jádrem jsou právě tato témata, pro kolegu DeeMusila patrně vnímaná jako osobní.

P.S. Právě v poslední době mohou být tato témata pro kolegu DeeMusila obzvláště citlivá. Vizte např. velmi aktuální vyjádření mluvčího české odnože Církve sjednocení k úmrtí jejího zakladatele toto pondělí, 3. září 2012: „Ohledně negativních věcí já nebudu odpovídat, protože to se nehodí k té situaci, která tady je.“ (v Událostech ČT, odkazováno v článku). Protože Son-mjong Mun skonal po těžké nemoci, nelze vyloučit vliv předcházejícího emocionálně vypjatého období i na to, že se nepřiměřené reakce kolegy DeeMusila více vyskytly i u zdánlivě nekonfliktního tématu Šmoulů.

Komentáře arbitrů:
Komentáře stran:
 • vzhledem k tomu, že 99% zde uvedeného není dle mého uvedeno v důkazech, mělo by být k tomu tak přihlédnuto, neboť je to formálně špatně a též se to z velké části netýká sporu s navrhovatelem. Pokud toto bude bráno v úvahu, mohlo by se to zvrtnout na rozšiřování sporu s vytahováním starších věcí nespadající pod tento spor, např. zjevný pro-homosexuální aktivismus uživatele Bazi, který jasně deklaroval a sebeidentifikoval na své osobní stránce v prvních měsících svých editací. Tuto informaci později odstranil. Vzhledem k názorovým kontradikcím bych se nedivil, kdyby se mi chtěl jménem homosexuálně-aktivistické komunity[70], kterou aktivně zastává, nějak revanšovat, o čemž by svědčila jeho aktivita v rámci arbitráže, kde mne i přesto, že se ho můj spor s navrhovatelem prakticky ani netýká, lakuje na černobílo. Rozhodně se ho týká méně, než Vbhubeného. Žádám tedy arbitry, aby zvážili, zda chtějí spory nechat eskalovat i tímto směrem. Černobílému lakování navíc zcela neodpovídají mé editace mnohých článků, pro ilustraci namátkově např.: Debetní karta, Lockheed WP-3D Orion, Metodologie vývoje softwaru, Otužování, Paretův diagram, Platební terminál, Stavební spořitelna, Strašák, Strojexport, Visa, ALPS Electric, a mnohé další, které dokazují mou poněkud komplexnější wikičinnost než popisuje Bazi, který se do jisté doby věnoval výhradně propagaci homosexualismu a až po upozornění na jeho výhradní aktivismus (které mi jak se zdá nemůže zapomenout a to by bylo také vhodné zohlednit) přibral např. architekturu z okolí Brna, čímž však jeho aktivismus jistě nevymizel. Dále se o tomto tématu rozepisovat nebudu, neboť dle mého jistě není předmětem arbitráže. --DeeMusil (diskuse) 6. 9. 2012, 12:15 (UTC)
  Ještě k detailu, když Bazi předestírá, že by snad mohlo mít úmrtí zakladatele Církve sjednocení vliv na článek o Šmoulech... tak to je mi skutečně s podivem, jelikož zcela opomíná dějovou linii, neboť spor v článku o Šmoulech započal navrhovatel před cca rokem, zatímco toto je aktuální událostí posledních několika měsíců. Časová nesouvislost je zjevná, tato analýza je tedy nepochybně chybná, nemá oporu v důkazech a těžko říci, co se snaží vlastně prokázat. Krom nekonkrétního hraní na xenofobní notu nic konkrétního k posuzování arbitry nevidím. --DeeMusil (diskuse) 7. 9. 2012, 07:23 (UTC)
  Zde je opět pěkně vidět, jak DeeMusil dokáže pracovat. Místo toho, aby reagoval na tvrzení, používá argumentaci ad hominem. --G3ron1mo 7. 9. 2012, 06:53 (UTC)
Komentáře ostatních:
 • Ad 1) Dovolím si tu okomentovat a trochu posunout to, co tu předestřel kolega Bazi do obecnější roviny a s ohledem na obě strany sporu. Myslím, že jeho analýza má určitou relevanci, i když kolega DeeMusil tu jí nevidí.
Osobně jsem jako účastník sporů v článků Církev sjednocení měla paradoxní dojem, že je to tentokrát kolega DeeMusil, kdo se dostal se svým názorem do obdobné situace jako jeho názoroví protivníci v oblasti homosexuality. Jeho boj proti pojmu sekta v článku byl zrcadlovým odrazem jeho postojů v otázce homosexuality. V případě homosexuality se řadí mezi konzervativně laděné editory zastavající spíš tradiční názory většinové společnosti k homosexualitě. V případě Církve sjednocení se jeho názorová linie dostala na názorovou stranu, která se snaží vymezit proti náboženským předsudkům většinové společnosti (zcela obdobně jako to dělají ti, které tak rád označuje za "homosexuální aktivisty"). Přitom v případě homosexuality DeeMusil hají názor o tom, že prosazuje existující a encyklopedicky relevantní názory ve společnosti, které Wikipedie nemá právo komentovat ani cenzurovat, i když se druhým nelíbí. V případě Církve sjednocení je přesně toto zase tvrzení kolegy G3ron1ma k podpoře svého POV. Přitom obě témata se týkají dvou různých společenských menšin. Tedy jde o téma, kde je problém marginalizace (ať otevřené nebo skryté) zvláště palčivý a není možné se tvářit, že se tohle Wikipedie nijak netýká.
Myslím, že v obou případech se ukazuje jako velký (ale z podstaty neřešitelný) problém Wikipedie angažovanost lidí s vyhraněným POV na dané téma bez dostatečné schopnosti pojmout téma objektivně, což nutně znamená potlačit svoje vlastní názory (a uvědomit si svoje předsudky) a respektovat názory druhé strany. To je ale věc, která se nedá vynutit ale která je tu hlavním jmenovatelem většiny editačních válek.
Nicméně, myslím, že hlavním problémem kolegy DeeMusila není jen jeho názorová vyhraněnost, ale především formy vedení diskuze, které až příliš často vykazují prvky nevhodné ironie, popichování, poučování v osobní rovině, užití expresivních výrazů a slovních obratů atp., kterými se zřejmě snaží získat argumentačně navrch. Přitom tak znehodnocuje svoje skutečné argumenty - např. v případě Církve sjednocení jeho faktické argumenty opravdu odpovídaly literatuře, co jsem k tématu poctivě přečetla a nešlo o žádné marginální autory co si něco vypublikovali na svém webu (nikoliv jak to bylo v případě Hanson). Bohužel pro DeeMusila je "obohatil" svým způsobem vedení diskuze, čímž tyto relevantní názory de fakto degradoval.
Na druhou stranu jsem si všimla, že kolega G3ron1mo zvolil u článků Církev sjednocení i sekta a nevím jak u dalších (nesledovala jsem to) styl, který dával přednost editacím natvrdo, před poctivým (a pravda zdlouhavým) vyjednáváním v diskuzi. To podle mě vytvářelo docela nepříznivé podmínky pro spolupráci i dalším editorům, kteří nesdílejí DeeMusilův styl. Musím souhlasit s tím, že tenhle postoj mohl účastníka vést k pocitům, které mi DeeMusil popsal: "Měla jste ale někdy pocit, že Váš argument jste řekla do zdi a že nebyl vůbec ani vzdáleně reflektován?"(zde). A i v tomhle případě, typicky napíše názor, který má opodstatnění a přitom ho uvede shrnutím editace "tajtrdlíka nedělám"... Také si ale myslím, že se u kolegy G3ron1ma objevuje určitá názorová vyhraněnost, i když je kvalitativně jiná než u DeeMusila. Projevuje se podle mě necitlivým přístupem k některým opět menšinovým tématům a názorům a podle mě dost jednostranným (absolutním spíše než relativním) pojetím vědy a vědeckosti jako něčeho exaktního a mechanického (což je ale zase určité POV). Osobně jsem vnímala jeho přístup ke společenskovědním tématům (sekta, Církev sjednocení, Seznam vědeckých oborů) jako problematický ve svojí exaktní přímočarosti. Tím ho opravdu nechci nijak urazit. Ale myslím si, že by arbitráž měla tenhle problém reflektovat a nikoliv kolegu utvrdit v jeho POV.
Konečně jsem si všimla jednoho problému konkrétně v článku Církev sjednocení a tou byla nízká přítomnost či dokonce ignorování odborného zázemí z oblasti sociologie náboženství a religionistiky k tématu (tj. zázemí, ze kterého by měl kvalitní článek k náboženskému tématu čerpat) a přehnané spoléhání jen na pravidla a doporučení Wikipedii. Jinými slovy, v případě kolegy G3ron1ma se mi nezdálo, že se s tématem do hloubky seznámil (tj. tak aby byl schopen pojmout všechny nuance problému) ale že se domnívá, že procesní znalost Wikipedie k podpoře jeho editací stačí. Na druhou stranu u kolegy DeeMusila platí to, co jsem napsala shora: tuto konkrétní problematiku zná ale diskutuje tak, že tím svoje argumenty spíš degraduje či oslabuje. --Verosusa (diskuse) 6. 9. 2012, 14:01 (UTC)

