Vyvěšování moravské vlajky

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Moravská vlajka 5. července 2016 na brněnské radnici

Z iniciativy občanského sdružení Moravská národní obec v roce 2010 některé radnice (např. Břeclav,[1] Moravské Budějovice,[2] Uničov[3] a další) vyvěsily moravskou vlajku. Akce je zaměřena zejména na den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje (5. července). Prvního ročníku akce se podle informací Moravské národní obce zúčastnilo 74 radnic a krajský úřad Jihomoravského kraje.[4] Vlajka zavlála na budově sídla Krajského úřadu Jihomoravského kraje na Žerotínově náměstí v Brně (Nový zemský dům).[5] Podporu akci veřejně vyjádřili i politici Radek John a Michal Hašek.[6][7]

V novinových o události informujících článcích je jako ilustrační obrázek často použita žlutočervená bikolóra s červeno-žlutě šachovanou orlicí se žlutou korunou a zbrojí a se žlutým jazykem v modrém poli štítu uprostřed listu vlajky.

Moravská orlice tvoří první případně druhé pole krajských znaků (stříbrno-červeně šachovaná orlice se zlatou korunou, jazykem a zbrojí v modrém poli štítu) a vlajek (bílo-červeně šachovaná orlice se žlutou korunou, jazykem a zbrojí v modrém listu) u krajů, jejichž území se zcela anebo zčásti nachází na Moravě, kde symbolizuje historickou zemi Moravu.[8]

Do druhého ročníku se podle Moravské národní obce zapojilo 224 radnic a krajský úřad Jihomoravského kraje.[9] Vedle moravských obcí a měst se podle informací sdružení Moravská národní obec do akce zapojila také obec Jindřichovice pod Smrkem, nacházející se v okresu Liberec.[9] Ve vyvěšování vlajky nadále pokračuje i krajský úřad Jihomoravského kraje.[10]

O druhém ročníku iniciativy informovala řada domácích médií. Někteří novináři aktivity Moravské národní obce kritizovali[11], další se zabývali pozadím MNO seriózněji.[12] Ostatní média si však zachovávala celkově neutrální pohled.[13][14] Ve třetím ročníku, tedy v roce 2012, se k této iniciativě dle Moravské národní obce připojilo už téměř 400 obcí, a to i českých a minimálně jedna slovenská.[15]

Vyvěšování v roce 2013[editovat | editovat zdroj]

Vyvěšená vlajka na budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje v roce 2013

V roce 2013 se dle údajů Moravské národní obce k vyvěšování připojila více než třetina z celkového počtu měst a obcí na historickém území Moravy. Proti předcházejícímu roku tak vzrostl počet radnic, kde byla vlajka vyvěšena, na dvojnásobek.[16][17]

Vlajku vyvěsil například také starosta Kyjova na Hodonínsku a budoucí ministr regionálního rozvoje František Lukl.[18] Poprvé byla vlajka vyvěšena například ve Frenštátě pod Radhoštěm, Kunovicích, Hluku, Třešti, Bruntále, v Jevišovicích u Znojma nebo ve Vidnavě na Jesenicku.[19] K iniciativě se připojila také řada obcí v moravské části Kraje Vysočina.[20] Jaroslav Krábek, předseda Moravské národní obce, v této souvislosti reagoval na názory, že by bylo vhodnější vyvěšovat moravský prapor, na němž je bílo-červeně šachovaná orlice se žlutou korunou, jazykem a zbrojí v modrém listu. Tuto historickou vlajku označuje za tzv. markraběcí standartu a tvrdí, že: "Proti jejímu vyvěšování vůbec nic nenamítáme. I ta je odrazem moravské historie. Spíše ale podporujeme vlajku ve zlatočerveném provedení s orlicí, která je u veřejnosti oblíbenější," .[19]

Sdružení Moravská národní obec, iniciátor vyvěšování vlajky, ve svém prohlášení z 30. června 2013 zdůraznilo, že vyvěšovaná vlajka je jen občanskou „symbolickou vlajkou“. Jde o symbolické přihlášení se k historii, tradicím a kultuře Moravy, nikoliv o konkrétní vlajku určité obce či samosprávného území ČR.[21]

Vyvěšování v letech 2014 až 2016[editovat | editovat zdroj]

