Třetí říše (pojem)

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Třetí říše (německy Drittes Reich) je propagandistické označení nacistického Německa. Nacisté vládli v Německu v letech 19331945. Použití názvu mělo čistě ideologický, legitimační charakter a název Třetí říše nebyl během Hitlerovy vlády nikdy oficiální.

Nacistická propaganda Německo nazývala Třetí říší v návaznosti na bismarckovskou druhou říši (od roku 1871) a první Svatou říši římskou (existovala do roku 1806). Chtěla se tak ztotožnit s údajně lepší minulostí.

V nacistické propagandě hrál pojem „Třetí říše“ roli jen krátkou dobu. Již od roku 1938 po připojení Rakouska byl upřednostňován pojem „Velkoněmecká říše“ (Großdeutsches Reich), a v červenci 1939 ministerstvo propagandy doporučilo pojem „Třetí říše“ nepoužívat. Důvodem byly posměšky odpůrců režimu, kteří Hitlerovu tisíciletou říši parodovali jako čtvrtou říši, a nacistickému vedení vadilo i náboženské pozadí Svaté říše římské.

Úřední název nacistického Německa byl celou dobu „Německá říše“ či „Velkoněmecká říše“, po skončení války se však pojem Třetí říše vžil jako běžné označení Německa pro celé nacistické období.

Pozadí názvu

Ve skutečnosti se jedná o náboženský pojem, který souvisí s chiliastickými hnutími a jejž užíval původně Jáchym z Fiore. Podle něj lze dějiny rozdělit do tří údobí či říší podle jednotlivých osob Trojice. Ve 20. letech 20. století byl tento pojem politicky zneužit při vzestupu NSDAP k moci. Ve své knize Das Dritte Reich (1923) popsal Arthur Moeller van den Bruck autoritářskou utopii podle myšlenek národního socialismu, která měla povstat jako následník Německého císařství, které zaniklo s koncem první světové války.