Třetí železniční koridor

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Mapa třetího železničního koridoru

III. tranzitní železniční koridor je název pro hlavní dálkový železniční tah mezi Mosty u Jablunkova a Chebem v České republice. Koridor prochází po následujících tratích Správy železnic: (Čadca ŽSR –127) Mosty u JablunkovaBohumín (v jízdním řádu pro cestující část tratě 320); Bohumín – Olomouc (trať 271); Přerov – Česká Třebová (trať 270 a 019 Česká Třebová – PardubicePraha (tratě 010 a 011); a Praha – PlzeňCheb (– Schirnding Německo) (tratě 170, 171, 178 179).

III. železniční koridor představuje kromě významného vnitrostátního spojení také tranzitní spojení Slovenska (Žilina) s Bavorskem (Norimberk). Celková délka koridorové tratě je 665 km. S jejím dokončením se podle představ z roku 2005 počítalo v roce 2016.[1]

Aktuální termín dokončení výstavby 3.TŽK až k jižnímu portálu 1. vinohradského tunelu je nyní opět odložen, nejdříve na rok 2028.[2] V letech 2021–2025 se plánuje úsek Smíchov (včetně) – Praha hl. n. (mimo), rekonstrukce smíchovského nádraží a vyšehradského železničního mostu[3] Začátek výstavby SMÍCHOV-VYŠEHRAD se posouvá až na rok 2022. Nová přístavba žel.mostu (dvojče) pro ztrojkolejnění má být zahájena v roce 2024. Konstrukce mostu pod Vyšehradem je však podle nejnovějšího posudku Kloknerova ústavu ve velmi špatném stavu. Ocel nesnáší dynamické zatížení a vyžaduje zahájení oprav nejpozději do 5 let. Kamenné pilíře jsou v uspokojivém stavu, životnost po opravě bude max. 30 let. Jednodušší by bylo zkorodovanou konstrukci rozebrat a nahradit totožnou replikou z nového materiálu (pod památkovým dohledem – životnost až 100 let). Na návrh náměstka Scheinherra vypracuje Kloknerův ústav ČVUT ještě oponentní posudek s cílem zachovat původní nýtovanou konstrukci podle rakouského vzoru – mostu přes Dunaj.

Od roku 2017 začíná přípravnými pracemi kompletní rekonstrukce interiéru nádraží Praha-Smíchov, zaměřená také na nevyužívané komerční prostory. Začíná se výměnou všech oken a dveří a opravou topení (SŽDC).

Současnost[editovat | editovat zdroj]

Dne 29. června 2019 byla na iDnes.cz zveřejněna dlouho očekávaná zpráva komise MD, potvrzená za SŽDC panem Illiašem, o výstavbě tunelu Praha–Beroun pro dálkovou a nákladní dopravu. Do konce roku 2019 bude rozhodnuto o konečné variantě ze dvou: Tachlovický tunel (Zlíchov – Svatý Jan) nebo Třebotovský tunel (Radotín – Svatý Jan). V obou variantách bude nákladní doprava vedena po dvojkolejném mostu Inteligence rychlostí min.120 km/hod., buďto odbočným tunelem nebo přes Radotín po terénu. Expresní osobní doprava rychlostí 200 km/hod. zkrátí cestu do Plzně. Stará trať zůstane pouze pro osobní příměstskou dopravu.

Dne 25. listopadu 2019 byla schválena studie proveditelnosti nové tratě ve variantě C-1 Zlíchov – Svatý Jan, včetně připojení Branického mostu – nákladní dopravy – odbočným tunelem. Budou budovány dva jednokolejné tunely pro rychlost 200 km/hod. max. Předpoklad zahájení výstavby je v roce 2028. Celková délka včetně odbočného tunelu je cca 26,5 km.

