Translatologie

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Translatologie je věda o překladu a tlumočení,[1] respektive interdisciplinární vědní obor zabývající se převodem textů z jednoho jazyka do jiného, případně z jednoho sémiotického systému do jiného, ať už překladatelem lidským nebo překladačem strojovým, písemně (překlad) nebo ústně (tlumočení). Zajímá se o otázky přesnosti (věrnosti) překladu, převodu textů z jedné kulturní oblasti nebo dějinné doby do jiné, o otázku možnosti překladu (přeložitelnosti) apod.

V zásadě lze translatologii dělit na deskriptivní a aplikovanou. Do deskriptivní odnože spadá například kritika překladu či dějiny překladu. Aplikovaná translatologie se zabývá překladatelskou a tlumočnickou praxí.

Základní pojmy[editovat | editovat zdroj]

Během interlingvální (mezijazyčné) komunikace se na rozdíl od monolingvální (jednojazyčné) komunikace objevuje jazyková a kulturní bariéra, která znemožňuje vzájemné dorozumění. Do komunikačního procesu tak nutně vstupuje zprostředkovatel, který ovládá oba jazyky včetně jejich kulturních vzorců i způsoby transferu (přenosu) z jednoho jazykového kódu do druhého. Odborník na ústní jazykově-kulturní zprostředkování je označován jako tlumočník, odborník na písemný jazykově-kulturní zprostředkování pak jako překladatel. Zastřešujícím pojmem pro překladatele a tlumočníka je translátor. Tlumočení a překladatelství je souhrnně nazýváno jako translační činnost či translace. Věda o překladu a tlumočení je translatologie. Překládaný či tlumočený text je označován jako výchozí text, který je z výchozího jazyka převáděn do cílového jazyka. Produktem této translace je pak cílový text.[1]

Vývoj translatologie[editovat | editovat zdroj]

Ačkoliv úvahy o překladu lze nalézt již v antických zdrojích, věda translatologie se konstituovala až na přelomu 60. a 70. let 20. století. Přímo tomu předcházel bouřlivý rozvoj lingvistiky. První fáze translatologie je tedy výrazně lingvisticky orientovaná. V průběhu 80. let však dochází k podstatnému rozšíření zájmů translatologie, dochází k tzv. kulturnímu obratu. Lingvistické zájmy ustupují do pozadí. Výzkum se soustředí na fungování literárních systémů jako celků, mezi nimiž překlad funguje jako zprostředkující prvek. V devadesátých letech se kritikou předchozího odosobněného přístupu dospívá k širokému bádání o překladatelích jako o aktivních jedincích.

Osobnosti spojené s translatologií[editovat | editovat zdroj]

Související články[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. a b MÜGLOVÁ, Daniela. Komunikace, tlumočení, překlad aneb Proč spadla babylonská věž?. Nitra: Enigma, 2013. ISBN 978-80-8133-025-4. S. 65. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]