Výbor Evropského parlamentu

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Výbor Evropského parlamentu je specializovaný pracovní orgán Evropského parlamentu, určený k tomu, aby se zabýval konkrétní tematickou oblastí a příslušnou legislativou.

Stejně jako v případě ostatních parlamentů jsou i v Evropském parlamentu jednotlivé legislativní návrhy projednávány v příslušných výborech. Výbory zaujímají k jednotlivým návrhům stanoviska v podobě zpráv. Dále spadá do jejich pravomocí posuzovat a předkládat pozměňovací návrhy.[1]

V Evropském parlamentu jsou nejdůležitější stálé výbory. Vedle nich ale mohou být parlamentem zřízeny i dočasné a vyšetřovací výbory, které však na rozdíl od těch stálých nemohou předkládat stanoviska jiným výborům.[1]

Složení výborů by mělo odrážet rozložení sil v Evropském parlamentu. Výbory se skládají ze zvolených poslanců Evropského parlamentu a zasedání výborů se konají jednou či dvakrát v měsíci. Každý poslanec Evropského parlamentu musí být členem alespoň jednoho výboru. Výbory mají předsedu a několik místopředsedů volených na období dva a půl roku.[2][3] Ve všech výborech jsou také náhradníci.

Další funkce ve výborech EP[editovat | editovat zdroj]

Zpravodaj[editovat | editovat zdroj]

Při projednávání legislativních návrhů (včetně těch pozměňovacích) má na starosti vypracování zprávy tzv. zpravodaj. Může jim být jakýkoli člen daného výboru či náhradník. O zprávě pak hlasuje nejprve daný výbor a poté i celý Evropský parlament.[4]  

Stínový zpravodaj[editovat | editovat zdroj]

Postup vypracování legislativní zprávy mohou sledovat i členové jiných politických skupin v Evropském parlamentu než té, jíž je členem zpravodaj a mohou určit tzv. stínového zpravodaje. Funkce stínového zpravodaje je důležitá při projednávání tématu zprávy v politické skupině a stínoví zpravodajové hrají podstatnou roli při vyjednávání při přípravě samotné zprávy.[4]

Koordinátor[editovat | editovat zdroj]

každá z politických skupin si zvolí v daném výboru svého koordinátora, který má na starosti činnost politické skupiny ve výboru a v rámci výboru působí i jako její mluvčí. Při důležitých hlasováních mobilizuje členy své frakce a jmenuje také stínové zpravodaje. Z českých poslanců EP byli koordinátory zvoleni pro období 2019–2024 Tomáš Zdechovský (Výboru pro rozpočtovou kontrolu) a Michaela Šojdrová (Výboru pro kulturu a vzdělávání).[5]

Zpravodaj pro stanovisko[editovat | editovat zdroj]

Funkce zpravodaje pro stanovisko má své uplatnění v případech, kdy výbor, který má zprávu na starosti, chce znát stanovisko dalších výborů. V takovém případě pak výbory požádané o stanovisko ke zprávě jmenují své zpravodaje pro stanovisko.[4]

Seznam stávajících stálých výborů[editovat | editovat zdroj]

Evropský parlament má následujících 20 stálých výborů a 2 podvýbory:[2]

Název výboru Zkratka
Výbor pro zahraniční věci AFET
- Podvýbor pro lidská práva DROI
- Podvýbor pro bezpečnost a obranu SEDE
Výbor pro rozvoj DEVE
Výbor pro mezinárodní obchod INTA
Rozpočtový výbor BUDG
Výbor pro rozpočtovou kontrolu CONT
Hospodářský a měnový výbor ECON
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EMPL
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin ENVI
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku ITRE
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů IMCO
Výbor pro dopravu a cestovní ruch TRAN
Výbor pro regionální rozvoj REGI
Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova AGRI
Výbor pro rybolov PECH
Výbor pro kulturu a vzdělávání CULT
Výbor pro právní záležitosti JURI
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci LIBE
Výbor pro ústavní záležitosti AFCO
Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví FEMM
Petiční výbor PETI

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. a b Výbory v Evropském parlamentu. www.euroskop.cz [online]. [cit. 2020-05-11]. Dostupné online. 
  2. a b Výbory v Evropském parlamentu. www.euroskop.cz [online]. [cit. 2019-07-16]. Dostupné online. 
  3. HOSNEDLOVÁ, Pavla. euractiv.com [online]. 2019-07-10 [cit. 2019-07-16]. Dostupné online. 
  4. a b c Zpravodajové, stínoví zpravodajové, koordinátoři: o kom je řeč? | Zpravodajství | Evropský parlament. www.europarl.europa.eu [online]. 2015-09-04 [cit. 2019-07-15]. Dostupné online. 
  5. Šojdrová a Zdechovský koordinátory výborů parlamentu. www.eppgroup.eu [online]. [cit. 2019-07-15]. Dostupné online.