Vážská vodní cesta

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Soutok Váhu s Dunajem v Komárně
Vodní dílo Kráľová
Řeka Váh v Piešťanech – Krajinský most
Řeka Váh v Trenčíně, pohled ze silničního mostu na starý železniční most
Vodní dílo Nosice na Váhu
Vodní dílo Hričov na Váhu u Žiliny

Vážská vodní cesta (VVC), je plánovaná a zčásti realizovaná vodní cesta mezinárodního významu spojující město Žilinu s Dunajem.

Jižní napojení Váhu na Dunaj je mimořádně významné. Splavnění Váhu umožní přímý export výrobků podnikům ležících v blízkosti Vážské vodní cesty (např. SES Tlmače, Drátovna Hlohovec, DUSLO Šaľa) do zájmových oblastí vodní dopravou. Napojením na Dunaj je Slovenská republika z hlediska vodní dopravy přímo napojena přes Průplav Rýn–Mohan–Dunaj na mezinárodní síť vodních cest 15 evropských států. Jižní propojení směřuje přepravy i do Řecka, Turecka a do států blízkého a dálného východu.

Napojení na vodní koridor Dunaj–Odra–Labe prostřednictvím alternativní trasy Váh–Morava otevírá možnosti přímého spojení Slovenska s baltskými přístavy, ale i integraci do sítě vodních cest Běloruska, Ukrajiny a Ruska.

Lodě by dosáhly Žiliny překonáním 15 plavebních komor. Na případné propojení s Odrou by bylo třeba v náročném terénu postavit dalších více než 20 plavebních komor a lodních výtahů. Alternativně při vybudování 2100 metrů dlouhého průplavního tunelu by lodě mezi Žilinou a Bohumínem musely překonat asi 13 plavebních komor a lodních výtahů.

Projekt Vážské vodní cesty není konkurencí vodního koridoru Dunaj–Odra–Labe. "Strategie přípravy vodní cesty Dunaj–Odra–Labe není chápána jako konkurenční alternativa vodní cesty Váh–Odra, ale jako logické spojení v rámci magistrálních vnitrozemských vodních cest Labe (E 20), Odry (E 30) a Dunaje (E 80). Obě dvě vodní cesty si nebudou vzájemně konkurovat, ale budou se vzájemně doplňovat a budou realizačním výstupem Evropské dohody AGN." [1]

Současný stav projektu[editovat | editovat zdroj]

Celková délka VVC od Komárna po Žilinu představuje 250 km. Stavba vodní cesty je rozdělena na 4 etapy [2] :

1. etapa – Komárno – Sereď v délce 75 km je v současnosti splavná, ale kvůli nevybudování vodního díla Nagymaros trpí úsek mezi Komárnem a prvním zdymadlem Selice značným kolísáním hladin a nedostatečnou plavební hloubkou. Pro vyřešení tohoto problému se plánuje stavba nového zdymadla Kolárov (27,4 řkm) v tomto úseku.

2. etapa Sereď – Púchov 124 km

3. etapa Púchov – Žilina 51 km

4. etapa Žilina – Odra (návrh) 98 km

Vláda ČR dne 15. dubna 2015 přijala aktualizaci Politiky územního rozvoje, v rámci které byl záměr propojení Odra–Váh vypuštěn.[3]

Uvažuje se o alternativním propojení Vážské vodní cesty s řekou Moravou (a vodním koridorem Dunaj–Odra–Labe) v trase Hlohovec–Kúty.[4]

Základní parametry vodní cesty[editovat | editovat zdroj]

Na Vážských vodních dílech bylo dokončeno několik plavebních komor v několika parametrech [5] :

Třída VI.a – Rozměry plavebních komor: 110 × 24 × 4,5 m

 • Vodní dílo Kráľová
 • Vodní dílo Selice

Třída III – Rozměry plavebních komor: 70 × 9 m

V těchto parametrech byly vybudovány plavební komory na 11 vodních dílech na Váhu mezi Královou a Žilinou, ty jsou však nedokončené a slouží pouze k převádění vody. Všechny mají být nahrazeny novými plavebními komorami Třídy Va o rozměrech plavebních komor 110 × 12 m s hloubkou nad záporníkem 4,0 m.

Výstavba Vážské vodní cesty v úseku Komárno – Žilina bude sestávat z výstavby těchto staveb: [6]

 • Vodní dílo Kolárovo
 • Rekonstrukce plavební komory Kráľová
 • Vodní dílo Sereď – Hlohovec
 • Plavební komora Madunice
 • Plavební komora Horná Streda
 • Plavební komora Nové Mesto nad Váhom
 • Plavební komora Kostolná
 • Plavební komora Trenčín
 • Plavební komora Dubnica
 • Plavební komora Ilava
 • Plavební komora Ladce
 • Lodní zdvihadlo Nosice
 • Plavební komora Považská Bystrica
 • Plavební komora Mikšová
 • Plavební komora Hričov

Plánované přístavy

 • Přístav Hlohovec
 • Přístav Nové Mesto nad Váhom
 • Přístav Trenčín
 • Přístav Dubnica
 • Přístav Púchov
 • Přístav Šaľa
 • Přístav Sereď
 • Přístav Považská Bystrica
 • Přístav Žilina

Dále bude potřeba upravit a zrekonstruovat všechny plavební kanály a zvednout 6 silničních a 3 železniční mosty. Minimální podjezdná výška mostů bude 7 m.

