Univerzální motor

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Univerzální motor je v elektrotechnice typ elektromotoru, který může být napájen střídavým i stejnosměrným proudem. Jedná se o stejnosměrný komutátorový motor, který na rozdíl od stejnosměrného motoru, má magnetický obvod buzení vždy z tzv. dynamoplechů tj. transformátorových plechů. Dynamoplech je magneticky měkký feromagnetický plech, pokrytý alespoň z jedné strany elektricky nevodivou hmotou. Stejnosměrný motor může mít magnetický obvod buzení vytvořen z jednoho masivního kusu (odlitku).

Moderní laciný univerzální motor z vysavače. V zadní části jsou vidět vinutí statoru, mezi kterými je rotor. V přední části je nosník, uvnitř kterého jsou ze stran uhlíky a mezi nimi na hřídeli rotoru je komutátor.
Schéma možného zapojení univerzálního motoru. Cívky označené E1 - F1 a E2 - F2 jsou budicí vinutí statoru. Vlevo jsou napájecí svorkymotoru. Napájení stejnosměrným nebo střídavým proudem.
Zástupné schéma univerzálního motoru.

Univerzální motor je využíván většinou pro pohon drobných ručních strojů a přenosných spotřebičů, jako je vysavač, mixér, vrtačka a podobně. Stator je elektromagnetem z cívek, které bývají velmi často zapojeny v sérii s cívkami v rotoru přes komutátor. Je používán i jako startér pro spalovací motor.[1]

Univerzální seriový motor má vysoký spouštěcí točivý moment, a odlehčený může běžet ve vysokých otáčkách, je lehký a kompaktní, jeho otáčky lze řídit odbočkami v cívkách (tzv. šuntování) nebo elektronicky řízením napájecího napští. Kvůli použití komutátoru je však univerzální motor hlučný, vydává elektromagnetické rušení, může se otáčet jen jedním směrem (podle zapojení cívek), není určen k velkým výkonům a trvalému provozu (komutátor vyžaduje údržbu).

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. TKOTZ, Klaus. Příručka pro elektrotechnika. 2. vyd. Praha: Europa-Sobotáles cz, 2006. 624 s. ISBN 80-86706-13-3. Kapitola Motory a generátory, s. 464. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]