Vlajka Papuy Nové Guineje

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Užití vlajkyZlevadoprava Vlajka Papuy Nové Guineje
Poměr stran: 3:4
Užití vlajkyZlevadoprava Námořní válečná vlajka Papuy Nové Guineje
Poměr stran: 3:4

Vlajka Papuy Nové Guineje je rozdělena šikmým dělením ze shora dolů na dvě trojúhelníková pole, černé (u žerdi) a červené (ve vlající části). V černém poli je umístěno pět bílých pěticípých hvězd (čtyři větší a jedna menší), seřazených do podoby souhvězdí Jižního kříže podle vzoru australské vlajky, na které jsou však velké hvězdy sedmicípé.[1][2]

V červeném poli je stylizována letící žlutá rajka, což je národní symbol země. Jižní kříž připomíná polohu na jižní polokouli, rajka zase svobodu a jednotu země. Červená a černá jsou tradiční barvy místního domorodého umění, ale neváží na sebe žádnou symboliku.[2]

Historie[editovat | editovat zdroj]

Rozdělení ostrova Nová Guinea do roku 1919

Jako první Evropané přistáli na ostrově Nová Guinea (dříve Irian) v roce 1526 Portugalci. V 16. století Španělé ostrov pojmenovali Novo Guinea, protože místní obyvatele považovali za příbuzné západoafrických kmenů. V roce 1828 anektovali západní část ostrova Nizozemci, v současnosti tvoří tato část Západní Nové Guineje dvě indonéské provincie (Papua a Západní Papua). Ve východní části ostrova, na které je dnes umístěn stát Papua Nová Guinea, vznikl v severní části 4. listopadu 1884 německý protektorát Země císaře Viléma. V jižní části (zvané Papua) vznikl o dva dny později 6. listopadu britský Protektorát Nová Guinea.[2]

Sever[editovat | editovat zdroj]

V den vzniku Země císaře Viléma byla na ostrově Mioko v Bismarkově souostroví (součást Papuy Nové Guineje) vztyčena německá říšská válečná vlajka, první vlajka užívaná na území dnešní Papuy Nové Guineje.[2]

V letech 1885–1899 se na německém území ostrova užívala vlajka Německé novoguinejské společnosti (německy Deutsch Neuguinea-Kompagnie). Jednalo se o bílý list o poměru stran 2:3 s vodorovnou černo-bílo-červenou trikolórou v kantonu a s černým, kráčejícím lvem v dolním okraji vlajky, který drží v jedné tlapě červenou lilii. Lev s lilii je symbol převzatý z loga společnosti.[2]

V roce 1899 bylo území přejmenováno na Protektorát Německá Nová Guinea a začaly se užívat vlajky Německého císařství již zmíněné trikolóry.[2]

Kolem roku 1912 začalo Německo uvažovat o rozlišení vlajek svých kolonií podle britského vzoru (německé kolonie byly považovány za nedílnou součást říše). Vlajky byly navrženy, v roce 1914 i schváleny, ale po vypuknutí 1. světové války nebyly nikdy zavedeny. Vlajkou kolonie Německá Nová Guinea měla být německá černo-bílo-červená vodorovná trikolóra se zeleným štítem se zelenou letící rajkou.[2]

Za 1. světové války bylo německé území obsazeno Austrálií a v roce 1920 vznikl australský mandát Společnosti národů. 9. května 1921 bylo na bývalém německém území vyhlášeno australské Teritorium Nová Guinea. Vlajkou teritoria se stala britská státní námořní vlajka (Blue Ensign) o poměru stran 1:2 s místním vlajkovým emblémem. Ten byl tvořen bílým kruhovým polem anglicky Badge obklopeným vavřínovým věncem, svázaným modrou stuhou. Emblém obsahoval korunu sv. Eduarda a pod ní písmena T.N.G. (Territory of New Guinea). Je známa i varianta vlajky bez koruny. Vlajka se užívala až do roku 1949, kromě období japonské okupace.[2]

Jih[editovat | editovat zdroj]

Protektorát Nová Guinea užíval britskou státní námořní vlajku (služební) o poměru stran 1:2 s místním vlajkovým emblémem ve vlající části. Emblém byl bílý kruh s Tudorovskou korunou a pod ní písmena N.G. (New Guinea), někdy i ve tvaru bez teček.[2]

