Vilém z Rožmberka

V tomto článku je použita zastaralá šablona „Příbuzenstvo“.
Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Lícová strana tolaru Viléma z Rožmberka

Příbuzenstvo
otec Jošt III. z Rožmberka
matka Anna z Rogendorfu
manželka Kateřina Brunšvická
manželka Žofie Braniborská z Hohenzollernu
manželka Anna Marie Bádenská
manželka Polyxena z Pernštejna
bratr Petr Vok z Rožmberka
sestra Eva z Rožmberka
sestra Anna z Rožmberka
synovec Jan Zrinský ze Serynu

Vilém z Rožmberka (10. března 1535 na zámku Schützendorf v Horních Rakousích – 31. srpna 1592 v Praze) byl významný český politik a představitel českých stavů ze šlechtického rodu Rožmberků. V nábožensky citlivém českém předbělohorském prostředí patřil k předním vůdcům umírněných katolíků. Jeho mladší bratr Petr Vok z Rožmberka byl posledním mužským příslušníkem rodu.

O významu tohoto muže nejen v rámci českého království, ale i v širším středoevropském prostoru, svědčí kandidatura na polský trůn, která mu byla nabídnuta polskými stavy v roce 1573, a nejvyšší říšské vyznamenání Řád zlatého rouna, které získal v roce 1585 jako jediný Rožmberk a čtvrtý nositel řádu z českého království (po Jindřichovi IV. z Plavna, Vratislavovi z Pernštejna a Jáchymovi z Hradce).

Odkazy