Války českých dějin

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Seznam válek Čechů vedených v průběhu historie.

Seznam ozbrojených konfliktů českého a československého státu[editovat | editovat zdroj]

Konflikt Trvání Strana 1 Strana 2 Výsledek
Bitvy s Avary 626 Slované Avaři vítězství
Válka mezi franskou říší a Sámem 631 nebo 632 Sámova říše Franská říše vítězství
Franské tažení proti Avarům 795 Franská říše, Češi[1] Avaři vítězství
Tažení Karla Velikého do Čech 805 Češi Franská říše vítězství
Pribinovo vyhnání z Nitry někdy v letech 833836 Velkomoravská říše Nitranské knížectví vítězství
Útok Ludvíka I. Němce na Čechy 849 kníže Mojmír I. Pribina vítězství
Vpád Bavorů do Čech 855 Češi Bavoři neznámý
Maďarské nájezdy 9. a 10. století České knížectví
Velká Morava
Východofranská říše
Maďaři vítězství
Česko-saská válka 936950 České knížectví Východofranská říše porážka
Polsko-německá válka 10021005 Svatá říše římská
České knížectví
Polsko vítězství
Vpád Boleslava chrabrého do Čech 1017 České knížectví Polsko vítězství
Dobytí Moravy 1031 České knížectví Polsko vítězství
Tažení Břetislava I. do Polska 10381039 České knížectví Polsko vítězství
Válka Břetislava I. s Jindřichem III. 10401041 České knížectví Svatá říše římská porážka
Česko-polská válka 1070 České knížectví Polsko vítězství
Války Jindřicha IV. 10771099 Německé království
České knížectví
odbojná knížata
Papež
porážka
Tažení do západního Pomořanska 10901092 Polsko
České knížectví
Západní Pomořansko porážka
Vpád Boleslava Křivoústého do Čech 1110 České knížectví Polsko porážka
Tažení Lothara III. do Čech 1126 České knížectví Svatá říše římská vítězství
Tažení Fridricha Barbarossy na Milán 1158 Svatá říše římská
České knížectví
Milán vítězství
Druhá křížová výprava 11471149 křižáci Ajjúbovci
Seldžukové
porážka
Třetí křížová výprava 11891192 křižáci Seldžukové vítězství
Mongolský vpád do střední Evropy 1241 České království
Uherské království
Polsko
Mongolská říše odražení vpádu
Vpád Čechů do Rakous 1246 České království Rakouské vévodství porážka
Křížová výprava do pobaltského Pruska 12541255 České království pohanští Prusové vítězství
Česko-bavorská válka 1260 České království Bavorsko
Rýnské falckrabství
porážka
Boj o Štýrsko 1260 České království Uherské království
Polsko
vítězství
Křížová výprava na Litvu 1267 České království pohanské kmeny vítězství
Česko-uherská válka 12701271 České království Uherské království vítězství
Česko-uherská válka 1273 České království Uherské království vítězství
Válka Přemysla II. Otakara s Rudolfem Habsburským 1278 České království Svatá říše římská
Uherské království
porážka
Česko-polská válka 12911292 České království Polsko vítězství
Stoletá válka 13371453 Francie
Skostko
České království
Anglie
Portugalsko
Burgundsko
vítězství
Osmansko-uherské války 13661526 Uhersko a spojenci
České království
Osmanská říše porážka Uher
Křížové výpravy proti husitům 14201431 Husitské Čechy křižáci a katolická šlechta vítězství
Česko-uherské války 14661478 České království Uherské království Olomoucká smlouva
Šmalkaldská válka 15461547 Norimberský spolek Šmalkaldský spolek vítězství
Friulská válka 1617 Svatá říše římská Benátky vítězství
Vpád pasovských 1611 Koruna česká Pasovští vítězství
České stavovské povstání 16181620 České stavy Svatá říše římská porážka
Třicetiletá válka 16181648 České stavy
Protestantská unie
Katolická liga Vestfálský mír
Selské povstání 1680 povstalci Habsburská monarchie porážka
Selské povstání 1775 povstalci Habsburská monarchie porážka, ale došlo k vydání robotního patentu
Francouzské revoluční války 17921802 Protifrancouzské koalice
Česká legie[2]
Revoluční Francie porážka
Česká revoluce 1848 Čeští revolucionáři Rakouské císařství porážka revoluce
První světová válka 19141918 Centrální mocnosti Trojdohoda porážka, vítězství dohody
Rumburská vzpoura 1918 Čeští povstalci Rakousko-Uhersko povstání potlačeno
Ruská občanská válka 19171920 Bílá armáda
Československé legie
a jiné intervenční jednotky
Rudá armáda porážka
Sedmidenní válka 1919 Československo Polsko vítězství
Maďarsko-československá válka 19181919 Československo
Rumunsko
Maďarské království
Maďarsko vítězství
Malá válka 1938 Československo Polsko obsazení Čadce a Javoriny polskou armádou
Maďarská invaze na Podkarpatskou Rus 1939 Československo Maďarsko obsazení Podkarpatské Rusi Maďarskem
Druhá světová válka 19391945 Spojenci Osa vítězství
Boje s Werwolfy 19451946 Československo
Sovětský svaz
Werwolf vítězství
Akce B 1947 Československo
Polsko
Sovětský svaz
Ukrajinská povstalecká armáda vítězství
Československo-americký pohraniční konflikt[3] 19531985 Československo USA nerozhodný
Válka v Zálivu 19901991 Organizace spojených národů
Spojené státy americké
Kuvajt
Saúdská Arábie
Spojené království
Československo aj
Irák vítězství
Válka v Iráku 20032009 koalice vedená USA,
např. Česko
Irák, později povstalci a teroristé Ukončení hlavních bojových akcí a odchod spojeneckých vojsk v roce 2011. Češi ukončili misi v roce 2009.
Válka v Afghánistánu od 2002 Spojené státy americké
Spojené království
Česko aj.
Tálibán a Al-Káida trvá

