Svaz církví a náboženských společností

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
(rozdíl) ← Starší revize | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější revize → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Svaz církví a náboženských společností je v České republice zvláštní forma právnické osoby, jakou mohou zakládat a být v ní členem pouze registrované církve a náboženské společnosti. Zavedl ji § 8 zákona č. 3/2002, o církvích a náboženských společnostech, postup návrhu na jeho registraci stanoví § 12. Tyto svazy mohou být zakládány „k výkonu práva náboženské svobody podle tohoto zákona“. Takovýto svaz nemůže navrhnout k evidenci církevní právnickou osobu.

Náležitosti návrhu na registraci[editovat | editovat zdroj]

Návrh na registraci podává přípravný výbor svazu. Musí obsahovat:

  • název, který se musí lišit od názvu právnické osoby, která již působí na území České republiky nebo která již o registraci požádala
  • sídlo svazu na území České republiky
  • písemnou zakladatelskou smlouvu uzavřenou zakládajícími církvemi a náboženskými společnostmi, a to ve formě notářského zápisu
  • stanovy svazu, v nichž je určen předmět činnosti svazu, úprava majetkových poměrů, vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů, statutární orgán a další orgány svazu, délku funkčního období členů jeho orgánů, způsob jejich ustavování a rozsah jejich oprávnění jednat jménem svazu, způsob zrušení svazu a naložení s jeho likvidačním zůstatkem
  • osobní údaje členů přípavného výboru svazu a určení, kdo z nich je zmocněn jménem přípravného výboru jednat. Podpisy členů přípavného výboru musí být úředně ověřeny.

Registrované svazy církví a náboženských společností[editovat | editovat zdroj]

Podle stavu k lednu 2013 byly registrované dva svazy církví a náboženských společností:

Registrované svazy církví a náboženských společenství ministerstvo kultury podle zákona eviduje v Rejstříku svazů církví a náboženských společností, při zápisu do rejstříku přidělí svazu identifikační číslo. Obsah rejstříku je určen v § 19 zákona o církvích a náboženských společnostech. Do rejstříku se kromě údajů výslovně požadovaných do návrhu a kromě IČO uvádí ještě předmět činnosti svazu a dále případné údaje o zrušení registrace, likvidaci, úpadku atd. Součástí Rejstříku svazů církví a náboženských společností je sbírka listin obsahující dokumenty předkládané v návrhu na registraci svazu církví a náboženských společností, v návrzích na registraci změn těchto dokumentů a rozhodnutí ministerstva.

Postup registrace a zrušení registrace jsou obdobné jako v případě církve nebo náboženské společnosti.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]