Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové
Zkratka VDV
Motto „Přáli bychom si, aby právo na důstojnou existenci měli i ti, kteří žijí s postižením nebo duševní nemocí, lidé opuštění a staří, ti, kteří mají jinou barvu pleti nebo jiný způsob života, ti, kteří se ocitli v nouzi nebo je zastihla zákeřná nemoc.“ (Olga Havlová)[1]
Zakladatel Olga Havlová
Vznik 1990
Právní forma nadace
Sídlo Senovážné náměstí 2, Praha, 110 00, Česko
Ředitel Mgr. Monika Granja
Správní rada Mgr. Dana Němcová; MUDr. Milena Černá; Vladimír Hanzel; Ing. Josef Beneš; PhDr. Ivan Douda; Jiří Herynek, CSc.; JUDr. Elena Hornová; Mons. Václav Malý; Ing. Miroslav Novák[2][3]
Dozorčí rada JUDr. Magdalena Pištorová; Ing. Helena Navrátilová; doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc.[2][3]
Oficiální web www.vdv.cz
IČO 00406066
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové je česká nadace založená Olgou Havlovou (1933–1996), první manželkou Václava Havla, prezidenta České republiky (tehdy ještě Československa) počátkem roku 1990 v tradici Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných a Charty 77.

Charakteristika[editovat | editovat zdroj]

Posláním Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové je pomáhat lidem, kteří se pro svůj nepříznivý zdravotní a sociální stav těžko včleňují do společnosti a nemohou se bez pomoci druhých sami o sebe postarat.[4] Svým působením se nadace snaží o rozvoj duchovních hodnot, vzdělání, ochranu lidských práv a všeobecně uznávaných humanitárních hodnot.[5][4]

Původní prohlášení Výboru dobré vůle[editovat | editovat zdroj]

 • Působit na morální vědomí společnosti, upozorňovat na nedostatky v sociální politice státu a na nedostatky v práci sociálních, zdravotnických, školských a jiných institucí[6]
 • napomáhat organizačně i finančně podle svých možností v konkrétních případech, kterých se nemůže ujmout žádná jiná organizace nebo zařízení[6]
 • podporovat a brát v ochranu nově vznikající humanitární projekty.[6]

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové realizuje projekty v oblasti sociální, zdravotnické a vzdělávací. Nadace každoročně uděluje Cenu Olgy Havlové a podílí se na programech podpory a ochrany lidských práv. Finanční a věcné dary nadace získává od domácích a zahraničních dárců; ve formě grantů, dědictví, výnosů vlastního jmění a benefičních akcí.

Členství VDV[editovat | editovat zdroj]

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové je členem:[3]

 • Koalice za snadné dárcovství - sdružení pro podporu individuálního fundraisingu v neziskovém sektoru

Historie[editovat | editovat zdroj]

Výbor dobré vůle byl registrován ministerstvem vnitra dne 12. dubna 1990. Dne 23. září 1992 byla registrována Nadace Olgy Havlové. Od toho okamžiku organizace používá složený název Výbor dobré vůle ­ - Nadace Olgy Havlové.[6] Organizace se řídí následujícími principy:[6]

 • Odborný přístup při posuzování žádostí,
 • účelné využití každého nadačního příspěvku,
 • pohotové poskytování pomoci a
 • udržování kontaktů s dárci i obdarovanými.

Sesterské organizace[editovat | editovat zdroj]

Vznik Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové podnítil skupiny českých krajanů v západních zemích k zakládání organizací na podporu jeho činnosti. Po roce 1990 tak vznikly sesterské organizace například v Rakousku, Spojeném království, Norsku, Švédsku, Švýcarsku, Nizozemí, USA, Kanadě, FranciiNěmecku.[7] Všechny organizace měly statut dobročinných organizací ve své zemi, ale jejich finanční dary směřovaly na podporu programů Výboru dobré vůle. Většina aktivit (jako třeba klimatické pobyty dětí s oslabeným zdravím v Alpách) byla zaměřena na děti žijící v České republice, zpočátku ještě také ve Slovenské republice.[7]

Po roce 2004, kdy se Česká republika stala členskou zemí Evropské unie, působily dále jen tyto sesterské organizace:[7]

