Světový den uprchlíků

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Světový den uprchlíků
Plakát ke Světovému dni uprchlíků
Plakát ke Světovému dni uprchlíků
Oficiální názevWorld Refugee Day
Slavenýkaždoročně
Druhpřipomínkový den OSN
Začátek2001
Datum20. červen
Souvisí suprchlíky

Světový den uprchlíků je mezinárodní den, který každoročně 20. června pořádá Organizace spojených národů. Je určen k oslavě a uctění památky uprchlíků z celého světa. Poprvé byl tento den vyhlášen 20. června 2001 jako uznání 50. výročí Úmluvy o právním postavení uprchlíků z roku 1951.[1][2]

Cílem této události je ocenit sílu uprchlíků, kteří uprchli z konfliktů a pronásledování ve své zemi v naději, že najdou útočiště a budou žít lepší život.[3] Světový den uprchlíků se snaží budovat koncept porozumění pro jejich těžkou situaci, která ukazuje na odolnost a odvahu člověka při obnově jeho budoucnosti.[4] Světový den uprchlíků se slaví také v rámci Světového týdne uprchlíků a jeho cílem je poskytnout žadatelům o azyl a uprchlíkům důležitou příležitost, aby je komunita, ve které žijí, viděla, vyslechla a ocenila.[5][6]

Světový den uprchlíků je také téma Svatého stolce. Papež Pius X. vyhlásil Národní den imigrantů již v roce 1914, aby upozornil na italské vystěhovalce, kteří hledali štěstí v zahraničí. Původně připadal na druhou neděli po slavnosti Zjevení Páně, dnes se ale v katolické církvi slaví poslední zářijovou neděli.[7]

Historie[editovat | editovat zdroj]

Graf OSN ukazující nárůst uprchlíků v letech 1951 až 2015

Dne 4. prosince 2000 Valné shromáždění OSN v rezoluci 55/76 uznalo, že od roku 2001 se bude 20. červen slavit jako Světový den uprchlíků. OSN vzalo v úvahu, že na rok 2001 připadá 50. výročí Úmluvy o právním postavení uprchlíků z roku 1951, která měla připomenout uprchlíky, aby uctila jejich památku, zvýšila povědomí o nich a požádala o podporu postižených po celém světě.[8]

Den afrických uprchlíků se oficiálně slavil v několika zemích již před rokem 2000. OSN poznamenala, že Organizace africké jednoty (OAJ) se dohodla, že Mezinárodní den uprchlíků bude připadat na 20. června a zároveň na Den afrických uprchlíků.

V roce 1967 Organizace spojených národů rozšířila počet osob, které budou žádat o status uprchlíka, a to díky aktům Úmluvy z roku 1951, která definovala uprchlíka jako jednotlivce nebo osobu, která byla nucena opustit své domovy kvůli druhé světové válce. Tento protokol se stal známým jako Protokol o právním postavení uprchlíků. Tento dokument odstranil časové omezení a geografické vymezení toho, co znamená být uprchlíkem.[9]

Vysoký komisař OSN pro uprchlíky zahájil petici #WithRefugees, která měla vládám po celém světě poslat zprávu o akci, solidaritě a odpovědnosti ve prospěch uprchlíků. Byly zavedeny projekty a zdroje, jejichž cílem je šířit informace a vzdělávat lidi o způsobu života uprchlíků. Organizace spojených národů spolupracuje s komunitou a snaží se ukončit uprchlickou krizi a najít domov pro vysídlené lidi po celém světě.[9]

Jednotlivé ročníky[editovat | editovat zdroj]

Každý rok dne 20. června pořádá Organizace spojených národů, Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) a občanské skupiny po celém světě akce ke Světovému dni uprchlíků, aby upozornily veřejnost na miliony uprchlíků a vnitřně vysídlených osob po celém světě, které byly nuceny opustit své domovy kvůli válce, konfliktům a pronásledování.

