Tramvajová a trolejbusová traťová návěst

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Značky u vjezdu Vozovny Strašnice v Praze

Traťová návěstidla pro tramvajový a trolejbusový provoz jsou obdobou dopravních značek pro silniční provoz a traťových návěstidel pro železniční dopravu. Návěstidla se zpravidla umisťují na trolejové vedení, někdy též na sloupy podél trati (komunikace) nebo na samostatné vlastní sloupky nebo jiné objekty. Značky se i použí na troleje postaveného na výšku. Návěstidla se použití na tramvajové doprava a MHD.

Návěstidla v České republice[editovat | editovat zdroj]

Základní návěsti a návěstidla stanoví v České republice příloha č. 1 vyhlášky č. 173/1995 Sb., kterou se vydává Dopravní řád drah. Provozovatel dráhy může stanovit i další návěsti. Traťové značky, které nejsou návěstidly, jsou stanoveny v § 20, 37 a 59 vyhlášky č. 177/1995 Sb., kterou se vydává Stavební a technický řád drah.

Návěstidla stanovená Dopravním řádem drah[editovat | editovat zdroj]

Pro tramvajový i trolejbusový provoz stanoví Dopravní řád drah v Česku tato návěstidla:

TR04-Stáhni sběrač.jpg

Stáhni sběrač: zelená černě a bíle orámovaná tabulka tvaru čtverce postaveného na hrotu. Návěstním znakem je písmeno V. (V tramvajovém a trolejbusovém provozu se obvykle nepoužívá.)

TR05-Zvedni sběrač.jpg

Zvedni sběrač: tabulka shodného provedení jako Stáhni sběrač, písmeno V je však uvedeno vrcholem vzhůru. (V tramvajovém a trolejbusovém provozu se obvykle nepoužívá.)

TR11-Úsekový dělič.jpg

Úsekový dělič: značka je obdobného provedení jako Stáhni sběrač, odrazová skla však tvoří vodorovnou úsečku v úhlopříčce značky. Při průjezdu sběrače tímto místem nesmí tramvaj odebírat trakční proud a je-li to možné, má mít vypnutou rekuperaci.

TR13-Vypínací bod.jpg

Vypínací bod je bílá tabulka tvaru obdélníku postaveného na výšku, na které je černé písmeno V. Návěstidlo označuje místo, od kterého řidič může využívat setrvačnosti vlaku k jízdě v traťovém úseku. (V Praze se toto návěstidlo nepoužívá.)

TR06-Bezpečnostní zastavení.jpg

Bezpečnostní zastavení: bílá tabulka se zeleným orámováním a zeleným úhlopříčným pruhem z levého horního do pravého dolního rohu, ve tvaru obdélníku postaveného na výšku. Před touto návěstí musí každý vlak zastavit. (Vnitřní předpisy DP v Praze stanoví, ve kterých případech se z tohoto místa smí rozjíždět jen samospádem.) Značka může být umístěna i na zastávkovém sloupku.

TR07-Přednost v jízdě.jpg

Přednost v jízdě před protijedoucí tramvají. Tabulka s levou polovinou červenou a pravou zelenou, ve tvaru obdélníku postaveného na výšku. Na značce nebo dodatkové tabulce může být upřesněno, na které typy tramvají nebo na který směr jízdy se zákaz míjení protijedoucích tramvají vztahuje.

TR08-Dej přednost v jízdě.jpg

Dej přednost v jízdě protijedoucí tramvaji. Značka je obdobná jako „přednost v jízdě před protijedoucí tramvají“, avšak pravá polovina značky je červená a levá zelená.

TR09-Konec úseku přednosti v jízdě.jpg

Konec úseku přednosti v jízdě před protijedoucí tramvají má shodné provedení jako značka označující začátek úseku, navíc je doplněná černým pruhem z levého spodního rohu značky do pravého horního.

TR10-Konec úseku dej přednost v jízdě.jpg

Konec úseku dej přednost v jízdě protijedoucí tramvaji má shodné provedení jako značka označující začátek úseku, navíc je doplněná černým pruhem z levého spodního rohu značky do pravého horního. (Ve vyhlášce byla zobrazena chybně.)

TR12-Zúžený průjezdový průřez.jpg

Zúžený průjezdný průřez je šikmé žlutočerné šrafování. Význam a provedení návěstidla jsou obdobné silničnímu dopravnímu zařízení č. Z 9 podle vyhláškou 30/2001 Sb. „Žluté a černé pruhy“.

