Torze žaludku

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Torze žaludku je druhou nejčastější příčinou úhynu psů hned po rakovině. Toto onemocnění postihuje především starší psy (přibližně od 5 let) středních a velkých plemen s hlubokým hrudním košem a ochablými tkáněmi. Torze žaludku, neboli jeho přetočení, je úzce spjata s krmením. U psů, kteří jsou krmeni jen jednou denně je riziko propuknutí mnohem větší než u psů, kteří mají denní příděl krmiva rozdělen do dvou a více dávek. Také pestrost potravy zde hraje určitou roli. Studie provedená na irských setrech prokázala, že psi, kteří dostávají jen jeden druh krmiva, jsou vystaveni mnohem vyššímu riziku torze žaludku, než psi, kteří dostávají různé druhy krmení.

Pokud je diagnostikována torze žaludku, je třeba neprodleně vyhledat veterinárního lékaře a provést operaci. Ta je ovšem mnohdy nemožná kvůli stavu postiženého zvířete a proto pes často umírá. Úmrtnost je velmi vysoká. Přibližně polovina psů uhyne dříve, než vůbec dojde k léčbě a skoro jedna čtvrtina umírá v prvních sedmi dnech po stanovení diagnózy. Ze statistik je známo, že 60 % všech případů se odehrává v noci.

Zvláště často jsou postiženy německé dogy. Vice než polovinu z nich s velkou pravděpodobností postihne torze žaludku a téměř čtvrtina pak onemocnění nepřežije. Při torzi žaludku hrají velkou roli genetické predispozice. Psi, kteří onemocněli torzí žaludku, nebo ti, jejichž rodiče tato nemoc postihla, by se neměli dále používat do chovu.

Přesnou příčinu torze žaludku se zatím nepodařilo přesně objasnit. Uvažuje se, že vliv na ní má roztažení žaludku v důsledku příjmu velkého množství potravy a navíc ochabnutí tkání ve stáří, rozvoj plynů v žaludku s následným převrácením a nebo také nadměrný pohyb po jídle a následné obrácení kmitajícího žaludku.

Typickým projevem torze žaludku je zvracení, které nemá za důsledek vyzvracení obsahu žaludku. Pes ze sebe zpravidla dostane jen malé množství tekutého šlemu. Zpočátku psi projevují neklid, který přechází do apatie. To je způsobeno tím, že krevní oběh nespolupracuje s tělem. V důsledku převrácení žaludku se otočí velké cévy a slezina, takže dochází k velkému přetížení krevního oběhu. Často dochází až k poruše srdečního rytmu.

Léčba[editovat | editovat zdroj]

Pokud je diagnostikována tato nemoc, je nejprve odlehčeno žaludku punkcí prostřednictvím kanyly a jsou léčeny poruchy srdečního rytmu. Pak se do těla přivádějí tekutiny pomocí žilního katétru. Teprve po stabilizaci krevního oběhu může dojít k samotné operaci.

Při operaci se žaludek vyprázdní a uvede se zpátky do normální polohy. Pevně se přišije buď k žebrům, nebo k břišní stěně. Tři dny po operaci přetrvává riziko poruchy srdečního rytmu, které může mít za následek až smrt psa. Pokud se rána dobře zahojí, může pes dále vést zcela normální život.

V průběhu života může dojít k další torzi. U operovaných psů dochází k návratu torze s pravděpodobností cca 5 %. Úmrtnost při opakovaných torzích je větší než 80 %.