Baziho návrhy rozhodnutí[editovat | editovat zdroj]

Jedná se o dílčí analýzu, která se věnuje jen určitému výseku a některým aspektům řešeného sporu, které v analýze arbitra-zpravodaje či dalších analýzách IMHO nenašly dostatečné zastoupení. Proto i moje návrhy představují jen dílčí řešení, které slouží pro doplnění ostatních návrhů. Navržená opatření mohou být doplněna opatřeními navrženými již výše tak, aby pokryla řešení celého sporu.

Princip: Wikipedie přede vším[editovat | editovat zdroj]

Bazi: 1) Wikipedie je živoucí projekt, pro jehož rozvoj i holou existenci je komunita lidí-editorů zcela klíčová. Doporučení kodifikovaná Wikietiketou a Zdvořilostí jsou hlavní podmínkou, kterou je nutno dodržovat za každých okolností. To se týká veškerých editací, psaní komentářů a příspěvků v diskusích. Nezdvořilost je chování vytvářející atmosféru nepřátelství a neúcty, je zdrojem konfliktů a příčinou wikistresu. Osobní útoky či nepřiměřené revertování jsou (jen) dvěma z jejích projevů, předpokládání dobré vůle je (jen) jedním z preventivních prostředků. Pro dobrou atmosféru v komunitě wikipedistů a samotnou Wikipedii je nezdvořilost bezvýhradně destruktivní. Obzvláště obtížnou se stává ve své dlouhodobé formě, přetrvává-li navzdory upozorněním a opakovanému použití nástrojů řešení konfliktů. Takové počínání je nepřijatelné.

Komentáře arbitrů:
Komentáře stran:
 • Souhlasím. Totéž se dá prohlásit o stalkingu, systematickém revertování, otravování šablonami a ignorováním argumentů v diskusi a dalšími podobnými věcmi prováděnými v bohaté míře zase navrhovatelem. Chtěl bych se zeptat Baziho, proč jeho závěry nejsou stejně symetrické, jako v dalších případech.--DeeMusil (diskuse) 10. 9. 2012, 13:13 (UTC)
Komentáře ostatních:
Hlasování - stanoviska arbitrů:
Nález: Kulturní válka wikipedisty DeeMusil[editovat | editovat zdroj]

Bazi: 11) Aktuální spor G3ron1mo vs. DeeMusil probíhá v kontextu tzv. kulturní války (culture war), kterou vede / účastní se wikipedista DeeMusil dlouhodobě kolem některých témat, v nichž zastává vyhraněný (ať většinový, či menšinový) úhel pohledu. Tato témata jsou nejčastěji prostorem, kde DeeMusil narušoval proces vyjednávání různými projevy nezdvořilosti, ať už měly formu osobních útoků (za něž byl napomínán a blokován), či jen použití nevhodné ironie, popichování, poučování v osobní rovině, užití expresivních výrazů apod. (za něž byl někdy napomínán).

Komentáře arbitrů:
Komentáře stran:
 • Bez opory v důkazech. Články Sekta, Církev Sjednocení, nebo Seznam článků v seriálu Šmouové nespadají do oblasti Culture-war, první dva možná jen velmi, velmi vzdáleně, třetí pak vůbec. Bazi sem promítá vlastní názor, neboť on sám je součástí culture-war probíhající na Wikipedii se snahou umenšit veškeré opoziční názory.--DeeMusil (diskuse) 10. 9. 2012, 13:08 (UTC)
Komentáře ostatních:
 • Aktuální spor je vhodné nevytrhávat z kontextu. --Bazi (diskuse) 7. 9. 2012, 20:44 (UTC) Dovolil jsem si při formulaci využít i komentáře kolegyně Verosusy, které se podařilo trefnější pojmenování než mně. Doufám, že jí to nevadí. --Bazi (diskuse) 7. 9. 2012, 21:47 (UTC)
  Ne. Samozřejmě mi to nevadí. I v tom dalším se prakticky shodujeme - menšinová témata jsou typicky otázkou cultural wars. Jen bych dodala, že klíčová je tu otázka objektivity při psaní Wikipedie a schopnosti spolupracovat a diskutovat slušně a věcně u sporných otázek ve prospěch Wikipedie. Nestavěla bych to jen na názorovém nesouladu. --Verosusa (diskuse) 7. 9. 2012, 21:59 (UTC)
  Děkuji. Tak nějak jsem to i zamýšlel, když jsem psal o „narušování procesu vyjednávání“, i když jste to opět vystihla ještě lépe. Naprosto souhlasím, že hlavní problém není v samotném názorovém nesouladu, nýbrž v neschopnosti se s ním konstruktivně vypořádat s ohledem na přínos pro Wikipedii. --Bazi (diskuse) 9. 9. 2012, 00:03 (UTC)
Hlasování - stanoviska arbitrů:
 • Proti. Připadá mi to poněkud přehnané. --Chalupa (diskuse) 18. 9. 2012, 15:56 (UTC)
 • Pro. Tento dojem jsem z důkazů dostal rovněž. Okino (diskuse) 22. 9. 2012, 12:22 (UTC)
 • Pro. Ano, s tím se dá souhlasit. --Bodlina (diskuse) 3. 10. 2012, 16:38 (UTC)
 • Pro. Jan.Kamenicek (diskuse) 3. 10. 2012, 21:39 (UTC)
Nález: Přínos wikipedisty DeeMusil na poli kulturní války[editovat | editovat zdroj]

Bazi: 12) DeeMusil nevhodným chováním v oblasti témat souvisejících s tzv. kulturní válkou (battleground issues) natolik škodil Wikipedii, že jeho přínos projektu v těchto oblastech byl tímto převážen a po delší dobu již není pozitivní.

