Tolerance (technika)

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Tolerance v technickém použití znamená přípustnou odchylku od předepsané nebo jmenovité hodnoty nějaké veličiny, často rozměru. Obvykle se udává jako toleranční pole, tj. rozsah přípustné odchylky v kladném (větší než jmenovitá hodnota) a v záporném smyslu (menší).

Tolerance se volí s ohledem na funkci díla a s ohledem na to, aby jeho výroba nebyla zbytečně nákladná – nevyrábí se přesněji, než je nutné.[1] Stanovení tolerancí umožňuje následnou zaměnitelnost sériově vyráběných součástí či materiálů.

Měřicí přístroj nebo měřidlo, kterým se požadovaná hodnota nastavuje či kontroluje, má samozřejmě také omezenou přesnost – své tolerance – a výsledek měření se liší od skutečné hodnoty o chybu. Vztah mezi výsledkem měření a skutečnou hodnotou se vyjadřuje jako nejistota měření. Tato nejistota musí být, zjednodušeně řečeno, výrazně menší než toleranční pole výrobku. Zkoumáním vztahů mezi měřenými a skutečnými hodnotami veličin se zabývá vědní obor metrologie.

U elektrotechnických součástek i veličin se tolerance udávají v procentech jmenovité hodnoty (například 100 Ω ± 1 %; 220 V ± 10 %). V rámci barevného značení elektronických součástek je tolerance značena vlastním pruhem;[2] není-li pruh uveden, je brána tolerance 20 %.[3]

Ve strojírenství se pojem tolerance používá jednak v souvislosti s předepisováním přesnosti tvaru (geometrie) a polohy, jednak pro soustavu uložení (lícování), kdy jedna součást má zapadat do otvoru v jiné součásti. Přípustné odchylky obou rozměrů se stanoví tak, aby uložení mělo požadovanou vlastnost – bylo pevné (s přesahem) či volnější.

Podrobnější informace naleznete v článku Lícování.

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Tolerance a uložení [online]. MITCalc [cit. 2018-04-10]. Kapitola Základní pojmy. Dostupné online. 
  2. CHMIEL, Pavel. Technická dokumentace: Rozmístění a instalce prvků a zařízení [online]. Střední průmyslová škola elektrotechnická Havířov [cit. 2018-04-08]. Kapitola Značení součástek, s. 25. Dostupné v archivu pořízeném dne 2018-04-09. 
  3. REICHL, Jaroslav; VŠETIČKA, Martin. Hodnoty rezistorů a jejich barevné značení [online]. Encyklopedie fyziky [cit. 2018-04-08]. Dostupné online. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]