Každoročně se při této příležitosti koná řada akcí ve více než 100 zemích, do nichž se zapojují vládní představitelé, humanitární pracovníci, známé osobnosti, civilisté i samotní nuceně vysídlení.[10]

Ročník Originální znění hesla Heslo v češtině Poznámky
2001 Respect Respekt Jednotlivci a komunitní skupiny jsou vyzýváni, aby si tento den připomněli účastí na místní akci ke Světovému dni uprchlíků, sledováním a sdílením videí ke Světovému dni uprchlíků a zvyšováním povědomí o uprchlících na sociálních sítích.[11]
2002 Tolerance Tolerance Tento den je zaměřen na tři takzvaná trvalá řešení - repatriaci do vlasti; možnost žít v zemi prvního azylu; nebo přesídlení do třetí země, jeho cílem je zdůraznit toleranci, která je potřebná od jednotlivce, který musel znovu začít svůj život bez jakéhokoli smyslu pro orientaci.[12]
2003 Refugee Youth: Building the Future Uprchlická mládež: Budování budoucnosti Vzdělávání bude mít za cíl pomoci lidem, kteří byli nuceni uprchnout, vybudovat lepší budoucnost, děti by měly mít možnost učit se a být v bezpečném vzdělávacím prostředí, aby jim byla umožněna budoucnost, kterou si zaslouží.[13]
2004 A place to call Home Místo, které nazýváme domovem To dává uprchlíkům možnost cítit se, že někam patří, že čelí nejisté budoucnosti v cizí zemi, pocit ztráty a odcizení bude zdrcující. Ztráta domova může znamenat ztrátu vlastní identity. Cílem země je, aby se tito jedinci necítili tak odcizeně[14]
2005 Courage Kuráž Všichni uprchlíci mají různé příběhy o tom, jak se jim podařilo opustit svou zemi a zanechat vše za sebou, všechny spojuje neobvyklá odvaha, je to odvaha nejen přežít, ale také vytrvat a znovu vybudovat svůj zničený život.[15]
2006 Hope Naděje Tento den osvětlí práva, potřeby a sny uprchlíků a pomůže mobilizovat politickou vůli a zdroje, které jsou k dispozici, aby uprchlíci mohli nejen přežít, ale také prosperovat v rostoucí komunitě, ve které se nacházejí.[10]
2007 Perseverance Vytrvalost Mezinárodní společenství se snaží upozornit na těžkou situaci uprchlíků a oslavit jejich odvahu a houževnatost, s níž opouštějí svůj každodenní život, aby začali nový život někdy v zemi, kde neznají jazyk.[16]
2008 Protection Ochrana Cílem národa je ocenit boj představuje humanitární nouzi, mnoho jednotlivců čelí diskriminaci a vyloučení z komunity, ve které se nacházejí, proto vytvořením tohoto dne je umožňuje lidem poznat boje uprchlíků a pochopit jejich vytrvalost v životě.[17]
2009 Real People, Real Needs Opravdoví lidé, opravdové potřeby Jednotlivci mohou projevit svou podporu účastí na aktivitách, jako je vzdělávání lidí o uprchlících a vytváření povědomí o tom, jak odlišné jsou zkušenosti lidí na celém světě.[16][18]
2010 1 refugee forced to flee is too many Jediný uprchlík nucený k útěku je příliš mnoho Existuje mnoho důvodů, proč člověk musí opustit svou zemi, ale když ji musí opustit tolik lidí, znamená to, že každý v hostitelské zemi jim musí projevit úctu za jejich sílu se prosadit.[19]
2012 1 family torn apart by war is too many Jediná rodina rozvrácená válkou je příliš mnoho V tomto roce vyzval průmyslové země, aby nezavíraly dveře žadatelům o azyl a nesnažily se zmírnit své závazky vůči uprchlíkům. Vysoký komisař OSN pro uprchlíky tvrdil, že "v každém případě žádná zeď nebude dost vysoká na to, aby zabránila příchodu lidí".[20]
