Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové
Logo Vybor.Dobre.Vule Nadace.Olgy.Havlove 2014.gif
Praha Nove Mesto Senovazne namesti 2 VDV.jpg
ZkratkaVDV
Motto„Přáli bychom si, aby právo na důstojnou existenci měli i ti, kteří žijí s postižením nebo duševní nemocí, lidé opuštění a staří, ti, kteří mají jinou barvu pleti nebo jiný způsob života, ti, kteří se ocitli v nouzi nebo je zastihla zákeřná nemoc.“ (Olga Havlová)[1]
ZakladatelOlga Havlová
Vznik1990
Právní formanadace
SídloSenovážné náměstí č. 994/2, 110 00 Praha 1[2]
ŘeditelMgr. Monika Granja
Správní radaMUDr. Milena Černá (předsedkyně); Ing. Josef Beneš (místopředseda); PhDr. Ivan Douda; JUDr. Elena Hornová; Mons. Václav Malý; Jan Kadlec; Jiří Herynek; Anna Šabatová; Vojtěch Sedláček[3]. [4][2]
Dozorčí radaJUDr. Magdalena Pištorová (předsedkyně); Ing. Helena Navrátilová; doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc.[4][2]
Oficiální webwww.vdv.cz
Datová schránkarsdf54v
PoznámkyNadace je zapsána v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze: oddíl N, vložka 69, dne 14. prosince 1998[2]
IČO00406066 (VR)
LEI315700S6BP59G3JCY992
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové je česká nadace založená Olgou Havlovou (1933–1996), první manželkou Václava Havla, prezidenta České republiky (tehdy ještě Československa) počátkem roku 1990 v tradici Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných a Charty 77.

Charakteristika VDV[editovat | editovat zdroj]

Posláním Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové je pomáhat lidem, kteří se pro svůj nepříznivý zdravotní a sociální stav těžko včleňují do společnosti a nemohou se bez pomoci druhých sami o sebe postarat.[5] Svým působením se nadace snaží o rozvoj duchovních hodnot, vzdělání, ochranu lidských práv a všeobecně uznávaných humanitárních hodnot.[6][5]

Původní prohlášení VDV[editovat | editovat zdroj]

 • Působit na morální vědomí společnosti, upozorňovat na nedostatky v sociální politice státu a na nedostatky v práci sociálních, zdravotnických, školských a jiných institucí[7]
 • napomáhat organizačně i finančně podle svých možností v konkrétních případech, kterých se nemůže ujmout žádná jiná organizace nebo zařízení[7]
 • podporovat a brát v ochranu nově vznikající humanitární projekty.[7]

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové realizuje projekty v oblasti sociální, zdravotnické a vzdělávací. Nadace každoročně uděluje Cenu Olgy Havlové a podílí se na programech podpory a ochrany lidských práv. Finanční a věcné dary nadace získává od domácích a zahraničních dárců; ve formě grantů, dědictví, výnosů vlastního jmění a benefičních akcí.

Cíle VDV[editovat | editovat zdroj]

 • podpora sociálních služeb, které pomáhají lidem ohroženým sociálním vyloučením k získání důstojného místa ve společnosti;[2]
 • podpora spolků a charitativních institucí, jež poskytují sociální služby opuštěným a zdravotně postiženým dětem, bezdomovcům, ženám v tísni, seniorům, lidem s následky nemocí a úrazů a které pomáhají mírnit bolest nemocných a stojí při nich i ve chvílích umírání;[2]
 • realizace programů na podporu vzdělávání handicapovaných dětí;[2]
 • udělování Cen Olgy Havlové osobnostem, které se i přes svůj zdravotní handicap angažují pro druhé;[2]
 • ochrana humanistických hodnot a vzdělanosti ve společnosti tak, jak si to přála zakladatelka VDV Olga Havlová;[2]
 • podpora nestátních neziskových organizací při jejich úsilí o zdokonalení legislativy, která přispívá k rozvoji sociálních a zdravotně sociálních služeb a k dodržování lidských práv.[2]

Členství VDV[editovat | editovat zdroj]

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové je členem:[8]

 • Koalice za snadné dárcovství - sdružení pro podporu individuálního fundraisingu v neziskovém sektoru

Historie[editovat | editovat zdroj]

Výbor dobré vůle byl registrován ministerstvem vnitra dne 12. dubna 1990. Dne 23. září 1992 byla registrována Nadace Olgy Havlové. Od toho okamžiku organizace používá složený název Výbor dobré vůle ­ - Nadace Olgy Havlové.[7] Organizace se řídí následujícími principy:[7]

 • Odborný přístup při posuzování žádostí,
 • účelné využití každého nadačního příspěvku,
 • pohotové poskytování pomoci a
 • udržování kontaktů s dárci i obdarovanými.