V současné době (září 2021) byla podle EZAK 21.8.2019 zadána stavba Smíchov-Radotín (Eurovia CS,Strabag Rail,GJW Praha a Elektrizace železnic Praha), ÚR+SP, rozdělení a aktualizace podle staveb, dokumentace EIA – vyhodnocení vlivů na životní prostředí celého úseku původní stavby Černošice (včetně) – Beroun (mimo), která prochází Chráněnou krajinnou oblastí Český kras, včetně projednávání s dotčenými subjekty, zejména skalní masiv Tetín – Správa CHKO a AOPK (Agentura ochrany přírody a krajiny). Projektují se varianty mimoúrovňového křížení se silnicí II/115 v Černošicích, aby mohly být zrušeny přejezdy Radotínská a Kazínská, resp. propojeny ulice Zdeňka Lhoty a Radotínská. Pokračuje stavba Smíchov (mimo) – Radotín (včetně) do km 10,560 (výměna mostu a příprava jeho rozšíření pro 4 koleje) na západním výjezdu, směr Černošice. Elektrizace železnic pokračuje ve výstavbě trakčního vedení v celém úseku stavby, včetně měnírny v Malé Chuchli. MÚK Velká Chuchle se projednává s městskou částí, zejména protipovodňová opatření. Do dokončení územně technické studie je pozastavena příprava stavby Radotín (mimo) – Černošice (mimo). Posuzuje se možnost (zřejmě ale zvítězí dlouhý tunel) vedení čtyř kolejí od Radotína pod Kosoř a zde odbočka dvou expresních kolejí do tunelu směr Beroun. Rozhraní staveb je na 12,669 km – hradlo Kosoř, hranice kraje. Pokračování koridoru bude navazovat na probíhající stavbu Králův Dvůr – Beroun (včetně). 1. úsek Beroun (mimo) – Karlštejn (včetně) projektuje Metroprojekt. 2. úsek Karlštejn (mimo) – Kamenný most (Mokropsy), včetně železničního mostu přes Berounku. 3. úsek Kamenný most – odbočka Berounka – hradlo Kosoř (+ kolejové spojky Mokropsy pro operativní křižování při výlukách a mimořádných událostech).

Nová TUNELOVÁ trať Praha–Beroun by se podle odboru strategie Ministerstva dopravy ČR měla stavět v letech 2028–2035. Tam následně po dokončení výstavby bude přemístěna dálková a nákladní doprava.

Dne 23. srpna 2016 skončilo výběrové řízení na zhotovitele stavby Beroun (včetně) – Králův Dvůr (lhůta výstavby 32 měsíců – červenec 2019). Zvítězila Společnost Beroun v čele s Eurovií CS, další účastníci Subterra, GJW Praha a OHL ŽS, vítězná cena 1 818 000 000 Kč. Smlouva uzavřena 3. 11. 2016, písemná zpráva SŽDC 8. 11. 2016. Staveniště bylo předáno, stavební práce a první výluky zahájeny. V seřaďovacím nádraží rekonstrukce kolejí č. 213–219, vytrhány koleje 15, 17, 19. Elektrizace železnic dokončila betonáž základů a osazuje nové trakční stožáry v Berouně. Hlavní práce zahájeny od února 2017. Dne 17. 3. proběhlo slavnostní zahájení stavby. Od poloviny dubna 2017 začala výluka sudé skupiny kolejí na zhlaví směrem od Karlštejna. Od 20. 4. vytržena část traťové koleje od Srbska do Berouna – jednokolejný provoz do 5. července. Byla provedena kompletní výměna spodku a svršku u Berouna, přejezdu v Srbsku, dále až do Karlštejna výměna pouze kolejnic. Od konce března 2018 probíhají práce na nástupištích v Berouně, bourání a výstavba nového bezbariérového podchodu, demolice zastřešení všech nástupišť i kolem výpravní budovy. Současně se montují nové sdružené nosníky pro trakční vedení a střechu, provádí se kompletní rekonstrukce přilehlých kolejí pro nástupní výšku 55 cm. Aktuálně se pracuje na třetím nástupišti, hrubá konstrukce zastřešení, dosypání nástupiště, příprava dlažby, východy z podchodu a hrubá stavba ke 3. nást. Staré koleje vytrhány a příprava žel. spodku – izolace a pískové vrstvy připraveny pro pokládku nových kolejí. Dne 9. prosince 2018 bylo třetí nástupiště zprovozněno. V dubnu 2019 probíhá výstavba 1.a nástupiště vedle hlavní budovy včetně nového zastřešení, výměna všech kolejí a výhybek pro rudenskou a rakovnickou trať.

