Type-length-value

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

TLV (Type-length-value) je obecný název pro formát dat, která jsou složena z řady bloků:

 • Značka (anglicky type nebo tag) – číslo popisující typ dat v daném bloku; například „textový řetězec“
 • Délka (anglicky length) – číslo udávající délku dat v daném bloku; například „4 byte“
 • Data daného bloku; například „Ahoj“

Struktury TLV obvykle používají binární formát dat, často jsou zaměřené na optimalizaci objemu a rychlosti zpracování dat. Používají se také pro přenos nekonečného proudu dat, například v telekomunikacích.

Známým příkladem použití struktury typu TLV je standard ASN.1.

BER-TLV[editovat | editovat zdroj]

Formátu BER-TLV se používá v kryptografii, například pro ukládání datových objektů na čipových kartičkách. Je popsán v ISO/IEC 7816, část 4, kapitola 5.2 (datové objekty). Některé značky popisuje také ISO/IEC 7816.

Struktura:

 • libovolněkrát trojice: značka - délka dat - data
 • v datovém objektu na začátku/na konci/mezi jednotlivými TLV bloky mohou být bajty s hodnotou 0x00 (padding, vata)
 • značka: přímo binární hodnota značky
  • jednobajtová značka: A, kde A & 0x1F != 0x1F (pět nejméně významných bitů nesmí být pět jedniček)
  • dvoubajtová značka: A C, kde A & 0x1F == 0x1F a C < 0x80
  • tříbajtová značka: A B C, kde A & 0x1F == 0x1F, B >= 0x80 a C < 0x80
 • délka
  • jednobajtová délka: A, kde A < 0x80; A je délka dat (binární číslo)
  • dvoubajtová délka: 0x81 A; A je délka dat (binární číslo)
  • tříbajtová délka: 0x82 A B; AB je délka dat (binární číslo)
  • čtyřbajtová délka: 0x83 A B C; ABC je délka dat (binární číslo)
  • pětibajtová délka: 0x84 A B C D; ABCD je délka dat (binární číslo)
 • data, například:
  • textový řetězec v kódování v utf-8
  • číslo - číslo binárně (4 byte)
  • datum: YYYYMMDD, kde YYYY je rok, MM je měsíc a DD je den v měsíci (textově)
  • vložená BER-TLV hodnota
  • a další (teoreticky cokoli)

Formát značky:

 • délka značky může být 1 až 3 bajty, vyšší hodnoty jsou rezervovány pro budoucí použití
 • hodnota značky nesmí být 0x00
 • 8. a 7. bit je nastaven na hodnotu 00 - univerzální třída značky; hodnota značky není definována v ISO/IEC 7816, význam značky nezávisí na kontextu (na pozici v datovém objektu)
 • 8. a 7. bit je nastaven na hodnotu 01 - aplikační třída značky; hodnota značky musí být definována v ISO/IEC 7816, část 6
 • 8. a 7. bit je nastaven na hodnotu 10 - třída značky závislá na kontextu; hodnota značky je definována v ISO/IEC 7816
 • 8. a 7. bit je nastaven na hodnotu 11 - soukromá třída značky; hodnota značky není definována v ISO/IEC 7816
 • 6. bit je nastaven na 1 - data v daném TLV bloku jsou strukturovaná (tj. jsou ve formátu BER-TLV)
 • 6. bit je nastaven na 0 - data v daném TLV bloku nejsou strukturovaná (tj. nejsou ve formátu BER-TLV)
 • 5. až 1. bit jsou nastaveny na 11111 (0x1F) - délka značky je delší než 1 byte
  • druhý byte nesmí nabývat hodnot 0x80 a 0x00 až 0x1E
  • u další bytů značky s výjimkou posledního je nastaven 8. bit na hodnotu 1
  • u posledního bytů značky je nastaven 8. bit na hodnotu 0
 • 5. až 1. bit jsou nastaveny na jinou hodnotu než 11111 - délka značky je 1 byte

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

 • tlve Obecný TLV parser