Sesterské organizace[editovat | editovat zdroj]

Vznik Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové podnítil skupiny českých krajanů v západních zemích k zakládání organizací na podporu jeho činnosti. Po roce 1990 tak vznikly sesterské organizace například v Rakousku, Spojeném království, Norsku, Švédsku, Švýcarsku, Nizozemí, USA, Kanadě, FranciiNěmecku.[9] Všechny organizace měly statut dobročinných organizací ve své zemi, ale jejich finanční dary směřovaly na podporu programů Výboru dobré vůle. Většina aktivit (jako třeba klimatické pobyty dětí s oslabeným zdravím v Alpách) byla zaměřena na děti žijící v České republice, zpočátku ještě také ve Slovenské republice.[9]

Po roce 2004, kdy se Česká republika stala členskou zemí Evropské unie, působily dále jen tyto sesterské organizace:[9]

 • Norská sesterská organizace (Jana Strømsnes z Bergenu) -  podpora vzdělávacích potřeb sociálně handicapovaných dětí v ČR;[9]
 • Asociace Olgy Havlové, švýcarská pobočka (L´ Association Olga Havel, branche helvétique) – podpora vzdělání studentů se zdravotním nebo sociálním handicapem v ČR;[9]
 • Canadian Czechoslovak Fund for Medicine and Rehabilitation - podpora vybraných projektů na pomoc dospělým lidem s mentálním postižením a romským dětem;[9]
 • Deutsche Freunde und Förderer der Olga Havel Stiftung, e. V. – podpora tzv. přeshraničních sociálních a vzdělávacích projektů v ČR.[9]

Programy a projekty[editovat | editovat zdroj]

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV) poskytuje v rámci svých programů a projektů nadační příspěvky jednotlivcům i organizacím. Zaměřuje se na různé cílové skupiny, od dětí až po seniory:

 • Pomáhá dětem se zdravotním handicapem k lepší integraci do společnosti;
 • umožňuje dětem z dětských domovů trávit prázdniny u moře nebo učit se anglický jazyk na jazykových kurzech ve Spojeném království;
 • poskytuje stipendia nadaným studentům se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním;
 • podporuje vysokoškoláky na technických oborech;
 • pomáhá astmatickým dětem a dětem s dětskou mozkovou obrnou;
 • podporuje projekty nestátních neziskových organizací, které poskytují služby sociálně vyloučeným lidem s cílem jejich začlenění do společnosti;[5]
 • poskytuje pomoc občanským sdružením a charitativním institucím, které nabízí občanům z nejstarší generace aktivní způsob života, lidsky důstojné prožívání stáří i závěr života v hospicích.

Již od roku 1995 oceňuje VDV ty, kteří navzdory svému vlastnímu handicapu pomáhají lidem kolem sebe – uděluje Cenu Olgy Havlové. Od roku 2014 oceňuje VDV (v rámci fotografické soutěže Czech Press Photo) fotografie zachycující specifické podmínky života osob s postižením v kategorii nazvané „Můj život s handicapem“. VDV je také partnerskou charitativní organizací běžecké soutěže Run Czech. (Výtěžek získaný díky běžcům používá na nákup zdravotnických a kompenzačních pomůcek.) Dále je VDV (za Českou republiku) koordinátorem rozsáhlého projektu Salzburg Medical Seminars International, jehož náplní je postgraduální vzdělávání určené pro lékaře ze střední a východní Evropy.

Veřejnosti připomíná VDV svoji zakladatelku putovní výstavou fotografií „Olga Havlová a Výbor dobré vůle“, která od roku 2010 hostuje v muzeích, knihovnách, zámcích a jiných výstavních prostorách České republiky, Slovenska a Polska.