Komentáře arbitrů:
Komentáře stran:
 • Bez opory v důkazech. Články Sekta, Církev Sjednocení, nebo Seznam článků v seriálu Šmouové nespadají do oblasti Culture-war, první dva možná jen velmi, velmi vzdáleně, třetí pak vůbec. Bazi sem promítá vlastní názor, neboť on sám je součástí culture-war probíhající na Wikipedii se snahou umenšit veškeré opoziční názory. Bazi takto aktivuje starý spor s Destinerem.--DeeMusil (diskuse) 10. 9. 2012, 13:15 (UTC)
Komentáře ostatních:
Hlasování - stanoviska arbitrů:
 • Proti Přínosy wikipedistů si netroufám hodnotit. A z mého hlasování v předcházejícím bodě musí vyplývat i proti tady.--Chalupa (diskuse) 18. 9. 2012, 15:57 (UTC)
 • Pro Okino (diskuse) 22. 9. 2012, 12:22 (UTC)
 • Proti. Netroufám si hodnotit přínosy jednotlivých wikipedistů. --Bodlina (diskuse) 3. 10. 2012, 16:38 (UTC)
 • Pro. Jan.Kamenicek (diskuse) 3. 10. 2012, 21:39 (UTC) Zdůvodnění: Na tomto poli se v případě sporu nejvíce projevuje DeeMusilův nezdvořilý útočný a konfliktní styl, který odrazuje další přispěvatele. Baziho analýza je v tomto dostatečně podrobná. Jan.Kamenicek (diskuse) 10. 10. 2012, 21:07 (UTC)
Nález: Přínos wikipedisty DeeMusil mimo oblast kulturní války[editovat | editovat zdroj]

Bazi: 13) DeeMusil svými příspěvky Wikipedii v některých oblastech (uvedl zde) dosud vyvažuje újmu, kterou způsobuje svým nevhodným chováním v souvislosti s tématy spjatými s tzv. kulturní válkou.

Komentáře arbitrů:
Komentáře stran:
Komentáře ostatních:
 • Doplněk k vlastnímu návrhu č. 12). Osobně jsem k němu v arbitráži nenalezl dostatečné podklady, ale s ohledem na svůj subjektivní POV nabízím arbitrům ke zvážení. --Bazi (diskuse) 7. 9. 2012, 20:44 (UTC)
Hlasování - stanoviska arbitrů:
 • Zdržuji se. Kdybych hlasoval pro, musel bych hlasovat pro i předcházejícím bodě. Nemyslím si, že by DeeMusil něco vyvažoval, protože podle mne nemá co. Pokud by byl bod 12 odhlasován, změním svůj hlas na pro, ale dříve ne. -- Tento nepodepsaný komentář přidal(a) uživatel(ka) Chalupa (diskusepříspěvky) 18. 9. 2012, 16:00 (UTC) (CE(S)T) Omlouvám se, zapomněl jsem se podepsat. --Chalupa (diskuse) 20. 9. 2012, 18:11 (UTC)
 • Zdržuji se. Viz výše. Okino (diskuse) 22. 9. 2012, 12:22 (UTC)
 • Zdržuji se. Nebudu hodnotit přínos ani z hlediska nějakého vyvažování. --Bodlina (diskuse) 3. 10. 2012, 16:38 (UTC)
 • Zdržuji se, viz můj hlas u návrhu zpravodaje č. 24. Velmi silně pochybuji, jestli lze negativní dopad činnosti v nějaké oblasti jakkoliv vyvažovat. Jan.Kamenicek (diskuse) 3. 10. 2012, 21:44 (UTC)
Opatření: Zákaz editace článků spjatých s kulturní válkou pro uživatele DeeMusil[editovat | editovat zdroj]

Bazi: 21) DeeMusil má zakázáno editovat články týkající se témat významně souvisejících s tzv. kulturní válkou (battleground issues), jakož i články týkající se subjektů, jejichž nezanedbatelnou část činnosti představuje účast v kulturní válce. Toto se týká i dalších prvků Wikipedie, jako jsou portály a šablony. V případě netriviálního porušení zákazu bude na dobu delší než 14 dní zablokován některým ze správců. Pokud DeeMusil založí nebo edituje článek zabývající se zmíněnými tématy, smí změnu kterýkoliv uživatel revertovat (takový revert se nepočítá mezi 3 reverty ve smyslu Pravidla tří revertů). Tento zákaz trvá dva roky, v případě zablokování za jeho porušení začíná jeho lhůta běžet od počátku.

Komentáře arbitrů:
 • Chci upozornit všechny čtenáře této arbitráže, že jestliže DeeMusil níže uvádí, že můj hlas chápe tak, že podle mne jsou Šmoulové příkladem kulturní války - a pak s tímto údajně mým názorem polemizuje, tak se prostě a jednoduše mýlí a polemizuje pouze s vlastní fikcí, takže z této polemiky nemůže vůbec nic konkrétního a realistického vyplynout. Při hlasování o jednotlivých rozhodnutích se nikdy neberou v potaz úplně všechny důkazy (např. ve chvíli, kdy se rozhodnutí týká osobních útoků, není třeba v tu chvíli brát v potaz důkazy o revertování a naopak), proto ani u tohoto rozhodnutí jsem v podstatě nebral v potaz to, co se dělo u článku Šmoulové (zatímco jinde ano). Můj hlas pro toto rozhodnutí je založen v první řadě na tom, co se dělo v článcích a diskusích, které spadají do (možná šířeji chápaného, ale přesto) okruhu culture wars.

  Jinak prosím všechny, aby se pokusili držet tématu, toto není místo pro obecnou diskusi a tady jste se opět rozběhli tak doširoka, že se to původního návrhu rozhodnutí týká velmi okrajově (rozhodně ne těsněji než celé řady dalších rozhodnutí), a to všechno navíc ve velmi nadměrném rozsahu. I proto podstatnou část Vaší diskuse přenáším na diskusní stránku. Okino (diskuse) 24. 9. 2012, 23:35 (UTC)

