Uhličitan manganatý

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Uhličitan manganatý
Vzhled bezvodné látky
Vzhled bezvodné látky Vzhled hydrátu látky
Obecné
Systematický název Uhličitan manganatý
Sumární vzorec MnCO3
Vzhled Bílá krystalická látka
Vlastnosti
Molární hmotnost 114,946 9 g/mol (bezvodý); 132,962 44 g/mol (monohydrát)
Teplota rozkladu cca 200 °C; tj. cca 470 K (na MnO a CO2)
Hustota 3,7 g/cm³ (bezvodý); 3,12 g/cm³ (monohydrát)
Index lomu 1,597
Rozpustnost ve vodě Nerozpustný
Rozpustnost v polárních
rozpouštědlech
Rozpustný ve vodě s CO2; nerozpustný v ethanolu
Součin rozpustnosti 2,24·10-11
Krystalová struktura Šesterečná
R-věty Žádné nejsou
S-věty Žádné nejsou
Teplota vznícení Není vznětlivý
Není-li uvedeno jinak, jsou použity jednotky
SI a STP (25 °C, 100 kPa).

Uhličitan manganatý je anorganická sloučenina se vzorcem MnCO3. Tato látka se v přírodě vyskytuje jako minerál rhodochrosit.

Výroba[editovat | editovat zdroj]

Tato látka se vyrábí reakcí manganatých sloučenin (kupř. chlorid manganatý či síran manganatý) s uhličitanem, nejčastěji (díky nízké ceně) uhličitanem sodným, dle rovnice:
Na2CO3 (aq) + Mn+II (aq) → MnCO3 (s) + 2Na+I (aq)
Tato látka také vzniká při nesprávném skladování oxidu manganatého a hydroxidu manganatého. Špatným skladováním se myslí kupříkladu skladování na otevřených prostorech nebo v netěsných nádobách, dochází totiž k reakcím se vzdušným oxidem uhličitým:
MnO + CO2 → MnCO3
Mn(OH)2 + CO2 → MnCO3 + H2O

Reakce[editovat | editovat zdroj]

V případě zahřívání nad 200 °C se změní směr již zmíněné reakce, a dochází k rozpadu této látky na oxid manganatý a oxid uhličitý:
MnCO3t→ MnO + CO2
Oxid manganatý však reaguje se vzdušným kyslíkem za vzniku oxidu manganičitého.
Tato látka reaguje s kyselinami za vzniku oxidu uhličitého a příslušných manganatých solí, například s kyselinou chlorovodíkovou reaguje dle rovnice:
MnCO3 + 2HClMnCl2 + CO2

Využití[editovat | editovat zdroj]

Tato látka se používá v keramice jako glazura. Dále se zřídka používá v chemickém průmyslu na výrobu manganatých sloučenin slabých organických kyselin.

Bezpečnost[editovat | editovat zdroj]

Tato látka není pro člověka příliš toxická, v žaludku reaguje za vzniku chloridu manganatého, který může způsobovat problémy alergikům, a ve velkém množství způsobuje všem lidem problémy. LD50 pro krysu se pohybuje kolem 250 mg/kg.