Časopis[editovat | editovat zdroj]

Od roku 2009[8] vydává VDV pro dárce a své partnery časopis s názvem „Dobré zprávy“. Časopis je primárně vydáván v elektronické formě (některá čísla jsou vydávána též v tištěné podobě, ale jsou deklarovaná jako „neprodejná“) a vychází čtyřikrát do roka.[8] Každé číslo je věnováno nějakému ústřednímu tématu.[8] [p 1] V pravidelných rubrikách zde VDV informuje o svých aktivitách, aktivitách pořádaných sesterskými organizacemi nebo o událostech a dění, které souvisí s osobností Olgy Havlové či jejího muže Václava Havla.[10]

25. výročí založení VDV[editovat | editovat zdroj]

V roce 2015 uplynulo 25 let od založení Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové.

Zde je uvedena souhrnná bilance za dvacetipětiletou dobu existence VDV:[1]

 • Nadační kapitál dosáhl finančního objemu 136 milionů korun;
 • nadace rozdělila příspěvky v celkové výši 700 milionů korun;
 • ozdravných pobytů (určených pro severočeské děti s chronickým onemocněním dýchacích cest) se zúčastnilo více než 23 tisíc dětí;
 • pro více než 150 lékařů z České a Slovenské republiky zprostředkovala nadace dvouměsíční stáže v USA, Kanadě a Francii;
 • nadace umožnila 800 lékařům všech oborů zúčastnit se odborných lékařských seminářů v Rakousku a
 • nadace pomohla více než 9 tisícům dětí z dětských domovů strávit prázdniny v Chorvatsku.

Zde je bilance aktivit a prostředků (v celkovém objemu 25 milionů korun), které nadace realizovala prostřednictvím Fondu vzdělání - společného projektu VDV a ČSOB:[1]

 • 460 studentů se zdravotním nebo sociálním handicapem obdrželo víceletá stipendia a
 • jednorázový příspěvek na studijní pomůcky, školné, kurzy apod. dostalo celkem 473 dalších studentů.

Během hodnoceného období (25 let) se nadace angažovala dvakrát v souvislosti se záplavami:[1]

 • Po povodních v roce 1997 přispěla nadace na obnovu veřejných budov a domácností ve 31 moravských obcích a
 • po povodních v roce 2002 pomohla při odstraňování následků záplav v 55 případech.

Pro VDV pořádá (od roku 1995) Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík Benefiční koncerty dobré vůle, na kterých se vybralo (během hodnoceného období) více než 20 milionů korun.[1]

Cenu Olgy Havlové (do roku 2015) udělila nadace celkem 20 osobnostem, které se i přes svůj zdravotní handicap angažují v pomoci ostatním znevýhodněným.[1]

Aktivity VDV v roce 2018[editovat | editovat zdroj]

Grantové programy[editovat | editovat zdroj]

Cesty k integraci[editovat | editovat zdroj]

Program integrace dětí a dospělých se zdravotním postižením do běžného života. Běží již od roku 1990 a jeho těžištěm je pomoc jednotlivcům se zdravotním postižením při nákupu zdravotnických a kompenzačních pomůcek, které nejsou plně hrazeny zdravotními pojišťovnami. Součástí programu je podpora těch organizací poskytujících terénní, ambulantní nebo pobytové služby lidem se zdravotním postižením.[2]

Senior[editovat | editovat zdroj]

Program podporující organizace, jenž poskytují seniorům terénní služby s tím, že senioři mohou zůstat ve svém známém prostředí navzdory tomu, že se snížila jejich soběstačnost. Součástí tohoto programu byly i nadační příspěvky určené na vzdělávání personálu domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem. Cílem bylo zlepšit podmínky života klientů v pobytových zařízeních, podpořit výuku aktivizačních programů a přispět na vybavení zdravotnickými pomůckami či zdravotnickým materiálem.[2]

Paliativní péče[editovat | editovat zdroj]

Podpora projektů pomáhajících odstraňovat nebo zmírňovat utrpení umírajících při současném zachování jejich důstojnosti i v závěrečných fázích života. VDV v roce 2018 soustředil svoji pozornost na posílení profesionálního rozvoje pracovníků v neziskových nestátních organizacích, které působí ve sféře paliativní a hospicové péče. Nadační prostředky byly určeny na vzdělávání personálu jakož i na pořízení zdravotnického vybavení poskytovatelům sociálních služeb.[2]

Obyčejný život[editovat | editovat zdroj]

Program zaměřený na pomoc a podporu lidem, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením. V roce 2018 se uskutečnila podpora těch neziskových organizací, které se starají o romskou mládež, chudé rodiny s dětmi, rodiče samoživitele, osoby propuštěné z výkonu trestu a všechny, kdo i přes svoji usilovnou snahu mají jen malou šanci na normální „obyčejný život“.[2]

