Přeskočit na obsah

Tónová volba

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Tónová volba nebo také kmitočtová volba je způsob kódování a přenosu telefonního čísla, vhodný pro moderní ústředny a telefonní sítě. Každá číslice se kóduje jako krátké písknutí, v němž se mísí dva tóny, nižší a vyšší. V angličtině se užívá označení DTMF (Dual-tone multi-frequency) nebo také Touch Tone.

Předchůdce: pulzní volba[editovat | editovat zdroj]

Předchůdcem tónové volby byla volba pulzní, založená na periodickém přerušování proudové smyčky (40/60 ms). Jednotlivé číslice jsou kódovány jako počet přerušení smyčky, jen číslice 0 je kódována deseti pulsy. Telefonní přístroje ani ústředny neměly žádnou "inteligenci", takže kódování i dešifrování se muselo dít pouze elektromechanickými prostředky. Kódování zajišťovala rotační číselnice a pulzy přímo ovládaly voliče v ústředně.

Tónová volba[editovat | editovat zdroj]

Ukázka tónových voleb (123456789*0#ABCD)

S rozvojem technologie ústředen byla vyvinuta tónová čili kmitočtová volba, která je rychlejší a umožňuje nejenom volbu, ale i obsluhu systémů (přenos dat) při sestaveném spojení, což pulzní volba neumožňovala (nepřenáší se SS).

Tónová volba pracuje na principu vyhodnocení osmi (akustických) frekvencí, které jsou od sebe dostatečně vzdálené a přitom se telefonními kanály spolehlivě přenášejí. Čtyři z nich patří do nižších a čtyři do vyšších frekvencí. Pro každou číslici zazní současně jeden tón z nižší a jeden tón z vyšší sady frekvencí, což jednoznačně identifikuje jednu z šestnácti možných voleb. Tón trvá 50-100 ms s přestávkou 20-50 ms. Nejčastěji se lze u telefonních přístrojů setkat s klávesnicí, jež neumožňuje volbu všech šestnácti možností - klávesnice neobsahuje tlačítka A, B, C, D.

Rozložení kláves dle CCIT a přiřazené kmitočty:

Kódování tónové volby
  1209 Hz 1336 Hz 1477 Hz 1633 Hz
697 Hz 1 2 3 A
770 Hz 4 5 6 B
852 Hz 7 8 9 C
941 Hz * 0 # D

Číslice 5 se tedy bude kódovat jako kombinace tónů 770 a 1336 Hz. Maximální přípustná odchylka frekvence činí 1,5%, rozdíl v intenzitě dvou společně znějících frekvencí (twist) nesmí překročit 4/8 dB. Prodleva mezi dvěma číslicemi musí být delší než 10 ms.

Ostatní tóny v telefonu[editovat | editovat zdroj]

  • napojovací tón – cyklus (330 ms 425 Hz, 330 ms ticho, 330 ms 425 Hz, 1,5 s ticho)
  • obsazovací tón – cyklus (330 ms 425 Hz, 330 ms ticho)
  • odkazovací tón – cyklus (330 ms 950 Hz, 30 ms ticho, 330 ms 1400 Hz, 30 ms ticho, 330 ms 1800 Hz, 1 s ticho)
  • oznamovací tón – cyklus (330 ms 425 Hz, 330 ms ticho, 660 ms 425 Hz, 660 ms ticho)
  • vyzváněcí tón – cyklus (1 s 425 Hz, 4 s ticho)

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]