Přeskočit na obsah

Vídeňská úmluva o dopravních značkách a signálech

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Vídeňská úmluva o dopravních značkách a signálech nebo zkráceně Úmluva o dopravních značkách a signálech je mezinárodní smluvní dohoda uzavřená spolu s Vídeňskou úmluvou o silničním provozu 8. listopadu 1968. Účelem této úmluvy je sjednotit dopravní značení a signalizaci v signatářských zemích do takové míry, aby řidič účastný v mezinárodním provozu mohl bez přemýšlení nebo váhání okamžitě porozumět dopravnímu značení v zemi, ve které se nalézá, a přizpůsobil svou jízdu příslušné značce. Úmluva o značkách vešla v plnou platnost 6. června 1978.

Úmluva o dopravních značkách nahradila, respektive výrazně doplnila předešlou Ženevskou dohodu o dopravním značení a signálech z roku 1949, která vycházela ze Ženevské úmluvy o sjednocení silničního značení z roku 1931.

Většina zemí světa v provedení národního dopravního značení vychází z pravidel nebo doporučení uvedených ve Vídeňské úmluvě, byť bývá většinou stát od státu mírně odlišné.

Pravidla pro dopravní značení[editovat | editovat zdroj]

Dopravní značky[editovat | editovat zdroj]

Článek 2. Vídeňské úmluvy o dopravních značkách a signálech definuje osm základních kategorií dopravních značek označených písmeny:

 • A – Varovné značky
 • B – Značky přednosti v jízdě
 • C – Zákazové značky
 • D – Příkazové značky
 • E – Zvláštní předpisové značky
 • F – Informační a oznamovací značky
 • G – Směrové, poziční a lokační značky
 • H – Doplňující tabulky

Úmluva dále pro každou takovou značku definuje tvar, velikosti a použité barvy. Ty si může každý signatářský stát zvolit po svém, pokud dodrží pravidla stanovená úmluvou:

Kategorie nebo název značky Tvar značky Pozadí značky Ohraničení značky Velikost Barva symboliky Ukázka
Varovné značky
Varovné značky (obecně) Rovnostranný trojúhelník Bílé, žluté Červené
 • Velká – 0,9 m
 • Malá – 0,6 m
Černá, tmavě modrá
Kosočtverec Žluté Černé
 • Velká – 0,6 m
 • Malá – 0,4 m
Černá, tmavě modrá
Značky přednosti v jízdě
Dej přednost v jízdě! Převrácený rovnostranný trojúhelník Bílé, žluté Červené
 • Velká – 0,9 m
 • Malá – 0,6 m
Stůj! Dej přednost v jízdě! Osmiúhelník Červené Bílé
 • Velká – 0,9 m
 • Malá – 0,6 m
Bílá
Kruh Bílé, žluté Červené
 • Velká – 0,9 m
 • Malá – 0,6 m
Černé nebo tmavě modré písmo, červený trojúhelník
Hlavní silnice Kosočtverec Bílé Černé
 • Velká – 0,5 m
 • Malá – 0,35 m
Žlutá, oranžová
Konec hlavní silnice Kosočtverec Bílé Černé
 • Velká – 0,5 m
 • Malá – 0,35 m
Žlutý nebo oranžový kosočtverec, černá nebo šedá čára
Přednost protijedoucím vozidlům Kruh Bílé, žluté Červené Černá šipka mířící dolu, červená míří nahoru
Přednost před protijedoucími vozidly Čtverec Modré Bílá šipka mířící nahoru, červená mířící dolu
Zákazové značky
Zákaz (obecně) Kruh Bílé, žluté Červené
 • Velká – 0,6 m
 • Malá – 0,4 m
Černá, tmavě modrá
Zákaz stání Kruh Modré Červené
 • Velká – 0,6 m
 • Malá – 0,2 m
Kruh Bílé, žluté Červené
 • Velká – 0,6 m
 • Malá – 0,2 m
Černá, tmavě modrá
Zákaz zastavení Kruh Modré Červené
 • Velká – 0,6 m
 • Malá – 0,4 m
Konec všech zákazů Kruh Bílé, žluté
 • Velká – 0,6 m
 • Malá – 0,4 m
Černé nebo šedé čáry
Příkazové značky
Příkazové značky (obecně) Kruh Modré
 • Velká – 0,6 m
 • Malá – 0,4 m
 • Zvlášť malá – 0,3 m
Bílá
Kruh Bílé, žluté Červené
 • Velká – 0,6 m
 • Malá – 0,4 m
 • Zvlášť malá – 0,3 m
Černá, tmavě modrá
Zvláštní předpisové značky
Zvláštní předpisové značky (obecně) Obdélník Modré Bílá, ale může být doplněna o červenou čáru
Libovolná světlá barva Černá, ale může být doplněna i o části v jiných barvách
Informační a oznamovací značky
Informační a oznamovací značky (obecně) Modré, zelené Černá symbolika v bílém nebo žlutém čtverci
Směrové, poziční a lokační značky
Informační směrové značky Obdélník (s trojúhelníkovým zkosením místo šipky, stanoví-li si tak příslušný stát) Jakákoliv světlá barva Jakákoliv tmavá barva, doporučuje se černá
Jakákoliv tmavá barva Jakákoliv světlá barva
Dálnice Obdélník Modré, zelené Bílá
Dočasné značení (obecně) Obdélník Žluté, oranžové Černá
Doplňkové tabulky
Doplňkové tabulky (obecně) Bílé, modré, žluté, oranžové Černé, modré, červené Černá, tmavě modrá
Černé, červené, tmavě modré Bílé, modré, žluté Bílá, modrá, žlutá
Pozn.: Parametry, ve kterých je uvedena pomlčka (—) nejsou úmluvou ustanoveny a tak si je stanovuje každý národ dle svého.

