Taneční aktuality

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Taneční aktuality je první[zdroj?] českým on-line časopisem, který přináší informace z tanečního dění nejen domácího, ale i zahraničního. Kromě profesionálního tance se věnují také pantomimě, novému cirkusu a dalším pohybovým žánrům. Hlavním obsahem portálu jsou autorské články, recenze, rozhovory i reportáže včetně aktuálního denního zpravodajství ze světa tance. Na stránkách čtenáři mohou také nalézt unikátní taneční kalendář, který poskytuje informace o tanečním dění v celé České republice, archiv představení uvedených v domácím prostředí od roku 2007 nebo přehled plánovaných workshopů, konkurzů a soutěží. Taneční aktuality slaví v roce 2016 deset let od založení občanského sdružení, které se rozhodlo vytvořit internetový portál o tanci (www.tanecniaktuality.cz), jenž by dokázal suplovat tištěné periodikum. Za svou relativně krátkou dobu existence se staly Taneční aktuality uznávaným odborný médiem, které poskytuje platformu pro český profesionální tanec; vyvolávají tak důležitý dialog pro zachování zdravé konkurence a argumentace oboru jako takového.

Taneční aktuality jsou provozovatelem internetového serveru Databáze tance – on-line platforma českého tance. Nosným pilířem projektu je otevřenost vůči různorodým tanečním a pohybovým stylům (balet, současný tanec, pohybové divadlo, ale i flamenko, styly street dance, společenský tanec, orientální tanec apod.). Posláním Databáze tance je pak snadná dostupnost informací pro všechny a zcela zdarma bez rozdílu věku, rasy, sociálního postavení apod. Databáze se tak stává otevřenou bezplatnou databankou, a to nejen pro čtenáře, kteří v ní hledají informace, ale i pro všechny subjekty, které se do ní chtějí registrovat. Databáze je důmyslně naprogramována tak, aby se v ní daly potřebné informace získat snadno a přehledně. Obsahuje fulltextové vyhledávání a v každé kategorii i vyhledávání podle tanečního a pohybového stylu, žánru, kraje či dalších parametrů. Cílem projektu Databáze tance je mapovat české taneční dění a zprostředkovat tak informace ze světatance, nového cirkusu a pantomimy v celé České republice. Tyto informace by jinak zůstaly roztříštěné na různých portálech jednotlivců a tím mnohdy také nedohledatelné. Webový portál obsahuje možnost přehledného filtrování a fulltextového vyhledávání, což umožňuje snadné získání kontaktů a navázání komunikace mezi jednotlivými subjekty. Databáze tance tak přispívá k rozvoji spolupráce v oboru. Samostatná registrace subjektů navíc zajišťuje oproti jiným obdobným projektům vysokou míru pravdivosti a aktuálnosti informací. Profily jsou tak on-line vizitkami umělců a aktuálnost je v jejich vlastním zájmu.

Taneční aktuality vydávají každoročně výbor z publikovaných recenzí – Ročenku Tanečních aktualit. Redakce tak zprostředkovává informace i čtenářům, kteří z jakýchkoliv důvodů nemají pravidelný přístup k internetu, nefandí moderním technologiím nebo zkrátka preferují odborné časopisy a publikace v tištěné formě. Obsah knihy zároveň tvoří jedinečný ucelený obraz o současném stavu našeho tanečního umění, který zůstane fyzicky zachován pro budoucí generace. Publikace je vydávána od roku 2008. V roce 2013 jsme se po první pětileté ediční řadě rozhodli pro investici do zvýšení kvality vydávané Ročenky ve všech směrech – od výběru textů, fotografií, grafického zpracování obálky s použitím fotografie z významného představení aktuální sezóny, pečlivých korektur a sazby, projektového plánování fundraisingu, až po kvalitu tisku, plánování propagace i prodeje. Druhá edice tak již splňuje vysoké požadavky na kvalitu ediční i grafické práce a je důstojným reprezentantem české taneční kultury, neboť uchovává v ucelené podobě přehled o kulturním (tanečně-pohybovém) dění pro příští generace, pro studijní i archivní účely.