Wikipedie:Šablony/Přírodní vědy

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Název Současný text Kam
{{Nobelovy ceny}}

diskuse, seznam

Články
na konci
{{Barvy}}

diskuse, seznam

Články
na konci
{{Sluneční soustava}}

diskuse, seznam

Články
na konci
{{Binární předpony}}

diskuse, seznam

Binární předpony e
Dvojkový řád n:
2n
Nejbližší desítkový řád k:
10k
Značka Název Hodnota
210 103 Ki kibi 1 024
220 106 Mi mebi 1 048 576
230 109 Gi gibi 1 073 741 824
240 1012 Ti tebi 1 099 511 627 776
250 1015 Pi pebi 1 125 899 906 842 624
260 1018 Ei exbi 1 152 921 504 606 846 976
270 1021 Zi zebi 1 180 591 620 717 411 303 424
280 1024 Yi yobi 1 208 925 819 614 629 174 706 176
Poznámka: 10k není rovno 2n, je to jen nejblíže odpovídající mocnina; jsou z ní však odvozeny názvy i značky obdobně desítkovým předponám.
Články
na konci
{{Předpony soustavy SI}}

diskuse, seznam

Předpony soustavy SI[1][2] e
10n Předpona Značka Název Násobek Původ Příklad
1024 yotta Y kvadrilion 1 000 000 000 000 000 000 000 000 řec. ὀκτώ – „osm“
1021 zetta Z triliarda 1 000 000 000 000 000 000 000 fr. sept – „sedm“ Zl - zettalitr
1018 exa E trilion 1 000 000 000 000 000 000 řec. ἕξ – „šest“ EB – exabajt
1015 peta P biliarda 1 000 000 000 000 000 řec. πέντε – „pět“ PJ – petajoule
1012 tera T bilion 1 000 000 000 000 řec. τέρας – „netvor“ TW – terawatt
109 giga G miliarda 1 000 000 000 řec. γίγας – „obrovský“ GHz – gigahertz
106 mega M milion 1 000 000 řec. μέγας – „velký“ MeV – megaelektronvolt
103 kilo k tisíc 1 000 řec. χίλιοι – „tisíc“ km – kilometr
102 hekto h sto 100 řec. έκατόν – „sto“ hPa – hektopascal
101 deka da deset 10 řec. δέκα – „deset“ dag – dekagram
100 jedna 1 m – metr
10−1 deci d desetina 0,1 lat. decimus – „desátý“ dB – decibel
10−2 centi c setina 0,01 lat. centum – „sto“ cm – centimetr
10−3 mili m tisícina 0,001 lat. mille – „tisíc“ mm – milimetr
10−6 mikro µ miliontina 0,000 001 řec. μικρός – „malý“ µA – mikroampér
10−9 nano n miliardtina 0,000 000 001 řec. νανος – „trpaslík“ nT – nanotesla
10−12 piko p biliontina 0,000 000 000 001 it. piccolo – „malý“ pF – pikofarad
10−15 femto f biliardtina 0,000 000 000 000 001 dán. femten – „patnáct“ fm – femtometr
10−18 atto a triliontina 0,000 000 000 000 000 001 dán. atten – „osmnáct“ as – attosekunda
10−21 zepto z triliardtina 0,000 000 000 000 000 000 001 fr. sept – „sedm“
10−24 yokto y kvadriliontina 0,000 000 000 000 000 000 000 001 řec. ὀκτώ – „osm“ ys – yoktosekunda
Články
na konci
{{Standardy mobilních telefonů}}

diskuse, seznam

Články
na vhodném místě
{{Meteorologie}}

diskuse, seznam

Články
na konci
{{Operační systémy}}

diskuse, seznam

Články
na začátku
{{Periodická tabulka}}

diskuse, seznam

 
 
 
 
               
               
                                   
                                   
                                                               
                                                               
Články
na začátku
{{GHS01}}

diskuse, seznam

GHS01 – výbušné látky
GHS01
Články
na začátku
{{Chemie}}

diskuse, seznam

Články
na konci
{{OSI model}}

diskuse, seznam

Články
na začátku
{{Zvířetníková souhvězdí}}

diskuse, seznam

Články
na konci
{{Geologická časová osa}}

diskuse, seznam

Články
na začátku

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Bureau International des Poids et Mesures. Le Système international d’unités (SI) – The International System of Units (SI) [online]. 8. vyd. Paris: STEDI MEDIA, květen 2006. Kapitola 3.1, s. 32, 121. Dostupné online. ISBN 92-822-2213-6. (francouzsky, anglicky) 
  2. HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fyzika. Brno, Praha: Vysoké učení technické v Brně – Nakladatelství VUTIUM a PROMETHEUS, 2001. ISBN 80-214-1868-0. Kapitola 1.3, s. 3.