KRÁLŮV DVŮR – začátkem září byla dokončena demolice nádražní budovy, probíhá montáž nových trakčních stožárů až po Popovice. V dubnu 2019 proběhly zemní práce v podsklepení bývalé nádražní budovy – výstavba bezbariérového podchodu a prvního nástupiště z prefabrikovaných L-profilů (byla vytržena druhá kolej). V dubnu 2020 se pokládá kolej 2 kolem nástupiště v nové stopě – napřímení. To umožní dokončení bezbariérové části podchodu a nástupiště u koleje 1, neboť v současné stopě kolej zasahuje do profilu nástupiště.

Dílo mělo být kompletně dokončeno podle smlouvy v říjnu 2019.

V červnu 2016 byly spuštěny také základní přípravné projekční práce pro úsek Smíchov – Praha hl. n. S cenou 29 mil. Kč zvítězil SUDOP Praha (15. 12. 2016). Součástí je i nová zastávka Praha-Výtoň. Od 11. 12. 2016 je zrušena zastávka Praha-Smíchov – Na Knížecí na trati 122 pro linku S 65 – staveniště Sekyra Group.

Běží výběrové řízení na zhotovitele rozsáhlých demolic v Plzni – ve Skvrňanech a Vejprnicích, což připraví staveniště pro realizaci vlastní stavby. Součástí je i pyrotechnický průzkum v areálu ŠKODA (bombardování na konci II. světové války). Posudek rizik – doc.Dr.ing.Chládek – 21. 3. 2016.

Dne 26. září 2016 skončilo výběrové řízení na zhotovitele 2. stavby uzlu Plzeň. Zvítězila společnost „MTS + OHL – uzel Plzeň“, cena necelých 948 mil. Kč, smlouva podepsána 1. 12. 2016. Zpráva zadavatele ze dne 6. 12. 2016, vedoucí společník Metrostav a.s. Stavba byla slavnostně zahájena za účasti SŽDC a st. m. Plzně 20. ledna 2017.

7. prosince 2016 poslanci schválili rozpočet SFDI 2017–2019. V příloze je rozdělena stavba Černošice–Beroun na tři části a předpoklad zahájení 1. části je v roce 2019.

Podle tiskové zprávy SŽDC (12. 1. 2017) byla schválena studie proveditelnosti uzlu OSTRAVA s realizací stavby 2021–2025.

Stavba Český Těšín – Dětmarovice obdržela nepravomocné stavební povolení (Drážní úřad Olomouc dne 16. 5. 2017). Dne 15.6. došlo k odvolání vlastníků pozemků. Stavba byla zahájena 11. srpna 2017[4].