Moravská vlajka 5. července 2016 na přerovské radnici

Počet obcí a měst, které u příležitosti 5. července vyvěsily vlajku připomínající historii Moravy, vzrostl v roce 2014 na 959.[22]. O rok později dosáhl počet radnic už více než 1100.[23] Kromě toho bylo v roce 2015 v tento státní svátek přístupno 40 památek.[24] V roce 2016 se počet evidovaných obcí zvýšil na 1230. Nově přibylo např. statutární město Přerov, města Hranice a Potštát.[25]

V novinových zprávách k vyvěšování moravské historické vlajky se někdy neshoduje podoba ilustračního obrázku s popisem vlajky v článku, s rozhodnutím obecního zastupitelstva a se skutečně vyvěšenou vlajkou.[26][27][28][29] Z dokumentů obsahujících usnesení obecních rad je často patrné jen to, že bylo rozhodnuto o vyvěšení moravské vlajky na budově obecního úřadu.[30][31][32] Někdy je podoba vlajky výslovně popsána.[33] Statistická tabulka zaznamenávající předpokládané vyvěšování vlajek v letech 2009–2016, která je vytvářena Moravskou národní obcí, a z ní odvozená mapa, nerozlišuje, jaká podoba historické vlajky Moravy byla nebo mohla být vyvěšena. V mapě je pro účel grafického vyjádření použit zmenšený symbol MNO ve vyjádřeních podporované žluto-červené bikolóry se znakem žlutočerveně šachované orlice v modrém poli štítu uprostřed listu vlajky.[34] [35]

Vyvěšování v roce 2017[editovat | editovat zdroj]

Počet obcí, městysů a měst evidovaných v tabulce Iniciativa „Za vyvěšování moravské vlajky na radnicích“ – Seznam radnic 2017. Radnice zapojené do iniciativy nebo opakovaně vyvěšující moravskou vlajku, vzrostl v roce 2017 na 1328,[36] o čemž byly představiteli MNO koncem června nebo na začátku července informovány redakce četných deníků. MNO doporučuje žlutočervenou vlajku s orlicí. Pokud je zmíněna historická moravská vlajka s bíločerveně šachovanou žlutě korunovanou orlicí se žlutou zbrojí v modrém listu vlajky, je tato nazývána markraběcí standartou. Při srovnávání obou vlajek je oproti barvám červenožlutě šachované orlice se žlutou korunou a zbrojí a červeným jazykem umístěné ve středu MNO představené vlajky namísto bíločerveného šachování moravské orlice odkazováno na modrou barvu listu této historické vlajky. Zatímco žlutočervená bikolóra se znakem uprostřed je MNO označována jako "občanská vlajka", ve druhém případě jsou používána slova "standarta", "markraběcí standarta", "válečná".[37][38][39][40]

Jiné stanovisko tak k "bikolóře" zastává Moravská národní obec, jejíž předseda Jaroslav Krábek řekl, že je možné vyvěsit: „Jednak starou válečnou standartu markraběte, to je modré pole s moravskou orlicí, ale dneska už (lidé) znají i vlajku v barvách uzákoněných zemským sněmem v roce 1848, což je žlutá s červenou a opatřovaná orlicí.“ a jiné historikové. Podle ředitele Zemského archivu v Opavě Karla Müllera znak s orlicí na žlutočervenou bikolóru (od 2. poloviny 19. století) nepatří: „V žádném případě není vlajkou Moravy jakožto země. Je vlajkou nějakého hnutí. Vlajkou Moravy, historickou, byly dva pruhy - žlutý a červený, tak jak byla užívána od 19. století. (Po vzniku republiky už neměla žádnou vazbu na znak Moravy.)“.

Podle Aleše Ulricha pracujícího ve firmě prodávající vlajky, ale zákazníci častěji vybírají správně. „Kupují nejčastěji tu modrou.“[41]

Vyvěšování v roce 2018[editovat | editovat zdroj]

Vlajka Moravy a vlajka České republiky před obecním úřadem obce Velehrad vyvěšená ve svátek sv. Cyrila a Metoděje 5. července 2018

Počet obcí, městysů a měst evidovaných v tabulce iniciativy „Za vyvěšování moravské vlajky na radnicích“ – Seznam radnic 2018. Radnice zapojené do iniciativy nebo opakovaně vyvěšující moravskou vlajku, vzrostl v roce 2018 na 1421.[42]

Koordinátorka iniciativy Za vyvěšování moravské vlajky Lenka Holaňová z Moravské národní obce k propagaci a vedení statistiky zúčastněných obcí řekla: „Oslovujeme obce nebo regiony, které by se k vyvěšování mohly připojit. Nerozlišujeme, kterou variantu vlajky obec vyvěsí.“.[43]

