Třídy IP adres

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Třídy IP adres definovaly v počítačových sítích délku masky sítě podle prvních několika bitů samotné IP adresy.

Vývoj[editovat | editovat zdroj]

Původní návrh IPv4 předpokládal rozdělení adresy na síťovou a lokální část fixní, prvních osm bitů adresy určovalo síť, zbytek pak stroj v síti. Sítí tudíž mohlo být nejvýše 256 (v každé však mohlo být přes 16 milionů stanic), s nástupem lokálních sítí tento systém přestal být použitelný. Přijaté řešení spočívalo v zavedení tříd adres, třídy A pro malý počet velkých sítí, třídy B pro střední počet středních sítí a třídy C pro velký počet malých sítí. Dále byla definována třída D pro skupinové vysílání (multicasting) a třída E zůstala jako rezerva.

Úspěšnému žadateli (což byla instituce či firma) o adresu sítě se přidělovala vždy adresa sítě požadované třídy, takže měl pro sebe celý adresní prostor této sítě, se kterým mohl dále manipulovat, typicky jej dělit na podsítě. Tento mechanismus hospodaření s adresním prostorem se označuje jako třídní (classful).

Třídy IP adres
Třída začátek (bin) 1. bajt standardní maska bitů sítě bitů stanice sítí stanic v každé síti
A 0 0–127 255.0.0.0 7 24 27 = 128 224−2 = 16 777 214
B 10 128–191 255.255.0.0 14 16 214 = 16384 216−2 = 65 534
C 110 192–223 255.255.255.0 21 8 221 = 2 097 152 28−2 = 254
D 1110 224–239 multicast
E 1111 240–255 experimentální
Rozsahy IP adres a masky sítě
Třída 1. bajt minimum maximum maska podsítě
A 0–127 0.0.0.0 127.255.255.255 255.0.0.0
B 128–191 128.0.0.0 191.255.255.255 255.255.0.0
C 192–223 192.0.0.0 223.255.255.255 255.255.255.0
D 224–239 224.0.0.0 239.255.255.255 255.255.255.255
E 240–255 240.0.0.0 255.255.255.255

Například síť třídy A je taková síť, kde první číslo čtyřčíselné IP adresy označuje síť a zbylá tři čísla označují adresu hostitele. Třída B používá první dvě pro označení síťové adresy a zbývající dvě pro hostitele a síť třídy C používá první tři čísla pro označení sítě a poslední pro označení hostitele.