Ve výstavbě jsou

 • úseky na trati 170:
  • Rokycany (mimo) – Plzeň (mimo): zpoždění ražby tunelu Ejpovice (z důvodů geologie: prameny spodní vody, a tvrdosti hornin: břidlice, spilit). Ražená část tunelů – jižní 4020 m, severní 4045 m. Slavnostní prorážka štítu masivem na povrch – 4100 m jižního tubusu v Doubravce – proběhla 7. 6. 2016 v 11:15 hod., posledních 50 m lavicí do plného profilu dokončeno 11. června 2016 (v 15:06) v Plzni-Doubravce. Zdroj: Metrostav – stavba. Severní tubus délky 4176 m se začal razit opět od Kyšic 27. září 2016, od prvních metrů znovu silné prameny spodní vody. Ke dni 15.12. 2016 vyraženo 1008 m. V březnu 2017 začala ražba – odstřel pro celkem 8 únikových spojek mezi tubusy. Dne 3. 3. byla vyražena polovina délky severního tubusu. 20. dubna 2017 k dokončení chybělo necelých 1500 m. V úterý dne 26. září 2017 odpoledne vyjel štít podruhé na povrch. Slavnostní ukončení ražby delšího severního tunelu (50 m lavicí) proběhlo 7. října 2017 (v 11:20) opět v Doubravce. První pravidelné vlaky oběma tubusy, kompletním úsekem přeložky RO-PL projely 9. prosince roku 2018, od začátku platnosti nového jízdního řádu 2018/19, a nejedou už přes Chrást, kromě motorových vlaků mezi Radnicemi a Ejpovicemi, které pak úvratí pojedou až do Plzně. Jižní tunel byl otevřen v pátek 16. listopadu 2018, s cestujícími po desáté hodině, zatím pouze expresy a rychlíky, severní tunel 7. prosince 2018. Zkušební provoz je povolen do 31.12. 2019, zpočátku se sníženou rychlostí do 50 km/hod., postupně až 160 km/h. V roce 2019 se pak otestuje i max. konstrukční rychlost 200 km/h. (GŘ SŽDC). Celková konečná cena dosáhne 6,783 miliard Kč (zdroj SŽDC – p. Illiaš).
  • V úterý 6. listopadu 2018 projel tunelem v severní troubě první neveřejný vlak v souvislosti s cvičením Integrovaného záchranného systému.
  • ze staveb uzlu Plzeň: 1. prosince 2016 začala 2. stavba na osobním nádraží, od 23. 1. 2017 v souvislosti s přestavbou mostů přes Mikulášskou ulici začaly změny v MHD Plzeň. Úplná uzavírka Mikulášské max. do 31. srpna 2018, poté zprůjezdnění Mikulášské a Slovanské ulice (auta+tramvaje obousměrně). Lhůta stavebních prací 30 měsíců, dokončení díla 36 měsíců. Potvrzená celková doba realizace je 12/2016 - 12/2019 (tisková zpráva SŽDC). Cestujícím na konci června skončila čtyřměsíční výluka vlaků na Domažlice, stavební práce pokračují dál. Podle SŽDC mají na přelomu listopadu a prosince  skončit hlavní stavební práce na rekonstrukci jižní části plzeňského hlavního nádraží včetně výměny druhého mostu přes Mikulášskou ulici. Současně s touto železniční stavbou dojde také k výrazné modernizaci a rozšíření silniční komunikace, která probíhá pod oběma mosty, což pozitivně ovlivní plynulost i bezpečnost automobilové dopravy v této lokalitě. Ukončení prací na jižním mostu se předpokládá během prázdnin, zprovoznění Mikulášské ulice pro veřejnost proběhlo 1. září 2018.
  • Od 23. ledna 2017 se uzavřely vozovky i chodníky podjezdu Mikulášská u hlavního nádraží, pro MHD i pěší. Pěší mohou projít na obě strany podchodem pod hlavním nádražím. Dne 14. dubna stavbaři zahájili demontáž konstrukce prvního mostu (ČT24). Dne 18. 4. 2017 vstoupila rekonstrukce uzlu PLZEŇ do druhé poloviny (SŽDC). Stará konstrukce severního mostu byla kompletně snesena 19. dubna. Následně proběhla výstavba nových pilířů. Nový, rozšířený severní most je otevřen od 8. prosince 2017, zatěžovací zkoušky proběhly dne 4.12.2017.
  • Od pondělí 19. února 2018 probíhá bourání, sešrotování a poté výstavba nového, menšího mostu jižního.
  • 17. prosince 2017 skončilo výběrové řízení na zhotovitele třetí stavby – přesmyk domažlické tratě. Zvítězilo sdružení Swietelsky Uzel Plzeň. Stavba byla zahájena 4. dubna 2018 a dokončena má být v říjnu 2019 (TZ SŽDC). Demolice v koridoru stavby, podél Domažlické ulice, a přípravné práce pro pokládku druhé koleje již byly zahájeny. Bude zřízena nová dvojkolejná zastávka Skvrňany. 27. června 2018 o půlnoci skončila čtyřměsíční výluka domažlické tratě vytvořením provizorní přeložky. Ta v délce 700 m v nové stopě umožní další pokračování prací, které budou probíhat až do listopadu 2019.
  • 5. října 2017 byla slavnostně ukončena 1. stavba uzlu Plzeň, přestavba pražského zhlaví (viz tisková zpráva SŽDC).

