Přeskočit na obsah

Vánoční oratorium

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Vánoční oratorium (německy Weihnachtsoratorium), BWV 248, je soubor šesti kantát napsaných v  Lipsku roku 1734 skladatelem Johannem Sebastianem Bachem k provedení během vánočního období 1734/35. Monumentální, téměř tříhodinové vokálně-instrumentální dílo se dělí na šest kantát; každá z nich je určena k provedení během jednotlivých vánočních svátků:

 • Kantáta číslo 1 – Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage – 25. prosince (Boží hod vánoční) – narození Ježíše
 • Kantáta číslo 2 – Und es waren Hirten in derselben Gegend – 26. prosince – zvěstování pastýřům
 • Kantáta číslo 3 – Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen – 27. prosince – klanění pastýřů
 • Kantáta číslo 4 – Fallt mit Danken, fallt mit Loben – 1. ledna (Nový rok) – obřezání a pojmenování Páně
 • Kantáta číslo 5 – Ehre sei dir, Gott, gesungen – první neděle po Novém roce – cesta mudrců
 • Kantáta číslo 6 – Herr, wenn die stolzen Feinde schnaubenZjevení Páně – klanění mudrců.

Dílo[editovat | editovat zdroj]

Titulní list vydání Vánočního oratoria

Původní název díla zní:

ORATORIUM,

Welches
Die heilige Weynacht
über
In beyden
Haupt-Kirchen
zu Leipzig
musiciret wurde.

ANNO 1734

(česky: ORATORIUM, které se provozovalo po svatou dobu vánoční v obou hlavních kostelích v Lipsku. Léta Páně 1734.)

Kantáta číslo 1 – Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage (Jásejte, plesejte, klaňte se Pánu!)[editovat | editovat zdroj]

obsazení orchestru: Tromba I-III, Tamburi, Flauto traverso I/II, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

 • Jauchzet, frohlocket! auf, preiset die Tage (Jásejte, plesejte, klaňte se Pánu!), sbor
 • Es begab sich aber zu der Zeit (Stalo se v oněch dnech), recitativ, Evangelista
 • Nun wird mein liebster Bräutigam (Nyní se k útěše...), recitativ, alt
 • Bereite dich, Zion, mit zärtlichen Trieben (Přprav se Sióne, s velikou něhou), árie, alt
 • Wie soll ich dich empfangen (Jak mám tě přijmout), chorál
 • Und sie gebar ihren ersten Sohn (I porodila svého prvorozeného syna), recitativ, Evangelista
 • Er ist auf Erden kommen arm (Ze země chudý vyšel ten), sbor, soprán a bas
 • Großer Herr, o starker König (Veliký Pane, ó silný Králi), árie, bas
 • Ach mein herzliebes Jesulein! (Ach mé nejmilejší Jezulátko!), sbor[1]

Kantáta číslo 2 – Und es waren Hirten in derselben Gegend (A v té krajině byli pastýři pod širým nebem)[editovat | editovat zdroj]

obsazení orchestru: Flauto traverso I/II, Oboe d'amore I/II, Oboe da caccia I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

 • Sinfonia
 • Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden (A v té krajině byli pastýři pod širým nebem), recitativ, Evangelista
 • Brich an, o schönes Morgenlicht (Již rozzař se, krásný ranní úsvite), sbor
 • Und der Engel sprach zu ihnen (Anděl jim řekl), recitativ, Evangelista a soprán
 • Was Gott dem Abraham verheißen (Co Bůh slíbil Abrahamovi), recitativ, bas
 • Frohe Hirten, eilt, ach eilet (Šťastní pastýřové), árie, tenor
 • Und das habt zum Zeichen (Toto vám bude znamením), recitativ, Evangelista
 • Schaut hin, dort liegt im finstern Stall (Pohleďte, tam leží v temném chévě), sbor
 • So geht denn hin, ihr Hirten, geht (Tam běžte pastýřové), recitativ, bas
 • Schlafe, mein Liebster, genieße der Ruh (Spi můj nejmilejší), árie, alt
 • Und alsobald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen (A hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů), recitativ, Evangelista
 • Ehre sei Gott in der Höhe (Sláva na výsostech Bohu), sbor
 • So recht, ihr Engel, jauchzt und singet (Nechť andělé jásají a zpívají), recitativ, bas
 • Wir singen dir in deinem Heer (My zpíváme v jednom šiku), sbor[2]

