Třídy IP adres

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Třídy IP adres definovaly v počítačových sítích délku masky sítě podle prvních několika bitů samotné IP adresy.

Vývoj[editovat | editovat zdroj]

Původní návrh IPv4 předpokládal rozdělení adresy na síťovou a lokální část fixní, prvních osm bitů adresy určovalo síť, zbytek pak stroj v síti. Sítí tudíž mohlo být nejvýše 256 (v každé však mohlo být přes 16 milionů stanic), s nástupem lokálních sítí tento systém přestal být použitelný. Přijaté řešení spočívalo v zavedení tříd adres, třídy A pro malý počet velkých sítí, třídy B pro střední počet středních sítí a třídy C pro velký počet malých sítí. Dále byla definována třída D pro skupinové vysílání (multicasting) a třída E zůstala jako rezerva.

Úspěšnému žadateli (což byla instituce či firma) o adresu sítě se přidělovala vždy adresa sítě požadované třídy, takže měl pro sebe celý adresní prostor v dané podsíti. Tento mechanismus hospodaření s adresním prostorem se označuje jako třídní (classful).

Třídy IP adres
Třída začátek (bin) 1. bajt standardní maska bitů sítě bitů stanice sítí stanic v každé síti
A 0 0–127 255.0.0.0 8 24 27 = 128 224−2 = 16 777 214
B 10 128–191 255.255.0.0 16 16 214 = 16384 216−2 = 65 534
C 110 192–223 255.255.255.0 24 8 221 = 2 097 152 28−2 = 254
D 1110 224–239 multicast
E 1111 240–255 experimentální
Rozsahy IP adres a masky sítě
Třída 1. bajt minimum maximum maska podsítě
A 0–127 0.0.0.0 127.255.255.255 255.0.0.0
B 128–191 128.0.0.0 191.255.255.255 255.255.0.0
C 192–223 192.0.0.0 223.255.255.255 255.255.255.0
D 224–239 224.0.0.0 239.255.255.255 255.255.255.255
E 240–255 240.0.0.0 255.255.255.255

Například síť třídy A je taková síť, kde první číslo čtyřčíselné IP adresy označuje síť a zbylá tři čísla označují adresu hostitele. Třída B používá první dvě pro označení síťové adresy a zbývající dvě pro hostitele a síť třídy C používá první tři čísla pro označení sítě a poslední pro označení hostitele.