Dokončené stavby na trati 320:

 • úsek Český Těšín – Dětmarovice
  • Na úseku Dětmarovice – Karviná byla dokončena stavba mostu přes řeku Olši; v žst. Karviná skončily výluky vyvolané úpravami a modernizací zabezpečovacího zařízení.
  • Na úseku Český Těšín – Karviná byl po půlroční výluce 15. října 2018 obnoven v úseku Český Těšín – Chotěbuz (téměř 5 km) provoz na všech třech kolejích. Byla dokončena rekonstrukce zastávky Chotěbuz (koleje 1 až 4 – počítáno od technologické budovy, přepojení všech kolejí na nové trolejové vedení, informační systém, nové přístřešky a výtahy pro cestující, podchod k nástupištím 1 a 2 – v provozu od 26. října 2018). V žst. Louky nad Olší bylo dokončeno těšínské i karvinské zhlaví a byla vybudována nástupiště pro cestující.

Z plzeňských staveb byl již dříve dokončen průjezd Plzní ve směru 3. TŽK.

V poddolovaném úseku Karviná – Louky nad Olší (cca 5,5 km od žkm 331,62 ke žkm 326,2) se zatím s koridorizací počítá až v roce 2038 (nyní pro tento úsek zůstává rychlost 50 km/h). Příčinou je těžba černého uhlí a vytrvalý pokles terénu.

Úseky koridoru postavené na rychlost 160 km/h[editovat | editovat zdroj]

Pro běžné soupravy[editovat | editovat zdroj]

Pro vlaky s naklápěcími soupravami[editovat | editovat zdroj]

 • Olomouc přednádraží – Zábřeh, 42 km
 • HoštejnTřebovice v Čechách mimo průjezd stanicí Krasíkov (150 km/h), 21 km
 • Dětmarovice (žkm 339,8) – Český Těšín (od žkm 333,1), 6,5 km
 • Louky nad Olší (žkm 326,2) – Český Těšín (od žkm 321,82), 4,5 km

V těchto seznamech nejsou uvedeny úseky obsažené v prvním železničním koridoru (trať Praha – Česká Třebová) ani v druhém železničním koridoru (trať Přerov–Dětmarovice).

Úseky s velmi sníženými rychlostmi[editovat | editovat zdroj]

 • kratší úseky na trati Beroun – Praha
 • průjezd Prahou (Praha-Smíchov – Praha hl. n.) 40–80 km/h (úsek asi 4 km)
 • Brandýs nad Orlicí – Ústí nad Orlicí 80 km/h (úsek asi 11 km, plánována přeložka a tunelové stavby v úseku souběhu s 1. železničním koridorem) od 21.4.2021 probíhá modernizace
 • průjezd nádražím Česká Třebová 60 km/h (úsek asi 1,2 km)
 • žst. Dluhonice 60 km/h (úsek asi 1 km – součást stavby uzlu Přerov)
 • průjezd přes Ostravu (Ostrava hl. n. – Ostrava-Mariánské hory) 60 km/h (úsek asi 3 km)

Přehled úseků[editovat | editovat zdroj]