Kantáta číslo 3 – Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen (Nebeský otče, slyš volání naše)[editovat | editovat zdroj]

obsazení orchestru: Tromba I-III, Tamburi, Flauto traverso I/II, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

 • Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen (Nebeský otče, slyš volání naše), sbor
 • Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren (Jakmile andělé od nich odešli), recitativ, Evangelista
 • Lasset uns nun gehen gen Bethlehem (Pojďme až do Betléma), sbor
 • Er hat sein Volk getröst' (Přišlo lidu těšení), recitativ, bass
 • Dies hat er alles uns getan (Toto vše náš Pán učinil), sbor
 • Herr, dein Mitleid, dein Erbarmen (Soucit tvůj a slitování osvobodí, Pane, nás), duet, soprán a bas
 • Und sie kamen eilend, recitativ (Spěchali tam), Evangelista
 • Schließe, mein Herze, dies selige Wunder (Přijmi, mé srdce, s vděčnou láskou), árie, alt
 • Ja, ja, mein Herz soll es bewahren (Ano, ano! Nechť v srdcéch zůstane zachováno), recitativ, alt
 • Ich will dich mit Fleiß bewahren (Tebe se chci držeti), sbor
 • Und die Hirten kehrten wieder um (Pastýři se pak navrátili), recitativ, Evangelista
 • Seid froh dieweil (Radujme se v tomto čase), sbor
 • Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen (Nebeský Otče, slyš volání naše), sbor, opakování první části[3]

Kantáta číso 4 – Fallt mit Danken, fallt mit Loben (Díky Bohu přinášejme)[editovat | editovat zdroj]

obsazení orchestru: Corno da caccia I/II, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

 • Fallt mit Danken, fallt mit Loben (Díky Bohu přinášejme, před jeho trůn padněme), sbor
 • Und da acht Tage um waren (Když uplynulo osm dní), recitativ, Evangelista
 • Immanuel, o süßes Wort! (Imanuel, sladké jméno) recitativ a sbor, soprán a bass
 • Flößt, mein Heiland, flößt dein Namen (Budí snad tvé Božské jméno), árie s ozvěnou, soprány
 • Wohlan, dein Name soll allein (Nuže, tvoje jméno pouze), recitativ a sbor, soprán a bas
 • Ich will nur dir zu Ehren leben (Kéž bych tobě ke cti žil!), árie, tenor
 • Jesus richte mein Beginnen (Ježíš je pastýřem mým), sbor[4]

Kantáta číslo 5 – Ehre sei dir, Gott, gesungen (Prozpěvujme Bohu slávu)[editovat | editovat zdroj]

obsazení orchestru: Oboe d'amore I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

 • Ehre sei dir, Gott, gesungen (Prozpěvujme Bohu slávu), sbor
 • Da Jesus geboren war zu Bethlehem (Když se narodil Ježíš v judském Betlémě), recitativ, Evangelista
 • Wo ist der neugeborne König der Jüden? (Kde je ten právě narozený král Židů?), sbor a recitativ, alt
 • Dein Glanz all Finsternis verzehrt (Tvé světlo přemáhá temnoty moc), sbor
 • Erleucht auch meine finstre Sinnen (Temnota před světlem ustupuje), árie, bas
 • Da das der König Herodes hörte (Když to uslyšel Herodes), recitativ, Evangelista
 • Warum wollt ihr erschrecken? (Čeho se děsíte?), recitativ, alt
 • Und ließ versammlen alle Hohepriester (Svolal proto všechny velekněze), recitativ, Evangelista
 • Ach, wenn wird die Zeit erscheinen? (Ach, kdy nadejde onen čas), árie, tercet: soprán, alt a tenor
 • Mein Liebster herrschet schon (Můj Ježíš jistě panuje). recitativ, alt
 • Zwar ist solche Herzensstube (Mé srdce je ubohý kout), sbor[5]

Kantáta číslo 6 – Herr, wenn die stolzen Feinde schnauben (Pane, když pyšní nepřátelé soptí hněvem)[editovat | editovat zdroj]

obsazení orchestru: Tromba I-III, Tamburi, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