 • Vysvětlení mého hlasu pro kolegu Bazi: obecně nemohu souhlasit s jakýmikoliv selektivními zákazy editace. A už vůbec nemohu souhlasit se editace článků spjatých s kulturní válkou, protože si dokážu představit tu melu, až se tady budeme hádat, které témata to jsou a které už nikoliv. --Bodlina (diskuse) 11. 10. 2012, 17:44 (UTC)
Komentáře stran:
 • Spor s navrhovatelem nebyl veden v rámci kulturní války, jak napovídá spíše osobně vnímané téma Církve sjednocení včetně souvisejících článků a článek o Šmoulech. Spor s navrhovatelem byl veden navrhovatelem v mnou editovaných či založených článcích a vedl by ho bez ohledu na téma, i kdyby to bylo o akvarijních rybyčkách, nebo vlacích a tramvajích. Jediné co zde probíhá v rámci kulturní války je Baziho hodnocení mé osoby a jeho systatické odhalování identity, činnosti či zaměření. Pokud s tím má Bazi nějaký problém, asi by bylo nejlepší, aby si založil vlastní arbitráž. Předem upozorňuji, že téma Culture wars je natolik vágně definované, že by bylo těžké definovat kde končí a kde začíná. Také by tím Bazi eliminoival důležitý úhel pohledu, za což by mu na buňce jistě dali metál, ale ku prospěchu Wikipedie by to bylo stěží. Jako pomsta by to ale jistě bylo dobrý. K řešení sporu s navrhovatelem to ale nepřispěje nikterak, spíše naopak. není potřeba řešit topic ban, když úplně stačí jednodušší antistalkingové opatření. --DeeMusil (diskuse) 8. 9. 2012, 13:17 (UTC)
  Církev sjednocení je subjektem, jehož nezanedbatelnou část činnosti představuje účast v kulturní válce. Homofobní (či pro-life, chcete-li) agenda je dostatečně popsána v článku. Kdyby hypoteticky platil zákaz už od počátku, předešlo by se vašim předchozím sporům s kolegou G3ron1mem (i dalšími) u těchto témat a je možné, že by se vaše přílišné osobní zaujetí vůči G3ron1movi coby dřívějšímu oponentovi v těchto tématech neprojevilo na tak intenzivní nezdvořilosti i u aktuálního sporu. Třeba ne, třeba byste se choval stejně nezdvořile. Pak by ale bylo jediným opravdu zaručeným řešením vaší dlouhodobě rozsévané nezdvořilosti trvalý blok, který je ostatně také navržen výše. Já jsem zkusil navrhnout měkčí řešení v podobě topic banu, který si dovoluji považovat za lépe zacílený než výše navržený topic ban na téma náboženství. Je samozřejmě na arbitrech, k jakému řešení nakonec sáhnou. Témata kulturní války lze ostatně v opatření jmenovitě uvést, pokud by si to arbitři přáli. --Bazi (diskuse) 9. 9. 2012, 00:03 (UTC)
  Nejsem si jist zda rozumíte tomu co jste napsal, ale v zásadě si zde přejete diskriminaci z důvodu náboženství. Jako pomsta za Destinera, vizte níže, by to bylo jistě dobrý. Nevím, zdali jste postřehl, že oba případy nejsou ekvivalentní. Já jsem však nikomu "rozkopáním držky" nevyhrožoval, jako to učinil právě Destinero. Avšak není dobré oživovat staré spory a nebo se fixovat na řešení oko za oko, jak to činíte vy. Upozorňuji také, že toto není spor s Destinerem ani arbitráž s Destinerem, i když vy se, zdá se, chováte, jako by tomu tak bylo. Já opakuji, že sporu s navrhovatelem šlo předejít mnohem jednodušeji - předejít stalkingu, resp. přílišné péči o články které jsem napsal, a o kterých on dle jeho vlastních slov moc neví. Že topic ban není správným řešením dokazuje spor v článku o Šmoulech, který je mimo jakékoliv náboženství a naprosto mimo culture war. Jediné pojítko, zdá se, je, že jsem ten článek napsal já, a že jsem v něm měl již dříve spor o obsah s Kyknem. Proto si ho také navrhovatel vybral, čímž doložil pravé jádro / příčinu sporu. Navrhovatel spor se mnou v podstatě dlouhodobě a cíleně vyhledával. Takže díky, že na to tímto nesmyslným návrhem opatření upozorňujete v celé nahotě onoho problému. Mimochodem, nejste stranou sporu, tedy nevím, co dělá vaše vyjádření zde.--DeeMusil (diskuse) 10. 9. 2012, 12:53 (UTC)
 • K Okinovu hlasu: Myslím, že v jeho argumentaci také došlo k záměně příčiny a důsledku. Kdyby se navrhovatel nevěnoval potírání jiných názorů (nepřítele :-), než jeho vlastních, nebylo by žádného sporu, ani žádného komentování pochybné kvality jeho editací. Kdyby se navrhovatel nešťoural v tématech, kterým vůbec nerozumí jen proto, aby mohl buzerovat druhého, nebylo by této arbitráže. Pokud by se tedy mělo někomu něco zakázat, pak právě zmíněnou činnost navrhovatelovu, nikoliv témata, kterým se věnují jeho cíle, které si zjevně zcela úmyslně vybral za nepřítele. A to i v případě, že se věnují Šmoulům.

  Okinův hlas chápu tedy tak, že Šmoulové jsou dle něho Culture war, a to že mne v článcích navrhovatel dlouhodobě buzeroval urgentními šablonami s následným promptním mazáním, revertoval, ignoroval argumenty v diskusi a další... , až jsem mu k tomu řekl, co si o tom myslím, se vyřeší tím, že se cíli jeho snažení, nebo chcete-li jeho oběti/nepříteli (:-) zakáže blíže nespecifický topic culture wars, volně rozšiřitelný dle aktuálního názoru toho kterého správce a to i na články a témata, kde jsem s navrhovatelem žádný spor nevedl, a které obecně edituji sporadicky. Zákaz však jistě potěší aktivistu věnujícího se na Wikipedii z velké části propagaci homosexualismu. Ten sice s touto arbitráží nikterak nesouvisí, ale kdo by se zde ptal na logiku, když Šmoulové jsou Culture war, že? O logice a objektivitě takového hlasu si myslím svoje, nezávislému rozhodnutí nezávislého arbitra se to však nepodobá ani vzdáleně. Člověk se jen diví, co dokáže v xenofobním Česku jedna televizní reportáž.--DeeMusil (diskuse) 23. 9. 2012, 14:34 (UTC)

Komentáře ostatních:
 • Variace na návrh arbitra-zpravodaje č. 33) Zákaz editace článků o náboženství pro uživatele DeeMusil. Lze s ním i kombinovat (nejsem si jistý, do jaké míry se témata kulturní války s tématem náboženství kryje, či nikoli). Doplněno i o portály a šablony, s ohledem na historii konfliktů kolem portálu Hnutí pro-life, popsanou v analýze. --Bazi (diskuse) 7. 9. 2012, 21:47 (UTC)
 • "Také by tím Bazi eliminoival důležitý úhel pohledu, za což by mu na buňce jistě dali metál, ale ku prospěchu Wikipedie by to bylo stěží. Jako pomsta by to ale jistě bylo dobrý. K řešení sporu s navrhovatelem to ale nepřispěje nikterak." Rád bych se zcela otevřeně a na rovinu DeeMusila zeptal na to, jak si myslí, že takové průpovídky o metalu na buňce napomáhají ku prospěchu Wikipedie, jak to prospívá řešení sporu a proč tedy má potřebu jiným lidem vyčítat totéž, co sám neustále dělá? --Destinero (diskuse) 9. 9. 2012, 09:41 (UTC)
Hlasování - stanoviska arbitrů:
 • Proti k zákazům editace jsem se již vyjádřil.--Chalupa (diskuse) 18. 9. 2012, 16:01 (UTC)
 • Pro. Arbitráž prokázala, že články v popsané oblasti mají pro DeeMusila citový obsah, kvůli kterému je náchylnější k nezdvořilostem, revertování atd. Ostatně prohlásil to sám DeeMusil, že kdo se neúčastní editace článků o culture wars, nemá problémy s osobními útoky. Tady tedy vidím jako řešení zaměnit příčinu a následky a snížit pravděpodobnost osobních útoků tím, že se DeeMusilovi zabrání zapojovat se do konfliktů v oblasti, která se ho tak dotýká. Okino (diskuse) 22. 9. 2012, 12:22 (UTC)
 • Pro. Souhlasím, že DeeMusil má k těmto tématům citový vztah přesahující běžný zájem o kontroverzní téma, což je obecně nežádoucí. Považuji proto za vhodné, aby se editacím takových hesel vyhnul. Jan.Kamenicek (diskuse) 26. 9. 2012, 21:03 (UTC)
 • Proti --Bodlina (diskuse) 3. 10. 2012, 16:38 (UTC)
Opatření: Zákaz komentování článků spjatých s kulturní válkou pro uživatele DeeMusil[editovat | editovat zdroj]

