Wampum

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Colonel Bouquet roku 1764 na břehu řeky Muskingum dostává od Indiánů wampum jako potvrzení dohody o osídlení Ohia; rytina z knihovny Kongresu ve Washingtonu
Jednoduché nesvázané wampumy, dikobrazí ostny; Ilustrace z Etnologické ročenk Smithsonian Institution ve Washingtonu (1880)
Wampumový pás Williama Penna, zakladatele kolonie přistěhovalců v Pensylvánii, kresba z roku 1682

Wampum byl etnický symbolický šperk z organických materiálů, zhotovovaný některými kmeny severoamerických Indiánů, hlavně Irokézy, v 16.–19. století. U negramotných Indiánů plnil také roli smlouvy. Byl rozšířený od oblíbený také po určitou dobu u přistěhovalců a nakonec i u Evropanů.

Termín[editovat | editovat zdroj]

Termín wampum je odvozen ze indiánského slova Algonkinů. Znamená „bílé provázky“ a označuje šňurky, kterými se vázaly korálky a olivky.

Výroba a využití[editovat | editovat zdroj]

Pás o třech až pěti -většinou spojených- šňůrách tvořily navlečené bílé korálky, roubíkovité olivky nebo válečky o délce 6 až 15 milimetrů, broušené a vrtané z perleťové ulity mlže surmovky, z purpurových nebo fialových korálků zhotovených ze zaděnek. Šperk držel pohromadě několika osnovními šňůrami z kůže, provázanými útky z rostlinných vláken. Korálky se musely před navlékáním provrtat. Jejich výroba prudce vzrostla, když jim Evropané začali vozit kovové vrtáky.

Wampumy používali severoameričtí Indiáni jako náhrdelníky, nákrčníky a čapky a jejich vzory byly symbolické. Nosili je muži i ženy. Většinou se dochovaly ty, které měly podobu pásů, užívaných jako mnemotechnická pomůcka při společenských obřadech mezi kmeny nebo při diplomatických - politických jednáních s bílými přistěhovalci nebo s Evropany. Stovky jich byly zhotoveny k záznamům o vyjednávání při příchodu evropských osadníků.

Geografie[editovat | editovat zdroj]

Wampum byl rozšířený od Long Islandu (později město New York) přes pobřeží Connecticutu, Rhode Island, a zhotovoval se zejména v Shinnecocku, Pequotu und Narragansetu. Když místní materiál došel, vozily se ulity mlžů obchodními cestami až z Nového Skotska.

Historie[editovat | editovat zdroj]

Zavedení zvyku bylo dávného původu, spojované někdy s Hiawathou, jedním ze zakladatelů Irokézské Ligy, aktivním kolem roku 1570. U zrodu Irokézské Ligy, k němuž došlo patrně kolem poloviny 16. století, stáli Onondagové, usídlení nejblíže středu území pěti irokézských kmenů a stali se správci dokumentu Ligy. Jejich wampumy měly podobu dlouhých šerp, závěsů nebo opasků. Zdá se pravděpodobné, že původně se zhotovovaly z rozřezaných dikobrazích ostnů. Je zajímavé, že jméno hiawatha se někdy překládá jako „hledač wampumů“.

Symbolika[editovat | editovat zdroj]

Opasky sloužily jako záruka dohod mezi Irokézy a ostatními indiánskými kmeny, později i mezi Irokézy a Evropany. Odžibvejský náčelník Kahkawaquonaby („Posvátná Pera“) popsal, jak byl jeden pás použitý při jednání mezi Ligou a Odžibveji.

  • Zasedání znázorňovala „krásná bílá ryba“ značící čistotu, neboť „všechna naše srdce jsou k sobě navzájem čistá“.
  • „Bílý jelen“ znamenal nadřazenost a sousední symboly mísy a naběračky znázorňovaly dostatek zvěře a jídla.
  • Orel sedící na vysoké borovici symbolizoval ostražitost při všech jednáních mezi Irokézy a Odžibveji.
  • Nadevše dominantním symbolem všeho bylo slunce, jemuž všichni přísahali, že budou vždy dodržovat mezi oběma stranami uzavřené dohody.

Stařešinové pro přesnost symbolického výkladu šerp čas od času svolávali strážce těchto šerp, opakovaně jim vysvětliovali, co korálkové ozdoby znamenají. Ve zvláště složitých a důležitých případech byli jednotliví strážci vyzýváni k zapamatování jen části záznamu a tak se zajišťovalo, aby se na žádnou významnou část nezapomnělo. Tak byl archív irokézských ústních zpráv posilován mnemotechnickými prostředky a umožňoval lidem, aby prostřednictvím vybraných a důvěryhodných správců přinášel do jejich každodenního života stabilitu, smysl a právo.

Irokézky se označovaly slovem kari hwa, „věrohodný doklad“ nebo gaweena s významem „hlas, slovo nebo potvrzení“. Wampumové opasky sehrály ústřední roli v procesu vlády sofistikované sociální a politické organizace Irokézů. Korálkům byla přisuzována velká mystická síla, která přecházela na jednání a schválení koncilu Ligy, a proto zaručovaly úctu mluvčímu, velkou autoritu jeho úřadu a za určitých podmínek se užívaly ke zmírnění žalu.

Wampumový náhrdelník z fialových a bílých mušlí

Příklady[editovat | editovat zdroj]

  • Nejstarší zdokumentovaný pás byl roku 1682 předán Williamu Pennovi, zakladateli kolonie přistěhovalců v Pensylvánii, jako potvrzení smlouvy o užívání a obydlení indiánských pozemků.
  • Grafický list Benjamina West z knihovny Kongresu ve Washingtonu ilustruje smlouvu Indiánů z roku 1764 o osídlení části území Ohia kolonisty v čele s colonelem Bouquetem.
  • Jeden z nejdelších wampumových opasků, nazývaný Washingtonská smlouva, je více než dva metry dlouhý, 13 centimetrů široký a je tradičně spojován s léty 1789–1790, neboť jeho účelem bylo stvrdit mírovou dohodu mezi někdejšími koloniemi pod vládou prezidenta George Washingtona Irokézskou konfederací.

Literatura[editovat | editovat zdroj]

Ve starší dobrodružné literatuře výraz wampum někteří překladatelé překládají jako vampum. Například:

Jiní dodržují správnější wampum:

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • TAYLOR, Colin F. Život Indiánů Severní Ameriky. Praha: Volvox Globator, 1997. ISBN 80-7207-074-6. S. 130. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]