Vlajka Ostravy

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Zlevadoprava Vlajka Ostravy
Poměr stran: 2:3

Vlajka Ostravy, statutárního a krajského města Moravskoslezského kraje, je tvořena modrým listem o poměru stran 2:3 s bílým, osedlaným koněm bez uzdy, v poskoku, s červenou pokrývkou pod žlutým sedlem. Za hlavou je žlutá, pětilistá růže s červeným semeníkem a zelenými kališními lístky.[1]

Jedná se o heraldickou vlajku, tedy vlajku reprodukující kompozici znaku. Oproti znaku Ostravy chybí zelený trávník. Jedna z verzí o původu bílého koně hovoří o symbolu tranzitní polohy města – město v minulosti leželo na tzv. jantarové stezce vedoucí z Baltu k Dunaji a poté do dalších míst Evropy. Další verze předpokládá převzetí koňské figury z rodového znaku prvního fojta a zřejmě lokátora Moravské Ostravy. Růže byla doplněna za olomouckého biskupa Stanislava Thurzy (biskupem od roku 1496).[2]

Historie[editovat | editovat zdroj]

Ostravská vlajka byla tvořena dvěma vodorovnými pruhy, bílým a modrým. Protože však byla totožná s vlajkami několika dalších měst, byla v roce 1969 změněna, při zachování městských barev. Autorem návrhu byl Jiří Louda. Podobu a užívání vlajky určoval Status města Ostravy (část V, oddíl 1, § 76).[3]

V roce 2013 byly schválena obecně závazná vyhláška č. 14/2013, která v článku č. 3 s názvem „Symboly města a městských obvodů” specifikuje popisy znaku a vlajky města a znaků a vlajek městských obvodů města Ostravy tím, že jsou uloženy v Archivu města Ostravy. Vyhláška také stanovuje, že barvy města jsou modrá a bílá.[4]

Jiné užití[editovat | editovat zdroj]

Symboly Ostravy jsou součástí symbolů Moravskoslezského kraje, které byly schváleny 13. listopadu 2002. Na vlajce i znaku Moravskoslezského kraje však chybí zelený trávník, i krajská vlajka tedy vychází ze znaku a ne z vlajky Ostravy.

Vlajky ostravských městských obvodů[editovat | editovat zdroj]

Městské obvody v Ostravě

12. dubna 2000 byl schválen nový zákon o obcích (č. 128/2000 Sb.), jehož novinkou bylo především (v § 5) přiznání práva na znak a vlajku městským částem či obvodům statutárních měst, kterým Ostrava byla od roku 1990.[5]

Ostrava se od 1. ledna 1994 člení na 23 obvodů. Všechny obvody užívají vlastní vlajky. Proces přijímání vlajek probíhal od 24. srpna 1993 do 29. října 1996 (Moravská Ostrava a Přívoz).[6][7][8]

Vlajky některých (dvanácti) městských obvodů mají (nebo měly(?)) odlišnou rubovou stranu vlajky (nejsou obrázky).

 • Rubová strana vlajky Hošťálkovic je tvořena pěti vodorovnými pruhy: černým, modrým, žlutým, zeleným a bílým.[6]
 • Rubová strana vlajky Lhotky je tvořena třemi vodorovnými pruhy: modrým, bílým a červeným.[6]
 • Rubová strana vlajky Martinova je tvořena třemi vodorovnými pruhy: červeným, bílým a modrým.[7]
 • Rubová strana vlajky Michálkovic je tvořena třemi vodorovnými pruhy: zeleným, bílým a modrým.[6]
 • Rubová strana vlajky Nove Vsi je tvořena třemi vodorovnými pruhy: modrým, bílým a zeleným.[6]
 • Rubová strana vlajky Petřkovic je tvořena třemi vodorovnými pruhy: černým, žlutým a zeleným.[6]
 • Rubová strana vlajky Polanky nad Odrou je tvořena dvěma vodorovnými pruhy: bílým a modrým.[6]
 • Rubová strana vlajky Poruby je tvořena třemi vodorovnými pruhy: žlutým, červeným a modrým.[6]
 • Rubová strana vlajky Proskovic je tvořena dvěma vodorovnými pruhy: žlutým a modrým.[6]
 • Rubová strana vlajky Radvanic a Bartovic je tvořena dvěma vodorovnými pruhy: žlutým a modrým.[6]
 • Rubová strana vlajky Svinova je tvořena třemi vodorovnými pruhy: žlutým, černým a zeleným.[6]
 • Rubová strana vlajky Třebovic je tvořena bílou, obrácenou krokví na červeném listu. Na ní je položen vpravo černý a vlevo žlutý pruh.[7]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]