Nejdřív střecha[editovat | editovat zdroj]

Projekt pomoci lidem, kteří ztratili bydlení. Umožňuje jim dostat až dva měsíce bydlení zdarma v noclehárnách či azylových domech. Souběžně poskytovaná pomoc odborníků umožní těmto lidem nalézt trvalé bydlení, vyřídit chybějící doklady, požádat o sociální dávky jakož i nalézt zaměstnání.[2] [p 2]

Fond pomoci dětem s DMO[editovat | editovat zdroj]

Od roku 2015 finančně přispívá VDV na neurorehabilitaci dětí s dětskou mozkovou obrnou (DMO). Speciální pohybová terapie (neurorehabilitace) zlepšuje prokazatelně psychomotorický vývoj, celkový rozvoj a zdraví dětí s DMO, ale není hrazena zdravotními pojišťovnami.[2]

Sasakawa Asthma Fund[editovat | editovat zdroj]

Nadace „Sasakawa Asthma Fund“ (později přejmenovaná na „The Nippon Foundation“) založila fond pomoci astmatickým a alergickým dětem v roce 1993. Výnosy z tohoto fondu jsou rozdělovány (v grantovém řízení) těm organizacím, které poskytují preventivní služby a ozdravné pobyty, dále pak nemocnicím (na vybavení alergologických oddělení) a sanatoriím, kde děti s astmatem či alergií pobývají.[2]

Fond vzdělání[editovat | editovat zdroj]

Program je zaměřen na zlepšení přístupu znevýhodněných mladých lidí ke vzdělání a to poskytováním stipendií nadaným studentům se zdravotním postižením, ze sociálně slabých rodin jakož i studentům z dětských domovů. Podmínkou získání stipendia je dobrý prospěch a úspěšné zvládnutí přijímacího pohovoru.[2]

Letní jazyková škola[editovat | editovat zdroj]

Projekt je zaměřený na výuku angličtiny (v zahraničí) pro studenty z dětských domovů a z pěstounských rodin. Tyto studijní pobyty se (v roce 2018) konaly na jazykových školách ve Velké Británii (Londýn, Leeds, Manchester, Eastbourne, Harrogate).[2]

Stipendia Nikoly Tesly[editovat | editovat zdroj]

Od roku 2015 (díky podpoře „Nadace ČEZ“) realizuje VDV program stipendijní podpory nadaných vysokoškolských studentů technických oborů. Cílovou skupinou jsou studenti ze sociálně slabých rodin, z dětských domovů nebo studenti se zdravotním handicapem.[2]

Projekty[editovat | editovat zdroj]

Salzburg Medical Seminars[editovat | editovat zdroj]

V roce 2018 pokračoval VDV šestnáctým rokem v zajišťování účasti českých lékařů na Salzburských lékařských seminářích (Salzburg Medical Seminars). Tyto semináře pořádá nadace The American Australian Foundation v rámci programu Open Medical Institut.[2]

Zdraví a životní styl[editovat | editovat zdroj]

Přednášky určené široké veřejnosti (s tematikou zdraví a životního stylu) v Městské knihovně v Praze pokračovaly pátým rokem (v návaznosti na Salzburg Medical Seminars).[2]

Sport pro charitu[editovat | editovat zdroj]

Cílem projektu je zapojení sportovců do charitativních sbírek. Za rok 2018 tak sportovci (díky aktivitám VDV) přispěly handicapovaným částkou 800 tisíc korun. (běžecké závody RunCzech, projekt ČSOB „Na zdraví“ a „Team Blue“, Jizerská50, triatlonové závody „PálavaRace“ a „DoksyRace“, liberecký charitativní běh „Běžím, co můžu – pomůžu“, Nadace ČEZ: „Pomáhej pohybem“, charitativní závod dračích lodí pořádaný Rotary Club Prague International).[2]

Cena Olgy Havlové[editovat | editovat zdroj]

Za rok 2018 byla udělena Cena Olgy Havlové dne 28. května 2018 (ve Slovanském domě v Praze 1) Pavlu Šturmovi za pomoc lidem se sluchovým postižením. Cenu veřejnosti za rok 2018 získal Martin Kabát, který pomáhá v organizaci „ADAM – autistické děti a my“ s terapeutickými aktivitami pro autistické děti.[2]

Zlatá ulička č. 19[editovat | editovat zdroj]