 • Norská sesterská organizace (Jana Strømsnes z Bergenu) -  podpora vzdělávacích potřeb sociálně handicapovaných dětí v ČR;[7]
 • Asociace Olgy Havlové, švýcarská pobočka (L´ Association Olga Havel, branche helvétique) – podpora vzdělání studentů se zdravotním nebo sociálním handicapem v ČR;[7]
 • Canadian Czechoslovak Fund for Medicine and Rehabilitation - podpora vybraných projektů na pomoc dospělým lidem s mentálním postižením a romským dětem;[7]
 • Deutsche Freunde und Förderer der Olga Havel Stiftung, e. V. – podpora tzv. přeshraničních sociálních a vzdělávacích projektů v ČR.[7]

Programy a projekty[editovat | editovat zdroj]

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV) poskytuje v rámci svých programů a projektů nadační příspěvky jednotlivcům i organizacím. Zaměřuje se na různé cílové skupiny, od dětí až po seniory:

 • Pomáhá dětem se zdravotním handicapem k lepší integraci do společnosti;
 • umožňuje dětem z dětských domovů trávit prázdniny u moře nebo učit se anglický jazyk na jazykových kurzech ve Spojeném království;
 • poskytuje stipendia nadaným studentům se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním;
 • podporuje vysokoškoláky na technických oborech;
 • pomáhá astmatickým dětem a dětem s dětskou mozkovou obrnou;
 • podporuje projekty nestátních neziskových organizací, které poskytují služby sociálně vyloučeným lidem s cílem jejich začlenění do společnosti;[4]
 • poskytuje pomoc občanským sdružením a charitativním institucím, které nabízí občanům z nejstarší generace aktivní způsob života, lidsky důstojné prožívání stáří i závěr života v hospicích.

Již od roku 1995 oceňuje VDV ty, kteří navzdory svému vlastnímu handicapu pomáhají lidem kolem sebe – uděluje Cenu Olgy Havlové. Od roku 2014 oceňuje VDV (v rámci fotografické soutěže Czech Press Photo) fotografie zachycující specifické podmínky života osob s postižením v kategorii nazvané "Můj život s handicapem". VDV je také partnerskou charitativní organizací běžecké soutěže Run Czech. (Výtěžek získaný díky běžcům používá na nákup zdravotnických a kompenzačních pomůcek.) Dále je VDV (za Českou republiku) koordinátorem rozsáhlého projektu Salzburg Medical Seminars International, jehož náplní je postgraduální vzdělávání určené pro lékaře ze střední a východní Evropy.

Veřejnosti připomíná VDV svoji zakladatelku putovní výstavou fotografií "Olga Havlová a Výbor dobré vůle", která od roku 2010 hostuje v muzeích, knihovnách, zámcích a jiných výstavních prostorách České republiky, Slovenska a Polska.

Časopis[editovat | editovat zdroj]

Od roku 2009[3] vydává VDV pro dárce a své partnery časopis s názvem "Dobré zprávy". Časopis je primárně vydáván v elektronické formě (některá čísla jsou vydávána též v tištěné podobě, ale jsou deklarovaná jako "neprodejná") a vychází čtyřikrát do roka.[3] Každé číslo je věnováno nějakému ústřednímu tématu.[3] [p 1] V pravidelných rubrikách zde VDV informuje o svých aktivitách, aktivitách pořádaných sesterskými organizacemi nebo o událostech a dění, které souvisí s osobností Olgy Havlové či jejího muže Václava Havla.[8]

25. výročí založení VDV[editovat | editovat zdroj]

V roce 2015 uplynulo 25 let od založení Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové.

Zde je uvedena souhrnná bilance za dvacetipětiletou dobu existence VDV:[1]

 • Nadační kapitál dosáhl finančního objemu 136 milionů korun;
 • nadace rozdělila příspěvky v celkové výši 700 milionů korun;
 • ozdravných pobytů (určených pro severočeské děti s chronickým onemocněním dýchacích cest) se zúčastnilo více než 23 tisíc dětí;
 • pro více jak 150 lékařů z České a Slovenské republiky zprostředkovala nadace dvouměsíční stáže v USA, Kanadě a Francii;
 • nadace umožnila 800 lékařům všech oborů zúčastnit se odborných lékařských seminářů v Rakousku a
 • nadace pomohla více než 9 tisícům dětí z dětských domovů strávit prázdniny v Chorvatsku.