TR17-Námezník.jpg

Námezník je bílý trámec nebo bílý pás. Vyznačuje místo, kam až může bezpečně zajet čelo vozu, aniž by byl ohrožen průjezd jiného vlaku po výhybce.

TR16-Přejezd s předností v jízdě tramvaje.jpg

Přejezd s předností v jízdě tramvaje: zelená bíle orámovaná tabulka tvaru obdélníku postaveného na výšku. Označuje přejezd, kde má tramvaj přednost zajištěnou dopravními značkami.

TR15-Přejezd nezabezpečený.jpg

Přejezd nezabezpečený: červenobíle pruhovaný sloupek. (Na pražských tramvajových drahách se nepoužívá.)

TR14-Přejezd zabezpečený SSZ.jpg

Přejezd zabezpečený světelným signalizačním zařízením. Návěstidlo je tvořeno trojúhelníkovou deskou, jejíž podoba je shodná se silniční dopravní značkou č. A 10 „Světelné signály“, umístěnou na červenobíle pruhovaný sloupek stejný, jaký označuje nezabezpečený přejezd. (Na pražských tramvajových drahách se nepoužívá.)

Předvěst je obdobná signalizačnímu zařízení pro tramvaje pro signály S 15a až S 15g podle vyhlášky č. 30/2001 Sb., pod deskou s návěstními světly je však žlutá bíle orámovaná tabulka tvaru obdélníku postaveného na výšku s černým písmenem P.

TR18-Očekávej stůj.jpg

Předvěst Očekávej stůj je obdobná světelnému signálu pro tramvaje S15a Stůj (bílá kolečka jsou rozsvícena)

TR19-Očekávej volno.jpg

Předvěst je obdobná světelnému signálu pro tramvaje S15b Jízda přímo (bílá kolečka jsou rozsvícena)

TR20-Omezení rychlosti.jpg

Omezení rychlosti je žlutá bíle orámovaná tabulka tvaru obdélníku postaveného na výšku, na níž je černě uvedeno číslo udávající nejvyšší povolenou rychlost v km·h−1.

TRA3-Pomalu.jpg

Pomalu: má stejnou podobu jako značka Omezení rychlosti, avšak není v ní uvedeno žádné číslo. Znamená omezení rychlosti na 10 km·h−1.

TR21-Ukončení omezené rychlosti.jpg

Ukončení omezené rychlosti je obdobná značce Omezení rychlosti, místo černého čísla je však na značce černý pruh vedený z levého spodního do pravého horního rohu značky.

TRA1-Stůj.jpg

Stůj: červená bíle orámovaná tabulka tvaru obdélníku postaveného na výšku, na níž má obdobná značku jako Pomalu, avšak s červeným pokladem.

Další návěstidla pro tramvaje v Praze[editovat | editovat zdroj]

Návěstidla výhybek[editovat | editovat zdroj]

Stavěcí kontakt-značka.jpg

Označení pracovního trolejového kontaktu elektricky ovládané výhybky (EOV): bílá čtvercová tabulka s černým rovnostranným trojúhelníkem, uvnitř kterého je oranžový čtverec.

Radiovýhybka.jpg

Návěst Přijímač rádiového signálu u EOV, které se přestavují rádiovým signálem. Bílá čtvercová tabulka s černě vyobrazeným znakem rádiového signálu.

Návěst výhybka přímo.jpg
Návěst výhybka vpravo.jpg
 • Světelné návěstidlo EOV. Proměnné návěstidlo, které řidiči signalizuje postavení vlakové cesty, blokování výhybky a neuzamčení výhybky. Postavení vlakové cesty znázorňuje šipka nebo úsečka, neuzamčení výhybky svítící bod (čtverec) namísto šipky, blokování výhybky blikání symbolu, u starších návěstidel samostatné blokovací světlo.
 • Číslo EOV se umisťuje pod světelné návěstidlo výhybky. Uvádí se na bílé obdélníkové tabulce černými číslicemi. Podle čísla výhybky lze rozlišit uzamykatelné výhybky, na nichž platí zvláštní ustanovení předpisů.
Návěstidla výhybek PL.jpg

Směrové návěstidlo EOV, jsou-li dvě výhybky za sebou. Černá tabulka ve tvaru obdélníku postaveného na výšku, ve které je bílé písmeno P nebo L, označující, zda jde o výhybku do pravého nebo levého oblouku, případně je označeno pořadí výhybek ve směru jízdy čísly 1 a 2, směřují-li obě výhybky do stejného směru. Směrové návěstidlo se umisťuje jednak u pracovního trolejového kontaktu, jednak u světelného návěstidla výhybky.