Bazi: 22) DeeMusil má zakázáno účastnit se diskusí k článkům týkajícím se témat významně souvisejících s tzv. kulturní válkou (battleground issues), jakož i k článkům týkajícím se subjektů, jejichž nezanedbatelnou část činnosti představuje účast v kulturní válce, nebo k takto tematicky vymezeným portálům a šablonám. Tento zákaz se týká i netriviálního komentování zmíněných témat u jiných článků. V případě netriviálního porušení zákazu bude na dobu delší než 14 dní zablokován některým ze správců. Pokud DeeMusil vytvoří nebo upraví diskusní příspěvek k článku zabývajícímu se zmíněnými tématy, smí změnu kterýkoliv uživatel revertovat (takový revert se nepočítá mezi 3 reverty ve smyslu Pravidla tří revertů). Tento zákaz trvá dva roky, v případě zablokování za jeho porušení začíná jeho lhůta běžet od počátku.

Komentáře arbitrů:
Komentáře stran:
 • dtto viz Bazi 21) je to naprostý nesmysl. Bazi zde vystupuje jako strana sporu neboť sem vnáší zbytky z minulosti, tedy např. úspěšně vyřešeného sporu s Destinerem, které však se sporem s navrhovatelem nesouvisí. Článek o Šmoulech není o Culture war, stejnětak Církev sjednocení není o Culture war, článek Sekta ... možná trochu, okrajově, ale spíše nikoliv. Culture war je především pro-life vs pro-choice, kde se můj spor s navrhovatelem ve větší míře, jako to bylo u výše zmíněných, neprojevoval což připisuji především zaměření se navrhovatele na mou osobu, nikoliv z důvodu tématu. Topic ban je tedy něco, co by si Bazi dle mého jistě přál, nicméně je to nadbytečné co do řešení sporu s navrhovatelem, kde postačí nevstupování do vzájemného kontaktu a neštvání jeden druhého, resp. omezení přílišné péče navrhovatele o mé dílo, jako tomu bylo doposud. --DeeMusil (diskuse) 8. 9. 2012, 13:29 (UTC)
  Reagováno u předchozího bodu. Nesouhlasím s tvrzením, že Církev sjednocení se netýká kulturní války. A jak jsem doložil v analýze, ke střetům s G3ron1mem i k nezdvořilostem z vaší strany docházelo už dříve, a to u témat právě vázaných na kulturní válku. Soudím, že tím je ovlivněna zvýšená eskalace sporu i u jiných témat jako Šmoulové, neboť se dle mého pozorování nedokážete oprostit od projevů vnitřního odporu k oponentům z kulturní války. Je možné, že se nedokážete oprostit od projevů odporu k oponentům vůbec. Pak opět zbývá trvalý blok. --Bazi (diskuse) 9. 9. 2012, 00:03 (UTC)
  Zde bych řekla, že se týká spíše nepřímo. V tom smyslu, že sama Církev se k battlegrounds topic velmi živě (ať teologicky či politicky) vymezovala a vymezuje (např. témata homosexualita, pro-life, rodina a rodinné hodnoty atp.) Nicméně vlastní ústřední bod sporu v článku je spor o odpovídající umístění dvou slov je sporem dvou pohledů na alternativní, menšinové náboženství na které se všechno to další jaksi nabaluje. S ohledem k arbitráži vidím ale jako hlavní problém objektivitu, toleranci a schopnost spolupráce na obou stranách.--Verosusa (diskuse) 10. 9. 2012, 11:47 (UTC)
  Souhlasím. Jádro problému je opravdu v neschopnosti slušné a konstruktivní spolupráce. Ta byla nejspíš na obou stranách. Oproti G3ron1movi, u kterého se přiznám že nedokážu popsat hlubší souvislosti, u DeeMusila jsem identifikoval souvislost tu, že jsou to obvykle právě určité tematické oblasti, kde dlouhodobě a opakovaně dochází k eskalaci konfliktů, anebo i na jiných místech, ovšem s kolegy, s nimiž už se předtím střetával v těchto oblastech. Z toho dovozuji, že do míry (ne)zdvořilosti a zarputilosti, s jakou se kolega DeeMusil choval v tomto sporu, se promítá jeho hlubší postoj k oponentovi z kulturní války. I když je zde zmiňována Církev sjednocení a s ní spojené téma náboženství (ostatně výše byl navržen topic ban právě na téma náboženství), tak já pozoruji ještě trochu složitější vazbu, a to od Církve sjednocení přes pro-life a anti-gay aktivismus (který není ničím nově odhalovaným, vizte [71],[72],[73],zde,zde) k tématům kulturní války. Jak jsem připomenul v analýze, obě strany sporu se poprvé střetly právě u tématu pro-life.
  Problémem je tedy samotná neschopnost spolupráce, opakovaně narušovaný proces vyjednávání a bylo by dobře, kdyby se toto podařilo řešit. Pokud se ale nenajde řešení (třeba v přísnějším pohlížení na nezdvořilosti ještě v mírnějších formách a dřívějších fázích rozvoje konfliktů, dřív než dosáhnou k osobním útokům nebo revertačním válkám), pak jako náhradní řešení mi přijde použitelné vykázání kolegů právě z těch konfliktních oblastí, protože v nich ty spory vznikají, kumulují se, bobtnají a přetékají i jinam. Nejde jen o řešení jednoho dílčího sporu těchto dvou wikipedistů u šmoulím článku, ale přinejmenším v případě kolegy DeeMusila, pro kterého to není zdaleka první takto vyhrocený konflikt, i o jakousi prevenci do budoucnosti, aby se po G3ron1movi neobjevovali další a další, s kterými se kolega DeeMusil bude vinou své vytrvalé pichlavé nezdvořilosti dostávat do dalších konfliktů.
  Dokáže-li poskytovat Wikipedii alespoň jakýs takýs přínos třeba ve finančních nebo IT tématech, která nejsou tak konfliktní nebo alespoň pro kolegu tak citlivá a osobně vnímaná, budiž. Ale v oblastech kulturní války tu svým chováním nadělal IMHO víc paseky než užitku. (A protože mi to nejspíš bude znovu mlátit o hlavu, tak připomínám, že problém nevidím toliko v postoji, který zastává nebo který v článcích prosazuje, ale především ve způsobu, jakým jedná se svými oponenty. Myslím, že kolega pociťuje skutečné hluboké osobní pohrdání svými oponenty, ať už z důvodu sexuální orientace jako v případě Destinerově či mém, nebo jen z důvodu názorové opozice v některých tématech.)
  Napadlo mě zakázat třeba jen diskusní příspěvky, ale jednak se může nezdvořile projevovat a provokovat konflikty i v pouhých souhrnech editací, a jednak má diskuse sloužit právě k vyjasňování neshod nebo nejasností z článků, takže principiálně asi není vhodné diskuse omezovat bez omezení editací samotných článků. --Bazi (diskuse) 10. 9. 2012, 22:12 (UTC)

