Variace (kombinatorika)

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Variace k-té třídy z n prvků je každá uspořádaná k-tice vytvořená z celkového počtu n prvků, přičemž při výběru záleží na pořadí jednotlivých prvků. Rozlišujeme variace s opakováním a bez opakování.

Variace bez opakování[editovat | editovat zdroj]

 • Variace bez opakování je k-členná skupina utvořená z daných n prvků tak, že v nich záleží na pořadí a žádný z daných prvků se v ní neopakuje.
 • Počet k-členných variací z n prvků: pro
 • například: 2členná variace ze 3 prvků a, b, c: (ab), (ba), (ac), (ca), (bc), (cb)

Variace s opakováním[editovat | editovat zdroj]

 • Variace s opakováním je uspořádaná k-tice z n prvků sestavená tak, že každý se v ní vyskytuje nejvýše k-krát. Opět záleží na pořadí.
 • Počet k-členných variací s opakováním z n prvků: platí i pro
 • například: 2členná variace s opakováním ze 3 prvků a, b, c: (aa), (ab), (ac), (ba), (bb), (bc), (ca), (cb), (cc)

Příklady[editovat | editovat zdroj]

Příklad 1[editovat | editovat zdroj]

Kolik trojciferných čísel je možné sestavit z číslic 1, 2, 3, 4, jestliže:

a) se v čísle každá cifra může vyskytovat nejvýše jednou

b) se v čísle cifry mohou opakovat

Příklad 2[editovat | editovat zdroj]

Kolik je možností pro obsazení 1., 2. a 3. místa v závodě s 20 účastníky?

Příklad 3[editovat | editovat zdroj]

Posádka lodi potřebuje k dorozumívání vytvořit 50 různých signálů. Budou jim k tomu stačit 4 různobarevné praporky?

 • jednopraporkové signály:
 • dvoupraporkové signály:
 • třípraporkové signály:
 • čtyřpraporkové signály:
celkem lze vytvořit: signálů
Na vytvoření 50 signálů budou 4 různobarevné praporky stačit.

Příklad 4[editovat | editovat zdroj]

Kolika způsoby můžete nastavit šestimístný číselný kód trezoru?

Algoritmus[editovat | editovat zdroj]

Algoritmus pro nalezení všech variací znaků (s opakováním, v jazyku Java)

  public static List<String> variaceSOpakovanim(int trida, String pouzitelneZnaky) {
    List<String> list = new ArrayList<String>((int) Math.pow(pouzitelneZnaky.length(), trida)/*(1)*/);

    if (trida == 0) {
      list.add(""); /*(2)*/
    } else {
      List<String> l = variaceSOpakovanim(trida - 1, pouzitelneZnaky);
      for (char c : pouzitelneZnaky.toCharArray()) { /*(3)*/
        for (String s : l) {
          list.add(c + s); /*(4)*/
        }
      }
    }
    return list;
  }
 1. Počet variací s opakováním je dán jako počet použitelných prvků umocněný na třídu variace.
 2. Variace nulté třídy je právě jedna: prázdná množina.
 3. Variace s opakováním se dá vnímat jako kartézský součin množiny použitelných prvků s množinou variací ze stejných použitelných prvků, ale s třídou o jednu menší. Z toho vyplývá použití rekurze.
 4. Přidá do výstupního (vraceného) seznamu příslušný prvek, vzniklý spojením jednoho (každého) prvku s jednou (každou) variací nižší třídy.

Literatura[editovat | editovat zdroj]

Související články[editovat | editovat zdroj]