V roce 1988 vznikla z britského protektorátu kolonie Britská Nová Guinea. Vlajka zůstala zachována, pouze písmena N.G. nahradila písmena B.N.G. (British New Guinea).[2]

1. září 1906 byla Britská Nová Guinea předána Austrálii. Zámořské území Teritorium Papua užívalo od tohoto data opět britskou služební vlajku, místní emblém se změnil opět pouze částečně: Písmena B.N.G. byla nahrazena písmeny PAPUA. Užívala se i varianta bez koruny. Vlajka se užívala až do roku 1949, kromě období japonské okupace.[2]

Východ[editovat | editovat zdroj]

13. prosince 1946 převzala Austrálie, podle dohody OSN, správu nad severem i jihem a od roku 1949 je spravovala pod názvem Teritorium Papua Nová Guinea. Užívaly se pouze australské symboly.[2]

V listopadu 1962 se objevila vlajka teritoria, kterou však neuznala ani australská vláda, ani místní orgány. Byla užívána pouze papuánskými atletickými družstvy na mezinárodních soutěžích v Tichomoří. Vlajku tvořil zelený list (zelená barva symbolizovala tropické pralesy) o poměru stran 1:2 s vyobrazením papuánské rajky v žerďové části, v přirozených barvách.[2]

V roce 1968 byl zřízen Zvláštní výbor pro ústavní vývoj, který měl zemi připravit na cestu k nezávislosti, navrhnout státní symboly a název státu. Navrhován byl název Pagini (složenina místních názvů Papua a Niugini v jazyce pidžin) nebo pouze Niugini. Zvláštní výbor doporučil vlajku o poměru stran 2:3 se třemi svislými pruhy: modrým, žlutým a zeleným. V modrém pruhu měly být pět bílých hvězd ze souhvězdí Jižního kříže, v zeleném bílá rajka (Gerrus paradisaea). Návrh byl předložen k lidovému referendu, setkal se však spíše s kritikou. Později proto doporučil návrh tehdy patnáctileté studentky misijní školy Susan Karikeové (později paní Susan Huhumeové) v celostátní soutěži.[3] Její návrh o poměru stran 3:4 byl přijat parlamentem 4. března 1971, a od té doby byla vyvěšována. V červnu 1971 schválil parlament název Papua Nová Guinea. Oficiálně se sice mohla vlajka užívat až od 1. července 1971, ale již v dubnu byla použita na mezinárodní konferenci v Singapuru. Poprvé byla oficiálně vztyčena při oslavách národního dne v září 1971 v hlavním městě Port Moresby. Papua Nová Guinea získala samosprávu 1. prosince 1973 a 16. září 1975 byla vyhlášena nezávislost. Po 1. červenci 1971 byla vlajka označována jako národní a až do vyhlášení nezávislosti byla státní vlajkou vlajka australská. Ta byla vyvěšována (při společném použití) na čestnějším místě a pro označení papuánských lodí. Symboly přijaté v roce 1971 se užívají dodnes.[2]

Commonwealth[editovat | editovat zdroj]

Papua Nová Guinea je členem Commonwealthu (který užívá vlastní vlajku) a zároveň je hlavou státu britský panovník (Commonwealth realm), kterého zastupuje generální guvernér (viz seznam vlajek britských guvernérů).

V roce 1960 byla navržena osobní vlajka Alžběty II., určená pro reprezentaci královny v její roli hlavy Commonwealthu na územích, ve kterých neměla jedinečnou vlajku – to byl i případ Papuy Nové Guineje (viz seznam vlajek Alžběty II.).

Vlajky provincií Papuy Nové Guineje[editovat | editovat zdroj]

Administrativní členění Papuy Nové Guineje

Země je od května 2012 administrativně rozdělena na 20 provincií, jeden autonomní region (Bougainville, obyvatelé kterého rozhodli roku 2019 v referendu o tom, že si přejí nezávislost),[4] a distrikt hlavního města (Port Moresby).

Vlajky provincií byly zavedeny v roce 1978 a vychází z návrhů žáků a studentů místních škol. Později byly některé vlajky změněny.[2]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]