Úmluva dále ustanovuje podobu symbolů a piktogramů, jejich význam ad. Pokud je pro danou příležitost ustanoveno více symbolů nebo piktogramů, příslušný stát si volí některý z nich, nemůže však na každé značce mít různé piktogramy určené pro stejnou příležitost. Provedení a podoba symbolů nebo piktogramů může být v dané zemi mírně upravena či pozměněna (příkladem může být polské značení), podoba však musí zůstat taková, aby se smysl příslušného piktogramu neztratil nebo nestal sporným.

Světelná signalizace[editovat | editovat zdroj]

Úmluva mimo jiné též stanovuje podobu, barvy a jejich význam u světelné signalizace.

Druh signalizace Tvar Barva Umístění Význam
Nepřerušované světlo Kruh Zelená Na křižovatkách Volno, provoz je možný
Žlutá Na křižovatkách, železničních přejezdech, pohyblivých mostech Pozor, zastavit vozidlo nebo přizpůsobit jízdu situaci
Červená Na křižovatkách Zastavit a stát
Červená + Žlutá Pozor, za okamžik dojde ke změně signalizace
Žlutá + Zelená
Šipka mířící vlevo/nahoru/vpravo Zelená Na křižovatkách Volno v udaném směru, provoz je možný pro vozidla odbočující vlevo/vpravo nebo jedoucí rovně; podle toho, kam míří šipka
Šipka mířící dolu Zelená Nad jízdním pruhem Volno, provoz v příslušném pruhu je možný
Křížek ve tvaru X Červená Pruh uzavřen, provoz v příslušném pruhu není možný
Šipka mířící diagonálně dolu Žlutá, bílá Pruh brzy skončí, zařadit se do pruhu na šipkou udané straně
Přerušované světlo Kruh Červená (dva kruhy vedle sebe, která se navzájem střídají) Na železničních přejezdech, pohyblivých mostech, u výjezdů hasičů, záchranné služby Zastavit a stát
Bílá Na železničních přejezdech Volno, provoz je možný
Žlutá Kdekoliv, kromě křižovatek Pozor, přizpůsobte jízdu situaci
Žlutá Na křižovatkách Pozor, světelná signalizace křižovatky zneprovozněna. Přednost v jízdě určují příslušené značky, pravidlo přednosti zprava nebo příslušník policie

Červené světlo musí být ve všech případech umístěno nahoře.

Související[editovat | editovat zdroj]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]