Postoj obce Velehradu k vyvěšování sdělený starostou Alešem Mergentalem: „Iniciativy se účastníme už několikerým rokem proto, že Velehrad je pokračovatelem sídla Velké Moravy. Je tedy logické, že moravskou vlajku symbolicky vyvěsíme. Používáme modrou variantu, jelikož podle odborníků je tato varianta ta správná.“.[44]

Od sezóny 2018/2019 je novou součástí dresu fotbalistů FC Zbrojovka Brno žlutočervená bikolóra s červeno-žlutě šachovanou orlicí se žlutou korunou a zbrojí a se žlutým jazykem v modrém poli štítu uprostřed listu vlajky.[45]

Vyvěšování v roce 2019[editovat | editovat zdroj]

Počet obcí, městysů a měst evidovaných v tabulce iniciativy „Za vyvěšování moravské vlajky na radnicích“ – Seznam radnic 2019. Radnice zapojené do iniciativy nebo opakovaně vyvěšující moravskou vlajku, vzrostl v roce 2019 na 1519.[46]

Nevyvěšení v letech 2015 až 2019[editovat | editovat zdroj]

V případě města Ostravy bylo zastupitelstvem města rozhodnuto o nevyvěšení moravské vlajky na budovu radnice města Ostravy.[47] Tomuto rozhodnutí předcházelo vypracování a předložení důvodové zprávy poukazující také na dnešní územní rozsah statutárního města Ostrava, které vzniklo postupným sloučením 34 obcí v průběhu 20. století, a leží tak jak na moravské tak na slezské straně.[48]

Město Moravská Třebová, které je v seznamu radnic zapojených do iniciativy nebo opakovaně vyvěšujících vlajku uvedeno i pro rok 2015, v roce 2015 moravskou vlajku nevyvěsilo, v předcházejících letech však ano. Tímto případem, který může a také nemusí být ojedinělým, se metodika, podle níž je přehledová tabulka MNO vytvářena, rozešla se skutečným stavem.[49][50] Moravská Třebová je v tabulce uváděna a v celkovém čísle započítána i v roce 2016. Stejně jako v případě některých dalších obcí (např. Kojetína) je to dáno a zdůvodněno vyjádřeným kladným postojem k iniciativě za vyvěšení moravské vlajky, kterou obě města podporují, ačkoli v ročníku 2015, resp. v ročníku 2016, vystupují zdrženlivě s ohledem na vhodnost její podoby.

V roce 2018 takto vlajku nevyvěsila např. města Břeclav, Hodonín a Staré Město.[51]

V roce 2019 takto vlajku nevyvěsilo např. město Otrokovice.[52] a obec Bohuslavice u Zlína.

Změna podoby vyvěšené vlajky[editovat | editovat zdroj]