Nechci tu už příliš rozmělňovat diskuzi. Jenom bych v tomhle vyjádřila podporu. Musím souhlasit s tím, že spory obou uživatelů mají konkrétní, širší kontext culture war. A jako v každém dlouhodobém sporu i zde jsou potřeba dvě strany. Viz můj komentář výše u bodu 21. I pro mě tu jde především o schopnost zachovat si objektivitu a slušnou, konstruktivní formu diskuze ve prospěch Wikipedie. Názor je jedna věc, druhá je forma, jak je takový názor prezentován a postoj a chování k těm, kdo ho nesdílí. De fakto se tu dotýkáme pravidel demokratické společnosti a ač Wikipedie není demokracie, snad jsou demokratické hodnoty to na čem stojí. Takže: jsou to spojené mísy: forma komunikace s oponenty a objektivita (schopnost nadhledu) + navázanost na určitá témata + kompetence v tématech spojených s culture war. Ale samozřejmě záleží na arbitrech zda to uvidí podobně.--Verosusa (diskuse) 11. 9. 2012, 09:03 (UTC)
Zcela jistě se totéž, co píše Verosusa o mém psaní na Wikipedii, dá říci i o navrhovateli. Spory se mnou nejsou zdaleka jeho první ani pravděpodobně ani poslední spory, které na Wikipedii navrhovatel má, jak ukázal případ Vbhubeného, Kirka, zkušenost Joweho, moje a následně např. Sinesis, která učinila stejnou zkušenost až po započetí arbitráže. Další již stojí v dlouhé frontě. Nevzít to v úvahu znamená převést spor z roviny stalkingu, obtěžování, prosazování svého i v rozporu s pravidly a s diskusí, revertování a arogantního přezírání argumentů a nehledání konsenzu ze strany navrhovatele, což je pravá příčina sporu, do roviny sporu o kulturní válku, což tak není ani zdaleka - důkaz: spor v článku o Šmoulech, kde je zjevná navrhovatelova posedlost mým dílem ve snaze druhého totálně naštvat a následně vyautovat a stejně zjevná jakákoliv nesouvislost s kulturní válkou. To není žádná válka kulturní, ale navrhovatelova válka zcela osobní a to proti nepříteli s později dodaným smajlíkem. Kdo všechno je, či může být, jeho nepřítel, je z jeho zaměření zcela zjevné. Že to není možné omezit tématem je také zjevné, jak ukazuje právě případ Šmoulů. --DeeMusil (diskuse) 12. 9. 2012, 08:46 (UTC)
Je-li činnost některého wikipedisty problematická (nad standardní mez), má každý možnost využít nástroje k řešení konfliktů:
 • Podle mých zjištění se kolega G3ron1mo významněji účastnil dosud pouze dvou ŽoKů, především toho jím podaného v říjnu 2011 vůči kolegovi Vbhubenému (zde), který skončil opatřením vůči Vbhubenému, nikoli vůči G3ron1movi. Druhý ŽoK, rovněž založený G3ron1mem v prosinci 2011 se týkal barevnosti navboxů (zde) a nezdá se, že by byl nějak emocionálně vyhrocený nebo osobně vedený, stejně jako diskuse z níž vzešel (zde).
 • Žádostí o opatření se kolega účastnil rovněž dvou, a to obou podaných jím vůči kolegu DeeMusilovi v červenci 2012 a vůči kolegu Vbhubenému v srpnu 2012. První skončila provizorním oboustranným opatřením a směřovala k (této) arbitráži, druhá skončila podobně jako ŽoK opatřením vůči Vbhubenému.
 • Žádostí o arbitráž, pominu-li tuto aktuální, se kolega účastnil dvou: v říjnu 2011 Vbhubeny vs. Tchoř a v listopadu 2011 Vbhubeny vs. G3ron1mo. Obě však byly staženy a vyústily právě ve výše uvedený ŽoK.
 • Kolega DeeMusil byl významněji účasten celkem čtyř ŽoKů. První u článku Homofobie byl založen Cinikem v létě 2008 (zde) a kolega DeeMusil podporoval Cinikem navržené odstranění pasáží, k čemuž později výsledek ŽoKu dospěl. Forma některých tamních DeeMusilových příspěvků ovšem stojí za přečtení. Druhý ŽoK podal na jaře 2009 Destinero k článkům Homosexualita a Léčení homosexuality (zde) v důsledku tamních sporů s DeeMusilem ad., požadavek byl formulován nejasně a ve vztahu k obsahu článků, ve výsledku ŽoK nepotvrdil navrhovatelův požadavek. Třetí ŽoK byl podán rovněž Destinerem krátce po tom druhém, na který přímo navazoval a věnoval se více působení DeeMusila, Dezidora a ŠJůa ve vztahu k NPOV aj.(zde). Jednoznačnačného výsledku nebylo dosaženo, ale ŽoK se transformoval do následné arbitráže Destinero vs. DeeMusil. A čtvrtý ŽoK podal v dubnu 2010 Kacíř (zde), týkal se pravidel Wikiportálů a navazoval na diskuse o smazání DeeMusilova a Cinikova portálu Hnutí pro-life.
 • Žádosti o opatření, v nichž byl kolega DeeMusil angažován, byly dvě. První v červenci 2010 podal Jedudědek s návrhem na přehodnocení rozhodnutí z arbitráže Destinero vs. DeeMusil (zde). Šlo zde o zrušení topic banu pro Destinera v tématu homosexuality, přičemž výsledkem bylo těsné zamítnutí 3:2 a ponechání zákazu editací. Protože se jedná o opatření blízké některým zdejším návrhům, zaslouží si bližší pozornost např. zdůvodnění hlasu arbitra Yopie, který argumentoval Destinerovým aktivistickým POV, poklesem editačních válek a zkultivováním diskuse. Dále se k tomuto bodu ještě vrátím. Druhou žádostí o opatření je ta výše zmíněná od G3ron1ma, která dospěla k aktuální arbitráži.
 • A konečně žádosti o arbitráž – do dvou se zapojil jen okrajově (zde a zde), v jedné pak figuroval jako strana sporu (pomíjím-li tu aktuální), a to Destinero vs. Deemusil 07/2010-05/2011. Zde se vracím k bodu topic ban: Ten byl pro Destinera schválen na základě Dezidorova návrhu poměrem 2 PRO, 2 SE ZDRŽELI (vizte hlasování zde), přičemž i hlasující PRO souhlasili, že jde o tvrdé opatření (stejně jako v komentáři kolega DeeMusil). Právě Yopie svůj hlas PRO zdůvodňuje Destinerovým „vášnivým a nekritickým zainteresováním do tématu“ ve spojitosti s absentující „ochotou přijmout i jiný pohled a slušně o něm diskutovat“. Yopieho zdůvodnění přijal za své i Krvesaj. Destinerovi byly v arbitráži též jednomyslně zakázány osobní útoky (hlasování zde), zatímco dodatečné rozšíření tohoto zákazu i mimo Wikipedii nebylo přijato. Obdobné opatření bylo dodatečně navrženo i pro osobní útoky DeeMusilovy, avšak vcelku, tedy pro útoky na Wikipedii i mimo ni. V této podobě návrh nebyl přijat (hlasování zde), a to podle vyjádření Krvesaje právě jen na základě nesouhlasu s rozšířením zákazu mimo Wikipedii (zde). Nevhodné chování kolegy DeeMusila bylo tedy arbitry zvažováno už tehdy.
 • Rozbor bloků a napomenutí obou stran sporu už byl proveden výše v analýze arbitra-zpravodaje (zde) na základě důkazů (zde a zde).
Toliko k použitým nástrojům řešení konfliktů v historii kolegů DeeMusila a G3ron1ma. Jinak už to bylo shrnuto v jiných komentářích: u G3ron1ma jde spíše o problém v procesní rovině, v editacích "natvrdo" a nedostatečném diskutování (což přispívá k eskalaci konfliktů), u DeeMusila spíše o problém ve způsobu vedení diskusí často na hraně osobních útoků (což rovněž přispívá k eskalaci konfliktů). --Bazi (diskuse) 12. 9. 2012, 14:21 (UTC)
Komentáře ostatních:
 • Nejsem si jistý, do jaké míry se formulace předchozího bodu vztahuje jen na editaci samotných článků, nebo i diskusních stránek k nim. Vzhledem k tomu, že nezanedbatelná část výše nalezených problémů se děje v diskusích, raději nabízím ke zvážení i toto doplňující opatření. Vztažení zákazu také na diskuse ke zmíněným tématům na jiných místech Wikipedie má sloužit jako prevence proti obcházení zákazu a roztahování konfliktů tak říkajíc po všech čertech. Pokud by ale arbitři seznali, že je takovéto rozšíření zákazu nepřiměřené nebo obtížně proveditelné, je možno jej z opatření vypustit. --Bazi (diskuse) 7. 9. 2012, 21:47 (UTC)
 • Jen bych ještě k Okinovu zdůvodnění hlasu v tomto bodě dodal, že jsem o návrhu neuvažoval moc jako o samostatném opatření, jako spíš o doplňku k zákazu editace článků. Samozřejmě není žádoucí, aby někdo editoval článek, a přitom měl zakázáno u něj diskutovat. Takové opatření by mohlo zapříčinit ty nezamýšlené dopady, které Okino uvádí. Na druhou stranu jestliže někdo vystupuje destruktivně především v diskusích, pak je možné, že samotný zákaz editace článků nemusí být dostačujícím řešením. Právě a jen v takových případech by mohl sloužit i zákaz diskutování. Pokud by články ani needitoval, snižuje se pravděpodobnost, že by byl jinými wikipedisty k diskusi (marně) vyzýván.
Ještě mě napadá možné řešení i takových situací, kdy by kolegové mohli být mateni tím, že jim opatřením stižený kolega neodpovídá. (Jde o obecné řešení, bez ohledu na jeho možné uplatnění či neuplatnění v této konkrétní arbitráži.) Pokud bychom vytvořili šablonu (třeba po vzoru {{stop chat}} nebo {{nekrmte trolly}}, vizuálně raději decentnější), která by velmi stručně a neutrálně informovala o tom, že dotyčný se nemůže vyjadřovat, pak by mohlo být dotyčnému (nebo komukoliv jinému) povoleno takovou šablonu vložit bez jakéhokoli dalšího komentáře na místo, kde by byla reakce očekávána. Šablona by buď informovala, že vyjádření není možné (v případě zákazu diskutovat o určitém tématu kdekoli), nebo by odkazovala na diskusní stránku wikipedisty (v případě zákazu diskutovat téma jen u příslušných článků, jak je formulován můj následující návrh č.23) ). Uznávám, že jde o trochu kostrbaté řešení, ale je to jakýsi možný způsob. --Bazi (diskuse) 9. 10. 2012, 16:13 (UTC)
Hlasování - stanoviska arbitrů:
 • Proti K zákazům editace jsem se již vyjádřil. Zde navíc předpokládám, že po této arbitráži bude diskuze již věcná a konstruktivní, proč jí tedy zakazovat předem.--Chalupa (diskuse) 18. 9. 2012, 16:03 (UTC)
 • Zdržuji se. Zákazy diskutování jsou velmi problematické a z několika zkoušek těchto zákazů z minulosti nemám dobrý dojem. Možná jsme ještě nenašli vhodnou formulaci podobného zákazu, který bych co do přímého dopadu velmi podporoval, ale mívá obvykle nepěkné nezamýšlené dopady, zejména pro uživatele, kteří netuší, proč jim oslovený wikipedista na jejich žádost neodpovídá... Okino (diskuse) 22. 9. 2012, 12:22 (UTC)
 • Proti. Dlouhodobý zákaz zaměřený výslovně na vyjadřování názoru k nějakému tématu je už opatření opravdu extrémní, a (pokud nebude odhlasován úplný zákaz přispívání) v tuto chvíli hlasuji proti, zvláště když to vypadá, že bude přijato opatření proti DeeMusilovým osobním útokům. Jan.Kamenicek (diskuse) 26. 9. 2012, 21:11 (UTC)
 • Proti. Nemohu na jednu stranu trvat na konstruktivní diskuzi o obsahu článků a na druhé straně diskuzi šmahem zatrhnout. --Bodlina (diskuse) 3. 10. 2012, 16:38 (UTC)
Opatření: Zákaz komentování článků spjatých s kulturní válkou pro uživatele DeeMusil (2)[editovat | editovat zdroj]