 • Herr, wenn die stolzen Feinde schnauben (Pane, když pyšní nepřátelé soptí hněvem), sbor
 • Da berief Herodes die Weisen heimlich (Tehdy Herodes tajně povolal mudrce), recitativ, Evangelista (tenor) a Herodes (bas)
 • Du Falscher, suche nur den Herrn zu fällen (Ty falešníku, hledej si jen Pána, abys ho odsoudil), recitativ, soprán
 • Nur ein Wink von seinen Händen (Pouhé pokynutí jeho rukou), árie, soprán
 • Als sie nun den König gehöret hatten (Oni krále vyslechli), recitativ, Evangelista
 • Ich steh an deiner Krippen hier (Stojím tady u jesliček), sbor
 • Und Gott befahl ihnen im Traum (Potom na pokyn ve snu), recitativ, soprán
 • So geht! Genug, mein Schatz geht nicht von hier (Tak jděte! Dost už, můj poklad odsud nepůjde), recitativ, tenor
 • Nun mögt ihr stolzen Feinde schrecken (Teď se můžete vy, pyšní nepřátelé, bát), árie, tenor
 • Was will der Höllen Schrecken nun (Co chce nyní hrůza pekla), recitativ, soprán, alt, tenor, bas
 • Nun seid ihr wohl gerochen (Nyní se cítíte dobře), sbor[6]

Hudba[editovat | editovat zdroj]

V letech 1723 – 1728 napsal Bach jako kantor kostela svatého Tomáše v Lipsku více než 200 kantát. Po roce 1728 již psal kantáty jen výjimečně. Soubor šesti kantát Vánoční oratorium, uvedený na přelomu roku 1733 a 1734 využívá hudebního potenciálu těchto děl. Jak bylo v té době obvyklé, Bach využil ve Vánočním oratoriu řady svých předchozích děl, například oratoria Laßt uns sorgen, laßt uns wachen, BWV 213 k jedenáctým narozeninám Friedricha Christiana, oratoria Tönet, ihr Pauken! Erschallet, Trompeten! BWV 214 k narozeninám a jmeninám královny Marie Josefy Habsburské, kantáty Preise dein Glücke, gesegnetes Sachsen, BWV 215 k výročí zvolení Augusta III. polským králem, či nedochované oratorium k poctě svatého Michala.[7]

Gerhart Poppe uvádí, že s výjimkou evangelijních úseků, chorálů a symfonie v úvodu druhé kantáty jsou všechny části "recyklovány" ze starších Bachových děl. Přesto je toto dílo nedílnou součástí vánočních slavností v německy hovořících zemích, podobně jako je v Čechách symbolem vánoc Rybova Česká mše vánoční.[7]

Uvedení[editovat | editovat zdroj]

Nahrávky[editovat | editovat zdroj]

Dílo bylo nahráno mnoha předními orchestry a dirigenty.[10]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Weihnachts-Oratorium BWV 248/1 - French Translation [Interlinear Format]. www.bach-cantatas.com [online]. [cit. 2018-12-15]. Dostupné online. (de, fr) 
 2. Weihnachts-Oratorium BWV 248/2 - French Translation [Interlinear Format]. www.bach-cantatas.com [online]. [cit. 2018-12-15]. Dostupné online. (de, fr) 
 3. Weihnachts-Oratorium BWV 248/3 - French Translation [Interlinear Format]. www.bach-cantatas.com [online]. [cit. 2018-12-15]. Dostupné online. (de, fr) 
 4. Weihnachts-Oratorium BWV 248/4 - French Translation [Interlinear Format]. www.bach-cantatas.com [online]. [cit. 2018-12-15]. Dostupné online. (de, fr) 
 5. Weihnachts-Oratorium BWV 248/5 - French Translation [Interlinear Format]. www.bach-cantatas.com [online]. [cit. 2018-12-15]. Dostupné online. (de, fr) 
 6. Weihnachts-Oratorium BWV 248/6 - French Translation [Interlinear Format]. www.bach-cantatas.com [online]. [cit. 2018-12-15]. Dostupné online. (de, fr) 
 7. a b POPPE, Gerhard. Vánoční oratorium. Collegium 1704. 2018-12-11. 
 8. Collegium 1704 Vánoční oratorium. www.ceskafilharmonie.cz [online]. [cit. 2018-12-16]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2018-12-16. 
 9. PINCOVÁ, Kateřina. Bachovo Vánoční oratorium s Collegiem 1704 a Peterem Dijkstrou [online]. OperaPlus, 2018-12-12 [cit. 2018-12-14]. Dostupné online. 
 10. Amazon.co.uk: bach bwv 248: CDs & Vinyl. www.amazon.co.uk [online]. [cit. 2018-12-16]. Dostupné online. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]