Městys Doubravník, který má k vyvěšování historické moravské vlajky taktéž pozitivní postoj, a kde byla v předchozích letech vyvěšována "žlutočervená vlajka", se v roce 2016 rozhodl pro vyvěšení historické vlajky Moravy v podobě modrého listu s bílo-červeně šachovanou orlicí se žlutou korunou a zbrojí. Tajemník úřadu městyse Zdeněk Šikula k tomu řekl: „Dlouho jsme vyvěšovali žlutočervenou vlajku, ale tahle se nám zdá z historického hlediska lepší. Ale ať už zavlaje ta, či ona, důležité je přihlásit se k tomu, že jsme Moravané a že tu žijeme.“.[53]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. ŠEVČÍK, Jiří. OBRAZEM: V Břeclavi zavlála moravská vlajka. Břeclavský deník [online]. 2010-07-05 [cit. 2011-03-10]. Dostupné online. 
 2. VONDRÁK, František. Moravskou vlajku vyvěsí i města na Třebíčsku. Třebíčský deník [online]. 2010-05-14 [cit. 2011-03-10]. Dostupné online. 
 3. OPLETALOVÁ, Petra. Uničov vyvěsí na radnici moravskou vlajku. Olomoucký deník [online]. 2010-02-07 [cit. 2011-03-10]. Dostupné online. 
 4. Seznam radnic 2010 [online]. Moravská národní obec, o.s. [cit. 2015-12-19]. Dostupné online. 
 5. CHMELÍČEK, Jan. Nad jihomoravským hejtmanstvím zavlála moravská vlajka. Regiony24.cz [online]. 2010-07-05 [cit. 2011-03-10]. Dostupné online. 
 6. Moravská vlajka nad jihomoravským hejtmanstvím [online]. Portál Jihomoravského kraje, 2010-07-05 [cit. 2011-04-11]. Dostupné online. 
 7. HAŠEK, Michal. Hašek (ČSSD): Morava je kolébkou naší státnosti. Parlamentní listy [online]. 2010-07-06 [cit. 2011-05-25]. Dostupné online. 
 8. KARPÍŠKOVÁ, Lucie. Proces tvorby krajských znaků [online]. 2008 [cit. 2019-06-29]. Kapitola 4.1.1. Závazné podmínky Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Parlamentu ČR, s. 12-13. Dostupné online. (česky) 
 9. a b Seznam radnic 2011 [online]. Moravská národní obec, o.s. [cit. 2015-12-19]. Dostupné online. 
 10. HAŠEK, Michal. Na sídle Jihomoravského kraje zavlála moravská vlajka [online]. [cit. 2011-07-09]. Dostupné online. 
 11. MOTÝL, Ivan. Uctění věrozvěstů - Morava oslaví Cyrila a Metoděje pod ilegální vlajkou. Týden [online]. 2011-06-27 08:22 [cit. 2011-06-27]. Dostupné online. 
 12. UNGER, David. Proč vlastně vlály pátého července moravské vlajky?. Deník Referendum [online]. 2011-07-08 08:00 [cit. 2011-07-08]. Dostupné online. 
 13. Více než 220 radnic vyvěsilo moravskou vlajku. České noviny - Zpravodajský server ČTK [online]. 2011-07-05 11:53 [cit. 2011-07-05]. Dostupné online. 
 14. JÍLKOVÁ, Zdeňka. Moravskou zemskou vlajku vyvěsili i na radnici v Zábřehu. Český rozhlas [online]. 2011-07-05 12:59 [cit. 2011-07-05]. Dostupné online. 
 15. Vyvěšování moravské vlajky 3. ročník, 2012 [online]. Moravská národní obec, o.s. [cit. 2012-12-03]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-12-16. 
 16. ŠENKÝŘ, Miloš. Své vlajky vyvěsí třetina Moravy. Lidové noviny [online]. 2013-06-25. 
 17. Moravu podpoří dvojnásobek obcí. Vyvěšením vlajky [online]. brnenskydenik.cz [cit. 2013-07-13]. Dostupné online. 
 18. Archivovaná kopie. www.ceskenoviny.cz [online]. [cit. 2017-07-07]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-03-06. 
 19. a b Historii Moravy si vyvěšením její vlajky připomene 750 radnic [online]. ceskenoviny.cz [cit. 2015-12-20]. Dostupné online. 
 20. Obce vyvěsí moravskou vlajku [online]. zdraskydenik.cz [cit. 2013-07-13]. Dostupné online. 
 21. Vyjádření MNO ke stanovisku Ing. Jaroslava Martykána [online]. zamoravu.eu [cit. 2013-07-17]. Dostupné online. 
 22. Seznam radnic 2014 [online]. Moravská národní obec, o.s. [cit. 2015-12-19]. Dostupné online. 
 23. GRABCOVÁ, Lenka. Novou brněnskou radnici zdobí moravská vlajka. Na počest Cyrila a Metoděje. Brněnský deník [online]. 2015-07-06 [cit. 2015-12-19]. Dostupné online. (česky) 
 24. Seznam památek 2015 [online]. Moravská národní obec, o.s. [cit. 2015-12-19]. Dostupné online. 
 25. Seznam radnic 2016 [online]. Moravská národní obec, o.s. [cit. 2016-09-05]. Dostupné online. 