Pod nadvládou Habsburků[editovat | editovat zdroj]

Konflikt Trvání Strana 1 Strana 2 Výsledek
Války o španělské dědictví 17011714 Habsburská monarchie
Království Velké Británie
Nizozemsko aj.
Francie
Španělsko
Bavorsko
Maďaři
nerozhodně
Rakousko-turecká válka 17161718 Habsburská monarchie Osmanská říše vítězství
Války o rakouské dědictví 17401748 Habsburská monarchie a spojenci Prusko
Francie
Španělsko
Bavorsko
Cášský mír
Sedmiletá válka 17561763 Habsburská monarchie a spojenci Prusko a spojenci status quo
Válka o bavorské dědictví 17781779 Habsburská monarchie Prusko
Sasko
Těšínský mír
Napoleonské války 18031815 protinapoleonské koalice Francie a její spojenci vítězství
Maďarská revoluce 18481849 Rakouské císařství
Rusko
čeští, srbští, chorvatští, rumunští a slovenští dobrovolníci
Maďaři, polští, němečtí a italští dobrovolníci vítězství
Italská revoluce 18481849 Rakouské císařství italské státy vítězství
Prusko-rakouská válka 1866 Rakouské císařství Prusko porážka
Boxerské povstání 18991901 aliance 8 států Čína vítězství
První světová válka 19141918 ústřední mocnosti Trojdohoda prohra

Nepřímá účast[editovat | editovat zdroj]

Konflikt Trvání Strana 1 Strana 2 Výsledek
Polsko-ukrajinská válka 19181919 Druhá Polská republika
Rumunsko
Západoukrajinská lidová republika
Ukrajinská lidová republika
vítězství Polska
Španělská občanská válka 19361939 Druhá španělská republika
SSSR
Mexiko
Interbrigády
Španělský stát
Třetí říše
Itálie
Portugalsko
porážka druhé španělské republiky
První arabsko-izraelská válka 19481949 Izrael arabské státy vítězství Izraele
Korejská válka 19501953 Severní Korea
Čína
Sovětský svaz
koalice OSN nerozhodný
Válka ve Vietnamu[4][5] 19641975 Severní Vietnam
Vietcong
Čína
Sovětský svaz
Jižní Vietnam
USA a spojenci
vítězství severního Vietnamu
Občanská válka v Jugoslávii 19912001 separatisté
Albánie
NATO
Jugoslávie
Srbsko
rozpad Jugoslávie
Válka v Bosně a Hercegovině 19921995 separatisté
NATO
Srbsko rozdělení Bosny podle etnického klíče
Občanská válka v Čadu[6] 20072009 Čad povstalecké skupiny Válka trvá, ale česká účast skončila roku 2009.
Občanská válka v Libyi (2011)[7] 2011 libyjští povstalci
NATO
Libye vítězství povstalců a NATO
Konflikt v severním Mali 2013-2015[8] Mali
Francie
Česko a další země
Národní hnutí za osvobození Azavadu
Islamisté
vítězství