Bazi (dodatečně): 23) DeeMusil má zakázáno účastnit se diskusí k článkům týkajícím se témat významně souvisejících s tzv. kulturní válkou (battleground issues), jakož i k článkům týkajícím se subjektů, jejichž nezanedbatelnou část činnosti představuje účast v kulturní válce, nebo k takto tematicky vymezeným portálům a šablonám. V případě netriviálního porušení zákazu bude na dobu delší než 14 dní zablokován některým ze správců. Pokud DeeMusil vytvoří nebo upraví diskusní příspěvek k článku zabývajícímu se zmíněnými tématy, smí změnu kterýkoliv uživatel revertovat (takový revert se nepočítá mezi 3 reverty ve smyslu Pravidla tří revertů). Tento zákaz trvá dva roky, v případě zablokování za jeho porušení začíná jeho lhůta běžet od počátku. --Bazi (diskuse) 13. 9. 2012, 09:31 (UTC)

Komentáře arbitrů:
Komentáře stran:
Komentáře ostatních:
 • Dodatečně nabízím arbitrům pro rozšíření výběru řešení. Jde o téměř totožný návrh jako vlastní č. 22), ovšem bez rozšíření zákazu na diskuse u jiných článků. IMHO méně dostatečné, ale snáze uhlídatelné. --Bazi (diskuse) 13. 9. 2012, 09:31 (UTC)
Hlasování - stanoviska arbitrů:
 • Proti podle mne to není třeba, třeba je trestat vandalismus a urážky.--Chalupa (diskuse) 18. 9. 2012, 16:05 (UTC)
 • Zdržuji se. Zákazy diskutování jsou velmi problematické a z několika zkoušek těchto zákazů z minulosti nemám dobrý dojem. Možná jsme ještě nenašli vhodnou formulaci podobného zákazu, který bych co do přímého dopadu velmi podporoval, ale mívá obvykle nepěkné nezamýšlené dopady, zejména pro uživatele, kteří netuší, proč jim oslovený wikipedista na jejich žádost neodpovídá... Okino (diskuse) 22. 9. 2012, 12:22 (UTC)
 • Proti, stejně jako u bodu 22. Jan.Kamenicek (diskuse) 26. 9. 2012, 21:14 (UTC)
 • Proti, viz předchozí bod. --Bodlina (diskuse) 3. 10. 2012, 16:38 (UTC)
Opatření: Zákaz hodnocení kolegů pro uživatele DeeMusil[editovat | editovat zdroj]

Bazi (dodatečně): 24) DeeMusil má zakázáno vyjadřovat se k osobám a vlastnostem ostatních wikipedistů (a to i neadresně či k celým skupinám) mimo k tomu určené diskuse (žádosti o práva správce, žádosti o komentář a podobně), ale i tam tak musí činit slušným způsobem. Při tomto vyjadřování totiž DeeMusil dlouhodobě balancuje na hranici a za hranicí osobních útoků. Pokud zákaz nebude respektovat, smí být zablokován poprvé na dobu jednoho týdne, při dalších porušeních na dobu až dvojnásobku předchozího bloku. Toto opatření se netýká zjevně a bezpochybně pochvalných vyjádření, bez vedlejších konotací.