Výhybka vypnutá.jpg

Elektricky ovládaná výhybka mimo provoz: návěst tvoří světelné návěstidlo překryté bílým křížem.

Dscn7002 stavěcí kontakt-detail.jpg

Pracovní trolejový kontakt mimo provoz: návěst tvoří označení pracovního trolejového kontaktu překryté černou tabulkou, na které je vyznačen žlutý kříž.

Manipulační výhybka.jpg

Manipulační výhybka: tabulka obdobného provedení jako návěst „Pomalu“, na ní je uvedeno červené písmeno V. Návěstidlo označuje výhybku, která je pojížděna pravidelně jen do jednoho směru jízdy, není-li výhybka označena jiným návěstidlem. (Značka předchází možnému přehlédnutí výhybky, kvůli němuž by řidič mohl nedodržet omezení rychlosti nebo přehlédnout, že výhybka je přestavena do běžně nepojížděného směru.)

Zajišťovací výhybka.jpg

Zajišťovací výhybka: tabulka obdobného provedení jako návěst „Pomalu“, na ní je uvedeno červené písmeno Z. Označuje zajišťovací (vratnou) nebo zaklínovanou výhybku. Na takové výhybce zejména není přípustné couvat, pokud vlak přijel po hrotech ze směru, do nějž výhybka není nastavena, dokud ji nepřejel i poslední nápravou.)

Uzamykatelná výhybka.jpg

Uzamykatelná výhybka tabulka obdobného provedení jako návěst „Pomalu“, na ní je uvedeno červené písmeno U. Označuje uzamykatelnou výhybku, která není číselně rozlišena. (Před vjezdem na takovou výhybku proti hrotům nestačí se o poloze výhybky přesvědčit pohledem, ale je třeba přezkoušet, zda jazyk výhybky nelze odtlačit stavěcím klíčem.)

Návěstidla omezující rychlost[editovat | editovat zdroj]

Zóna s omezenou rychlostí.jpg

Zóna s omezením rychlosti: bílá tabulka o rozměrech minimálně 500×300 mm, na níž je v horní části napsáno „ZÓNA“, popř. v jakém časovém období zónové omezení rychlosti jízdy platí (např. „22–6 h“). Černé číslo na žlutém podkladu v dolní části určuje výši omezení rychlosti.

Konec zóny s omezenou rychlostí.jpg

Konec zóny s omezením rychlosti má obdobné provedení jako značka pro začátek zóny, číslo v dolní části však není na žlutém podkladu a tabulka je doplněna černým pruhem z levého spodního do pravého horního rohu.

Oblouk doleva.jpg

Oblouk o malém poloměru: tabulka obdobného provedení jako návěst „Pomalu“, na ní je uvedeno malé černé písmeno r a pod ním šipka směru oblouku. Návěstidlo označuje traťové oblouky o poloměru menším než 25 m. Rychlost jízdy v takovém oblouku nesmí být vyšší než 15 km/h.

Jiné značky[editovat | editovat zdroj]

Zákaz potkávání KT.jpg

Značky upravující přednost (zákaz míjení) protijedoucích tramvají jsou doplněny písmeny KT, týkají-li se pouze vzájemného míjení kloubových vozů KT8D5.

Zákaz potkávání TKT přednost.jpg

Značky upravující přednost (zákaz míjení) protijedoucích tramvají jsou doplněny písmeny T-KT, týkají-li se pouze míjení tramvaje jakéhokoliv typu s kloubovým vozem KT8D5.

Zákaz potkávání TKT oba směry.jpg

Šipka upřesňuje, pro který oblouk (pro které oblouky) zákaz míjení platí.

