Vyhledávací operátory

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Vyhledávací operátory jsou klíčová slova a symboly operátorů ze syntaxe řídicích struktur dotazovacího jazyka sloužící k přesnému formulování vyhledávacího dotazu. Jejich význam, příp. přednastavení se může v jednotlivých vyhledávacích strojích lišit. Vyhledávací operátory vycházejí z teorie množin.

Booleovské operátory (logické vyhledávací operátory)[editovat | editovat zdroj]

Pomocí booleovských operátorů lze ve vyhledávacím řetězci definovat logické vztahy mezi jednotlivými slovy (operandy), a dosáhnout tak rozšíření či zúžení rešeršního dotazu.

  • Unární
NOT
AND
OR

NOT/AND NOT - např. inteligence NOT umělá
- vyjadřuje logickou negaci (NE): vyhledaný záznam nesmí obsahovat slovo uvedené za operátorem
- zužuje rešeršní dotaz
- vhodný např. k eliminaci homonym vyhledávaného výrazu

  • Binární

AND
- např. digitální AND knihovna
- vyjadřuje logický součin (A): vyhledaný záznam musí obsahovat všechna (obvykle maximálně 15-16) slova uvedená v řetězci
- zužuje rešeršní dotaz
- vhodný např. ke spojení významově odlišných pojmů
- většinou je ve vyhledávacích strojích předem nastavený (výchozí), není tedy potřeba ho zadávat – vyhledávací stroje zobrazí záznamy obsahující všechna uvedená slova dříve než ty záznamy, které je neobsahují


OR
- např. Egon Bondy OR Zbyněk Fišer
- vyjadřuje logický součet (NEBO): vyhledaný záznam musí obsahovat alespoň jedno ze zadaných slov
- rozšiřuje rešeršní dotaz
- vhodný např. k vyhledání výrazu a jeho synonym, akronymů, zkratek, příbuzných slov a různých pravopisných forem


XOR
- vylučovací NEBO: vyhledaný záznam musí obsahovat pouze jedno ze zadaných slov

  • Obdobné operátory (implied Boolean operators, pseudo-Boolean operators)

+
- např. +molekulární +biologie (bude vyhledán pouze záznam obsahující obě slova)
- vyhledaný záznam musí obsahovat zadané slovo


- např. −horské kolo (bude vyhledán záznam obsahující slovo "kolo" a neobsahující slovo "horské")
- vyhledaný záznam nesmí obsahovat zadané slovo

Proximitní / poziční / distanční / vzdálenostní operátory[editovat | editovat zdroj]

Specifikují posloupnost a vzdálenost mezi dvěma vyhledávanými výrazy. Umisťují se mezi jednotlivá slova ve vyhledávacím řetězci. Jsou tvořeny písmenem a číslem vyjadřujícím vzdálenost (např. N5: budou vyhledány záznamy, jež obsahují daná slova ve vzdálenosti maximálně pěti slov). Jejich použití je vhodné např. při hledání vlastních jmen, názvů nebo frází.

NEAR (Nn)
- např. banka NEAR úvěr
- vyhledaný záznam bude obsahovat daná slova vzdálená určitým počtem (n) slov bez ohledu na pořadí, ve kterém se vyskytují

WITHIN (W)
- vyhledaný záznam bude obsahovat daná slova vzdálená určitým počtem (n) slov v pořadí, v jakém byla zapsána

NOT WITHIN (NOT W)
- daná slova nesmí být blíž než je zadaný počet slov

ADJACENT (ADJ, A)
- např. lesní ADJ borovice
- daná slova budou ve vyhledaném záznamu sousedit bez ohledu na pořadí, v jakém byla zapsána

PRECEDE BY (PRE)
- první zadané slovo musí ve vyhledaném záznamu předcházet o nejméně n slov

FOLLOWED BY
- vyhledaný záznam bude obsahovat daná slova v pořadí, v jakém byla zapsána

(L)
- daná slova se budou ve vyhledaném záznamu vyskytovat ve stejné logické jednotce (poli)

SENTENCE (S)
- daná slova se budou ve vyhledaném záznamu vyskytovat ve stejné větě uvnitř téhož pole

PARAGRAPH
- daná slova se budou ve vyhledaném záznamu vyskytovat ve stejném odstavci

Obdobné operátory
" " – ; : ,
- např. "slovní fráze"; slovo - slovo
- daná slova se budou ve vyhledaném záznamu vyskytovat přesně v tomto tvaru a pořadí

Zástupné / rozšiřovací / maskovací znaky (wildcards)[editovat | editovat zdroj]

Umožňují vyhledat pomocí jednoho příkazu různé varianty zadaného slova; jejich použití je tedy vhodné zejména tehdy, je-li rešeršní požadavek velmi specifický. Mohou být použity na pravém či levém konci či uprostřed termínu a nahrazují různý počet znaků. Dokonalejší vyhledávací systémy umožňují nastavit počet rozšíření na konkrétní či neomezený počet znaků. Nutnost použití některých z těchto znaků je u moderních vyhledávacích strojů eliminována např. pomocí funkce stemming.

?/!
- např. m?tochondrie
- nahrazuje jeden znak
- uvnitř (příp. na začátku a na konci) slova

* - např. "pamětihodn*" - nahrazuje 0 až libovolný počet znaků
- na začátku či na konci výrazu
- pokud nahrazuje jeden znak, je možné jej použít i vícekrát (náhrada za více symbolů)

#
- např. col##r
- nahrazuje jeden/žádný znak
- na konci či uprostřed slova
- je možné jej použít i vícekrát (náhrada za více symbolů)

$

%

Další operátory a pomocné znaky[editovat | editovat zdroj]

> slovo
- záznam obsahující toto slovo bude řazen na začátek výsledků vyhledávání

< / ~ slovo
- záznam obsahující toto slovo bude řazen na konec výsledků vyhledávání

operátor ( )
- slouží k vytváření složitých výrazů – operátor se bude vztahovat na všechna slova v závorce
- závorky lze vnořovat

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]