Komentáře arbitrů:
Komentáře stran:
Komentáře ostatních:
 • Dodatečně nabízím arbitrům pro rozšíření výběru řešení. Jde o alternativu nebo doplněk k výše podaným návrhům na zákaz osobních útoků a zákaz nezdvořilostí. Inspirováno závěrem tohoto ŽoKu. --Bazi (diskuse) 13. 9. 2012, 09:31 (UTC)
Hlasování - stanoviska arbitrů:
Opatření: Zákaz hodnocení kolegů pro uživatele G3ron1mo[editovat | editovat zdroj]

Bazi (dodatečně): 25) G3ron1mo má zakázáno vyjadřovat se k osobám a vlastnostem ostatních wikipedistů (a to i neadresně či k celým skupinám) mimo k tomu určené diskuse (žádosti o práva správce, žádosti o komentář a podobně), ale i tam tak musí činit slušným způsobem. Při tomto vyjadřování totiž G3ron1mo dlouhodobě balancuje na hranici a za hranicí osobních útoků. Pokud zákaz nebude respektovat, smí být zablokován poprvé na dobu jednoho týdne, při dalších porušeních na dobu až dvojnásobku předchozího bloku. Toto opatření se netýká zjevně a bezpochybně pochvalných vyjádření, bez vedlejších konotací.

Komentáře arbitrů:
Komentáře stran:
Komentáře ostatních:
 • Reciproční návrh k vlastnímu návrhu č. 24) Domnívám se však, že k němu nebyla v arbitráži nalezena opora, vizte analýzu arbitra-zpravodaje: body 1) a 2) o osobních útocích a nezdvořilosti a zmírnění bodu 3) o nepředpokládání dobré vůle. --Bazi (diskuse) 13. 9. 2012, 09:31 (UTC)
Hlasování - stanoviska arbitrů:
 • Pro --Chalupa (diskuse) 18. 9. 2012, 16:06 (UTC)
 • Proti. Nemáme důkazy o tom, že by G3ron1mo "dlouhodobě balancoval na hranici a za hranicí osobních útoků". Okino (diskuse) 22. 9. 2012, 12:22 (UTC)
 • Proti. Souhlasím, důkazy podobné jednání neprokázaly, a proto nepovažuji za nutné přijímat vůči G3ron1movi žádné podobné opatření. Jan.Kamenicek (diskuse) 26. 9. 2012, 21:17 (UTC)
 • Proti. Proč zakazovat někomu něco, čeho se nedopustil? --Bodlina (diskuse) 3. 10. 2012, 16:38 (UTC)
Opatření: Zákaz editace článků spjatých s hnutím pro-life pro uživatele DeeMusil[editovat | editovat zdroj]

Bazi (dodatečně): 26) DeeMusil má zakázáno editovat články týkající se témat hnutí pro-life, pro-choice a jejich agendy (zejména tradice a modernita, konzervatismus a liberalismus, interrupce, euthanasie, rodina, umělé či přirozené plánování rodičovství, antikoncepce, náhradní rodičovství, manželství, stejnopohlavní svazky, sexuální orientace), jakož i subjektů, jejichž nezanedbatelnou část postojů nebo činností představuje zapojení do těchto témat. Toto se týká i dalších prvků Wikipedie, jako jsou portály a šablony. V případě netriviálního porušení zákazu bude na dobu delší než 14 dní zablokován některým ze správců. Pokud DeeMusil založí nebo edituje článek zabývající se zmíněnými tématy, smí změnu kterýkoliv uživatel revertovat (takový revert se nepočítá mezi 3 reverty ve smyslu Pravidla tří revertů). Tento zákaz trvá dva roky, v případě zablokování za jeho porušení začíná jeho lhůta běžet od počátku.

Komentáře arbitrů:
Komentáře stran:
Komentáře ostatních:
 • Dodatečně nabízím arbitrům pro rozšíření výběru řešení. Jde o zúženou a konkrétněji tematicky vymezenou variantu vlastního návrhu č. 21) o zákazu editací článků ke kulturní válce. A to na základě vlastního vyjádření kolegy DeeMusila („Culture war je především pro-life vs pro-choice“ a na základě zjištění z analýzy, že spory mezi oběma stranami se rozvinuly a nadále bobtnaly právě v souvislosti s touto tématikou (u článku a portálu Hnutí pro-life). --Bazi (diskuse) 13. 9. 2012, 09:31 (UTC)
Hlasování - stanoviska arbitrů:
Opatření: Zákaz editace článků spjatých s hnutím pro-life pro uživatele G3ron1mo[editovat | editovat zdroj]

Bazi (dodatečně): 27) G3ron1mo má zakázáno editovat články týkající se témat hnutí pro-life, pro-choice a jejich agendy (zejména tradice a modernita, konzervatismus a liberalismus, interrupce, euthanasie, rodina, umělé či přirozené plánování rodičovství, antikoncepce, náhradní rodičovství, manželství, stejnopohlavní svazky, sexuální orientace), jakož i subjektů, jejichž nezanedbatelnou část postojů nebo činností představuje zapojení do těchto témat. Toto se týká i dalších prvků Wikipedie, jako jsou portály a šablony. V případě netriviálního porušení zákazu bude na dobu delší než 14 dní zablokován některým ze správců. Pokud G3ron1mo založí nebo edituje článek zabývající se zmíněnými tématy, smí změnu kterýkoliv uživatel revertovat (takový revert se nepočítá mezi 3 reverty ve smyslu Pravidla tří revertů). Tento zákaz trvá dva roky, v případě zablokování za jeho porušení začíná jeho lhůta běžet od počátku.

Komentáře arbitrů:
Komentáře stran:
Komentáře ostatních:
 • Čistě reciproční návrh k vlastnímu návrhu č. 26). --Bazi (diskuse) 13. 9. 2012, 09:31 (UTC)
Hlasování - stanoviska arbitrů:
 • Proti --Chalupa (diskuse) 18. 9. 2012, 16:07 (UTC)
 • Proti Nedomnívám se, že pokud G3ron1mo má nějaké problémy s pravidly, že by se projevovaly právě u této jedné oblasti. Okino (diskuse) 22. 9. 2012, 12:22 (UTC)
 • Proti. Jan.Kamenicek (diskuse) 26. 9. 2012, 21:21 (UTC)
 • Proti. --Bodlina (diskuse) 3. 10. 2012, 16:38 (UTC)