Pod záštitou VDV působí v domku č.p. 19 ve Zlaté uličce na Pražském hradě prodejní galerie výrobků z dílen, kde pracují lidé se zdravotním postižením. Tento projekt vznikl v roce 1995 a v průběhu let tak zvyšoval povědomí tuzemských i zahraničních návštěvníků Pražského hradu o VDV.[2]

PR a komunikace[editovat | editovat zdroj]

V průběhu roku 2018 se uskutečnila řada akcí na nichž VDV seznamoval širokou veřejnost se svými projekty a aktivitami. Pokračovala i spolupráce s Knihovnou Václava Havla ve formě spolupořádání dvou panelových diskusí věnovaných celospolečenským tématům. Informace o své činnosti šíří VDV prostřednictvím čtvrtletníku „Dobré zprávy“, elektronického bulletinu pro sportovce „Novinky pro běžce dobré vůle“ jakož i na svých webovských stránkách a facebooku.[2]

Časopis Dobré zprávy[editovat | editovat zdroj]

Tento čtvrtletník byl v roce 2018 vydáván v pořadí již desátým rokem. První číslo (vydané v březnu) shrnovalo přehled aktivit věnovaných nedožitým 85. narozeninám Olgy Havlové. Tématem druhého čísla (vyšlo v květnu) byl laureát Ceny Olgy Havlové. Třetí číslo (publikované v září) se soustředilo na problematiku dětské paliativní péče. Prosincové (čtvrté) číslo se zabývalo problematikou lidí bez domova.[2]

Cena VDV na Czech Press Photo[editovat | editovat zdroj]

VDV pátým rokem převzal záštitu nad kategorií „Můj život s handicapem“ v rámci fotografické soutěže Czech Press Photo. Cena je určena pro autora fotografie (nebo série fotografií), které zachycují specifické životní podmínky osob se smyslovým, pohybovým nebo mentálním postižením.[2]

Rok Olgy Havlové[editovat | editovat zdroj]

K připomenutí nedožitých 85. narozenin Olgy Havlové vyhlásil VDV rok 2018 „Rokem Olgy Havlové“ a během něj uspořádal (ve spolupráci s partnerskými organizacemi) více než 150 akcí v tuzemsku i zahraničí, na kterých se účastnilo přes 2 tisíce lidí.[2]

Stromy Olgy Havlové[editovat | editovat zdroj]

V roce 2018 organizoval VDV připomínku osobnosti Olgy Havlové zasazením 85 stromů po celé České republice. Do projektu Strom Olgy Havlové se zapojilo 85 obcí a dalších institucí, nejčastěji škol nebo organizací, které se zabývají sociálními službami. Stromy byly sázeny v jarních a podzimních měsících; organizátoři z měst, obcí či institucí opatřili libovolný listnatý strom a zvolili i místo jeho slavnostního zasazení. VDV dodal následně mosaznou desku pro označení stromu.[2]

Javory na památku paní Olgy[editovat | editovat zdroj]

Hosté slavnostního udílení Ceny Olgy Havlové obdrželi (v rámci projektu „Rok Olgy Havlové“) celkem 300 sazenic javoru dlanitolistého, aby je zasadili (na památku zakladatelky VDV) na nejrůznějších místech České republiky.[2]

Výstava fotografií Olga Havlová a Výbor dobré vůle[editovat | editovat zdroj]

Putovní výstava byla poprvé zpřístupněna veřejnosti v roce 2010 v pražské Lucerně a pokračuje ve svém putování po městech v České republice i za jejími hranicemi (Slovensko, Polsko, Francie, Litva).[2]

Kampaň Olga 85[editovat | editovat zdroj]

Během „Roku Olgy Havlové“ byl vytvořen osvětový videospot „Olga 85“, který zachycuje konkrétní příběhy osob, jimž VDV pomohl. Spot byl promítnut v červnu 2018 divákům České televize a byl rovněž promítán v několika pražských kinech.[2]

Zahraniční spolupráce[editovat | editovat zdroj]