Vnitřní konflikty[editovat | editovat zdroj]

Konflikt Trvání Strana 1 Strana 2 Výsledek
Vyvraždění Slavníkovců 995 Přemyslovci Slavníkovci vítězství Přemyslovců
Moravské markraběcí války Přelom 14 a 15. století Václav IV. Jošt Moravský
Zikmund Lucemburský
oslabení moci Václava IV.
Husitské války 14191434 radikální husité katolíci a umírnění husité porážka radikálů
Obsazení Sudet 1918 Československo Sudetští Němci Československo získalo kontrolu nad Sudety.
Železnorudské povstání 1919 Československo komunisté Komunisté se vzdali.
Oslavanské povstání 1920 Československo oslavanští komunisté povstání potlačeno
Židenický puč 1933 Československo fašisté fašisté poraženi
Sudetoněmecké povstání 1938 Československo Sudetští Němci
Nacistické Německo
Mnichovská dohoda
Povstání Karpatské Siče 1939 Československo Karpatská Sič československé vítězství
Plzeňské povstání 1953 Československo plzeňští povstalci povstání potlačeno

Násilné konflikty[editovat | editovat zdroj]

Do této kategorie jsou zařazeny konflikty při nichž nedošlo k použití zbraní, nebo jen v omezené míře. Avšak zároveň došlo k násilí mezi dvěma skupinami lidí. Nejsou sem zařazeny méně významné násilné konflikty, jako rvačky mezi fanoušky fotbalových týmů či zásah policistů proti CzechTek.

Konflikt Trvání Strana 1 Strana 2 Výsledek
Prosincová generální stávka 1920 Československo marxistická frakce sociální demokracie potlačení generální stávky silou
Obsazení Čech a Moravy německou armádou 1939 Československo Třetí říše obsazení Čech a Moravy Německem
Ratibořský konflikt 1945 Československo Polsko dohoda obou stran
Komunistický převrat 1948 odpůrci komunistů komunisté převzetí moci komunistickou stranou
Invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa 1968 Československo Varšavská pětka konec pražského jara
Protesty roku 1969 1969 Československá vláda protestující protesty potlačeny silou
Sametová revoluce 1989 Československo odpůrci režimu pád komunistického režimu
KFOR 19992011 mírové jednotky
Kosovští Srbové[9]
Kosovští Albánci ukončení mise

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. ČAPKA, František. Dějiny zemí koruny české v datech. 4., opr. a dopl. vyd. Praha: Libri, 2010. ISBN 978-80-7277-469-2. S. 28. 
  2. ČAPKA, František. Dějiny zemí koruny české v datech. 4., opr. a dopl. vyd. Praha: Libri, 2010. ISBN 978-80-7277-469-2. S. 434. 
  3. MACOUN, Jiří. Významné bitvy v Čechách a na Moravě. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1478-0. S. 78–85. 
  4. http://www.svet.czsk.net/clanky/svet/koreapokusy.html
  5. http://forum.valka.cz/viewtopic.php/t/9164
  6. http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=13634
  7. http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/233695-v-letounech-awacs-budou-kaddafiho-kontrolovat-i-cesi.html?ref=boxD
  8. http://www.mise.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/chrudimsti-vysadkari-odleteli-do-mali-81123/
  9. http://www.mise.army.cz/scripts/detail.php?id=3711

Související články[editovat | editovat zdroj]