2013 Take 1 minute to support a family forced to flee Věnujte 1 minutu na podporu rodiny nucené k útěku Cílem ročníku je shodovat se ve třech věcech, naučit se naslouchat příběhům, které si rodiny myslely, podniknout kroky tím, že se zúčastníte akcí ke Světovému dni uprchlíků, a Šířit slovo sledováním událostí na sociálních médiích a sdílet se všemi, jak jednotlivci slaví Světový den uprchlíků.[21]
2014 Migrants and Refugees: Towards a Better World Migranti a uprchlíci: Na cestě k lepšímu světu Tento ročník zdůraznil, že humanitární pracovníci sice mohou pomáhat jako paliativní prostředek, ale je zapotřebí politických řešení. Bez tohoto tlaku na změnu budou konflikty a masové utrpení uprchlíků pokračovat.[5]
2015 With courage let us all combine S odvahou se spojme Cílem tohoto ročníku bylo mimo jiné vyjádřit veřejnou podporu odvaze uprchlíků ze strany jednotlivců, vládních úředníků, hostitelských komunit, firem, známých osobností, školáků a široké veřejnosti.
2016 We stand together with refugees Stojíme při uprchlících Cílem petice #WithRefugees je vyslat vzkaz různým vládám, že musí spolupracovat a spravedlivě se podílet na pomoci uprchlíkům a zajistit, aby s nimi bylo zacházeno spravedlivě a aby měli stejné příležitosti k obnově svých životů.[22]
2017 Embracing Refugees to celebrate our Common Humanity Přijetí uprchlíků na oslavu naší společné lidskosti Tento ročník podporuje uprchlíky po celém světě a jeho cílem je ukázat lidem, že je třeba stát při nich v jejich těžké situaci, a vzdát hold odvaze, síle a odhodlání žen, mužů a dětí, kteří jsou nuceni opustit svou vlast kvůli hrozbě pronásledování, konfliktů a násilí, aniž by měli příslib lepšího života.[23]
2018 Now More Than Ever, We Need to Stand with Refugees Nyní více než kdy jindy se musíme postavit na stranu uprchlíků Cílem tohoto ročníku je zdůraznit, jak prohlásil vysoký komisař OSN, že je čas uznat lidskost uprchlíků v praxi, je to výzva pro nás a ostatní, abychom se k nim připojili, v cílech přijímat a podporovat uprchlíky v našich školách, sousedství a na pracovištích bez ohledu na to, kde se nacházíme.[14]
2019 Take A Step on World Refugee Day Udělejte krok ke Světovému dni uprchlíků Toto téma zdůrazňuje myšlenku a zaměřuje se na to, že všichni musíme udělat malý či velký krok v solidaritě s uprchlíky z celého světa. Tento den poskytuje příležitost ukázat na celém světě, že jsme všichni s uprchlíky na každém kroku.[3]
2020 Every Actions Counts Každý čin se počítá Pandemie covidu-19 spolu s protesty proti rasismu byly důkazem toho, jak zoufale je třeba bojovat za inkluzivnější a rovnější svět, v němž nikdo nezůstane pozadu. Zdůrazňuje, že každý musí hrát svou roli, aby došlo ke změně ve společnosti. Každý může v konečném důsledku něco změnit. Cílem je vytvořit úsilí o vytvoření spravedlivějšího, inkluzivnějšího a rovnějšího světa.
2021 Together we can achieve anything Společně zvládneme cokoliv Tento ročník si klade za cíl pomáhat léčit rozšířením přístupu uprchlíků ke zdravotní péči, sexuálnímu a reprodukčnímu zdraví, výživě a službám v oblasti duševního zdraví. koncepce učit se má umožnit talentovaným jedincům, aby dostali příležitost studovat na univerzitě a stipendium, které jim zajistí možnost využít své znalosti k pomoci ostatním v komunitě. dále koncept shine, kde je koncept sportu využíván k obohacení života lidí, kteří byli nuceni uprchnout ze své domovské země, a jeho cílem je posílit jejich duševní zdraví a pomoci jim získat sebevědomí, navázat nová přátelství a cítit se přijatí ve společnosti, ve které se nyní nacházejí.[2]
2022 Whoever. Wherever. Whenever.