Zde je bilance aktivit a prostředků (v celkovém objemu 25 milionů korun), které nadace realizovala prostřednictvím Fondu vzdělání - společného projektu VDV a ČSOB:[1]

 • 460 studentů se zdravotním nebo sociálním handicapem obdrželo víceletá stipendia a
 • jednorázový příspěvek na studijní pomůcky, školné, kurzy apod. dostalo celkem 473 dalších studentů.

Během hodnoceného období (25 let) se nadace angažovala dvakrát v souvislosti se záplavami:[1]

 • Po povodních v roce 1997 přispěla nadace na obnovu veřejných budov a domácností ve 31 moravských obcích a
 • po povodních v roce 2002 pomohla při odstraňování následků záplav v 55 případech.

Pro VDV pořádá (od roku 1995) Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík Benefiční koncerty dobré vůle, na kterých se vybralo (během hodnoceného období) více než 20 milionů korun.[1]

Cenu Olgy Havlové (do roku 2015) udělila nadace celkem 20 osobnostem, které se i přes svůj zdravotní handicap angažují v pomoci ostatním znevýhodněným.[1]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Poznámky[editovat | editovat zdroj]

 1. Např. první číslo časopisu "Dobré zprávy" (vydáno v březnu 2015) bylo věnováno 25. výročí VDV; druhé číslo (květen 2016) se zaměřovalo na téma vzdělání; třetí číslo (září 2015) se soustřeďovalo na bezdomovectví a čtvrté číslo (prosinec 2015) rozebíralo témata občanská společnost a pomoc bližnímu. (Toto číslo vyšlo i v tištěné podobě). [3]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. a b c d e f Historie Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové; Kapitola: Co se nám za 25 let činnosti podařilo [online]. 2014-05-26 [cit. 2016-05-05]. Dostupné online. 
 2. a b Organizační struktura [online]. 2014-05-26 [cit. 2016-05-05]. Dostupné online. 
 3. a b c d e f g GRANJA, Monika; ČERNÁ, Milena. Výroční zpráva o činnosti Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové v roce 2015. 1. vyd. Praha: VDV, Praha 2016, 2016. 75 s. ISSN: 2336-5951. Náklad 1000 výtisků. 
 4. a b c Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové [online]. Dobrá Věc s.r.o. [cit. 2016-05-05]. Dostupné online. 
 5. NĚMCOVÁ, Danuška, Mgr. Statut Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové, paragraf II.: Poslání nadace [online]. Praha, 25. května 2015: Obvodní úřad v Praze 1, 2015-05-26 [cit. 2016-05-05]. Dokument ke stažení ve formátu *.pdf (3.5 MB). Dostupné online. 
 6. a b c d e Historie Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové; kapitola: Z historie Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové [online]. 2014-05-26 [cit. 2016-05-05]. Dostupné online. 
 7. a b c d e f g Historie Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové; Kapitola: Sesterské organizace [online]. 2014-05-26 [cit. 2016-05-05]. Dostupné online. 
 8. Dobré zprávy: Časopis Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové. Dobré zprávy. 05. 2016, roč. 8, čís. 2, s. 10. ISSN 2336-596X. 

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • GRANJA M. Olga Havlová a její odkaz občanské společnosti. Středočeský vlastivědný sborník 30/2012. Roztoky u Prahy, Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy 2012.
 • HRDINOVÁ, Aneta. Efektivita využití nástrojů komunikace: Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové. , 2013 [cit. 2016-05-13]. Bakalářská práce. Vysoká škola ekonomická v Praze. Vedoucí práce Monika Granja. Dostupné online.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

 • Seznam dělSouborném katalogu ČR, jejichž autorem nebo tématem je Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
 • Webové stránky Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové [online]. Nadace Olgy Havlové [cit. 2016-04-26]. Dostupné online. 
 • FB stránky Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové [online]. Nadace Olgy Havlové [cit. 2016-04-26]. Dostupné online.