úsek délka zahájení
výstavby
uvedení
do provozu
(Schirnding DB–) st. hr. Německa – Cheb (mimo)[p 1] – 1. stavba 9,6 km 2014 2015
Uzel Cheb 3,0 km 2018 2020
Cheb (mimo) – Planá u Mariánských Lázní (mimo) 39,8 km 2007 2010
Planá u Mariánských Lázní (včetně) – Stříbro (včetně) 38,8 km 2008 2011 [5]
Stříbro (mimo) – Plzeň (mimo) 30,1 km 2006 2008
Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. koridoru 3,7 km 2011 2014
Uzel Plzeň; 1. stavba[p 2] 2014 2017
Uzel Plzeň; 2. stavba[p 3] 2016 2019
Uzel Plzeň; 3. stavba[p 4] 2018 2020
Plzeň (mimo) – Rokycany (mimo) 20,2 km 2013 2018
Rokycany (včetně) – Zbiroh (včetně) 21,2 km 2009 2013
Zbiroh (mimo) – Popovice (včetně) 24,1 km 2008 2012
Králův Dvůr – Beroun (včetně) 5,9 km 08/2016 23.6.2021
Beroun (mimo) – Karlštejn (mimo)–proj.Metroprojekt 6,6 km plánováno 06/2022 plánováno 11/2024
Karlštejn (včetně) – Odb. Berounka (včetně) 16 km plánováno 05/2023 plánováno 02/2026
Odb. Berounka (mimo) – Černošice (včetně) 6,1 km plánováno 03/2024 plánováno 02/2026
Černošice (mimo)(hr.Kosoř vých.) – Praha-Smíchov záp.(mimo)[p 5] 8,8 km 13.11.2019 6.6.2022(provoz)

28.7.2022(s úklidem)

Žst. Praha-Smíchov 1,5 km plánováno 01/2022 plánováno 10/2025
Železniční mosty pod Vyšehradem 0,5 km plánováno 2025 plánováno 2027
Praha-Vyšehrad (včetně)+Praha-Výtoň - Praha hl. n. (mimo) 2,3 km plánováno 09/2024 plánováno 06/2027
Vinohradské tunely [p 6] 1150 m plánováno 07/2022 plánováno 12/2028
Praha hl. n. (částečně) – Praha-Libeň (mimo) 5 km 2004 2008
Praha-Libeň (částečně) – Praha-Běchovice (včetně) 9,7 km 2006 2011
Praha-Běchovice (mimo) – Úvaly (včetně) 9 km 2013 2016
Úvaly (mimo) – Poříčany (mimo) 15,1 km 1993 1996
Žst. Poříčany 2,5 km 1994 1997
Poříčany (mimo) – Kolín zastávka 19,7 km 1997 1999
Kolín zastávka – Kolín dílny (uzel Kolín) 5,5 km 2006 2010
Kolín dílny – Záboří nad Labem (mimo) 5,7 km 2000 2002
Záboří nad Labem (včetně) – Přelouč (mimo) 18,6 km 2002 2004
Žst. Přelouč 2,6 km 1997 1998
Přelouč (mimo) – Pardubice (mimo) 10,3 km 1999 2000
Uzel Pardubice 2,4 km 08/2020 plánováno 10/2024
Pardubice (mimo) – Uhersko (mimo) 16,9 km 1999 2001
Uhersko (včetně) – Choceň (mimo) 15,7 km 1993 1996
Uzel Choceň 2,5 km 2003 2005
Choceň (mimo) – Brandýs nad Orlicí (mimo) 2,6 km 2002 2002
Brandýs nad Orlicí (včetně) – Ústí nad Orlicí (mimo) 9,7 km 30.4.2021 plánováno 07/2023
Uzel Ústí nad Orlicí 1,5 km 2013 2016
Ústí nad Orlicí (mimo) – Česká Třebová (mimo) 6,3 km 2002 2004
Uzel Česká Třebová 5,4 km plánováno 12/2023 plánováno 12/2029
Česká Třebová (mimo) – Krasíkov (včetně) 22,6 km 2002 2005
Krasíkov (mimo) – Zábřeh na Moravě (včetně) 13,2 km 2004 2006
Zábřeh na Moravě (mimo) – Červenka (včetně) 24,2 km 2005 2008
Červenka (mimo) – Olomouc (mimo) 16,3 km 2002 2005
Uzel Olomouc 4 km 2013 2016
Olomouc (mimo) – Grygov (mimo) 5,0 km 2004 2005
Grygov (včetně) – Přerov (mimo) 2,6 km 2005 2007
Uzel Přerov; 1. stavba 4,5 km 2009 2014
Uzel Přerov; 2. stavba 2019 plánováno 03/2022
Uzel Přerov; 3. stavba plánováno 2023 plánováno 2025
Přerov (mimo) – Hranice na Moravě (včetně) 28,4 km 1999 2002
Hranice na Moravě (mimo) – Studénka (včetně) 33,5 km 2001 2004
Studénka (mimo) – Ostrava hl. n. (mimo) 17,1 km 2001 2003
Uzel Ostrava 4,5 km plánováno 2025 plánováno 2033[6]
Ostrava hl. n. (část) – Ostrava-Hrušov 1,5 km 2001 2003
Ostrava-Hrušov – Bohumín-Vrbice (mimo) 2,6 km 2008 2009
Bohumín-Vrbice (včetně) – Bohumín (mimo) 2,6 km 2001 2002
Uzel Bohumín 2,9 km 2003 2005
Bohumín (mimo) – Dětmarovice (včetně) (– Petrovice u Karviné st. hr.) 15,5 km 2001 (2020) 2002 (2022)
Dětmarovice (včetně) – Český Těšín (mimo) 23 km 2017 2019
Český Těšín (včetně) – Bystřice nad Olší (mimo)[p 7] 14 km 2009 2016[7]
Bystřice nad Olší (včetně) – Mosty u Jablunkova st. hr. (Slovensko) 17 km 2007 2013[8]

