Wampum

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Wampumový pásek z roku 1682.

Termín wampum je odvozen ze slova Algonkinů a znamená „bílé motouzy“ (perleťových korálků). Pás většinou tvořily bílé korálky z perletě mlže surmovky a z fialových korálků pocházejících ze zaděnek. Vše drželo na několika osnovních motouzech z kůže či útcích z rostlinných vláken. K navlečení se korálky provrtávaly a jejich výroba prudce vzrostla, když Evropané přivezli kovové vrtáky.

Wampumy se používaly jako náhrdelníky, nákrčníky a čapky a jejich vzory byly vysoce symbolické. Většinou se dochovaly ty, které měly podobu pásů, užívaných jako mnemotechnická pomůcka při obřadních a politických příležitostech. Stovky jich byly zhotoveny k záznamům o vyjednávání při příchodu evropských osadníků.

U zrodu Irokézské Ligy, k němuž došlo patrně uprostřed 16. století, stáli Onondagové, usídlení nejblíže středu území pěti irokézských kmenů a stali se správci dokumentu Ligy. Ty měly podobu dlouhých šerp nebo opasků z bílých a purpurových, šest či více milimetrů dlouhých korálků válcovitého tvaru.

Opasky sloužily jako záruky dohod mezi Irokézy a ostatními indiánskými kmeny a později i mezi Irokézi a Evropany. Irokézky se označovaly slovem kari hwa, „věrohodný doklad“ nebo gaweena s významem „hlas, slovo nebo potvrzení“. Wampumové opasky tak hrály ústřední roli v procesu vlády sofistikované sociální a politické organizace Irokézů. Korálkům byla přisuzována velká mystická síla, která přecházela na jednání a schválení koncilu Ligy, a proto zaručovaly úctu mluvčímu, dávaly velkou autoritu jeho úřadu a za určitých podmínek se užívaly ke zmírnění žalu.

Wampumový náhrdelník z fialových a bílých mušlí

Zvyk to byl nesporně dávného původu, možná zavedený Hiawathou, jedním ze zakladatelů Irokézské Ligy a aktivním kolem roku 1570. Zdá se být pravděpodobné, že původně se šerpy a opasky zhotovovaly z rozřezaných dikobrazích ostnů. Je zajímavé, že jméno hiawatha se někdy překládá jako „hledač wampumů“.

Odžibvejský náčelník Kahkawaquonaby („Posvátná Pera“) popsal jeden pás použitý při jednání mezi Ligou a Odžibveji. Zasedání bylo znázorněno jako „krásná bílá ryba“ značící čistotu, neboť „všechna naše srdce jsou k sobě navzájem čistá“. „Bílý jelen“ znamenal nadřazenost a sousední symboly mísy a naběračky znázorňovaly dostatek zvěře a jídla. Orel sedící na vysoké borovici symbolizoval ostražitost při všech jednáních mezi Irokézy a Odžibveji. Nanejvýš dominantním symbolem všeho bylo slunce, jemuž všichni přísahali, že budou vždy dodržovat mezi oběma stranami uzavřené dohody.

Jeden z nejdelších wampumových opasků, známý jako Washingtonská smlouva, je více než dva metry dlouhý, 13 centimetrů široký a je tradičně spojován s dobou kolem roku 1790, neboť jeho účelem bylo připomínat mírovou dohodu mezi někdejšími koloniemi pod vládou prezidenta George Washingtona Irokézskou konfederací.

K zajištění přesnosti výkladu se strážci těchto šerp, stařešinové, tradičně čas od času svolávali k opakovanému vysvětlení toho, co korálkové ozdoby znamenají. Ve zvláště složitých a důležitých případech byli jednotliví stařešinové vyzýváni k zapamatování jen části záznamu a tak se zajišťovalo, aby se na žádnou významnou část nezapomnělo. Tak byl archív irokézských ústních zpráv posilován mnemotechnickými prostředky a umožňoval lidem, aby prostřednictvím vybraných a důvěryhodných správců přinášel do jejich každodenního života stabilitu, smysl a právo.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • TAYLOR, Colin F. Život Indiánů Severní Ameriky. Praha: Volvox Globator, 1997. ISBN 80-7207-074-6. S. 130. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]