 • Železniční most Šaľa
 • Silniční most v Hlohovci
 • Kolonádový most v Piešťanech
 • Železniční most v Trenčíně – Výstavba nového železničního mostu v Trenčíně je v konečné fázi přípravy. [7]
 • Železniční most v Nemšovej
 • Silniční most v Nemšové
 • Silniční most v Ilavě
 • Silniční most v Nosicích
 • Silniční most v Oblazově

Spojení Váh–Odra – úsek Žilina–Bohumín

Tento úsek představuje průplavní propojení Vážské vodní cesty s vodní cestou na řece Odře, což v konečném důsledku umožňuje spojení Dunajské vodní cesty s cestou na Odře a dalším pokračováním na přístavy Baltského moře. Koncepčně to znamená vybudovat průplav o parametrech třídy Va v podstatě v korytě řeky Kysuca v úseku Žilina–Čadca. Za Čadcou přechází trasa průplavu do umělého kanálu směřujícího do Jablunkovského průsmyku a do údolí řeky Olše (území ČR) a jeho zaústění do řeky Odry u Bohumína. Myšlenku propojení Váhu s Odrou a vodního koridoru Dunaj–Odra–Labe na polské straně podporuje i polský projekt program integrovaného vodního hospodářství v povodí Odry známý pod názvem „Program Odra 2006“. Součástí integrovaného vodního hospodářství je řešení dopravní funkce řeky Odra a uvažuje se se splavněním Odry na celém jejím toku. Realizace průplavního spojení Váhu a Odry v úseku Žilina–Bohumín se dosáhne vybudováním následných staveb na tocích spojovaných řek a jejich přítocích:

Stavby na území Slovenské republiky[editovat | editovat zdroj]

 1. plavební komora Budatín
 2. průplav Budatín – Rudinka
 3. plavební komora Rudinka
 4. průplav Rudinka – Kysucké Nové Mesto
 5. plavební komora Kysucké Nové Mesto
 6. průplav Kysucké Nové Mesto – Kysucký Lieskovec
 7. plavební komora Kysucký Lieskovec
 8. průplav Kysucký Lieskovec – Krásno
 9. plavební komora Krásno
 10. průplav Krásno – Čadca
 11. plavební komora Čadca
 12. průplav Čadca – Raková
 13. lodní zdvihadlo Raková
 14. průplav Raková – Dejúvky
 15. lodní zdvíhadlo Dejúvky
 16. plavební tunel Jablunkov (zasahuje i na území České republiky)

Na tyto stavby by navázalo celkem 16 staveb (průplavy, plavební komory a lodní zdvihadla) na území České republiky a 9 staveb na území Polska, kterými by bylo dosaženo propojení Vážské vodní cesty na Oderskou vodní cestu.

Přínosy[editovat | editovat zdroj]

Myšlenka projektu VVC je založená na dobudovaní vodní cesty, přičemž podstatná část hlavních objektů splavnění Váhu je už vybudovaná. Realizace VVC by měla mít příznivý vliv na mnohé oblasti hospodářského a veřejného života společnosti díky mimořádně širokému záběru aktivit, které je možné okolo vodní cesty na Váhu rozvinout.

Projekt je založený na principu zhodnocení:

 • plavebního využití vybudováním plavební dráhy
 • energetického využití výstavbou a inovací vodních elektráren
 • využití v oblasti rozvoje cestovního ruchu
 • ekologizace a revitalizace území podél Váhu
 • možnosti vybudovaní obchodních a průmyslových zón

Negativa a komplikace[editovat | editovat zdroj]

Vybudování úseku Žilina–Bohumín by si vyžádalo velké finanční náklady na výstavbu a zásah do životního prostředí, přičemž bude změněn povrch velkého území. Plánovaná trasa prochází i přes obydlené území s existující infrastrukturou. Spojení Vážské vodní cesty s vodní cestou na řece Odře musí překonat Moravskoslezské Beskydy s vrcholovou zdrží ve výšce minimálně 470 m n. m. (při využití průplavního tunelu o délce 5500 m).[8]

Zástupci hospodářství v Moravskoslezském kraji nesouhlasí s propojením Odry a Váhu přes Jablunkovský průsmyk, protože neřeší přístup na vodní cestu moravskoslezským firmám a neumožňuje propojení Odry a Labe. Preferovaným vodním spojením v České republice je vodní koridor Dunaj–Odra–Labe.[9]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. KONCEPCIA ROZVOJA VODNEJ DOPRAVY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, Bod II., A, 2.. www.telecom.gov.sk [online]. [cit. 2009-09-23]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2011-08-24. 
 2. Plán trasy Vážské vodní cesty. www.telecom.gov.sk [online]. [cit. 2009-09-23]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2008-11-19. 
 3. AKTUALIZACE Č. 1 POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČR
 4. Fico věří v kanál Dunaj-Odra-Labe, projekt je podle něj realizovatelný
 5. Kategorie vnitrozemských plavidel. www.inlandnavigation.org [online]. [cit. 2009-09-23]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2009-04-08. 
 6. Návrh zámeru projektu Vážskej vodnej cesty[nedostupný zdroj]
 7. Webnoviny.sk - Nový most v Trenčíne získal stavebné povolenie
 8. Odborný časopis Vodní cesty a plavba 2/2010 - Ing. Pavel Neset, CSc. - Nový pohled na projekt ODRA - VISLA a na plavební spojení ODRA - VÁH
 9. Sdružení pro rozvoj MSK: Sdružení nesouhlasí s propojením Odry a Váhu přes Jablunkovský průsmyk