Velký Pařezitý rybník

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Zdroje k infoboxu
Přírodní rezervace
Velký Pařezitý rybník
IUCN kategorie IV (Oblast výskytu druhu)
PR Velký pařezitý rybník - lidově Pařezák.jpg
Základní informace
Vyhlášení 3. května 1984
Vyhlásil Krajský úřad kraje Vysočina
Nadm. výška 670–680 m n. m.
Rozloha 26,06 ha
Poloha
Stát ČeskoČesko Česko
Okres Jihlava
Umístění Řásná
Souřadnice
Velký Pařezitý rybník
Velký Pařezitý rybník
Další informace
Kód 836
Logo Wikimedia Commons Obrázky, zvuky či videaCommons
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Přírodní rezervace v Česku

Velký Pařezitý rybník (ev. č. 836) je přírodní rezervace nacházející se poblíž obce Řásnáokrese Jihlava v nadmořské výšce 670 až 680 metrů. Oblast spravuje Krajský úřad Kraje Vysočina.

Důvodem ochrany je zachování typických ukázek bažinného lesního společenstva vyšších poloh Českomoravské vrchoviny a vzácných a chráněných rostlinných druhů rozkládající se na území rozsáhlého komplexu oligotrofního rybníka, mokřadních olšin a rašelinných březin.[1]

Historie[editovat | editovat zdroj]

Zachariáš z Hradce založil tento rybník roku 1565. Rybník plnil již od počátku vodárenský účel – jakožto zdroj pitné vody pro město Telč. Voda z rybníka byla svedena stokou z povodí Jihlavy do Telčského potokapovodí Dyje. V době založení rybníka se zachovaly na jeho dně četné pařezy stromů původního lesa. Odtud pochází i název rybníka. V současné době stále slouží jako záložní zdroj pitné vody pro město Telč.[1]

PR Velký Pařezitý rybník – v pozadí litorál a smrkový porost

Geologie[editovat | editovat zdroj]

Horninové podloží tvoří drobnozrnná až středně zrnitá dvojslídná žula. V široké úžlabině vzniklo poměrně rozsáhlé rašeliniště. V oblasti Jihlavských vrchů je nejhlubší, přičemž největší zjištěná mocnost rašeliny činí 4,5 m. Na dně rybníka a pod jeho hrází se nacházejí říční sedimenty. Mimo rašelinné půdy jsou pod hrází rybníka vyvinuty rašelinné gleje.[1]

Flora[editovat | editovat zdroj]

Vegetace velmi čistých stojatých vod je relativně chudá. Velmi chudá je také řasová flóra. Z cévnatých rostlin se zde vyskytuje bublinatka jižní (Utricularia australis) a rdesno obojživelné (Persicaria ampjibia).

Rybník ze břehu v jihovýchodním cípu
PR Velký pařezitý rybník – hráz
Hráz ve 30. letech
Rozkošatěný buk na hrázi. Během rekonstrukce (2019) byly stromy na návodní straně většinou pokáceny
Vodočet na výpusti (16. 6. 2020)

V litorálu rybníka (tj. mělkovodí) jsou vytvořena společenstva vysokých ostřic, která na jihozápadním břehu přecházejí k maloplošným fragmentům ostřicovorašeliníkových společenstev s ostřicí šedavou (Carex canescens), tuřicí českou (Vignea bohemica), zábělníkem bahenním (Comarum palustre), suchopýrem úzkolistým (Eriophorum augustifolium), bazanovcem kytkokvětým (Naumburgia thyrsiflora) a violkou bahenní (Viola palustris).

Botanicky nejhodnotnější je část PR s názvem „Vejtopa“ na západním a jihozápadním břehu rybníka. Hluboké rašeliniště dalo vzniknout pozoruhodnému typu rašelinné březiny s břízou pýřitou (Betula pubescens), břízou bělokorou (Betula pendula) a vtroušeným smrkem ztepilým (Picea abies). Bylinné patro tohoto porostu je tvořeno třtinou chloupkatou (Calamagrostis villosa) a některými druhy ostřic a připomíná tak svým charakterem severskou tajgu. Na březích tůněk a v příkopech se vyskytuje chráněný ďáblík bahenní (Calla palustris). V západní části území se nachází převážně kulturní smrčiny. Pod hrází rybníka je mokřadní olšina s kapradí osténkatou (Dryopteris cathusiana), papratku samičí (Athyrium filix-femina), mokrýše střídavolistého (Chrysosplenium alternifolium), krabilici chlupatou (Chaerophyllus hursutum) aj.[1]

PR Velký Pařezitý rybník – břehový porost

Lesnictví[editovat | editovat zdroj]

V přírodní rezervaci jsou lesní porosty zastoupeny na ploše o výměře 5,7 ha a způsob hospodaření podléhá Plánu péče o přírodní rezervaci.[1] Mokřadní lesní porosty pod hrází rybníka jsou velmi těžce přístupné, z toho důvodu jsou ponechány přirozenému vývoji. Na podmáčených stanovištích mají smrky vytvořený mělký kořenový systém, proto jsou silně ohroženy větrem a je tedy příznačné, při obnově lesa, zavádět postupně do porostů jedli a buk. Dalším důvodem této skutečnosti je to, že je žádoucí přiblížení se porostů k původní druhové skladbě a v co největší míře využívat přirozeného zmlazení smrku. V mladých smrkových porostech je důležité udržovat řidší spon s cílem dosažení hlubokých korun, a tím i zvýšení stability budoucích porostů. Lokalita „Vejtopa“ je mimo porostní plochu.[1]

Fauna[editovat | editovat zdroj]

Na území PR žije řada tyrfofilních (rašeliništních) a mokřadních druhů hmyzu, pavouků a drobných obratlovců. Z obojživelníků se zde vyskytuje rosnička zelená (Hyla arborea), skokan zelený (Rana esculenta), skokan hnědý (Rana temporaria) a čolek obecný (Triturus vulgaris). Velký Pařezitý rybník je přechodným útočištěm i různých druhů vodního ptactva.[1]

Rekonstrukce[editovat | editovat zdroj]

Vypuštěním rybníka na podzim 2018 byla zahájena oprava hráze, dokončená v říjnu příštího roku. Od poloviny září 2019 se rybník opět napouští.[2]

Hydrologie[editovat | editovat zdroj]

Objem vody při normálním stavu hladiny je cca 400 000 m³.[3] Průměrná hloubka je 2,5 m; maximální 6 m (směrem dále od výpusti). Průměrný přítok je 2 l/s[4], za deště 3–5 l/s, během tání až 20 l/s.[zdroj?]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. a b c d e f g Informační tabule v místě PR Velký Pařezitý rybník
  2. OCHRANA PŘÍRODY. Velký Pařezitý rybník u Telče se po rekonstrukci začal napouštět. ochranaprirody.cz [online]. [cit. 2019-09-29]. Dostupné online. (česky) 
  3. DUFKOVÁ, J. Terénní výuka v okolí Telče. Muni.cz [online]. [cit. 2020-05-06]. Dostupné online. (česky) 
  4. ZEMAN, V. Jak to doopravdy bylo s rybníkem Velkým pařezitým. Telčské listy [online]. [cit. 2020-05-06]. Dostupné online. (česky) 

Související články[editovat | editovat zdroj]