Vídeňský mír (1738)

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Vídeňský mír byl uzavřen 8. listopadu 1738, ve Vídni, podpisem mírové dohody mezi Rakouskem a Francií. Tato dohoda ukončila válku o polský trůn.

Již 3. října 1735 byl, rovněž ve Vídni, uzavřen Předběžný mír mezi oběma mocnostmi. V tomto příměří byl kurfiřt August Saský ustanoven polským králem. Kandidát Francie Stanisław Leszczyński si doživotně ponechal titul krále lotrinského a vévodství Bar. Po jeho smrti měly obě země připadnout Francii. Španělsko obdrželo Neapol, Sicílii a ostrov Elbu, ale Parmu a Piacenzu postoupilo císaři Karlovi VI. Tomu se také podařilo získat zpět téměř všechny statky v severní Itálii. Vévoda František I. Štěpán Lotrinský získal uchazečství o Toskánsko. Francie mimoto garantovala Pragmatické sankce.

Válečné události se však táhly ještě několik let. S podporou Španěl a Sardinie byla Francie schopna pokračovat v bojích proti Rakušanům.

Definitivní smír byl uzavřen 1. května 1737. S vyhlášením se však otálelo až do smrti posledního člena rodu Medici. 8. listopadu 1738 došlo k veřejnému prohlášení vídeňského míru stvrzením předběžného příměří z roku 1735. Datum také platí jako oficiální uzavření smlouvy.