 • Německo – Sesterská organizace VDV „Deutsche Freunde und Förderer der Olga Havel Stiftung, e. V.“ (spolek fungující při Zastupitelském úřadu ČR v Berlíně) uspořádal v roce 2018 dvě benefiční akce (s výtěžkem ve výši 230 tisíc korun).[2]
 • Švýcarsko – organizace „L´ Association Olga Havel, branche helvétique“ již od roku 2013 trvale podporuje projekt VDV „Fond vzdělání“. Zástupci organizace dne 29. března 2018 zasadili v Ženevě na čestném místě v parku „Charles II de Brunswick“ čínskou lípu k níž dne 16. listopadu 2018 přibyla i lavička Václava Havla od architekta Bořka Šípka.[2]
 • Polsko – polští partneři (ve spolupráci s Českým centrem ve Varšavě) již třetím rokem hostí putovní výstavu „Olga Havlová a Výbor dobré vůle“. Také byly vysazeny čtyři stromy Olgy Havlové.[2]
 • Francie – památku Olgy Havlové si připomenuli v říjnu 2018 putovní výstavou „Olga Havlová a Výbor dobré vůle“ a promítnutím dokumentu GEN o Olze Havlové.[2]
 • Litva – do litevštiny byla přeložena putovní výstava „Olga Havlová a Výbor dobré vůle“ a její šíření v Litvě bylo zajišťováno Velvyslanectvím ČR v Litvě ve spolupráci s „Litevskou asociací univerzitních žen“.[2]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Poznámky[editovat | editovat zdroj]

 1. Např. první číslo časopisu „Dobré zprávy“ (vydáno v březnu 2015) bylo věnováno 25. výročí VDV; druhé číslo (květen 2016) se zaměřovalo na téma vzdělání; třetí číslo (září 2015) se soustřeďovalo na bezdomovectví a čtvrté číslo (prosinec 2015) rozebíralo témata občanská společnost a pomoc bližnímu. (Toto číslo vyšlo i v tištěné podobě). [8]
 2. Zakladatelem projektu „Nejdřív střecha“ je Vojtěch Sedláček. VDV přezval od 1. ledna 2018 administraci tohoto projektu od organizace NADĚJE a dále s ní na realizaci projektu spolupracuje.[2]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. a b c d e f Historie Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové; Kapitola: Co se nám za 25 let činnosti podařilo [online]. 2014-05-26 [cit. 2016-05-05]. Dostupné online. 
 2. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am GRANJA, Monika; ČERNÁ, Milena. Výroční zpráva o činnosti Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové v roce 2018. 1. vyd. Praha: VDV, Praha 2019, 2019. 103 s. ISSN 2336-5951. 
 3. Obchodní rejstřík - správní rada [online]. 2020-05-26 [cit. 2020-05-05]. Dostupné online. 
 4. a b Organizační struktura [online]. 2014-05-26 [cit. 2016-05-05]. Dostupné online. 
 5. a b c Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové [online]. Dobrá Věc s.r.o. [cit. 2016-05-05]. Dostupné online. 
 6. NĚMCOVÁ, Danuška, Mgr. Statut Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové, paragraf II.: Poslání nadace [online]. Praha, 25. května 2015: Obvodní úřad v Praze 1, 2015-05-26 [cit. 2016-05-05]. Dokument ke stažení ve formátu *.pdf (3.5 MB). Dostupné online. 
 7. a b c d e Historie Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové; kapitola: Z historie Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové [online]. 2014-05-26 [cit. 2016-05-05]. Dostupné online. 
 8. a b c d e GRANJA, Monika; ČERNÁ, Milena. Výroční zpráva o činnosti Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové v roce 2015. 1. vyd. Praha: VDV, Praha 2016, 2016. 75 s. ISSN 2336-5951. Náklad 1000 výtisků. 
 9. a b c d e f g Historie Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové; Kapitola: Sesterské organizace [online]. 2014-05-26 [cit. 2016-05-05]. Dostupné online. 
 10. Dobré zprávy: Časopis Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové. Dobré zprávy. 05. 2016, roč. 8, čís. 2, s. 10. ISSN 2336-596X. 

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • GRANJA M. Olga Havlová a její odkaz občanské společnosti. Středočeský vlastivědný sborník 30/2012. Roztoky u Prahy, Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy 2012.
 • HRDINOVÁ, Aneta. Efektivita využití nástrojů komunikace: Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové. , 2013 [cit. 2016-05-13]. Bakalářská práce. Vysoká škola ekonomická v Praze. Vedoucí práce Monika Granja. Dostupné online.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

 • Seznam dělSouborném katalogu ČR, jejichž autorem nebo tématem je Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
 • Webové stránky Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové [online]. Nadace Olgy Havlové [cit. 2016-04-26]. Dostupné online. 
 • FB stránky Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové [online]. Nadace Olgy Havlové [cit. 2016-04-26]. Dostupné online.