Everyone has the right to seek safety.

Kdokoli. Kdekoli. Kdykoli.

Každý má právo hledat bezpečí.

Světový den uprchlíků v Česku[editovat | editovat zdroj]

Světového dne uprchlíků se účastní i neziskové organizace v České republice, například Sdružení pro integraci a migraci.[24][25] Akce také pořádá pobočka UNHCR v Česku.[26] Na den v roce 2022 upozornila i zmocněnkyně vlády pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková. Vymezila se proti rozlišování mezi uprchlíky na základě jejich rasy či jiných znaků a požádala o solidaritu s uprchlíky.[27]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. 20. června si připomínáme Světový den uprchlíků | suz.cz [online]. [cit. 2022-06-20]. Dostupné online. 
 2. a b REFUGEES, United Nations High Commissioner for. World Refugee Day. UNHCR [online]. [cit. 2022-06-20]. Dostupné online. (anglicky) 
 3. a b REFUGEES, United Nations High Commissioner for. What is a refugee?. UNHCR [online]. [cit. 2022-06-20]. Dostupné online. (anglicky) 
 4. Who is a refugee under law? - Refugee Council of Australia. www.refugeecouncil.org.au [online]. [cit. 2022-06-20]. Dostupné online. (anglicky) 
 5. a b About. Refugee Week [online]. 2021-02-03 [cit. 2022-06-20]. Dostupné online. (anglicky) 
 6. Světový den uprchlíků | ICV. icv.vlada.cz [online]. [cit. 2022-06-20]. Dostupné online. 
 7. Světový den migrantů a uprchlíků: nikoli „oni“ a „tamti“, nýbrž jen „my“ - Církev.cz. web.archive.org [online]. 2021-04-23 [cit. 2022-06-20]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2021-04-23. 
 8. World Refugee Day 2019 - History, Themes and Quotes [online]. 2019-06-29 [cit. 2022-06-20]. Dostupné online. (anglicky) 
 9. a b HOLLIFIELD, Michael; TOOLSON, Eric C.; VERBILLIS-KOLP, Sasha. Effective Screening for Emotional Distress in Refugees: The Refugee Health Screener. The Journal of Nervous and Mental Disease. 2016-04, roč. 204, čís. 4, s. 247–253. Dostupné online [cit. 2022-06-20]. ISSN 0022-3018. DOI 10.1097/NMD.0000000000000469. (anglicky) 
 10. a b REFUGEES, United Nations High Commissioner for. Convention and Protocol Relating to the Status of Refugees. UNHCR [online]. [cit. 2022-06-20]. Dostupné online. (anglicky) 
 11. Participate in World Refugee Day in the USA - World Refugee Day 2012. web.archive.org [online]. 2012-12-30 [cit. 2022-06-20]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2012-12-30. 
 12. 2002 World Refugee Day message: UN High Commissioner for Refugees Ruud Lubbers - World | ReliefWeb. reliefweb.int [online]. [cit. 2022-06-20]. Dostupné online. (anglicky) 
 13. REFUGEES, United Nations High Commissioner for. World Refugee Day 2003: Belarus. UNHCR [online]. [cit. 2022-06-20]. Dostupné online. (anglicky) 
 14. a b REFUGEES, United Nations High Commissioner for. World Refugee Day 2004: Australia. UNHCR [online]. [cit. 2022-06-20]. Dostupné online. (anglicky) 
 15. Annan, UN agencies mark World Refugee Day. UN News [online]. 2005-06-20 [cit. 2022-06-20]. Dostupné online. (anglicky) 
 16. a b Teaching Resources for Refugee Week. The Australian Children's Television Foundation [online]. [cit. 2022-06-20]. Dostupné online. (anglicky) 
 17. Secretary-General's message on World Refugee Day | United Nations Secretary-General. www.un.org [online]. [cit. 2022-06-20]. Dostupné online. 
 18. REFUGEES, United Nations High Commissioner for. Countries to mark World Refugee Day with a dizzying array of events. UNHCR [online]. [cit. 2022-06-20]. Dostupné online. (anglicky) 
 19. REFUGEES, United Nations High Commissioner for. The sun never sets on World Refugee Day events. UNHCR [online]. [cit. 2022-06-20]. Dostupné online. (anglicky) 
 20. No one chooses to be a refugee.. web.archive.org [online]. 2013-07-13 [cit. 2022-06-20]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2013-07-13. 
 21. World Refugee Day – 2013 | World Refugee Day – 20 June. UNHCR Central Europe [online]. [cit. 2022-06-20]. Dostupné online. (anglicky) 
 22. REFUGEES, United Nations High Commissioner for. World Refugee Day. UNHCR [online]. [cit. 2022-06-20]. Dostupné online. (anglicky) 
 23. World Refugee Day 2017. www.unv.org [online]. [cit. 2022-06-20]. Dostupné online. (anglicky) 
 24. 20. červen - MEZINÁRODNÍ DEN UPRCHLÍKŮ - Sdružení pro integraci a migraci. www.migrace.com [online]. [cit. 2022-06-20]. Dostupné online. 
 25. Světový den uprchlíka: jak vypadají jejich skutečné tváře a skutečné příběhy?. Aktuálně.cz [online]. Economia, 2016-12-22 [cit. 2022-06-20]. Dostupné online. 
 26. Akce UNHCR | Uznání pro uprchlíky a pro ty, kdo je podporují. UNHCR Česká republika [online]. [cit. 2022-06-20]. Dostupné online. 
 27. Vyjádření zmocněnkyně vlády pro lidská práva Kláry Šimáčkové Laurenčíkové k Mezinárodnímu dni uprchlíků. www.vlada.cz [online]. [cit. 2022-06-20]. Dostupné online. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]