 • Zákaz vjezdu jednosměrných vlaků přímo je červená bíle orámovaná tabulka čtvercového tvaru. V horní části je vodorovně umístěn černý obdélník, k němu je kolmo (svisle) umístěn bílý obdélník. Uspořádání značky je podobné jako u silniční značky „Slepá pozemní komunikace“, avšak s jinými barvami a proporcemi.
 • Zákaz vjezdu jednosměrných vlaků vlevo je červená bíle orámovaná tabulka čtvercového tvaru. V levé části je svisle umístěn černý obdélník, k němu je kolmo (vodorovně) umístěn bílý obdélník.
 • Zákaz vjezdu jednosměrných vlaků vpravo je červená bíle orámovaná tabulka čtvercového tvaru. V pravé části je svisle umístěn černý obdélník, k němu je kolmo (vodorovně) umístěn bílý obdélník.
 • Textová návěst je bílá tabulka s černým textem. Užívá k vyjádření jiného příkazu nebo informace, kterou nelze vyjádřit jinou návěstí. Návěst může být použita i jako doplňková k jiné návěsti.
Úsek častých nehod-detail.jpg

Úsek častých nehod: tabulka o rozměrech minimálně 500 x 300 mm s modrým podkladem, v níž jsou pod sebou dva bílé obdélníčky. V horním obdélníčku jsou tři červené vykřičníky, v dolním číslo černé barvy označující délku úseku v metrech.

Světelné signály[editovat | editovat zdroj]

 • Světelné signály pro tramvaje: na pozemních komunikacích závaznost signálů pro tramvaje („čoček“) stanoví Pravidla silničního provozu. Předpis provozovatele dráhy může tytéž signály stanovit i jako návěsti na samostatné tramvajové dráze.
 • Výzvové návěstidlo umístěné pod návěstí světelných signálů vyjadřuje proměnnými signály, pro které směry jízdy je zařazen požadavek na signál Volno. Tímto signálem tedy lze potvrdit úspěšné zařazení výzvy dané detekčním zařízením, tlačítkem nebo kontaktním zámkem. Blikání signálu může vyjadřovat pokyn připravit se k odjezdu.
 • Světelná návěst „Stůj“ je svítící červená obdélníková plocha o rozměrech 155×230 mm, bíle orámovaná. Návěstidlo s nesvítící červenou obdélníkovou plochou nevyjadřuje žádnou návěst. Návěst může být doplněna šipkou černé barvy na bílém podkladě, pak platí jen při jízdě do uvedeného směru. (Návěstidla jsou použita na trati Hlubočepy - Sídliště Barrandov.)
 • Světelné návěsti „Obsazený úsek“ a „Volný úsek“ jsou dávány na návěstidle se žlutým svítícím terčem o průměru 100 mm na černém pozadí s bílým orámováním. Návěsti slouží pouze k upozornění řidiče, jakou situaci může předpokládat při jízdě v následujícím úseku. (Návěstidla jsou použita na trati Hlubočepy - Sídliště Barrandov.)
  • Návěst „Obsazený úsek“ tvoří přerušovaně svítící žlutý terč a informuje řidiče o tom, že v následujícím úseku se nachází tramvajový vlak.
  • Návěst „Volný úsek“ tvoří trvale svítící žlutý terč a informuje řidiče o tom, že v následujícím úseku není tramvajový vlak.
  • Je-li žlutý terč zhasnutý, návěstidlo je v poruše a řidič může pokračovat v jízdě.

Značky pro řidiče tramvají v Polsku[editovat | editovat zdroj]

Značky v Chorvatsku[editovat | editovat zdroj]

Záhřeb:

Značka Typ Obrázek Názor
Omezená rychlost Tabulka
Znak-tram-ograničenje brzine.jpg
Kosočvercová tabluka o roměrech 300 x 300 mm, na níž má červené a žluté poklady, na níž je černé číslo je neyvyšší povolená rychlost
Konec omezení rychlosti Tabulka
Znak-tram-prestanak ograničenja.jpg
Má podobné jako "Omezená rychlost", na níž je žlutý poklad a černé pruhy z levého dolního rohu do pravého horního
Předvěst výhybky Tabulka
Znak-tram-najava skretnice.jpg
Má podobné jako "Omezená rychlost", avšak s bílým pokladem a červeneným orámováním a černé písmeno S
Výhybkový kontakt Tabulka
Tram-znak-skretnica.jpg
Čtvercová tabulka o rozměrech minimálně 300 x 300 mm s červeným pokladem, na níž je černé písmeno S
Úsekový izolátor Tabulka
Znak-tram-rasklopac.jpg
Zlatá nebo žlutá tabluka s bílym obdelníkem, na níž je černý úseku písmen a čísla "R-30"
Pružný spínač Tabulka
Znak-tram-pružna sklopka.jpg
Modrá tabulka s bílým obdelníkem postaveného na výšku
Povinné brzdění motorem Tabulka
Tram-znak-kočenje motorom.jpg
Bílá tabulka s šedým orámováním, na níž je další šedý čtverec

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]


Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]