Poznámky[editovat | editovat zdroj]

 1. Je sledována i 2. stavba (elektrizace), nicméně její případná realizace závisí na koordinaci s německou stranou.
 2. Součástí stavby uzlu Plzeň jsou ještě 4. a 5. stavba, ty už ale neleží na trase III. koridoru.
 3. Součástí stavby uzlu Plzeň jsou ještě 4. a 5. stavba, ty už ale neleží na trase III. koridoru.
 4. Součástí stavby uzlu Plzeň jsou ještě 4. a 5. stavba, ty už ale neleží na trase III. koridoru.
 5. Stavba reálně končí u předávacího kolejiště vlečky ČMC v Radotíně.
 6. Včetně jižního zhlaví stanice Praha hl.n.
 7. Stavba byla rozdělena na 2 části: 1. část Bystřice nad Olší - Český Těšín (mimo) a 2. část - žst. Český Těšín.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. PAŠTIKOVÁ, Jana; SLOŽIL, Jaromír. Tranzitní železniční koridory v souvislostech [online]. Konstrukce Media, s.r.o.,, 2005-06-20 [cit. 2008-11-01]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2006-06-19. 
 2. Info ing. Nejezchleb, ČTK, 6.10.2014
 3. Železničáři chystají pro Prahu nový most - E15.cz. E15.cz. Dostupné online [cit. 2018-06-30]. 
 4. Události v regionech (Ostrava). www.ceskatelevize.cz [online]. Česká televize, 2017-08-10 [cit. 2018-06-30]. Dostupné online. (česky) 
 5. Trať z Plzně do Chebu je konečně otevřena. ČT24 - Česká televize. Dostupné online [cit. 2018-06-30]. (česky) 
 6. ŠINDELÁŘ, Jan. Uzel Ostrava: Ministerstvo schválilo modernizaci za rekordních 25 miliardZdopravy.cz [online]. zdopravy.cz, 2020-11-09 [cit. 2020-11-09]. Dostupné online. 
 7. Stavbaři dokončili modernizaci železniční stanice Český Těšín. www.szdc.cz [online]. [cit. 2018-06-30]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2018-06-30. 
 8. TESAŘ, Pavel. Vlaky na Slovensko jezdí po nových kolejích [online]. SŽDC, 2014-02-24 [cit. 2018-06-30]. Dostupné online. 

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]