Sukcese (právo)

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Sukcese je právní nástupnictví, při kterém určitý subjekt vstupuje do pozice subjektu jiného. Podle toho, zda jsou přebíraná práva či povinnosti omezena, nebo jde o všechna práva a povinnosti právního předchůdce, se rozlišuje mezi sukcesí singulární a univerzální. Pokud k tomu dojde v průběhu soudního řízení, soud posoudí, zda a s kým v řízení pokračovat.

Při singulární sukcesi právní nástupce vstupuje jen do jednoho určitého práva či povinnosti, případně více, jež jsou však přesně vymezena. Dochází k tomu při převzetí závazku, tedy postoupení pohledávky (cese) či převzetí dluhu, případně též u dědického odkazu a u prodeje obchodního závodu (viz rozhodnutí NSS 4 As 72/2012-52).

Univerzální sukcese naopak spočívá v převzetí všech práv a povinností právního předchůdce. Je tomu tak především v případě dědění, také ovšem při splynutí nebo sloučení právnických osob.