 26. Tisková zpráva z RMB č. R7/026 dne 16. 6. 2015. Souhlas s vyvěšením moravské vlajky na budově Nové radnice dne 5. července 2015, v den státního svátku – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje [online]. [cit. 2015-12-20]. Dostupné online. 
 27. Historická moravská vlajka na brněnské radnici v červenci 2014 [online]. [cit. 2015-12-20]. Dostupné online. 
 28. Město Hodonín. Tisková zpráva z 3. června 2015: Nad Hodonínem poprvé zavlaje moravská vlajka [online]. [cit. 2015-12-20]. Dostupné online. 
 29. Nad Hodonínem poprvé zavlaje moravská vlajka [online]. [cit. 2015-12-20]. Dostupné online. 
 30. Zápis z 11. schůze Rady obce Rohatec konané dne 23. 3. 2015 v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci [online]. [cit. 2015-12-20]. Dostupné online. 
 31. Přehled usnesení 6. zasedání Rady města Bučovice ze dne 18. 2. 2015 [online]. [cit. 2016-01-09]. Dostupné online. 
 32. Zápis o usnesení č. 19 ze zasedání Rady města Loštice konaného dne 7. 9. 2015 [online]. [cit. 2016-01-09]. Dostupné online. 
 33. Město Hodonín. Tisková zpráva z 3. června 2015: Nad Hodonínem poprvé zavlaje moravská vlajka [online]. [cit. 2015-12-20]. Dostupné online. 
 34. Vyvěsíme moravskou vlajku: Seznamy radnic, mapy. [online]. [cit. 2015-12-20]. Dostupné online. 
 35. Za vyvěšování moravské vlajky - 2015 [online]. [cit. 2015-12-20]. Dostupné online. 
 36. Seznam radnic 2017. Radnice zapojené do iniciativy nebo opakovaně vyvěšující moravskou vlajku [online]. [cit. 2017-07-06]. Dostupné online. 
 37. KLEPÁČ, Vladimír. Radnice připomenou moravskou historii. Právo. Jižní Morava - Vysočina. 30. června 2017. 2017, s. 10. (česky) 
 38. Moravské vlajky opět zavlají na radnicích. Jste pro? [online]. [cit. 2017-07-06]. Dostupné online. 
 39. Obce po roce opět vyvěsí moravskou vlajku. Starostové její podobu neřeší [online]. [cit. 2017-07-06]. Dostupné online. 
 40. Zemská vlajka Moravy (materiál MNO, aktualizace 2017) [online]. [cit. 2017-07-06]. Dostupné online. 
 41. Tomáš Kabát: Moravané se přou o podobu vlajky. iRegiony.cz, 5. 7. 2017 [online]. [cit. 2017-07-06]. Dostupné online. 
 42. Seznam radnic 2018. Radnice zapojené do iniciativy nebo opakovaně vyvěšující moravskou vlajku [online]. [cit. 2018-07-07]. Dostupné online. 
 43. Moravské vlajky na radnicích? Přidají se také Čechy a cizina [online]. Brněnský deník.cz [cit. 2018-07-08]. Dostupné online. 
 44. Moravskou vlajku vyvěsí v 1420 vesnicích a městech. Třetina z nich je v Čechách [online]. Deník.cz [cit. 2018-07-05]. Dostupné online. 
 45. PUNČOCHÁŘ, Jiří. Zbrojovka zchudla, ne všude si ale pohoršila. MF Dnes. 21. červenec 2018, s. 19. 
 46. Seznam radnic 2019. Radnice zapojené do iniciativy nebo opakovaně vyvěšující moravskou vlajku [online]. [cit. 2019-07-06]. Dostupné online. 
 47. Usnesení 6. zasedání zastupitelstva města konaného 10. 6. 2015: Žádost občanů města Ostravy o vyvěšení moravské vlajky na budovu Radnice města Ostravy dne 5. července 2015. [online]. [cit. 2016-01-09]. Dostupné online. 
 48. Důvodová zpráva k žádosti občanů města Ostravy o vyvěšení moravské vlajky na radnici města Ostravy dne 5. 7. 2015 [online]. [cit. 2016-01-09]. [K adrese úložiště města Ostravy (odkaz na externí stránky) s dokumentem při ukládání změny hesla uvedeno, že byla protispamovým filtrem označena protože typově odpovídá blokovaným adresám Dostupné online]. 
 49. Seznam radnic 2015 [online]. Moravská národní obec, o.s. [cit. 2016-01-09]. Dostupné online. 
 50. Východ Pardubického kraje se vlajkou přihlásí o svátcích k Moravě [online]. iDNES.cz / Pardubice a Pardubický kraj [cit. 2016-01-09]. Dostupné online. 
 51. Vyvěšení moravské vlajky 5. července 2018 [online]. Moravská orlice. Milujeme Moravu, Čechy a Slezsko, země České republiky. Znak Moravy [cit. 2018-07-07]. Dostupné online. 
 52. Vyvěšení moravské vlajky 5. července 2019 [online]. Moravská orlice. Milujeme Moravu, Čechy a Slezsko, země České republiky. Znak Moravy [cit. 2019-07-06]. Dostupné online. 
 53. Na počest věrozvěstů zavlají dvě vlajky Moravy. Každá má jiné příznivce [online]. iDNES.cz / Brno a jižní Morava [cit. 2016-09-06]. Dostupné online.